Проект

                                                                         УКРАЇНА
                        КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                             (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я
                                                                   19 грудня 2019 року
 
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за дев’ять місяців  2019 року

    Керуючись статтями 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                                           РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за дев’ять  місяців 2019 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах в сумі 75944703,78 грн. (з них по загальному фонду 73767104,19 грн., по спеціальному фонду 2177599,59 грн.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у сумі 76040316,47 грн. (з них по загальному фонду 74414004,61 грн., по спеціальному фонду 1626311,86 грн. ).

2.Затвердити видатки на надання державного пільгового кредиту  індивідуальним сільським забудовникам в сумі 30000 грн. (з них по  спеціальному фонду 30000  грн.).

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                          Пояснювальна записка
                                про виконання районного бюджету за  9  місяців 2019 року

 Доходи районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають 75944,7тис.грн., в тому числі по загальному фонду 73767,1 тис.грн., та по спеціальному 2177,6  тис.грн.

      До загального  фонду районного бюджету без трансфертів надійшло 9668,9 тис.грн.  В порівнянні з минулим роком  надходження зросли на   549,6 тис.грн.

Відсоток виконання районного бюджету відносно плану складає 95,2 %. Недоотримано до районного бюджету  480,2 тис.грн.

Основною складовою надходжень районного бюджету являється податок на доходи фізичних осіб. Його надходження склали  9428,6 тис.грн.  В порівнянні з планом податок не виконано . Недоотримано  651,4 тис.грн.  Відносно надходжень минулого року податок зріс на 382,9 тис. грн., або на 4,2%

·         рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів складає  35,6 тис.грн.

·         плата за надання адміністративних послуг- 98,3 тис.грн.

·          орендної плати за користування цілісним майновим комплексом  та іншим майном, що належить до комунальної власності  отримано в розмірі 7,2 тис.грн.

·          суму  інших надходжень, яких отримано в розмірі 99,3 тис.грн., переважно кошти отримано за рахунок перерахування залишку в зв’язку з реорганізацією Козельщинської ЦРЛ, відшкодування бюджетних коштів  за рішенням суду чи виконавчої служби.

     Міжбюджетні трансферти від доходів загального фонду становлять 86,8%, їх сума складає 64098,2 тис.грн. Переважно це субвенція на соціальний захист  населення- 40180,0 тис.грн., медична субвенція-3688,1, освітня субвенція та інші субвенції з державного бюджету на освіту-11007,7 тис.грн. Від сільських рад та ОТГ отримано субвенцій в сумі  7822,2 тис.грн.

Спеціальний фонд без урахування трансфертів складає 1213,5 тис.грн., що у 4 рази перевищує план. Спеціальний  фонд сформований за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  -240,6 тис.грн., та  інших джерел власних надходжень бюджетних установ ( благодійні внески, гранти та дарунки)-935,4 тис.грн.

        На доходи спецфонду одержано субвенція з інших місцевих бюджетів 964,0 тис.грн., в тому числі з обласного бюджету субвенція на фінансування в 2019 році проекту- переможця «Спадщина назавжди житиме в віках, пам’ть поза часом» -100,0 тис.грн.,та субвенція на придбання квартир лікарям 459,0 тис.грн.

      Видатки за 9 місяців 2019 року  з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у складають 76040,3тис.грн.    ( з них по загальному фонду 74414,0тис.грн., по спеціальному фонду1626,3тис. грн ) .

                                                             1.Державне управління

      По районному бюджету  при уточнених показниках 1559,5 тис.  грн. профінансовано 1474,1тис. грн.

            За КПКВ МБ 0180 « Інша діяльність  у сфері державного управління» здійснювалося фінансування трудового архіву  на що направлено14202 тис.грн.

                                                                                   2.Освіта

      На фінансування закладів освіти району по загальному фонду спрямовано 15848,8тис. грн., планові призначення склали  17456,9тис. грн., недофінансовано в загальній сумі  1608,1 тис. грн.

  1.Дошкільна освіта  (КПКВ МБ 1010)– уточнений план видатків  загального фонду 1702,8 тис грн.,  касові видатки-  1525,5 тис грн.                    

          2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ МБ 1020)  – уточнений план видатків загального фонду 13747,8 тис.  грн.,виконання склало 12542,9 тис. грн.,

 3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ( КПКВМБ0190) – уточнений план видатків загального фонду88,6,0тис. грн., профінансовано 73,0 тис. грн.

               
 4. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  ( КПКВ МБ 1150) – уточнений план видатків загального фонду 497,8тис грн., виконання  склало 422,8 тис.грн. 

 5. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                        ( КПКВМБ1161)

 – уточнений план видатків загального фонду 1412,7 тис. грн.,  видатки склали 1284,5 тис. грн

 7.Інші програми у сфері освіти ( КПКВМБ1162) план  на квартал 7,2 тис.грн фактично видатки на фінансувалися.

        Видатки спеціального фонду склали  888,8    тис.грн., з них 52,9 капітальні.

                                                            3.Охорона здоров”я

       Уточнений  план  видатків  на утримання закладів охорони здоров»я по загальному фонду 8629,3 тис. грн.,  видатки профінансовано в сумі 6743,6 тис.грн.

1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню( КПКВ МБ2010) уточнений план видатків 5808,1 тис.грн., профінансовано  5709,9тис. грн.,

  2. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВМБ2111) – уточнений план видатків загального фонду 1329,8 тис. грн., виконання склало766,4 тис. грн.

         Видатки районного бюджету на забезпечення хворих інсуліном профінансовано в сумі 174,0 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів- 93,3 тис.грн

        Видатки спеціального фонду склали 214,3 тис.грн., з них капітальні 196,0 тис.грн.

                                     4.Соціальний захист та соціальне забезпечення

              Уточнений план видатків  на три квартали    2019 року склав 49483,6,9 тис. грн., фактично використано 438476,0 тис.грн.

                    а) пільги та житлові субсидії населенню на оплату  електроенергії, природного газу послуг тепло-, водопостачання та водовідведення , квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  відшкодовано в розмірі 18773,0  тис.грн.,    Кредиторська заборгованість  на кінець звітного періоду 3034,5тис.грн.

                   б) допомога сім’ям з дітьми   та малозабезпеченим    профінансована в розмірі  19803,4 тис. грн. Нараховані виплати профінансовані стовідсотково.

                   в)субвенція  на надання  пільг та житлових субсидій  населенню  на придбання твердого  та рідкого  пічного побутового палива та скрапленого газу  відшкодована в розмірі 624,8тис.грн. 

              КПКВМБ 3031» Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»планові призначення 78,0 тис.грн. профінансовано 14,9 тис.грн.

               КПКВМБ 3032» Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» уточнені призначення на  звітний період  51,4 тис.нгрн. профінансовано 35,3тис.грн.

               КПКВМБ 3050»Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» уточнені призначення на звітний період 14,7тис.нгрн. профінансовано   4,9тис.грн.

            КПКВМБ 3060» Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» план 7,3 тис.грн. вконання 7,3 тис.грн.

             КПКВМБ 3090»Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» уточнені призначення 11,7тис.нгрн. профінансовано  7,7 тис.грн.

