ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про Програму фітосанітарних заходів щодо боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Козельщинського району Полтавської області на 2019-2023 роки

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 33, 34 Закону України «Про карантин рослин»,  відповідно до статей 6, 17 пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Програму  фітосанітарних заходів по ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області на 2019 – 2023 роки     (затвердженої рішенням двадцять четвертої сесії обласної ради сьомого скликання 14 лютого 2019 року №1041), розглянувши матеріали подані районною державною адміністрацією з даного питання та рекомендації постійних комісій.

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації Буки В.І., щодо необхідності прийняття Програми фітосанітарних заходів щодо боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Козельщинського району Полтавської області на 2019-2023 роки , взяти до відома.                                                               

2.Затвердити Програму фітосанітарних заходів щодо боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Козельщинського району Полтавської області на 2019-2023 роки (додається).

3.Районній державній адміністрації,  виконавчим комітетам сільських рад, в основу своєї діяльності покласти на створення необхідних умов для ефективної боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульованих шкідливих організмів.

          4.Організацію виконання рішення покласти на відділ агропромислового розвитку  районної державної адміністрації, контроль за виконанням відповідно - на постійні комісії районної ради з питань регіонально економічної політики,бюджетно-фінансової діяльності ,економічного і соціального розвитку громад .управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг малого та середнього бізнесу, агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

 

 

Голова районної ради                                                                      Ю.Б.Марченко

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»

 Козельщинської районної ради на 2020 рік

 

Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішенням двадцять шостої сесії районної ради сьомого скликання від 29 січня 2019 року  «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану  Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради з наступними змінами та доповненнями, розглянувши подані матеріали Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації, враховуючи  рекомендації  постійних  комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Явтушенко О.В., взяти до відома.

2.Затвердити Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради на 2020 рік (Додаток 1).

3.Фінансовому  управлінню Козельщинської райдержадміністрації Полтавської області забезпечити щоквартальне  проведення аналізу стану  виконання Фінансового плану  Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  та інформувати  голову Козельщинської райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                             Ю.Б. Марченко 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення Козельщинської районної ради «Про затвердження змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

         Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік становить:

Рядок 010 «Дохід(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт,послуг) – 7700,0  тис. грн.(  6700,0 тис. грн. надходження від Національної служби здоров’я України  1000,0  тис. грн. кошти місцевого бюджету).

Рядок 150 «Інші доходи» - 700,0 тис. грн.(222,1  тис. грн. – інші джерела власних надходжень(благодійні внески); 477,9 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих  основних засобів не матеріальні активи).

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 6770,6 тис. грн. в тому числі:

-         Матеріальні затрати  становлять – 431,2 тис. грн., в тому числі:

а) «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 86,24 тис. грн.;

б) «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 344,96 тис. грн..

Витрати  на оплату праці – 4306,9 тис. грн..

Відрахування на соціальні заходи – 894,3 тис. грн.

Амортизація – 449,5 тис. грн.

Інші операційні витрати – 694,7 тис. грн. в т. числі:

-         Оплата послуг – 59,7 тис. грн. (послуги зв’язку , оплата інтернет послуг, розрахунково – касове обслуговування, витрати на утримання оргтехніки)

-         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 372,7 тис. грн.

-         Медикаменти для пільгових груп населення – 260,0 тис. грн.

-         Видатки на відрядження – 1,2 тис. грн.

-         Оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, пені тощо – 1,1 тис. грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» становлять – 1875,3 тис. грн.

-         Матеріальні затрати – 40,8 тис. грн. в тому числі:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40,8 тис. грн.

 -      Витрати на оплату праці – 1383,1 тис. грн.

 -     Відрахування  на соціальні заходи – 287,7 тис. грн.

-          Амортизація – 28,4 тис. грн.

 -     Інші операційні витрати – 135,3 тис. грн. в тому числі:

-         Оплата послуг – 28,4 тис. грн. (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги зв’язку та інше)

-         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 104,0 тис. грн.

-         Видатки на відрядження – 2,0 тис. грн.

-         Оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, пені тощо – 0,9 тис. грн.

Рядок 122 « Збиток» становить – 945,9 тис. грн.

-         Рядок 150 «Інші доходи» - 700,0  тис. грн.(222,1  тис. грн. – інші джерела власних надходжень(благодійні внески); 477,9 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих  основних засобів не матеріальні активи).

-         Рядок 154: дохід від безоплатно одержаних активів – 700,0 тис. грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар                                                    О.В.Явтушенко

Додаток 1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням ___________________

Козельщинської районної ради сьомого скликання «Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2020 рік» від _____________________

                                                                                                 

 

Фінансовий план підприємства

на 2020 рік

 

Коди

За ЄДРПОУ

38498521

За СПОДУ

 

За ЗКНГ

 

За КВЕД

86.21

 

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

Орган управління галузь

Охорона здоров’я

Вид економічної діяльності

Загальна медична практика

Місце знаходження 

3100, Полтавська область, Козельщинський район, смт Козельщина, вул. Остроградського 81/10

Телефон

(05342)3-14-87

Головний лікар

Явтушенко О.В.
Одиниця виміру: тис.гривень

Показники

Код рядка

Плановий рік, усього

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

Дохід( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) .

010

7700,0

1975,0

1875,0

1875,0

1975,0

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів

015

7700,0

1975,0

1875,0

1875,0

1975,0

Податок на додану вартість

020

 

 

 

 

 

Акцизний збір

030

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

040

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

050

7700,0

1975,0

1875,0

1875,0

1975,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

060

6770,6

1670,6

1706,3

1725,3

1668,4

У тому числі за економічними елементами :

 

 

 

 

 

 

Матеріальні  затрати

061

431,2

107,8

107,8

107,8

107,8

Витрати на оплату праці

062

4306,9

1049,1

1097,3

1125

1035,5

Відрахування на соціальні заходи

063

894,3

216,9

228,3

234,0

215,1

Амортизація

064

449,5

112,3

112,4

112,4

112,4

Інші операційні витрати

065

694,7

190,5

160,5

146,1

197,6

Валовий :

 

 

 

 

 

 

Прибуток

071

929,4

304,4

168,7

149,7

306,6

Збиток

072

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

080

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

Дохід від операційної оренди активів

081

 

 

 

 

 

Одержані гранти та субсидії

082

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу

083

 

 

 

 

 

Адміністративні  витрати (сума рядків з 091 по 095)

090

1875,3

463,8

482,8

474,9

453,8

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

091

40,8

10,2

10,2

10,2

10,2

Витрати на оплату праці

092

1383,1

336,9

352,7

359,0

334,5

Відрахування на соціальні заходи

093

287,7

70,1

73,3

74,7

69,6

Амортизація

094

28,4

7,1

7,1

7,1

7,1

Інші операційні витрати 

095

135,3

39,5

39,5

23,9

32,4

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):

