Новини

Регуляторна політика

                                              ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                                            Сектор у Полтавській області
36009, м.Полтава, вул.Зінківська,19, к.405, тел.(066) 6200060,e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

08.01.2019 № 13.15-05/12                     

на №

                                                                                                  Голові районної ради
                                                                                                  Полтавської області
                                                                                                  (за списком)

                                                              Шановні колеги!

Доводимо до Вашого відома, що вимоги стосовно оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, регламентовано статтями 13 і 14 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Статтею 4 Закону визначені принципи державної регуляторної політики. Регуляторні органи на всіх етапах здійснення державної регуляторної політики мають забезпечувати виконання принципів державної регуляторної політики, зокрема принципу прозорості та врахування громадської думки - відкритості для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковості розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковості і своєчасності доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності та принципу передбачуваності - послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Забезпечення принципів передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки, одержання зауважень і пропозицій є складовою частиною здійснення державної регуляторної політики.

Відповідно до вимог статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1100) визначено Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, до яких зокрема належить інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики, переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення.

Згідно з частиною другою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Відповідно до вимог статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Розпорядники інформації визначені статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.

Таким чином, інформацію, визначену законодавством про засади державної регуляторної політики, переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення розпорядники інформації, у тому числі органи місцевого самоврядування, зобов’язані оприлюднювати і регулярно оновлювати на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (https://data.gov.ua/) та на своїх веб-сайтах.

На головних сторінках офіційних веб-сайтів регуляторних органів (місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) має розміщуватись розділ про регуляторну діяльність з інформацією, визначеною законодавством про засади регуляторної політики за тематичними підрозділами:

планування регуляторної діяльності: плани з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до таких планів (у відповідності до вимог статті 7 Закону). Плани за попередні роки рекомендовано залишати на сайті;

оприлюднення проектів регуляторних актів: повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів (оформлене у відповідності до вимог статті 9 Закону), проекти цих актів та аналізи їх регуляторного впливу підписані керівником регуляторного органу, якщо розробником проекту є регуляторний орган (частина шоста статті 8 Закону);

відстеження результативності регуляторних актів: звіти про відстеження результативності регуляторних актів (базові, повторні, періодичні), підписані керівником регуляторного органу, що підготував цей звіт (частина п’ятнадцята статті 10 Закону) із зазначенням дати відстеження, (крім того, рекомендовано оприлюднювати плани-графіки проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів);

перелік регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення (крім того рекомендовано розміщувати безпосередньо і текст регуляторного акта);

інші тематичні підрозділи: відомості про здійснення регуляторної діяльності (звіти про здійснення регуляторної діяльності); нормативно-правову базу щодо державної регуляторної політики, іншу актуальну інформацію.

Інформація, розміщена в розділі про регуляторну діяльність, неодмінно повинна розміщуватись за роками із зазначенням дати її опублікування.

Враховуючи вище зазначене просимо Вас про наступне:

1.1. на офіційних сторінках районних рад в мережі Інтернет створити (у разі відсутності) розділи про регуляторну діяльність  (на головних сторінках сайтів з тематичними підрозділами про які зазначено вище);

1.2. сприяти створенню на офіційних веб-сторінках районних рад для тих ОМС відповідного району, у яких відсутні офіційні сторінки в мережі Інтернет, розділу з регуляторної діяльності для органів місцевого самоврядування з відповідними тематичними підрозділами про регуляторну діяльність. Забезпечити інформування про створені відповідні розділи органів місцевого самоврядування району та рекомендувати їм наповнення таких розділів за тематичними підрозділами;

1.3. для тих районних рад Полтавської області, в котрих створено розділ про регуляторну діяльність для органів місцевого самоврядування, просимо інформувати відповідні органи місцевого самоврядування про існування такого розділу та рекомендувати їм наповнення відповідного розділу за тематичними підрозділами;

1.4. рекомендуємо виконувати вимоги статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», та забезпечувати обов’язкове оприлюднення і регулярне оновлення на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах інформації, визначеної законодавством про засади державної регуляторної політики (переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення).

Для практичної роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних рекомендуємо наступні матеріали:

- Методичні рекомендації для організації роботи з відкритими даними (додається на 57 арк. в електронному виглядів) з якими та іншими матеріалами можна ознайомитись у розділі «Інфохаб» Порталу відкритих даних Єдиного державного веб-порталу відкритих даних. Метою розділу «Інфохаб» є забезпечення інформаційного представлення і публічного доступу до відкритих державних даних громадянам, державним та іншим організація (https://data.gov.ua/pages/infohub);

- Рекомендації для оприлюднення набору даних «Перелік регуляторних актів» в Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (додається на 13 арк. в електронному виглядів), які також можна знайти на сайті Державної регуляторної служби України: Головна сторінка - Прес-центр - Важливо (http://www.drs.gov.ua/press-room/rekomendatsiyi-dlya-oprylyudnennya-naboru-danyh-perelik-regulyatornyh-aktiv/);

- інші корисні ресурси (відкриті дані: формати та правила створення (Texty.org.ua, 2016), Організація даних у таблицях (Карл Броман, 2017), Презентація рекомендацій) (додається на 30 арк. в електронному вигляді) можна знайти у розділі корисні ресурси вищезазначених Рекомендацій для оприлюднення набору даних «Перелік регуляторних актів» в Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (https://rods.readthedocs.io/uk_UA/latest/resources.html).

- «listOfRegulatoryActs» (перелік регуляторних актів) для використання в роботі з прикладом для заповнення в форматі Microsoft Excel (.xlsx) (додається на 1 арк. в електронному вигляді).