              КПКВМБ 3104»Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» уточнені призначення  3571,5тис.нгрн. профінансовано  3443,7  тис.грн.

          КПКВМБ 3121»Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» уточнені призначення  305,4тис.нгрн. профінансовано  261,4  тис.грн.

          КПКВМБ 3160»Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» уточнені призначення  47,8тис.нгрн. профінансовано  30,4 тис.грн.

        Крім того,  на  фінансову підтримку  районної ради ветеранів ( КПКВМБ 3192) направлено 58,7 тис грн.

           КПКВМБ 3230»Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках ….» уточнений план видатків 652,2тис.грнн. виконання 642,2тис.грн.  

           КПКВМБ 3242»ІНші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» уточнений план 163,3тис.грн. виконання становить 86,1 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 90,0 тис.грн.

                                                                  5. Культура і мистецтво

              Уточнений план видатків по загальному фонду на фінансування закладів культури  2853,9 тис. грн., касові видатки склали 2638,9тис. грн.

  1. Забезпечення діяльності бібліотек( КПКВ МБ 4030 )– уточнений план видатків 1808,9 тис. грн., профінансовано  1660,6 тис. грн.
                    
  2. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів ( КПКВ МБ 4060) – уточнений план видатків 785,1тис. грн., профінансовано 749,6 тис. грн.,

  3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва КПКВМБ 4081) – уточнений план видатків 259,8 тис.грн., профінансовано в сумі  228,8тис. грн.

      Видатки спеціального фонду склали 306,4 тис.грн., з них капітальні 67,9 тис.грн.

                                                        6. Фізична культура і спорт

           При  уточнених планових призначеннях на видатки по фізкультурі  і спорту по загальному фонду   в сумі 880,0 тис. грн.  видатки профінансовано в сумі 812,3тис. грн. ,   з них:

КПКВМБ 5032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств- план 500,0тис.грн. касові видатки-499,7тис.грн.

КПКВМБ 5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону планові призначення  30,0 тис.грн.  касові видатки-18,7 тис.грн.

КПКВМБ 5053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості планові призначення -350,0 тис.грн. касові видатки-293,9тис.грн

                                                                               7.Кредитування

               За 9 місяців  2019 року профінансовано пільгових кредитів індивідуальними сільськими забудовниками  в сумі  30 тис грн,   ( спеціальний фонд).

                                                                          8.Міжбюджетні трансферти

     За 9 місяців  2019 року  передано районним бюджетом по загальному фонду  міжбюджетних трансфертів на загальну суму 2883,5 тис.грн. , з них 1400,0 тис.грн. В. Вакулівській сільській раді ( субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) , 912,4 тис.грн. Пісківській сільській раді (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами), за рахунок залишку на початок року), 546,1 тис.грн. інші субвенції ( Козельщинська ОТГ, Новогалещинська ОТГ).

По спеціальному фонду  передано Василівській сільській раді-100,0  тис грн      ( кошти обласного бюджету), обласному бюджету 26,8 тис. грн.

                                                                     Фінансове управління РДА

                                                                                                                                                                       Проект
                                                                              УКРАЇНА
                         КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                             (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                          Р І Ш Е Н Н Я
                                                                    19 грудня 2019 року

                               Про внесення змін до  показників районного бюджету на 2019 рік

Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                                                 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

   1.Внести зміни до показників районного бюджету на 2019 рік  відповідно додатків 1- __.

   2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.

  3.Додатки  1- __ цього рішення є невід’ємною його частиною.

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                                  Пояснювальна  записка
                                     до рішення сесії районної ради від_____  грудня 2019 року
                            «Про  внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік»

           На розгляд сесії районної ради винесено питання внесення змін до показників районного бюджету за рахунок направлення вільних залишків бюджетних коштів,змін до надходження міжбюджетних трансфертів  з інших бюджетів     ( обласного , сільських та селищних), затвердження змін відповідно до розпоряджень голови  районної державної адміністрації, перерозподілу  асигнувань відповідно листів головних розпорядників коштів.

 За рахунок вільного залишку    коштів районного бюджету збільшуються видатки на 70000грн.

Головний розпорядник коштів-відділ сім’ї ,жітей та молоді Козельщинської РДА -   70000грн.( кошти направляються на  оплату праці   обслуговуючого персоналу загальноосвітніх навчальних закладів).

 Проводиться  перерозподіл коштів відповідно до листів головних розпорядників коштів-

Головний розпорядник коштів управління соціального захисту населення Козельщинської РДА

КПКВМБ 0813104»Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю…»

КЕКВ 2111  збільшення на  28000грн.

КЕКВ 2120  зменшення на  28000 грн.

       В зв’язку зі зменшенням обсягу  іншої субвенції ,яка передавалася із Козельщинської ОТГ на 105500 грн. проводяться наступні зміни :

 Головний розпорядник коштів управління соціального захисту населення Козельщинської РДА-зменшуються асигнування на 95000 грн.

КПКМВ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» зменшення на 12900 грн.

КПКВМБ 0813032»Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку»зменшення на 12000 грн.

КПКВМБ0813160»Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»    зменшення на 7000 грн.

КПКВМБ 0813242»Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» зменшення на 52700 грн.( КЕКВ2730-49800 грн. КЕКВ 2240-2900 грн.)

КПКВМБ 0813104»Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю…»-зменшення на 15400 грн.( КЕКВ 2274).

КПКВМБ0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» збільшення на 5000 грн.

Головний розпорядник коштів- відділ культури і туризму Козельщинської РДА зменшення на 21000 грн.

КПКВМБ 1014030 « Бібліотеки»- зменшення  на 21000 грн.( утримання сільських бібліотек).

Головний  розпорядник  коштів-Козельщинська районна державна адміністрація- збільшення на 10500грн.

    Кошти передбачено направити на на виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки

 Відповідно до розпорядження голови  Полтавської ОДА №853 від 06.11.2019 року зменшуються видатки  на відшкодування частини вартості  путівки дитячим з-акладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей,які виховуються в сім’ях з дітьми на 36518 грн.( КПКВМБ 0613140)

        Затверджуються зміни відповідно до розпоряджень голови Козельщинської РДА

1.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №153від 08.10.2019 року.

2. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №155від 11.10.2019 року.

3. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №---від 21.10.2019 року.

4.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №162від 21.10.2019 року.

5.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №163від 22.10.2019 року.

6.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №169від 07.11.2019 року.

7.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №170від 07.11.2019 року.

8.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №171від 08.11.2019 року.

9.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №172від 13.11.2019 року.

10.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №173від 14.11.2019 року.

11.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №175від 19.11.2019 року.

12.Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації №176від 22.11.2019 року.

                                                Фінансове правління Козельщинської РДА

                                                                                                                                                                        Проект
                                                                                   УКРАЇНА
                             КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                   (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                                Р І Ш Е Н Н Я
                                                                         19 грудня 2019 року

                                     Про  районну Програму розвитку архівної  справи  на 2020 рік

Керуючись статтею 37 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року №957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», розглянувши подані матеріали комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району», пропозиції Козельщинської райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                                                РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації Фидрі Т.В. та  директора комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району» Сергієнко Г.В., взяти до відома.