100

 

 

 

 

 

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

101

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

102

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

103

 

 

 

 

 

Амортизація

104

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

105

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)

110

 

 

 

 

 

У тому числі за економічними елементами:

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

111

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

112

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

113

 

 

 

 

 

Амортизація

114

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

115

 

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

Прибуток

121

 

 

 

 

 

Збиток

122

945,9

159,4

314,1

325,2

147,2

Дохід від участі в капіталі

130

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

140

 

 

 

 

 

Інші доходи

150

700,0

175,0

175,0

175,0

175,0

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

152

 

 

 

 

 

Дохід від безоплатно одержаних активів

154

700,0

175,0

175,0

175,0

175,0

Фінансові витрати

160

 

 

 

 

 

Витрати від участі  в капіталі

170

 

 

 

 

 

Інші витрати

180

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

 

 

 

 

Прибуток

191

 

 

 

 

 

збиток

192

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

200

 

 

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

 

 

прибуток

211

 

 

 

 

 

збиток

212

 

 

 

 

 

Відрахування частини прибутку до бюджету  КНП «Козельщинський ЦУПМСД

220

 

 

 

 

 

ІІ. Елементи операційних витрат (разом)

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

310

472,0

118,0

118,0

118,0

118,0

Витрати на оплату праці

320

5684,0

1138,0

1450,0

1484,0

1370,0

Відрахування на соціальні заходи

330

1182,0

287,0

301,6

308,7

284,7

Амортизація

340

477,9

119,4

119,5

119,5

119,5

Інші операційні витрати

350

830

230

200

170

230

Разом (сума рядків з 310 по 350)

360

8645,9

2134,4

2189,1

2200,2

2122,2

ІІІ.Капітальні інвестиції протягом року

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

410

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

411

 

 

 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

420

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

421

 

 

 

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів)

430

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

431

 

 

 

 

 

Погашення  отриманих на капітальні інвестиції позик

440

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

441

 

 

 

 

 

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція,  інші види поліпшення необоротних активів

450

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

451

 

 

 

 

 

Разом (сума рядків 410,420,430,440,450)

490

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)

491

 

 

 

 

 

ІV. Додаткова інформація

 

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Чисельність працівників

510

70

70

70

70

70

Первісна вартість основних засобів тис.грн.

520

6120

6120

6120

6120

6120

Податкова заборгованість

530

-

-

-

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою.

540

-

-

-

-

-

 

 

Головний лікар __________________О.В.Явтушенко

                                                                   (підпис)

М.П.

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії

районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр

первинної медико-санітарної допомоги»

Козельщинської районної ради на 2019 рік»

від 11 грудня 2018 року

 

Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», розглянувши подані матеріали Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції Козельщинської районної державної адміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Явтушенко О.В., взяти до відома.

          2.Внести зміни до рішення двадцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2019 рік» від           11 грудня 2018 року, а саме викласти додаток 1 «Фінансовий план підприємства на 2019 рік» до вказаного рішення  в новій редакції (додається).

3.В зв’язку з прийняттям даного рішення, вважати таким, що втратило чинність рішення двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 20 лютого 2019 року  «Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2019 рік» від 11 грудня 2018 року».

          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                                          Ю.Б.Марченко 

 

Пояснювальна записка

до змін до фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

Причиною змін фінансового плану на 2019 рік є уточнення фінансування місцевого бюджету та надходження оплати від Національної служби здоров’я України

         Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік становить:

Рядок 010 «Дохід(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт,послуг) – 8276,2  тис. грн.(  6823,5 тис. грн. надходження від Національної служби здоров’я України, 1452,7  тис. грн. кошти місцевого бюджету).

Рядок 150 «Інші доходи» - 713,2  тис. грн.(264,8  тис. грн. – інші джерела власних надходжень(благодійні внески); 448,4 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих  основних засобів).

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 7274,5 тис. грн. в тому числі:

-         Матеріальні затрати  становлять – 431,5 тис. грн., в тому числі:

а) «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 92,1 тис. грн.;

б) «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 339,4 тис. грн..

Витрати  на оплату праці – 4501,2 тис. грн..

Відрахування на соціальні заходи – 919,8 тис. грн.

Амортизація – 420,0 тис. грн.

Інші операційні витрати – 1002,0 тис. грн. в т. числі:

-         Оплата послуг – 64,4 тис. грн. (послуги зв’язку , оплата інтернет послуг, розрахунково – касове обслуговування, витрати на утримання оргтехніки)

-         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 570,3 тис. грн.

-         Медикаменти для пільгових груп населення – 360,0 тис. грн.

-         Видатки на відрядження – 6,2 тис. грн.

-         Оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, пені тощо – 1,1 тис. грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати»  не змінюються і становлять – 1891,8 тис. грн.

-         Матеріальні затрати – 40,8 тис. грн. в тому числі:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40,8 тис. грн.

 -      Витрати на оплату праці – 1383,1 тис. грн.

 -     Відрахування  на соціальні заходи – 304,2 тис. грн.

-          Амортизація – 28,4 тис. грн.

 -     Інші операційні витрати – 135,3 тис. грн. в тому числі:

-         Оплата послуг – 28,4 тис. грн. (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги зв’язку та інше)

-         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 104,0 тис. грн.

-         Видатки на відрядження – 2,0 тис. грн.

-         Оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, пені тощо – 0,9 тис. грн.

Рядок 122 « Збиток» становить – 890,1 тис. грн.

-         Рядок 150 «Інші доходи» - 713,2  тис. грн.(264,8  тис. грн. – інші джерела власних надходжень(благодійні внески); 448,4 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих  основних засобів не матеріальні активи).

-         Рядок 154: дохід від безоплатно одержаних активів – 713,2 тис. грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Від’ємний результат планується погасити за рахунок не використаних коштів отриманих від Національної служби України в 2018 році в сумі 394,4 тис. грн.

 

Головний лікар                                                    О.В.Явтушенко

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО»

 Рішенням _________________________                                                                      Козельщинської районної ради сьомого скликання

Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2019 рік»

від 11 грудня 2018 року»                                                                                            

від ___________________________

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Фінансовий план підприємства

на 2019 рік

 

                                                                                                           ЗМІНИ

Коди

За ЄДРПОУ

38498521

За СПОДУ

 

За ЗКНГ

 

За КВЕД

86.21

 

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

Орган управління галузь

Охорона здоров’я

Вид економічної діяльності

Загальна медична практика

Місце знаходження 

3100, Полтавська область, Козельщинський район, смт Козельщина, вул. Остроградського 81/10

Телефон

(05342)3-14-87

Головний лікар

Явтушенко О.В.
Одиниця виміру: тис.гривень

Показники

Код рядка

Плановий рік, усього

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

Дохід( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) .