Довідково зазначаємо, що на сайті ДРС у розділі «Регуляторна політика» http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/ постійно розміщуються роз’яснення, актуальна інформація, методичне забезпечення, тощо, що рекомендуємо використовувати в роботі та поширювати на власних сайтах.

Інформацію про результати проведеної роботи, зазначеної в пунктах 1.1. - 1.2. цього листа, просимо надати Сектору ДРС у Полтавській області  до 28 лютого 2019 р. в електронному вигляді (e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. )  за формою, що додається.

Заздалегідь вдячні за співпрацю.

Додатки: Методичні рекомендації для організації роботи з відкритими даними на 57 арк. в електронному вигляді, Рекомендації для оприлюднення набору даних «Перелік регуляторних актів» в Єдиному державному веб-порталі відкритих даних на 13 арк. в електронному вигляді, Інші корисні ресурси на 30 арк. в електронному вигляді, «listOfRegulatoryActs» на 1 арк. в електронному вигляді, Форма звітування на 1 арк. в електронному вигляді.

З повагою

 

Завідувач 
Сектору ДРС

у Полтавській області

 

 

 

 

   О. Моргун

 ( 066 6200060, 068 3433495  

                                                          Форма звітування

_______________ РДА та ОМС (районні, міські, сільські, селищні ради/ОТГ) Полтавської області

РДА, органи місцевого самоврядування

Інформація щодо наявності на офіційних сторінках РДА, районних, міських, сільських, селищних рад та ОТГ розділу про регуляторну діяльність (далі – Розділ), і його наповнення

У разі відсутності офіційних сторінок у мережі Інтернет конкретизувати місце (спосіб) оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності визначених  ст. 13 Закону про регуляторну політику

Оприлюднення і регулярне оновлення на єдиному державному веб-порталі відкритих даних інформації, визначену законодавством про засади регуляторної політики, переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

(посилання на зазначену інформацію на веб-порталі відкритих даних)

Наявність/створення після 02.01.19 на сайті РДА/ОМС розділу з регуляторної діяльності з відповідними тематичними підрозділами про регуляторну діяльність

 (посилання на зазначений розділ)

Наявність власної офіційної сторінки (посилання на зазначену офіційну сторінку)

Наявність Розділу

 (назва розділу та посилання на зазначений розділ)

Місце розташування Розділу (головна сторінка/інше зазначити)

 

Наявність у Розділі тематичних підрозділів

(+/-)

наскрізне наповнення Розділу* (+/-)

Планування регуляторної діяльності (плани підготовки органом проектів регуляторних актів)

Оприлюднення проектів регуляторних актів: (повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу)

Відстеження результативності регуляторних актів: (звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів)

Перелік регуляторних актів

 (із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення (та текст регуляторного акта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*наскрізне наповнення Розділу – без відповідного порядку, що ускладнює пошук інформації та/або без тематичних підрозділів (де «+»  позначає наявність такого наскрізного наповнення)

Рекомендації для оприлюднення набору даних «Перелік регуляторних актів» в Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (https://data.gov.ua/)

http://www.drs.gov.ua/press-room/rekomendatsiyi-dlya-oprylyudnennya-naboru-danyh-perelik-regulyatornyh-aktiv/

 Головною метою впровадження рекомендацій щодо оприлюднення набору даних «Перелік регуляторних актів» є ефективний обмін інформацією про регуляторну діяльність між розпорядниками та користувачами даних. Рекомендації дають регуляторним органам прості та зрозумілі інструкції щодо оприлюднення набору на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, розробникам – гнучку модель для обміну даними та створення програмного забезпечення.

Які переваги отримують розпорядники:

·                     роз’яснення нормативно-правової бази;

·                     інструкції щодо підготовки, оприлюднення та оновлення набору;
·                     шаблон таблиці та структуру;
·                     інструкції щодо оформлення паспорту набору.

Які переваги отримують користувачі та розробники:

·                     можливість автоматизованої обробки наборів (поєднання та порівняння даних різних розпорядників, імпорт даних у інформаційні системи);
·                     модель даних для розробки програмного забезпечення та обміну даними.

Зміст

Вступ

Відкриті дані про регуляторні акти використовуються громадянами, підприємцями та контролюючими органами. Під час їх оприлюднення необхідно спиратися на основні принципи відкритих даних, такі, як відкритість за замовчуванням, оперативність і вичерпність, доступність і використання, порівнюваність та інтероперабельність, вдосконалення врядування та залучення громадян, інклюзивний розвиток та інновації.

Моніторинг оприлюднених версій набору виявив, що розпорядники використовують різні структури таблиць, формати даних та файлів. Це створює додаткові перешкоди для користувачів набору, особливо, коли йдеться про об’єднання або порівняння даних різних регуляторних органів.

Головною метою для впровадження цих рекомендації є забезпечення ефективного обміну інформацією між розпорядниками та користувачами набору даних «Перелік регуляторних актів» затвердженого у Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (Постанова КМУ №835 від 21 жовтня 2015 р. № 835).

Таким чином, рекомендації:

·                     роз’яснюють деякі питання нормативно-правової бази, що пов’язані з оприлюдненням набору;

·                     визначають інструкції для розпорядників, щодо оприлюднення набору на Єдиному державному порталі відкритих даних;

·                     визначають інструкції для розробників щодо роботи з відкритими даними про регуляторні акти.

