ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Козельщинської районної ради

« 03 » лютого 2020 року № 1

 
 

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 

 

1.

0110180

Козельщинська районна рада

21052581

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110180

Козельщинська районна рада

21052581

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0110180

0180

0111

Інша діяльність у сфері державного управління

5322000000

  

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 243 330,00 гривень, у тому числі загального фонду – 243 330,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254к/96ВР), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № 294-IХ, Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 року № 538-р, Наказ МФУ «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 року № 805, наказу МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року  № 836, Рішення сесії Козельщинської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік» від 24.12.2019 року

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Цілі державної політики

1

Забезпечення умов для зберігання, примноження та використання архівного фонду, сприяння розвитку архівної справи і ведення діловодства

2

Здійснення місцевого самоврядування територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

1. Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та здійснення управління архівною справою і діловодством

2. Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

2

Розвиток активності територіальних громад сіл і селищ району, організація громадських заходів, забезпечення майнових засад місцевого самоврядування ,створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього 

1

2

3

4

5

1

Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

238 330

 

238 330

2

Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи

5 000

 

5 000

Усього

243 330

 

243 330

 

 

10 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

3

4

5

6

 

 

 

Завдання 1

«Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи»

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1.

- кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис на 2020 рік

1,75

 

1,75

1.2.

- площа адміністративних приміщень

кв. м

Договір оренди нерухомого, індивідуально визначеного, майна

95,9

 

95,9

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість отриманих та виконаних звернень, заяв

од.

План роботи на 2020 рік

320

 

320

2.2.

- кількість прийнятих документів на зберігання

од.

План роботи на 2020 рік

65

 

65

3

ефективності

 

 

 

 

 

3.1.

- кількість отриманих та виконаних звернень, заяв на одну штатну одиницю

од.

Розрахунково (відношеннякількості отриманих звернень, заяв до кількості штатних одиниць)

183

 

183

3.2.

- кількість прийнятих документів на зберігання на одну штатну одиницю

од.

Розрахунково (відношеннякількості прийнятих документів на зберігання до кількості штатних одиниць)

37

 

37

3.3.

- витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)

136 189

 

136 189

3.4.

- витрати на утримання 1 кв. м адміністративних приміщень

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до площі адміністративних приміщень)

2 485

 

2 485

4

якості

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток вчасно виконаних звернень, заяв

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

 

100

4.2.

- відсоток прийнятих документів на зберігання

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

 

100

 

Завдання 2

«Розвиток активності територіальних громад сіл і селищ району, організація громадських заходів, забезпечення майнових засад місцевого самоврядування ,створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи»

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1.

- обсяг видатків, що спрямовуються на участь в урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат

грн.

Розрахунок на 2020 рік

1 000

 

1 000

1.2.

- обсяг видатків для висвітлення у засобах масової інформації діяльності депутатів та оприлюднення матеріалів, наданих районною радою

грн.

Розрахунок на 2020 рік

3 000

 

3 000

1.3.

- обсяг видатків, що спрямовуються для відзначення осіб, установ, підприємств, організацій грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

грн.

Розрахунок на 2020 рік

1 000

 

1 000

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат у яких прийнято участь

од.

План роботи на 2020рік

5

 

5

2.2.

- кількість публікацій у засобах масової інформації де висвітлена діяльності депутатів та оприлюднені матеріали, надані районною радою

од.

План роботи на 2020 рік

8

 

8

2.3.

- кількість осіб, установ, підприємств, організацій, відзначених грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

од.

План роботи на 2020 рік

40

 

40

3

ефективності

 

 

 

 

 

3.1.

- середній обсяг витрат на участь в одному урочистому заході

од.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на участь у заходах до кількості заходів)

200

 

200

3.2.

- середній обсяг витрат на одну публікацію

од.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на публікацію до кількості публікацій)

375

 

375

3.3.

- середній обсяг витрат на відзначення однієї особи, установи, підприємства, організації

грн.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на відзначення до кількості відзначених)

25

 

25

4

якості

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат у яких прийнято участь

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

 

100

4.2.

- відсоток публікацій у засобах масової інформації де висвітлена діяльності депутатів та оприлюднені матеріали, надані районною радою

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

 

100

4.3.

- відсоток осіб, установ, підприємств, організацій, відзначених грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

 

100

 

 

 

 

Голова районної ради 

 

 

Ю.Б.Марченко

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: 

 

  

Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації

 

А.М.Сокологорська

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

« 27 » січня 2020 року

М. П.