010

8276,2

2042,3

2091,0

1967,8

2175,1

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів

015

8276,2

2042,3

2091,0

1967,8

2175,1

Податок на додану вартість

020

 

 

 

 

 

Акцизний збір

030

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

040

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

050

8276,2

2042,3

2091,0

1967,8

2175,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

060

7274,5

1638,8

1883,0

1893,1

1859,6

У тому числі за економічними елементами :

 

 

 

 

 

 

Матеріальні  затрати

061

431,5

75,9

86,1

149,3

120,2

Витрати на оплату праці

062

4501,2

1051,6

1102,4

1231,7

1115,5

Відрахування на соціальні заходи

063

919,8

231,3

242,5

234,1

211,9

Амортизація

064

420,0

54,0

122,0

122,0

122,0

Інші операційні витрати

065

1002,0

226,0

330,0

156,0

290,0

Валовий :

 

 

 

 

 

 

Прибуток

071

1001,7

403,5

208,0

74,7

315,5

Збиток

072

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

080

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

Дохід від операційної оренди активів

081

 

 

 

 

 

Одержані гранти та субсидії

082

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу

083

 

 

 

 

 

Адміністративні  витрати (сума рядків з 091 по 095)

090

1891,8

467,8

487,1

479,2

457,7

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

091

40,8

10,2

10,2

10,2

10,2

Витрати на оплату праці

092

1383,1

336,9

352,7

359,0

334,5

Відрахування на соціальні заходи

093

304,2

74,1

77,6

79,0

73,5

Амортизація

094

28,4

7,1

7,1

7,1

7,1

Інші операційні витрати 

095

135,3

39,5

39,5

23,9

32,4

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):

100

 

 

 

 

 

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

101

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

102

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

103

 

 

 

 

 

Амортизація

104

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

105

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)

110

 

 

 

 

 

У тому числі за економічними елементами:

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

111

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

112

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

113

 

 

 

 

 

Амортизація

114

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

115

 

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

Прибуток

121

 

 

 

 

 

Збиток

122

890,1

64,3

279,1

404,5

142,2

Дохід від участі в капіталі

130

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

140

 

 

 

 

 

Інші доходи

150

713,2

64,3

149,9

195,3

303,7

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

152

 

 

 

 

 

Дохід від безоплатно одержаних активів

154

713,2

64,3

149,9

195,3

303,7

Фінансові витрати

160

 

 

 

 

 

Витрати від участі  в капіталі

170

 

 

 

 

 

Інші витрати

180

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

 

 

 

 

Прибуток

191

 

 

 

 

 

збиток

192

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

200

 

 

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

 

 

прибуток

211

 

 

 

 

 

збиток

212

 

 

 

 

 

Відрахування частини прибутку до бюджету  КНП «Козельщинський ЦУПМСД

220

 

 

 

 

 

ІІ. Елементи операційних витрат (разом)

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

310

472,3

86,1

96,3

159,5

130,4

Витрати на оплату праці

320

5884,3

1388,5

1455,1

1590,7

1450,0

Відрахування на соціальні заходи

330

1224,0

305,4

320,1

313,10

285,4

Амортизація

340

448,4

61,1

129,1

129,1

129,1

Інші операційні витрати

350

1137,3

265,5

369,5

179,9

322,4

Разом (сума рядків з 310 по 350)

360

9166,3

2106,6

2370,1

2372,3

2317,3

ІІІ.Капітальні інвестиції протягом року

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

410

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

411

 

 

 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

420

1027,2

 

 

1027,2

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

421

1027,2

 

 

1027,2

 

Придбання (створення) нематеріальних активів)

430

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

431

 

 

 

 

 

Погашення  отриманих на капітальні інвестиції позик

440

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

441

 

 

 

 

 

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція,  інші види поліпшення необоротних активів

450

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

451

 

 

 

 

 

Разом (сума рядків 410,420,430,440,450)

490

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)

491

 

 

 

 

 

ІV. Додаткова інформація

 

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Чисельність працівників

510

75

75

76

76

76

Первісна вартість основних засобів тис.грн.

520

3984,0

5765,4

5765,4

6063,4

6063,4

Податкова заборгованість

530

-

-

-

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою.

540

-

-

-

-

-

 

Головний лікар __________________О.В.Явтушенко

                                                                   (підпис)

М.П.

 

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про безоплатну передачу майна спільної власності

територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради в комунальну власність територіальної громади 

Козельщинської селищної ради

 

Керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятнадцятої сесії Козельщинської районної ради від 18 серпня 2017 року  «Про надання згоди на безоплатну передачу майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ  Козельщинського району, яке знаходиться на балансі комунального закладу «Козельщинський  центр первинної медико-санітарної допомоги» в  комунальну власність територіальної громади Козельщинської селищної ради», враховуючи рішення десятої сесії сьомого скликання Козельщинської селищної ради  від 04 грудня 2018 року, пропозиції Козельщинської районної державної адміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію  головного лікаря Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Явтушенко О.В., взяти до відома.

2.Передати безоплатно майно спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради в комунальну власністьтериторіальної громади Козельщинської селищної ради  (додаток 1).

3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради:

3.1.Провести необхідні організаційні заходи, які передбачені чинним законодавством щодо безоплатної передачі майнаспільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради в комунальну власністьтериторіальної громади  Козельщинської селищної ради.

3.2.Утворити комісію для безоплатної передачі зазначеного  у           додатку  1  майна спільної власності сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради в комунальну власністьтериторіальної громади  Козельщинської селищної ради (додаток 2).

3.3.Подати на затвердження сесії районної ради акти приймання-передачі вказаного майна. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                              Ю.Б. Марченко

 

                                               

Додаток №1

                                                                                              До рішення сесії районної ради

     Від _______________2019р

Перелік майна

спільної власності сіл і селищ Козельщинського району,

яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради та передається в комунальну власність територіальної громади  Козельщинської селищної ради

 

Нежитлова будівля Павлівського фельдшерсько-акушерського пункту

Інвентарний номер 10370001

Залишкова вартість 20429,50 грн.

с. Омельниче , вул. Шевченка , 18

 

 

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про надання дозволу на списання майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

  

         Керуючись статтями 29, 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням «Про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району» затвердженого відповідним рішенням дванадцятої сесії районної ради шостого  скликання від 02 березня 2012 року, з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області,  пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                      РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

        1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти  до відома.

        2.Надати дозвіл на списання майна  (Додаток 1) спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, яке являється фізично зношеним, не придатним до подальшої експлуатації та подальший ремонт, який є економічно недоцільним.

