Новини

Алкоголь на робочому місці – прямий шлях до травматизму

  • Печать

Алкоголь на робочому місці – прямий шлях до травматизму.

Перебування на роботі в нетверезому стані, коли працівник не може критично оцінювати власні дії, втрачає почуття відповідальності, нерідко призводить до порушень правил охорони праці та нещасного випадку. Сам факт приходу на роботу в стані сп’яніння вже є порушенням трудової дисципліни, незалежно від настання шкідливих наслідків.

Під дією алкоголю втрачаються почуття міри й такту щодо осіб, які оточують працівника, слабшає критика до власних дій, падає відчуття свідомості, мислення втрачає свою послідовність, концентрація уваги ускладнюється, порушується орієнтація. Все це ставить під загрозу життя й здоров'я як самого працівника, так і оточуючих його людей, особливо при виконанні робіт із застосуванням різних механізмів, обладнання, при роботі на транспортних засобах тощо.

У разі виникнення нещасного випадку з потерпілим, який перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, відповідно до підпункту 23 п. 52 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337, за умови якщо “одержання травм або смерть потерпілого під час виконання трудових (посадових) обов’язків у разі перебування його в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, підтвердженого відповідним медичним висновком, за наявності технічних або організаційних причин настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) або у разі, коли потерпілий не був відсторонений від виконання робіт відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи, організації) або колективного договору”, такий нещасний випадок пов’язується з виробництвом. Тобто потерпілий матиме шанс на отримання страхових виплат, які включають виплати по тимчасовій непрацездатності та в разі встановлення стійкої втрати працездатності щомісячні страхові виплати за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

У свою чергу керівник виробничого підрозділу та спеціаліст з охорони праці за недостатність оперативного контролю за станом охорони праці отримають дисциплінарне або матеріальне стягнення, а в разі нещасного випадку з тяжкими наслідками можуть бути притягнуті навіть до кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене вище, роботодавцям та службам охорони праці підприємств, установ, організацій слід приділяти особливу увагу при підборі кадрів, а також забезпеченню якісного оперативного контролю за дотриманням працівниками вимог охорони праці та виробничої дисципліни з метою завчасного попередження та недопущення виникнення нещасних випадків.

Страховий експерт з охорони праці Горішньоплавнівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області А. Білогуб