УКРАЇНА
             КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                   (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року
 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2019 року

    Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                               РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал     2019 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах в сумі 38753803,74 грн., (з них по загальному фонду 38283025,36 грн., по спеціальному фонду 470778,38 грн.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у сумі 38563453,61 грн. (з них по загальному фонду 38118429,52 грн., по спеціальному фонду 445024,09 грн.).
2.Затвердити видатки на  надання державного пільгового кредиту  індивідуальним сільським забудовникам в сумі 9075 грн. (в з них по  спеціальному фонду  9075 грн.).

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                Пояснювальна записка
                   про виконання районного бюджету за  1квартал  2019 року

Доходи районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають 38753,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 38283,0 тис.грн., та по спеціальному 470,8 тис.грн.
Надходження до бюджетів здійснюється на умовах реформ децентралізації та створення двох територіальних громад.
Збільшення  надходжень районного бюджету проти минулого року становить 278,5 тис.грн.
      Загальний фонд без урахування міжбюджетних трансфертів складає 2380,2 тис.грн. В порівнянні з плановими показниками (2392,3тис.грн.) відсоток виконання становить 99,5%. Сума недовиконання  складає 12,1 тис.грн.
Податок та збір на доходи фізичних осіб складає 94,1 % від суми доходів загального фонду. В звітному періоді даний податок надійшов в обсязі 2239,6тис.грн. В порівнянні з запланованим відсоток виконання склав 93,9%. 
Крім того ,до загального фонду районного бюджету надійшли
·         плата за надання адміністративних послуг 38,5 тис.грн.
·          орендної плати за користування цілісним майновим комплексом  та іншим майном, що належить до комунальної власності  отримано в розмірі 3,3 тис.грн.
·          суму  інших надходжень, яких отримано в розмірі 80,0 тис.грн., переважно кошти отримано за рахунок відшкодування витрат  за рішенням суду.
Спеціальний фонд без урахування трансфертів складає 459,9 тис.грн., що у 5 разів перевищує план. Спецфонд сформований за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  -100,9тис.грн., та  інших джерел власних надходжень бюджетних установ ( благодійні внески, гранти та дарунки)-358,9 тис.грн.
 На бюджет розвитку отримано інших субвенцій з місцевих бюджетів в сумі-10,9 тис.грн.
 Видатки за 1 квартал  з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у складають 38563,4тис.грн.    ( з них по загальному фонду 38118,4тис.грн., по спеціальному фонду 445,0 тис. грн ) .

                                               1.Державне управління
      По районному бюджету  при уточнених показниках 646,2 тис.  грн. профінансовано 467,2тис. грн..
            За КПКВ МБ 0180 « Інша діяльність  у сфері державного управління» здійснювалося фінансування трудового архіву  на що направлено 37,7 тис.грн.

                                                         2.Освіта
     На фінансування закладів освіти району по загальному фонду спрямовано 5316,0 тис. грн., планові призначення склали  7041,6тис. грн., недофінансовано в загальній сумі  1725,6 тис. грн.
 1.Дошкільна освіта  (КПКВ МБ 1010)– уточнений план видатків  загального фонду 862,8 тис грн.,  касові видатки-  576,6 тис грн.                   
 2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ МБ 1020)  – уточнений план видатків загального фонду 5316,3 тис.  грн.,виконання склало 4150,3 тис. грн.,
3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ( КПКВМБ0190) – уточнений план видатків загального фонду 34,3тис. грн., профінансовано 25,5 тис. грн.
4. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  ( КПКВ МБ 1150) – уточнений план видатків загального фонду  223,7тис грн., виконання  склало  153,1 тис.грн. 
5. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                        ( КПКВМБ1161)
 – уточнений план видатків загального фонду 600,8 тис. грн.,  видатки склали 410,5 тис. грн
 7.Інші програми у сфері освіти ( КПКВМБ1162) план  на квартал 3,6 тис.грн фактично видатки на фінансувалися.
        Видатки спеціального фонду склали 415,1 тис.грн.