        3.Доручити головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І.

          3.1.Провести списання вищевказаного майна, відповідно до Положення «Про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району» затвердженого рішенням дванадцятої сесії районної ради шостого скликання від 02 березня 2012 року.

          3.2. Проінформувати районну раду про результати списання вказаного майна.

          4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                         Ю.Б.Марченко 

                                 

                                                                                                                                            Додаток 1

 

До рішення  двадцять дев’ятої сесії районної

ради сьомого скликання від __ 2019 року.

 

Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та підлягає списанню:

 

№п/п

   Назва майна

Рік випуску

Інвентарний

номер

Первісна вартість

залишкова

вартість

1

Автомобіль

УАЗ 3152

№08-89 ПОС

1992

10510002

3341,00

0

2

Автомобіль

УАЗ 2206

№109-49 СН

2001

10511015

31345,00

0

 

 

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про безоплатну передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на баланс  Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

           Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши  матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

        1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І. та головного Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради Явтушенко О.В., взяти до відома.

          2.Передати безоплатно майно спільної власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, а саме автомобіль OPEL ComВО, реєстраційний номер ВІ 4678 ВЕ, рік випуску 2009, первинна вартість 143111,00 грн., знос 116623, 00 грн., інвентарний номер 10512002, на баланс  Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради.

          3.Створити комісію з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (Додаток № 1). Прийняття-передачу провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний термін до Козельщинської районної ради відповідний акт прийняття - передачі.

          4.У зв’язку з прийняттям даного рішення, враховуючи клопотання Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, доручити Комунальному  некомерційному підприємству «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради та Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області вжити необхідних заходів щодо дострокового припинення договору №5 позички окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад Козельщинського району від 29.12.2017 року, укладеного на підставі рішення позачергової сімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про надання дозволу на передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна комунальному закладу Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» від 24.11.2017 року.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                           Ю.Б.Марченко 

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про надання дозволу на безоплатну передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна комунальній установі «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради

        Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,  розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, зверненнякомунальної  установи «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради, пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

        1.Інформацію  головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти  до відома.

        2.Для забезпечення надання населенню району якісних послуг екстреної  медичної допомоги передати майно  спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна (Додаток 1), а саме: частину будівлі першого поверху лікувально – діагностичного відділення площею 91,3 м2  за адресою: смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), 20 комунальній установі «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради строком на 2 роки 11 місяців.

        3.Доручити головному лікарю Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І. укласти договір (Додаток 2) позички окремо індивідуально визначеного майна з комунальною установою «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради.

        4.Прийняття – передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двохмісячний термін до районної ради відповідні акти.

         5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 Голова районної ради                                                                          Ю.Б.Марченко 

                                                                        

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про надання дозволу на передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна для розміщення Козельщинського районного військового комісаріату Полтавської області

            Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та виконання поставлених завдань перед Козельщинським районним військовим комісаріатом, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І. та військового комісара Козельщинського районного військового комісаріату Кушка Ю.М., взяти  до відома.

         2.Передати майно (Додаток 1) спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі  Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна для розміщення   Козельщинського районного військового комісаріату  строком на 2 роки 11 місяців.

          3.Доручити головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І. укласти договір (Додаток 2) позички окремо індивідуально визначеного майна  з Міністерством Оборони України, в особі Полтавського обласного військового комісаріату.

           4.Створити комісію з передачі вказаного майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (Додаток 3). Прийняття – передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний  термін до Козельщинської районної ради відповідний акт.

          5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 Голова районної ради                                                                         Ю.Б. Марченко 

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про надання дозволу на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл  і селищ району

 

Керуючись статтею  43,60   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Методикою  розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району,затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27.08.2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23.06.2004 року», розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА :

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.

2.Надати Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області дозвіл на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, а саме:

2.1.Будівлю котельні  площею 227,4 кв.м, яка знаходиться за адресою смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), 27-а  строком на 2 роки 11 місяців;

2.2.Будівлю інфекційного відділення площею 312,3 кв.м, яка знаходиться за адресою: Козельщинський район, с. Підгорівка, вул. Центральна, буд. 40-А строком на 2 роки 11 місяців;

2.3.Частину приміщень третього поверху поліклінічного відділення (кабінет №100, площею 11,3 кв.м., кабінет №101, площею 10,7 кв. м.), які знаходяться за адресою смт Козельщина, вул. Остроградського, буд. 81/10 строком на 2 роки 11 місяців.

           3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Колеснікову С.І.:

3.1.Здійснити передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району відповідно до Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

3.2.Укласти договори оренди із орендарями згідно типового договору оренди та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27.08.2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23 червня 2004 року».

3.3.Створити комісію для проведення конкурсу  з передачі в оренду майна спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району.

          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 Голова районної ради                                                                              Ю.Б. Марченко

 

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

Проплан роботи районної ради

на друге півріччя 2019 року

Керуючись   підпунктом 6 пункту 1  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши рекомендації постійних комісій,

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

             Затвердити план роботи районної ради на друге півріччя 2019 року (додається).

Голова  районної ради                                                           Ю.Б. Марченко  

 

ПроектКОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019 року

Про заходи щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268»

Керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України від 21 травня 1997 року
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 21 Закону України від 07 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи зміни в чинному законодавстві, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268» та необхідністю приведення актів районної ради у відповідність із діючим законодавством і рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

                 1.   Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М. взяти до відома.

                 2.   Привести посадові оклади працівників районної ради у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268», а саме:

                 2.1.           Встановити голові Козельщинської районної ради Марченку Юрію Борисовичу місячний посадовий оклад у розмірі 14000,00 гривень (чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.) з 25 червня 2019 року.

                 2.2.           Доручити голові районної ради затвердити штатний розпис Козельщинської районної ради на 2019 рік із відповідними змінами.

                 3.   Організацію виконання даного рішення покласти на фінансово-господарський відділ районної ради, контроль за його виконанням - на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управляння спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                                     Ю.Б. Марченко

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету

 за перше півріччя  2019 року

 

   Керуючись статтями 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2019 року з урахуванням  міжбюджетних  трансфертів  по доходах в сумі 57996511,05 грн., (з них по загальному фонду 56773146,67 грн., по спеціальному фонду 1223364,38 грн.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у сумі 60383993,01 грн.,  (з них по загальному фонду 59358134,18 грн., по спеціальному фонду 1025858,83 грн.).

           2.Затвердити видатки на  надання державного пільгового кредиту  індивідуальним сільським забудовникам в сумі 15000 грн. (з них по  спеціальному фонду  15000 грн.).