2.Затвердити районну Програму розвитку архівної справи на 2020 рік (додається).

3. Фінансування заходів, передбачених районною Програмою, проводити  за рахунок коштів  районного  бюджету та бюджетів сільських і селищних рад.

4.Фінансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації (Сокологорська А.М.) забезпечувати своєчасне виділення коштів на виконання районної Програми.

5.Рекомендувати Козельщинській райдержадміністрації звернути увагу арбітражних керуючих, ліквідаційних комісій, які працюють на території району, на обов’язковість формування та передачі  належно оформленої документації до комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району».

6.Зобов’язати начальника архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації Фидрю Т.В. та директора комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району» Сергієнко Г.В. інформувати про хід виконання районної Програми розвитку архівної справи  на 2020 рік та використання коштів.

7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

   Голова  районної  ради                                                           Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                                                        Проект
                                                                                                                                рішенням тридцять першої сесії                                                                                                                                     районної ради сьомого скликання           
                                                                                                                            19 грудня   2019 року

                                        районна програма розвитку архівної справи на 2020 рік

    Ця  Програма розроблена на виконання статті 37 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005-рп “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України” і спрямована на забезпечення інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними й фізичними особами архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

Реалізацію держаної політики у сфері архівної справи та діловодства у Козельщинському районі забезпечує архівний відділ райдержадміністрації, об’єднаний трудовий архів та архівні підрозділи установ, організацій, підприємств різної форми власності.

Аналіз стану архівної справи у Козельщинському районі свідчить про гостру потребу в кардинальних змінах.

Архівосховище об’єднаного трудового архіву не повністю  обладнане сучасною автоматичною протипожежною сигналізацією, не проводиться вчасна заміна та зарядка вогнегасників.

Відсутні короба  для прийому документів.

Через відсутність фінансування архівний відділ Козельщинської райдержадміністрації, Об’єднаний трудовий архів не в змозі забезпечити необхідні умови для зберігання документів, для роботи з документами працівникам та користувачам інформації.

                                                             Мета й основні завдання

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, збільшення та використання документів  НАФ,  з особового складу,  довготривалого терміну зберігання та забезпечення законних прав та інтересів громадян.

Основним завданням Програми є:

-         зміцнення матеріально-технічної бази архівів   і створення належних умов для зберігання документів;

-         створення умов для більш ефективного впровадження в архівних установах сучасних інформаційних технологій;

-         підготовка інформаційної продукції відповідно до стандартів;

-         підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників архівних установ.

Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком № 1,№ 2.

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля районної ради, органів місцевого самоврядування, громадськості на виконання визначених завдань, забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи на 2020 рік.

                                                                     Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених  районним бюджетом та  бюджетами сільських та селищних рад.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми на 2020 рік становить 238513 грн.

                                                             Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

-         зміцнити матеріально-технічну базу архіву і поліпшити умови роботи їх працівників;

-         наблизити до стандартів рівень зберігання, користування та підготовки інформації;

-         створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення;

-         запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформаційних ресурсів;

-         задовольнити у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства й держави в інформації;

-         забезпечити ефективне функціонування архівів у районі.

                                      Координація роботи і контроль за виконанням Програми

Координацію роботи здійснює відповідний заступник голови райдержадміністрації.

Безпосереднє виконання Програми здійснює начальник архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації, директор Об’єднаного трудовий архіву.

                                                                             ПАСПОРТ
                                      районної Програмирозвитку архівної справи у 2020 році

Регіон:                   Козельщинський район Полтавської області

_________________________________________________________________

Дата затвердження програми:                        19  грудня 2019 року _______________________________________________________________

Розробник програми      Архівний відділ Козельщинської райдержадміністрації         

                                            Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів сільських  

                                            і селищних рад Козельщинського району»                                                                                                                  
_______________________________________________________________

Відповідальний виконавець  Архівний відділ  Козельщинської райдержадміністрації         

програми                                   комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів       

                                                     сільських і селищних рад Козельщинського району»

__________________________________________________________________

Керівник програми:           Керівник   апарату Козельщинської райдержадміністрації     

                                                      Гордієнко Віталій Петрович,

             адреса: 39100, смт. Козельщина,

                                                      вул. Монастирська, 5

                                                      тел.(05342) 3-15-64

                                                      e-mail: koz_@rda adm-pl.gov.ua

                                                      Директор  комунальної установи «Об’єднаний

                             трудовий архів сільських і селищних рад 

                                                      Козельщинського району»

                                                      Сергієнко Галина Володимирівна

                                                      адреса: 39100 смт. Козельщина,

                                                      вул. Остроградського, 75/1                                                                                                                                                      

                                                      тел. ( 05342 ) 3-14-15

   e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Термін реалізації програми    2020 рік

Кількість завдань (робіт) на 2020 рік:                    

Архівний відділ  Козельщинської райдержадміністрації              2 завдання

Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів

сільських і селищних рад Козельщинського району»                   9 завдань

Обсяги фінансування на 2020 рік,                                  

Архівний відділ  Козельщинської райдержадміністрації               4,1 тис.грн

 Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів

сільських і селищних рад Козельщинського району»                    238,5 тис.грн                                                                                           

 Всього                                                                                                242,6 тис.грн

 

Обсяги фінансування на 2020 рік:                                               242,6 тис. грн.

у тому числі бюджетні:    районний бюджет                      4,1 тис.грн

                                         

                                              бюджети сільських

                                              і селищних рад                              238,5 тис.грн       

                                                                                                                                             Додаток № 2

Заходи щодо виконання районної Програми розвитку архівної справи у 2020 році (комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів  сільських і селищних рад Козельщинського району)

 
          Найменування заходу

Відповідальні за     виконання

Термін

виконання,

2020 рік

 

 

Орієнтовний

обсяг фінансування

(тис. грн.)

 

1. Заробітна плата працівників архіву.

Об’єднаний трудовий архів

152,4

152,4

 

2. Нарахування на заробітну плату

 

Об’єднаний трудовий архів

38,4

38,4

 

3. Оренда приміщення

 

Об’єднаний трудовий архів

 

6,2

 

6,2

 

 

4. Оплата за використання газу

 

Об’єднаний трудовий архів

 

26,0

 

26,0

5. Послуги зв`язку 

 

 

 

Об’єднаний трудовий архів

 

3,9

 

3,9

6. Оплата за  електроенергії

 

Об’єднаний трудовий архів

 

3,5

 

3,5

7. Оплата за воду

 

Об’єднаний трудовий архів

0,5

0,5

8.Придбання  паперу, канцелярських приладь, коробів для  зберігання документів

Об’єднаний трудовий архів

 

 

6,0

 

6,0

 

 

9. Ремонт комп`ютерної техніки

 

Об’єднаний трудовий архів

 

1,6

 

1,6

  Всього

 

        238,5

            238,5

 

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                          Додаток № 1

Заходи щодо виконання районної Програми розвитку архівної справи у 2020 році
(архівний відділ райдержадміністрації)

 


Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

1

Придбання коробів для зберігання документів

Архівний відділ райдержадміністрації

2020 рік

3,5

 

2

Придбання вогнегасників

Архівний відділ райдержадміністрації

2020 рік

0,6

 

 

Всього

 

 

4,1

 

 

                                                                                                                                                     Проект

                                                                         УКРАЇНА
                   КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                        (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я
                                                              19 грудня 2019 року

 Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички Управлінню соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації

            Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та Управлінням соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації, пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                          РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

          1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І. та начальника Управління соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації Жайворонка І.В., взяти до відома.