·                      

·                     Розділ 1. Деякі питання нормативної бази

1.1. Підстави оприлюднення набору

Підставою для оприлюднення набору є Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних затвердженого Постановою КМУ №835 від 21 жовтня 2015 р. № 835 (зі змінами).

1.2. Розпорядники набору

Відповідно до положень частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розпорядниками відповідного набору є суб’єкти владних повноважень які (посадові особи яких) ухвалюють рішення які є обов’язковими до виконання і мають ознаки регуляторного акту, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади, державні спеціалізовані установи та організації, некомерційні самоврядні організації, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо ці органи, установи та організації відповідно до своїх повноважень приймають регуляторні акти. Впровадження рекомендацій передбачає виконання розпорядниками наступних дій розпорядчого характеру:

·                     у випадку, якщо розпорядник має реєстр чи інший документ, який визначає перелік наборів для оприлюднення у формі відкритих даних, необхідно включити до нього «Перелік регуляторних актів»;

·                     визначення відповідальної особи за оприлюднення набору на офіційному веб-сайті, Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та/або місцевому порталі відкритих даних;

·                     затвердження цих рекомендацій внутрішнім розпорядчим документом, як порядку ведення та оприлюднення набору даних «Перелік регуляторних актів».

1.3. Відповідальна особа

Відповідальною особою за оприлюднення набору може бути

·                     відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації (у т. ч. у форматі відкритих даних) розпорядників інформації;

·                     посадова особа структурного підрозділу з питань доступу до публічної інформації (у т. ч. у форматі відкритих даних) розпорядників інформації;

·                     посадова особа структурного підрозділу на який покладено повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

·                     Розділ 2. Інструкції для розпорядників щодо оприлюднення набору на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

2.1. Підготовка, оприлюднення та оновлення набору даних

Набір даних включає два ресурси: таблицю listOfRegulatoryActs та structure.

1.                  listOfRegulatoryActs - таблиця, що містить перелік діючих регуляторних актів розпорядника із зазначенням інформації про нормативно-правові акти, якими вони були введені в дію, а також інформації про базові, повторні та періодичні відстеження.
2.                  structure - таблиця, що містить опис кожної колонки таблиці listOfRegulatoryActs та інструкції щодо їх заповнення. Оприлюднення структури передбачене пунктом 6 Положення затвердженого Постановою КМУ №835.

Для підготовки таблиці listOfRegulatoryActs необхідно використовувати Microsoft Excel, LibreOffice Calc або Google Таблиці. Кожним записом у таблиці є діючий регуляторний акт. Структура таблиці (structure) наведена в Таблиці 1.2., де name - назва колонки, title - заголовок, description - опис значень, datatype - тип даних. Типами даних є рядки тексту (string), дати (date), посилання на ресурси в мережі Інтернет (anyURI).

Таблиця 2.1. Структура таблиці (ресурсу) listOfRegulatoryActs

name

title

description

datatype

identifier

Унікальний ідентифікатор регуляторного акту

Номер нормативно-правового акту, яким був прийнятий регуляторний акт, та дата його прийняття у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд), що розділені символом “-” (дефіс). Наприклад, регуляторний акт затверджений рішенням №719 від 29 травня 2014 року матиме ідентифікатор 719-2014-05-29. Регуляторні органи можуть використовувати також власні унікальні ідентифікатори.

string

regulatoryAgency PrefLabel

Повна назва регуляторного органу

Повна назва органу, що прийняв регуляторний акт, наприклад, Вінницька міська рада.

string

regulatoryAgency Identifier

Ідентифікатор регуляторного органу

Номер регуляторного органу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Наприклад, 01411082. Якщо регуляторний орган не має номеру в ЄДР, вказати - null. У електронних таблицях (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Таблиці) колонка повинна мати текстовий формат.

string

title

Назва регуляторного акту

Назва регуляторного акту, наприклад, Порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг.

string

valid

Дата набрання чинності регуляторним актом.

Дата набрання чинності регуляторним актом у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд), наприклад, 2014-05-30.

date

accessURL

Посилання на регуляторний акт в мережі Інтернет (URL)

Посилання на регуляторний акт в мережі Інтернет (URL). Посилання має починатися з http:// або https://, наприклад, https://www.example.gov.ua/example/.

anyURI

bibliographicCitation

Посилання на публікацію регуляторного акту у друкованих виданнях

Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо посилання відсутнє, вказати - null.

string

legalActTitle

Повна назва нормативно-правового акту, яким було ухвалено регуляторний акт.

Повна назва нормативно-правового акту, яким було ухвалено регуляторний акт, включаючи дату прийняття та номер. Наприклад, Рішення міської ради «Про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг розташованих на території м. Вінниці» №1719 від 30.05.2014 року.

string

legalActІdentifier

Номер нормативно-правового акту, яким ухвалено регуляторний акт

Номер нормативно-правового акту, яким ухвалено регуляторний акт (без знаку №). Наприклад, 1719.

string

legalActCreated

Дата прийняття нормативно-правового акту, яким ухвалено регуляторний акт

Дата прийняття нормативно-правового акту, яким ухвалено регуляторний акт, у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд), наприклад, 2014-05-30.

date

basicEvaluation Date

Дата затвердження звіту про проведення базового відстеження

(а) Якщо базове відстеження проведене, вказати дату затвердження звіту. (б) Якщо відстеження не проведене - дату останнього строку здійснення відстеження, відповідно до законодавства. Дата зазначається у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад, 2016-09-15.

date

basicEvaluation AccessURL

Посилання на звіт за результатами базового відстеження (URL)

