Новини

Про реорганізацію Козельщинської районної ради

                                                                  КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА
                                                                          ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                       (друга  позачергова  сесія  восьмого  скликання)

                              РІШЕННЯ

 
від    17          грудня        2020 р.

         м. Кременчук

 

Про початок реорганізації Козельщинської
районної ради Полтавської області
шляхом приєднання до Кременчуцької
районної ради Полтавської області

 

Керуючись ст. 43, 59, п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5,

 районна рада вирішила:

 1. Почати процедуру реорганізації Козельщинської районної ради (ЄДРПОУ – 21052581, місцезнаходження: вул. Монастирська, 5, смт Козельщина Козельщинського району Полтавської області, 39100) шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради (ЄДРПОУ – 22543942, місцезнаходження: вул. Центральна, 231, с. Білецьківка Кременчуцького району Полтавської області, 39760).

2. Встановити, що Кременчуцька районна рада Полтавської області є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Козельщинської районної ради Полтавської області.

3. Утворити комісію з реорганізації Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області (далі – Комісія з реорганізації) у складі 6 осіб (Додаток 1).

4. Комісії з реорганізації забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань Козельщинської районної ради перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020р. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити в присутності матеріально відповідальних осіб Козельщинської районної ради.

5. Затвердити План заходів з реорганізації Козельщинської районної ради (Додаток 2).

6. Затвердити форму передавального акта (Додаток 3) для використання Комісією з реорганізації у своїй роботі.

7. Затвердити форму акта приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020р. під час діяльності Козельщинської районної ради (Додаток 4), для використання Комісією з реорганізації у своїй роботі.

8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Козельщинської районної ради станом на 31.12.2020 р., у порядку, передбаченому законодавством.

9. Уповноважити голову Кременчуцької районної ради затвердити від імені Кременчуцької районної ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Козельщинської районної ради станом на 31.12.2020р.

10. Визначити начальника загального відділу Кременчуцької районної ради відповідальним за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Козельщинської районної ради станом на 31.12.2020 р., до Кременчуцької районної ради.

11. Начальнику фінансового відділу Кременчуцької районної ради забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування активів та зобов’язань Козельщинської районної ради згідно з передавальним актом.

12. Голові Комісії з реорганізації забезпечити:

1) своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Козельщинської районної ради, та інформування про хід і результати проведеної роботи Кременчуцької районної ради на пленарних засіданнях;

2) закриття рахунків Козельщинської районної ради в органах державного казначейства та банках у встановленому законом порядку;

3) подання фінансової звітності Козельщинської районної ради за 2020 рік, а в разі необхідності і за відповідний період 2021 року;

4) державну реєстрацію припинення Козельщинської районної ради (ЄДРПОУ – 21052581);

5) державну реєстрацію змін до відомостей про Кременчуцьку районну раду (ЄДРПОУ – 22543942).

13. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів Козельщинської районної ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї юридичної особи.

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільні постійні комісії районної ради.

     Голова
   районної ради                                                                                                                      Антон САМАРКІН

                                                                                                                                                             Додаток 1
                                                                                                                        до рішення другої позачергової сесії
                                                                                                                   Кременчуцької районної ради восьмого  
                                                                                                                   скликання від 17 грудня 2020 р.

                                                                                          Склад
комісії з реорганізації Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області

Голова комісії – Колотієвський Дмитро Олександрович (ІПН **********) – заступник голови Кременчуцької районної ради.

Заступник голови комісії – Бончак Степан Антонович (ІПН **********) – фізична особа – арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

Члени комісії:

Кормушин Владислав Олександрович (ІПН **********) – начальник відділу майна Кременчуцької районної ради;

 Штанько Людмила Володимирівна (ІПН **********) – начальник фінансового відділу Кременчуцької районної ради;

Череп Юрій Миколайович (ІПН **********) – керуючий справами Козельщинської районної ради;

 Клімошенко Анжеліка Віталіївна (ІПН **********) – начальник фінансово-господарського відділу Козельщинської районної ради;

 
                                                                                                                                                              Додаток 2
                                                                                                                              до рішення другої позачергової сесії
                                                                                                                          Кременчуцької районної ради восьмого                                                                                                                                 скликання від 17 грудня 2020 р.