         2.Надати згоду на  передачу індивідуально визначеного майна (Додаток 1)  спільної власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички Управлінню соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації строком на 2 роки 11 місяців.

          3.Доручити Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області спільно з Управлінням соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації:

          3.1.Створити комісію (додаток 2) з приймання - передачі майна вказаного в додатку 1 спільної власності  територіальних громад сіл  і селищ району.

         3.2.Укласти договір (додаток 3) позички окремо індивідуально визначеного майна із Управлінням соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації.

          4.Прийняття-передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства,  подавши у двомісячний термін до Козельщинської районної ради відповідні документи.

          5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                  Ю.Б.Марченко 

                                                                                                                                                            Додаток 2
                                                                                                                                     до рішення  тридцять першої
                                                                                                                                     сесії районної ради
                                                                                                                                     сьомого скликання
                                                                                                                                      19.12. 2019 року

 Склад комісії з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району:

 
  1. Колесніков С.І.  - головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - голова комісії (рнопп – 2281007438).
  2. Радочина Т.М. - головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - заступник голови комісії (рнопп - 3098717240 ).
  3.  Жайворонок І.В. -  начальник Управління соціального захисту населення    
 Козельщинської райдержадміністрації  (рнопп – 2407705759).

  1. Салимоненко О.А. – в.о. головного бухгалтера Управління соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації (рнопп - 2556837386).
  2. Пуценко С.О.- голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (рнопп - 2911901819 ).
6  Сірецька М.Ю. - голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп. – 2140008082).

                                                                                                                                            Додаток 1
                                                                                                                                    до рішення  тридцять першої
                                                                                                                                    сесії районної ради
                                                                                                                                    сьомого скликання
                                                                                                                                    19.12. 2019 року

Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та передається у безоплатне тимчасове користування Управлінню соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації.

 
Будівля поліклініки, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10, «Б»

Номера приміщень згідно Експлікації до Технічного паспорта на комплекс будівель

Назва приміщення згідно Експлікації до Технічного паспорту на комплекс будівель

Загальна площа приміщень кв.м

 

 

І поверх

 

 

 

 

31

приміщення

11,5

 

32

вмивальник

1,3

 

33

коридор

1,1

 

34

коридор

5,7

 

35

коридор

1,4

Всього

5

 

21,0

 

                            Д О Г О В І Р  № ______

позички окремо індивідуально визначеного майна спільної  власності  територіальних  громад Козельщинського району

          « ____»  ________   2019 р.                                                               смт. Козельщина

           Ми, що нижче підписалися,  Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області (далі - Позичкодавець), в  особі  головного лікаря Колеснікова Сергія Івановича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та Управління соціального захисту населення  Козельщинської райдержадміністрації в особі  начальника Жайворонка Ігоря Віталійовича, що діє на підставі Статуту, з  іншого  боку,  керуючись статтями: 827-836 Цивільного Кодексу України, законом  України «Про  оренду  державного  та  комунального  майна», рішенням ______ сесії районної ради сьомого скликання від ______2019 року «Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички  Управлінню соціального захисту населення  Козельщинської райдержадміністрації»   уклали  цей договір про подане нижче:

  1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

 1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає в строкове безоплатне користування майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району (надалі – Майно), згідно переліку (Додаток 1), який є невід’ємною  частиною цього договору, що знаходиться  в частині будівлі першого  поверху поліклініки  площею 21,0  кв. м, за адресою Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10.

2.  ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

  2.1.  Вступ  Користувача  у  користування  Майном  настає  одночасно  з  підписанням  цього  Договору, погодженням і реєстрацією управлінням майном районної ради та  Акту  приймання-передачі  вказаного Майна, стан якого визначається в цьому акті (потребує/не потребує поточного, капітального ремонту) на момент укладення договору /Додаток  1/, додається  до  цього  договору  і  є  невід’ємною  його  частиною.

            2.2. Передача  Майна  не  припиняє  права  власності  на  нього  Позичкодавця,  а  Користувач  користується  ним  протягом  терміну  дії договору  позички.

            2.3. Передача  Майна  та  повернення  його  Позичкодавцю  здійснюється  згідно акту приймання-передачі, підписаного сторонами, за балансовою вартістю на момент передачі, відповідно до вимог чинного законодавства.

 3. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

 3.1.  Обов’язки  Користувача:

3.1.1. Вести аналітичний бухгалтерський   облік   майна,  що  передане в безоплатне користування.

           3.1.2. Здійснювати  належне  утримання  Майна,  проводити  поточний  ремонт  за  власною  ініціативою  та за  поданням  Позичкодавця,  за  рахунок  власних  коштів.

            3.1.3. Користуватися запозиченим Майном, згідно з його призначенням та умовами цього Договору. Запобігати його псуванню та пошкодженню. Будь-яка перебудова без згоди Позичкодавця не допускається.

            3.1.4. Дотримуватись  правил  зберігання  та  складування  матеріальних  цінностей,  виключаючи  можливість  їх  пошкодження.  Забезпечити  охорону  як  запозиченого,  так і  власного  Майна  працівників  Користувача.

            3.1.5. За  власні  кошти  обладнати  протипожежними та технічними  засобами  захисту   запозичене Майно.

            3.1.6. Плата за використані комунальні послуги, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Позичкодавцю, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням  пені в розмірі  подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням інфляції, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

           3.1.7. У випадку закінчення терміну дії договору позички плата за спожиті комунальні послуги вноситься до дня фактичного звільнення приміщення за актом  приймання-передачі.   

           Закінчення строку дії договору позички не звільняє Користувача від обов`язку сплатити заборгованість, якщо така виникла у повному обсязі, враховуючи штрафні санкції.

          3.1.8. В  разі  припинення  дії  договору  позички,  повернути  Позичкодавцю  запозичене  Майно  в  належному  стані,  не гіршому,  ніж на  час  передачі  його  в позичку.

          3.1.9. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для  попередження та ліквідації їх наслідків.

3.1.10.  Здійснювати  повний  капітальний  ремонт  у  відповідності  до  поданого  проекту  за  власні  кошти.

           3.1.11. Користувач  сплачує за рахунок власних коштів фактичні витрати за користування комунальними послугами (за електроенергією, газопостачання, водопостачання, вивезення стічних вод на поля фільтрації), згідно окремого договору відшкодування витрат з надання комунальних послуг та на підставі пред`явлених рахунків на розрахунковий   рахунок Позичкодавця.                                                                                                               

            3.1.12.  Суворо дотримуватись  санітарних  норм, здійснювати  заходи  та дотримання  протипожежного  режиму,  не  зберігати  вибухо-,  пожежонебезпечні,  токсичні та інші небезпечні матеріали. Здійснювати заходи щодо евакуації людей та майна в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

            3.1.13. Слідкувати  за  збереженням  інженерних  мереж, не допускати замерзання  трубопроводів і, у випадках виходу їх із ладу, своєчасно  інформувати  про це  Позичкодавця  та  забезпечити  доступ до них,  в тому  числі  в  неробочий  час,  для  ремонту.