(а) Якщо базове відстеження проведене, вказати посилання на звіт в мережі Інтернет (URL). (б) Якщо відстеження не проведене вказати - не застосовується. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад, https://www.example.gov.ua/report331-2/. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.

anyURI

basicEvaluation BibliographicCitation

Посилання на публікацію звіту за результатами базового відстеження у друкованих виданнях

(а) Якщо базове відстеження проведене, вказати посилання на публікацію звіту в друкованих виданнях. (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.

string

repeatedEvaluation Date

Дата затвердження звіту або дата останнього строку здійснення повторного відстеження

(а) Якщо повторне відстеження проведене, вказати дату затвердження звіту. (б) Якщо відстеження не проведене - дату останнього строку здійснення відстеження, відповідно до законодавства. Дата зазначається у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад, 2016-09-15.

date

repeatedEvaluation AccessURL

Посилання на звіт за результатами повторного відстеження (URL)

(а) Якщо повторне відстеження проведене, вказати посилання на звіт в мережі Інтернет (URL). (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад, https://www.example.gov.ua/report331-2/. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.

anyURI

repeatedEvaluation BibliographicCitation

Посилання на публікацію звіту за результатами повторного відстеження у друкованих виданнях

(а) Якщо повторне відстеження проведене, вказати посилання на публікацію звіту в друкованих виданнях. (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.

string

periodicEvaluation Date

Дати затвердження звітів або дата останнього строку проведення періодичного відстеження

Якщо періодичні відстеження проведені, вказати дату затвердження звітів, якщо відстеження не ще проведене - дату останнього строку здійснення відстеження, відповідно до законодавства. Дата зазначається у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад, 2016-09-15. Якщо було проведено декілька відстежень, необхідно розділити дати комою.

date

periodicEvaluation AccessURL

Посилання на звіти за результатами періодичного відстеження (URL)

(а) Якщо відстеження проведені, вказати посилання на звіт в мережі Інтернет (URL). (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад, https://www.example.gov.ua/report331-2/. У випадку кількох посилань, необхідно розділити їх комою. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.

anyURI

periodicEvaluation BibliographicCitation

Посилання на публікацію звітів за результатами періодичного відстеження у друкованих виданнях

(а) Якщо періодичні відстеження були проведені, вказати посилання на публікацію звітів у друкованих виданнях. (б) Якщо відстеження не проведені, вказати - не застосовується. Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. У випадку кількох посилань, необхідно розділити їх комою. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.

string

Відповідальні особи мають слідкувати за актуальністю інформації в таблиці і вносити зміни у разі її оновлення. Оновлення даних відбувається в наступних випадках: прийняття регуляторного акту, скасування або призупинення дії регуляторного акту, планування регуляторної діяльності, затвердження звіту про відстеження результативності регуляторного акту.

Оновлення набору на порталах відкритих даних може здійснюватись планово і позапланово. У випадку планового оновлення, розпорядники самостійно визначають періодичність, відповідно до пункту 15 Положення затвердженого Постановою КМУ №835. Рекомендовано, щоб вона становила не рідше ніж 1 раз на місяць. При позаплановому оновленні - не пізніше трьох робочих днів з моменту зміни даних.

Оприлюднювати набір необхідно у форматах структурованих даних. Зокрема, таблицю listOfRegulatoryActs - CSV, XLS(X), ODS, а structure - CSV, JSON. Для того, щоб набір могли використати користувачі з різним рівнем навичок роботи з даними рекомендується дублювати машиночитані файли CSV електронними таблицями (XLS(X), ODS).

2.2. Шаблони та приклади заповнення таблиць

Завантажити шаблон таблиці можна за посиланням - listOfRegulatoryActs.xlsx. Приклад заповнення доступний у Google Таблицях. Завантажити структуру набору у форматах CSV та JSON можна за посиланнями: structure.csvstructure.json.

2.3. Паспорт набору даних

Рекомендовано, щоб назва набору даних на Єдиному державному порталі відкритих даних починалась з «Перелік діючих регуляторних» актів та включала назву регуляторного органу розпорядника. Наприклад, Перелік діючих регуляторних актів Житомирської міської ради. Назви ресурсів мають відповідати назвам таблиць, наприклад, listOfRegulatoryActs.xlsx, listOfRegulatoryActs.csv, structure.csv. Приклад заповнення паспорту набору наведений у Таблиці 2.3а.

Таблиця 2.3а. Приклад паспорту набору на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

Назва колонки

Приклад заповнення

Заголовок

Перелік діючих регуляторних актів Житомирської міської ради

Опис

Набір містить перелік діючих регуляторних актів Житомирської міської ради із зазначенням інформації про нормативно-правові акти, якими вони були введені в дію, а також інформації про базові, повторні та періодичні відстеження.

Мова інформації

http://publications.europa.eu/mdr/authority/language/uk

Формати

CSV, XLS

Формат стиснення

null

Ключові слова

акт, звіт, відстеження, регуляторний акт, регуляторна політика

П.І.Б.