                                                                               ПЛАН ЗАХОДІВ

з реорганізації Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області

№ з/п

Перелік заходів

Термін виконання

Виконавці

1.

Інвентаризація та передача Кременчуцькій районній раді документів, що нагромадилися під час діяльності Козельщинської районної ради станом на 31.12.2020р.

___________

Комісія з реорганізації

2.

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Козельщинської районної ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020р.

____________

Комісія з реорганізації

3.

Складання передавального акта майна, активів та зобов’язань Козельщинської районної ради Кременчуцькій районній раді

____________

Комісія з реорганізації

4.

Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Кременчуцькій районній раді

_____________

Голова Комісії з реорганізації

5.

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Козельщинської районної ради Кременчуцькій районній раді після затвердження відповідного передавального акта

_____________

Комісія з реорганізації

Друга позачергова сесія Кременчуцької районної ради восьмого скликання.

Скликається друга позачергова сесія Кременчуцької районної ради восьмого скликання.

 

Відповідно до розпорядження голови Кременчуцької районної ради № 59-р від 15.12.2020 року скликається друга позачергова сесія восьмого скликання, пленарне засідання якої відбудеться 17 грудня 2020 року о 10.00 годині в приміщенні районної ради (м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23). 

На розгляд ради виносяться питання:

1. Про постійні комісії Кременчуцької районної ради восьмого скликання.

2. Про Регламент Кременчуцької районної ради восьмого скликання.

3. Про президію Кременчуцької районної ради восьмого скликання.

4. Про початок реорганізації Глобинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.

5. Про початок реорганізації Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.

6. Про початок реорганізації Семенівської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.

7. Про зміну юридичної адреси.

8. Про внесення змін до показників бюджету на 2020 рік.

9. Різне.

Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги

                10 грудня – Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги.

       Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги, проходить щорічно 10 грудня, приурочений до Дня прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

       Загальна Декларація Прав Людини (ЗДПЛ) — декларація, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року в Паризькому палаці Шайо. Цей міжнародний документ представляє основоположне вираження невід’ємних прав, які мають усі люди.

       Забезпечення права особи на правову допомогу покладається на Україну через ратифіковані міжнародно-правові договори.

       Конституційне право кожного на правову допомогу за своєю суттю є однією з юридичних (правових) гарантій реалізації, захисту та охорони інших прав і свобод людини і громадянина, і в цьому і полягає його соціальна значущість. Це право в жодному випадку не може бути обмежено (ст. 64 Конституції України), воно є нормою прямої дії, і випадках, коли це право не передбачене іншими нормативно-правовими актами, воно повинно гарантуватися особі, бо Конституція України, має найвищу юридичну силу.

       На сьогодні питання надання безоплатної правової допомоги врегульовано Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі - Закон), який набрав чинності 09 липня 2011 року.

       Отримати безоплатну первинну правову допомогу мають право усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, в тому числі іноземці, особи без громадянства, у тому числі біженці чи особи, які потребують додаткового захисту. Яка включає такі види правових послуг, як:

 надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань;

 складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

 надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

       Отримати юридичну консультацію або роз'яснення з правових питань можна також зателефонувавши на Єдиний телефонний номер системи БПД 0 800-213-103 (дзвінки в межах України безкоштовні); у месенджері Фейсбук-сторінки системи БПД; за допомогою чат-боту «Безоплатна правова допомога» у Телеграм.

       Правові консультації можна також переглянути на довідково-інформаційній платформі WikiLegalAid, прочитати у Телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога».

       Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру. Право на безоплатну вторинну правову допомогу, на відміну від первинної, мають певні категорії осіб, визначені Законом.

