УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2020 року

 

Про Програму економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2020 рік

 

Керуючись п.16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

                                                       РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2020 рік (додається).

2.Райдержадміністрації, районним управлінням і організаціям, виконавчим комітетам сільських рад в основу своєї  діяльності покласти створення необхідних умов для ефективної роботи підприємств і організацій, підтримку вітчизняного товаровиробника, розвиток підприємництва та залучення інвестицій в економіку району, вирішення невідкладних соціальних потреб.

3.Дозволити райдержадміністрації вносити зміни до основних показників економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2020 рік, виходячи з уточнень Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства і Міністерства фінансів України з наступним затвердженням на сесіях районної ради.

     4.Організацію виконання рішення покласти на відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, енергетики, інфраструктури та захисту довкілля райдержадміністрації, контроль за його виконанням - на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 

Голова районної ради                                                        Ю.Б. Марченко

 

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

                                 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І  СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО  РАЙОНУ

на 2020 рік

 

Козельщина

2020

Зміст

Вступ                                                                                                                         3

Розділ І Аналіз економічного і соціального розвитку за 2019 рік                 4-13  

Розділ ІІ Цілі і пріоритети  економічного  і  соціального  розвитку           13-15  

Розділ ІІІ Шляхи підвищення конкурентоспроможності району

та досягнення збалансованого розвитку:

1.      Розвиток місцевого самоврядування та децентралізація влади             15                                                                                                

2.      Фінансова самодостатність                                                                   15-16

3. Розвиток реального сектору економіки                                                    

     3.1 Промисловий комплекс                                                                                                    17                                                                                                                                                                                                                                            

     3.2 Агропромисловий комплекс                                                          17                                                                                                                                                               3.3 Зовнішньоекономічна та інвестиційна політика                                          17                          

      3.4 Будівельна активність та житлова політика                                      17-18

      3.5 Містобудівна діяльність                                                                      18-19

      3.6 Розвиток інфраструктури                                                                    19-20                                         

      3.7 Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва                  20                                                                 

      3.8  Управління об’єктами комунальної  та державної власності              20   

4. Покращення якості життя населення:                                                                                    

      4.1. Охорона здоров'я                                                                                      21                                                                                     

      4.2. Освіта                                                                                                    22-24  

      4.3 Культура                                                                                                     24                                                                                    

      4.4 Підтримка дітей та сім»ї                                                                      24-25                                                   

      4.5  Фізична культура і спорт                                                                    25-26

      4.6 Соціальний захист населення                                                             26-28

      4.7  Зайнятість населення                                                                          28-29

      4.8 Функціонування житлово-комунального господарства                        29      

5. Забезпечення раціонального природокористування                                29-30

7. Енергозбереження та енергоефективність                                                     30

8. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності і

            правопорядку                                                                                                                30                                                

9. Цивільний захист                                                                                         31-32                       

 Додатки                                                                                                            33-51

 

 

                                                                  ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку району на 2020 рік (далі – Програма) розроблена відділом економіки райдержадміністрації разом з іншими  управліннями, відділами, секторами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі,  органами місцевого самоврядування та відповідно до Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних i програмних документів економічного i соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням шістнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 16січня 2015 року,

Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 22.12.2017 №575.

                                                                      

Розділ І Аналіз економічного і соціального розвитку за 2019 рік.

 

         У 2019 році сільськогосподарськими товаровиробниками  вироблено валової продукції  в цінах 2010 року на суму 525,1 млн. грн.,  при плановому показнику 523,0 млн. грн. План виконано на 100,4 %.

В складних погодних та економічних умовах трудівники села району  отримали :

-  зернових та зернобобових культур разом з кукурудзою – 177,7 тис. тонн, що більше проти показника минулого  року на 48,3 тис. тонн та на 2,1 тис. тон більше запланованого показника. Збільшення  валового збору відбулося за рахунок збільшення планових площ посіву ранніх зернових культур на 5,4 тис.га та підвищення врожайності   на 6цн/га .

Олійних  культур зібрано 37,8 тис. тонн  при плані 44,3 тис.тон (85,3%), цукрового буряка накопано 22,6 тис.тонн, план 169,2 тис.тонн (13,3%).План не виконано через зменшення посівної площі даної культури.

            Під урожай 2020 року посіяно  озимі культури  на площі 7315 га.,з них озимої пшениці 7160 га та озимого жита 155 га.

            Тваринницька галузь району.  На 01.01. 2020 року  налічується  1357 голов ВРХ , ( - 53 голови до 2018 року) в тому числі корів 934 голів ( -10  голів до 2018 року), свиней 1900 голів і овець  570 голів на рівні минулого року.

  За підсумками  2019 року господарствами усіх форм власності  реалізовано худоби і птиці у живій вазі  3,2 тис. тонн, тобто на  рівні 2018 року не дивлячись на  спад  поголів’я тварин у населення. Виробництво молока 5228  тонн,  збільшено на 3,2 % проти минулорічного  показника.

Керівники агропідприємств  проводять послідовну роботу по своєчасному розрахунку з працівниками та підвищенню їх реальних доходів.

При плановій заробітній платі 8000 грн середньомісячна заробітна плата одного працівника зайнятого в аграрному виробництві за звітний рік склала 10356 грн., збільшилася на 1432  грн. або на 16,1% відповідно минулорічного показника і на 2356 грн. , (129,4% до плану). Зросла  і орендна плата за використання земельних ділянок. На 0,7 % зріс відсоток орендної плати за орендовані земельні паї, з 8,6 (2018 рік) до 9,3 відсотка (2019 рік).Із нарахованої суми 104597,9 тис. грн. видано  95152,0 тис. грн. Розрахунок проведено на 91 %. Готівкою видано 99,3%.

Збільшення розміру орендної плати відбулося за рахунок високої конкуренції серед орендарів та індексації, пов’язаної з ростом споживчих цін 2019 року. По даному показнику район на 14 місці в обласному рейтингу.

            Сучасний стан аграрного сектора економіки району свідчить про наявність ряду проблем системного характеру. Зокрема основними проблемами  розвитку галузі є: обмеженість власних обігових коштів                                                                                                                                                                            

підприємств; недостатність кредитного забезпечення та довгострокових інвестицій в сільське господарство; нерозвиненість ринкової, фінансової та соціальної інфраструктури; фізичне і технологічне старіння основних фондів, низький рівень купівельної спроможності          

            Із-за зменшення валового збору продукції рослинництва та зниження закупівельної ціни на неї, знизився індекс сільськогосподарської продукції  на 1,4%. до запланованого показника 2019 року.

            Згідно статистичних даних заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району станом на 01 січня 2020 року відсутня.

Виробництво промислової  продукції в  районі  представлено підприємствами: ТОВ «Сканмікс-Україна», ТОВ НВП «Галещина-Агро» та ФОП Чіп Н.А.

            За звітний рік  реалізовано промислової продукції на суму  23,1 млн. грн., до відповідного періоду минулого року показник збільшено на 0,5 млн. (+0,2 млн. грн. до плану).Темп росту  до аналогічного періоду 2018 року становить 103,6% ( до плану +0,5%).

 Розвиток інфраструктури. Одним із завдань є ремонт  доріг. Відповідно до проведеного моніторингу за рахунок субвенції з державного бюджету та  бюджетів сільських рад і об’єднаних територіальних громад на автошляхах місцевого значення та вуличній мережі комунальної власності за  три квартала 2019 року проведено ремонт дорожнього покриття на площі більше 9,3 тис. кв. м.  на суму більше 6,6 млн. грн. (6615 тис. грн.).        По  Козельщинській  ОТГ виконано робіт на суму більше 1,8 млн. грн. відремонтовано більше 3,6 тис.м.кв. , кошти використані з бюджету Козельщинської селищної ради.

В межах Мальцівської сільської ради проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вул: Затишній, Олеся Гончара, Вишневій та провулку Гагаріна площею 500 кв.м. на суму 250000 грн. Кошти перераховані з бюджету Мальцівської сільської ради, підрядчик ФОП Багдарасян В.

У с. Бреусівка по вул. Першотравневій, Олеся Гончара та провулку Шкільному проведено поточний ремонт дороги площею 1000 кв.м на суму 500000 грн. Кошти бюджету Бреусівської сільської ради. Підрядчик ФОП Багдарасян В.

За рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку проведено капітальний ремонт автодороги по вул. Паськевича від вул. Миру до буд.№21 в  с. Піски. З державного бюджету направлялося 912352 грн., використано кошти в сумі 912120 грн., з бюджету Пісківської сільської ради на виготовлення кошторисної документації направлено 58328 грн.

Проведено капітальний ремонт автодороги по вул. Вишневій в с. Висока Вакулівка. З державного бюджету на капітальний ремонт виділено кошти в сумі 1400000 грн., використано – 1369719 грн., на виготовлення кошторисної

 

документації з бюджету Вакулівської сільської ради виділялося 48857 грн., використано – 24999 грн.

Побудовано автодорогу  на Шар Гору  площею 1654,8 кв.м., використано кошти з державного бюджету в сумі 982996 грн.,  за рахунок бюджету Козельшинської ОТГ в сумі 35,0 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію на дану дорогу.

Проведено капітальний ремонт автодороги по вул. Шкільній від вул Центральної у смт. Нова Галещина  на  площі близько 1 кілометра. Загальна сума використаних коштів  800000 грн., в  тому числі за рахунок державної субвенції  440000 грн., місцевий бюджет – 315000грн, в тому числі виготовлення технічної документації  18800 грн.

ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» у 2019 році проведено поточний  середній  ремонт автодоріг:

О1720382 Капустяни-Дяченки-Дмитрівка-Горішні Плавні, протяжність дороги в межах району  31,3 км. 

Поточний дрібний ремонт: О1709122 Козельщина-Хорішки-Великі Кринки протяжність дороги 33,3 км., (сума використаних коштів 1350.0 тис.грн); О1709120 Козельщина-Лутовинівка-Бреусівка-Мальці – 21,2 км. (сума 360,0 тис.грн); О1709124 Хорішки-Висока Вакулівка-Лутовинівка– 29 км. (на суму 900 тис.грн) та автодорога О1709126 /М-22/-Лозки-Пригарівка-Улинка-Мальці -23,9 км. ( 360 тис.грн)

                                               Децентралізація.

                        На сьогодні в Козельщинському районі створено дві об’єднані територіальні громади, які об’єднали 11 місцевих рад та одну сільську раду Кременчуцького району. Це становить 61,1% від загальної кількості існуючих рад.

            Площа охоплена громадами становить 66,9% від загальної площі району. На 01.01.2020 року чисельність населення в об’єднаних територіальних громадах складає близько 14,8 тис. осіб або 79,9% до загальної чисельності населення району.