            3.1.14. За  власні  кошти  обладнати  протипожежними та технічними  засобами  захисту   запозичене Майно.

           3.1.15. Утримувати в належному стані прибудинкову територію, розраховану пропорційно до займаних площ в будинку.

            3.2.  Обов’язки  Позичкодавця:

3.2.1. Передати  Користувачу  Майно   згідно  з  п. 1.1. цього Договору.

3.2.2. Розглядати    пропозиції  Користувача  відносно  утримання,   ремонту  та  поліпшення  запозиченого  Майна.
             
4. ПРАВА  СТОРІН

 4.1.  Користувач  має  право:

4.1.1. Вносити     пропозиції     відносно   утримання,    ремонту    та      поліпшення запозиченого Майна.

            4.1.2. За погодженням з Позичкодавцем та постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району,  за власні кошти   здійснювати  ремонт,  технічне  переоснащення  та  поліпшення  запозиченого Майна.

           4.2.  Позичкодавець  має  право:

4.2.1. Контролювати: стан та ефективність  використання  переданого  в  користування  Майна,  якість  ремонтних  робіт та строки їх виконання, шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

            4.2.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  більш  раціонального  використання майна  згідно  з  призначенням  та  існуючими  нормативами.

            4.2.3.  Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін  у цей договір або  його  розірвання, в  разі  погіршення  стану  запозиченого Майна  внаслідок  неналежного його  використання, а також Користувач без згоди з Позичкодавцем надає передане в користування майно третій особі, чи не виконує інші умови договору.

                                                    5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

5.1.  Позичкодавець не відповідає  по  зобов’язаннях Користувача.

            5.2. За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань,  обумовлених  договором  позички,  сторони  несуть  відповідальність,  передбачену  чинним  законодавством  України.

            5.3.  Спори,  що виникають  у  ході  виконання  умов  договору  позички,  вирішуються  за  згодою  сторін.  Якщо  згоди  не було  досягнуто,  спір  передається  на  розгляд  суду.

 6.  ТЕРМІН  ДІЇ  ТА  УМОВИ  ЗМІН,  РОЗІРВАННЯ  АБО  ПРОДОВЖЕННЯ  ДОГОВОРУ 

            6.1.Термін  дії  договору позички  терміном на 2 роки 11 місяців  з _____ 2019 р. до ____ 2022 р.   Договір   має  силу  на  протязі всього  терміну  дії,  а  також  у  випадках,  коли  після  його  укладання  законодавством  встановлені  правила,  що  погіршують  становище  Користувача.

            6.2. Зміна  умов  або  розірвання  договору  може  мати  місце  за  погодженням   сторін.  Зміни  і  доповнення,  що  вносяться  в  договір,    розглядаються  в   місячний  термін  після  їх  подання.  Одностороння  відмова  від  виконання  договору  або  внесення  змін  не  допускається.

            6.3. На вимогу  однієї  з  сторін,  договір  може  бути  достроково  розірваний  рішенням  суду,  в  разі  невиконання  сторонами  своїх  зобов’язань, з  інших  причин,  передбачених  законодавством  України та у разі, якщо Користувач протягом 10 робочих днів з дати отримання проекту додаткової угоди не підпише її, договір вважається достроково розірваним, а зобов’язання сторін за договором припиняються.

6.4. Реорганізація    як   Позичкодавця,   так   і  Користувача, вступ  до  господарських  товариств,  асоціацій,  спільних  підприємств  та  інше,  не є  підставою  для  припинення  дії  договору.

            6.5. Дія   договору позички припиняється  на  основі   закінчення  терміну  дії,   загибелі  об’єкта,  банкрутства  Користувача  та в  інших  випадках, передбачених  чинним  законодавством України та умовами договору.

6.6.  Взаємовідносини  сторін,  не  урегульовані  цим  договором,  регламентуються  чинним  законодавством  України.

6.7. Договір  позички  вважається  укладеним  з  моменту  досягнення  домовленості  з  усіх  умов,  підписання  сторонами, погодження та реєстрації управління майном районної ради.

6.8.Продовження терміну дії договору позички можливе при досягненні згоди сторін, органа, якому надане повноваження по управлінню майном, шляхом укладення додаткової угоди на новий термін, погодження та реєстрації цієї угоди управлінням майном районної ради.

7.  ДОДАТКОВІ  УМОВИ

            7.1.  Користувач  використовує  запозичене Майно для надання соціальних послуг.

            7.2.  В  разі  необхідності  ремонту  запозиченого Майна обсяг та  термін  виконання  його  викладається  в  додатку  до  цього  договору.

7.3. Після  припинення  дії  договору  не  підлягають  компенсації  витрати  Користувача,  які  здійснені  ним  для  поліпшення  майна  без  згоди  з  Позикодавцем та постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

                Договір  укладено  в  3-х  примірниках,  що  мають  однакову    юридичну  силу:  1-й – Позичкодавцю, 2-й – Користувачу, 3-й –  Козельщинській  районній раді.

                                                     РЕКВІЗИТИ  СТОРІН:

         ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ:                                                КОРИСТУВАЧ:

        КНП  «Козельщинська ЦРЛ»                                                        Управління соціального захисту населення
           39100 смт. Козельщина                                                                 Козельщинської райдержадміністрації
    вул. Монастирська, 20                                                                   смт. Козельщина, вул.Остроградського, 81/10
           код ЄДРПОУ 01999320                                                                 код ЄДРПОУ 03195279

           р/р __________ в ______                                                              р/р ___________, Державна

           _____________________                                                              Казначейська служба України м. Київ

           МФО   831019                                                                                МФО 820172

           тел./факс (05342) 3-11-30                                                              тел./факс (05342)3-13-89, 3-11-72
                  
         Головний лікар                                                         Начальник управління                                                             
 
    М.П. ___________ С.І. Колесніков                                    М.П.___________ І.В. Жайворонок

                    


                                                                                                                                                                    Проект
                                                                             УКРАЇНА
                     КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                          (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                        Р І Ш Е Н Н Я
                                                                   19 грудня 2019 року

 Про надання дозволу на списання майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

          Керуючись статтями 29, 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням «Про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району» затвердженого відповідним рішенням дванадцятої сесії районної ради шостого  скликання від 02 березня 2012 року, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області,  пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                             РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

        1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти  до відома.

        2.Надати дозвіл на списання майна (додаток 1) спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, яке являється фізично зношеним, не придатним до подальшої експлуатації та подальший ремонт, якого є економічно недоцільним.

        3.Доручити головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І.

        3.1.Провести списання вищевказаного майна, відповідно до Положення «Про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району» затвердженого рішенням дванадцятої сесії районної ради шостого скликання від 02 березня 2012 року.

        3.2.Проінформувати районну раду про результати списання вказаного майна.

