Проект

                                                                 УКРАЇНА
                       КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                            (тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                        Р І Ш Е Н Н Я
 06 березня 2020 року

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2019 рік

    Керуючись статтями 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                                                 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік з урахуванням міжбюджетних  трансфертів по доходах в сумі 97194850,80 грн. (з них по загальному фонду 94415057,60 грн., по спеціальному фонду  2779793,20 грн.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у сумі 98980889,09 грн. (з них по загальному фонду 95134414,94 грн., по спеціальному фонду 3846474,15 грн.).

2.Затвердити видатки на надання державного пільгового кредиту  індивідуальним сільським забудовникам в сумі 40000 грн. (в з них по  спеціальному фонду 40000 грн.).

      Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                                      Пояснювальна записка
                                                    про виконання районного бюджетуза   2019 рік

 Доходи районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають 97194,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 94415,1 тис.грн., та по спеціальному 2779,8 тис.грн.

      Загальний фонд без урахування міжбюджетних трансфертів складає 13685,1 тис.грн. В порівнянні з плановими показниками (13980,0тис.грн.) відсоток виконання становить 97,8%. Сума недовиконання  складає 294,9 тис.грн. В порівнянні з 2018 роком надходження зросли на 8,6%, що в абсолютному виразі становить 1091,2тис.грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб складає 97,6 % від суми доходів загального фонду. В поточному році даний податок надійшов в обсязі 13358,8 тис.грн. В порівнянні з запланованим відсоток виконання склав 96,1%. 

2,4% займають меншвагомі надходження від:

·        рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 57,0 тис.грн.

·        плата за надання адміністративних послуг 138,0 тис.грн.

·         орендної плати за користування цілісним майновим комплексом  та іншим майном, що належить до комунальної власності  отримано в розмірі 7,9 тис.грн.

·          суму  інших надходжень, яких отримано в розмірі 107,1 тис.грн., складають перерахування до бюджету залишку, що утворився на 01.01.2019. року на рахунках Козельщинської ЦРЛ в зв’язку з реорганізацією-75,3 тис.грн., решта коштів отримано за рахунок відшкодування витрат  за рішенням суду чи виконавчої служби.

Спеціальний фонд без урахування трансфертів складає 1464,3 тис.грн., що у 3,5 рази перевищує план. Спец .фонд сформований за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  -407,2 тис.грн., та  інших джерел власних надходжень бюджетних установ ( благодійні внески, гранти та дарунки)-1057,1 тис.грн.

        На доходи спецфонду одержано субвенція з бюджетів різних рівнів 1315,5 тис.грн., в тому числі передача з обласного бюджету на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевого бюджету від спеціального фонду на фінансування проекту-переможця( Василівська сільська рада) «Спадщина назавжди житиме в віках, пам’ять поза часом» -100,0 тис.грн.

 Видатки  за  2019 рік,     з   по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у сумі 98980,9тис.грн.    ( з них по загальному фонду 95134,4тис.грн., по спеціальному фонду 3846,5тис. грн ) .
                                 

1.Державне управління

     

По районному бюджету  при уточнених показниках 1939,4 тис.  грн. профінансовано 1921,3 тис. грн.,  недофінансування склало 18,1 тис грн. 

            За КПКВ МБ 0180 « Інша діяльність  у сфері державного управління» здійснюється фінансування трудового архіву  та інших програм районної ради . Видатки на  утримання районного архіву профінансовано на 98,4 відсотки ,недофінансовано 3,6 тис.грн.

 

2.Освіта

 

     На фінансування закладів освіти району по загальному фонду спрямовано 21173,9 тис. грн., планові призначення склали  21987,1 тис. грн., недофінансовано в загальній сумі  813,1 тис. грн.

 

 1.Дошкільна освіта  (КПКВ МБ 1010)– уточнений план видатків  загального фонду 2150,8 тис грн.,  касові видатки-  2070,3 тис грн.    Недовиконання складає  80,5 тис.грн.      
                
          2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ МБ 1020)  – уточнений план видатків загального фонду 17503,1 тис.  грн.,виконання склало 16809,4 тис. грн.,недофінансовано  693,7 тис. грн., в тому числі:

 3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми( КПКВМБ0190) – уточнений план видатків загального фонду 96,9 тис. грн., профінансовано 96,0 тис. грн.

     4. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  ( КПКВ МБ 1150) – уточнений план видатків загального фонду  568,1 тис грн., виконання  склало  551,7 тис.грн.  Невикористано асигнування в сумі  16,4 тис. грн , з них 4,7 тис.грн на заробітну плату з нарахуваннями  та 11,7 тис.грн. за енергоносії.

           6. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                        ( КПКВМБ1161)

 – уточнений план видатків загального фонду 1660,9 тис. грн.,  видатки склали 1639,3 тис. грн., не використано  21,5 тис.грн.(11,9 тис.грн. придбання предметів та матеріалів,4,4 тис.грн.-інші послуги,  5,1 тис.грн-плата за енергоносії).

         

        7.Інші програми у сфері освіти ( КПКВМБ1162) виконано стовідсотково – 7,2 тис.грн.

 

                                           3.Охорона здоров”я

       Уточнений  план  видатків  на утримання закладів охорони здоров»я по загальному фонду 8587,5 тис. грн.,  видатки профінансовано в сумі 8391,2 тис.грн., недовиконання склало  196,3 тис. грн.

       1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню( КПКВ МБ2010)

 уточнений план видатків 6304,5 тис.грн., профінансовано  6243,8 тис. грн., недофінансовано 60,7 тис. грн.

              Капітальні видатки (бюджет розвитку)  складають 292,0 тис.грн

      2. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВМБ2111) – уточнений план видатків загального фонду 1540,7 тис. грн., виконання склало 1487,3 тис. грн., недофінансовано  в загальній сумі  53,5 тис. грн.                   Капітальні видатки  бюджету розвитку профінансовано в сумі 368,0  тис. грн

     4.Соціальний захист та соціальне забезпечення

               Уточнений план видатків  на 2019 рік склав 61702,5 тис. грн., фактично використано 55544,4 тис.грн.

                    а) пільги та житлові субсидії населенню на оплату  електроенергії, природного газу послуг тепло-, водопостачання та водовідведення , квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  відшкодовано в розмірі 21877,8  тис.грн

                   б) допомога сім’ям з дітьми   та малозабезпеченим    профінансована в розмірі  26516,7 тис. грн. Нараховані виплати профінансовані стовідсотково.

                   в)субвенція  на надання  пільг та житлових субсидій  населенню  на придбання твердого  та рідкого  пічного побутового палива та скрапленого газу  відшкодована в розмірі 689,5 тис.грн.
   

      КПКВМБ 3031»Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»  уточнені призначення на 2019 рік 64,8 тис.нгрн., профінансовано 64,7 тис.грн.

              КПКВМБ 3032» Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» уточнені призначення на 2019 рік 57,7 тис.грн. профінансовано 50,0 тис.грн.

                             КПКВМБ 3050»Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» уточнені призначення на 2019 рік 19,7 тис.грн., профінансовано   стовідсотково.

      КПКВМБ3060»Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   уточнені призначення на 2019 рік 7,3 тис.грн. профінансовано   стовідсотково.

             КПКВМБ 3090»Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» уточнені призначення на 2019 рік 14,7 тис.грн. профінансовано   8,7 тис.грн..

              КПКВМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» уточнені призначення на 2019 рік 4759,1 тис.грн. профінансовано  4705,8  тис.грн.

              Видатки по заробітній платі  з нарахуваннями  недофінансовано  в сумі  0,7 тис.грн,  оплата інших послуг -0,7 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв  51,8 тис. грн..

 

          КПКВМБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» уточнені призначення на 2019 рік 387,4 тис.грн. , профінансовано  385,1  тис.грн.

          КПКВМБ3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» уточнені призначення на 2019 рік 76,9  тис.грн. ,профінансовано  стовідсотково.

          КПКВМБ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» уточнені призначення на 2019 рік 56,0  тис.грн. ,  профінансовано  43,1 тис.грн.

        Крім того,  на  фінансову підтримку  районної ради ветеранів  ( КПКВМБ 3192) направлено 90,0 тис грн. ,(100%)

         КПКВМБ 3230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках ….» уточнений план видатків 818,7 тис.грн. ,ви конання 808,0 тис.грн.     

    КПКВМБ 3242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» уточнений план 298,9 тис.грн. виконання становить 201,1 тис.грн.

5. Культура і мистецтво

              Уточнений план видатків по загальному фонду на фінансування закладів культури  3428,3 тис. грн., касові видатки склали 3372,5 тис. грн.

               1. Забезпечення діяльності бібліотек( КПКВ МБ 4030 )– уточнений план видатків 2162,5 тис. грн., профінансовано  2110,9 тис. грн.

В загальній сумі недофінансовано  51,5 тис. грн. ,в  тому числі на оплату праці з нарахуваннями-35,6 тис.грн.,оплату енергоносіїв-11,9тис. грн.,оплату послуг-2,4 тис.грн.
         
              2. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів ( КПКВ МБ 4060) – уточнений план видатків 957,3  тис. грн., профінансовано 953,7 тис. грн., невикористано 3,6 тис. грн. в тому числі  на оплату праці з нарахуваннями -0,7 тис.грн., оплаті енергоносіїв- 2,8 тис.грн,

       3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва КПКВМБ 4081) – уточнений план видатків 308,5 тис.грн., профінансовано в сумі  307,9 тис. грн.