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 

Пояснювальна записка

про виконання районного бюджетуза  1 півріччя  2019 року

Доходи районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають  тис.грн., в тому числі по загальному фонду 56773,1 тис.грн., та по спеціальному 1223,3 тис.грн.

Надходження до бюджетів здійснюється на умовах реформ децентралізації та створення двох територіальних громад.

      Загальний фонд без урахування міжбюджетних трансфертів складає 5635,1тис.грн. В порівнянні з плановими показниками (6083,2тис.грн.) відсоток виконання становить 92,6%. Сума недовиконання  складає 448,1 тис.грн.

        Збільшення  надходжень районного бюджету проти минулого року становить 293,3 тис.грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб складає 96,7 % від суми доходів загального фонду. В звітному періоді даний податок надійшов в обсязі 5450,3тис.грн. В порівнянні з запланованим відсоток виконання склав 90,1%. 

Крім того ,до загального фонду районного бюджету надійшли

·        плата за надання адміністративних послуг68,9 тис.грн.

·         орендної плати за користування цілісним майновим комплексом  та іншим майном, що належить до комунальної власності  отримано в розмірі 3,6 тис.грн.

·         суму  інших надходжень, яких отримано в розмірі 92,2 тис.грн., переважно кошти отримано за рахунок відшкодування витрат  за рішенням суду.

·         Рентна плата за спеціальне використання  лісових ресурсів-23,8 тис.грн.

Спеціальний фонд без урахування трансфертів складає 757,6 тис.грн., що у 4 рази перевищує план. Спецфонд сформований за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  -190,5тис.грн., та  інших джерел власних надходжень бюджетних установ ( благодійні внески, гранти та дарунки)-567,1 тис.грн.

 На бюджет розвитку отримано інших субвенцій з місцевих бюджетів в сумі-465,7 тис.грн.

 Видатки за 1  півріччя  з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у складають 60384тис.грн.    ( з них по загальному фонду 59358,1тис.грн., по спеціальному фонду1025,9тис. грн ) .

1.Державне управління

      По районному бюджету  при уточнених показниках 1166,4 тис.  грн. профінансовано 986,1тис. грн.

            За КПКВ МБ 0180 « Інша діяльність  у сфері державного управління» здійснювалося фінансування трудового архіву  на що направлено95,0 тис.грн.

2.Освіта

     На фінансування закладів освіти району по загальному фонду спрямовано 11953,9 тис. грн., планові призначення склали  13959,6тис. грн., недофінансовано в загальній сумі  2005,7 тис. грн.

 1.Дошкільна освіта  (КПКВ МБ 1010)– уточнений план видатків  загального фонду 1355,6 тис грн.,  касові видатки-  1091,8 тис грн.                   

          2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ МБ 1020)  – уточнений план видатків загального фонду 11116,1 тис.  грн.,виконання склало 9738,2 тис. грн.,

 

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми( КПКВМБ0190) – уточнений план видатків загального фонду63,0тис. грн., профінансовано 50,2 тис. грн.

                     4. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  ( КПКВ МБ 1150) – уточнений план видатків загального фонду 379,7тис грн., виконання  склало 285,0 тис.грн. 

           5. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                        ( КПКВМБ1161)

– уточнений план видатків загального фонду 1039,7 тис. грн.,  видатки склали 788,8 тис. грн

                  7.Інші програми у сфері освіти ( КПКВМБ1162) план  на квартал 7,2 тис.грн фактично видатки на фінансувалися.

        Видатки спеціального фонду склали  480,3    тис.грн.

                                           3.Охорона здоров”я

       Уточнений  план  видатків  на утримання закладів охорони здоров»я по загальному фонду 7036,5 тис. грн.,  видатки профінансовано в сумі 6184,7 тис.грн.

      1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню( КПКВ МБ2010) уточнений план видатків 5642,6 тис.грн., профінансовано  5556,8тис. грн.,

        2. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВМБ2111) – уточнений план видатків загального фонду 1059,0 тис. грн., виконання склало 487,3 тис. грн.

         Видатки районного бюджет на забезпечення хворих інсуліном профінансовано в сумі 60,7 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів- 79,8 тис.грн

Видатки спеціального фонду склали 214,3 тис.грн.

              4.Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

              Уточнений план видатків  на 1  півріччя 2019 року склав 38595,6тис. грн., фактично використано 34917,5 тис.грн.

                    а) пільги та житлові субсидії населенню на оплату  електроенергії, природного газу послуг тепло-, водопостачання та водовідведення , квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  відшкодовано в розмірі 18552,0  тис.грн.,    Кредиторська заборгованість  на кінець періоду відсутня.

                   б) допомога сім’ям з дітьми   та малозабезпеченим    профінансована в розмірі  13004,6 тис. грн. Нараховані виплати профінансовані стовідсотково.

                   в)субвенція  на надання  пільг та житлових субсидій  населенню  на придбання твердого  та рідкого  пічного побутового палива та скрапленого газу  відшкодована в розмірі 396,1тис.грн.  

               КПКВМБ 3032» Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» уточнені призначення на  звітний період  33,1 тис.нгрн. профінансовано 22,9тис.грн.

               КПКВМБ 3050»Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» уточнені призначення на звітний період 9,8тис.нгрн. профінансовано   3,4тис.грн..

             КПКВМБ 3090»Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» уточнені призначення 8,7тис.нгрн. профінансовано  4,5 тис.грн.

              КПКВМБ 3104»Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» уточнені призначення  2412,8тис.нгрн. профінансовано  2257,8  тис.грн.

          КПКВМБ 3121»Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» уточнені призначення  218,8тис.нгрн. профінансовано  168,9  тис.грн.

          КПКВМБ 3160»Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» уточнені призначення  32,2тис.нгрн. профінансовано  20,0 тис.грн.

        Крім того,  на  фінансову підтримку  районної ради ветеранів               ( КПКВМБ 3192) направлено 36,8 тис грн.

           КПКВМБ 3230»Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках ….» уточнений план видатків 496,7тис.грнн. виконання 411,4 тис.грн. 

           КПКВМБ 3242»ІНші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» уточнений план 110,7тис.грн. виконання становить 39,1 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 36,3 тис.грн.

5. Культура і мистецтво

              Уточнений план видатків по загальному фонду на фінансування закладів культури  2069,2 тис. грн., касові видатки склали 1773,5тис. грн.

              1. Забезпечення діяльності бібліотек( КПКВ МБ 4030 )– уточнений план видатків 1301,6 тис. грн., профінансовано  1127,3 тис. грн.

                                          2. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів ( КПКВ МБ 4060) – уточнений план видатків 578,4тис. грн., профінансовано 492,9 тис. грн.,

       3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва КПКВМБ 4081) – уточнений план видатків 189,2 тис.грн., профінансовано в сумі  153,2тис. грн.

      Видатки спеціального фонду склали 194,8 тис.грн.

           6. Фізична культура і спорт

           При  уточнених планових призначеннях на видатки по фізкультурі  і спорту по загальному фонду   в сумі 660,4 тис. грн.  видатки профінансовано в сумі 564,0тис. грн. ,   з них:

КПКВМБ 5032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств- план 398,5тис.грн. касові видатки-355,6тис.грн.

КПКВМБ 5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону планові призначення  23,0 тис.грн.  касові видатки-13,1 тис.грн.

КПКВМБ 5053Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості планові призначення -238,9 тис.грн. касові видатки-195,3тис.грн

                                                    Кредитування

               В 1 півріччі 2019 року повернено пільгових кредитів індивідуальними сільськими забудовниками  в сумі  15,0 тис грн,  та проведено фінансування  15,0 тис грн. ( спеціальний фонд).

                                      Міжбюджетні трансферти

              За 6 місяців  2019 року  передано районним бюджетом міжбюджетних трансфертів на загальну суму 2883,5 тис.грн. , з них 1400,0 тис.грн.

В. Вакулівській сільській раді ( субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) , 912,4 тис.грн. Пісківській сільській раді (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами), за рахунок залишку на початок року), 546,1 тис.грн. інші субвенції (Козельщинська ОТГ, Новогалещинська ОТГ).

Фінансове управління РДА

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету  на 2019 рік

     Відповідно до ст. 92 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

               1.Прийняти з бюджетів сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад Козельщинського району міжбюджетні трансферти  згідно додатку.

            2.Доручити голові районної ради Марченку Ю.Б. підписати договори про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету із сільськими, селищними радами Козельщинського району.

            3.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селиш району.

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

Про внесення змін до  показників районного бюджету

на 2019 рік

Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

   1.Внести зміни до  показників районного бюджету на 2019 рік  відповідно додатків 1- ____.

  2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селиш району.

  3.Додатки  1- ___ цього рішення є невід’ємною його частиною.

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 

                                                                                 Пояснююча  записка

до рішення сесії районної ради від 9 серпня  2019 року

«Про  внесення змін до показників районного бюджету

на 2019 рік»

   На розгляд сесії районної ради винесено питання внесення змін до показників районного бюджету за рахунок вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету відповідно статті 14,72 Бюджетного кодексу України , затвердження змін відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації, перерозподілу  асигнувань відповідно листів головних розпорядників коштів.

  За рахунок вільного залишку  за  коштів районного бюджету збільшуються видатки на 55300грн.

Головний розпорядник коштів- Козельщинська районна  рада-   15000грн.

 КПКВМБ 0110150( КЕКВ 2240)-збільшити на 15000 грн.( проведення планової повірки засобів вимірювальної  техніки вузла обліку газу та проведення технічного обслуговування систем газопостачання)

Головний розпорядник коштів- Козельщинська районна державна адміністрація-15000 грн.

Кошти спрямовуються на фінансування Програми заходів  по створенню матеріального резерву Козельщинського району на 2016-2010 роки—5000грн. на реалізацію  програми фінансового забезпечення  функціонування Козельщинської районної державної адміністрації  для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації  повноважень, делегованих їй  Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній  сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Козельщинського району на 2019р-10000гн.

Головний розпорядник кощтів відділ освіти сім’ї та молоді Козельщинської РДА-5300грн.

Кошти спрямовуються на проведення спів фінансування  відповідно до п.4 Постанови КМУ від 4 квітня 2018 року № 237 « Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої  « Нова українська школа»

Кошти виділено розпорядженням голови Полтавської ОДА № 241 від 25.04.2019 року       « Про розподіл   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» передбачено надходження до районного бюджету  в сумі 73288 грн., в тому числі загальний фонд-25628 грн.,спецфонд-47660 грн.

       Головний розпорядник коштів- управління  соціального  захисту    населення Козельщинської РДА -грн.на виконання комплексної програми "Турбота " на2019-2020 роки  -20000грн. на утримання ради ветеранів.

Проводиться  перерозподіл коштів відповідно до листів головних розпорядників коштів-головний розпорядник кощтів відділ освіти сім’ї та молоді Козельщинської РДА

КПКВМБ06.1.1010 Дитячі дошкільні заклади

  КЕКВ 2111( заробітна плата)-збільшити на 132000грн.

  КЕКВ 2120 ( нарахування на заробітну плату)-збільшити на 28000 грн.

КЕКВ 2230 (продукти харчування) зменшити на  100000 грн –

КЕКВ2274 (оплата природного газу  зменшити  на60000 грн

КПКВМБ06.1.1020 Загальноосвітні навчальні заклади

 КЕКВ 2111( заробітна плата)-збільшити на82000грн.

 КЕКВ 2120 ( нарахування на заробітну плату)-збільшити на 18000 грн.

 КЕКВ 2273( оплата електроенергії) – збільшити на 30000 грн.

 КЕКВ2274 (оплата природного газу  зменшити  на 100000 грн

КПКВМБ06.1.1150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

 КЕКВ 2111( заробітна плата)-зменшити на 30000грн.

 Крім того,КПВКМБ 0611010 КЕКВ 2250 зменшення на 1000 грн.,КПКВМБ 0611161 КЕКВ 2250-збільшення на 1000 грн.

За рахунок надходження інших субвенцій від сільських  рад збільшуються видатки районного бюджету на загальну суму 133098 грн.

Головний розпорядник коштів - відділ освіти, сім’ї  та молоді Козельщинської РДА- 36175грн. на виконання заходів Комплексної Програми розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2019-2020роки.-1273 грн., проведення оздоровлення дітей-34902 грн.

Головний розпорядник коштів- Козельщинська РДА  - 61423грн.

 ТПКВК МБ 0212111»Первинна медична допомога населенню, що надається центрами  первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»-3917грн.  на на виконання  комплексної районної Програми підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2019-2020 роки;

  На  виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки-2050  грн.

   На виконання районної Програми розвитку Козельщинської центральної      районної лікарні на 2017-2019 роки-25456грн.

   Придбання інсуліну -30000 грн.

 Головний розпорядник коштів- управління  соціального  захисту населення Козельщинської РДА –зменшення видатків на 35500грн.на виконання комплексної програми "Турбота " на 2019-2020 роки ( придбання путівок  учасникам АТО)

Розпорядженням голови Полтавської ОДА № 479від 08.07.2019 року

« Про розподіл   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на підвищенням якості освіти» передбачено надходження до райбюджету  в сумі 295351 грн , в тому числі загальний фонд (кошти передбачено на  придбання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти) . Видатки планують по  відділу освіти , сім’ї та молоді  Козельщинської РДА

        Рішення сесії обласної ради   від 19 липня 2019 року  №1107  на виконання  обласної Програми фіто санітарних   заходів  по ліквідації  регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області на 2019-2023 роки  передбачено районному бюджету 21000 грн.