        4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

  Голова районної ради                                                                 Ю.Б.Марченко 

                                                                                                                                            Додаток 1
                                                                                                                                 до рішення  тридцять першої
                                                                                                                                 сесії районної ради
                                                                                                                                 сьомого скликання
                                                                                                                                 19.12.2019 року

       Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та підлягає списанню
 

№п/п

   Назва майна

Рік введення в експлуатацію

Інвентарний

номер

Первісна вартість

залишкова

вартість

1

Лікарняне ліжко

2000

10479014

10109,00

0

 

                                                                                                                                                               Проект
                                                                             УКРАЇНА
                     КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                            (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                          Р І Ш Е Н Н Я
                                                                    19 грудня 2019 року
 
Про надання дозволу на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл  і селищ району

 Керуючись статтею  43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Методикою  розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27 серпня 2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23 червня 2004 року», розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

                                                              РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА :

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.

2.Надати Комунальному  некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області дозвіл на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, а саме:

2.1.Частину приміщення другого поверху поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області площею 97,3 м2  за  адресою: смт. Козельщина, вул.   Остроградського, 81/10, «А» та складається з семи кімнат (№23 – 11,3 м2 , №24 – 23,3 м2 , №25 – 11,1 м2 , №26 – 10, 5 м2 , №27 – 11,7 м2, №28- 16,4 м2, №29 – 13,0 м2)  строком на 2 роки 11 місяців;

            3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  Колеснікову С.І.:

3.1.Здійснити передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району відповідно до Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

3.2.Укласти договір оренди із орендарем згідно типового договору оренди та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27 серпня 2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23 червня 2004 року».

 3.3.Створити комісію для проведення конкурсу  з передачі в оренду майна спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району.

            4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

  Голова районної ради                                                                Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                                                 Проект
                                                                                УКРАЇНА
                       КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                           (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                           Р І Ш Е Н Н Я
                                                                     19 грудня 2019 року
 
Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

           Керуючись статтями ст. 118, ст. 119, ст. 121, ст. 122, ст. 123 Житлового кодексу Української РСР із змінами та доповненнями, Постановою Ради Міністрів Української РСР №37 від 04.02.1998 року «Про службові жилі приміщення» із змінами та доповненнями, рішенням дев’ятої сесії районної ради п’ятого скликання від 21.09.2007 року «Про затвердження Положення «Про порядок надання службових жилих приміщень, що знаходяться в спільній власності територіальних громад сіл та селищ району», рішенням двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання  від 07.05.2019 року «Про заходи щодо виконання рішення двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання «Про придбання службового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району» від 20.02.2019 року», розглянувши матеріали подані  Комунальним некомерційним підприємством  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації   постійних комісій,

                                                                           РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

               1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.

         2.Затвердити рішення медичної ради від 28.10.2019 року та Первинної  профспілкової організації  від 28.10.2019 року  Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області «Про надання службового житлового приміщення лікарю-хірургу Шкілю Олександру Олександровичу» (додаються).

         3.Видати спеціальний ордер на службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру) в будинку 3 квартира 12 по вулиці Миру, смт. Козельщина Козельщинського району Полтавської області)  лікарю – хірургу Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Шкілю Олександру Олександровичу   (додається).

4.Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на підставі вказаного спеціального ордеру укласти з Шкілем О.О. договір найму службового  житлового приміщення.

         5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                          Ю.Б. Марченко 

                                                                                                                                                                Проект

                                                                                      УКРАЇНА
                              КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                  (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                                  Р І Ш Е Н Н Я
                                                                              19 грудня 2019 року
 

Про надання дозволу на передачу майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 827-836 Цивільного Кодексу України, розглянувши пропозиції і матеріали подані райдержадміністрацією щодо необхідності забезпечення належного збереження, утримання, ефективного використання комунального майна, рекомендації постійних комісій,

                                                                РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Інформацію начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Стрілець Н.Я., щодо необхідності надання в безоплатне тимчасове користування майна, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради для забезпечення функціонування відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації,взяти до відома.

         2.Надати дозвіл на передачу майна спільної власності територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради (Додаток 1), в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна, для забезпечення функціонування відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації.

3.Створити комісію з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (додаток 2). Прийняття-передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний строк до районної ради відповідні акти.

         4.Укласти із зазначеним вище користувачем договір позички окремо індивідуально визначеного майна строком  на 1 рік, згідно типового договору (додаток 3).

          5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                                                                                                                              Додаток 1
                                                                                                                                        до рішення тридцять першої
                                                                                                                                        сесії районної ради
                                                                                                                                        сьомого скликання
                                                                                                                                        від  19 грудня 2019 року
                                                                     

                                                                                  Перелік  майна
спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради та передається  в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна   відділу освіти сім’ї та молоді  райдержадміністрації

№п

Назва  

 

Назва майна

Балансова вартість

 

 

Відділ освіти сім’ї та молоді Козельщинської

райдержадміністрації

Реєстраційний №77732СН,

Тип ТЗ -Легковий седан-В,

Марка: DAEWOO,

Модель: LANOS D4 LM500,

Рік випуску:2003,

Колір: сірий,

Інвентарний №10500004.

39805,00 грн.

 

                                                                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                                                  до рішення тридцять першої сесії
                                                                                                                                  районної ради сьомого скликання
                                                                                                                                  від  19 грудня 2019 року

 
                                                                 СКЛАД
комісії з передачі майна спільної власності територіальних громад Козельщинського району

            1.Череп Юрій Миколайович (ідентифікаційний номер - 2475104674) – керуючий справами Козельщинської районної ради – голова комісії.

            2.Стрілець Наталія Яківна (ідентифікаційний номер - 2805413646)  – в. о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської  райдержадміністрації.

            3.Клімошенко Анжеліка Віталіївна (ідентифікаційний номер - 2605608106) –   начальник фінансово-господарського відділу Козельщинської районної ради.

            4. Григорова Тетяна Євгеніївна (ідентифікаційний номер - 2557705983)  – головний бухгалтер відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської  райдержадміністрації.

            5. Наріжний Іван Павлович (ідентифікаційний номер -  2070810879)  – водій Козельщинської районної ради.

6.Григоренко Алла Василівна (ідентифікаційний номер - 2484606182)   – спеціаліст групи централізованого господарського забезпечення відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської  райдержадміністрації.

7. Тригубенко Борис Олексійович (ідентифікаційний номер -   )  –  водій відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської  райдержадміністрації.

 
                                                                                                                                                                  Проект
                                                                                УКРАЇНА
                          КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                              (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                              Р І Ш Е Н Н Я
                                                                          19 грудня 2019 року
 
Про надання дозволу на оренду  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ  району,  що  знаходить на балансі   відділу   освіти,  сім’ї  та молоді  райдержадміністрації

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про оренду державного та комунального майна» та  Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27.08.2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23.06.2004 року», провівши  моніторинг  стану    використання нерухомого майна, що знаходиться на балансі відділу освіти, сім’ї та молоді, з метою утримання його в належному стані, економії  бюджетних коштів на збереження та охорону даних приміщень, розглянувши матеріали подані відділом освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,  пропозиції райдержадміністрації  та рекомендації постійних комісій,

                                                                  РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

          1.Інформацію в.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Стрілець Н.Я., взяти до відома щодо доцільності незадіяного майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

2.Надати відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації дозвіл на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, а саме приміщення споруди розташованої в с. Мальці, провулок Шкільний, 1  загальною  площею  720 кв.м., в  тому  числі  корисна  площа 720 кв.м., строком на 1 рік.