За отриманням безоплатної правової допомоги громадяни можуть звертатися до Козельщинського бюро правової допомоги, контактний телефон : (05343) 3-14-40 та за електронною адресою - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Окрім цього, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової до мороги – 0800213103. Зателефонувавши за ним, Ви зможете уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання.

130488991 3375844259179881 7666988859039384621 o

З Днем місцевого самоврядування в Україні

                                     untitled

                 Шановні працівники та ветерани органів місцевого самоврядування,

                         депутати місцевих рад всіх рівнів Козельщинського краю!

         

           Прийміть наші найщиріші вітання з Днем місцевого самоврядування!

          Cаме через органи самоврядування громадяни реалізують своє право брати участь у вирішенні питань місцевого значення, відстоювати інтереси своєї територіальної громади. Сьогодні на органи місцевого самоврядування покладена велика відповідальність за соціально-економічний стан територіальних громад, за благополуччя їхніх жителів, за створення комфортних умов для проживання мешканців нашого краю. Завдяки вашій  роботі вдається вирішувати чимало непростих питань, реалізовувати багато перспективних планів та задумів.
           Тож нехай цей урочистий день додасть усім Вам сил і наснаги на добрі справи, впевненості у майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя нашого народу.
           Бажаємо Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, щастя, успіхів, сімейного благополуччя та удачі.
           Зі святом Вас!

З повагою,
Колектив Козельщинської районної ради     

 

      

Профілактика виробничого травматизму

Профілактика виробничого травматизму – це попередження інвалідності.

 Міжнародний день людей з інвалідністю є щорічною подією. Історія відзначення цього Дня розпочалася в 80-х роках минулого сторіччя, коли Організація Об’єднаних Націй оголосила 1983-1992 роки Десятиліттям людей з інвалідністю. У ті часи на державному рівні проводилися роботи з метою розроблення заходів, направлених на поліпшення становища осіб з інвалідністю і забезпечення для них рівних можливостей для подальшого життя в суспільстві. Створена програма дій була підписана 03 грудня 1992 року. З того часу вся світова спільнота відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем таких людей, захисту і забезпечення їхніх прав і рівних можливостей.

Велика кількість людей з інвалідністю щоденно стикаються з проблемами, які перешкоджають їхній участі в суспільному житті. Пандусів (спеціальних доріжок при вході до будинків), пристосованих  ліфтів,  банкоматів, установлених на зручній висоті, – усіх цих речей, які полегшують життя цих людей, в Україні бракує. Знайти роботу, а також дістатися до місця роботи – це серйозна проблема для них.

Фонд соціального страхування України приділяє особливу увагу питанням соціального захисту людей з інвалідністю, які постраждали внаслідок травмування на виробництві.

За рахунок коштів Фонду соціального страхування України здійснюється реалізація низки програм соціального захисту потерпілих внаслідок трудового каліцтва, витрат на:

-  лікування, забезпечення лікарськими засобами та товарами медичного    призначення;

-  протезно-ортопедичні вироби та засоби пересування (коляски);

-  санаторно-курортне лікування;

-  виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

Іншою не менш важливою функцією Фонду соціального страхування України є проведення профілактичних заходів по запобіганню виробничому травматизму, який нерідко стає причиною інвалідності.

Безумовно, повністю уникнути ризиків травмування під час трудового процесу не можливо, але зменшити вірогідність виникнення нещасних випадків на виробництві за рахунок профілактичних заходів є реально. Адже збереження здоров’я навіть одного працівника варте витрачених зусиль.

Горішньоплавнівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області запрошує до співпраці кого роботодавців з метою зниження травмонебезпечних ризиків шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці та на виконання вимог Закону України «Про охорону праці».

Спілкуймось уже зараз, а не чекаємо на спілкування лише під час розслідування нещасного випадку.

 
Страховий експерт з охорони праці Горішньоплавнівського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
у Полтавській області   Білогуб А.Ф.