Оголошення

Прес-реліз УДМС 001

1 001

2 001

 

 

 

                                                УМОВИ ВСТУПУ:
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА У 2019 РОЦІ ДО МАГІСТРАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

         На навчання приймаються на конкурсній основі вступники, які мають освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Документи, що подають вступники особисто до приймальної комісії на денну та заочну форму навчання:
1.        Чотири  кольорові  фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
2.      Копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією вищого навчального закладу. 
3.      Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

            На навчання за державним замовленням згідно з Постановою КМУ №789 від 29.07.2009 р. приймаються за заочною (дистанційною) формою навчання державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії. Особи, які відповідають указаним вимогам, успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

      Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» проводиться за результатами іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування.

Для реєстрації на складання іспиту з іноземної мови з 1 квітня по 13 травня 2019 року необхідно надати до приймальної комісії ПолтНТУ такі документи:
1.        Дві кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
2.        Копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;
3.        Реєстраційний номер облікової картки платника податків; 
4.        Паспорт громадянина України.

       Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з
13 травня – до 03 червня 2019 року. Іспит відбудеться 2 липня 2019 року. Іспит з фахових дисциплін у період з 23 по 26 липня 2019 р.


Фінансування підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління  та адміністрування» здійснюється:
–         за рахунок видатків державного бюджету;
–         за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Термін навчання:  – 16 місяців
Прийом документів до приймальної комісії ПолтНТУ з 1 квітня до 23 липня 2019 року.

За довідками звертатись до технічних секретарів Приймальної комісії:
т. 099 722 99 39
т. 095 541 36 39
Відповідь Укрпошта
Лист головам с.р. аукціони