3.В.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації (Стрілець Н.Я.).:

3.1.Здійснити передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району відповідно до Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

3.2.Укласти договір оренди із орендарем згідно типового договору оренди та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27.08.2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23.06.2004 року».

3.3.Створити комісію для проведення конкурсу з передачі в оренду вказаного майна спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району.

           4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

  Голова районної ради                                                            Ю.Б. Марченко

 
                                                                                                                                                                              Проект


                                                                                  УКРАЇНА
                            КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                                 Р І Ш Е Н Н Я
                                                                          19 грудня 2019 року

 Про надання згоди на безоплатну передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться  на балансі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації у державну власність для забезпечення діяльності Козельщинського районного  військового комісаріату  Полтавської області

 Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи необхідність створення та покращення належних умов для організації діяльності Козельщинського районного військового комісаріату щодо зміцнення обороноздатності,  проведення мобілізаційних заходів, виконання інших завдань визначених чинним законодавством, ефективного використання та оптимізації витрат бюджетних коштів для утримання об’єктів і майна державної та комунальної форми власності, розглянувши зверненняПолтавського обласного військового комісаріату   щодо доцільності передачі приміщення у державну власність для забезпечення належних умов щодо його утримання, своєчасного проведення необхідних ремонтних робіт, дотримання санітарних, протипожежних та інших встановлених норм щодо безпечної експлуатації приміщень, розглянувши матеріали, подані Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації  постійних комісій,

                                                                РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації Кириченко Л.А. та військового комісара Козельщинського районного військового комісаріату Кушка Ю.М., взяти до відома.

2.Надати згоду на безоплатну передачу майна  (Додаток №1)  спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться  на балансі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації у державну власність для забезпечення діяльності Козельщинського районного  військового комісаріату  Полтавської області.

3.Доручити Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації (Кириченко Л.А.) спільно з Козельщинським  районним   військовим   комісаріатом  (Кушко Ю. М.)  підготувати та направити свої пропозиції до відповідних інстанцій для подальшого належного погодження передачі-приймання зазначеного вище майна.                                      

          4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління  спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району. 

Голова районної ради                                                               Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                                              Додаток   №1
                                                                                                                                 до рішення тридцять першої сесії
                                                                                                                             районної ради   сьомого   скликання
                                                                                                                              від 19 грудня 2019 року.

 
№ з/п

Назва  закладу

Балансова

вартість (грн.)

Залишкова

 вартість

  Стан майна

1.

Територіальний центр соціального обслуговування

 

-

 

 

1.1

Майно, що передається:

Адмінприміщення

 

      58331,00

 

 

    задовільний

1.2

Приміщення гаражів

2440,00

 

задовільний

1.3

Приміщення вбиральні

182,00

 

задовільний

1.4

Колодязь

250,00

 

задовільний

1.5

Площадка асфальтова

500,00

 

задовільний

1.6

Огорожа, металеві ворота

3500,00

 

задовільний

1.7

Газовий котел

4697,00

 

задовільний

1.8

Газовий котел

4697,00

 

задовільний

1.9

Труба металічна

300,00

 

задовільний

1.10

Водяна помпа

350,00

 

задовільний

1.11

Лічильник Л.Т.Е.103Т

680,00

 

задовільний

1.12

Насос ДАВ

425,00

 

задовільний

1.13

Бочка пластикова 200л.

361,00

 

задовільний

 

                                                                                                                                                                   Проект
                                                                                 УКРАЇНА
                         КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                              (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                              Р І Ш Е Н Н Я
                                                                         19 грудня 2019 року

                                    Про план роботи районної ради на перше півріччя 2020 року

 Керуючись   підпунктом 6 пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій,

                                                                   РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:


        Затвердити план роботи районної ради на перше півріччя 2020 року (додається).

                                                      
 Голова районної ради                                                               Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                                                 Проект
                                                                            ПЛАН РОБОТИ
                                      Козельщинської районної ради на перше півріччя 2020 року.

І. Питання для винесення на розгляд:

І. Сесій районної ради 

  І – й квартал 2020 року


     
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за  2019 рік.

Відповідальні за підготовку:     -  голови постійних комісій районної ради;
                                                        - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим
                                                         управлінням райдержадміністрації.
Доповідає: начальник фінансового управління  райдержадміністрації.


Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2020 рік.

Відповідальні за підготовку:  - голови постійних комісій районної ради;
                                                       - виконавчий апарат районної ради.
Доповідає:  завідувач сектору економіки райдержадміністрації.

 Про стан виконання районних програм.

Відповідальні за підготовку: - голови постійних комісій районної ради;
                                                       - виконавчий апарат районної ради.
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.
     
Про затвердження районних програм на новий період.

Відповідальні за підготовку: - голови постійних комісій районної ради;
                                                     - виконавчий апарат районної ради.
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

Про стан  надання медичних послуг населенню Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку: - голови постійних комісій районної ради;
                                                    - виконавчий апарат районної ради.
 Доповідає: головний лікар ЦРЛ, головний лікар ЦПМСД.

 Про стан дотримання законності і правопорядку та профілактики правопорушень на території Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку: - Голова постійної комісії районної ради мандатної, з питань
                                                    депутатської діяльності і етики, законності, 
                                                   правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків
                                                   з органами місцевого самоврядування;
                                                   - виконавчий апарат районної ради   спільно  з
                                                      Козельщинським  відділенням Кобеляцького відділу ГУНП
                                                      в Полтавській області.
Доповідає:  начальник Козельщинського  відділення Кобеляцького відділу ГУНП в Полтавській  області.
                      Начальник служби у справах дітей  райдержадміністрації.

Про стан утримання та ремонту доріг на території  району.

Відповідальні за підготовку:
голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу. агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;
- виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідає:  заступник голови райдержадміністрації.

Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради.
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

ІІ – й квартал 2020 року.

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал  2020 року.

Відповідальні за підготовку: - голови постійних комісій районної ради;
                                                    - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим
                                                     управлінням райдержадміністрації.
Доповідає: начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Про стан використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:
Голови постійних комісій районної ради, керівники комунальних установ і закладів, галузевих відділів райдержадміністрації, відділ управління майном районної ради;
 - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідають: керівники комунальних установ і закладів і галузевих відділів райдержадміністрації.

Про участь  територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області  у конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування.     

Відповідальні за підготовку: - виконавчий апарат районної ради.  

Доповідає: керуючий справами районної ради.

 Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку: - голови постійних комісій районної ради;
                                                    - виконавчий апарат районної ради.
 Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

2. Постійних комісій районної ради:

 І – й квартал 2020 року

 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за  2019 рік.

Відповідальні за підготовку:  - голови постійних комісій районної ради;
                                                      - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим
                                                        управлінням райдержадміністрації.
Доповідає: начальник фінансового управління райдержадміністрації.

 Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2020 рік.

Відповідальні за підготовку: - голови постійних комісій районної ради;
                                                     - виконавчий апарат районної ради.
Доповідає:  сектор економіки райдержадміністрації.