                                            3.Охорона здоров”я
       Уточнений  план  видатків  на утримання закладів охорони здоров»я по загальному фонду 6315,9 тис. грн.,  видатки профінансовано в сумі 5325,5 тис.грн.

      1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню( КПКВ МБ2010) уточнений план видатків 5475,6 тис.грн., профінансовано  4974,1тис. грн.,
     2. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВМБ2111) – уточнений план видатків загального фонду 683,0 тис. грн., виконання склало 271,6 тис. грн
Видатки спеціального фонду склали 18,3 тис.грн.

              4.Соціальний захист та соціальне забезпечення
              Уточнений план видатків  на 1 квартал 2019 року склав 26486,8тис. грн., фактично використано 25679,9 тис.грн.
 а) пільги та житлові субсидії населенню на оплату  електроенергії, природного газу послуг тепло-, водопостачання та водовідведення , квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  відшкодовано в розмірі 17676,5  тис.грн.,    Кредиторська заборгованість  на кінець періоду становить   392,9тис.грн
 б) допомога сім’ям з дітьми   та малозабезпеченим    профінансована в розмірі  6515,2 тис. грн. Нараховані виплати профінансовані стовідсотково.
в)субвенція  на надання  пільг та житлових субсидій  населенню  на придбання твердого  та рідкого  пічного побутового палива та скрапленого газу  відшкодована в розмірі 20,3тис.грн.  
   КПКВМБ 3032» Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» уточнені призначення на  квартал  19 тис.нгрн. профінансовано 8,1тис.грн.
  КПКВМБ 3050»Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» уточнені призначення на звітний період 4,5тис.нгрн. профінансовано   3,0тис.грн..
 КПКВМБ 3090»Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» уточнені призначення 4,5тис.нгрн. профінансовано   повністю.
 КПКВМБ 3104»Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» уточнені призначення  1236,4тис.нгрн. профінансовано  1113,9  тис.грн.
 КПКВМБ 3121»Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» уточнені призначення  135,1тис.нгрн. профінансовано  81,4  тис.грн.
 КПКВМБ 3160»Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» уточнені призначення  16,2тис.нгрн. профінансовано  10,2 тис.грн.
   Крім того,  на  фінансову підтримку  районної ради ветеранів  ( КПКВМБ 3192) направлено 14,7 тис грн.
 КПКВМБ 3230»Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках ….» уточнений план видатків 270,8 тис.грнн. виконання 223,7 тис.грн.
 КПКВМБ 3242»ІНші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» уточнений план 41,8тис.грн. виконання становить 8,4 тис.грн.
Видатки спеціального фонду склали 11,6 тис.грн.

                                  5. Культура і мистецтво
   Уточнений план видатків по загальному фонду на фінансування закладів культури  1158,3 тис. грн., касові видатки склали 810,3тис. грн.
1. Забезпечення діяльності бібліотек( КПКВ МБ 4030 )– уточнений план видатків 700,7 тис. грн., профінансовано  491,9 тис. грн.
 2. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів ( КПКВ МБ 4060) – уточнений план видатків 363,6тис. грн., профінансовано 253,7 тис. грн.,
 3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва КПКВМБ 4081) – уточнений план видатків 353,6 тис.грн., профінансовано в сумі  352,6тис. грн.
          
                                         6. Фізична культура і спорт
   При  уточнених планових призначеннях на видатки по фізкультурі  і спорту по загальному фонду   в сумі 416,3 тис. грн.  видатки профінансовано в сумі  291,0тис. грн. ,   з них:
КПКВМБ 5032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств- план 275,8 тис.грн. касові видатки-191,5тис.грн.
КПКВМБ 5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону планові призначення  23,0 тис.грн.  касові видатки-2,0 тис.грн.
КПКВМБ 5053Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості планові призначення -117,5 тис.грн. касові видатки-97,6 тис.грн

                                                  Кредитування
     В 1 кварталі 2019 року повернено пільгових кредитів індивідуальними сільськими забудовниками  в сумі  9,1 тис грн,  та проведено фінансування  9,1 тис грн. ( спеціальний фонд).
Фінансове управління РДА