            Кабінет Міністрів України 18 грудня 2019 року затвердив зміни до Перспективного плану Полтавської області.
            В даному документі враховано бажання громади Солоницької сільської ради приєднатися до Козельщинської ОТГ.
            За Перспективним планом до Козельщинської ОТГ приєднаються Бреусівська, Високовакулівська, Мальцівська та Оленівська сільські ради.

             Василівська сільська рада приєднається до  Новогалещинської ОТГ.

                                               Демографічна ситуація

   Згідно статистичних даних станом на 01 листопада 2019 року наявне населення району складає 18409 осіб. Упродовж  січня-жовтня 2019 року чисельність населення зменшилася на 285 осіб. Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок        природного скорочення, так за січень - жовтень 2019 року кількість народжених живими склала 119 дітей ( 117 дітей у 2018 році), кількість померлих  303 особи проти 321 особи у 2018 році).      ). Із загальної чисельності населення частка працездатних осіб у віці від 15 до 64 років складає 53,5%, старшої вікової групи від 65 років – 31,3%, дітей у віці до 14 років 15,2%.                           

                     

                                    Зайнятість населення та ринок праці.

   Рівень безробіття населення віком від 15 до 64 років становить 1,2% від чисельності економічно активного населення.

Послугами служби зайнятості у 2019 році скористалися 1112 безробітних, що  на  13,4%  більше ніж за відповідний період  минулого року.

Протягом  2019 року за направленням служби зайнятості:

- працевлаштовано  782 особи (рівень працевлаштування зріс з аналогічним періодом минулого року на 5,8%);

- професійне навчання пройшли 201 безробітний;

- до громадських  та інших робіт тимчасового характеру залучалося 506 безробітних.

На 01.01.2020 року на обліку в службі зайнятості перебуває 409 осіб безробітних проти 255 осіб на 01.01.2019 року.

   В рамках системи орієнтації безробітних на підприємництво та самозайнятість,  яка дає необхідні знання для започаткування малого бізнесу, протягом  2019 року Козельщинською районною філією Полтавського обласного центру зайнятості проведено 995 навчальних  семінари за участю 6705 безробітних. (за аналогічний період 2018 року проведено 561 семінар, взяли участь  2576 осіб).  Тематика навчань стосується бізнес-планування, фінансової грамотності підприємців-початківців, сучасних технологій успішного менеджменту бізнесу та інше.


                                                           Фінансова самодостатність

            Головним чинником успішного розвитку району є його фінансова самодостатність.

            Загальний обсяг надходжень у 2019 році до бюджетів усіх рівнів становить 114590,5тис. грн. Надійшло на 70217,4тис. грн.(38,1%) менше, ніж  у  2018 році.

            За  поточний рік до Державного бюджету мобілізовано 64161,4 тис. грн. Порівняно з 2018 роком перерахування  збільшилося на 14297,6 тис. грн. або  на 28,7%.

            До місцевих бюджетів (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 30160,6 тис. грн. порівняно з 2018 роком надходження зменшились на1968,6 тис. грн., або на  6,1 % за рахунок доходів спеціального фонду. Планові показники виконано на 100,7%. Очікуване виконання доходної частини бюджету у 2020 році  прогнозується в сумі  27172,3 тис. грн.

            До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 28612,2 тис. грн., що на 455,5 тис. грн. (101,6%) більше за планові показники.

Податку та збору  на доходи фізичних осіб в поточному році надійшло в обсязі 13358,8 тис. грн. Відсоток виконання – 96,1%. Проти фактичних надходжень минулого року спад надходжень склав 6,6 %, або 877,7 тис. грн.

            Податку на майно в частині плати за землю надійшло 9104,4 тис. грн. (110,5% від плану). Для  порівняння за 2018 рік надходження становили 8719,5 тис. грн.

            Повне виконання затверджених показників податку на майно в частині  плати за землю забезпечено по5 бюджетах  із 8.

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) надійшло 81,1тис. грн., що становить 117,5 до затверджених показників. Проти минулого року надходження зросли на 7,7 тис. грн.

Надходження по єдиному податку  по 8 сільських радах склали 5490,3 тис. грн. План виконано на 95,1%. Зменшення надходжень порівняно з  минулим роком 755,4тис. грн. (87,9%).

            До спеціального фонду (без урахування трансфертів із Державного

бюджету) надійшло 1548,4 тис. грн.                                                       

            В основу формування розрахункових показників доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів на 2020 рік покладено норми чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів прогнозування проводилося з урахуванням проведення адміністративно-територіальної реформи району.

Послідовна реалізація завдань, визначених на 2020 рік, сприятиме стабілізації економічного стану регіону за рахунок зростання:

– обсягу реалізованої промислової та сільськогосподарської продукції;

– середньомісячної номінальної заробітної плати –на 105,8%;.

-  збільшення розміру орендної плати ;

-  декларування доходів громадян.

-  фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018- 2019 років;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки        а також з особливостями:

- зарахування податку від доходів за здавання фізичними особами в оренду земельних ділянок, земельних часток(паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди,

- запровадження земельного податку на лісові землі та встановлення ставок податку за один гектар лісових земель.

         На 2020 рік доходи зведеного бюджету району розраховано в обсязі 27172,3 тис.грн. із них  загальний фонд  26770,9 тис.грн. та спеціальний 401,0 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб в районному бюджеті становить– 51,6% від доходів загального фонду. Прогнозні надходження податку складають 13840,3тис. грн.

В порівнянні з фактичними показниками податку у 2019 році ( 13358,8 тис.грн.) прогнозні показники на 2020 рік більше на 481,2 тис.грн або 3,6 %.

Податку на майно в частині плати за землю прогнозується отримати 7754,2 тис.грн., що на 1350,2 тис.грн. менше надходжень базового року.

Єдиний податок спрогнозовано отримати 4750,5 тис.грн., що становить 86,5% від фактичних надходжень 2019 року.

             Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування   у 2020 році до районного бюджету очікується в обсязі 45,2 тис. грн, на 13,8  тис грн (  20,8 %) менше надходжень  2019 року.

При прогнозуванні надходжень врахована норма законодавства                           щодо зарахування до районного бюджету  37% надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування.

            Прогноз обсягу надходжень плати за надання адміністративних послуг 137,0 тис. грн. Ріст проти очікуваних надходжень поточного року 2%.

Збільшення доходів передбачається від збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

            Доходи спеціального фонду сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ в сумі 401,0 тис.грн.

 

Щодо соціального захисту населення. . Всього в районі обліковується  5708 пільговиків, зокрема, відповідно до Законів України:

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 633 особи.; «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» - 1629 ос.; «Про статус і соціальний захист дітей війни» - 1573 ос.; «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 113 ос.; «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні» - 22 ос.; «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» - 1098 ос.; «Кодекс цивільного захисту України», «Про службу безпеки України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про міліцію» - 9 ос.; «Про охорону дитинства» - 314 ос.; сільські педагоги, бібліотекарі, рослинники, медики, працівники культури на пенсії – 314 ос., пенсіонери за віком – 3961 ос..

Зокрема, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пільги мають:

-   учасники бойових дій – 233 особи (у т.ч., яким виповнилося 85 років –

4 особи);

-   учасники війни – 273 чоловік.;

-   члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – 89 чоловік.;

-   інвалід війни І групи – 5 чоловік;

-   інвалід війни ІІ групи – 25 чоловік;

-   інвалід війни ІІІ групи – 8 чоловік.

 Призначено та проведено перерахунків різних видів допомог - 1020,

 За звітний період  нараховано субсидій на загальну суму – 18440,4  тис. грн., допомог –  27374,7 тис. грн.

   На отримання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю і непрацюючим малозабезпеченим особам надійшло та зареєстровано 19 заяв. Отримали допомогу 2 малозабезпечених осіб та 4 інваліда.

   Надано і використано компенсаційні кошти у сумі 5,8 тис. грн на бензин, ремонт, транспортне та технічне обслуговування автомобілів, що знаходяться у користуванні осіб з інвалідністю.

                Видано 23 путівки для ветеранів війни та осіб з інвалідністю. 

За рахунок державної субвенції, яка має цільове призначення та спрямовується на придбання власного житла дитині-сироті чи дитині позбавленої батьківського піклування віком до 23 років, що перебуває на квартирному обліку, придбано три житлові будинки з усіма зручностями на суму близько 1100 тис. грн.

                                               Охорона здоров’я

В Україні продовжується медична реформа. Трансформація галузі розпочалась із запуску сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки (поліклініки, амбулаторії, ЦПМСД). Поряд з цим заплановано поступове переведення системи охорони здоров’я на страхову модель.

З метою формування нової моделі охорони здоров’я пріоритетними напрямками роботи є наближення  та покращення якості лікарської допомоги сільському населенню шляхом розвитку сімейної медицини, розширення мережі АЗПСМ, а також удосконалення  надання вторинної медичної допомоги. Медичну допомогу населенню району надають Козельщинська центральна районна лікарня та Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги. До складу Центру первинної медико-санітарної  допомоги входять 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 23 ФАПи.

Для зручності пацієнтів змінено графіки роботи амбулаторій (до 18-20 год.), забезпечено попередній запис на прийом, консультування за телефоном. За графіком проводяться виїзні обстеження «вузькими» спеціалістами мешканців сіл. Широко застосовуються стаціонарозамінні форми лікування – денні стаціонари в амбулаторіях та стаціонари вдома.

            Забезпеченість амбулаторіями на 10 тис. населення становить 4,2 при нормі – 3,3. Показник забезпеченості ліжками з цілодобовим перебуванням на 10 тисяч населення складає 36,6, ліжками денних стаціонарів – 16,2.

            Показник охоплення населення наданням медичної допомоги за принципом сімейного лікаря становить 91,0%. Показник укомплектованості лікарями загальної практики – 44,4%.

            Впровадження новітніх методик діагностики та лікування у Центрі покращує якість надання медичної допомоги населенню району. Цілодобове

функціонування телеметричних систем, корпоративної мережі мобільного зв’язку та забезпечення сучасними електрокардіографами дозволяє здійснювати транстелефонну передачу ЕКГ до Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру.

Проводиться поетапне переоснащення структурних підрозділів Центру ПСМД  із  забезпеченням  його  сучасним  медичним обладнанням у відповідності до табеля оснащення, придбання автотранспорту для лікарів дільниць загальної практики сімейної медицини у відповідності до затвердженого нормативу, впровадження  комп’ютеризації робочих місць сімейних лікарів.