Про стан виконання районних програм.

Відповідальні за підготовку:  - голови постійних комісій районної ради;
                                                     - виконавчий апарат районної ради.
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.
    
Про затвердження районних програм на новий період.

Відповідальні за підготовку: - голови постійних комісій районної ради;
                                                    - виконавчий апарат районної ради.
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 Про стан використання земель сільськогосподарського, несільськогосподарського призначення, сплати орендної плати суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на території району та забезпечення дотримання встановленого чинним законодавством порядку землекористування.

Відповідальні за підготовку:
голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу. агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;
- виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідає: заступник голови райдержадміністрації.

Про стан  надання медичних послуг населенню Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку: - голови постійних комісій районної ради;
                                                     - виконавчий апарат районної ради.
 Доповідає: головний лікар ЦРЛ, головний лікар ЦПМСД.

Про стан дотримання законності і правопорядку та профілактики правопорушень на території Козельщинського району

Відповідальні за підготовку: Голова постійної комісії районної ради мандатної, з питань

депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків
з органами місцевого самоврядування;
   - виконавчий апарат районної ради   спільно  з Козельщинським  відділенням  Кобеляцького відділу ГУНП в
   Полтавській області.
   Доповідає:  начальник Козельщинського  відділення Кобеляцького відділу ГУНП в Полтавській  області.

 Про стан утримання та ремонту доріг на території  району.

Відповідальні за підготовку:
голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу. агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;
- виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідає: заступник голови райдержадміністрації.

Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку: - голови постійних комісій районної ради;
                                                    - виконавчий апарат районної ради.
 Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

                                                                        ІІ – й квартал 2020 року.

 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал  2020 року.

Відповідальні за підготовку: - голови постійних комісій районної ради;
                                                    - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим
                                                      управлінням райдержадміністрації.
 Доповідає: начальник фінансового управління райдержадміністрації.

 Про стан використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:
Голови постійних комісій районної ради, керівники комунальних установ і закладів, галузевих відділів райдержадміністрації, відділ управління майном районної ради;
-  виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідають:  керівники комунальних установ, закладів і галузевих відділів райдержадміністрації.

 Про участь  територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області  у конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування.     

 Відповідальні за підготовку: - виконавчий апарат районної ради. 
Доповідає: керуючий справами районної ради.

 Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку:  - голови постійних комісій районної ради;
                                                     - виконавчий апарат районної ради.
 Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 ІІІ. Сприяння депутатам ради у здійсненні ними своїх повноважень.

 Організація навчання депутатів районної ради (за окремим планом).

 ІV. Здійснення взаємодії з місцевими радами, надання методичної допомоги.
   
1. Організація щомісячного навчання голів та секретарів сільських, селищних рад.


                                       Протягом року, щомісячно.

Відповідальні за підготовку:  - виконавчий апарат районної ради.

 2. Організація навчання голів та секретарів сільських, селищних рад, працівників виконавчого  апарату  районної ради у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації державних  службовців та посадових осіб  місцевого самоврядування при облдержадміністрації.

                                         Протягом року.

Відповідальні за підготовку:  - виконавчий апарат районної ради.

 V. Організаційно - масові заходи.

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня Соборності.

Відповідальні за проведення:  - виконавчий апарат районної ради.

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня Героїв Небесної Сотні.

 Відповідальні за проведення:  - виконавчий апарат районної ради.

Участь в організації та проведенні заходів  з нагоди відзначення Міжнародного жіночого  Дня 8 Березня.

Відповідальні за проведення:  -  виконавчий апарат районної ради.

 Участь в організації та проведенні заходів  до Дня   Перемоги  над нацизмом у Другій світовій війні.

Відповідальні за проведення:  - виконавчий апарат районної ради.

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня   Конституції України.

Відповідальні за проведення:   - виконавчий апарат районної ради.

Керуючий справами   районної ради                                                                        Ю.М. Череп     

 

                                                                                                                                                            Проект

                                                                       УКРАЇНА
                КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                    (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 19 грудня 2019 року
 

Про комплексну Програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського районуна 2020 рік

       Керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців Козельщинського району, розглянувши матеріли подані райдержадміністрацією, рекомендації постійних комісій,

                                                                  РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

          1.Інформацію начальника управління  соціального захисту населення райдержадміністрації Жайворонка І.В., про необхідність прийняття комплексної Програми підтримки  учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського району на 2020 рік, взяти до відома.

2.Затвердити комплексну Програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського району на 2020 рік (додається).

         3.Організацію даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації та управління соціального захисту населення   райдержадміністрації, контроль за виконанням – на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною  власністю територіальних  громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з  питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури  соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язку з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                               Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                                    Додаток 1

                                                                            П А С П О Р Т
комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців Козельщинського району на 2020 рік

1.

Ініціатор розробки програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Назва, дата і номер

розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

ЗУ «Про внесення змін до статті 6» ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  від 01.07.2014р. №1547-VI

3.

Районний замовник програми

Козельщинська районна рада

4.

Розробник програми

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

5.

Співрозробники програми

Центральна районна лікарня,  відділ освіти сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації, сектор з питань роботи із зверненням громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату Козельщинської  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Козельщинської районної державної адміністрації, КНП «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, Козельщинський районний військовий комісаріат

6.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення Козельщинської    райдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2020 рік

 

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний і  районний бюджети,  бюджети Козельщинської і Новогалещинської об’єднаної територіальної громади, інші джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

 579,6 тис. грн.

9.1

коштів обласного бюджету

50,0 тис.грн.

 

кошти районного та бюджетів Козельщинської  і Новога-лещинської об’єднаної терито-ріальної громади

529.6 тис. грн.

 

коштів інших джерел

-

                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                         Рішенням
                                                                                                                                 Козельщинської районної ради
                                                                                                                                  "____"_____________2019

                                                                                    КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей — мешканців Козельщинського району

І. Вступ
         Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції (далі — АТО)) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

         Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

         Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей -  мешканців Козельщинського району   (далі — комплексна Програма) - це комплекс заходів, що здійснюються на районному рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

         При розробленні комплексної Програми використані рішення Козельщинської районної ради щодо надання додаткових соціальних гарантій зазначеним категоріям громадян, пропозиції депутатів районної ради та виконавчих органів районної ради.

ІІ. Мета та основні завдання комплексної Програми

         Метою комплексної Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, підтримання боєздатності підрозділів, які беруть участь в АТО.

         Основні завдання комплексної Програми:

         надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих, зниклих безвісти) учасників анти -терористичної операції;

          надання місцевої пільги за користування житлово-комунальних послуг

 незалежно від форм власності житлового фонду членам сімей учасників АТО;

            надання додаткової пільги у розмірі 50-відсоткової знижки  за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (з урахуванням державних пільг) в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами;    надання учасникам АТО та членам їх сімей, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;

         забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО;

ІІІ. Заходи із забезпечення виконання комплексної Програми

         Реалізація комплексної Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок районного бюджету та інших джерел фінансування згідно з заходами, що додаються.

 IV. Очікувані результати
         Виконання визначених комплексною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей учасників АТО, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.