              Недови,користано кошти  в сумі 0,6 тис. грн.., в т.ч. по оплаті послуг -0,4тис.грн.,придбанню матеріалів-0,2 тис.грн.

              Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку ) профінансовано на суму  67,9 тис.грн.  Придбано  акустичну систему, одяг сцени, та більярдний стіл  на суму 44,0 тис.грн. для сільських будинків культури та проведено поповнення бібліотечного фонду-23,9 тис.грн.

6. Фізична культура і спорт

           При  уточнених планових призначеннях на видатки по фізкультурі  і спорту по загальному фонду   в сумі  1103,0 тис. грн. , видатки профінансовано в сумі  1098,5 тис. грн. ,   з них:

КПКВМБ 5032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств- план 688,4 тис.грн. ,касові видатки-684,9 тис.грн.

КПКВМБ 5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону планові призначення  22,6 тис.грн.,  касові видатки-21,7 тис.грн.

КПКВМБ 5053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»планові призначення -391,9 тис.грн. профінансовано стовідсотково.
                        

7.         Житлово-комунальна господарство  

КПКВМБ 6083 «Проектні,будівельно-ремонтні роботи,придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання…» при  призначеннях 979,8 тис.грн. проведено фінансування на суму 964,2 тис.грн9бюджет розвитку)

 8.         Економічна діяльність

КПКВМБ 7110 «Реалізація програм у галузі сільського господарства» профінансовано стовідсотково – 7,0 тис.грн.

КПКВМБ 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» видатки профінансовано на суму 219,0 тис.грн.(бюджет розвитку)

Кредитування

                В 2019 році  повернено пільгових кредитів індивідуальними сільськими забудовниками  в сумі 40,0 тис.грн,  та проведено фінансування  40,0 тис грн. (спеціальний фонд).

 Фінансове управління РДА

 
                                                          
                                                                                                                                                     Проект
                                                                         
                                                                   УКРАЇНА
                   КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                           (тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                            Р І Ш Е Н Н Я
 06 березня 2020 року

Про Програму економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2020 рік

 Керуючись п.16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши пропозиції районної державної адміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                                 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2020 рік (додається).

2.Райдержадміністрації, районним управлінням і організаціям, виконавчим комітетам сільських рад в основу своєї  діяльності покласти створення необхідних умов для ефективної роботи підприємств і організацій, підтримку вітчизняного товаровиробника, розвиток підприємництва та залучення інвестицій в економіку району, вирішення невідкладних соціальних потреб.

3.Дозволити райдержадміністрації вносити зміни до основних показників економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2020 рік, виходячи з уточнень Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства і Міністерства фінансів України з наступним затвердженням на сесіях районної ради.

     4.Організацію виконання рішення покласти на відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, енергетики, інфраструктури та захисту довкілля райдержадміністрації, контроль за його виконанням - на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                        Ю.Б. Марченко

                                                                Проект (тези)
 Програми економічного та соціального розвитку Козельщинського                                                                                   району на 2020 рік

1.       Підсумки  роботи за 2019 рік.

         У 2019 році сільськогосподарськими товаровиробниками  вироблено валової продукції  в цінах 2010 року на суму 525,1 млн. грн.,  при плановому показнику 523,0 млн. грн. План виконано на  100,4%.

В складних погодних та економічних умовах трудівники села району  отримали :

-  зернових та зернобобових культур разом з кукурудзою – 177,7 тис. тонн, що більше проти показника минулого  року на 48,3 тис.тонн та на 2,1 тис.тонн більше запланованого показника. Збільшення  валового збору відбулося за рахунок збільшення планових площ посіву ранніх зернових культур на 5,4 тис.га та підвищення врожайності   на 6,9 цн/га. .

Олійних  культур зібрано 37,8 тис. тонн  при плані 44,3 тис.тон (85,3%), цукрового буряка накопано 22,6 тис.тонн, план 169,2 тис.тонн (13,3%).План не виконано через зменшення посівної площі даної культури.

                Під урожай 2020 року посіяно  озимі культури  на площі 7315 га.,з них озимої пшениці 7160 га та озимого жита 155 га.

                Тваринницька галузь району

На 01.01. 2020 року  налічується  1357 голови ВРХ , ( - 53 голови до 2018 року) в тому числі корів 934 голів ( -10  голів до 2018 року), свиней 1900 голів ( +500 голів до 2018 року ) , овець  570 гол.

  За підсумками  2019 року господарствами усіх форм власності  реалізовано худоби і птиці у живій вазі  3,2 тис. тонн, тобто на  рівні 2018 року не дивлячись на  спад  поголів’я тварин у населення. Виробництво молока 5228  тонн,  збільшено на 3,2 % проти минулорічного  показника.

Керівники агропідприємств  проводять послідовну роботу по своєчасному розрахунку з працівниками та підвищенню їх реальних доходів.

                При плановій заробітній платі 8000 грн середньомісячна заробітна плата одного працівника зайнятого в аграрному виробництві за звітний рік склала 10356 грн., збільшилася на 1432  грн. або на 16,1% відповідно до минулорічного показника і на 2356 грн. (129,4% до плану). Зросла  і орендна плата за використання земельних ділянок. На 0,7 % зріс відсоток орендної плати за орендовані земельні паї, з 8,6 % (2018 рік) до 9,3 % (2019 рік). Із нарахованої суми 104597,9 тис. грн. видано  95152,0 тис. грн. Розрахунок проведено на 91 %. Готівкою видано 99,3%.

Виробництво промислової продукції в районі представлено підприємствами: ТОВ «Сканмікс-Україна», ТОВ НВП «Галещина-Агро» та ФОП Чіп Н.А.

                За звітний рік  реалізовано промислової продукції на суму  23,1 млн. грн., до відповідного періоду минулого року показник збільшено на 0,5 млн. (+0,2 млн. грн. до плану).Темп росту  до аналогічного періоду 2018 року становить 103,6% ( до плану +0,5%).

 Розвиток інфраструктури

Одним із завдань є ремонт  доріг. Відповідно до проведеного моніторингу за рахунок субвенції з державного бюджету та  бюджетів сільських рад і об’єднаних територіальних громад на автошляхах місцевого значення та вуличній мережі комунальної власності за  три квартала 2019 року проведено ремонт дорожнього покриття на площі більше 9,3 тис. кв. м.  на суму більше 6,6 млн. грн. (6615 тис. грн.). По Козельщинській  ОТГ виконано робіт на суму більше 1,8 млн. грн. відремонтовано більше 3,6 тис.м.кв., кошти використані з бюджету Козельщинської селищної ради.

В межах Мальцівської сільської ради проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вул: Затишній, Олеся Гончара, Вишневій та провулку Гагаріна площею 500 кв.м. на суму 250000 грн. Кошти перераховані з бюджету Мальцівської сільської ради, підрядчик ФОП Багдарасян В.

У с. Бреусівка по вул. Першотравневій, Олеся Гончара та провулку Шкільному проведено поточний ремонт дороги площею 1000 кв.м на суму 500000 грн. Кошти бюджету Бреусівської сільської ради. Підрядчик ФОП Багдарасян В.

За рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку проведено капітальний ремонт автодороги по вул. Паськевича від вул. Миру до буд. №21 в  с. Піски. З державного бюджету направлялося 912352 грн., використано кошти в сумі 912120 грн., з бюджету Пісківської сільської ради на виготовлення кошторисної документації направлено 58328 грн.

Проведено капітальний ремонт автодороги по вул. Вишневій в с. Висока Вакулівка. З державного бюджету на капітальний ремонт виділено кошти в сумі 1400000 грн., використано – 1369719 грн., на виготовлення кошторисної документації з бюджету Вакулівської сільської ради виділялося 48857 грн., використано – 24999 грн.

Побудовано автодорогу  на Шар Гору  площею 1654,8 кв.м., використано кошти з державного бюджету в сумі 982996 грн.,  за рахунок бюджету Козельшинської ОТГ в сумі 35,0 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію на дану дорогу.

Децентралізація

На сьогодні в Козельщинському районі створено дві об’єднані територіальні громади, які об’єднали 11 місцевих рад та одну сільську раду Кременчуцького району. Це становить 61,1% від загальної кількості існуючих рад.

Площа охоплена громадами становить 66,9% від загальної площі району. На 01.01.2020 року чисельність населення в об’єднаних територіальних громадах складає близько 14,8 тис. осіб або 79,9% до загальної чисельності населення району.

Кабінет Міністрів України 18 грудня 2019 року затвердив зміни до Перспективного плану Полтавської області. В даному документі враховано бажання громади Солоницької сільської ради приєднатися до Козельщинської ОТГ.

За Перспективним планом до Козельщинської ОТГ приєднаються Бреусівська, Високовакулівська, Мальцівська та Оленівська сільські ради.

Василівська сільська рада приєднається до Новогалещинської ОТГ.               
Демографічна ситуація

Згідно статистичних даних станом на 01 листопада 2019 року наявне населення району складає 18411 осіб. Упродовж  січня-жовтня 2019 року чисельність населення зменшилася на 285 осіб. Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок                природного скорочення. Так за січень-жовтень 2019 року кількість народжених живими склала 119 дітей (117 дітей у 2018 році), кількість померлих 303 особи проти 321 особи у 2018 році. Із загальної чисельності населення частка працездатних осіб у віці від 15 до 64 років складає 53,5%, старшої вікової групи від 65 років – 31,3%, дітей у віці до 14 років 15,2%.              