Комунальним підприємством «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснюються організаційні, профілактичні та діагностично – лікувальні заходи населення району  та придбаються  вироби медичного призначення. Так протягом 2019 року було придбано гемо аналізатор на суму 196,0 тис. грн.

            Відповідно державної програми «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» з державного бюджету відшкодовано 148,4 тис. грн.

Для покращення обслуговування пацієнтів Департаментом охорони здоров’я Полтавської ОДА придбано та надано в користування за рахунок коштів Світового Банку медичне обладнання та комп’ютерне обладнання на суму 1555186,83 грн.

       За рахунок  коштів виділених  Козельщинською ОТГ та Солоницькою сільською радою було придбано 3 велосипеди.

           

                                                              Освіта

У 2019-2020 навчальному році мережа закладів освіти району налічує 5 закладів загальної середньої освіти та 2 заклади дошкільної освіти. У школах району навчається 397 дітей, (373 дитини - 2018 рік) у дошкільних закладах освіти – 49 дітей (2018 – 61дитина).

Дошкільна освіта представлена двома освітніми закладами, в яких виховується 49 дітей, 14 дітей охоплено соціальним патронатом. Проблемним питанням залишається надання дошкільної освіти по Василівській, Високовакулівській, Солоницькій сільських радах.

Протягом оздоровчого періоду в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області та за її межами оздоровлено 40 дітей.  На закупівлю путівок до ДЗОВ області та на механізм часткового відшкодування вартості путівок із районного бюджету було залучено 66,6 тис грн., з обласного  10,2тис.грн.

У поточному році на зміцнення матеріально - технічної бази навчальних закладів, створення належних умов для виховання і навчання дітей придбано меблі для 1-го класу НУШ на суму 52 956,00 грн., в тому числі – 5300 грн. з районного бюджету.

 В усіх  освітніх  закладах  району проведені поточні  ремонти   приміщень шкіл, харчоблоків, теплогенераторних, закуплено матеріалів на 21418,47 грн. за кошти районного бюджету і частково бюджетів сільських рад.                  Придбано  дезинфікуючі та миючі засоби  на суму 21272,00 грн., в повному  обсязі  забезпечено класними  журналами  на суму  4186,00 грн.

З метою соціального захисту дітей вразливих категорій закуплено одяг для дитини, позбавленої батьківського піклування – 1500,00 грн. районний бюджет.

У рамках реалізації благодійної програми «Розбудова Полтавщини» БФ «Полтавського ГЗК» надана благодійна допомога у вигляді безоплатної передачі:

Оленівська ЗОШ І-ІІІ ст. смарт-телевізора – 9800,00 грн.;

Бреусівська ЗОШ І-ІІІ ст.:  дитячий спортивний майданчик – 105500,00 грн., лавочки – 8400,00 грн.,  альтанка – 35000,00 грн., комп’ютерне обладнання – 338688,00 грн.

Солоницька ЗОШ І-ІІ ст. ноутбук – 9550,00 грн.,   меблі – 9780,00 грн., посуд – 4731,00 грн., тюль – 6000,00 грн.

Бреусівський ДНЗ «Сонечко»: іграшки – 10000,00 грн.;

Оленівський ДНЗ «Чебурашка»: будівельні матеріали для ремонту – 20000,00 грн.  

 За спонсорські кошти у Василівській ЗОШ І-ІІ ст. встановлено насосну станцію, проведено водогін, для Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст. придбано холодильник («Відродження» - 7165,00 грн.), Бреусівський ДНЗ «Сонечко» - смарт-телевізор (Артем Вітко).

За державні кошти для дітей з особливими освітніми потребами для інклюзивного навчання у Бреусівській ЗОШ І-ІІІ ст. придбано дидактичні матеріали та стіл з підсвіткою на загальну суму  16457,00 грн.           

Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги. Станом на 1 січня 2018 року відповідно до Єдиного обліку багатодітних сімей в Україні на території району проживає 274 багатодітні родини, в яких виховується 699 дітей.

За   2019 рік видано 306 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та 681 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.

У звітному році охоплено харчуванням 317учнів шкіл та 49 вихованців ДНЗ. Вартість одноразового харчування учнів шкіл було збільшено до 10грн., проти 8 грн. у 2018 році. Забезпечено безоплатним одноразовим харчуванням учнів пільгових категорій та 1 – 4 класів – 173 учні, за рахунок коштів районного бюджету.

 

                                                         Культура.

            Мережа закладів культури району має розгалужену структуру і об'єднує  20 клубних, 15 бібліотечних, 1 естетично-освітній.

Клубним закладами та бібліотеками району проведено ряд масових  заходів присвячених до календарних та державних свят: «Відкрий Європу для себе», «Що ми знаємо про шлях України до незалежності», «За честь, за славу, за народ» і ще багато інших. Проведено семінар-тренінг «Роль бібліотек у формуванні культури інформаційної безпеки»

 Діють також формування для дорослих, а саме хоровий колектив, гуртки естрадного вокалу. Вкотре у 2019 році проведено захід районного рівня з нагоди всесвітнього Дня здоров’я.

Бібліотеками району на високому рівні ведеться краєзнавча та народознавча робота, починаючи з оздоблення бібліотек рушниками, старовинними вишиванками, предметами народного побуту, фотографіями і закінчуючи нарисами з історії та культури рідних сіл. Діють клуби за інтересами. До державних та культурно-мистецьких свят, пам’ятних дат проводяться різноманітні тематичні та літературні  вечори, уроки пам’яті та уроки мужності, години цікавих повідомлень та інше.

 

Своєрідним підсумком розвитку народного мистецтва в районі можна вважати щорічне обласне свято «Козацької слави цілюще джерело», в якому беруть участь кращі колективи клубних закладів району та області, відбувається театралізоване дійство. На території проведення свята організовуються виставки   робіт народних майстрів.

 

  Житлово-комунальне господарство та містобудування

            У процесі розроблення знаходяться генеральні плани сіл: Чечужино, Хмарине, Новоселівка, Красносілля, та ІІ Олександрвка по Бреусівській сільській раді. Пройшло громадське обговорення та розглянуто на містобудівній раді Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У 2019 році на розробку генеральних планів з бюджету сільської ради використано 133128 грн, а спочатку -267628 грн.

            Пріоритетним є розроблення містобудівної документації для об’єднаних територіальних громад. На сьогодні це питання опрацьовується Козельщинською та Новогалещинською об’єднаними територіальними громадами.  Козельщинською ОТГ  розробляються  генеральні плани на села: Павлівка, Лутовинівка, Нова Україна, Приліпка  та історико-архітектурний опорний план на селище Козельщина.

 

                                                Надання адміністративних послуг

            Будь-які реформи, в тому числі і реформа децентралізації, починаються зі зміни взаємовідносин між державою та громадянином. Саме з наближення послуг до населення, забезпечення прозорості та зрозумілості дій влади в питанні надання адміністративних послуг і створюється мережа центрів надання адміністративних послуг (далі ЦНАП). Їх функція дозволить пришвидшити процес отримання послуг, вирішити низку соціальних проблем і крім того сприятиме надходженню додаткових коштів до місцевого бюджету.

            При райдержадміністрації функціонує  районний центр надання

адміністративних послуг, яким у 2019 році  надається 66 видів послуг. Даний

ЦНАП підключено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб-підприємців.

            За результатами роботи за 2019 рік надано 10064 адміністративних послуг. ЦНАП  укомплектований кадрами, три адміністратора і один державний реєстратор, які повністю забезпечені комп’ютерною технікою та печаткою.

                                   Зовнішньоекономічна діяльність

            Основною продукцією, яка експортується з району є продукція                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  агропромислового комплексу. Найбільшими експортерами являються ТОВ АФ «Добробут» та АФ «Аршиця» та ПОСП « Відродження».

 

  ІІ. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку

                                                 на 2020 рік.

Метою Програми є стабілізація соціально-економічної ситуації в районі, підвищення ефективності використання економічного потенціалу району та створення умов для покращення якості життя населення.

Цілі та пріоритети реалізації заходів Програми:

- підтримка добровільного об’єднання територіальних громад та міжмуніципального співробітництва;

- сприяння у формуванні спроможних об’єднаних територіальних громад, здатних самостійно, за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення;

-  збільшення кількості робочих місць в районі, зокрема за рахунок участі суб’єктів господарювання у реалізації інвестиційних проектів, для отримання додаткових коштів, які дозволять створити нові робочі місця;

-  зниження рівня безробіття та посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів;

-  створення умов для розвитку аграрного сектору району, підвищення його конкурентоспроможності, підтримка утворення малих фермерських та сімейних господарств, ведення органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування;

- зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення району, створення умов для зростання заробітної плати, пом'якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення району;

- розкриття резервів надходжень до бюджетів усіх рівнів, раціональне використання бюджетних коштів,зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевого бюджету;

-  підвищення якості надання медичних та освітніх послуг, зміцнення матеріальної бази систем освіти, культури, охорони здоров’я та спорту із залученням усіх джерел фінансування;

-  створення сприятливих умов для надходження в район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу району;

-  продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах соціальної сфери, стимулювання раціонального використання енергоресурсів;

сталий розвиток  населених пунктів району, забезпечення  населення доступним, якісним та комфортним житлом, розвиток транспортної та іншої інфраструктури, мінімізація негативного впливу за будь-яким виміром на життя і здоров’я жителів;

-  продовження роботи з розроблення містобудівної документації місцевого рівня, в тому числі об’єднаних територіальних громад;

-  популяризація фізичної культури та спорту, здорового способу життя серед населення району, формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних майданчиків, підготовка підростаючого покоління до участі у змаганнях;

- збереження національних звичаїв та традицій, популяризація культурної спадщини та духовних надбань. Розвиток історико-культурного, творчого та пізнавального потенціалу;

- впровадження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді;

 - вжиття заходів щодо захисту населення та  об’єктів економіки від надзвичайних ситуацій техногенного, природного чи іншого характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від таких ситуацій.

 

Розділ ІІІ Шляхи підвищення конкурентоспроможності району та досягнення збалансованого розвитку:

1. Розвиток  місцевого самоврядування та децентралізація влади.

 

Пріоритетні напрямки розвитку:

-          сприяти процесу об”єднання територіальних громад у районі до 100%;

-          надавати інформаційно-консультаційну допомогу  сільським радам згідно Закону України «Про добровільне об”єднання територіальних громад».

 

  2. Фінансова самодостатність.