Затверджуються зміни відповідно до розпоряджень голови Козельщинської РДА

1.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №90від 20.05.2019 року.

2. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №97від 03.06.2019 року.

3. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №102від 18.06.2019 року.

4. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №108від 09.07.2019 року.

5. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №116від 31.07.2019 року.

Фінансове правління Козельщинської РДА

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради

 Полтавської області

       

Керуючись статтями ст. 118, ст. 119, ст. 121, ст. 122, ст. 123 Житлового кодексу Української РСР із змінами та доповненнями, Постановою Ради Міністрів Української РСР №37 від 04.02.1998 року «Про службові жилі приміщення» із змінами та доповненнями, рішенням дев’ятої сесії районної ради  п’ятого скликання від 21.09.2007 року «Про затвердження Положення «Про порядок надання  службових жилих приміщень, що знаходяться в спільній власності територіальних громад сіл та селищ району», рішенням восьмої сесії районної ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 05.08.2016 року «Про придбання службового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району» та рішенням одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 23.12.2016 року «Про видачу спеціального ордера на службове житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Козельщинської центральної районної лікарні», враховуючи дострокове розірвання відповідного договору найму нижчевказаного службового житлового приміщення, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та пропозиції райдержадміністрації,  висновки постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.

                2.Затвердити рішення медичної ради від 01.08.2019 року та Первинної  профспілкової організації  від 01.08.2019 року  Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області «Про надання службового житлового приміщення лікарю-офтальмологу Троценко Інні Володимирівні» (додаються).

         3.Видати спеціальний ордер на службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру в  будинку №25, квартира №15 по вулиці Олеся Гончара (Островського), смт. Козельщина Козельщинського району Полтавської області) лікарю – офтальмологу Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Троценко Інні Володимирівні   (додається).

4.Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на підставі вказаного спеціального ордеру укласти з Троценко І.В. договір найму службового  житлового приміщення.

5.В зв’язку з прийняттям даного рішення, вважати таким, що втратило чинність рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від  23.12.2016 року «Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Козельщинської центральної районної лікарні».

          6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                                      Ю.Б. Марченко 

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КОЗЕЛЬЩИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Медичної ради  Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  від 01.08.2019 р.

«Про надання службового житлового приміщення  лікарю-офтальмологу Троценко Інні Володимирівні»

 

            Заслухавши інформацію заступника головного лікаря з економічних питань Іванко Т.С. про те, що на виконання рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від  23 грудня 2016 року «Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Козельщинської центральної районної лікарні», Носіковій Тетяні Валеріївні був виданий спеціальний ордер на службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру в будинку 25 квартира 15 по вулиці Олеся Гончара  (Островського), смт. Козельщина). На підставі вказаного ордеру, між лікарнею та Носіковою Т.В. був укладений договір найму службового житлового приміщення. Носікова Т.В. подала заяву про розірвання Договору найму службового приміщення від 31.01.2017 року. За взаємною згодою сторін, Договір найму службового житлового приміщення від 31.01.2017 року був розірваний, а звільнена квартира повернута  Комунальному некомерційному підприємству  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області.

             З 01.08.2019 року  прийнята на посаду «Лікаря – офтальмолога КНП «Козельщинська ЦРЛ» Троценко Інна Володимирівна, яка навчалась в інтернатурі за кошти державного (місцевого) бюджету Козельщинського району та зобов’язана згідно Договору №3 від 01.08.2017 року відпрацювати в КНП «Козельщинська ЦРЛ» не менше трьох років.

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності і якості та необхідності забезпечення Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  кваліфікованими  медичними працівниками, зменшення плинності кадрів, їх утримання на постійному робочому місці, заслухавши лікаря-офтальмолога Троценко Інну Володимирівну про бажання в подальшому працювати на займаній посаді,  медична рада Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

1.       Надати службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру  за адресою смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара (Островського), буд.25. кв.15, загальною площею 36,6 кв.м.) в найм лікарю - офтальмологу Троценко Інні Володимирівні.

2.       Направити звернення до Первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області щодо прийняття рішення про надання  службового житлового приміщення (однокімнатну квартиру  за адресою смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара (Островського), буд.25. кв.15, загальною площею 36,6 кв.м) та видачу відповідного спеціального ордеру лікарю - офтальмологу Троценко Інні Володимирівні.

3.       В разі отримання від профспілкової організації позитивної відповіді, порушити клопотання перед Козельщинською райдержадміністрацією  про розгляд на  постійній  комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності,   економічного      і   соціального   розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійній комісії районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації проекту рішення про затвердження сесією районної ради рішень медичної ради та Первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області про надання  службового житлового приміщення (однокімнатну квартиру  за адресою смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара (Островського), буд.25. кв.15, загальною площею 36,6 кв.м) та видачу відповідного спеціального ордеру лікарю - офтальмологу Троценко Інні Володимирівні.

 

Троценко І.В.  було роз’яснено, що за умови видачі їй спеціального ордеру, який є  підставою для вселення в надане службове жиле приміщення,  про особливості договору найму однокімнатної квартири в будинку 25 квартира 15 по вулиці Олеся Гончара  (Островського), смт. Козельщина, який буде укладено на виконання рішення сесії районної ради .

Голова медичної ради

Головний лікар  КНП «Козельщинська ЦРЛ»                                 С. І. Колесніков

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КОЗЕЛЬЩИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

01.08.2019 р.                                                                                                                           смт. Козельщина

Первинної профспілкової організації  Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області «Про надання службового житлового приміщення лікарю-офтальмологу Троценко Інні Володимирівні»

            Заслухавши інформацію заступника головного лікаря з економічних питань Іванко Т.С. про те, що на виконання рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від  23 грудня 2016 року «Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Козельщинської центральної районної лікарні», Носіковій Тетяні Валеріївні був виданий спеціальний ордер на службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру в будинку 25 квартира 15 по вулиці Олеся Гончара  (Островського), смт. Козельщина). На підставі вказаного ордеру, між лікарнею та Носіковою Т.В. був укладений договір найму службового житлового приміщення. Носікова Т.В. подала заяву про розірвання Договору найму службового приміщення від 31.01.2017 року. За взаємною згодою сторін, Договір найму службового житлового приміщення від 31.01.2017 року був розірваний, а звільнена квартира повернута  Комунальному некомерційному підприємству  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області. З  01.08.2019 року  прийнята на посаду «Лікаря – офтальмолога КНП «Козельщинська ЦРЛ» Троценко Інна Володимирівна, яка навчалась в інтернатурі за кошти державного (місцевого) бюджету Козельщинського району та зобов’язана згідно Договору №3 від 01.08.2017 року відпрацювати в КНП «Козельщинська ЦРЛ» не менше трьох років.