Зайнятість населення та ринок праці.

                Рівень безробіття населення віком від 15 до 64 років становить 1,2% від чисельності економічно активного населення.

Послугами служби зайнятості у 2019 році скористалися 1112 безробітних, що  на  13,4%  більше ніж за відповідний період  минулого року.

Протягом  2019 року за направленням служби зайнятості:

- працевлаштовано  782 особи (рівень працевлаштування зріс з аналогічним періодом минулого року на 5,8%);

- професійне навчання пройшли 201 безробітний;

- до громадських  та інших робіт тимчасового характеру залучалося 506 безробітних.

На 01.01.2020 року на обліку в службі зайнятості перебуває 409 осіб безробітних проти 255 осіб на 01.01.2019 року.

Фінансова самодостатність

Головним чинником успішного розвитку району є його фінансова самодостатність.

Загальний обсяг надходжень у 2019 році до бюджетів усіх рівнів становить 114590,5тис. грн. Надійшло на 70217,4тис. грн.(38,1%) менше, ніж  у  2018 році.           За  поточний рік до Державного бюджету мобілізовано 64161,4 тис. грн. Порівняно з 2018 роком перерахування  збільшилося на 14297,6 тис. грн. або  на 28,7%.

До місцевих бюджетів (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 30160,6 тис. грн. порівняно з 2018 роком надходження зменшились на1968,6 тис. грн., або на  6,1 % за рахунок доходів спеціального фонду. Планові показники виконано на 100,7%. Очікуване виконання доходної частини бюджету у 2020 році  прогнозується в сумі  27172,3 тис. грн.

До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 28612,2 тис. грн., що на 455,5 тис. грн. (101,6%) більше за планові показники.

Податку та збору  на доходи фізичних осіб в поточному році надійшло в обсязі 13358,8 тис. грн. Відсоток виконання – 96,1%. Проти фактичних надходжень минулого року спад надходжень склав 6,6 %, або 877,7 тис. грн.

Податку на майно в частині плати за землю надійшло 9104,4 тис. грн. (110,5% від плану). Для  порівняння за 2018 рік надходження становили 8719,5 тис. грн.

Повне виконання затверджених показників податку на майно в частині  плати за землю забезпечено по5 бюджетах  із 8.

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) надійшло 81,1  тис.  грн., що становить 117,5 до затверджених показників. Проти минулого року надходження зросли на 7,7 тис. грн.

Надходження по єдиному податку  по 8 сільських радах склали 5490,3 тис. грн. План виконано на 95,1%. Зменшення надходжень порівняно з  минулим роком 755,4тис. грн. (87,9%).

До спеціального фонду (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 1548,4 тис. грн.

В основу формування розрахункових показників доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів на 2020 рік покладено норми чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів прогнозування проводилося з урахуванням проведення адміністративно-територіальної реформи району.

Послідовна реалізація завдань, визначених на 2020 рік, сприятиме стабілізації економічного стану регіону за рахунок зростання:

- обсягу реалізованої промислової та сільськогосподарської продукції;

- середньомісячної номінальної заробітної плати – на 105,8%;

-  збільшення розміру орендної плати;

-  декларування доходів громадян;

-  фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018- 2019 років;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки,     а також з особливостями;

- зарахування податку від доходів за здавання фізичними особами в оренду земельних ділянок, земельних часток(паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди;

- запровадження земельного податку на лісові землі та встановлення ставок податку за один гектар лісових земель.

 На 2020 рік доходи зведеного бюджету району розраховано в обсязі 27172,3 тис.грн., із них  загальний фонд  26770,9 тис. грн. та спеціальний 401,0 тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб в районному бюджеті становить – 51,6 % від доходів загального фонду. Прогнозні надходження податку складають 13840,3 тис. грн.

В порівнянні з фактичними показниками податку у 2019 році (13358,8 тис. грн.) прогнозні показники на 2020 рік більше на 481,2 тис. грн або 3,6 %.

Податку на майно в частині плати за землю прогнозується отримати 7754,2 тис. грн., що на 1350,2 тис. грн. менше надходжень базового року.

Єдиний податок спрогнозовано отримати 4750,5 тис. грн., що становить 86,5 % від фактичних надходжень 2019 року.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування   у 2020 році до районного бюджету очікується в обсязі 45,2 тис.. грн., на 13,8  тис. грн. ( 20,8 %) менше надходжень  2019 року.

При прогнозуванні надходжень врахована норма законодавства                           щодо зарахування до районного бюджету  37% надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування.

Прогноз обсягу надходжень плати за надання адміністративних послуг 137,0 тис. грн. Ріст проти очікуваних надходжень поточного року 2%.

Збільшення доходів передбачається від збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 Доходи спеціального фонду сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ в сумі 401,0 тис. грн.

Соціальни захист населення

Всього в районі обліковується  5708 пільговиків.

Призначено та проведено перерахунків різних видів допомог – 1020.

За звітний період  нараховано субсидій на загальну суму – 18440,4  тис. грн., допомог –  27374,7 тис. грн.

На отримання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю і непрацюючим малозабезпеченим особам надійшло та зареєстровано 19 заяв. Отримали допомогу 2 малозабезпечених осіб та 4 інваліда.

Надано і використано компенсаційні кошти у сумі 5,8 тис. грн на бензин, ремонт, транспортне та технічне обслуговування автомобілів, що знаходяться у користуванні осіб з інвалідністю.

Видано 23 путівки для ветеранів війни та осіб з інвалідністю.

За рахунок державної субвенції, яка має цільове призначення та спрямовується на придбання власного житла дитині-сироті чи дитині позбавленої батьківського піклування віком до 23 років, що перебуває на квартирному обліку, придбано три житлові будинки з усіма зручностями на суму близько 1100 тис. грн.

                                                               Охорона здоров’я

В Україні продовжується медична реформа. Трансформація галузі розпочалась із запуску сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки (поліклініки, амбулаторії, ЦПМСД). Поряд з цим заплановано поступове переведення системи охорони здоров’я на страхову модель.

З метою формування нової моделі охорони здоров’я пріоритетними напрямками роботи є наближення  та покращення якості лікарської допомоги сільському населенню шляхом розвитку сімейної медицини, розширення мережі АЗПСМ, а також удосконалення  надання вторинної медичної допомоги. Медичну допомогу населенню району надають Козельщинська центральна районна лікарня та Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги. До складу Центру первинної медико-санітарної  допомоги входять 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 23 ФАПи.

Забезпеченість амбулаторіями на 10 тис. населення становить 4,2 при нормі – 3,3. Показник забезпеченості ліжками з цілодобовим перебуванням на 10 тисяч населення складає 36,6, ліжками денних стаціонарів – 16,2.

Показник охоплення населення наданням медичної допомоги за принципом сімейного лікаря становить 91,0%. Показник укомплектованості лікарями загальної практики – 44,4%.

Впровадження новітніх методик діагностики та лікування у Центрі покращує якість надання медичної допомоги населенню району. Цілодобове  функціонування телеметричних систем, корпоративної мережі мобільного зв’язку та забезпечення сучасними електрокардіографами дозволяє здійснювати транстелефонну передачу ЕКГ до Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру.

Проводиться поетапне переоснащення структурних підрозділів Центру ПСМД  із  забезпеченням  його  сучасним  медичним обладнанням у відповідності до табеля оснащення, придбання автотранспорту для лікарів дільниць загальної практики сімейної медицини у відповідності до затвердженого нормативу, впровадження  комп’ютеризації робочих місць сімейних лікарів.

Комунальним підприємством «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснюються організаційні, профілактичні та діагностично – лікувальні заходи населення району  та придбаються  вироби медичного призначення. Так протягом 2019 року було придбано гемо аналізатор на суму 196,0 тис. грн.

Відповідно державної програми «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» з державного бюджету відшкодовано 148,4 тис. грн.

Для покращення обслуговування пацієнтів Департаментом охорони здоров’я Полтавської ОДА придбано та надано в користування за рахунок коштів Світового Банку медичне обладнання та комп’ютерне обладнання на суму 1555186,83 грн.

За рахунок  коштів виділених  Козельщинською ОТГ та Солоницькою сільською радою було придбано 3 велосипеди. 

                                                                                  Освіта

У 2019-2020 навчальному році мережа закладів освіти району налічує 5 закладів загальної середньої освіти та 2 заклади дошкільної освіти. У школах району навчається 397 дітей, (373 дитини - 2018 рік) у дошкільних закладах освіти – 49 дітей (2018 – 61дитина).

Дошкільна освіта представлена двома освітніми закладами, в яких виховується 49 дітей, 14 дітей охоплено соціальним патронатом. Проблемним питанням залишається надання дошкільної освіти по Василівській, Високовакулівській, Солоницькій сільських радах.

Протягом оздоровчого періоду в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області та за її межами оздоровлено 40 дітей.  На закупівлю путівок до ДЗОВ області та на механізм часткового відшкодування вартості путівок із районного бюджету було залучено 66,6 тис грн., з обласного  10,2 тис. грн.

У поточному році на зміцнення матеріально - технічної бази навчальних закладів, створення належних умов для виховання і навчання дітей придбано меблі для 1-го класу НУШ на суму 52 956,00 грн., в тому числі – 5300 грн. з районного бюджету.