2.1. Джерела формування бюджетів

    

Основні заходи на 2020 рік:

-       організація роботи із забезпечення адміністрування податків і зборів та інших платежів -  Козельщинське відділення Кременчуцької державної податкової інспекції  у Полтавській області- протягом року;

-        активізація роботи щодо виявлення платників, які нараховують заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімального розміру та виплачують її з порушенням вимог законодавства - Козельщинське відділення Кременчуцької державної податкової інспекції  у Полтавській області- протягом року;

-        проведення заходів щодо застосування нової нормативної грошової оцінки земель населених пунктів при сплаті земельного податку та орендної плати за земельні ділянки - Відділ Держземагентства в Козельщинському районі, Козельщинське відділення Кременчуцької державної податкової інспекції  у Полтавській області, виконкоми  сільських рад- протягом року;

-        недопущення випадків надання економічно необґрунтованих пільг суб’єктам господарювання по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежах -  фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

-         вжиття заходів щодо зменшення заборгованості зі сплати податків та зборів до місцевих бюджетів - Козельщинське відділення Кременчуцької державної податкової інспекції  у Полтавській області- протягом року.

 

   2.2. Фінансування заходів:

     

Основні заходи на 2020 рік:

-  при формуванні проекту районного бюджету та бюджетів сільських  рад  планування видаткової частини провести за програмно-цільовим методом – фінансове управління  райдержадміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету, виконкоми сільських  рад;

          -  забезпечення належного функціонування закладів гуманітарної та соціальної сфери ;

          -  забезпечення дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами - головні розпорядники бюджетних коштів  протягом року;

          - упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати не обгрунтованого збільшення такої чисельності; здійснити вивільнення штатних одиниць, у т.ч. тих, які є вакантними; переглянути мережу закладів з урахуванням їх навантаження та наповнюваності - головні розпорядники бюджетних коштів  протягом року;

 - здійснення видатків, які пов'язані із стимулюванням працівників  кожної бюджетної установи проводити за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів - головні розпорядники бюджетних коштів  протягом року;

-  забезпечити посилення фінансово-бюджетної дисципліни шляхом ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів - фінансове управління  райдержадміністрації,  виконкоми сільських рад- протягом року.

Визначити відповідальними за виконання програми економічного і соціального розвитку району на 2020 рік та використання бюджетних коштів                                                Козельщинську  районну державну адміністрацію.

       Виконання заходів Програми здійснюється також шляхом залучення до районного бюджету субвенцій  з  сільських бюджетів та бюджету ОТГ для створення  умов  для  стабільного  розвитку  надання  медичної   допомоги  населенню  району  на  первинному  та  вторинному  рівнях, забезпечення функціонування та покращення навчально – виховного процесу загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів району, покращення матеріально-технічної бази діючих закладів культури та забезпечення їх функціонування, забезпечення діяльності (утримання) фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, надання  державної соціальної допомоги та соціального захисту найбільш вразливих верств населення, утримання і використання матеріально-спортивної бази дитячої юнацько–спортивної школи та забезпечення її функціонування, виконання заходів місцевих програм.

 

3. Розвиток реального сектору економіки

3.1. Промисловий комплекс.

Ключові заходи на 2020 рік:

-     розширення мережі фірмової торгівлі – промислові підприємства, виконкоми  сільських рад -  протягом року;

-     запровадження природоохоронних технологій та системного заощадження паливно-енергетичних ресурсів – промислові підприємства району – протягом року.

3.2.  Агропромисловий комплекс

Ключові заходи на 2020 рік:

- залучення до аграрного сектору району інвестиційних ресурсів –  підприємства агропромислового комплексу, райдержадміністрація – протягом року;

- забезпечення реалізації державних, регіональних програм по підтримці сільськогосподарських підприємств – райдержадміністрація, виконкоми сільських  рад.

 

3.3. Зовнішньоекономічна та інвестиційна політика.

Ключові заходи:

-     розповсюдження інформації щодо  інвестиційного потенціалу району, інвестиційних пропозицій серед потенційних інвесторів та міжнародної спільноти – райдержадміністрація, виконавчі комітети сільських рад  – протягом року;

-     створення умов для реалізації інвестиційних проектів та забезпечення супроводу інвестиційних проектів, які мають пріоритетне значення для розвитку району, в тому числі інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки,  –  галузеві структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети  сільських  рад  – протягом року;

-      відбір та підготовка земельних ділянок не с/г призначення  для подальшої можливої передачі інвесторам на конкурсних засадах для реалізації інвестиційних проектів – відділ Держгеокадастру у Козельщинському районі, виконавчі комітети сільських  рад  – протягом року;

-     проводити роботу щодо залучення проектів міжнародної технічної допомоги, грантів для розвитку району –  галузеві структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, виконавчі комітети  сільських  рад  – протягом року;

-     оновлювати інвестиційний паспорт району – райдержадміністрація – двічі на рік;

-     участь інвестиційних проектів у конкурсних відборах інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів фонду регіонального розвитку – відділ освіти РДА,КП «Козельщинська ЦРЛ», КП «Козельщинський ЦПМСД», відділ культури, сім'ї, молоді та спорту РДА.

3.4. Будівельна активність та житлова політика

Ключові заходи  на 2020 рік:

- розроблення та затвердження план-графіку введення в експлуатацію об’єктів житлового будівництва – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації, сільські  ради – протягом  2020 року;

- реалізація програм підтримки житлового будівництва, зокрема:цільової регіональної Програми «Власний дім» на 2017-2021 роки; програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; державних програм із забезпечення житлом пільгових категорій громадян відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації, сільські  ради –   протягом року;

- резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла, визначених містобудівною документацією – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації, сільські  ради– протягом року;

- проведення моніторингу стану розвитку в районі житлового будівництва – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації,  сільські  ради– протягом року;

- сприяння  будівництву житла за рахунок всіх джерел фінансування -  відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації, сільські  ради – протягом року;

- сприяння забезпеченню доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації, сільські  ради – протягом  року

- забезпечення виконання плану заходів щодо створення безперешкодногожиттєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації, сільські ради, підприємства та організації – протягом року;

- проведення засідань районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

 

3.5. Містобудівна діяльність

Ключові заходи на 2020 рік:

- забезпечення розроблення та оновлення (коригування) містобудівної документації: схеми планування території району, генеральних планів населених пунктів, зонінгів, детальних планів територій відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації, сільські  ради – протягом  року;

- поновлення генеральних планів з розробкою планів зонування, розробка схеми планування району – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації, сільські  ради – протягом  року.

 

3.6. Розвиток інфраструктури.

Ключові заходи  на  2020 рік:

-          забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту,  підвищення рівня транспортного обслуговування населення – райдержадміністрація, автотранспортні підприємства, протягом року;

-     оновлення пасажирського рухомого складу – автотранспортні підприємства;

-      забезпечення споживачів високоякісними послугами зв’язку – телекомунікаційні підприємства, протягом року;

-          збереження від руйнування та забезпечення належного транспортно-експлуатаційного стану вулично-дорожньої мережі району;

-           безперебійний, безпечний та зручний рух транспортних засобів та пасажирів з розрахунковими швидкостями та навантаженнями;

-           зниження ризиків дорожньо-транспортних пригод;

-           облаштування об’єктів транспортної інфраструктури умовами доступності для всіх категорій населення;

-           забезпечення мешканців району автобусним сполученням та створення умов для його безперервного та безпечного функціонування;

-          забезпечення сільського населення відділеннями поштового зв’язку

-           капітальний, поточний ремонт дорожнього покриття автодоріг загального користування місцевого значення – ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» – протягом  року;

-           капітальний, поточний ремонт дорожнього покриття вулиць і доріг комунальної власності - фінансове управління райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування та об’єднані територіальні громади – протягом  року;

-           придбання та встановлення дорожніх знаків, облаштування автобусних зупинок - органи місцевого самоврядування та об’єднані територіальні громади – протягом  року;

-           придбання  дорожньо - будівельної техніки – об’єднані територіальні громади – протягом  року;

-           залучення коштів з бюджетів усіх рівнів для ремонту доріг в районі -  органи місцевого самоврядування та об’єднані територіальні громади – протягом  року;

-           своєчасне і повне задоволення потреб населення в перевезеннях - райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування та об’єднані територіальні громади – протягом  року;

-          моніторинг діяльності автомобільних перевізників щодо дотримання останніми умов договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту приватними перевізниками -  райдержадміністрація, об’єднані територіальні громади – протягом  року.                                                                

 

 

3.7. Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва.

Ключові заходи на 2020 рік:
-  скорочення часу і витрат суб’єктів підприємництва на започаткування власної справи і отримання  якісних адміністративних послуг – Центр надання адміністративних послуг, протягом року;

- здійснення, відповідно до плану діяльності райдержадміністрації, розробки проектів регуляторних актів та проведення заходів з відстеження результативності – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

- оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, а також забезпечення їх обговорення шляхом проведення круглих столів із залученням громадськості – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності – структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконкоми сільських рад – протягом року;

- продовжити практику надання одноразових допомог для заняття підприємницькою діяльністю – районний центр зайнятості;

 

3.8. Управління об’єктами  комунальної та державної власності

Ключові заходи на 2020 рік:

-    надавати в оренду комунальне майно для ведення підприємницької діяльності, з метою отримання стабільних доходів до місцевих бюджетів – виконкоми  сільських рад, протягом року;

-   розміщувати на веб-сайті райдержадміністрації, інформацію про вільні об’єкти державної  та комунальної власності  з метою залучення інвесторів – райдержадміністрація, виконкоми сільських рад, протягом року;

-   проводити облік та інвентаризацію  державного та комунального майна – райдержадміністрація, районна рада, виконкоми, сільських рад, протягом року.

 

 

       4. Покращення якості життя населення:

4.1. Охорона здоров’я.

 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2020 рік:

 

-  створення  умов  для  стабільного  розвитку  надання  медичної   допомоги  населенню  району  на  первинному  та  вторинному  рівнях;

-  покращення матеріально-технічної бази закладів первинної та вторинної  медичної допомоги.

 

Ключові заходи на 2020 рік

 

Первинний рівень надання медичної допомоги:

 

- забезпечення паливно-енергетичними матеріалами та запасними частинами санітарного автотранспорту Центру ПМСД  – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

-             покращення матеріально-технічної бази (закупівля аналізаторів та іншої медичної техніки для сільських амбулаторій) - місцевий бюджет, кошти інвесторів;

- ремонт приміщення  центру первинної медико-санітарної допомоги та його структурних підрозділів-– кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

 

- поліпшення медико-соціального забезпечення дітей-інвалідів та дітей пільгової категорії безкоштовними ліками – кошти місцевого бюджету, кошти інвесторів;

       - забезпечення безкоштовними лікарськими засобами пацієнтів з онкологічним захворюванням,– кошти районного та місцевого бюджетів;

- забезпечення постійного спостереження за диспансерними хворими та проведення профілактики і боротьби з керованими інфекціями;

- з метою ранньої діагностики туберкульозу  у дітей забезпечити придбання туберкуліну – кошти районного та місцевого бюджетів;

- забезпечення інсулінами інсулінозалежних хворих та пероральними таблетованими протидіабетичними препаратами хворих на цукровий діабет, медичними препаратами для хворих з нецукровим діабетом, – кошти  державного та місцевого бюджетів.