Симоненко Олена Петрівна

E-mail відповідальної особи

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Категорія

Економіка

Кількість файлів

3

Файли

listOfRegulatoryActs.csv, listOfRegulatoryActs.xlsx, structure.csv

Зовнішні файли

null

Умови використання

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Також на порталі розпорядники мають зазначити інші метадані набору даних (див. Табл. 2.3б)

Таблиця 2.3б. Метадані набору, що зазначаються розпорядниками

Назва колонки

Приклад заповнення

Підстава та призначення збору інформації

Інформація набору є результатом і характеризує діяльність регуляторних органів відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Частота оновлення набору даних

щомісяця

 

 Розділ 3. Інструкції для розробників щодо роботи з відкритими даними про регуляторні акти

3.1. Принципи дизайну структури набору даних

Для розробки рекомендацій для розпорядників використані наступні принципи:

·                     простота використання таблиць розпорядниками є важливішою за нормалізацію структури моделі даних;

·                     виконання вимог рекомендацій має дати розробникам можливість легко приводити дані до нормалізованої структури;

·                     нормалізована структура бази даних може бути реалізована у програмному забезпеченні, веб-сервісах, де графічний інтерфейс полегшуватиме введення та роботу з даними для розпорядників;

·                     значення та метадані полів таблиці відповідають вимогам основних словників (Dublin Core Metadata InitiativeISA2 та ін.) для забезпечення семантичної інтероперабельності й можливості створення RDF-серіалізацій;

·                     рекомендації мають забезпечити можливість експорту даних розпорядниками у відкритих машиночитаних форматах;

·                     для того, щоб виконати вимоги рекомендацій, розпорядникам достатньо мати навички впевнених користувачів електронних таблиць (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Таблиці);

·                     структура набору має відповідати рекомендаціям W3C Metadata Vocabulary for Tabular Data. Розпорядники мають можливість оприлюднювати JSON або CSV файл, що відповідає вимогам стандарту.

3.2. Валідація даних у таблиці listOfRegulatoryActs

Валідація даних таблиці listOfRegulatoryActs визначається наступними умовами та способами (див. Таблиця 3.2.).

Таблиця 3.2. Валідація даних таблиці listOfRegulatoryActs

Назва колонки

Умова валідації

Спосіб валідації (регулярний вираз, словник)

identifier

Комірка має бути заповненою.

^.+$

regulatoryAgency PrefLabel

Комірка має бути заповненою.

^.+$

regulatoryAgency Identifier

Комірка має містити номер юридичної особи у ЄДР (8 цифр) або null.

^(?:\d{8}|null)$

title

Комірка має бути заповненою.

^.+$

valid

Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд).

^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$

accessURL

Посилання має розпочинатися з http:// або https://(стандарт RFC 3986).

^https?:\/\/.+$

bibliographicCitation

Комірка має бути заповненою.

^.+$

legalActTitle

Комірка має бути заповненою.

^.+$

legalActCreated

Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд).

^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$

legalActІdentifier

Комірка має бути заповненою.

^.+$

basicEvaluation Date

Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд).

^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$

basicEvaluation AccessURL

Посилання має розпочинатися з “http://” або “https://” (стандарт RFC 3986) або має бути вказано “не застосовується”.

^(?:https?:\/\/.+|не застосовується)$

basicEvaluation BibliographicCitation

Комірка має бути заповненою.

^.+$

repeatedEvaluation Date

Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд).

^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$

repeatedEvaluation AccessURL

Посилання має розпочинатися з “http://” або “https://” (стандарт RFC 3986) або має бути вказано “не застосовується”.

^(?:https?:\/\/.+|не застосовується)$

repeatedEvaluation BibliographicCitation

Комірка має бути заповненою.

^.+$

periodicEvaluation Date

Значення відповідає формату ISO 8601 (рррр-мм-дд).

^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[01])$

periodicEvaluation AccessURL

Посилання має розпочинатися з “http://” або “https://” (стандарт RFC 3986) або має бути вказано “не застосовується”.

^(?:https?:\/\/.+|не застосовується)$

periodicEvaluation BibliographicCitation

Комірка має бути заповненою.

^.+$

 

 

3.3. Модель даних та RDF-серіалізації набору

Модель включає п’ять класів: Регуляторний акт (RegulatoryAct), Відстеження результативності регуляторного акта (Evaluation), Звіт про відстеження результативності (Report), Регуляторний орган (RegulatoryAgency), Нормативно-правовий акт, яким було ухвалено регуляторний акт (LegalAct). UML-модель представлена на Рисунку 3.3.

Рисунок 3.3. UML-модель даних про регуляторні актиДля синтаксичної прив’язки використані словники Dublin Core TermsFOAFSchemaThe Organization OntologySKOSRDF Schema (див. Таблицю 3.2а.).

Таблиця 3.3а. Використання основних словників

Назва словника

Префікс

Простір імен

Dublin Core Terms

dct

http://purl.org/dc/terms/

FOAF

foaf

http://xmlns.com/foaf/0.1/

Schema

schema

http://schema.org/

The Organization Ontology

org

http://www.w3.org/ns/org#

SKOS

skos

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

RDF Schema

rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

 

 

 

 

 

Таблиця 3.3б. Прив’язка моделі до існуючого синтаксису словників

Термін

Тип

Прив’язка синтаксису

Регуляторний акт (RegulatoryAct)

Клас

foaf:document

Ідентифікатор

Властивість

dct:identifier

Назва

Властивість

dct:title

Дата набрання чинності

Властивість

dct:valid

Регуляторний орган, який ухвалив регуляторний акт

Асоціація

dct:creator

Нормативно-правовий акт, яким було ухвалено регуляторний акт

Асоціація

rdfs:isDefinedBy

Відстеження результативності регуляторного акта (Evaluation)

Клас

schema:Event

Ідентифікатор

Властивість

dct:identifier

Тип відстеження

Властивість

dct:type

Дата початку відстеження

Властивість

schema:startDate

Дата завершення відстеження

Властивість

schema:endDate

Регуляторний акт щодо якого проводиться відстеження

Асоціація

dct:isRequiredBy

Звіт про відстеження результативності (Report)

Клас

foaf:document

Ідентифікатор

Властивість

dct:identifier

Дата затвердження

Властивість

dct:dateAccepted

URL для доступу

Властивість

dct:accessURL

Бібліографічне посилання

Властивість

dct:bibliographicCitation

Обстеження, за результатами якого затверджено звіт

Асоціація

foaf:primaryTopic

Регуляторний орган (RegulatoryAgency)

Клас

org:Organization

Ідентифікатор

Властивість

org:identifier

Назва

Властивість

skos:prefLabel

Нормативно-правовий акт, яким було ухвалено регуляторний акт (LegalAct)

Клас

foaf:document

Ідентифікатор

Властивість

dct:identifier

Назва

Властивість

dct:title

Дата ухвалення

Властивість

dct:created

Завантажити RDF-схему можна за посиланням - rdf_schema_0.9.ttl.