В усіх  освітніх  закладах  району проведені поточні  ремонти   приміщень шкіл, харчоблоків, теплогенераторних, закуплено матеріалів на 21418,47 грн. за кошти районного бюджету і частково бюджетів сільських рад.

Придбано  дезинфікуючі та миючі засоби  на суму 21272,00 грн., в повному  обсязі  забезпечено класними  журналами  на суму  4186,00 грн.

З метою соціального захисту дітей вразливих категорій закуплено одяг для дитини, позбавленої батьківського піклування – 1500,00 грн. районний бюджет.

У рамках реалізації благодійної програми «Розбудова Полтавщини» БФ «Полтавського ГЗК» надана благодійна допомога у вигляді безоплатної передачі:

- Оленівська ЗОШ І-ІІІ ст. смарт-телевізора – 9800,00 грн.;

- Бреусівська ЗОШ І-ІІІ ст.:  дитячий спортивний майданчик – 105500,00 грн., лавочки – 8400,00 грн.,  альтанка – 35000,00 грн., комп’ютерне обладнання – 338688,00 грн.;

- Солоницька ЗОШ І-ІІ ст. ноутбук – 9550,00 грн.,   меблі – 9780,00 грн., посуд – 4731,00 грн., тюль – 6000,00 грн.;

- Бреусівський ДНЗ «Сонечко»: іграшки – 10000,00 грн.;

- Оленівський ДНЗ «Чебурашка»: будівельні матеріали для ремонту – 20000,00 грн.

За спонсорські кошти у Василівській ЗОШ І-ІІ ст. встановлено насосну станцію, проведено водогін, для Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст. придбано холодильник («Відродження» - 7165,00 грн.), Бреусівський ДНЗ «Сонечко» - смарт-телевізор (Артем Вітко).

За державні кошти для дітей з особливими освітніми потребами для інклюзивного навчання у Бреусівській ЗОШ І-ІІІ ст. придбано дидактичні матеріали та стіл з підсвіткою на загальну суму 16457,00 грн.    

Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги. Станом на 1 січня 2018 року відповідно до Єдиного обліку багатодітних сімей в Україні на території району проживає 274 багатодітні родини, в яких виховується 699 дітей.

                                                                            Культура.

Мережа закладів культури району має розгалужену структуру і об'єднує  20 клубних, 15 бібліотечних, 1 естетично-освітній.

Клубним закладами та бібліотеками району проведено ряд масових  заходів присвячених до календарних та державних свят: «Відкрий Європу для себе», «Що ми знаємо про шлях України до незалежності», «За честь, за славу, за народ» і ще багато інших. Проведено семінар-тренінг «Роль бібліотек у формуванні культури інформаційної безпеки».

 Діють також формування для дорослих, а саме хоровий колектив, гуртки естрадного вокалу. Вкотре у 2019 році проведено захід районного рівня з нагоди всесвітнього Дня здоров’я.

Бібліотеками району на високому рівні ведеться краєзнавча та народознавча робота, починаючи з оздоблення бібліотек рушниками, старовинними вишиванками, предметами народного побуту, фотографіями і закінчуючи нарисами з історії та культури рідних сіл. Діють клуби за інтересами. До державних та культурно-мистецьких свят, пам’ятних дат проводяться різноманітні тематичні та літературні  вечори, уроки пам’яті та уроки мужності, години цікавих повідомлень та інше.

Своєрідним підсумком розвитку народного мистецтва в районі можна вважати щорічне обласне свято «Козацької слави цілюще джерело», в якому беруть участь кращі колективи клубних закладів району та області, відбувається театралізоване дійство. На території проведення свята організовуються виставки   робіт народних майстрів.

Житлово-комунальне господарство та містобудування

У процесі розроблення знаходяться генеральні плани сіл: Чечужино, Хмарине, Новоселівка, Красносілля, та ІІ Олександрвка по Бреусівській сільській раді. Пройшло громадське обговорення та розглянуто на містобудівній раді Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У 2019 році на розробку генеральних планів з бюджету сільської ради використано 133128 грн, а спочатку - 267628 грн.

Пріоритетним є розроблення містобудівної документації для об’єднаних територіальних громад. На сьогодні це питання опрацьовується Козельщинською та Новогалещинською об’єднаними територіальними громадами.  Козельщинською ОТГ  розробляються  генеральні плани на села: Павлівка, Лутовинівка, Нова Україна, Приліпка  та історико-архітектурний опорний план на селище Козельщина.

Надання адміністративних послуг

                Будь-які реформи, в тому числі і реформа децентралізації, починаються зі зміни взаємовідносин між державою та громадянином. Саме з наближення послуг до населення, забезпечення прозорості та зрозумілості дій влади в питанні надання адміністративних послуг і створюється мережа центрів надання адміністративних послуг (далі ЦНАП). Їх функція дозволить пришвидшити процес отримання послуг, вирішити низку соціальних проблем і крім того сприятиме надходженню додаткових коштів до місцевого бюджету.

                При райдержадміністрації функціонує  районний центр надання адміністративних послуг, яким у 2019 році  надається 66 видів послуг. Даний ЦНАП підключено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб-підприємців.

За результатами роботи за 2019 рік надано 10064 адміністративних послуг. ЦНАП  укомплектований кадрами, три адміністратора і один державний реєстратор, які повністю забезпечені комп’ютерною технікою та печаткою.

 РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

При виконанні програми економічного і соціального розвитку району у 2020 році очікується:

 -  збільшення валової доданої вартості до 2,1%

 -  ріст обсягів реалізації промислової продукції до 1,1%

 -  ріст обсягу капітальних інвестицій до 0,6%

 -  підвищення середньомісячної зарплати  в сільському господарстві до 10000 грн.
                                                                                                                                                                     Проект

                                                                
                                                                                      УКРАЇНА
                                КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                    (тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                               Р І Ш Е Н Н Я
 06 березня 2020 року

 Про Програму фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих  Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері й реалізації заходів соціально-економічного розвитку  Козельщинського району на 2020 рік

 Керуючись статтями 43, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,статтею 91 Бюджетного Кодексу України розглянувши пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                                       РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити Програму фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та її реалізації, делегованих  Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній  і соціальній сфері й реалізації заходів соціально-економічного розвитку Козельщинського району на 2020 рік (додається).

2.Районній державній адміністрації та її структурним підрозділам забезпечити виконання заходів Програми.

  3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління   спільною власністю територіальних громад сіл та селищ району.


Голова районної  ради                                                          Ю.Б. Марченко

 

                                                                                               Затверджена рішенням     сесії

районної ради сьомого скликання

від -----.2020 року

                                                                                   ПАСПОРТ

Програми фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих  Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері й реалізації заходів соціально-економічного розвитку  Козельщинського району на 2020 рік

 

1

Ініціатор розроблення програми:

Козельщинська районна державна адміністрація

2

Розробник програми

Відділ управління персоналом, організаційної, інформаційної діяльності, захисту персональних даних та запобігання корупції апарату Козельщинської райдержадміністрації

3

Співрозробники програми

Управління соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації; відділи: фінансовий,  фінансово-господарського забезпечення апарату Козельщинської райдержадміністрації містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля, сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту, служба у справах дітей, центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді  Козельщинської райдержадміністрації

4

Відповідальний виконавець програми

Відділ управління персоналом, організаційної, інформаційної діяльності, захисту персональних даних та запобігання корупції  апарату Козельщинської райдержадміністрації

5

Учасники програми

Управління соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації; відділи: фінансовий, фінансово-господарського забезпечення апарату Козельщинської райдержадміністрації,  містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля, сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту, служба у справах дітей, центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Козельщинської райдержадміністрації

6

Терміни реалізації програми

2020 рік

6.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

-

7

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в 2020 р. всього, тис.грн.в тому числі:

102,5

8.1

коштів районного бюджету

102,5

8.2

коштів інших джерел

-

                                   

                                                                                ПРОГРАМА

фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері й реалізації заходів соціально-економічного розвитку  Козельщинського району на 2020 рік

 1.      Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована Програма

Програма фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих  Козельщинською районною радою на 2020 рік (далі – Програма) створена у відповідності до статті 119, частини четвертої статті 143 Конституції України, статей 14,15,35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 16 частини 1 статті 43, частини другої статті 11, частини другої статті 76 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 2003 року № 114 „Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм”; від 9 березня 1999 р. N 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (враховуючи зміни і доповнення, внесені постановами Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року N 835, від 3 червня 2009 року N 549).

Якщо розглянути державне управління на рівні Козельщинського  району, то на перший план виступає взаємодія органів державного управління, тобто районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

Взаємовідносини між райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування базуються на виконанні делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. Провідне місце в системі методів діяльності райдержадміністрації належить плануванню, координації, контролю за виконанням рішень, роботі з кадрами, а також інформаційному забезпеченню.

Райдержадміністрація сприяє районній, сільським радам у здійсненні ними власних і контролює виконання делегованих їм повноважень, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування.

Хід виконання планів, актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації регулярно розглядається на засіданнях колегії, апаратних нарадах за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Працівниками райдержадміністрації, з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування, готуються методичні рекомендації з питань організації роботи місцевих рад, зокрема, типові інструкції з діловодства та номенклатури справ для сільських, селищних рад, типові регламенти роботи рад, форми бланків, довідок та інше. Постійно здійснюється розсилка   сільським  радам нових надходжень до чинного законодавства України.