                                                              УКРАЇНА
            КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
               (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                        Р І Ш Е Н Н Я


 07 травня 2019 року

 Про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету на 2019 рік

      Відповідно до ст. 92 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                                РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  1.Прийняти з бюджетів сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад Козельщинського району міжбюджетні трансферти  згідно додатку.
  2.Доручити голові районної ради Марченку Ю.Б. підписати договори про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету із сільськими, селищними радами Козельщинського району.
  3.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                           УКРАЇНА
                КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                     (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року
 
Про внесення змін до  показників районного бюджету на 2019 рік

Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                          РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до  показників районного бюджету на 2019 рік  відповідно додатків 1- 10.
2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селиш району.
3.Додатки  1- 10 цього рішення є невід’ємною його частиною.

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко


                                             Пояснююча  записка
до рішення сесії районної ради від 7травня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік»

         На розгляд сесії районної ради винесено питання внесення змін до показників районного бюджету за рахунок вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету відповідно статті 14,72 Бюджетного кодексу України, розподілу вільного залишку освітньої субвенції, затвердження змін відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації.
         Розподілити залишок освітньої субвенції  з державного бюджету станом на 1.01.2019 року на виплату заробітної плати   педагогічним  працівникам  по КПКВМБ  06 1 1020- 197100  грн.
            КЕКВ   2110 (заробітна плата) -   158 000 грн
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 39 100 грн
Провести перерозподіл видатків за рахунок   коштів освітньої субвенції 2019 року
КЕКВ  2120 (нарахування на заробітну плату) зменшити на 10000 грн.
 КЕКВ 2111 (заробітна плату) збільшити  10 000 грн.
     За рахунок вільного залишку  за  коштів районного бюджету збільшуються видатки на104256 грн.
Головний розпорядник коштів- Козельщинська районна державна рада-400 грн.
           КПКВМБ 0110150 (КЕКВ 2275)-збільшити на 400 грн.
 Головний розпорядник коштів- Козельщинська районна державна адміністрація-13400 грн.
 Кошти спрямовуються на фінансування Програми заходів  по створенню матеріального резерву Козельщинського району на 2016-2010 роки.—5000 грн., на реалізацію  програми фінансового забезпечення  функціонування Козельщинської районної державної адміністрації  для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації  повноважень, делегованих їй  Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній  сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Козельщинського району на 2019- рік-8400 грн (  управління соціального захисту Козельщинської РДА-2100 грн., фінансове управління-2100 грн., районна державна адміністрація-2100 грн.,відділ агропромислового розвитку-2100)
            Головний розпорядник коштів – відділ освіти , сім’ї та молоді Козельщинської РДА- 61456 грн.
КПКВМБ06.1.1010 Дитячі дошкільні заклади  в сумі – 1000 грн
КЕКВ2240 (оплата  послуг (крім комунальних)- 1000 грн для оплати за медичні огляди працівників
КПКВМБ06.1.1020 Загальноосвітні навчальні  заклади  в сумі – 3000 грн
КЕКВ2240 (оплата  послуг (крім комунальних)- 3000 грн для оплати за медичні огляди працівників
КПКВМБ06.1.1090 Позашкільні  навчальні  заклади  в сумі – 3000 грн
КЕКВ2120 (нарахування на заробітну плату) – 3 000 грн – для нарахування  22  відстоків  на  лікарняні сторожа
КПКВМБ06.1.1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  в сумі – 7 700 грн
  КЕКВ2210 (придбання обладнання та матеріалів) - 6 000 грн на придбання паливо-мастильних матеріалів, масел, на виконання заходів комплексну Програму підготовки молоді до військової служби і призову її до Збройних Сил України на 2019 – 2020 роки
КЕКВ2250 (Видатки на відрядження) -1 000 грн- на виконання  заходів  комплексну Програму підготовки молоді до військової служби і призову її до Збройних Сил України на 2019 – 2020 роки
КЕКВ2275 – відшкодування  за вивезення нечистот 700  грн
КПКВМБ 06.1.3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення  дітей,що здійснюються за рахунок коштів  на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) в  сумі – 46756 грн на виконання  заходів районної Програми  оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки  ( зі змінами)