 

Вторинний рівень надання медичної допомоги:

 

- покращення, виявлення, зменшення захворюваності та смертності населення на соціально-небезпечні хвороби: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, СНІД;

- покращення матеріально-технічної бази закладу:

- термомодернізація приміщення соматичного відділення Козельщинської ЦРЛ  – різні джерела фінансування, протягом року;

-  надання субвенції Новогалещинською і Козельщинською ОТГ та сільськиими  радами для забезпечення фінансово-господарської діяльності Козельщинської ЦРЛ в межах кошторисних призначень.

 

4.2 Освіта

Пріоритетні напрямки розвитку:

-       забезпечення впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

-       створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

-       зміцнення та оновлення навчально-матеріальної бази навчальних, дошкільних, позашкільних закладів району.

           

             Ключові заходи на 2020 рік

                        Дошкільна освіта:

-          покращення навчально-виховного процесу у закладах дошкільної освіти;

-           забезпечення стовідсоткового охоплення дошкільною освітою дітей, у першу чергу старшого дошкільного віку;

-          впровадження в роботу дошкільних закладів програм розвитку «Дитина», «Впевнений старт», орієнтації на потреби вихованця в освітньому процесі і дитино центризм, збалансований розвиток життєво компетентної особистості з раннього дитинства;

-          реалізація принципу наступності між дошкільною і початковою освітою;

- виховання здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- оновлення науково-методичного супроводу в роботі закладів дошкільної освіти району.

- досягти показника охоплення дітей віком від 3 років до 6 (7) років різними формами дошкільної освіти – не менше 95%;

- покращення матеріально-технічної бази  їдалень дошкільних закладів  на виконання програми «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні».

 

Загальна середня освіта:

 

- реалізація Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;

-          забезпечення своєчасного та повного виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2020 році ;

-          забезпечення спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань інклюзивного та інтегрованого навчання дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах освіти;

-          забезпечення реалізації заходів, визначених Комплексною програмою розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2019-2020 роки та Програмою національно-патріотичного виховання дітей та молоді у  Козельщинському  районі на 2016-2020 роки, районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки;

-          здійснення заходів щодо збереження і розвитку мережі закладів позашкільної освіти, гуртків, груп, інших творчих об’єднань та створення їх філій;

-          залучення до позашкільної освіти дітей соціально вразливих категорій та дітей з девіантною поведінкою до гуртків у позаурочний час;

-          забезпечення оздоровленням дітей різних соціально вразливих категорій на пільгових умовах;

- створення освітніх округів, опорних шкіл, формування оптимальної мережі, яка б задовольняла потреби населення та створила належні умови для навчання і виховання учнів;

- організація виховного процесу на основі розвитку у молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції на засадах національно-патріотичного виховання, уникати переобтяженості неактуальними виховними заходами;

- впровадження особистісно-орієнтованих методик та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

- організація  роботи з раннього виявлення та обліку дітей, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, своєчасно надавати їм корекційну допомогу та забезпечувати якісне інклюзивне або інтегроване навчання;

-  формування цілісної, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення особистості;

- виховання патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний  приймати відповідальні  рішення;

- сприяння розвитку нової особистості, яка  в подальшому  стане новатором, здатним  змінювати навколишній  світ, розвивати  економіку, конкурувати;

- розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, особливо учнів із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;

- підвищення фахового рівня педагогічних працівників через систему курсової перепідготовки, атестації, участь у конкурсах педагогічної майстерності, презентації передового педагогічного досвіду;

- забезпечення охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою на 100%;

- забезпечення пільгового підвезення учнів та педагогічних працівників сільської місцевості до місця навчання і додому;

- покращення організації та якості харчування,  медичного обслуговування учнів;

- термомодернізація приміщення  Бреусівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- термомодернізація приміщення  Оленівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт спортивного залу Високовакулівської ЗОШ І-ІІ ступенів;

- капітальний ремонт приміщення Солоницької  ЗОШ І-ІІ ступенів;

- капітальний ремонт покрівлі  Оленвської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- належне фінансування закладів позашкільної освіти, залучення коштів сільських рад для підтримки та розвитку;

 

4.3       Культура

Ключові заходи на 2020 рік:

 

 - забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення району, організація культурного обслуговування населення, повноцінного, змістовного дозвілля – сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом  року;

 - підготовка та проведення культурно-мистецьких заходів, що популяризують національну культуру – сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом  року;

- підготовка та проведення заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді – сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом  року;

- залучення різних категорій населення району до участі у фестивалях, конкурсах, інших культурно-мистецьких заходах – сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом  року;

- забезпечення участі кращих аматорських колективів району в районних та обласних культурно-мистецьких заходах – сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом  року; 

-  проведення ремонтних робіт у закладах культури району – сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради – протягом  року;

- поповнення фондів бібліотек централізованої бібліотечної системи району, доукомплектування їх новою літературою, забезпечення передплати на періодичні видання – сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом  року;

- забезпечення охорони та збереження пам'яток культурної спадщини, проведення ремонтно-реставраційних робіт та впорядкування прилеглої території об’єктів культурної спадщини району – сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад – протягом  року;

- проведення роботи з наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України, підготовки облікової документації, виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків та інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій –  сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом  року;

 

4.4              Підтримка дітей та сім’ї    

  Ключові заходи на 2020 рік:

­  здійснення підтримки проведення інформаційно-просвітницьких та культурологічних заходів спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та родинних традицій, виховання почуття батьківської відповідальності, в тому числі, з нагоди відзначення Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька –  сектор культури, сім'ї, молоді та спорту спільно с службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

­  забезпечення дотримання прав сімей соціально вразливих категорій, в першу чергу багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей учасників бойових дій та інших - сектор культури, сім'ї, молоді та спорту спільно с службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

­  здійснення підтримки інформаційних кампаній щодо державних соціальних гарантій соціально вразливим сім’ям з дітьми – сектор культури, сім'ї, молоді та спорту спільно с службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

­  забезпечення роботи телефонних «гарячих ліній» центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області з питань подолання кризових ситуацій в сім’ї, в тому числі насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми - сектор культури, сім'ї, молоді та спорту спільно с службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

­  здійснення підтримки інформаційно-просвітницьких та культурологічних заходів з питань затвердження ґендерної рівності у суспільстві, формування нульової толерантності щодо протидії насильству за ознакою статі та домашнього насильства - сектор культури, сім'ї, молоді та спорту спільно с службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

­  здійснення підтримки проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді, відзначення видатних дат, в тому числі військово-патріотичних заходів - сектор культури, сім'ї, молоді та спорту спільно с службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

­  здійснення підтримки проведення  заходів, спрямованих на формування здорового способу життя та профілактику негативних явищ серед молоді - сектор культури, сім'ї, молоді та спорту спільно с службою в справах дітей, районним центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді – протягом року.

 

4.5.  Фізична культура і спорт

 

Ключові заходи на 2020 рік:

 

- збільшення кількості спортивних споруд на  рівні сучасних вимог, особливо за місцем проживання та в сільській місцевості – виконкоми селищних та сільських рад, сектор культури, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації   – протягом року;

­  збільшення кількості осіб різних вікових категорій, які займаються фізичною культурою і спортом за місцем проживання - сектор культури, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації   – протягом року;

-          створення умов для збереження та розвитку матеріально-технічної бази у сфері фізичної культури і спорту, проведення капітального ремонту та оновлення спортивних споруд -  сектор культури, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з сектором освіти райдержадміністрації та виконкомами сільських/селищних рад - протягом року; 

-          поширення форми реабілітаційної  роботи   серед  інвалідів   засобами фізичного виховання та спорту - сектор культури, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації     спільно з управлінням   соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року;

-          проведення місячника з ремонту та реконструкції спортивних майданчиків «Спорт для всіх – спільна турбота» - сектор культури, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації  спільно з відділом освіти райдержадміністрації та виконкомами сільських та селищних рад -протягом року;

      

4.6.  Соціальний захист населення

              Ключові заходи на 2020 рік:     

 - передбачити  кошти на звільнення від сплати за соціальне обслуговування громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд та допомогу, проте з певних об’єктивних причин не  надають їм допомогу та яким встановлена диференційована плата, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України)  – Козельщинський районний територіальний центр соціального обслуговування, виконкоми сільських та селищних радпротягом року;

- виділити  додаткові кошти  на організацію роботи Козельщинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із застосуванням інноваційних технологій, розширення спектру соціальних послуг, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України)  -  районна рада, Козельщинський районний територіальний центр соціального обслуговування, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних радпротягом року;

-  передбачити кошти для забезпечення стовідсоткового охоплення соціальними послугами громадян похилого віку та осіб з інвалідністю відповідно до потреби -Козельщинський районний територіальний центр соціального обслуговування, виконкоми сільських та селищних рад– протягом року;

-  забезпечити   реабілітацію дітей з інвалідністю  відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей  89 та 91 Бюджетного кодексу України) - управління  соціального захисту населення райдержадміністраціїпротягом року;

- забезпечити надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів відповідно до фактичної потреби  – виконкоми сільських та селищних рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації  – протягом року;

- виділити кошти на придбання витратних матеріалів (папір ксероксний та перфорований, канцелярське приладдя, швидкозшивачі, витратні матеріали для комп’ютерної техніки та оргтехніки, поштові конверти та марки, тощо) з метою забезпечення виконання функцій, покладених на органи соціального захисту населення щодо призначення населенню житлових субсидій  та пільг в умовах монетизації   (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) –Козельщинська райдержадміністрація, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, Козельщинська районна радапротягом року;

- забезпечити  додаткові соціальні гарантії для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, сім’ям у складі яких є діти постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям – сиротам, допомоги на поховання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надання пільг на медичне забезпечення, придбання санаторно – курортних путівок  для оздоровлення осіб, віднесених до категорій  1, 2 і дітей постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та відшкодування вартості проїзду постраждалим 1 та 2 категорій  - виконкоми сільських та селищних рад, управління  соціального захисту населення райдержадміністраціїпротягом року;

-  забезпечити санаторно – курортним лікуванням  реабілітованих осіб, які зазнали політичних репресій, ветеранів війни, осіб на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» райдержадміністрація,  районна рада, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації протягом року;

-  передбачити кошти в місцевому бюджеті для фінансування районної комплексної програми соціального захисту населення „Турбота” на 2020 рік  з метою надання додаткових соціальних гарантій окремим пільговим категоріям громадян та громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах–районна державна адміністрація, районна рада, управління  соціального захисту населення райдержадміністраціїпротягом року.