Організовуються навчання для посадових осіб місцевого самоврядування, а саме: для секретарів рад  - з питань організації роботи зі зверненнями громадян, системи діловодства в радах, для бухгалтерів – з питань роботи з бухгалтерськими документами, зокрема, формами документів по переходу на казначейське обслуговування рад, для голів сільських рад – з питань сучасних інформаційних технологій, формування розпорядчих документів.
          Фінансування видатків на забезпечення райдержадміністрації паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами до автомобілів, канцелярськими товарами, приладдям, обслуговуванням оргтехніки вкрай недостатнє.

Розшифровка напряму використання бюджетних коштів за програмою фінансового забезпечення функціонування козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих їй  козельщинською районною радою на 2020рік наведена в додатку 1,2.

Реалізація програми дозволить райдержадміністрації  реалізувати повноваження, делеговані  Козельщинською районною радою.

 2.      Мета Програми

 Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для подальшого  розвитку громадянського суспільства, забезпеченні системного аналізу процесів у сфері суспільно-політичних відносин, збереженні політичної стабільності, послідовності і громадянсь­кого порозуміння на території району шляхом вдосконаленні співпраці та посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.


3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Керівництво районної державної адміністрації прагне створити атмосферу ділових і вимогливих відносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими формуваннями.

У результаті виконання заходів Програми,  співпраці структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади з виконкомами сільських та селищних рад активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів. Аналіз попередньої роботи райдержадміністрації щодо контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень свідчить, що ряд питань ще потребує вирішення, але ведеться системна робота, з метою удосконалення цього напрямку діяльності.

Соціально-економічні результати виконання Програми, впровадження результатів досліджень у практику сприятиме:

здійсненню ефективної   управлінської   діяльності;

підвищенню ступеня прозорості та  ефективності  управлінської діяльності;

удосконаленню взаємодії органів влади з населенням;

збалансуванню повноважень  і  відповідальності  в  діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

підвищенню ефективності   роботи  органів  виконавчої  влади, прискоренню проведення адміністративної реформи на місцевому рівні;

забезпеченню ефективності прийняття та реалізації рішень у системі державного управління.

Цільові групи Програми :

- працівники апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

- сільські,  районна ради.

Реалізація Програми матиме і структурний вплив – поліпшаться норми управлінської поведінки суб’єктів влади. У діяльності суб'єктів влади стане нормою відкритість, прозорість, постійне надання громадянам повної та достовірної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та вирішення життєво необхідних проблем.

Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету по захищених статтях видатків, фінансове забезпечення програми здійснюватиметься за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету станом на 01.01.2020 року  та перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету.

Виконання заходів програми фінансується із районного бюджету.

Програма виконується в один етап у 2020 році.

        У результаті виконання Програми буде забезпечено виконання повноважень виконавчої влади Козельщинською районною державною адміністрацією та реалізація повноважень, делегованих  Козельщинською районною радою.

 4.      Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 До завдань Програми відносяться:

-  вдосконалення системи інформування громадян;

- підвищення якості підготовки матеріалів сесій рад та засідань виконавчих комітетів;

- посилення контролю за виконанням прийнятих рішень;

- активізація здійснення місцевими радами контрольних функцій.

Заходи Програми:

- проведення виїзних засідань та особистого прийому громадян головою

райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації;

     -підготовка та розміщення інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу Козельщинського району  в друкованих виданнях та мережі Інтернет;

 

    -проведення семінарів та «круглих столів» з питань розвитку місцевих громад;

    -розробка та підготовка інформативних стендів інвестиційного та економічного потенціалу Козельщинського району для участі у виставкових захода

 

Результативні показники:

- активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів;

- удосконалення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень;

 

5.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координатором реалізації Програми є апарат райдержадміністрації.

Голова райдержадміністрації та голова районної ради здійснюють контроль за виконанням Програми шляхом розгляду інформації, яку раз у півроку подає апарат райдержадміністрації.

З метою організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження дій співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на період її виконання може бути утворена координаційна група з числа представників районної державної адміністрації, районної ради, виконкомів сільських рад.

                                                                                                                                                                                                               Додаток 1
                                                                                                                                                                               Програми фінансового забезпечення функціонування Козельщинської

районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень,

делегованих  Козельщинською районною радою на 2020 рік

                                                                                                     

Розшифровка

НАПРЯМИ  використання бюджетних коштів за Програмою фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень,  делегованих  Козельщинською районною радою на 2020 рік

КЕКВ

Найменування товару

Затверджено кошторисом на 2020 рік

Фактичне спрямування, грн

Напрями використовування

 

 

 

 

 

2210

Придбання канцелярських  товарів

 

-

12000

Районна державна адміністрація та структурні підрозділи

2210

Паливно-мастильні матеріали (бензин А-92)

-

17000

Районна державна адміністрація та структурні підрозділи

2210

Запасні частини для автомобіля

-

 

7000

Районна державна адміністрація та структурні підрозділи

2240

Заправка  та відновлення картриджів, ремонт оргтехніки , оплата  телекомунікаційних послуг, придбання ліцензованих програм

-

20000

 

 

Районна державна адміністрація та структурні підрозділи

 

 

 

 

 

2210

Придбання канцелярських  товарів

 

-

25000

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2240

Заправка  та відновлення картриджів, ремонт оргтехніки , оплата  телекомунікаційних послуг, придбання ліцензованих програм

-

10000

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

 

2210

Придбання канцелярських товарів, виготовлення печатки,штампів

-

3500

Фінансовий відділ райдержадміністрації

2240

Заправка  та відновлення картриджів, ремонт оргтехніки , оплата  телекомунікаційних послуг, придбання ліцензованих програм

-

8000

Фінансовий відділ райдержадміністрації

 

Всього

 

102500

 

 

                                                                                                                                                                  Додаток 2                  
 

до Програмифінансовогозабезпечення функціонування

Козельщинської районної  державної  адміністрації для дійснення повноважень

виконавчої влади та реалізації   повноважень,

делегованих   Козельщинською районною радою  на 2020 рік

Напрями діяльності та заходи

Програми фінансового забезпечення функціонування  Козельщинською районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих   Козельщинською  районною радою на 2020 рік

 
 

№ з/п

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Очікуваний результат

 

 

1.

Проведення та технічне і матеріальне забезпечення виїзних засідань, семінарів, нарад, перевірок сільських рад, бюджетних установ, тощо

Протягом 2020 року

Районна державна адміністрація,управління  та відділи

Активізується діяльність сільського голови та депутатів сільської ради з питань, що відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.

 

 

 

2.

Налагодження та підтримка електронного зв'язку, впровадження автоматизованої системи контролю за виконанням прийнятих рішень і контролю документообігу

Протягом 2020 року

Районна державна адміністрація,управління  та відділи

Збільшення кількості та якості інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу  району.

 

 

3.

Розробка нормативних документів, виконання листів, доручень.

 

Протягом 2020 року

Районна державна адміністрація,управління  та відділи

Підвищиться якість роботи виконкомів рад по виконанню Законів України, Постанов КМУ, Указів Президента, виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування

 

4.

Підготовка інформаційних матеріалів для проведення  колегій, нарад, семінарів тощо.

Протягом 2020 року

Районна державна адміністрація,управління  та відділи

Вивчення  економічного та соціального стану територіальних громад.

 

 

5.

Надання громадянам району, установам, організаціям, підприємцям консультативних послуг з юридичних, земельних  та інших питань, а також забезпечення присутності керівників (представників) підприємств, установ, сільських рад району на колегіях, семінарах та нарадах.

Протягом 2020 року

Районна державна адміністрація,управління  та відділи

Покращення соціального захисту громадян, організація боротьби із злочинністю, надання послуг у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів.

 

                                                                                                                                                                    Проект
                                                                             УКРАЇНА
                             КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                    (тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 06 березня 2020 року
 
Про районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та статей 7, 8, 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та розглянувши матеріали, подані сектором освіти райдержадміністрації та  рекомендації постійних комісій,  

                                                             РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію в.о. завідувача сектором освіти райдержадміністрації Стрілець Н.Я., взяти до відома.

2.Затвердити районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров'я,  освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                         Ю.Б.Марченко

 Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадянські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.
На сучасному етапі розвитку одним із вагомих напрямів забезпечення реалізації державної політики є поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, створення відповідних умов для продовження навчального та виховного процесів, розвитку їх творчих здібностей. Адже питання оздоровлення та відпочинку дітей є показником рівня життя населення та розвитку держави в цілому, а для країни мають важливе соціальне та економічне значення. Вирішення проблем збереження, зміцнення і поліпшення здоров’я нації в умовах сьогодення неможливе без оптимального використання потужних курортнорекреаційних ресурсів. До їх арсеналу, окрім природних факторів, а також розміщених у курортних і екологічно чистих місцевостях дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, належать, насамперед, персонал, фахівці, які здійснюють різноманітні профілактичні, відновлювальні, навчально-виховні заходи, організовують і забезпечують цю діяльність. Відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” та доручень Кабінету Міністрів України в районі здійснювались організаційні заходи щодо забезпечення оздоровчих кампаній 2015-2019 років. Завдяки здійсненим в області першим крокам назустріч сім’ям, які виховують дітей, шляхом запровадження у 2016 році інноваційного механізму фінансування відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, за останні  роки підвищено на спроможність сімей в оздоровленні їх дітей; збільшено наповнюваність дитячих закладів, які в свою чергу, керуючись здоровою конкуренцією, суттєво почали підвищувати якість послуги з оздоровлення та відпочинку.

Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік враховує моніторинг реалізації попередньої Програми та акцентує увагу на здешевленні вартості путівок, збереженні та підтримці діяльності мережі дитячих закладів та розвитку їх матеріально-технічної бази, яка повинна відповідати Державним соціальним стандартам оздоровлення та відпочинку.

Відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” Сектором освіти райдержадміністрації розроблено районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік з метою забезпечення державних гарантій щодо доступності, якості та безпечності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей області.

Реалізація Програми відповідає операційній цілі «Створення умов для покращення здоров’я населення» та передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, роботодавців і громадськості, у відповідності до законодавства та державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей, яка буде спрямована на:

збільшення кількості дітей, охоплених доступними, якісними та безпечними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, перш за все тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечення підготовки кадрів для здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей;

впровадження інноваційних підходів до організації оздоровлення та відпочинку дітей;

створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.

Визначення мети програми

Забезпечення державних гарантій щодо доступності, якості та безпечності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію здійснює сектор освіти  райдержадміністрації, а контроль - постійна комісія районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров'я,  освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

                      Додаток 1

до рішення тридцять другої сесії

районної ради сьомого скликання

від 06 березня 2020 року

                                    П А С П О Р Т
Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сектор освіти  райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VІ

3.

Розробник програми

Сектор освіти  райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»,  

Козельщинське відділення поліції Кобеляцького відділу ГУ НП в Полтавській області

5.

Відповідальний виконавець програми

Сектор освіти  райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»,  

Козельщинське відділення Кобеляцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області

7.

Термін реалізації програми

2020  рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний, сільські та селищні, кошти  інших джерел, не заборонених законодавством

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

177,1тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету,

коштів інших джерел, не заборонених законодавством

177,1тис. грн.

   

 

Додаток 2

до рішення тридцять другої сесії

районної ради сьомого скликання

від 06 березня 2020 року

Ресурсне забезпечення

районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

Всього, витрати на програму

Етапи виконання програми

 

2020 р.

Державний бюджет

-

-

Місцевий бюджет

177,1 тис. грн.

177,1 тис. грн.

в тому числі:

 

 

   обласний бюджет

-

-

   Районний, сільські та селищні бюджети, кошти  інших джерел, не заборонених законодавством

177,1 тис. грн.

177,1 тис. грн.

   міський бюджет

-

-

Інші джерела фінансування

 

 

Додаток 3

до рішення тридцять другої сесії

районної ради сьомого скликання

від 06 березня 2020 року

 

  Напрями діяльності та заходи районної галузевої програми

 

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік

(назва програми)з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

 Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

 

у тому числі:

 

2020

 

Розділ І:  Створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення заходів щодо забезпечення діяльності різних типів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

1.1.1.      Забезпечити створення та роботу протягом літа пришкільних таборів з денним перебуванням для максимального охопленням дітей.

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

32,0

Забезпечення якісними оздоров чими та відпочинковими послуга ми дітей району в пришкільних таборах влітку.

 

                                                                                                        З них:

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1        Забезпечення дітей харчуванням

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

 

 

25,0

(з розра-хунку 20,00 грн. на 1 дити-ну)

 

 

 

 

Забезпечення

безпечного харчування дітей.

 

 

 

 

 

1.1.Медичний огляд педагогічних працівників, кухарів.

 

2020

 

 

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

Забезпечення санітарних норм.

 

1.1.2        Ремонт технологічного  та холодильного обладнання.

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення якісного приготування харчування для дітей  та зберігання продуктів, відповідно до терміну придатності.

 

1.1.3        Придбання мило- миючих засобів.

 

 

 

 

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

 

2,0

100% дотримання норм гігієни у пришкільних таборах.

 

1.1.4        Придбання                    дезинфікуючих

 засобів.

 

 

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

1,0

Забезпечення 100%  дотримання відповідних профілактичних норм  та вимог.

 

1.1.5        Придбання посуду

та кухонного інвентарю.

 

 

 

 

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

-

Збільшення кількості інвентарю для кухні та харчоблоків, зручність у приготуванні продуктів харчування для дітей.

 

1.1.2. Забезпечити

створення таборів праці та відпочинку для старшокласників

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

-

-

 

 

 

 

    Залучення учнів старших класів до суспільно-корисної праці.

 

1.1. 3.  Залучити тренерсько-викладацький склад дитячо-юнацької спортивної школи  для продовження навчально-тренувального процесу  та проведення спортивно-масової роботи в літній період

2020

Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з Козельщин-ською ДЮСШ

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення дітей влітку навчально-тренувальним процесом.

 

 

1.1.4. Забезпечити постійний контроль за станом громадського порядку в місцях відпочинку дітей

2020

Козельщинське відділення поліції Кобеляцького відділу ГУ НП в Полтавській області

-

-

-

Стимулювання  закладів оздоровлення та відпочинку до розвитку та модернізації матеріально-технічної бази, підвищення якості та розширення асортименту оздоровчо-розважальних послуг, дотримання правопорядку.

 

1.1.5. Забезпечити дієвий державний санітарний нагляд за підготовкою та роботою дитячих оздоровчих закладів, контроль за дотриманням санітарних норм, якістю харчування дітей з метою запобігання інфекційним захворюванням

2020

Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»

-

-

 

 

 

 

 

1.1.6  Забезпечити максимальне використання бази денних стаціонарів, фізіотерапевтичних відділень, дитячих відділень для дітей пільгових категорій

 

2020

Козельщинське районне управління Головного управління держпродспоживслужби в Полтавській області

-

-

Забезпечення дітей якісними оздоровчими та профілактичними заходами.

 

 

Разом

за розділом 1

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

32,0

-

 

 

Розділ 2:  Зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в закладах оздоровлення та відпочинку дітей

 

2.1

Інформаційно-консультаційна робота

2.1.1. Забезпечити роботу районного штабу з оздоровлення та відпочинку дітей,  проведення районних нарад, семінарів з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії

 

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

-

0

Підвищення рівня відповідальності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, директорів закладів оздоровлення та відпочинку дітей щодо вирішення нагальних проблем оздоровлення та відпочинку дітей.

2.2

Кадрове забезпечення закладів оздоровлення та відпочинку дітей області.

2.2.1. Забезпечити підготовку для роботи в дитячих  закладах оздоровлення та відпочинку кваліфікованих педагогів, медичних працівників

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»

-

0

Забезпечення високого рівня методичного та інформаційного забезпечення, а також фахової підготовки працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою створення сприятливих умов для змістовного та безпечного оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у літній період.

 

Розділ 3:  Забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.Забезпечити за кошти районного бюджету оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (додаток 1), а саме

- з 100% оплатою путівок з районного бюджету:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах;

дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та перебувають в інтернатних закладах;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей з інвалідністю;

дітей з багатодітних сімей;

дітей з малозабезпечених сімей;

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, та фактично проживають у Полтавській області;

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України ” Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ;

дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей одного з батьків встановлено інвалідність І або ІІ групи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.

- з 90% оплатою путівок з районного бюджету:

рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї.

- з 80% оплатою путівок з районного бюджету:

талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій.

- з 70% оплатою путівок з районного бюджету:

дітей - учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд;

дітей, що перебувають на диспансерному обліку;

дітей працівників бюджетної сфери;

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери  села.

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сектор освіти  райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»

 

 

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,0

Створен ня сприятливих умов для змістовного та безпеч- ного оздоровлення та відпочин-ку дітей, які потре-бують особливої соціаль- ної уваги та підтрим- ки в літній період.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Забезпечити формування банків даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Сприияти охопленню оздоровленням та відпочинком дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

 

 

 

2020

 

 Сектор освіти  райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»

-

-

Охоплення максима льної кількості дітей пільгових категорій послуга ми оздоровлення.

 

 

3.1.3 Сприяти оздоровленню дітей району через механізм відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (Додаток 4)

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор освіти  райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

 

63,1

Охоплення максима- льної кількості дітей не пільгових категорій послуга ми  з оздоровлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

за розділом 3

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

145,1

-

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4:  Соціально-педагогічна, медико-оздоровча робота з дітьми в закладах оздоровлення і відпочинку

 

 

4.1

Організація змістовного дозвілля дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Організувати у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку різних типів бібліотечно - інформаційну роботу

2020

 

Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації

-

-

Забезпечення якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей.

4.1.2. Організувати проведення краєзнавчих екскурсій для дітей відпочиваючих  в  закладах оздоровлення та відпочинку 

2020

 

Сектор освіти  райдержадміністрації

-

-

Забезпечення якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей.

4.1.3. Забезпечити проведення просвітницько-профілактичної роботи з дітьми та молоддю в дитячих таборах оздоровлення та відпочинку району

2020

 

Козельщинсь кий районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

-

-

Забезпечення якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей.

 

 

 

 

4.1.4. Забезпечити організаційно-методичну роботу з дітьми в закладах оздоровлення та відпочинку дітей району з питань дотримання особистої гігієни та ведення здорового способу життя .