·                     Корисні ресурси

Для розпорядників

1.                  Відкриті дані: формати та правила створення (Texty.org.ua, 2016)
2.                  Організація даних у таблицях (Карл Броман, 2017)
3.                  Презентація рекомендацій

Для розробників

1.                  legislation.gov.uk: RDF/XML Format (legislation.gov.uk, 2018)
2.                  Open Data Standards Directory (Center for Government Excellence at Johns Hopkins University, 2017)

                     Контакти
Контакти
ГО «Агенція журналістики даних» (Texty.org.ua)

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

веб-сайт

Олександр Пліва

СЕО проекту «Регуляторна мапа України»

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

facebook

Богдан Тишкевич

ГО «Агенція журналістики даних» (Texty.org.ua)

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

facebook

 

Рекомендації розроблені ГО «Агенція журналістики даних» (Texty.org.ua) та проектом «Регуляторна мапа України» в рамках проекту «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» за сприяння Державної регуляторної служби УкраїниДержавного агентства з питань електронного урядування України. Реалізація проекту в Україні здійснюється за підтримки USAID/UK aid.

Вміст документу ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

 

basicEvaluationBibliographicCitation repeatedEvaluationDate repeatedEvaluationAccessURL repeatedEvaluationBibliographicCitation periodicEvaluationDate periodicEvaluationAccessURL periodicEvaluationBibliographicCitation
[Довідка: видалити рядок перед оприлюдненням набору!] 
(а) Якщо базове відстеження проведене, вказати посилання на публікацію звіту в друкованих виданнях. (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.
[Довідка: видалити рядок перед оприлюдненням набору!] 
(а) Якщо повторне відстеження проведене, вказати дату затвердження звіту. (б) Якщо відстеження не проведене - дату останнього строку здійснення відстеження, відповідно до законодавства. Дата зазначається у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад, 2016-09-15.
[Довідка: видалити рядок перед оприлюдненням набору!] 
(а) Якщо повторне відстеження проведене, вказати посилання на звіт в мережі Інтернет (URL). (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад, https://www.example.gov.ua/report331-2/. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.
[Довідка: видалити рядок перед оприлюдненням набору!] 
(а) Якщо повторне відстеження проведене, вказати посилання на публікацію звіту в друкованих виданнях. (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.
[Довідка: видалити рядок перед оприлюдненням набору!] 
Якщо періодичні відстеження проведені, вказати дату затвердження звітів, якщо відстеження не ще проведене - дату останнього строку здійснення відстеження, відповідно до законодавства. Дата зазначається у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад, 2016-09-15. Якщо було проведено декілька відстежень, необхідно розділити дати комою.
[Довідка: видалити рядок перед оприлюдненням набору!] 
(а) Якщо відстеження проведені, вказати посилання на звіт в мережі Інтернет (URL). (б) Якщо відстеження не проведене, вказати - не застосовується. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад, https://www.example.gov.ua/report331-2/. У випадку кількох посилань, необхідно розділити їх комою. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.
[Довідка: видалити рядок перед оприлюдненням набору!]
(а) Якщо періодичні відстеження були проведені, вказати посилання на публікацію звітів у друкованих виданнях. (б) Якщо відстеження не проведені, вказати - не застосовується. Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. У випадку кількох посилань, необхідно розділити їх комою. Якщо відстеження проведене, але публікація відсутня, вказати - null.
null 2015-06-15 https://www.vmr.gov.ua/reports/report-1719-1 null 2017-06-04 https://www.vmr.gov.ua/reports/report-1719-2 null
Вечірній Конотоп. 2017. Вип. 44. С. 3. 2019-01-18 https://www.vmr.gov.ua/reports/report-1719-1 не застосовується 2022-03-30 https://www.vmr.gov.ua/reports/report-1719-2 не застосовується

http://texty.org.ua/pg/book/Oximets/read/87136?a_offset=

Програмне забезпечення для роботи з таблицями — популярний вибір для введення, зберігання, аналізу та візуалізації даних. Фокусуючись передусім на введенні та зберіганні даних, цей посібник дає практичні поради, як організувати дані у форматі таблиць таким чином, щоб уникнути помилок та зробити зручним процес аналізу.

Головні принципи: будьте послідовними, записуйте дати у форматі YYYY-MM-DD, не залишайте клітинки порожніми, в одній клітинці лишайте одне значення, створюйте прямокутні таблиці, створіть «словник даних», не включайте обчислення до файлів із сирими даними, не використовуйте колір шрифту та фон тексту, обирайте доречні назви для об’єктів у таблиці, робіть копії, використовуйте валідацію даних, щоб уникнути помилок, та зберігайте дані в текстовому форматі. 


Ключові слова: управління даними, організація даних, Microsoft Excel, таблиці (табличний формат даних).