-  забезпечити  додаткові соціальні гарантії   членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також особам, які брали участь в антитерористичній операції та  особам, які беруть участь в ООС в районах її проведення – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних радпротягом року;

-  забезпечити  додаткові соціальні гарантії  сім’ям з дітьми загиблих учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил – районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних радпротягом року;

- здійснювати заходи із  соціальної та професійної  адаптації учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил  –  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Козельщинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних радпротягом року;

- забезпечити ведення обліку внутрішньо переміщених осіб та внесення необхідних даних про них  до Єдиної інформаційної бази даних  про внутрішньо переміщених осіб  – управління  соціального захисту населення райдержадміністраціїпротягом року;

- забезпечити призначення (відновлення), припинення державних соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації протягом року;

-  підтримувати  в актуальному стані Єдиний Державний автоматизований реєстр пільговиків з метою надання пільг окремим пільговим категоріям населення – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації– протягом року;

- сприяти працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб – Козельщинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, виконкоми селищних та сільських рад протягом року;

- забезпечити реалізацію  пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»  - Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року;

 

4.7.    Зайнятість населення

            Ключові заходи на 2020 рік:               

 

- розвиток соціального діалогу служби зайнятості, роботодавців та громадських організацій в напрямку роз’яснення засад та завдань регіональної політики зайнятості щодо легалізації зайнятості та трудових відносин, задоволення потреб роботодавців у висококваліфікованих кадрах та доборі підходящої роботи для населення- районна філія обласного центру зайнятості– протягом року;

- забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, працевлаштування та професійна адаптація демобілізованих учасників антитерористичної операції, сприяння започаткуванню власної справи, підвищення конкурентоспроможності демобілізованих військовослужбовців – районна філія обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

- сприяння зайнятості населення, насамперед не конкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян – структурні підрозділи райдержадміністрації   спільно з районною філією обласного центру зайнятості – протягом року;

          - забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт, спрямованих на задоволення суспільних потреб населення – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, селищні та сільські ради, районна філія обласного центру зайнятості – протягом року.

 

4.8. Функціонування житлово-комунального господарства

         Ключові заходи на 2020 рік:

- будівництво, реконструкція, розширення водопровідних мереж в населених пунктах району – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, енергетики, інфраструктури та захисту довкілля райдержадміністрації, Козельщинська і Новогалещинська ОТГ та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;

- підвищення якості надання послуг з ремонту та утримання приміщень, будинків, споруд, прибудинкових територій – відділ містобудування, архітектури житлово-комунального господарства, енергетики, інфраструктури та захисту довкілля райдержадміністрації, Козельщинська і Новогалещинська ОТГ та сільські ради, комбінат комунальних підприємств – протягом року;

- облаштування майданчиків під контейнери для зберігання твердих побутових відходів – відділ містобудування, архітектури житлово-комунального господарства, енергетики, інфраструктури та захисту довкілля райдержадміністрації, Козельщинська і Новогалещинська ОТГ та сільські ради, комбінат комунальних підприємств– протягом року;

- ліквідація утворених  несанкціонованих сміттєзвалищ – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства. енергетики, інфраструктури та захисту довкілля райдержадміністрації, селищні та сільські ради, комбінат комунальних підприємств - протягом року;

Одним з найбільш важливих елементів для запровадження роздільного збирання побутових відходів на території району є планування й організація роботи сортувальних станцій та сміттєпереробного заводу  на території області.

 

5. Забезпечення раціонального природокористування.

 

Ключові заходи на 2020 рік:

 

-           участь у проекті «Субрегіональна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області» (GIZ);

-           запровадити роздільне збирання сміття із встановленням відповідних сміттєвих баків – виконкоми селищних, сільських рад;

- максимальне використання земель, які непридатні для ведення сільського господарства,  шляхом створення лісонасаджень та залуження – ДП «Полтавське лісове господарство» Кременчуцьке лісництво;

- проведення Дня довкілля – виконкоми селищної, сільських рад, квітень-травень 2019 року;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території району та недопущення утворення нових – виконкоми селищних та сільських рад, протягом року.

 

6. Енергозбереження та енергоефективність.

 

Ключові  заходи на 2020 рік:

-     удосконалення контролю витрат енергоресурсів в поєднанні з впровадженням систем автоматичного регулювання споживання енергії – бюджетні, комунальні установи - протягом року;

-     заміна ламп розжарювання, а також люмінесцентних світильників застарілих конструкцій з низькоефективними і ненадійними пускорегулюючими пристроями на енергозберігаючі компактні люмінесцентні лампи – бюджетні, комунальні установи, протягом року;
        - заміна існуючого затратного енергетичного обладнання на енергоощадне – бюджетні установи - протягом року;
        -  інноваційні  енергоефективні  заходи  - виконкоми сільських, селищних рад, бюджетні, комунальні установи - протягом року;

-     збереження тепла шляхом заміни   вікон та дверей на сучасні металопластикові, утеплення перекриття, – комунальні та бюджетні організації, протягом року.

 

7.  Захист  прав  і  свобод  громадян,  забезпечення  законності  і правопорядку.

 Ключові заходи на 2020 рік:

 

-                     створення системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами – виконкоми селищних і сільських рад спільно з Козельщинським РВ поліції Кобеляцького відділу ГУ НП в Полтавській області, протягом року;

-                     покращення роботи з виявлення порушень, пов'язаних з розкраданням або нецільовим використанням коштів державного бюджету, корупцією серед державних службовців та інших посадових і службових осіб - Козельщинське РВ поліції Кобеляцького відділу ГУ НП в Полтавській області, протягом року;

-                     підвищення оперативності реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом підвищення мобільності особового складу правоохоронних органів та удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях - Козельщинське РВ поліції Кобеляцького відділу ГУ НП в Полтавській області, протягом року;

-                     стабілізація криміногенної ситуації в районі шляхом запобігання криміналізації населення та переконання у невідворотності покарання за скоєні злочини - КозельщинськеРВ поліції Кобеляцького відділу ГУ НП в Полтавській області, протягом року.

 

8. Цивільний захист.

 

Ключові заходи на 2020 рік:

- створення ефективних сил цивільного захисту – Козельщинський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області;

- підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації – сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Козельщинський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, спеціалізовані служби ЦЗ району;

- удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного     захисту – навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області, сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;

- удосконалення механізму взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у процесі виконання заходів цивільного захисту – сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району;

- доукомплектування Козельщинського районного сектору ГУ ДСНС України у Полтавській області аварійно-рятувальною, інженерною та спеціальною пожежною технікою, засобами рятування, індивідуального спорядження та захисту, спеціальним обладнанням і приладами – Козельщинський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області;

- утримання, збереження та розвиток фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) –  сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Козельщинський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області;

- впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки Козельщинський районний сектор головного управління ДСНС України у Полтавській області, керівники потенційно небезпечних об’єктів;

- створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям – сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації;

- забезпечення постійної готовності сил і засобів  цивільного захисту  до  запобігання  надзвичайним  ситуаціям та ліквідації їх наслідків – сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Козельщинський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації;

- надання з використанням засобів цивільного захисту оперативної  допомоги  населенню  в  разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій – Козельщинський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації;

- навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань через навчально-консультаційні пункти – сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації, Козельщинський районний сектор    ГУ ДСНС України у Полтавській області.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО                                                                                                                                                                                                         РОЗВИТКУ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2020 РІК

 

Таблиця 1

Показники

Один.

виміру

2018рік звіт

2019 рік

очікуване

2020 рік прогноз

2020 рік

у % до

2019 року

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн. грн.

644,8

627,6

627,9

100

                                                            у порівняних цінах, до попереднього року

%

103,0

92,6

100

*

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету

млн.грн.

62,0

64,2

63,5

98,9

Доходи місцевих бюджетів

(без трансфертів)

млн.грн.

95,26

30,2

28,3

93,7

Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті

%

60,9

60,9

62,9

103,2

Видатки місцевих бюджетів

млн.грн.

193,57

111,3

51,4

46,2

Питома вага прибуткових підприємств

%

-

-

-

-

Індекс промислової продукції

%

112,1

118,1

101,7

*

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

млн. грн.

22,3

23,1

23,2

100,4

Індекс сільськогосподарської продукції

%

76,2

68,7

69,6

*

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах                           2010 року до попереднього року

%

123,5

102,7

102,3

*

Оборот роздрібної торгівлі

млрд. грн.

0,0433

0,0457

0,0464

101,5

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах)

%

109,3

90,2

101,1

*

Зовнішньоторговельний оборот товарів

млн.дол.США

-

-

-Експорт товарів

млн.дол.США

-

-

-

-

Імпорт товарів

млн.дол.США

-

-

-

-

 

Сальдо (+, –)

млн.дол.США

-

-

-

-

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

млн. грн.

                                                                                                260,4

 

-

-

 

-

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

13533,6

-

-

-

Індекс капітальних інвестицій

%

296,6

-

-

*

Обсяг прямих інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього

млн. дол. США

-

-

-

-

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

-

-

-

-

у % до попереднього року

%

-

-

-

*

Обсяг виконаних будівельних робіт

млн.грн

-

-

-

-

Індекс будівельної продукції

%

 

 

 

*

Середньомісячна номінальна заробітна плата

грн.

8924

10356

10500

101,4

Індекс реальної заробітної плати

%

111,5

115,1

101,4

*

Заборгованість із виплати заробітної плати

млн.грн

-

-

-

-

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду

тис. осіб

0,338

0,409

0,467

114,2

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

75,0

82,3

86,1

*

Індекс споживчих цін до грудня попереднього року

%

113,1

104,5

104,9

100,4

 

 

РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ

ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

 

Таблиця 2

Показник

2018 рік звіт

2019 рік

очікуване

2020 рік прогноз

2020 рік

у % до

2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, млн.грн.

22,3

23,1

23,2

100,4

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу у розрахунку на одиницю населення, грн.