 

2020

 

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»

-

-

Забезпечення якісними оздоров-чими та відпочин-ковими послуга-ми дітей

 

 

4.2

Формування інформаційного простору  для реалізації оздоровчої кампанії.

4.2.1 Забезпечити широкий інформаційний супровід заходів  з виконання програми.

2020

 

Сектор освіти райдержадміністрації

 Районні засоби масової інформації

-

-

Поінформованість широких верств населення району про етапи реалізації оздоровчої кампанії.

 

 

                                                                                                                                                           Проект

                                                                                      УКРАЇНА
                             КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                    (тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 06 березня 2020 року

Про звіт голови районної ради

   Керуючись статтями 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт голови Козельщинської районної ради Марченка Ю.Б., враховуючи рекомендації постійних комісій,

                                                                   РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

Звіт голови Козельщинської районної ради Марченка Юрія Борисовича про свою діяльність за 2019 рік, взяти до відома.

 Голова районної ради                                                        Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                  Проект

                                                                     УКРАЇНА
                       КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                        (тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                               Р І Ш Е Н Н Я


 06 березня 2020 року

Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2020 рік» від 09 серпня 2019 року

 Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішенням двадцять шостої сесії районної ради сьомого скликання від 29 січня 2019 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, розглянувши подані матеріали Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції Козельщинської районної державної адміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

                                                 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  головного лікаря Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Явтушенко О.В., взяти до відома.
2. Внести зміни до рішення двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2020 рік» від 09 серпня 2019 року, а саме викласти додаток 1 «Фінансовий план підприємства на 2020 рік» до  вказаного рішення  в новій редакції (додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                                                    Ю.Б. Марченко 

                                                      Пояснювальна записка
до змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

Причиною змін фінансового плану на 2020 рік є уточнення фінансування місцевого бюджету та надходження оплати від Національної служби здоров’я України

                Зміни вносяться в дохідну частину фінансового плану на 2020 рік :

Рядок 010 «Дохід(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт,послуг) – 7971,7  тис. грн.(  6448,4 тис. грн. надходження від Національної служби здоров’я України, 1523,3  тис. грн. кошти місцевого бюджету).

Витрати установи складаються з:
Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 7971,7 тис. грн. в тому числі:
Рядок 065 «Інші операційні витрати»  – 870,4 тис. грн. в т. числі:
-  Оплата послуг – 164,4 тис. грн. (послуги зв’язку , оплата інтернет послуг, розрахунково – касове обслуговування, витрати на утримання оргтехніки, програмне забезпечення та інше)
-          Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 396,0 тис. грн.
-          Медикаменти для пільгових груп населення – 310,0 тис. грн.
Рядок 122 « Збиток» становить – 855,9 тис. грн.

Від’ємний результат планується погасити за рахунок не використаних коштів отриманих від Національної служби України в 2019 році в сумі 245,9 тис. грн.

Головний лікар                                                                                                         О.В. Явтушенко

                             Фінансовий план підприємства на 2020 рік
                                                                                                                                          

Коди

За ЄДРПОУ

38498521

За СПОДУ

 

За ЗКНГ

 

За КВЕД

86.21

 

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

Орган управління галузь

Охорона здоров’я

Вид економічної діяльності

Загальна медична практика

Місце знаходження 

3100, Полтавська область, Козельщинський район, смт Козельщина, вул. Остроградського 81/10

Телефон

(05342)3-14-87

Головний лікар

Явтушенко О.В.

Одиниця виміру: тис.гривень

Показники

Код рядка

Плановий рік, усього

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

Дохід( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) .

010

7971,7

1975,0

1966,7

1965,0

2065,0

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів

015

7971,7

1975,0

1966,7

1965,0

2065,0

Податок на додану вартість

020

-

-

-

-

-

Акцизний збір

030

-

-

-

-

-

Інші вирахування з доходу

040

-

-

-

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

050

7971,7

1975,0

1966,7

1965,0

2065,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

060

6952,3

1676,6

1764,3

1783,3

1728,1

У тому числі за економічними елементами :

 

 

 

 

 

 

Матеріальні  затрати

061

431,2

107,8

107,8

107,8

107,8

Витрати на оплату праці

062

4306,9

1049,1

1097,3

1125

1035,5

Відрахування на соціальні заходи

063

894,3

216,9

228,3

234,0

215,1

Амортизація

064

449,5

112,3

112,4

112,4

112,4

Інші операційні витрати

065

870,4

190,5

218,5

204,1

257,3

Валовий :

 

 

 

 

 

 

Прибуток

071

1019,4

298,4

202,4

181,7

336,9

Збиток

072

-

-

-

-

-

Інші операційні доходи

080

-

-

-

-

-

У тому числі:

 

-

-

-

-

-

Дохід від операційної оренди активів

081

-

-

-

-

-

Одержані гранти та субсидії

082

-

-

-

-

-

Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу

083

-

-

-

-

-

Адміністративні  витрати (сума рядків з 091 по 095)

090

1875,3

463,8

482,8

474,9

453,8

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

091

40,8

10,2

10,2

10,2

10,2

Витрати на оплату праці

092

1383,1

336,9

352,7

359,0

334,5

Відрахування на соціальні заходи

093

287,7

70,1

73,3

74,7

69,6

Амортизація

094

28,4

7,1

7,1

7,1

7,1

Інші операційні витрати 

095

135,3

39,5

39,5

23,9

32,4

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):

100

-

-

-

-

-

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

101

-

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

102

-

-

-

-

-

Відрахування на соціальні заходи

103

-

-

-

-

-

Амортизація

104

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

105

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)

110

-

-

-

-

-

У тому числі за економічними елементами:

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

111

-

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

112

-

-

-

-

-

Відрахування на соціальні заходи

113

-

-

-

-

-

Амортизація

114

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

115

-

-

-

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

Прибуток

121

-

-

-

-

-

Збиток

122

855,9

165,4

280,4

293,2

116,9

Дохід від участі в капіталі

130

-

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

140

-

-

-

-

-

Інші доходи

150

700,0

175,0

175,0

175,0

175,0

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

152

-

-

-

-

-

Дохід від безоплатно одержаних активів

154

700,0

175,0

175,0

175,0

175,0

Фінансові витрати

160

-

-

-

-

-

Витрати від участі  в капіталі

170

-

-

-

-

-

Інші витрати

180

-

-

-

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

 

 

 

 

Прибуток

191

-

-

-

-

-

збиток

192

-

-

-

-

-

Податок на прибуток

200

-

-

-

-

-

Чистий:

 

 

 

 

 

 

прибуток

211

-

-

-

-

-

збиток

212

-

-

-

-

-

Відрахування частини прибутку до бюджету  КНП «Козельщинський ЦУПМСД

220

-

-

-

-

-

ІІ. Елементи операційних витрат (разом)

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

310

472,0

118,0

118,0

118,0

118,0

Витрати на оплату праці

320

5690,0

1386,0

1450,0

1484,0

1370,0

Відрахування на соціальні заходи

330

1182,0

287,0

301,6

308,7

284,7

Амортизація

340

477,9

119,4

119,5

119,5

119,5

Інші операційні витрати

350

1005,7

230

258

228

289,7

Разом (сума рядків з 310 по 350)

360

8827,6

2140,4

2247,1

2258,2

2181,9

ІІІ.Капітальні інвестиції протягом року

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

410

-

-

-

-

-

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

411

-

-

-

-

-

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

420

90,0

15,5

32,25

32,25

10,0

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

421

25,5

15,5

-

-

10,0

Придбання (створення) нематеріальних активів)

430

-

-

-

-

-

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

431

-

-

-

-

-

Погашення  отриманих на капітальні інвестиції позик

440

-

-

-

-

-

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

441

-

-

-

-

-

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція,  інші види поліпшення необоротних активів

450

-

-

-

-

-

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

451

-

-

-

-

-

Разом (сума рядків 410,420,430,440,450)

490

90,0

15,5

32,25

32,25

10,0

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)

491

25,5

15,5

-

-

10,0

ІV. Додаткова інформація

 

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Чисельність працівників

510

71

71

71

71

71

Первісна вартість основних засобів тис.грн.

520

6600

6615,5

6615,5

6615,5

6625,5

Податкова заборгованість

530

-

-

-

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою.

540

-

-

-

-

-

 Головний лікар __________________О.В.Явтушенко
                                                                   (підпис)
М.П.

                                                                                                                        Проект
                                                   УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                Р І Ш Е Н Н Я

 06 березня 2020 року

Про звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  з приводу недопущення прийняття у нинішній редакції  законопроектів, що  остаточно і безповоротно можуть знищити мисливську галузь, основною метою якої є охорона, відтворення та раціональне використання відповідних природних ресурсів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції депутатів районної ради та рекомендації постійних комісій,

                                       РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
  1.Інформацію депутата Козельщинської районної ради  Підлісного  А.П.,  взяти до відома.
2.Прийняти звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  з приводу недопущення прийняття у нинішній редакції законопроектів, що  остаточно і безповоротно можуть знищити мисливську галузь, основною метою якої є охорона, відтворення та раціональне використання відповідних природних ресурсів (додається).
3.Звернення надіслати до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. 
  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну         комісію районної ради мандатну, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування.   
  
Голова районної ради                                                                              Ю.Б. Марченко

                                                                                                                         Додаток
                                                        ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  з приводу недопущення прийняття у нинішній редакції  законопроектів, що  остаточно і безповоротно можуть знищити мисливську галузь, основною метою якої є охорона, відтворення та раціональне використання  відповідних природних ресурсів.