Переклад з англійської: Олена Нікуліна, редагування: Олександр Оксимець, texty.org.ua

Оригінал: Karl Broman. Data Organization. Organizing Data in Spreadsheets

* * *
Про автора
Карл Броман є професором відділу біостатистики та медичної інформатики в Університеті Вісконсин-Медисон.
Карл є старшим та академічним редактором у наукових виданнях «Genetics» і «PeerJ», а також членом редакційної колегії «BMC Biology».

Серед наукових інтересів Карла Бромана — прикладна статистика у сферах генетики та геноміки, зокрема QTL-картографування. Карл розробляє спеціальне програмне забезпечення для інтерактивних візуалізацій великих обсягів генетичних даних на мові програмування R (R/qtl).

З прикладами робіт автора можна ознайомитись за посиланнями: 
для проектів на R
для проектів на D3


Зміст
Вступ
Будьте послідовними

Записуйте дати у форматі YYYY-MM-DD

Не залишайте клітинки порожніми

В одній клітинці — одне значення

Створюйте прямокутні таблиці

Створіть «словник даних»

Не включайте обчислення до файлів із сирими даними

Не використовуйте колір шрифту та фону тексту

Обирайте доречні назви для об’єктів у таблиці

Робіть копії

Використовуйте валідацію даних, щоб уникнути помилок

Зберігайте дані в текстовому форматі

Чого ще не варто робити

Рекомендації

 

 

Електронне декларування за 2018 рік

161012151939 e declarations 640x360 unian nocredit

Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні.

 01.01.2019 розпочався черговий етап електронного декларування в Україні.

Тому з метою підготовки виникає необхідність проведення певних дій, а саме:

1. Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у Вашому персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» доступ до окремих поштових серверів у домені .ru обмежений.

Якщо Ваша електронна поштова скринька підпадає під обмеження, то для її зміни у персональному кабінеті Реєстру необхідно створити (або використовувати іншу) особисту поштову скриньку. Після цього слід авторизуватися в Реєстрі за адресою: https://portal.nazk.gov.ua за допомогою власного електронного цифрового підпису, перейти у вкладку «Мій профіль», натиснути кнопку «Змінити контактні дані», у полі «Новий E-mail» вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку «Змінити E-mail».

На нову поштову скриньку надійде лист «Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни E-mail перейдіть за посиланням у листі, повторно здійсніть вхід у Ваш персональний кабінет та перевірте вкладку «Мій профіль». У полі «E-mail» повинна бути зазначена вже змінена електронна поштова скринька.

Ця електронна поштова скринька використовуватиметься для направлення Вам повідомлень про збереження чернеток електронних документів, про подання електронних документів до Реєстру, про зміну електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) в Реєстрі тощо.

Важливо! Для зміни електронної поштової скриньки у Вашому персональному кабінеті Реєстру не потрібно отримувати новий ЕЦП.

2. Перевірити термін дії та працездатність Вашого ЕЦП для роботи з Реєстром.

Для отримання інформації про термін дії ЕЦП треба завантажити посилений сертифікат особистого ЕЦП з веб-сайту акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК), в якому Ви отримали ЕЦП. Після цього натиснути на сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші та у вікні, яке відкрилось, переглянути термін дії сертифікату ЕЦП. Необхідно, щоб на дату подання електронних документів до Реєстру сертифікат ЕЦП був діючий. У разі, якщо термін дії сертифіката сплинув, Ви не зможете користуватись ЕЦП, в тому числі подавати електронні документи до Реєстру. Тоді Вам необхідно звернутись до АЦСК та отримати новий ЕЦП. Зазначаємо, що Національне агентство не є АЦСК. З переліком АЦСК Ви можете ознайомитись на сторінці https://portal.nazk.gov.ua у полі: «АЦСК».

Після отримання нового ЕЦП Вам необхідно зайти на сторінку входу до Реєстру https://portal.nazk.gov.ua і скористатись посиланням: «Я загубив/змінив свій приватний ключ». У полі «Поточна електронна адреса» вказати електронну поштову скриньку, з якою Ви зареєстровані в Реєстрі, та натиснути кнопку «Вислати код для відновлення». На вказану поштову скриньку надійде лист «Зміна ЕЦП | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни ЕЦП необхідно перейти за посиланням у листі, після цього у полі АЦСК обрати акредитований центр сертифікації ключів, в якому Ви отримали новий ЕЦП, обрати файл нового ЕЦП, вказати пароль від нового ЕЦП та натиснути кнопку «Змінити ЕЦП». Після успішного виконання вказаних дій з’явиться повідомлення про розгляд Вашої заявки. Заявки на зміну ЕЦП розглядаються протягом 1 доби у робочий час. Ви можете здійснити спробу входу до Реєстру з новим ЕЦП через вказаний час та не очікувати листа з подальшими інструкціями.

Для перевірки працездатності ЕЦП Ви можете скористатись online-сервісом накладання ЕЦП на електронні документи за посиланням: https://ca.informjust.ua/sign. Результатом успішної перевірки буде повідомлення: «ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО».

Якщо при накладенні електронного цифрового підпису виникає помилка, слід звернутись до акредитованого центру сертифікації ключів, який Вам видав ЕЦП.

Виконавши запропоновані дії, Ви завчасно підготуєтесь до чергового етапу декларування в Україні, чим полегшите собі роботу з Реєстром.

Зберігайте Ваш ключ ЕЦП, пароль від нього, а також адресу електронної поштової скриньки, з якою Ви зареєстровані у Реєстрі, та пароль від неї у захищеному місці.