          КЕКВ2730 (інші трансферти населенню) -   46756 грн
Головний розпорядник коштів- управління  соціального  захисту населення Козельщинської РДА -грн. на виконання комплексної програми "Турбота" на 2019-2020 роки  -24000 грн. утримання ради ветеранів-14000 грн., фінансування заходів з соціального захисту громадян,які потраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи-10000 грн.
      Головний розпорядник коштів фінансовий відділ Козельщинської РДА-5000 грн.
Кошти передбачені на створення резервного фонду районного бюджету (5000 грн).
Провести перерозподіл коштів відповідно до листів головних розпорядників коштів-
 КПКВМБ 06.1.1010 Дитячі дошкільні заклади
    КЕКВ 2240 (оплата  послуг (крім комунальних) зменшити на  7200 грн –
    КЕКВ2275 (оплата інших енергоносіїв)  збільшити на7200 грн
      КПКВМБ0813104 зменшити видатки на 1779 грн.
      КЕКВ 2210 збільшити на 3981 грн.
       КЕКВ2274 зменшити на 5760 грн.
        КПКВМБ0813242 збільшити видатки на 1779 грн.
        КЕКВ2730 збільшити на 1779 грн.
     Розпорядженням голови Полтавської ОДА № 192 від 22.03.2019 року       « Про затвердження Порядку розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми  потребами  між місцевими бюджетами області, розподілу та перерозподілу субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам  на надання державної  підтримки особам з особливими освітніми потребами  між  місцевими  бюджетами області на 2019 рік»  зменшуються доходи передбачені  рай бюджету по загальному фонду на 1062 грн. та збільшуються по спецфонду на 6178 грн . Всього до збільшення 5116 грн. Видатки передбачаються по  відділу освіти , сім’ї та молоді  Козельщинської РДА.
         Розпорядженням голови Полтавської ОДА № 241 від 25.04.2019 року «Про розподіл   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» передбачено надходження до райбюджету  в сумі 73288 грн., в тому числі загальний фонд-25628 грн., спецфонд-47660 грн. Видатки передбачаються по  відділу освіти , сім’ї та молоді  Козельщинської РДА.
 За рахунок надходження інших субвенцій від сільських  рад збільшуються видатки районного бюджету на загальну суму 704840 грн.
Головний розпорядник коштів - відділ освіти, сім’ї  та молоді Козельщинської РДА- 45080грн. на виконання заходів Комплексної Програми розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2019-2020 роки.
Головний розпорядник коштів- Козельщинська РДА  - 272370 грн.
ТПКВК МБ 0212111»Первинна медична допомога населенню, що надається центрами  первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»-124370грн.  на на виконання  комплексної районної Програми підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2019-2020 роки;
На  виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки-22000  грн.
   На виконання районної Програми розвитку Козельщинської центральної районної лікарні на 2017-2019 роки-126000 грн.
Відділу культури і туризму Козельщинської РДА-48000 грн. на виконання
 районної Програми розвитку  культури Козельщинського району на 2016-2020 роки.
 Крім того, 340290 грн. передається через районний бюджет Новогалещинській ОТГ як інша субвенція на утримання дітей Солоницької сільської ради  в дитячому садку громади.
Головний розпорядник коштів- управління  соціального  захисту населення Козельщинської РДА –зменшення видатків на 900 грн. на виконання комплексної програми "Турбота" на 2019-2020 роки.
Кошти в смуі 340290 грн. передається через районний бюджет Новогалещинській ОТГ як інша субвенція на утримання дітей Солоницької сільської ради  в дитячому садку громади.
Крім того, збільшуються видатки по  КПКВ 0611020 (головний розпорядник коштів- відділ освіти, сім’ї та молоді) за рахунок надходження залишків освітньої субвенціїї  від Козельщинської ОТГ на 12300 грн. (придбання шин на автобус  Бреусівської школи).
  Затверджуються зміни відповідно до розпоряджень голови Козельщинської РДА
       1. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації № 40 від 11.03.2019 року.
       2. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації № 41 від 15.03.2019 року.
       3. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації № 71 від 12.04.2019 року.
       4. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації № 73 від 17.04.2019 року.
       5. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації № 74 від 17.04.2019 року.
    Вносяться зміни стосовно використання коштів ,що надійшли з державного бюджету в минулому році.
    Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 867-р, виділено  субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) збільшуються видатки на 912352 грн. (на капітальний ремонт проїзної частини по вул.Паськевича від вул.Миру до будинку № 21 в с.Піски. Кошти  будуть  використані за КПКВМБ 9570, та відповідно зменшуються на відповідну суму видатки  за КПКВМБ 9510.