1184

1254

1262

100,6

 Індекс промислової продукції, %

112,1

115,1

115,3

*

добувна промисловість і
розроблення кар’єрів, % 

-

-

-

*

добування сирої нафти та природного газу, % 

-

-

-

*

добування металевих руд, %

-

-

-

*

машинобудування, % 

 

 

 

*

металургійне виробництво, %

-

-

-

*

виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів, % 

-

-

-

*

текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, % 

-

-

-

*

Виробництво основних видів промислової продукції:

 

 

 

 

газ природний, млн.м3

-

-

-

-

нафта сира, тис.т

-

-

-

-

газовий конденсат, тис.т

-

-

-

-

окатиші залізорудні, тис.т

-

-

-

-

 

                                              

                                                                                                                                       

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ

Таблиця 3

Показник

2018 рік звіт

2019рік

очікуване

2020 рік прогноз

2020 рік

у % до

2019 року

Індекс сільськогосподарської продукції в усіх категоріях домогосподарств, %

123,5

123,5

102,7

*

у тому числі: рослинництво

127,1

127,1

103,0

81

                       тваринництво

102,8

102,8

100,6

97,8

Валова продукція сільського господарства в порівняльних цінах

2010 року, млн.грн.

509,2

405,9

410,8

101,2

у % до попереднього року

123,5

79,7

101,2

*

у тому числі: рослинництво, млн.грн.

447,4

344,1

349,1

*

                       тваринництво, млн.грн.

61,8

61,8

61,7

*

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції,

тис.тонн

 

 

 

 

зернові культури

169,0

162,9

163,7

100,5

цукрові буряки

168,2

22,6

113,4 ?

100,6?

?олійні культури - всього:

42,5

37,8

44,3

104,2

у т.ч. соняшник

34,2

30,6

33,8

110,5

картопля

48,6

48,6

48,7

100,2

овочі

28,3

28,3

28,5

100,7

баштанні культури

-

-

-

-

плоди та ягоди

-

-

-

-

реалізація худоби та птиці:

-

-

-

-

      у живій вазі

1,3

1,3

1,4

107,7

      у забійній вазі

0,9

0,9

1,0

111,1

молоко

16,6

16,6

16,7

100,6

яйця, млн.шт

-

-

-

-

вовна, у фізичній масі, тонн

-

-

-

-

Виплачено орендної плати за земельні частки (паї), млн.грн.

102,3

95,1

104,6

110

Розмір орендної плати за земельні частки (паї), %

8,6

9,3

9,5

102

                                                                                                                                

Кількість сімейних ферм (міні-ферм) та сільськогосподарських заготівельно-збутових кооперативів, одиниць

4

4

4

0

Кількість впроваджених інвестиційних проектів, одиниць

2

0

-

На загальну суму, тис.грн.

344000,2

0

-

-

Кількість сільськогосподарських підприємств всього, одиниць

12

12

12

100

в тому числі: фермерських господарств

164

192

200

104,2

Кількість господарств, що мають сертифікат з органічного виробництва, одиниць

1

1

1

100

 

  

 

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

     Таблиця 4

тис. тонн

Показники

2018 рік звіт

2019 рік

очікуване

2020 рік прогноз

2020 рік

у % до

2019 року

Цукор-пісок з цукрових буряків

 

 

 

 

Олія соняшникова нерафінована

0,206

0,210

0,212

101,0

Кондитерські вироби цукрові

-

-

-

-

Макаронні вироби

-

-

-

-

Борошно

0,79

0,80

0,83

103,8

Крупи

0,41

0,41

0,43

104,9

Масло тваринне (вершкове)

-

-

-

-

Молоко оброблене рідке

-

-

-

-

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний

-

-

-

-

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки

-

-

-

-

М’ясо ВРХ, свиней та птиці свійської свіже чи охолоджене

0,18

0,19

0,20

105,3 

Ковбасні вироби

-

-

-

-

Хліб і хлібобулочні вироби нетривалого зберігання

-

-

-

-

Сири жирні

-

-

-

-

                                                                                                                                          

ПОКАЗНИКИ

РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ТА ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ,

СФЕРИ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Таблиця 5

Показники

2018рік факт

2019 рік

очікуване

2020 рік

прогноз

Темп росту обсягів перевезень вантажів, %

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

автомобільним транспортом

-

-

-

водним транспортом

-

-

-

авіаційним транспортом

-

-

-

залізничним транспортом

-

-

-

Темп росту обсягів перевезень пасажирів, %

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

залізничним транспортом

-

-

-

автомобільним транспортом

-

-

-

водним транспортом

-

-

-

авіаційним транспортом

-

-

-

Обсяг наданих послуг зв’язку, млн.гривень

-

-

-

Підключення до мережі Інтернет соціально-значущих об’єктів області, %

-

-

-

Обсяг виконаних дорожніх робіт, млн. гривень

4,05

6,6

6,9

у тому числі:

 

 

 

будівництво, реконструкція

-

1,1

1,0

ремонт та експлуатаційне утримання

4,05

5,5

5,9

Протяжність відремонтованих доріг загального користування місцевого значення, км.(комунальних доріг)

1,26

1,55

1,56

 

                                                                                

 

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Таблиця 6

Показник

2018 рік

звіт

2019 рік

очікуване

2020 рік

прогноз

2020 рік

у % до

2019 року

Кількість малих та середніх підприємств, одиниць

190

192

200

104,2

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств, млрд.грн.

1,4

1,45

1,83

126,2

Питома вага реалізованої продукції малих підприємств від загального обсягу реалізованої продукції суб’єктами господарювання району %

0,75

0,75

0,78

 

104,0

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис.осіб

1,881

1,909

1,912

100,1

Питома вага зайнятих на малих підприємствах від загальної кількості зайнятих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності району, %

0,9

0,9

0,9

 

100

Кількість малих підприємств у розрахунку на               10 тис. осіб наявного населення, одиниць

103,2

104,3

108,7

 

104,2

 

 

 

ПОКАЗНИКИ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЕКТІВ

 ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА, СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

ЗА РАХУНОК УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Таблиця 7

Перелік об’єктів

2019 рік

очікуване*

2020 рік

прогноз*

Загальна площа житла, зданого в експлуатацію, всього (тис. кв. метрів загальної площі)

0

0,53

Заклади загальної середньої освіти, всього

(уч. місць)

-

-

 

 

 

Заклади дошкільної освіти, всього (місць)

-

0

Реконструкція ДНЗ «Дзвіночок» в смт.Козельщиа

20

0

Амбулаторно-поліклінічні заклади, всього (відв./зміну)

-

-

 

 

 

Спортивні заклади, всього (відв./добу)

300

100

Реконструкція стадіону в смт.Козельщина

300

100

 

                                                                                                                                                

 

 

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Таблиця 8

Показник

2018/2019

очікуване

2019/2020

очікуване

2020/2021

прогноз

2021 рік

у % до 20 року

Кількість закладів – всього, одиниць

12

12

12

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

-

-

-

-

в районах

5

5

5

100

в ОТГ

7

7

7

100

Кількість учнів у закладах – всього, тис. осіб

1,543

1,685

1,690

100,8

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

0,373

0,385

0,322

83,6

в ОТГ

1,170

1,300

1,368

105,2

Середня наповнюваність класів – всього, учнів

10,6

10,1

10,1

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

10,6

       10,6

        10,7

        100,9

в ОТГ

-

-

-

-

Кількість педпрацівників (з сумісниками) – всього, тис. осіб/відсоток від потреби

71

75

75

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

71

75

75

100

в ОТГ

-

-

-

-

Кількість учнів на одного учителя – всього

5,3

5,3

5,3

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

        5,3

        5,3

5,3

100

в ОТГ

-

-

-

-

Кількість малокомплектних шкіл

4

4

4

100

у тому числі:

 

 

 

 

в містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

4

4

4

100

в ОТГ

-

-

-

-

Кількість опорних шкіл

          -

2

2

100

у тому числі в ОТГ

-

2

2

100

Кількість філій опорних закладів

-

-

-

-

у тому числі в ОТГ

-

-

-

-

Кількість учнів в опорних закладах

-

536

536

100

У тому числі в ОТГ

-

536

536

100

Кількість шкільних автобусів       (% від загальної потреби)

5/100

5/100

5/100

100

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

у тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів, що довозяться шкільними автобусами

553

148

167

102,1

у тому числі в ОТГ

-

-

-

-

Кількість класів з інклюзивним навчанням

5

1

1

100

у тому числі :

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

5

1

1

100

в ОТГ

-

-

-

-

Кількість учнів з інклюзивною формою навчання

9

1

1

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

9

1

1

100

в ОТГ

-

-

-

-

Кількість створених інклюзивно-ресурсних центрів

-

-

-

-

у тому числі:

-

-

-

-

у містах обласного значення

-

-

-

-

в районах

-

-

-

-

в ОТГ

-

-

-

-

 

 

ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Таблиця 9

Показник

2018/2019

звіт

2019/2020

очікуване

2020/2021

прогноз

2021 рік

у % до 2020 року

Кількість випускників 11 класів

20

11

23

209

Кількість випускників 9 класів

38

25

45

180

     у тому числі:

 

 

 

 

Продовжують навчання у 10 класах закладів загальної середньої освіти

13

        23

        17

           74

 

 

ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Таблиця 10

Показник

2018/2019

звіт

2019/2020

очікуване

2020/2021

прогноз

2021 рік

у % до 2020 року

Кількість закладів – всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість учнів, слухачів – всього, тис. осіб

-

-

-

-

Прийнято учнів, слухачів – всього, тис. осіб

-

-

-

-

у тому числі за рахунок державного та регіонального замовлення, тис. осіб

-

-

-

-

 

         

МЕРЕЖА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

 

  Таблиця 14

Показник

2018 рік

звіт

2019 рік

очікуване

2020 рік

прогноз

2020 рік

у % до

2019 року

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку, одиниць

-

-

-

-

У них місць, одиниць

-

-

-

-

Кількість дітей, які перебували у закладах, осіб

-

-

-

-

Стадіони, одиниць

1

1

1

100

Спортивні зали площею не менш як 162 м2, одиниць

12

12

12

100

Плавальні басейни, одиниць

-

-

-

-

Спортивні майданчики всього, одиниць

74

74

74

100

в тому числі зі штучним покриттям, одиниць

1

1

1

100

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводяться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

18

18

18

100

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

-

-

-

-

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

1

1

100

 

 

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

 

Таблиця 15

Показник

2018 рік звіт

2019 рік

очікуване

2020 рік

прогноз

2020 рік

у % до 2019 року

Масові та універсальні бібліотеки, одиниць

22

22

22

100

Книжковий фонд бібліотеки,                     тис. примірників

211672

201041

200000

99,5

Кількість читачів, тис. чоловік

11,8

11,0

10,5

95,5

Заклади культури клубного типу, одиниць

20

9

8

88,9

Кіноустановки з платним показом,

тис. одиниць

-

-

-

-

Відвідуваність населенням кіносеансів з платним показом, тис. чоловік

-

-

-

-

Музеї, одиниць

1

-

-

-

Відвідуваність музеїв населенням,

тис. чоловік

-

-

-

-

Театри, одиниць

-

-

-

-

Відвідуваність театрів населенням, чоловік

-

-

-

-

Школи естетичного виховання

(дитячі музичні школи, мистецтв, художні, хореографічні), одиниць

1

-

-

-

у них учнів, тис.чоловік

80

-

-

-

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами – усього, осіб

-

-

-

-

Питома вага кількості внутрішніх туристів у загальній кількості туристів, %

-

-

-

-

Питома вага кількості іноземних туристів у загальній кількості туристів, %

-

-

-

-

 

 

                                                                                                                                             

 

 

ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я

Таблиця 16

Показник

2018рік

звіт

2019 рік очікуване

2020 рік прогноз

2020 рік у % до 2019 року

Захворюваність населення на 1 тисячу населення (первинна), всього

388,9

389,5

391,8

100,5

у тому числі:

 

 

 

 

Хвороби системи кровообігу

36,7

37,8

39,2

100,8

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

15,2

15,2

15,6

102,6

Злоякісні новоутворення

26,1

26,1

26,7

102,3

Активний туберкульоз

1,0

1,0

1,2

120,0

Хвороби органів дихання

202,3

202,3

207,8

102,7

Хвороби органів травлення

24,4

24,4

24,8

101,6

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

14,6

14,6

14,8

101,4

у тому числі:

 

 

 

 

Хвороби системи кровообігу

12,1

12,1

12,8

105,8

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

0,5

0,5

0,5

100

Новоутворення

2,1

2,0

2,9

145

Материнська смертність на 1 тисячу живонароджених

-

-

-

-

Смертність дітей до 1 року життя на 1 тисячу живонароджених

-

-

-

-

Кількість центрів ПМСД, всього по району (місту)

1

1

1

100

в тому числі в ОТГ

-

-

-

-

Відсоток закладів первинної ланки, які стали комунальними некомерційними підприємствами, всього по району (місту)

100

100

100

*

в тому числі в ОТГ

-

-

-

*

Відсоток закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу, які стали комунальними некомерційними підприємствами, всього по району (місту)

100

100

100

*

в тому числі в ОТГ

-

-

-

*

Відсоток охоплення населення наглядом лікарів первинної ланки

100

100

100

*

Кількість декларацій, укладених з лікарями первинної ланки, шт.

13097

13109

13204

100,7

 

Відсоток населення, що підписали декларації з лікарями первинної ланки

-

100

100,7

*

Сума коштів місцевих бюджетів, освоєних на ремонт та будівництво закладів медицини, млн.грн

0,6

0,05

0,8

160

Кількість відремонтованих (побудованих, реконструйованих) медичних установ, шт.

2

2

2

100

Кількість придбаних автомобілів (автомобільних пересувних комплексів), шт.

2

-

1

100

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Таблиця

ПЕРЕЛІК

територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2020 році

 п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

Відповідальні за реалізацію програми

1

2

3

4

1

Програма  розвитку та підтримки агропромислового комплексу Козельщинського району за пріоритетними напрямками на 2019-2020 роки

Рішення 20 сесії  районної ради сьомого  скликання від 18.05.2018

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністірації

2

Програма правової освіти населення Козельщинського району на 2016 – 2020 роки

Рішення 5 сесії районної ради сьомого скликання  від 04.03.2016р.

Козельщинське районне управління юстиції

3

Програма підтримки та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Козельщинському районі на 2020-2021 роки

В стадії розроблення

Служба у справах дітей районної держадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4

Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-   інфекції /СНІДу на 2016-2020 роки

Рішення 5 сесії районної ради сьомого скликання  від 04.03.2016р.

Центральна  районна  лікарня, Козельщинський   Центр  ПМСД, районна  державна  адміністрація, управління соціального захисту населення, відділ освіти, сім’ї та молоді

5

Цільова соціальна Програма забезпечення пожежної безпеки Козельщинського району на 2016-2020 роки

Рішення 5 сесії районної ради сьомого скликання  від 04.03.2016р.

Козельщинський районний сектор ГУ ДСНС Украни у Полтавській області

6

Програма заходів по створенню місцевого матеріального резерву Козельщинського району на 2016-2020 роки

Рішення 5 сесії районної ради сьомого скликання  від 04.03.2016р.

Місцева комісія з питань ТЕБ і НС РДА, відділ МА,ЖКГ та з питань НС РДА,

фінансове управління РДА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7

Комплексна Програма розвитку цивільного захисту Козельщинського району на період до 2020 року

Рішення сьомої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 10 червня 2016 року

Козельщинський районний сектор ГУ ДСНС Украни у Полтавській області, відділ  МАЖКГ та з питань НС РДА

 8

Програма покращення умов обслуговування платників податків та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів у Козельщинському районі на 2016 – 2020 роки

Рішення 8 сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 20.07.2016

Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області

9

Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки

Рішення позачергової дев’ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від  26.01.2018

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ  освіти, сім’ї  та молоді  райдержадміністрації

10

Програма розвитку культури Козельщинського району на 2016-2020 роки

Рішення позачергової  шостої сесії районної ради сьомого скликання від 22.05.2016

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

11

Комплексна Програма підготовки молоді Козельщинського району до військової служби і призову її до Збройних сил України на 2019 – 2020 роки

Рішення 27 сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 20.02.2019

Козельщинський районний військовий комісаріат

12

Програма сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації на 2019 – 2020 роки

Рішення 24 сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 11.12.2018

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

13

Програма створення на базі Козельщинського районного військового комісаріату Територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Рішення 20 сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 18.05.2018

Козельщинський районний військовий комісаріат

14

Районна комплексна програма «Турбота» на 2019 – 2020 роки

Рішення 25 сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 28.12.2018

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

15

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Козельщинському районі на 2017 – 2020 роки

Рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликанняперше пленарне засідання  від 08.12.2016

Відділ освіти, сім’ї та молоді

райдержадміністрації

16

Комплексна Програма розвитку освітньої галузі  Козельщинського району на 2019-2020 роки

Рішення 25 сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 28.12.2018

Відділ  освіти, сім’ї  та молоді  райдержадміністрації

                                                                                             

17

Районна Програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення 28 сесії районної ради шостого скликання від 07.05. 2019 року

Відділ  освіти, сім’ї  та молоді  райдержадміністрації

18

Районна Программа фітосанітарних заходів щодо боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульваних шкідливих організмів на території Козельщинського району на 2019-2023 роки

Рішення 29 сесії районної ради сьомого  скликання від 09. 08. 2019 року

Відділ агропромислового розвитку райдержадмінстрації

19

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у Козельщинському районі на 2017-2021 роки

Рішення 12 сесії районної ради сьомого скликання від

10 березня 2017 року

Районна державна адміністрація, обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

20

Районна Програма «Питна вода України» на 2006-2020 роки

Рішення 18 сесії Козельщинської районної ради IV скликання від 22.07.2005 року

Органи місцевого самоврядування, житлово-комунальні підприємства

21

Програма економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2020 рік

Чергова сесія районної ради

Районна державна адміністрація, кредитно-фінансові установи

22

Програма підтримки розвитку Козельщинської центральної районної лікарні на 2018-2020 роки

Рішення 19 сесії Козельщинської районної ради 7 скликання від 26.01.2018 року

Козельщинська ЦРЛ

 

23

Програма технічного і фінансового забезпечення, подальшого збереження, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку на 2016-2020 роки

10 червня 2016 року  рішення 7 сесії

7 скликання Козельщинської районної ради

Відділ М.А,ЖКГ та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

24

Районна Програма підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період 2019-2020 роки

Рішення 25 сесії районної ради сьомого скликання від 28.12.2018 року

Районна державна адміністрація, адміністрації центральної районної лікарні та Центру ПМСД

25

Комплексна Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки

Рішення 20 сесії районної ради шостого скликання від 17.05.2013 року

Управління соціального захисту населення

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

26

Комплексна Програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки

 Рішення восьмої  сесії районної ради сьомого скликання від  20.07.2016

Козельщинське відділення поліції Кобеляцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області

27

Програма відшкодування  частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енргозбереження житлового фонду у Козельщинському районі на 2020 рік

В стадії розробки

Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, енергетики, інфраструктури та захисту довкілля

28

Програма зайнятості населення району на 2018-2020 роки

Рішення 20 сесії районної ради сьомого скликання від 18.05.2018

Козельщинське відділення Полтавського Центру зайнятості

29

Комплексна Програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки

Рішення 8 сесії районної ради сьомого скликання1 пленарне засідання  від 20.07.2016

Козельщинське відділення поліції Кобеляцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області

30

Галузева Програма розвитку і функціонування Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019-2021 роки

Рішення 28 сесії районної ради сьомого скликання від 07.05.2019

КНП «Козельщинська центральна районна лікарня»

31

Програма відшкодування  частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енргозбереження житлового фонду у Козельщинському районі на 2020 рік

В стадії розробки

Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, енергетики, інфраструктури та захисту довкілля

32

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у Козельщинському районі на 2017-2021 роки»

Рішення 12 сесії районної ради сьомого скликання від 10.03.2017

Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту

 

 

 

 

Таблиця

Бюджет розвитку району  на 2020 рік

 

№ з\п

Найменування об’єктів

Загальний обсяг фінансування у 2020 році,

 тис.грн.

                                                                  Джерела фінансування у 2020 році тис.грн.

         Державний бюджет

Місцевий бюджет

обласний

Кошти підприємств

Інші

1

2

3

               4

5

6

7

1

Ремонт автодоріг комунальної власності в с Бреусівка Козельщинського району

341,0

                  -

341,0

-

-

2

Ремонт автодоріг комунальної власності в с. Говтва Козельщинського району

 

100,0

-

100,0

-

-

3

Організація культурного центру дозвілля та місцевої активності громади через застосування сучасних енергозберігаючих технологій та зовнішнього дизайну

255,0

обласний

-

255,0

обласний

 

 

4

Ремонт автодоріг комунальної власності в с. Мальці Козельщинського району

178,0

-

178,0

-

-

5

Ремонт автодоріг комунальної власності на території населених пунктів Василівської сільської ради Козельщинського району

50,0

 

50,0

-

-