Також нагадуємо, що на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції https://nazk.gov.ua у розділі «Декларування» Ви можете ознайомитись із Рекомендаціями при роботі з Реєстром, відповідями на поширені питання при роботі з Реєстром та іншими матеріалами з питань електронного декларування.

У разі виникнення проблем технічного характеру Ви можете звернутись до служби технічної підтримки за тел.: +38(044)200-06-94 або адресою електронної пошти Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , при цьому:

•    направляйте електронний лист з Вашої персональної електронної поштової скриньки, яка зазначена при реєстрації;

•    у темі листа зазначайте суть Вашого питання;

•    у листі необхідно зазначити Ваші П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та викласти суть питання, за необхідності до листа додати скріншоти (зображення екрана) з Вашою помилкою.

Матеріал підготували фахівці відділу “Козельщинське бюро правової допомоги” Кременчуцького МЦ з НБВПД. За отриманням безоплатної правової допомоги, а також  методичної допомоги в заповнення електронних декларацій можливо звертатись до Козельщинського бюро правової допомоги за адресою: вул. Остроградського, б. 75/15, смт Козельщина, тел. 0534231440 з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю.


 

Проведено спільний захід служби зайнятості з представниками РВК

           З метою підвищення ефективності  роботи  служби зайнятості та запровадження в діяльність нових підходів із обслуговування клієнтів для виконання спільного проекту по комплектації Збройних Сил України 09 січня 2019 року  в приміщенні Козельщинської районної філії  було проведено  відразу дві зустрічі з  представником  районного військкомату.
          Заступник військового комісара – начальник відділення комплектування Козельщинського районного військового комісаріату, капітан  Анатолій Фалюш провів змістовну роз’яснювальну роботу щодо поповнення лав військового резерву Збройних Сил України та  проходження військової служби за контрактом.
         Слухацька аудиторія активно обмінювалася думками, ставила запитання представнику установи. Учасники детально ознайомилися із особливостями відбору кандидатів і специфікою їхньої служби.

IMG 20190109 090555-1IMG 20190109 090613-1

IMG 20190109 091511-1IMG 20190109 110537-1

IMG 20190109 110543-1

З Новим 2019 роком

                                  2019 images                      

                                   Шановні жителі Козельщинського краю!
     
          Прийміть мої найщиріші вітання з Новим 2019 роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток, впевненість у майбутньому. Бажаю, щоб у новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли, нових Вам досягнень та професійних перемог. Вірю, що у новому році Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань.

                З Новим Роком,  Різдвом Христовим та новим щастям!
            
 З повагою,
 Голова Козельщинської районної ради                                             Юрій Марченко

Відбулася позачергова 25 сесія районної ради сьомого скликання

28 грудня 2018 року в залі засідань Козельщинської районної ради пройшли спільні засідання постійних комісій та Президії районної ради, а потім відбулася позачергова 25 сесія районної ради сьомого скликання.
     На пленарному засіданні були присутні голова районної ради Юрій Борисович Марченко, виконувач обов’язків голови райдержадміністрації Віталій Петрович Гордієнко, заступник голови райдержадміністрації Світлана Володимирівна Тригубенко,  перший заступник голови Козельщинської селищної ОТГ Анатолій Іванович Срібний, керівники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники організацій, підприємств та установ району, представники ЗМІ та органів місцевого самоврядування району. 
      На спільному засіданні постійних комісій та сесії було розглянуто 17 важливих  питань. Головним з них було питання про прийняття районного бюджету на 2019 рік, яке депутати успішно розглянули та всі без винятку одностайно проголосували за нього. Крім того були розглянуті наступні питання: фінансове  питання про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету на 2018 рік, затверджено районні Програму підтримки учасників АТО та членів їх сімей – мешканців Козельщинського району на 2019 рік та Програму «Турбота» на 2019-2020 роки, питання про затвердження штатних посад в Козельщинській ЦРЛ та в комунальному некомерційному підприємстві «ЦПМСД» на 2019 рік, питання про передачу з балансу Козельщинської ЦРЛ на баланс комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД» колориметра фотоелектричного, питання про укладання додаткової угоди з керівником комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД» терміном на 5 років, затверджено районну Програму підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2019-2020 роки, затверджено вартість харчування та розміри плати в дошкільних та загальних середніх закладах освіти району,  затверджено районні комплексну Програму розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2019-2020 роки та Програму розвитку місцевого самоврядування у Козельщинському районі на 2019-2020 роки, питання про скорочення 4-х штатних посад у виконавчому апараті районної ради, питання про затвердження базової мережі закладів культури в районі, питання про передачу коштів виконавчому комітету Козельщинської селищної ради, затверджено районну Програму розвитку архівної  справи  на 2019 рік та прийнято звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності врегулювання питання оптимізації (зміни графіка роботи) поштових відділень на території Козельщинського району Полтавської області.
           На спільному засіданні постійних комісій також було розглянуто питання про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 62,0000 га ріллі, кадастровий номер 5322085000:00:001:1211 для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ 01.02), яка розташована в адміністративних межах Козельщинської селищної ради (за межами населених пунктів) Козельщинського району Полтавської області, але за пропозицією депутатів надійшла рекомендація дане питання на розгляд сесії не виносити.
           Після сесії Ю.Б. Марченко привітав усіх присутніх з Новим 2019 роком та Різдвом Христовим та висловив їм свої найкращі побажання, після чого провів спільну нараду з сільськими головами району.
IMG 3007-1IMG 3026-1

IMG 3028-1IMG 3015-1

IMG 3005-1IMG 3019-1