Фінансове правління Козельщинської РДА

                                                                УКРАЇНА
            КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року

 Про Програму відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду у Козельщинському районі на 2019 рік

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою підтримкинаселення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015-2020 роки, з метою надання фінансової підтримки фізичним особам шляхом відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду, розглянувши пропозиції райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,
 
                                              РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації Буки В.В. взяти до відома.
2.Затвердити Програму відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду у Козельщинському районіна 2019 рік (додається).
3.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити виділення коштів для реалізації заходів Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань регіональної, економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та з питань промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства та з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                                Ю.Б. Марченко

                                           ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проект Програми відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду у Козельщинському районі на 2019 рік розроблений відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій  райдержадміністрації.
Метою програми є реалізація комплексу заходів із термомодернізації житлового фонду та альтернативного енергозабезпечення; зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання  впровадження  енергозберігаючих заходів; створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів шляхом відшкодування з районного бюджету частину кредитних коштів, одержаними фізичними особами на реалізацію енергозберігаючих заходів.
Основним завданням Програми є відшкодування позичальнику частини суми кредиту (в розмірі 10% від тіла) на придбання матеріалів та обладнання з метою впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду для одно- та двоквартирних житлових будинків, для квартир у багатоквартирних житлових будинках, на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії).
Реалізація заходів Програми передбачає залучення фінансування з районного бюджету.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2019 році – 30 тис. грн.
В результаті реалізації Програми очікується:
- значно зменшити споживання енергоносіїв мешканцями житлових будинків садибного типу та багатоквартирних будинків;
- зменшити фінансове навантаження на жителів району по оплаті за спожиті енергоносії;
- зменшити потребу району в енергоресурсах, за рахунок зменшення споживання природного газу.

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та з питань
надзвичайних ситуацій райдержадміністрації                                                          В.В. Бука

                                                                  УКРАЇНА
              КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                    (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року

 Про внесення змін до рішення тридцять третьої сесії районної ради шостого скликання «Про районну Програму  оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки» від 03 квітня 2015 року

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та статей 7, 8, 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та розглянувши пропозиції відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,  

 

 
                                                  РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Інформацію в.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації Стрілець Н.Я., взяти до відома.
2.Внести зміни до рішення тридцять третьої сесії районної ради шостого скликання від 03 квітня 2015 року «Про районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки», а саме:
2.1.Викласти текст Додатку 1 до вказаної районної Програми «Паспорт районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки» в новій редакції (додається).
2.2.Викласти текст Додатку 2 до вказаної районної Програми «Ресурсне забезпечення районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки» в новій редакції (додається).
2.3.Викласти текст Додатку 3 до вказаної районної Програми «Напрями діяльності та заходи районної галузевої Програми «Районна Програма  оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки» в новій редакції (додається).
3.У зв’язку з прийняттям даного рішення вважати таким, що втратило чинність рішення дванадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про внесення змін до рішення тридцять третьої сесії районної ради шостого скликання від 03 квітня 2015 року «Про районну Програму  оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки» від 18 травня 2018 року.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров'я,  освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                          Ю.Б.Марченко

                                                            УКРАЇНА
        КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
             (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року

 Про надання дозволу на оренду  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ  району

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про оренду державного та комунального майна» та  Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27.08.2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23.06.2004 року», розглянувши матеріали подані  відділом освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, пропозиції райдержадміністрації  та рекомендації постійних комісій,