Звернутися до Вас,  змусила ситуація, яка зараз склалася навколо мисливської галузі України, однією із складових якої є ведення мисливського господарства, а значить і можливість проводити полювання мисливцям при раціональному використанні природних ресурсів, якими є дикі звірі і птахи.

Останнім часом значно активізувався рух про заборону полювання, не тільки на рівні громадських формувань, а і на рівні посадових осіб найвищого рівня, аргументами та доводами яких є зменшення чисельності популяцій диких звірів і птахів по видах, а деякі є такими, що можна віднести до зникаючих. На підставі цього деякі представники суб’єктів законодавчої ініціативи вносять зміни та доповнення до деяких Законів України, які безпосередньо визначають правила у мисливській галузі і конкретно у веденні мисливського господарства та полювання, основною метою якого є охорона, відтворення та раціональне використання певної частини диких звірів і птахів з метою регулювання їх чисельності.

         Метою прихильників заборони раціонального використання диких звірів і птахів є повна заборона полювання на усі дозволені зараз види, натомість жодним чином не йдеться, а хто буде займатися охороною і відтворенням з користувачів мисливських угідь, без можливості регулювання чисельності через проведення полювання, що є не основним, але значним покриттям понесених фінансових затрат, при тому, що користувач мисливських угідь усю свою діяльність проводить за власні кошти, при цьому не отримуючи від держави фінансової підтримки, а навпаки сплачуючи від своєї діяльності різного роду податки.

За останні роки було багато змін внесено у Закони України, які обмежували права користувачів мисливських угідь, навантажуючи на них все більше обов’язків. Прикладом цього є зміни у Закони України «Про природно- заповідний фонд України», «Про мисливське господарство та полювання», «Про захист тварин від жорстокого поводження». Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», та ще цілого ряду положень та інструкцій.

На даний час у Верховній Раді України зареєстровані законопроекти №2232; 2351; 2448; 0870, що остаточно можуть знищити мисливську галузь, а заодно і позбавити права на законне полювання кількасот тисяч наших законослухняних громадян, які перебуваючи у складі мисливських товариств сумлінно дотримуються усіх вимог чинного законодавства.

Зараз представники мисливської галузі, намагаються донести до  суспільства повну та детальну інформацію, чим саме займаються користувачі мисливських угідь в Україні різних форм власності, які завдання вони виконують, і яку стабільність вони забезпечують. А також об’єктивно показують причини, від яких стає менше звірів, птахів, і не тільки мисливських, а і інших видів та популяцій. Як приклад можна навести ті епізоотії, які привели до прийняття рішення про депопуляцію дикого кабана; вплив агропромислового комплексу на чисельність зайця-русака, куріпки; ведення лісового господарства на стацію перебування копитних звірів; продаж нарізної зброї та приладів нічного бачення, тепловізорів на чисельність лося, оленя, козулі, кабана; ветеринарні вимоги на чисельність лисиці червоної; заборона регулювання чисельності на територіях природно-заповідного фонду - на епізоотичну ситуацію; випалювання пожнивних залишків та сухої рослинності - на птахів і зайців; зміна кліматичних умов по відношенню до водно-болотних об’єктів - на стацію перебування пернатої дичини, водоплавної та  копитних, це далеко не весь перелік причин, які ні в якій мірі не відносяться до компетенції користувачів мисливських угідь, а тим паче мисливців.

Дається взнаки відсутність єдиного координаційного центру на центральному державному рівні, який би формував державну політику у плані ведення мисливської галузі, і як основної її складової - мисливського господарства, не будучи при цьому придатком якогось міністерства, а самостійним комітетом, наділеним  необхідними повноваженнями.

Слід також зазначити, що повна заборона законного полювання  для мисливських господарств навряд чи стане перешкодою для  існування такого явища як браконьєрство. Адже браконьєри жодних правил не дотримуються та по хижацькому нищать природу. Як наша держава сьогодні реально зможе боротися із браконьєрством, які для цього у держави є на даний час необхідні ресурси та дієві правові інструменти? Є безперечним той факт, що саме мисливські господарства сьогодні несуть на своїх плечах основний тягар  щоденної тяжкої, а часом і небезпечної роботи по протистоянню і запобіганню проявам браконьєрства.

Мисливські господарства - це сотні тисяч свідомих, організованих і небайдужих людей, які постійно доводять свою відданість законодавчо встановленим правилам у мисливській галузі і конкретно у веденні мисливського господарства та полювання, основною метою якого є охорона, відтворення та раціональне використанні певної частини диких звірів і птахів з метою регулювання їх чисельності.

Тому закликаємо законотворців діяти по державницькому мудро і зважено, дослухатися до обґрунтованої думки сотень тисяч учасників Українського товариства мисливців і рибалок і не допустити прийняття  у Верховній Раді України зареєстрованих законопроектів №2232; 2351;2448; 0870.

 У своїй нинішній редакції вказані законопроекти остаточно і безповоротно можуть знищити мисливську галузь і завдати непоправної шкоди десятиліттями відпрацьованому механізму охорони, відтворення та раціонального використання відповідних природних ресурсів.

                                                                                                                            Проект

                                                       УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)
                                               Р І Ш Е Н Н Я

 06 березня 2020 року

 Про внесення змін до  показників районного бюджету на 2020 рік

 Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,
                                           РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
    1.Внести зміни до показників районного бюджету на 2020 рік  відповідно додатків 1- __.
   2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.

  3.Додатки  1- __ цього рішення є невід’ємною його частиною.
Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                    Пояснююча  записка
до рішення сесії районної ради від 6 березня  2020 року
«Про  внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік»

           На розгляд сесії районної ради винесено питання внесення змін до показників районного бюджету за рахунок направлення вільних залишків бюджетних коштів,надходження міжбюджетних трансфертів  з інших бюджетів     ( державного , сільських та селищних).
        
За рахунок вільного залишку  за  коштів районного бюджету збільшуються обсяг видатків на 108000     грн.

Головний розпорядник коштів- Козельщинська районна  рада-   8000грн.

 КПКВМБ 0110150( КЕКВ 2240)-збільшити на 8000 грн. на проведення  ремонтних робіт водогону.

          Головний  розпорядник  коштів-Козельщинська районна державна адміністрація 51000грн.

Кошти спрямовуються на фінансування Програми заходів  по створенню матеріального резерву Козельщинського району на 2016-2020 роки—10000грн., на реалізацію  програми фінансового забезпечення  функціонування Козельщинської районної державної адміністрації  для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації  повноважень, делегованих їй  Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній  сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Козельщинського району на 2020 рік- 40000 грн.( КПКВМБ09800),  вт.ч.  управління соціального захисту Козельщинської РДА-10000 грн.,фінансове управління-10000 грн., районна державна адміністрація-20000 грн.,на виконання Програми сприяння функціонування Центру  надання адміністративних послуг при  Козельщинській районній державній адміністрації на 2019-2020 роки-1000 грн.

     Головний розпорядник коштів- сектор освіти  Козельщинської РДА-5000грн.

КПКВМБ1161»Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»-5000 грн. на придбання паливно- мастильних матеріалів.

       Головний розпорядник  коштів-  фінансовий відділ  Козельщинської РДА-27000грн.

КПКВМБ 8700«Резервний фонд»- збільшуються призначення на 27000 грн.

   

Головний розпорядник коштів- управління соціального захисту Козельщинсьткої РДА-17000грн.

КПКВМБ 3192»Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»-17000 грн.

 

За рахунок вільного залишку освітньої субвенції  збільшуються видатки на 207111,08 грн.

Головний розпорядник коштів- сектор освіти  Козельщинської РДА

КПКВМБ1020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти( у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,  групами)-207083,71 грн. ( КЕКВ 2111-175520 грн. КЕКВ 2120-31563,71 грн.).

    Відповідно до розпорядження Кабнету Міністрів України № 116-з від 12 лютого 2020 року « Про перерозподіл деяких  видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік , розподіл та перерозподіл освітньої  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам « збільшено обсяг освітньої субвенції на 818800 грн.( КДКБ 41033900)

 

Головний розпорядник коштів- сектор освіти  Козельщинськоїх РДА

КПКВМБ1020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти( у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,  групами)-818800 грн. ( КЕКВ 2111-671150грн. КЕКВ 2120- 147650грн.).

За рахунок надходження інших субвенцій від сільських  рад збільшуються видатки районного бюджету на загальну суму 96900 грн.

Головний розпорядник коштів - сектор освіти Козельщинської РДА- 15000грн. на виконання заходів Комплексної Програми розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2019-2020роки.

Головний розпорядник коштів- Козельщинська РДА  - 13500грн.

ТПКВК МБ 0212111»Первинна медична допомога населенню, що надається центрами  первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»-13500грн.  на на виконання  комплексної районної Програми підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2019-2020 роки;

Відділу культури і туризму Козельщинської РДА-55000 грн. на виконання
 районної Програми розвитку  культури Козельщинського району на 2016-2020 роки, них бюджет розвитку 45000 грн.

 Головний розпорядник коштів- управління  соціального  захисту населення Козельщинської РДА –зменшення видатків на 13400грн. на виконання комплексної програми "Турбота " на 2019-2020 роки.

Фінансовий відділ  Козельщинської РДА