          Розглянувши заяви медичних працівників які перебувають на черзі для отримання житла, заслухавши  думку учасників засідання профспілкової організації та лікаря-офтальмолога Троценко Інни Володимирівни про бажання в подальшому працювати на займаній посаді, Первинна профспілкова організація Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

 

В И Р І Ш И Л А:

1.       Надати службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру  за адресою смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара (Островського), буд.25. кв.15, загальною площею 36,6 кв.м.) в найм лікарю - офтальмологу Троценко Інні Володимирівні та члену її сім’ї  (чоловік – Троценко  Іван Олексійович).

2.       Доручити адміністрації Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  підготувати необхідні матеріали та направити на розгляд Козельщинською райдержадміністрацією про затвердження рішення Первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області про надання  службового житлового приміщення (однокімнатну квартиру  за адресою смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара (Островського), буд.25. кв.15, загальною площею 36,6 кв.м) та видачу відповідного спеціального ордеру лікарю - офтальмологу Троценко Інні Володимирівні.

 

Голова Первинної профспілкової

організації  КНП «Козельщинська  ЦРЛ»                                                    В.В. Жук

ПроектУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 

Про звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України з приводу необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції депутатів районної ради та рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію депутата Козельщинської районної ради Марченка Ю.Б.,  взяти до відома.

2.Прийняти звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України з приводу необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів (додається).

3.Звернення надіслати до Президента України.

  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну         комісію районної ради мандатну, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування.   

           

Голова районної ради                                                                          Ю.Б. Марченко

 

Додаток

ЗВЕРНЕННЯ

звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України з приводу необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів

Ми, депутати Козельщинської районної ради звертаємося з приводу  необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів.

На даний час ситуація складається так, що реформування медичної галузі, яке мало б сприяти якісному покращенню стану надання медичних послуг призвело до фактичного нищення існуючої мережі медичних закладів у сільській місцевості. Прикро, але доводиться вкотре нагадувати чиновникам, що першочерговим пріоритетом держави є насамперед наші громадяни, їх  здоров’я та їх конституційні права, які передбачають обов’язок держави забезпечити доступне і якісне медичне обслуговування у будь-якому куточку нашої країни, особливо у сільській місцевості.

На території Козельщинського району медичну допомогу жителям надають комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» та комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня», які на сьогодні завершили усі передбачені реформуванням правові процедури.

Особливо складною є ситуація навколо забезпечення життєдіяльності вторинної ланки медичної галузі. Слід зазначити, що на момент входження в пілотний проект комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» мала досить потужний потенціал. Сучасні приміщення, які утеплені відповідно до вимог щодо енергозбереження, новітнє діагностичне та лікувальне медичне обладнання. Також слід згадати, що були збудовані сучасні тепло генераторні, забезпечено оновлення мережі тепло та водопостачання, придбавалося та придбається службове житло для лікарів. Були заздалегідь проведені заходи щодо оптимізації лікувальних відділень, штатів, ліжкового фонду і раціональному розміщенню медичних закладів у наявних приміщеннях.

Це говорить про те, що територіальні громади району системно, комплексно та послідовно створювали та зміцнювали матеріальну базу медичної галузі. Тому були сподівання, що  за наявності такої основи реформа стане поштовхом до суттєвого покращення якості і доступності медичних послуг, адже не має необхідності витрачати величезні бюджетні кошти на капітальне будівництво нових приміщень лікарень, термосанацію і відновлення комунікацій. Проте виявилось, що розміри державного фінансування за новими стандартами та механізмами не покривають навіть мінімальні потреби функціонування медичних закладів. І це при тому, що всі питання пов’язані із фінансуванням витрат на енергоносії і частково доплати до посадових окладів працівників медичних і освітніх закладів було перекладено на місцеві бюджети. Як бачимо такі пілотні проекти не дають їх учасникам не тільки нових преференцій, а взагалі ведуть до закриття існуючих медичних закладів у сільських районах.

На жаль останнім часом ми неодноразово ставали свідками того, що під гаслами економії бюджетних коштів нищили  створену на місцях працюючу соціальну інфраструктуру, яка була доступною для простих, пересічних громадян. Прикладом є не тільки медична галузь а і поштовий зв'язок, транспортне сполученні, комунальне господарство, а потім ці «так-би мовити «наекономлені» на сільських жителях бюджетні кошти» безсоромно та безкарно розкрадалися високими столичними чиновниками.

Тому ми депутати наголошуємо на необхідності негайно переглянути обсяги державного фінансування медичної галузі, зокрема в сільській місцевості де жителі на сьогодні позбавлені можливості через низький рівень життя та стан доріг подорожувати до столиці та обласних центрів за медичною допомогою. Мати поряд сучасний медичний заклад, який надає доступну, якісну медичну послугу – це невід’ємне право наших громадян.

Ми переконані в тому, що всі державні органи і служби на, які згідно чинного законодавства покладена відповідальність за забезпечення належного функціонування медичної галузі та її реформування мають негайно відреагувати та усунути всі недоліки і допущені прорахунки, що призвели до існуючої ситуації. Адже всі ці міністерства і служби існують на кошти платників податків, а їх керівники мають нести персональну юридичну відповідальність за всі випадки погіршення стану медичного обслуговування при проведенні реформування. Вони мають пам’ятати, що забираючи у сільських жителів доступ до якісних медичних послуг вони фактично залишають їх у небезпеці і порушують їх гарантовані державою конституційні права.

Враховуючи вище зазначені вимоги чинного законодавства закликаємо невідкладно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення належної підтримки комунальних медичних закладів і некомерційних підприємств, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів.

На превеликий жаль наші звернення до попереднього президента і контрольованого ним уряду та парламенту не дали жодних результатів, що  показало їх повну байдужість до проблем сільської медицини та медичного обслуговування сільського населення. Варто також зазначити, що місцеві громади району вже використали всі можливі внутрішні ресурси і мова не іде про поступальний розвиток медичної галузі і зміцнення її матеріальної бази, покращення доступності та якості медичних послуг, а фактично під великим питання сама можливість у опалювальний сезон сплачувати енергоносії в обсягах, які необхідні для здійснення медичного  обслуговування населення.

Депутатський корпус Козельщинської районної ради та громадськість нашого району сподівається на Ваше розуміння і підтримку у вирішенні піднятих у зверненні питань.