Публічна інформація

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://nads.gov.ua/sub/data/upload/publication/poltavska/ua/27467/0.gif
There was a problem loading image http://nads.gov.ua/sub/data/upload/publication/poltavska/ua/27467/0.gif
There was a problem loading image http://nads.gov.ua/sub/data/upload/publication/poltavska/ua/27467/0.gif

Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.    

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від  13.01.2011 року №2939-VI

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року №2657-XII

Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05.05.2011 року № 547/2011

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» від 05.05.2011 року № 548/2011

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію » від 13.07.2011 року № 740

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» від 25.05.2011 року № 583

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 04.012002 року № 3

Наказ Головного управління державної служби від 21.06.2011 №148 «Про доступ до публічної інформації у Головдержслужбі»


Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання публічної інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

Юридична адреса Козельщинської районної ради:
39100 смт. Козельщина, вул Леніна, 5. Тел. 3-12-83 факс. 3-12-09
E-mail: rrada@meta.ua

 

Форми для подання інформаційного запиту:

  • від фізичної особи         0.gif
  • від юридичної особи      0.gif
  • від об'єднання громадян 0.gif   

   

Як виконувати Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Розгляд звернень громадян та задоволення запитів на інформацію. Порівняльний аналіз (Презентація)


Методичні матеріали

Книга "Доступ до публічної інформації: найчастіші запитання та відповіді" (файл завантажений з сайту http://www.ucipr.org.ua/)

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України "Про доступ до публічної інформації". 2-е вид. Автори: М.Лациба, О.Хмара, В.Андрусів, та ін. (файл завантажений з сайту http://www.ucipr.org.ua/)

Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Київ-2012 (.pdf, 2,09 МБ)

АБЕТКА З ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (файл завантажений з сайту http://access-info.org.ua/)

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації». Перше видання. Київ-2011 (.pdf, 2,09 МБ)

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації». Друге видання (доповнене). Київ-2012 (.pdf, 2,8 МБ)

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації