УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                      Р І Ш Е Н Н Я
                                  25 вересня 2018 року
 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року

   Керуючись статтями 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 Бюджетного  кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,
                                          РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
 Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя     2018 року з урахуванням міжбюджетних  трансфертів по доходах в сумі 117627872,33 грн. (з них по загальному фонду 114927458,53 грн., по спеціальному фонду 2700413,8 грн.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 115323739,69 грн. (з них по загальному фонду 113544969,71 грн., по спеціальному фонду 1778769,98 грн.).
          Затвердити надання державного пільгового кредиту індивідуальним  сільським  забудовникам в сумі 10000 грн., (в з них по  спеціальному фонду  10000 грн.) та повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі 10000 грн., (з них по спеціальному фонду 10000 грн.).

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                           УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                       Р І Ш Е Н Н Я

                                               25 вересня 2018 року
Про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету  на 2018 рік

     Відповідно до ст. 92 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,
                                                   РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

          1.Прийняти з бюджетів сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад Козельщинського району міжбюджетні трансферти  згідно додатку.
         2.Доручити голові районної ради Марченку Ю.Б. підписати договори про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету із сільськими, селищними радами Козельщинського району.
         3.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селиш району.

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                              УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                      Р І Ш Е Н Н Я
                                               25 вересня 2018 року
 Про внесення змін до  показників районного бюджету на 2018 рік

Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,
                                         РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
   1.Внести зміни до  показників районного бюджету на 2018 рік  відповідно додатків 1- 11.
  2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селиш району.
  3.Додатки  1- 11 цього рішення є невід’ємною його частиною.

Голова районної ради                                              Ю.Б. Марченко

                                                  УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                Р І Ш Е Н Н Я
                                         25 вересня 2018 року

Про проведення комплексу заходів щодо виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та рішення п’ятої сесії районної ради сьомого скликання «Про реформування друкованих засобів масової інформації газети «Козельщинські вісті» та редакції газети «Козельщинські вісті», співзасновником яких є Козельщинська районна рада» від 04 березня 2016 року

 У зв’язку із реорганізацією комунальної організації редакції газети «Козельщинські вісті», керуючись ст. ст. 104, 107 Цивільного кодексу України, ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 5, 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»,  на виконання рішення п’ятої сесії районної ради сьомого скликання  від 04.03.2016 року «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Козельщинські вісті» та редакції газети «Козельщинські вісті», співзасновником яких є Козельщинська районна рада», розглянувши пропозиції і матеріали поданні Козельщинською райдержадміністрацією, згоду редакції газети «Козельщинські вісті», відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації щодо приймання-передачі нерухомого майна та враховуючи рекомендації постійних комісій,
                                        РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
         1.Інформацію комісії з перетворення про результати проведення процесу реорганізації комунальної організації редакції газети «Козельщинські вісті» взяти до відома (додаток №1).
         2.Затвердити Передавальний  акт  балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунальної організації редакції газети «Козельщинські вісті» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети  «Козельщинські  вісті» (додаток №2).
3.Передати нерухоме майна, яке перебуває у спільній власності територіальних  громад сіл та селищ району,  а саме: будівлю, розташовану за адресою; смт Козельщина, вул. Остроградського, 91, загальною площею        186,6 кв. м., земельну ділянку для її обслуговування загальною площею 0,0399 га, кадастровий номер 5322055100:30:005:0188 та приміщення гаража для зберігання легкового автомобіля загальною площею 27,29 кв. м, розташованого за адресою: смт Козельщина, вул. Монастирська (колишня Леніна), 23, з балансу комунальної організації редакції газети «Козельщинські вісті» на баланс відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації, разом з вузлами обліку електро-, газо- та водопостачання.  Будівля та земельна ділянка передається разом з правовстановлюючими документами та технічною документацією (свідоцтво про право власності САС №708375 від 18.01.2011 р., видане Козельщинською районною радою Полтавської області, технічний паспорт, виготовлений КП «Кременчуцьке МБТІ» станом на 24.12.2010 року, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку                      №НВ-5304841472016), приміщення гаражу передається без документації на даний об’єкт.
4.Доручити комунальній організації редакції газети «Козельщинські вісті» та відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації провести процедуру приймання-передачі вказаного нерухомого майна, подавши до Козельщинської районної ради відповідний акт.
         5.Створити комісію з приймання-передачі вказаного нерухомого майна (Додаток 3). 
6.Доручити відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації після прийняття на баланс вказаного майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, а саме: будівлі розташованої за адресою: смт Козельщина, вул. Остроградського, 91, загальною площею 186,6 кв. м забезпечити внесення змін до діючих Договорів оренди, повноваження з виконання яких передаються відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, шляхом укладання додаткових угод із тими самими Орендарями, на таких самих умовах (перелік указаних договорів - Додаток № 6).
7.Доручити відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації як балансоутримувачу вказаного майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, а саме: зазначеного вище приміщення, з моменту державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про реєстрацію шляхом перетворення редакції укласти договір оренди частини приміщення, у якому розташовується редакція газети, за адресою: смт Козельщина, вул. Остроградського, 91, загальною площею 95,0 кв. м, і складається з приміщень: кабінету № 4 – площею 23,5 кв. м, кабінету № 5 – площею 11,3 кв. м, побутової кімнати № 6 – площею 12,4 кв. м, кабінету № 7 – площею 12 кв. м, та приміщень загального користування: коридору № 10 — площею 20,5 кв. м, тамбура №1 – площею 1,9 кв. м, коридору №2 – площею 3,7 кв. м, туалету № 8 - 0,9 кв. м, умивальника № 9 – площею 1,4 кв. м, газової топочної — площею 4,0 кв. м, кладовки — 3,4 кв.м., на пільгових умовах з урахуванням ст. 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» строком на 15 років із розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій, а саме 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) в рік (проект договору додається,  додаток №4). 
8.Погодити проект Угоди про передачу засновницьких прав та забезпечення діяльності ТОВ «Редакція газети «Козельщинські вісті» (проект угоди додається, додаток № 5).
9.З моменту державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про реєстрацію шляхом перетворення редакції припинити трудовий контракт з редактором газети «Козельщинські вісті» Литвин Надією Михайлівною, укладений 02.09.2015 року згідно з рішенням тридцять п’ятої сесії районної ради шостого скликання «Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району» від 14.08.2015 року.
10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.
   
Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 Додаток №1
до рішення двадцять третьої сесії районної ради сьомого скликання від 25.09.2018 р.

 Інформація редактора газети «Козельщинські вісті» Литвин Надії Михайлівни,  яка виконує функції комісії з реорганізації,  щодо процедури реорганізації шляхом перетворення редакції газети «Козельщинські вісті»
Смт. Козельщина                                                                      25.09.2018   року             

01.01.2016 року набув чинності ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», який визначає механізм реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.
На виконання вказаного закону Козельщинська районна рада Полтавської області  рішенням «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Козельщинські вісті» та редакції газети «Козельщинські вісті», співзасновником яких є Козельщинська районна рада від 04.03.2016 року  прийняла рішення:  вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації газети «Козельщинські вісті» та редакції газети «Козельщинські вісті» з реорганізацією шляхом перетворення редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання зі збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації, після включення редакції до переліку друкованих засобів масової інформації та редакції, що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого постановою КМУ.  Виконання функцій комісії з реорганізації шляхом перетворення редакції газети «Козельщинські вісті» покладено на редактора газети «Козельщинські вісті» Литвин Надію Михайлівну.
На виконання вказаного рішення, виконуючи функції комісії з реорганізації  шляхом перетворення редакції газети «Козельщинські вісті», у відповідності з вимогами Цивільного кодексу України, чинного законодавства, мною, Литвин Надією Михайлівною, проведено наступні заходи:
-          30.12.2016 року повідомлено державного реєстратора Ляшенко Л.П. про початок  реорганізації юридичної особи шляхом її перетворення, в результаті чого останньою  зроблено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті реорганізації – редакції газети «Козельщинські вісті».
-          з вересня 2017 по січень 2018 року проводились заходи для підготовки документів для формування передавального акту, а саме:  проведено  інвентаризацію (активів та пасивів), комунального майна, зроблено звіт про незалежну експертну оцінку ринкової вартості нерухомого майна  що знаходиться на балансі редакції газети «Козельщинські вісті». Вжито всіх можливих заходів для виявлення та повідомлення кредиторів про реорганізацію комунального друкованого ЗМІ. Претензій від кредиторів не надходило, дебіторська та кредиторська заборгованість перед бюджетом та позабюджетними цільовими фондами відсутня.
-          складено передавальний акт, який відповідає стандартам ведення бухгалтерського обліку і містить інформацію про нематеріальні активи, основні засоби,  чинні угоди та передачу організаційно-розпорядчої документації.
-          з жовтня 2017 року по червень 2018 року вживались заходи щодо подальшої передачі  нерухомого майна, а саме будівлі за адресою смт Козельщина, вул. Остроградського, 91, загальною площею 186,6 кв. м, земельної ділянки для її обслуговування загальною площею 0,0399 га., кадастровий номер 5322055100:30:005:0188 та приміщення гаража для зберігання легкового автомобіля загальною площею 27,29 кв. м, за адресою: смт Козельщина, вул. Монастирська (колишня Леніна), 23 з балансу  редакції газети на баланс іншої комунальної установи, оскільки ст. 9 ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» в процесі реформування  правонаступник комунального ЗМІ безоплатно не може отримати у власність приміщення та земельні ділянки, на яких вони розташовані.
Всі інші заходи, щодо проведення процесу реорганізації редакції газети «Козельщинські вісті» шляхом перетворення здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

 Голова комісії з перетворення 

редактор газети «Козельщинські  вісті»                                                 Н.М. Литвин
 
 Додаток 2
до рішення двадцять третьої сесії районної ради сьомого скликання від 25.09.2018 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення  двадцять третьої  сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання
25.09.2018 року
_________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Козельщинської районної державної адміністрації
____________ 20____ року
_________________________

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол зборів трудового колективу редакції газети «Козельщинські вісті»
23.08.2018 року
_________________________ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  АКТ
балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунальної організації редакції газети «Козельщинські вісті» до правонаступника — товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети  «Козельщинські  вісті»

Я, редактор газети «Козельщинські вісті» Литвин Надія Михайлівна,  паспорт серія КН №941581, проживаюча у с. Лутовинівці Козельщинського району, ідентифікаційний номер 2386106421, виконуючи функції комісії з реорганізації  шляхом перетворення редакції газети «Козельщинські вісті», відповідно до рішення п’ятої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 04.03.2016 року «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Козельщинські вісті» та редакції газети «Козельщинські вісті», співзасновником яких є Козельщинська районна рада», розпорядження голови Козельщинської районної державної адміністрації №53 від 04.03.2016 року «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Козельщинські вісті» та редакції газети «Козельщинські вісті», на виконання вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», керуючись   статтею   107   Цивільного кодексу  України, склала цей акт про те, що всі зобов'язання  комунальної організації редакції газети «Козельщинські  вісті»  перед кредиторами,  усі права та  обов’язки, а також  всі  активи  і пасиви  редакції газети «Козельщинські  вісті» після її реорганізації, шляхом  перетворення  переходять до правонаступника — товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Козельщинські вісті»»,  а саме:

№ п/п

Назва рахунку балансу

Дані балансу

 редакції газети «Козельщинські  вісті» (грн., коп.)

Примітка

(розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)

Актив

Пасив

1

2

3

4

5

1.

Нематеріальні активи

-

-

-

2.

Балансова (залишкова) вартість

-

-

-

3.

Знос

-

-

-

4.

Первісна вартість

-

-

-

5.

Основні засоби

-

-

-

6.

Балансова (залишкова) вартість

18117,86

-

-

7.

Знос

 

  30170,14

додаток №2

8.

Первісна вартість

48288,00

-

додаток №1

 

 

в тому числі по рахунках:

-

-

-

 

105 Транспортні засоби

 

-

-

9.

Інші необоротні матеріальні активи

-

-

-

10.

Балансова (залишкова) вартість

5721,00

-

додаток №4

11.

Знос

 

-

 

12.

Первісна вартість

 

-

 

 

в тому числі по рахунках:

-

-

-

 

113/1 Малоцінні необоротні активи

5721,00

-

додаток №4

 

113/2 Малоцінні необоротні активи

 

-

 

13.

Матеріали і харчові продукти

 

-

      

 

в тому числі по рахунках:

-

-

-

 

234 Господарські матеріали і канц. приладдя

 

-

-

 

235 Паливо, горючі і мастильні матеріали

 

-

-

 

238 Запасні частини до машин та обладнання

 

-

-

14.

Малоцінні та швидкозношувані предмети

15014,00

 

-

додаток № 3

 

в тому числі по рахунках:

-

-

-

 

221 МШП

15014,00

-

додаток № 3

15.

Дебіторська заборгованість

-

-

-

 

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

 

 

-

-

 

Розрахунки із податків і зборів

-

-

-

 

Розрахунки зі страхування

-

-

-

 

Розрахунки з підзвітними особами

-

-

-

 

Розрахунки за іншими операціями

-

-

-

16.

Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі майна

-

-

-

17

Кошти  в  банках (311)

1491,24

-

-

 

в тому числі за рахунками:

-

-

-

18.

Рахунки в  банках 313

   56000,00

-

-

 

Рахунки загального фонду

-

-

-

 

Рахунки спеціального фонду

-

-

-

 

Рахунки в іноземній валюті

-

-

-

19

Рахунки в казначействі загального фонду

-

-

-

20.

Рахунки в казначействі спеціального фонду

-

-

-

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих як плата за послуги

-

-

-

21.

Інші рахунки в казначействі

-

-

-

 

325 Спецреєстр. рах.  для обліку депоз. сум у нац.валюті

-

-

-

 

328 Депонентний рахунок      

-

-

-

 

Видатки загального фонду

-

-

-

22.

Видатки спеціального  фонду

-

-

-

 

Видатки за коштами,отриманими як плата за послуги   

-

           -

-

23.

Фонд у необоротних активах

рах. 401

-

5721,00

-

24.

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах рах. 411

-

15014,00

-

25.

Результат виконання кошторису за загальним фондом  рах. 431

-

-

-

26.

Доходи майбутніх періодів рах.

   78860,81

  

-

27.

Витрати майбутніх  періодів

Рах.

-

124299,77

 

 

Розрахунки  за товари, роботи й послуги

-

29299,77

-

 

Розрахунки із заробітної плати

-

95000,00

-

 

Розрахунки за іншими операціями

-

-

-

 

в тому числі по рах.:

-

-

-

28.

Доходи загального фонду

-

-

-

29.

Доходи спеціального фонду

-

-

-

 

РАЗОМ

175204,91

175204,91

 

Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Дані балансу

 редакції газети «Козельщинські  вісті» (грн., коп.)

Примітка

(розшифровки в окремих додатках)

1

01 "Орендовані необоротні активи"

-

-

2

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

-

-

3

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

-

-

4

05 "Гарантії та забезпечення"

-

-

5

07 "Списані активи та зобов'язання"

-

-

6

08 "Бланки суворого обліку"

-

-

7

09 "Призначення та зобов'язання"

-

-

 

Разом

-

-

 
Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6 до передавального акта додаються.
Крім того, до правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Козельщинські  вісті» передається організаційно-розпорядча документація, яка велась у редакції газети «Козельщинські  вісті», а саме: бухгалтерські та податкові документи в теках:

 ОПИС  ДОКУМЕНТІВз/п

Назва  документів

Період

Кількість  тек

1.        

Статут редакції газети

2008-2017

2

2.        

Протоколи загальних зборів трудового колективу

2016-2017

2

3.        

Накази редактора з основної діяльності

2014-2017

4

4.        

Накази редактора з особового складу

1944-2017

65

5.        

Накази редактора про відпустки

2014-2017

3

6.        

Накази редактора про відрядження

 

3

7.        

Листування з установами, організаціями та підприємствами району з адміністративно-господарських питань (вихідна кореспонденція)

2014-2017

3

8.        

Журнал реєстрації вихідних документів

2007-2017

1

9.        

Листування з установами, організаціями та підприємствами району з адміністративно-господарських питань (вхідна кореспонденція)

------

3

10.     

Журнал реєстрації вхідних документів

2006-2017

1

11.     

Посадові та робочі інструкції працівників організації

2008-2017

1

12.     

Підшивки районної газети

1951-2017

49

13.     

База персональних даних «ПРАЦІВНИКИ»

-----

1

14.     

Трудові книжки  працівників

-----

7

15.     

Описи справ

2008-2015

1

16.     

Затверджена номенклатура справ

2009-2017

1

17.     

Штатний розпис

2014-2017

1

18.     

Книги нарахування заробітної плати

1944-2017

50

19.     

Табель обліку використання робочого часу

2014-2017

1

20.     

лікарняні

2011-2017

1

21.     

Звіти з ЄСВ

2011-2017

7

22.     

Звіти по фондах та податкової

2011-2017

7

23.     

Книги наказів

2009-2017

4

24.     

Книга реєстрації вхідних документів

2006-2017

1

25.     

Книга реєстрації вихідних  документів

2007-2017

1

26.     

Кошториси

2014-2016

3

27.     

Вхідні документи

2014-2017

3

28.     

Вихідні документи

2014-2017

3

29.     

Відомість нарахування зносу

2012-2017

1

30.     

Акти приймання-передавання

2011

1

31.     

Акти ревізій

2011

1

 

УСЬОГО

----

223

-          Інформація щодо чинних угод редакції газети «Козельщинські вісті» станом на 01.08.2018 р. Додаток № 5 до передавального акта.
-          Оборотний баланс на 01.08.2018 р. Додаток № 6 до передавального акта.
З дати державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Козельщинські  вісті» відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» є правонаступником усіх юридичних прав та обов’язків комунальної організації редакція газети «Козельщинські  вісті». Вищенаведені активи та пасиви комунальної організації редакції газети «Козельщинські вісті» відповідно враховуються в балансі товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Козельщинські  вісті».

 Голова комісії з перетворення
редактор газети «Козельщинські  вісті»                                           Н.М. Литвин

    Додаток  №1
до передавального акта редакції газети «Козельщинські вісті»
Основні засобиз/п

Найменування

 

Рахунок

Інвентар-ний номер

К-ть

Ціна за од.

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1.       

Факс «Panasonic » 

104

3

1

820,00

820,00

2.       

Системний блок 1

104

4

1

3245,00

3245,00

3.       

Системний блок 2

104

5

1

2713,00

2713,00

4.       

Системний блок 3

104

6

1

1000,00

1000,00

5.       

Системний блок 4 

104

8

1

3120,00

3120,00

6.       

Системний  блок 5

104

13

1

      3550,00

3550,00

7.       

Системний блок 6

104

15

1

5000,00

5000,00

8.       

Ноутбук «Acer»

104

7

1

5000,00

5000,00

9.       

Багатофункціону-вальний пристрій «Samsung»

104

10

1

1560,00

1560,00

10.   

Сканер епсон V33

104

11

1

822,00

822,00

11.   

Монітор 1

104

12

1

1230,00

1230,00

12.   

Фотоапарат

104

14

1

8670,00

8670,00

13.   

Принтер «Canon»

104

17

1

2299,00

2299,00

14.   

Принтер «Canon»

104

18

1

2484,00

2484,00

15.   

Камера SJ5000

104

19

1

4572,00

4572,00

 

ВСЬОГО

ПО РАХ. 104

 

 

15

Х

46085,00

16.   

Стіл дерев’яний

 

9

1

1008,00

1008,00

17.   

Шафа для документів

 

16

1

1195,00

1195,00

 

ВСЬОГО

ПО РАХ. 106

 

 

2

Х

2203,00

18.   

ВСЬОГО

 

 

 

 

48288,00

 
Голова комісії з перетворення
редактор газети «Козельщинські  вісті»                                           Н.М. Литвин

Додаток  №2
до передавального акта редакції газети «Козельщинські вісті»
Знос  основних засобівз/п

Найменування

 

Раху-нок

К-ть

Сума  накопиченого зносу,   грн.

1

2

3

5

7

1.      

Факс «Panasonic » 

104

1

327,84

 

2.      

Системний блок 1

104

1

1885,92

 

3.      

Системний блок 2

104

1

1846,56

4.      

Системний блок 3

104

1

776,16

5.      

Системний блок 4 

104

1

2472,00

6.      

Системний  блок 5

104

1

2996,16

6912,00

 

7.      

Системний блок 6

104

1

3975,81

8.      

Ноутбук «Acer»

104

1

3953,87

9.      

Багатофункціону-вальний пристрій «Samsung»

104

1

1248,00

10.                        

Сканер епсон V33

104

1

593,02

11.                        

Монітор 2

104

1

960,00

12.                        

Фотоапарат

104

1

6912,00

3975

13.                        

Принтер «Canon»

104

1

114,96

14.                        

Принтер «Canon»

104

1

124,20

15.                        

Камера SJ5000

104

1

228,60

 

ВСЬОГО

ПО РАХ. 104

 

15

28415,10

16.                        

Стіл дерев’яний

106

1

798,24

17.                        

Шафа для документів

106

1

956,80

 

ВСЬОГО

ПО РАХ. 106

 

2

1755,04

 

ВСЬОГО

 

 

30170,14

 

 
Голова комісії з перетворення
редактор газети «Козельщинські  вісті»                                         Н.М. Литвин

Додаток  №3
до передавального акта редакції газети «Козельщинські вісті»
                                                                
Малоцінні необоротні матеріальні активи по рах. 112з/п

Найменування

Кіль-

кість

Ціна за од.

Сума, грн.

1

2

4

5

6

1

Стіл однотумбовий

1

200,00

200,00

2

Сейф

2

425,00

850,00

3

Сейф

3

1110,00

3330,00

4

Жалюзі

2

    270,00

540,00

5

Жалюзі

2

220,00

440,00

6

Книжна полка

1

80,00

80,00

7

Столи 2-тумбові

3

290,00

870,00

8

Тумба кухонна

1

320,00

      320,00

9

Стільці

9

82,00

730,00

10

Стіл комп’ютерний

2

225,00

450,00

11

Вивіска

1

750,00

750,00

12

Стіл «Пікнік»

3

316,00

950,00

13

Крісло комп’ютерне

3

350,00

700,00

14

Намет з нанесенням

1

1760,00

1760,00

15

Обігрівач

1

480,00

480,00

16

Крісло комп’ютерне

2

992,00

1984,00

17

Столи 2-тумбові

2

290,00

580,00

 

ВСЬОГО:

38

 

15014,00

 
Голова комісії з перетворення
редактор газети «Козельщинські  вісті»                                           Н.М. Литвин


  Додаток  №4
до передавального акта редакції газети «Козельщинські вісті»
МАЛОЦІННІ  ТА   ШВИДКОЗНОШУВАНІ    ПРЕДМЕТИ по рах. 221

 
№ п/п

Найменування

Рахунок

Кількість

Сума

1

Навушники

221

1

45,00

4

Блок живлення

 

1

400,00

5

Блок живлення

 

2

800,00

7

Вентилятор

 

1

270,00

8

Колонки

 

2

180,00

9

Колонки

 

3

270,00

9

Тумба

 

1

260,00

10

Блок живлення

 

2

800,00

12

Флеш-карта пам’яті

 

2

270,00

13

Миша комп’ютерна

 

5

210,00

14

Картридж

 

2

220,00

15

Акумуляторна батарея

 

1

782,00

18

Флеш-карта пам’яті

 

1

230,00

21

Настільний мікрофон

 

1

70,00

22

Шнур-подовжувач

 

1

110,00

23

Акумуляторна батарея

 

1

162,00

24

Акумуляторна батарея

 

1

312,00

25

Акумуляторна батарея

 

1

1053,00

 

Всього по рахунку   22

 

 

6774,00

 
Голова комісії з перетворення
редактор газети «Козельщинські  вісті»                                          Н.М. Литвин


Додаток  № 5
до передавального акта редакції газети «Козельщинські вісті»
Інформація щодо чинних угод редакції газети «Козельщинські вісті» 
станом на 01.08.2018 р.
 
№п/п

Найменування виконавця робіт, послуг

Реквізити договору

Зміст отримуваних

робіт та послуг

Дата

Номер

1

ПАТ «Полтавагаз»

01.01.2017 р

б/н

Договір на розподіл  газу

2

ТОВ «Полтавагаззбут»

31.12.2016

30п-к-З/Б

Договір на постачання  газу

4

 ПАТ «Укртелеком»

23.02.2011 р

67

За послуги зв'язку

5

ФОП Сікач Ю.В.

02.01.2018

11

Договір на постачання бензину

6

ФОП Василенко

04.01.2018

040118

Договір на виготовлення поліграфічної  продукції

8

ПАТ «Укрпошта»

11.09.2014

14-715

Розповсюдження видань

9

КП «Козельщина»

30.01.2017

46

Вивезення відходів

10

ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»

02.11.2015

293/07

Купівля-продаж нафтопродуктів

        
Голова комісії з перетворення
редактор газети «Козельщинські  вісті»                                         Н.М. Литвин

Додаток  № 6
до передавального акта редакції газети «Козельщинські вісті»
Оборотний баланс на 01.08.2018 р.

Рахунок

Сальдо

Оборот

Сальдо

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

104

46085,00

 

 

 

46085,00

 

106

2203,00

 

 

 

2203,00

 

131

 

30170,14

 

 

 

30170,14

112

15014,00

 

 

 

15014,00

 

203

 

 

1620,00

1620,00

 

 

221

5721,00

 

1053,00

 

6774,00

 

39

 

86563,57

 

 

 

86563,57

311

2202,29

 

144171,57

62966,10

83407,76

 

313

56000,00

 

 

25000,00

31000,00

 

372

 

 

443,70

443,70

 

 

235

 

 

325,00

325,00

 

 

361

 

11352,19

290466,91

286060,02

 

6945,30

377

 

 

2367,80

2367,80

 

 

641/1

 

283,67

7279,45

6995,78

 

 

651

1366,10

 

7143,87

8863,50

 

353,53

641/5

19,21

 

563,76

582,97

 

 

661

13258,97

 

26617,94

30900,02

8976,89

 

69

 

13500,00

55928,11

 

69428,11

 

631

 

 

13896,20

13896,20

 

 

702

 

 

34028,55

34028,55

 

 

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

141869,57

141869,57

529977,75

529977,75

193460,65

193460,65

 
Голова комісії з перетворення
редактор газети «Козельщинські  вісті»                                          Н.М. Литвин

Додаток №3 
до рішення двадцять третьої сесії районної ради сьомого скликання від 25.09.2018 р.
Склад комісії  по прийманню-передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району

1.     Литвин Надія Михайлівна – редактор газети «Козельщинські вісті» — голова комісії ( ІПН — 2386106421)
2.     Гладка Людмила Іванівна — головний бухгалтер редакції газети «Козельщинські вісті» — заступник  голови комісії ( ІПН — 2175008281)
3.     Стрілець Наталія Яківна – в. о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації (ІПН — 2805413646)
4.     Григорова Тетяна Євгеніївна — головний бухгалтер відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації (ІПН 2557705983)
5.     Пуценко Сергій Олексійович – голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (ІПН — 2911901819,)

 Додаток №4
 до рішення двадцять третьої сесії районної ради сьомого скликання від 25.09.2018 р.
Договір
оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, що перебуває на балансі відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

смт. Козельщина                                                                                 «__»______ 2018 року

            Відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації, в подальшому іменований «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», в особі в.о. начальника відділу Стрілець Наталії Яківни, що діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням голови Козельщинської районної державної адміністрації №546 від 21.12.2012 року, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю  «Редакція газети «Козельщинські вісті», в подальшому іменований «ОРЕНДАР», в особі директора Литвин Надії Михайлівни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, що іменуються разом «Сторони», уклали цей договір про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере в оренду нерухоме майно: нежитлові приміщення, що належать до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району і перебувають на балансі у ОРЕНДОДАВЦЯ  та  знаходяться за адресою: смт Козельщина, вул.. Остроградського, 91, з метою розміщення службових кабінетів для забезпечення діяльності Редакції.
2. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ
2.1. ОБ'ЄКТОМ оренди є нежитлові приміщення, за адресою: смт. Козельщина, вул.. Остроградського (колишня Радянська), 91 загальною площею  95 кв. м.  Майно, що передається в оренду, розташоване в одноповерховій будівлі, і складається з приміщень кабінету № 4 – площею 23,5 кв. м, кабінету №5 – площею 11,3 кв. м, побутової кімнати №6 – площею 12,4 кв. м, кабінету №7 – площею 12 кв. м, та приміщень загального користування: коридору №10 — площею 20,5 кв. м, тамбура №1 – площею 1,9 кв. м, коридору №2 – площею 3,7 кв. м, туалету №8 - 0,9 кв. м, умивальника № 9 – площею 1,4 кв. м, газової топочної — площею 4,0 кв. м, кладовки — 3,4 кв.м.
Будівля зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером – 32663380, номер запису про право власності – 12.
2.2. Ринкова вартість ОБ'ЄКТА згідно із висновком про вартість майна станом на 21.11.2017 року становить 290454 грн. 00 коп.  (двісті дев’яносто тисяч чотириста п’ятдесят чотири  гривні).
2.3. Стан ОБ'ЄКТА на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, визначається в акті приймання-передачі за узгодженим висновком ОРЕНДОДАВЦЯ  і ОРЕНДАРЯ.
2.4. ОРЕНДАР вступає у строкове платне користування ОБ'ЄКТОМ у термін, указаний у цьому Договорі, але не раніше від дати державної реєстрації цього Договору та підписання  акта приймання-передачі ОБ'ЄКТА.
2.5. Передача ОБ'ЄКТА в оренду не тягне за собою виникнення в ОРЕНДАРЯ права власності на цей ОБ'ЄКТ. Власником ОБ'ЄКТА залишається територіальна громада сіл і селищ Козельщинського району, а ОРЕНДАР користується ним протягом строку оренди.
3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА УМОВИ РОЗРАХУНКУ
3.1.Орендна плата встановлюється у розмірі 1 (одна) гривня в рік відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
3.2. Вартість комунальних послуг, пов'язаних із використанням (утриманням) орендованого майна, сплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно, відповідно до укладених ним угод з відповідними організаціями, і розраховується наступним чином:
-        послуги з електропостачання оплачуються ОРЕНДАРЕМ відповідно до укладеної ним угоди з відповідною організацією та на підставі показів лічильника, встановленого в орендованому приміщенні;
-        послуги з теплопостачання оплачуються ОРЕНДАРЕМ відповідно до укладених ним угод із відповідною  організацією на підставі показів лічильника, встановленого в орендованому приміщенні, з наступним відшкодуванням орендарями інших частин приміщення вартості спожитих ними комунальних послуг, що розраховується пропорційно займаній кожним орендарем площі приміщення у загальній площі всього будинку;
-        послуги водопостачання, водовідведення оплачуються ОРЕНДАРЕМ відповідно до укладених ним угод із відповідними  організаціями на підставі показів лічильника, встановленого в орендованому приміщенні, з наступним відшкодуванням орендарями інших частин приміщення вартості  спожитих ними комунальних послуг, що розраховується пропорційно чисельності працівників кожного орендаря у загальній чисельності працівників, які працюють у приміщенні; 
3.3. Вартість інших послуг, необхідних для функціонування підприємства, не входить в орендну плату і сплачується ОРЕНДАРЕМ самостійно:
-      прибирання орендованих приміщень, коридорів;
-      меблювання;
-        охорона;
-        прибирання сміття, снігу, льоду на прилеглій території.
-     оплата за установку, заміну й експлуатацію телефонів, факсів та інших засобів зв’язку за тарифами підприємства зв’язку.
3.4. Вартість послуг із ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, не входить до складу орендної плати.
3.5. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін в випадках, передбачених чинним законодавством України, шляхом укладення Додаткової угоди.
3.6. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ.
3.7. Орендна плата перераховується ОРЕНДАРЕМ щорічно в терміни, до 25 грудня поточного року на підставі виставленого  ОРЕНДОДАВЦЕМ рахунку незалежно від наслідків господарської діяльності ОРЕНДАРЯ.
3.8. За несвоєчасне внесення ОРЕНДАРЕМ орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України  від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
3.9. Надміру сплачена сума орендної плати підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а в разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин – поверненню ОРЕНДАРЮ.
3.10. У разі припинення (розірвання) цього Договору ОРЕНДАР сплачує орендну плату до дня повернення ОБ'ЄКТА за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє ОРЕНДАРЯ від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції, ОРЕНДОДАВЦЮ.
  1. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні підприємство, на балансі якого знаходиться це майно. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів.
  1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  ОРЕНДОДАВЦЯ
5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право:
5.1.1.Контролювати  наявність, стан, ОБ’ЄКТА оренди, його цільове використання, шляхом огляду представниками ОРЕНДОДАВЦЯ.
5.1.2. Проводити необхідний огляд та перевірку виконання ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору.
5.1.3. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.
5.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний:
5.2.1. Протягом 30 календарних днів з моменту підписання цього Договору з додатками передати за актом приймання-передачі ОБ'ЄКТ.
5.2.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися ОБ'ЄКТОМ на умовах цього Договору.
5.2.3. У разі реорганізації ОРЕНДАРЯ до припинення чинності цього Договору, переукласти цей Договір  з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати ОРЕНДАРЕМ.
5.2.4. У непереданих в оренду приміщеннях забезпечувати додержання вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки.
5.2.5. Вести контроль за виконанням ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору і в разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів вжити заходів щодо погашення заборгованості, в тому числі проводити відповідну претензійно-позовну роботу.
  1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
 6.1. ОРЕНДАР має право:
6.1.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність, використовуючи  орендоване майно.
6.1.2. Сплачувати орендну плату авансом за будь-який період у межах строку дії Договору.
6.1.3. Звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ з клопотанням щодо відповідного зменшення орендної плати, якщо з незалежних від нього обставин змінилися умови, передбачені цим Договором, або істотно погіршився стан ОБ'ЄКТА не з вини ОРЕНДАРЯ.
6.1.4. За згодою ОРЕНДОДАВЦЯ проводити заміну, реконструкцію, розширення, ОБ'ЄКТА, що зумовлює підвищення його вартості.
6.1.5. Орендар не несе відповідальність за зобов’язаннями Орендодавця.
6.2. ОРЕНДАР зобов'язаний:
6.2.1. Прийняти за актом приймання-передачі ОБ'ЄКТ.
6.2.2. Використовувати ОБ'ЄКТ відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2.3. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату та інші платежі.
6.2.4. Забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання ОБ'ЄКТА оренди, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню.
6.2.5. Протягом строку дії Договору до передачі ОБ'ЄКТА ОРЕНДОДАВЦЮ  за актом приймання-передачі за свій рахунок проводити необхідний поточний ремонт ОБ'ЄКТА (фасаду будинку, покрівлі, орендованих приміщень, місць спільного користування, системи опалення, водопостачання та водовідведення). Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на виконання поліпшень орендованого ОБ'ЄКТА і не тягне за собою зобов'язання ОРЕНДОДАВЦЯ щодо компенсації вартості поліпшень.
6.2.6.Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.
6.2.7. Забезпечувати безперешкодний доступ до ОБ'ЄКТА представників ОРЕНДОДАВЦЯ та структурного підрозділу виконавчого органу, що здійснює управління майном, та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо ОБ'ЄКТА для перевірки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору.
6.2.8. На вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ проводити звіряння взаєморозрахунків за орендними платежами і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків станом на 1 січня.
6.2.9. Не менш ніж за 2 місяці письмово до припинення використання ОБ'ЄКТА повідомити ОРЕНДОДАВЦЮ.
6.2.10. Самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими організаціями (водопостачання, водовідведення, газ, електрична і теплова енергія, вивіз сміття тощо), за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання.
6.2.11. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати ОБ'ЄКТ не менше ніж на його вартість за висновком про вартість / актом оцінки на користь ОРЕНДОДАВЦЯ, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження ОБ'ЄКТА, у порядку, визначеному законодавством, і надати ОРЕНДОДАВЦЮ копії страхового полісу / договору і платіжного доручення про сплату страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб на увесь строк ОБ'ЄКТ був застрахований.
6.2.12. У разі прийняття рішення щодо нього про припинення шляхом реорганізації чи ліквідації або порушення щодо нього справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін з дати прийняття відповідного рішення.
6.2.13. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону письмово повідомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ в тижневий строк.
6.2.14. Забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), які міститься на ОБ'ЄКТІ.
6.2.15. Після припинення дії цього Договору протягом 3 календарних днів передати майно за актом приймання-передачі ОРЕНДОДАВЦЕВІ. Акт приймання-передачі ОБ'ЄКТА підписується відповідним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ. У разі невиконання цього пункту ОРЕНДАР сплачує неустойку в подвійному розмірі орендної плати.
6.2.16. Для продовження дії цього Договору оренди ОРЕНДАР за три місяці до дати закінчення цього Договору має надати ОРЕНДОДАВЦЮ новий звіт з незалежної оцінки ОБ'ЄКТА.
6.2.17. У разі необхідності вжити заходів з метою пристосування ОБ'ЄКТА до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.
6.2.18. Провести нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) своїм коштом.
6.2.19.  Надання нерухомого майна в суборенду забороняється.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, завдані ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які містяться на ОБ'ЄКТІ або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.
7.2. ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією ОБ'ЄКТА. При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки в подвійному розмірі вартості, яка необхідна для відновлення майна. Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору, проводиться лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше від розміру завданих збитків.
7.3. Орендар не несе відповідальності за пошкодження майна, що сталися внаслідок землетрусів, блискавок, ураганів, злив чи пошкоджень, спричинених страйками, військовими діями чи за інших обставин, що не залежать від Орендаря.
7.4. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ ОБ'ЄКТА без письмового попередження ОРЕНДОДАВЦЯ, а також без складання акта про передачу ОБ'ЄКТА в належному стані ОРЕНДАР несе повну матеріальну відповідальність за завдані у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату за весь період користування до підписання акта приймання-передачі ОБ'ЄКТА.
7.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором, в тому числі невнесення, несвоєчасне внесення орендної плати, погіршення стану орендованого майна, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7.6. Спори, що виникають у ході виконання договору, вирішуються в судовому порядку.
7.7. За наявності в будівлі або споруді кількох орендарів ОРЕНДАР несе солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової території.
7.8. У разі відмови однієї з СТОРІН від підписання акта приймання-передачі протягом 30 днів з дати отримання акта Договір припиняє свою дію.
 8.СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір укладено строком на 15 років і діє з "___"____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

8.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюється за погодженням сторін, оформляються в письмовій формі і набирають чинності з моменту підписання їх Сторонами. Пропозиції щодо зміни договору розглядаються сторонами протягом 10 календарних днів. Пропозиція вважається прийнятою, якщо після спливу строку її розгляду, відповіді про її  відхилення не надійшло.
8.3. Договір оренди може бути розірвано на вимогу однієї із сторін за рішенням суду  у випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.4.Дія договору оренди припиняється внаслідок:
-  ліквідації ОРЕНДОДАВЦЯ або ОРЕНДАРЯ;
-  закінчення строку, на який його укладено;
-  приватизації об'єкта оренди ОРЕНДАРЕМ (за участю ОРЕНДАРЯ);
-  достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;
-  банкрутства ОРЕНДАРЯ;
-  загибелі ОБ'ЄКТА;
інших випадків, передбачених законом.
8.5. Договір може бути розірваний за погодженням Сторін. Договір вважається розірваним з дати повідомлення ОРЕНДАРЯ/ОРЕНДОДАВЦЯ про згоду розірвати Договір, але не раніше від дати повернення ОРЕНДОДАВЦЮ  ОБ'ЄКТА за актом приймання-передачі.
8.6. На вимогу однієї із СТОРІН Договір може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання СТОРОНАМИ своїх зобов'язань за цим Договором та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
8.7. Невиконання ОРЕНДАРЕМ підпункту 6.2.2. є підставою для відмови в продовженні терміну дії цього Договору.
8.8. Цей Договір складений в чотирьох примірниках: по одному примірнику для СТОРІН та один примірник залишається у матеріалах справи нотаріуса. Кожний із примірників має однакову юридичну силу.
8.9.  До договору оренди додаються акт прийому-передачі майна,  що здається в оренду.
9. ДОДАТКИ
Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.
До цього Договору додаються:
акт приймання-передачі орендованого майна;
копія техпаспорту на будівлю;
витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).

                   Місцезнаходження та реквізити  сторін


Орендодавець:

 

 

_____________________

 

Орендар:

 

 

_______________________

 

 
 Додаток №5 
до рішення двадцять третьої сесії районної ради сьомого скликання від 25.09.2018 р.
 Угода
про передачу засновницьких прав та забезпечення діяльності
 ТОВ «Редакція газети «Козельщинські вісті»

смт. Козельщина                                                                           ______________ 2018 р.

 Козельщинська районна рада, в особі голови Марченка Юрія Борисовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Козельщинська районна державна адміністрація, в особі______________________________________________________,  що діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації»  далі по тексту разом  - Співзасновники

та Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Козельщинські вісті» в особі директора Литвин Надії Михайлівни, що діє на підставі Статуту, далі по тексту - Правонаступ­ник, у подальшому разом іменуються «Сто­рони», а кожна окремо – «Сторона»,

керуючись Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», рішенням п’ятої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання  від 04.03.2016 року «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Козельщинські вісті» та редакції газети «Козельщинські вісті», співзасновником яких є Козельщинська районна рада», розпорядженням голови Козельщинської районної державної адміністрації №53 від 04.03.2016 року «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Козельщинські вісті» та редакції газети «Козельщинські вісті», співзасновником яких є районна державна адміністрація», ст. 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»,

уклали цю Угоду про наступне :

1.                Козельщинська районна рада та Козельщинська районна державна адміністрація є співзасновниками газети «Козельщинські вісті», що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  серії  ПЛ № 227, виданим Комітетом інформації Полтавської обласної державної адміністрації 12.05.1997 року.

2.                 З моменту підписання цієї Угоди Співзасновники передають, а Правонаступник приймає права засновника друкованого засобу масової інформації газети «Козельщинські вісті» і зобов’язується використовувати їх відповідно та на підставі Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

3.                Сторони домовилися, що передача прав засновників газети «Козельщинські вісті» відбувається на умовах збереження назви газети – «Козельщинські вісті», мови видання - «українська мова», цільового призначення і тематичної спрямованості «висвітлення суспільно-політичного, економічного, культурного, духовного життя району». Передача прав вчиняється безкоштовно та на безстроковий термін.

          4.  Правонаступник зобов’язується:

          4.1. відповідно до ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» не змінювати назву «Козельщинські вісті», мову видання - «українська мова», цільове призначення і тематичну спрямованість «висвітлення суспільно-політичного, економічного, культурного, духовного життя району»;

          4.2. перереєструвати видання відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

5.      Співзасновники зобов’язуються :

5.1.не здійснювати будь-які операції з третіми особами відносно предмета цього Договору;

5.2.за умови забезпечення Правонаступником функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості, безоплатно передати у власність Правонаступника майно (крім приміщень і земельних ділянок), що на момент набрання чинності  ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» перебувало на балансі редакції, а приміщення, що перебувають в комунальній власності, у яких на час реформування розташовувалась редакція передати Правонаступнику в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Суборенда вказаних приміщень заборонена.

5.3. У разі виникнення обставин, які можуть спричинити порушення Правонаступником п.5.2 вказаної угоди, Правонаступник зобов’язаний попередити про дані обставини Співзасновників у письмовому вигляді.

5.4.У разі порушення Правонаступником п.5.2 вказаної угоди Співзасновники мають право в односторонньому порядку розірвати договір оренди.

6.      Угода вважається укладеною з моменту підписання її сторонами  і діє до моменту здійснення Правонаступником перереєстрації друкованого засобу масової інформації в порядку передбаченого ст. ст.11,12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

7.       Ця Угода є підставою для подання Правонаступником заяви про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, передбаченому ст. ст. 11,12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

8.      За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.      Ця Угода складена у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін, та один примірник передається до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Головного управління юстиції у Полтавській області.

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Козельщинська районна рада    Козельщинська районна                   ТОВ «Козельщинські вісті»

                                                            державна адміністрація

 

  Додаток №6 
до рішення двадцять третьої сесії районної ради сьомого скликання від 25.09.2018 р.

 ПЕРЕЛІК
чинних договорів оренди приміщення редакції газети «Козельщинські вісті», розташованого у смт. Козельщині на вул. Остроградського, 91, повноваження з виконання, яких передаються відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації як новому балансоутримувачу  та орендодавцю вказаного приміщення

№п/п

Найменування орендаря приміщення

Реквізити договору

Термін дії договору

Орендована площа

Дата

Номер

1

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»

01.10.2017

1/1634/11216/4

2 роки

11 місяців,

по 31.08.2020

74,9 кв. м

2

Полтавська обласна партійна організація політичної партії «СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ»

01.12.2017

2

1 рік,

по 30.11.2018

8,4 кв. м

3

ФОП Ніжніченко

Ірина Петрівна

03.01.2018

3

1 рік,

по 02.01.2019

8,3 кв. м

 

                                                             УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                         Р І Ш Е Н Н Я
                                 25 вересня 2018 року

Про  безоплатну передачу бюджетних установ закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить  до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади

             Відповідно до ст. 142 Конституції України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, рішення районної ради  від  06.04.2012  року №16/3 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», рішення районної ради від 16.06.1998 року №2/4 та від 11.12.2008 року №24/12 „Про делегування окремих повноважень районної ради районній державній адміністрації”, ст. 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, ст. 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення належного бюджетного фінансування та надання якісних соціальних послуг, враховуючи рекомендації департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації від 05.06.2018 року №03-08/1477,1533, рішення шостої сесії Козельщинської селищної ради сьомого скликання  від 31.07. 2018 року «Про клопотання щодо передачі бюджетних установ закладів культури та їх майна із спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади», пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації Карнаух Т.Я., взяти до відома.

2.Передати безоплатно бюджетні  установи  закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації, та майно, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить  до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади, згідно з  додатком 1 (додається).

3.Визначити, що бюджетні установи (об’єкти), зазначені в додатку 1 цього рішення, та їх майно передаються безоплатно із спільної власності селищ та сіл Козельщинського району до комунальної власності Козельщинської об’єднаної територіальної громади за умови прийняття нею відповідного рішення, зі збереженням цільового призначення зазначених вище бюджетних установ (об’єктів) та вважаються правонаступниками прав та обов’язків відповідних бюджетних установ.

         4.Процедуру безоплатної передачі-прийому у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади бюджетних установ (об’єктів) закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до  спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району, провести відповідно до вимог діючого законодавства.

   5.Створити комісію з безоплатної передачі-прийому бюджетних установ (об’єктів) закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до  спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району, у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади, згідно з  додатком 2 (додається).

6.Відділу культури і туризму  Козельщинської райдержадміністрації:  

6.1.Підготувати документи бюджетних установ (об’єктів) закладів культури  для безоплатної передачі-прийому.

6.2. Урегулювати трудові відносини працівників бюджетних установ (об’єктів) закладів культури, що передаються, у відповідності до положень Кодексу законів про працю України.

6.3.Підготувати та подати на розгляд постійних комісій та сесії районної ради  переліки майна, яке перебуває на балансі відділу культури і  туризму райдержадміністрації, належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району та пропонуються до передачі у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади, в тому числі на умовах договору позички індивідуально визначеного комунального майна.

6.4.Здійснити необхідні організаційно-правові заходи щодо передачі-прийому бюджетних установ (об’єктів) закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до  спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району  у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади.

           7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.    

Голова  районної  ради                                                              Ю.Б. Марченко

                             Додаток 1
         до рішення двадцять третьої сесії  Козельщинської                                                                  районної  ради сьомого скликання  від 25.09.2018  року.
                               ПЕРЕЛІК   
діючих бюджетних установ (об’єктів)спільної власності селища, сіл Козельщинського району, які пропонуються до передачі у комунальну власність  Козельщинської об’єднаної територіальної громадиз/п

 Повне найменування

 закладу освіти

Ідентифікаційний код

(ЄДРПОУ)

закладу культури

Місцезнаходження

 

Примітка

 

1.

Козельщинський районний будинок культури

 

36719045

39100

Полтавська область,

Козельщинський район,

смт. Козельщина

вул. Остроградського , 56

Передається цілісний майновий комплекс із відповідним нерухомим майном.

2.

Козельщинська дитяча музична школа

36718984

39100

Полтавська область,

Козельщинський район,

смт. Козельщина

вул. Остроградського , 52

Передається цілісний майновий комплекс із відповідним  нерухомим майном.

3.

Мануйлівський літературно-меморіальний музей О.М.Горького 

02136494

39120

Полтавська область,

Козельщинський район,

село В.Мануйлівка,

вул. Горького, 42

Передається цілісний майновий комплекс із відповідним  нерухомим майном.

 

 

Заступник голови  районної  ради                               Д.І. Піщаний 

 
Додаток 2                                                                                                                                          до рішення двадцять третьої сесії  Козельщинської                                                       районної  ради сьомого скликання від 25.09.2018  року.

 Склад комісії
 по безоплатній передачі-прийому бюджетних установ (об’єктів) закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до  спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського районуякі підлягають передачі у комунальну власність  Козельщинської об’єднаної територіальної   з/п

ПІП члена комісії

Ідентифікаційний код

Посадові обов’язки

1.

Піщаний Дмитро  Іванович

1828208957

Голова комісії, заступник голови Козельщинської районної ради

2.

Срібний Анатолій Іванович

2386304998

Заступник голови комісії, перший заступник Козельщинського селищного голови

3.

Карнаух Тетяна Яківна

2732018741

Секретар комісії, начальник відділу  культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації

4.

Тригубенко Світлана Володимирівна

2647307202

Член комісії, заступник голови Козельщинської райдержадміністрації

5.

Пуценко  Сергій Олексійович

2911901819

Член комісії, голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району

6.

Малецька Наталія Всеволодівна

2228608608

Член комісії, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Козельщинської селищної ради

7.

Сірецька Марія Юріївна

2140008082

Член комісії,голова постійної комісії районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації 

8.

Маранда Любов Петрівна

2833807001

Член комісії, бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу  культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації.

                                                                      

      Заступник голови  районної  ради                                   Д.І. Піщаний 

 
                                                               УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                          Р І Ш Е Н Н Я
                                     25 вересня 2018 року

 Про затвердження рекомендацій постійних комісій районної ради щодо надання згоди на проведення будівельних робіт на об'єктах, які належать до спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району

Керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2018 року  №446 «Деякі питання підготовчих і будівельних робіт», враховуючи Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкту будівництва «Реконструкція стадіону в смт. Козельщина Полтавської області» затверджені Розпорядженням голови Козельщинської райдержадміністрації №179 від 01.09.2017 року, рішення позачергової двадцятої сесії Козельщинської селищної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Козельщщинській районній раді на території смт Козельщина, вул. Спортивна (Котовського) Козельщинської селищної ради Козельщинського району» від 14.09.2017 року, розглянувши звернення голови місцевого осередку ГО «Колос» Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» у Козельщинському районі Березовського В.С., пропозиції райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,
                                           РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

   1.Інформацію голови місцевого осередку ГО «Колос» Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» у Козельщинському районі     Березовського В.С., взяти до відома.
2.Затвердити рекомендації постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району «Про надання згоди на проведення будівельних робіт на об'єктах, які належать до спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району» від 04.09.2018 року щодо проведення будівельних робіт на об'єктах, які перебувають на балансі місцевого осередку ГО «Колос» Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» у Козельщинському районі за робочим проектом реконструкції стадіону з влаштуванням трибун із навісом, огородження, бігових доріжок та освітлення в смт. Козельщина,                 вул. Спортивна (Котовського) для забезпечення реалізації відповідного спільного проекту територіальних громад Козельщинського району.

3.Місцевому осередку ГО «Колос» Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» у Козельщинському районі, як замовнику та райдержадміністрації спільно з підрядником вживати всіх необхідних заходів для якісного проведення та своєчасного завершення вказаних будівельних робіт щодо реалізації зазначеного вище проекту.

          4.Контроль за виконанням даних рекомендацій покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.    

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                                 УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                              Р І Ш Е Н Н Я
                                      25 вересня 2018 року

 Про внесення змін до рішення двадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички  Управлінню соціального захисту населення  Козельщинської райдержадміністрації» від 18.05.2018 року

        Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши  матеріали подані управлінням соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації і Козельщинською центральною районною лікарнею, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації,  рекомендації постійних комісій,
                                         РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
          1.Інформацію  головного лікаря Козельщинської центральної районної  лікарні Колеснікова С.І. та начальника управління соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації Жайворонка І.В., взяти  до відома.

        2.Внести зміни до рішення двадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської центральної районної лікарні у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички  Управлінню соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації» від 18.05.2018 року, а саме: викласти  текст додатку 1 вказаного рішення в новій  редакції  (додається).

        3.Доручити головному лікарю Козельщинської центральної районної лікарні Колеснікову С.І. внести зміни до чинного договору позички  шляхом укладання відповідної додаткової угоди з управлінням соціального захисту населення  Козельщинської райдержадміністрації.

       4.В зв’язку з прийняттям даного рішення, вважати таким, що втратило чинність  рішення двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання   від 20.07.2018 року «Про внесення змін до рішення двадцятої сесії районної ради сьомого скликання  «Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички  Управлінню соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації»  від 18.05. 2018 року».

       5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

  Голова районної ради                                                            Ю.Б. Марченко 

                                                                                                                                    Додаток 1

 

До рішення  двадцять третьої сесії
 районної ради сьомого скликання
від  25 вересня 2018 року.
 
Перелік передачі майна (зареєстроване за адресою смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10)  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Козельщинської центральної районної лікарні та передається у безоплатне тимчасове  користування Управлінню соціального захисту населення  Козельщинської райдержадміністрації

Будівля поліклініки, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10

Номера приміщень згідно Експлікації до Технічного паспорта на комплекс будівель

Назва приміщення згідно Експлікації до Технічного паспорту на комплекс будівель

Загальна площа приміщень кв.м

 

 

І поверх

 

 

 

 

15

підсоб.приміщення.

13,3

 

16

підсоб.приміщення

9,0

 

17

архів

23,7

 

19

архів

12,3

 

22

бібліотека

33,0

 

23

кабінет

15,0

 

24

кабінет

14,6

 

13

коридор

47,4

 

14

коридор

62,9

 

30

коридор

16,9

 

38

вмивальник

1,3

 

37

вмивальник

1,2

 

36

туалет

1,4

 

39

туалет

1,6

 

26

Кабінет

16,1

 

27

Кабінет

13,2

 

28

кабінет

17,6

 

25

сход.клітка

15,6

 

11

тамбур

3,0

 

12

тамбур

5,4

Всього

20

 

324,5

ІІ поверх

 

 

 

 

63

приміщення

18,2

 

71

кабінет

11,8

 

60

кабінет

5,9

Всього

3

 

35,9

Разом

23

 

360,4

 

                                                                   УКРАЇНА
  КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                         Р І Ш Е Н Н Я
                                   25 вересня 2018 року
Про внесення змін до рішення позачергової вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про надання дозволу на передачу  майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна комунальному закладу  Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 05.01.2018 року

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши  матеріали подані Козельщинською центральною районною лікарнею та комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
          1.Інформацію  головного лікаря Козельщинської центральної районної  лікарні Колеснікова С.І. та в.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Барабаша А.О., взяти  до відома.

          2.Внести зміни до рішення позачергової вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про надання дозволу на передачу майна спільної  власності територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна комунальному закладу  «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» від          05.01.2018 року», а саме: викласти текст  додатку 1 вказаного рішення в новій редакції (додається).

          3.Доручити головному лікарю Козельщинської центральної районної лікарні Колеснікову С.І.  внести зміни до чинного договору позички  шляхом укладання відповідної додаткової угоди з комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради.

        4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 
 Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко 


                                                                                                             Додаток 1

до рішення  двадцять третьої сесії
 районної ради сьомого скликання
від   25.09.2018 р.
     
Перелік передачі майна (зареєстроване за адресою смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10)  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Козельщинської центральної районної лікарні та передається у безоплатне тимчасове  користування комунальному некомерційному підприємству «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради
 
Будівля поліклініки, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10

Номера приміщень згідно Експлікації до Технічного паспорта на комплекс будівель

Назва приміщення згідно Експлікації до Технічного паспорту на комплекс будівель

Загальна площа приміщень кв.м

 

І поверх

 

 

 

 

21

актовий зал

62,3

Всього

1

 

62,3

ІІ поверх

 

 

 

 

41

регістратура

20,5

 

42

приміщення нежитлове

0,9

 

43

приміщення нежитлове

1,3

 

44

коридор

37,3

 

45

тамбур

3,3

 

47

коридор

7,9

 

75

кабінет

10,7

 

74

кабінет

11,8

 

64

коридор

1,5

 

65

комірка

1,1

 

66

комірка

1,3

 

67

умивальник

1,0

 

68

туалет

1,4

 

69

туалет

1,8

 

70

умивальник

1,4

 

72

кабінет

5,1

 

48

коридор

2,0

 

49

санвузол

2,5

 

50

кладова

0,8

 

51

кабінет

14,8

 

52

кабінет

17,2

 

53

кабінет

14,6

 

54

кабінет

14,9

 

57

кабінет

15,0

 

56

кабінет

13,8

 

58

сход.клітка

15,6

 

59

кабінет

29,4

 

62

коридор

84,8

Всього

27

 

328,6

Разом

28

 

390,9                                                                         УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 (двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                              Р І Ш Е Н Н Я
 25 вересня 2018 року
Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання «Про надання згоди на передачу  індивідуально визначеного майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні  у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички «Козельщинському Центру первинної медико-санітарної допомоги» від 20.07.2018 року

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши  матеріали подані Козельщинською центральною районною лікарнею та комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
         1.Інформацію  головного лікаря Козельщинської центральної районної  лікарні Колеснікова С.І. та в.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Барабаша А.О., взяти  до відома.

          2.Внести зміни до рішення двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання «Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської центральної районної лікарні у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички «Козельщинському Центру первинної медико-санітарної допомоги» від 20.07.2018 року, а саме: викласти текст додатку 1 вказаного рішення в новій редакції (додається).

         3.Доручити головному лікарю Козельщинської центральної районної лікарні Колеснікову С.І. внести зміни до чинного договору позички шляхом укладання відповідної додаткової угоди з комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради.

          4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

  Голова районної ради                                                            Ю.Б. Марченко

 

    
                                                                                                                       Додаток1

до рішення  двадцять третьої сесії
районної ради сьомого скликання
від   25.09.2018 р.
 
          Перелік передачі майна (зареєстроване за адресою смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10)  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Козельщинської центральної районної лікарні та передається у безоплатне тимчасове користування комунальним некомерційним підприємством «КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Козельщинської районної ради.

 
Будівля поліклініки, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10

Номера приміщень згідно Експлікації до Технічного паспорта на комплекс будівель

Назва приміщення згідно Експлікації до Технічного паспорту на комплекс будівель

Загальна площа приміщень кв.м

 

 

І поверх

 

 

 

 

18

архів

10,6

Всього

1

 

10,6

ІІ поверх

 

 

 

 

73

кабінет

22,4

 

61

перехід

39,8

 

55

кабінет

17,4

Всього

3

 

79,6

ІІІ поверх

 

 

 

 

77

лабораторія

13,9

 

78

лабораторія

15,3

 

86

сход.клітка

15,6

 

87

кабінет

12,1

 

88

кабінет

16,1

 

89

кабінет

16,8

 

90

коридор

26,7

 

91

кабінет

11,2

 

92

кабінет

10,9

 

93

туалет

1,4

 

94

умивальник

1,1

 

95

умивальник

1,2

 

96

туалет

1,3

 

97

кабінет

11,6

 

98

кабінет

7,8

 

102

лабораторія

10,8

 

103

лабораторія

11,6

 

106

коридор

28,0

Всього

18

 

213,4

Разом

22

 

303,6

 

 

                                                                  УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                           Р І Ш Е Н Н Я
                                     25 вересня 2018 року

 Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району
         Керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши матеріали подані Козельщинською центральною районною лікарнею, заяву Колеснікова С.І., пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та  рекомендації постійних комісій,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію в.о. голови Козельщинської райдержадміністрації Тригубенко С.В., взяти  до відома.

         2.Укласти трудовий контракт з Колесніковим Сергієм Івановичем на посаді головного лікаря Козельщинської центральної районної лікарні з 07.11.2018 року строком на 2 роки 11 місяців.

         3.Доручити голові Козельщинської районної ради Марченку Ю.Б. укласти від імені районної ради трудовий контракт із головним лікарем Козельщинської центральної районної лікарні.

         4.Відділу управління майном районної ради взяти на облік контракт і забезпечити контроль за додержанням умов, передбачених контрактом та інформувати районну раду про його виконання.

         5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                             Ю.Б. Марченко 

 
                                                         УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                  Р І Ш Е Н Н Я
                                         25 вересня 2018 року
 Про надання дозволу на передачу майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 827-836 Цивільного Кодексу України, розглянувши пропозиції і матеріали подані райдержадміністрацією щодо необхідності забезпечення належного збереження, утримання, ефективного використання комунального майна та проведення заходів із енергозбереження, враховуючи пропозиції райдержадміністрації щодо переліку приміщень передача, яких у позичку іншим користувачам не призведе до додаткових необґрунтованих витрат бюджетних коштів і не зашкодить здійсненню повноважень нинішніми їх користувачами, рекомендації постійних комісій,
                               РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
 1.Інформацію в.о. керівника апарату райдержадміністрації Ілющенка С.А. щодо необхідності надання в безоплатне тимчасове користування приміщень для розміщення і забезпечення функціонування місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування та відповідних районних служб,взяти до відома.

         2.Надати дозвіл на передачу майна спільної власності територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради, в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна, для забезпечення функціонування місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування та відповідних районних служб, а саме:

         2.1. Козельщинській райдержадміністрації – майно, згідно з додатком  1.

2.2.Фінансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації – майно, згідно з додатком  2.

2.3. Відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації – майно, згідно з додатком  3.         

2.4.Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  – майно, згідно з додатком  4.

2.5. Відділу культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації – майно, згідно з додатком  5. 

2.6.Козельщинській об’єднаній територіальній громаді  – майно, згідно з додатком  6.

3.Створити комісію з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (додаток 7). Прийняття-передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний строк до районної ради відповідні акти.

4.Враховуючи необхідність своєчасного планування бюджетних видатків на опалення, енергопостачання та дотримання визначених чинним законодавством  санітарних, технічних, а також інших норм щодо безпечної експлуатації комплексу споруд адміністративної будівлі по вул. Монастирській, 5, рекомендувати  зазначеним у рішенні користувачам протягом десяти днів із дня отримання даного рішення укласти договори позички на визначених умовах, а у разі виникнення будь-яких обставин, що перешкоджають укладанню зазначених договорів позички письмово повідомити позичкодавця про свої наміри протягом десяти днів із дня отримання даного рішення.

5.Для забезпечення оптимізації витрат бюджетних коштів на утримання державних органів, ефективного використання комунального майна та проведення заходів із енергозбереження рекомендувати Козельщинській райдержадміністрації невідкладно вжити заходів для раціонального та компактного розміщення її структурних підрозділів у приміщеннях  зазначеної   адміністративної будівлі і протягом п’яти днів із дня отримання даного рішення винести на розгляд постійних комісій відповідні пропозиції.

         6.Укласти із зазначеними вище користувачами договір позички окремо індивідуально визначеного майна строком  на 2 роки 11 місяців, згідно типового договору (додаток 8).

          7.Укласти із зазначеними вище користувачами договори на відшкодування фактичних витрат, пов’язаних із утриманням та використанням наданого у позичку окремо індивідуально визначеного майна.

8.У зв’язку з прийняттям даного рішення, з моменту укладання позичальником із користувачами нових договорів позички індивідуально визначеного майна вважати таким, що втратило чинність відповідне рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про надання дозволу на передачу майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна» від 08.12.2016 року та всі укладені на його підставі відповідні договори.

          9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 Додаток 1
до рішення двадцять третьої сесії
районної ради сьомого скликання
від  25.09.2018 року

Перелік  майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради та передається  в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна  Козельщинській райдержадміністрації
      

№п

Назва установи   

 

Назва майна

Місце знаходження

 

Козельщинська районна державна адміністрація

1-й поверх  - 2 кімнати:

(1-25; 1-17)

2-й поверх – 14 кімнат:

(2-2;  2-4; 2-5; 2-6;

2-7; 2-8; 2-9; 2-10; 2-11;2-12;

2-13; 2-21; 2-22; 2-24;)

4-й поверх - 5 кімнат:

(4-3; 4-6; 4-7; 4-8; 4-9)

Всього – 21 кімната, та гараж 3-1; у приміщенні «Б».

 

Адміністративна будівля з господарськими будівлями та спорудами Полтавська область, Козельщинський район

смт. Козельщина,

вул.Монастирська,5

(Леніна, 5)

 

 

Додаток 2
до рішення двадцять третьої сесії
районної ради сьомого скликання
від  25.09.2018 року

 Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради та передається  в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна   районному фінансовому управлінню  райдержадміністрації

№п

Назва установи   

 

Назва майна

Місце знаходження

 

Районне фінансове управління Козельщинської райдержадміністрації

3-й поверх - 2 кімнати:

(3-9; 3-10)

 

Адміністративна будівля з господарськими будівлями та спорудами Полтавська область, Козельщинський район

смт. Козельщина, вул.Монастирська,5

(Леніна, 5)

 

 

Додаток 3
до рішення двадцять третьої сесії
районної ради сьомого скликання
від  25.09.2018 року
Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради та передається  в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна   відділу освіти сім’ї та молоді  райдержадміністрації

№п

Назва установи   

 

Назва майна

Місце знаходження

 

Відділ освіти сім’ї та молоді Козельщинської

райдержадміністрації

1-й поверх - 10 кімнат:

(1-3; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10;

1-11;1-13; 1-26) та

 гаражі 1-1;2-1; у приміщенні «Б».

 

Адміністративна будівля з господарськими будівлями та спорудами Полтавська область, Козельщинський район

вул.Монастирська,5

(Леніна, 5)

 

 
Додаток 4
до рішення двадцять третьої сесії
районної ради сьомого скликання
від 25.09.2018 року

Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради та передається  в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна   районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

№п

Назва установи   

 

Назва майна

Місце знаходження

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї,         дітей та молоді.

 

4-й поверх:

1 кімната: (4-2)

Адміністративна будівля з господарськими будівлями та спорудами Полтавська область, Козельщинський район

вул.Монастирська,5

(Леніна, 5)

 

 
Додаток 5
до рішення двадцять третьої сесії
районної ради сьомого скликання
від  25.09.2018 року
Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради та передається  в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна   відділу культури  і туризму  райдержадміністрації

№п

Назва установи   

 

Назва майна

Місце знаходження

 

Відділ культури і туризму Козельщинської

райдержадміністрації

2-й поверх – 2 кімнати:

(2-25; 2-26;)

Адміністративна будівля з господарськими будівлями та спорудами Полтавська область, Козельщинський район

вул.Монастирська,5

(Леніна, 5)

 

 
Додаток 6
до рішення двадцять третьої сесії
районної ради сьомого скликання
від 25.09.2018 року
Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради та передається  в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна Козельщинській об’єднаній територіальній громаді   
 
       №п

Назва установи   

 

Назва майна

Місце знаходження

 

Козельщинська об’єднана територіальна громада  

 

2-й поверх – 2 кімнати:

( 2-3; 2-23;)

3-й поверх – 3 кімнати:

(3-2;3-3;3-8.)

4-й поверх - 2 кімнати:

(4-4; 4-5.)

Всього – 7 кімнат

Адміністративна будівля з господарськими будівлями та спорудами Полтавська область, Козельщинський район

смт. Козельщина,

вул.Монастирська,5

(Леніна, 5)

 

 

Додаток 7
до рішення двадцять третьої сесії
районної ради сьомого скликання
від 25.09.2018 року

СКЛАД     комісії з передачі майна спільної власності
територіальних громад Козельщинського району

            1.Піщаний Дмитро Іванович – заступник голови  районної ради – голова комісії.

            2.Гордієнко Віталій Петрович – керівник апарату Козельщинської райдержадміністрації .            3.Коваленко Лариса Григорівна – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Козельщинської райдержадміністрації.

            4.Клімошенко Анжеліка Віталіївна - начальник фінансово-господарського відділу Козельщинської районної ради – секретар комісії.

            5.Дугинець Оксана Вікторівна – завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення фінансового управління Козельщинської райдержадміністрації.

            6. _________________ – головний бухгалтер відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської  райдержадміністрації.

            7.Снігур Тетяна Вікторівна – головний бухгалтер районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Карнаух Тетяна Яківна – начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації.

8.______________головний бухгалтер відділу культури і туризму райдержадміністрації.

9.Срібний Анатолій Іванович –  перший заступник  голови Козельщинської ОТГ.

10._____________________ –  головний бухгалтер Козельщинської ОТГ.

 
Додаток 8

 Д О Г О В І Р  № ______
позички окремо індивідуально визначеного майна
спільної  власності  територіальних  громад  Козельщинського району

“____”___________20___р.                                                                                   смт. Козельщина

 
Ми, що нижче підписалися, _________________________________________________ (далі - Позичкодавець), в  особі __________________________________________________, що діє на підставі (статут, положення, довіреність тощо)___________________________________________________________________________ з одного боку  та ______________________________________________________________ (далі-Користувач),в особі__________________________________________________________

що діє на підставі_______________________________ (статут, положення, довіреність тощо)____________________________________________________, місцезнаходження,  адреса (фактична/юридична):______________________________________________________,

(контактні телефони:  ____________________________________________)  з  іншого  боку,  керуючись статтями: 827-836 Цивільного Кодексу України, законом  України «Про  оренду  державного  та  комунального  майна», рішенням десятої сесії четвертого скликання "Про заходи по забезпеченню управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району",  уклали  цей договір про подане нижче:

   ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ
1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає в строкове безоплатне користування майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району (надалі – Майно)___________________________________________________________  ________________________________________________________________________________        

                                                                                (найменування майна)                                                                             

за адресою:_____________________________________________________________________,

____________ кв.м.

  1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ
  2.1.  Вступ  Користувача  у  користування  Майном  настає  одночасно  з  підписанням  цього  Договору, погодженням і реєстрацією управлінням майном районної ради та  Акту  приймання-передачі  вказаного Майна, стан якого визначається в цьому акті (потребує/не потребує поточного, капітального ремонту) на момент укладення договору /Додаток  1/, додається  до  цього  договору  і  є  невід’ємною  його  частиною.

            2.2. Передача  Майна  не  припиняє  права  власності  на  нього  Позичкодавця,  а  Користувач  користується  ним  протягом  терміну  дії договору  позички.

            2.3. Передача  Майна  та  повернення  його  Позичкодавцю  здійснюється  згідно акту приймання-передачі, підписаного сторонами, за балансовою вартістю на момент передачі, відповідно до вимог чинного законодавства.
                     

3. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

3.1.  Обов’язки  Користувача:

3.1.1. Вести аналітичний бухгалтерський   облік   майна,  що  передане в безоплатне користування.

            3.1.2.  До початку  проведення  капітального  ремонту  виготовляє  і  надає Позичкодавцю та постійній комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району погоджену,  у відповідності  до  діючого  законодавства,  проектно-кошторисну  документацію  на  ці  роботи для отримання дозволу на його виконання.

3.1.3.  Здійснювати  повний  капітальний  ремонт  у  відповідності  до  поданого  проекту  за  рахунок  коштів виділених на вказані цілі з районного бюджету .

             3.1.4. Здійснювати  належне  утримання  Майна,  проводити  поточний  ремонт  за  власною  ініціативою  або за  поданням Позичкодавця,  за  рахунок  власних  коштів.

Користувач відповідно до наданих йому Позичкодавцем повноважень самостійно врегульовує договірні відносини щодо електрозабезпечення отриманої електроустановки, що забезпечує електроенергією весь об’єкт «Адміністративна будівля з господарськими будівлями та спорудами Полтавська область, Козельщинський район вул.Монастирська,5 (Леніна, 5)», шляхом укладання (пролонгації) від свого імені відповідного договору. У зв’язку з цим Користувач здійснює належний облік та своєчасну оплату всієї спожитої електроенергії, згідно чинного договору на енергопостачання  на зазначеному об’єкті і несе відповідальність за належне утримання відповідної електромережі та дотримання техніки безпеки з її експлуатації.

На підставі відповідних даних обліку та розрахунків Користувач отримує відшкодування від інших споживачів електроенергії, що розміщені у Адміністративній будівлі з господарськими будівлями та спорудами Полтавська область, Козельщинський район вул.Монастирська,5 (Леніна, 5)».

3.1.5.Користувачсплачує  фактичні  витрати  за  користування  комунальними  послугами  /,  каналізація,  і  теплоенергія та  інше/ за встановленими тарифами, згідно виставлених рахунків відповідно до укладених прямих договорів з відповідним постачальником комунальних послуг. Також відшкодовує Позичкодавцю витрати, пов’язані із сплатою земельного податку, пропорційно площі запозичених приміщень та збору за забруднення навколишнього середовища в частині перевезень ТПВ. У разі необхідності укладається додатковий договір на утримання запозиченого майна.

3.1.6.Користувач відповідно до наданих йому Позичкодавцем повноважень самостійно врегульовує договірні відносини щодо водопостачання  всього об’єкту «Адміністративна будівля з господарськими будівлями та спорудами Полтавська область, Козельщинський район вул.Монастирська,5 (Леніна, 5)», шляхом укладання (пролонгації) від свого імені відповідного договору. У зв’язку з цим Користувач здійснює належний облік та своєчасну оплату всієї спожитої води, згідно чинного договору на водопостачання  на зазначеному об’єкті і несе відповідальність за належне утримання відповідної мережі та дотримання техніки безпеки з її експлуатації.

На підставі відповідних даних обліку та розрахунків Користувач отримує відшкодування від інших споживачів води, що розміщені у Адміністративній будівлі з господарськими будівлями та спорудами Полтавська область, Козельщинський район вул.Монастирська,5 (Леніна, 5)».

3.1.7. Користуватися  запозиченим Майном, згідно  з  його призначенням  та  умовами  цього  Договору.  Запобігати  його  псуванню  та  пошкодженню.  Будь-яка  перебудова  без  згоди  Позичкодавця  не  допускається.

            3.1.8.  Суворо дотримуватись  санітарних  норм  і  правил  протипожежної  безпеки,  не  зберігати  вибухо-,  пожежонебезпечні,  токсичні та інші небезпечні матеріали.

            3.1.9. Слідкувати  за  збереженням  інженерних  мереж, не допускати замерзання  трубопроводів і, у випадках виходу їх із ладу, своєчасно  інформувати  про це  Позичкодавця  та  забезпечити  доступ до них,  в тому  числі  в  неробочий  час,  для  ремонту.

            3.1.10. Дотримуватись  правил  зберігання  та  складування  матеріальних  цінностей,  виключаючи  можливість  їх  пошкодження.  Забезпечити  охорону  як  запозиченого,  так і  власного  Майна  працівників  Користувача.

            3.1.11. За  власні  кошти  обладнати  протипожежними та технічними  засобами  захисту   запозичене Майно.

            3.1.12. В  разі  припинення  дії  договору  позички,  повернути  Позичкодавцю  запозичене  Майно  в  належному  стані,  не гіршому,  ніж на  час  передачі  його  в позичку.

            3.1.13. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для  попередження та ліквідації їх наслідків.

            3.1.14. Утримувати в належному стані прибудинкову територію, розраховану пропорційно до займаних площ в будинку між орендарями.

3.2.  Обов’язки  Позичкодавця:

3.2.1. Передати  Користувачу  Майно   згідно  з  п. 1.1. цього Договору.

3.2.2. Розглядати    пропозиції  Користувача  відносно  утримання,   ремонту  та  поліпшення  запозиченого  Майна.

 4. ПРАВА  СТОРІН

4.1.  Користувач  має  право:

4.1.1. Вносити     пропозиції     відносно   утримання,    ремонту    та      поліпшення запозиченого Майна.

            4.1.2. За погодженням з Позичкодавцем та постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району,  за власні кошти   здійснювати  ремонт,  технічне  переоснащення  та  поліпшення  запозиченого Майна.

4.1.3. Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, своєчасної оплати комунальних послуг та належного утримання відповідних мереж їх постачання Позичкодавець надає повноваження  Користувачеві самостійно укладати договірні відносини щодо електрозабезпечення наданої електроустановки та водопостачання об’єкту шляхом укладання від свого імені відповідних договорів.

            4.2.  Позичкодавець  має  право:

4.2.1. Контролювати:  стан  та  ефективність  використання  переданого  в  користування  Майна,належне виконання договірних відносин, якість  ремонтних  робіт та строки їх виконання, шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

            4.2.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  більш  раціонального  використання майна  згідно  з  призначенням  та  існуючими  нормативами.

            4.2.3.  Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін  у цей договір або  його  розірвання, в  разі  погіршення  стану  запозиченого Майна  внаслідок  неналежного його  використання, а також Користувач без згоди з Позичкодавцем надає передане в користування майно третій особі, чи не виконує інші умови договору.
        
                                                    5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

5.1.  Позичкодавець не відповідає  по  зобов’язаннях Користувача.

            5.2. За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань,  обумовлених  договором  позички,  сторони  несуть  відповідальність,  передбачену  чинним  законодавством  України.

            5.3.  Спори,  що виникають  у  ході  виконання  умов  договору  позички,  вирішуються  за  згодою  сторін.  Якщо  згоди  не було  досягнуто,  спір  передається  на  розгляд   суду.

6.  ТЕРМІН  ДІЇ  ТА  УМОВИ  ЗМІН,  РОЗІРВАННЯ

АБО  ПРОДОВЖЕННЯ  ДОГОВОРУ                               

6.1.Термін  дії  договору позички з «___»  ____________ 20___ р. по «___»_______________ 20___ р.   Договір   має  силу  на  протязі всього  терміну  дії,  а  також  у  випадках,  коли  після  його  укладання  законодавством  встановлені  правила,  що  погіршують  становище  Користувача.

            6.2. Зміна  умов  або  розірвання  договору  може  мати  місце  за  погодженням   сторін.  Зміни  і  доповнення,  що  вносяться  в  договір,    розглядаються  в   місячний  термін  після  їх  подання.  Одностороння  відмова  від  виконання  договору  або  внесення  змін  не  допускається.

            6.3. На вимогу  однієї  з  сторін,  договір  може  бути  достроково  розірваний  рішенням  суду,  в  разі  невиконання  сторонами  своїх  зобов’язань, з  інших  причин,  передбачених  законодавством  України та у разі, якщо Користувач протягом 10 робочих днів з дати отримання проекту додаткової угоди не підпише її, договір вважається достроково розірваним, а зобов’язання сторін за договором припиняються.

6.4. Реорганізація    як   Позичкодавця,   так   і  Користувача, вступ  до  господарських  товариств,  асоціацій,  спільних  підприємств  та  інше,  не є  підставою  для  припинення  дії  договору.

            6.5. Дія   договору позички припиняється  на  основі   закінчення  терміну  дії,   загибелі  об’єкта,  банкрутства  Користувача  та в  інших  випадках, передбачених  чинним  законодавством України та умовами договору.

6.6.  Взаємовідносини  сторін,  не  урегульовані  цим  договором,  регламентуються  чинним  законодавством  України.

6.7. Договір  позички  вважається  укладеним  з  моменту  досягнення  домовленості  з  усіх  умов,  підписання  сторонами, погодження та реєстрації управління майном районної ради.

6.8.Продовження терміну дії договору позички можливе при досягненні згоди сторін, відповідно до рішення органу (сесія районної ради), якому надане повноваження по управлінню майном, шляхом укладення додаткової угоди на новий термін, погодження та реєстрації цієї угоди управлінням майном районної ради.

6.9. У разі внесення змін в  діюче законодавство, які суперечать умовам пункту 7.8.  договору позички,  даний пункт  втрачає силу.

7.   ДОДАТКОВІ  УМОВИ

            7.1.  Користувач  використовує  запозичене Майно (під/для)______________________

            7.2.  В  разі  необхідності  ремонту  запозиченого Майна обсяг та  термін  виконання  його  викладається  в  додатку  № 3  до  цього  договору.

7.3. Після  припинення  дії  договору  не  підлягають  компенсації  витрати  Користувача,  які  здійснені  ним  для  поліпшення  майна  без  згоди  з  Позикодавцем та постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

            Договір  укладено  в  2-х  примірниках,  що  мають  однакову    юридичну  силу:  1-й – Позичкодавцю, 2-й – Користувачу.

                                                            РЕКВІЗИТИ  СТОРІН:

 
         ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ:                                                                 КОРИСТУВАЧ:

      Від    ПОЗИЧКОДАВЦЯ                                                           Від  КОРИСТУВАЧА

      _______________________                                                         ___________________

 
                                                                 УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                        Р І Ш Е Н Н Я
                            25 вересня 2018 року
Про затвердження технічної документації  з нормативної  грошової  оцінки земельної ділянки   державної власності,  кадастровий номер 5322085000:00:001:1118  площею  30,0500 га  ріллі для ведення  фермерського господарства  (код КВЦПЗ 01.02), яка розташована в  адміністративних межах Хорішківської сільської  ради (за межами населених пунктів)  Козельщинського району Полтавської області

   Керуючись вимогами  ст. 10, 93, 186, 201  Земельного кодексу України,  розділом ХІІІ Податкового кодексу України, ст.32 Закону України «Про землеустрій», ст.13, 20, 33 Закону України «Про оцінку земель», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 року №1553 «Про затвердження Положення про державний фонд документації із землеустрою», з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року №831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» із змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 року №637 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 23.03.1995 року №213 і  від 16.11.2016 року №831», Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 23.05.2017 року №262, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  31.05.2017 року №679/30547 та коефіцієнта індексації 1,0 станом на 01.01.2018 року (листи Державної служби України  з питань  геодезії, картографії та кадастру  від 11.01.2017 року №6-28-0.22-442/2-17 від 12.01.2018 року «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель» та розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної власності, кадастровий номер 5322085000:00:001:1118 площею 30,0500 га для ведення  фермерського господарства (код КВЦПЗ 01.02), яка розташована в адміністративних межах Хорішківської сільської ради (за межами населених пунктів)  Козельщинського району Полтавської області, розроблену ПП «Геопроект», заслухавши інформацію начальника відділу у Козельщинському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області Дробахи Т.М., пропозиції райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

                        1.Затвердити технічну документацію  з нормативної  грошової  оцінки земельної ділянки державної власності, кадастровий номер 5322085000:00:001:1118 площею 30,0500 га для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ 01.02), яка розташована в адміністративних межах Хорішківської сільської ради (за межами населених пунктів)  Козельщинського району Полтавської області та визначену нормативну грошову оцінку земельної ділянки в сумі 425966,06 грн. (чотириста двадцять п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят шість  грн. 06 коп.)

            2.Відділу у Козельщинському районі Головного управління  Держгеокадастру  у Полтавській області забезпечити збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування затверджених показників нормативної грошової оцінки.

 

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 
                                                         УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                        Р І Ш Е Н Н Я
                               25 вересня 2018 року
Про затвердження технічної документації  з нормативної  грошової  оцінки земельної ділянки   державної власності,  кадастровий номер 5322085000:00:001:1119  площею  25,2500 га  ріллі для ведення  фермерського господарства  (код КВЦПЗ 01.02), яка розташована в  адміністративних межах Хорішківської сільської  ради (за межами населених пунктів)  Козельщинського району Полтавської області

    Керуючись вимогами  ст. 10, 93, 186, 201  Земельного кодексу України,  розділом ХІІІ Податкового кодексу України, ст.32 Закону України «Про землеустрій», ст.13, 20, 33 Закону України «Про оцінку земель», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 року №1553 «Про затвердження Положення про державний фонд документації із землеустрою», з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року №831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» із змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 року №637 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 року №213 і від 16.11.2016 року №831», Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 23.05.2017 року №262, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  31.05.2017 року №679/30547 та коефіцієнта індексації 1,0 станом на 01.01.2018 року (листи Державної служби України  з питань  геодезії, картографії та кадастру  від 11.01.2017 року №6-28-0.22-442/2-17 від 12.01.2018 року «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель» та розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної власності, кадастровий номер 5322085000:00:001:1119 площею 25,2500 га для ведення  фермерського господарства (код КВЦПЗ 01.02), яка розташована в адміністративних межах Хорішківської сільської ради (за межами населених пунктів) Козельщинського району Полтавської області, розроблену ПП «Геопроект», заслухавши інформацію начальника відділу у Козельщинському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області Дробахи Т.М., пропозиції райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

            1.Затвердити технічну документацію  з нормативної  грошової  оцінки земельної ділянки державної власності, кадастровий номер 5322085000:00:001:1119 площею 25,2500 га для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ 01.02), яка розташована в адміністративних межах Хорішківської сільської ради (за межами населених пунктів)  Козельщинського району Полтавської області та визначену нормативну грошову оцінку земельної ділянки в сумі  357924,89 грн. (триста п’ятдесят сім  тисяч дев’ятсот двадцять чотири грн. 89 коп.)

            2.Відділу у Козельщинському районі Головного управління  Держгеокадастру  у Полтавській області забезпечити збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування затверджених показників нормативної грошової оцінки.

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 
                                                                       УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                   Р І Ш Е Н Н Я
                                         25 вересня 2018 року
Про затвердження технічної документації  з нормативної  грошової  оцінки земельної ділянки   несільськогосподарського призначення наданої  ТОВ «Сканмікс – Україна» для розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташованої за межами населених пунктів на території Козельщинської селищної ради  Козельщинського району, Полтавської області за адресою:
 смт. Козельщина, вулиця Остроградського, 229а

    Керуючись вимогами  ст. 10, 93, 186, 201 Земельного кодексу України,  розділом ХІІІ Податкового кодексу України, ст.32 Закону України «Про землеустрій», ст.13, 20, 33 Закону України «Про оцінку земель», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 року №1553 «Про затвердження Положення про державний фонд документації із землеустрою», з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України  від 23.11.2011 року №831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)» із змінами та Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого  наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 22.08.2013 року №508, зареєстрованого в Мністерстві юстиції України  12.09.2016 року №1573/24105 та коефіцієнта індексації 1,0 станом на 01.01.2018 року (листи Державної служби України  з питань  геодезії, картографії та кадастру  №6-28-0.22-442/2-17 від 12.01.2018 року «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель») та розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення наданої ТОВ «Сканмікс – Україна» для розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  машинобудівної та іншої промисловості розташованої за межами населених пунктів на території Козельщинської селищної ради  Козельщинського району, Полтавської області за адресою смт. Козельщина, вулиця Остроградського, 229а, кадастровий номер 5322055100:00:015:0010, площею 1,2833 га, розроблену НВТОВ «ІНТЕРАГРОЦЕНТР», заслухавши інформацію начальника відділу у Козельщинському районі Головного управління  Держгеокадастру у Полтавській області Дробахи Т.М., розглянувши пропозиції райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
     
1.Затвердити технічну документацію  з нормативної  грошової  оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення наданої ТОВ «Сканмікс – Україна» для розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості розташованої за межами населених пунктів на території Козельщинської селищної ради Козельщинського району, Полтавської області за адресою: смт. Козельщина, вулиця Остроградського, 229а, та визначену нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 1,2833 га (кадастровий номер 5322055100:00:015:0010), в сумі 2 559 855,34 грн., (два мільйони п'ятсот п'ятдесят девять тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять  грн. 34 коп.)

2.Відділу у Козельщинському районі Головного управління  Держгеокадастру  у Полтавській області забезпечити збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування затверджених показників нормативної грошової оцінки.

 
Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 
                                                                 УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                       Р І Ш Е Н Н Я
                                 25 вересня 2018 року
Про дострокове  розірвання  дії  трудового контракту з керівником комунального закладу 

Керуючись  п.20 ст.43  Закону України   «Про місцеве самоврядування  в Україні»  Кодексом Законів  про працю України, Положення  про  контракти з  керівниками  підприємствами, установи,  організації (закладу),  які  належать  до спільної  власності територіальних громад району, при прийнятті на роботу,  затвердженого рішенням десятої сесії четвертого  скликання  районної ради  від 23.06.2004 року, враховуючи рішення позачергової сімнадцятої сесії  районної ради сьомого скликання від 24.11.2017 року «Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району» розглянувши пропозиції та подання райдержадміністрації, заяву  Клименка  С.І. від 11.09.2018 року,  рекомендації  постійних  комісій,         

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію заступника голови райдержадміністрації Тригубенко С.В.,  взяти до відома.

         2.Розірвати  достроково  трудовий контракт, укладений 08.12.2017 року строком на  1  рік  на підставі  рішення позачергової  сімнадцятої  сесії районної ради сьомого скликання від 24.11.2017 року «Про керівників суб’єктів  господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району»  з директором Козельщинського РОК «Старт»  Клименком С.І., згідно п.5.4 трудового контракту за ініціативою  вказаного  працівника.  

         3. Доручити голові  районної ради  Марченку  Ю.Б. достроково розірвати від імені районної ради  трудовий контракт  із  вище зазначеним керівником до  01.10.2018  року включно,  при умові повного виконання вимог  рішення двадцять першої сесії районної ради від 20.07.2018 року «Про тимчасове призупинення діяльності Козельщинського РОК «Старт» та заходи щодо забезпечення раціонального використання бюджетних коштів і  належного збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних  громад  сіл і  селищ Козельщинського району», які були  покладені на керівника  вказаного комунального закладу.    

        4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 Голова районної ради                                                         Ю.Б. Марченко 

 
                                                       УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                               Р І Ш Е Н Н Я
                                          25 вересня 2018 року
Про передачу коштів відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Козельщинської селищної ради

  Відповідно до ст. 142 Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, рішення районної ради від 06.04.2012 року №16/3 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», рішення районної ради від 16.06.1998 року № 2/4 та від 11.12.2008 року № 24/12 «Про делегування окремих повноважень районної ради районній державній адміністрації»,         ст. 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, ст. 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу України, рішення двадцятої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 18.05.2018 року «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів освіти, що знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади», розглянувши матеріали, надані комісією по безоплатній передачі бюджетних установ закладів освіти, що знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади», розглянувши пропозиції  райдержадміністрації,  рекомендації  постійних  комісій,         

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

                    1.Інформацію в.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Стрілець Н.Я., про передачу коштів відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради, взяти до відома.

          2.Передати відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради кошти, отримані як плата за послуги:

невикористаний залишок коштів станом на 01.01.2018 року

0611161 (МНВК) -      1786,82 грн.

доходи які надійшли протягом 2018 року

0611161 (МНВК) - 173,01 грн.

доходи які надійшли протягом 2018 року (батьківська плата за харчування) 0611010 -21683,05 грн. (списки додаються).

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                          Ю.Б. Марченко 

      
                                                              УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія районної ради сьомого  скликання)
                                    Р І Ш Е Н Н Я
                              25 вересня 2018 року
Про передачу коштів відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради


 Відповідно до ст. 142 Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, рішення районної ради від 06.04.2012 року №16/3 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», рішення районної ради від 16.06.1998 року № 2/4 та від 11.12.2008 року № 24/12 «Про делегування окремих повноважень районної ради районній державній адміністрації»,         ст. 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, ст. 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу України, рішення двадцять першої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 20.07.2018 року «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів освіти, що знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл   і        селищ Козельщинського району   у         комунальну        власність Новогалещинської об’єднаної територіальної громади», розглянувши матеріали, надані комісією по безоплатній передачі бюджетних установ закладів освіти, що знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і         селищ Козельщинського району   у       комунальну власність Новогалещинської об’єднаної територіальної громади», розглянувши пропозиції  райдержадміністрації,  рекомендації  постійних  комісій,          

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

                  1.Інформацію в.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Стрілець Н.Я., про передачу коштів відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради, взяти до відома.

         2.Передати відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради кошти, отримані як плата за послуги:

 доходи які надійшли протягом 2018 року (батьківська плата за харчування)

0611010 - 8915,15 грн. (списки додаються);

 доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

0611010 - 6100,00 грн.

         3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.


Голова районної ради                                                          Ю.Б. Марченко