                                                      РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Інформацію в.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Стрілець Н.Я.,  взяти до відома.
2.Надати відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації дозвіл на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, а саме частини приміщення споруди  розташованої  в  смт.  Козельщина по  вул. Остроградського, 91 загальною площею 8,4 кв.м., в тому числі  корисна  площа 8,4 кв.м., строком на 2 роки.
3.В.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації (Стрілець Н.Я.).:
3.1.Здійснити передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району відповідно до Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.
3.2.Укласти договір оренди із орендарем згідно типового договору оренди та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27.08.2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23.06.2004 року».
3.3.Створити комісію для проведення конкурсу з передачі в оренду вказаного майна спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                      Ю.Б. Марченко

                                                          УКРАЇНА
    КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
        (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року
 
Про передачу коштів виконавчому комітету Козельщинської селищної ради

       Відповідно до ст. 142 Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, рішення районної ради  від  06.04.2012  року №16/3 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», рішення районної ради від 16.06.1998 року № 2/4 та від 11.12.2008 року № 24/12 «Про делегування окремих повноважень районної ради районній державній адміністрації»,   ст. 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, ст. 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу України, рішення двадцять третьої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від  25.09.2018 року «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до  спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади», розглянувши матеріали, надані комісією по безоплатній передачі бюджетних установ закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                            РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації Карнаух Т.Я. про передачу коштів виконавчому комітету Козельщинської селищної ради взяти до відома.
2.Передати виконавчому комітету Козельщинської селищної ради кошти, отримані як плата за послуги:    
            1011100 (батьківська плата за навчання) в сумі -  70,00 грн.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної радиз питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту,  духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                      Ю.Б. Марченко

                                                         УКРАЇНА
         КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
              (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року
 
Про забезпечення участі у реалізації спільних суспільно значимих проектів, що покликані покращувати життя сільських і селищних громад, впровадження та підтримку нових стандартів культурного, освітнього розвитку суспільства
та укладання відповідних договорів

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду  державного та комунального майна»,  розпорядженням Кабінету Міністрів України №219-р від 23.03.2016 року «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»  та  Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, розглянувши звернення благодійної організації «СМАРТ ФАУНДЕЙШН» і відділу культури і туризму райдержадміністрації, пропозиції райдержадміністрації та враховуючи  рекомендації постійних комісій,

                                             РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації Карнаух Т.Я., взяти до відома.
2.Приймати активну участь у реалізації спільних суспільно значимих проектів, що покликані покращувати життя сільських і селищних громад, впровадження та підтримку нових стандартів культурного, освітнього розвитку суспільства та погодити реалізацію спільного з благодійною організацією «СМАРТ ФАУНДЕЙШН» проекту збільшення доступності для жителів району  сучасних і якісних послуг, які надаються бібліотеками, читальними залами, культурно-освітніми центрами, створення освітньо-культурної інфраструктури, яка забезпечує доступ до знань і можливостей, сприяє розвитку культурного середовища, самоосвіти, поширенню кругозору і організації дитячого та сімейного дозвілля.
3.Враховуючи необхідність реалізації спільних суспільно значимих проектів, що покликані покращувати життя сільських і селищних громад, впровадження та підтримку нових стандартів культурного, освітнього розвитку суспільства та результати проведеного конкурсу з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району доручити відділу культури і туризму райдержадміністрації:
 3.1.Укласти з переможцем конкурсу - благодійною організацією «СМАРТ ФАУНДЕЙШН» договір оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, що знаходиться на балансі відділу культури і туризму  Козельщинської райдержадміністрації, а саме частини приміщення, яке знаходиться за адресою: смт. Козельщина,                         вул. Остроградського 79/11 (Додаток 1) на строк 20 років із дотриманням усіх зазначених нижче умов:
-          збереження профілю та цільового використання приміщення;
-          заборони використання вказаних приміщень для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку;
-          проведення орендарем за власний рахунок поточних, капітальних ремонтів і реконструкції наданих в оренду приміщень;
-          забезпечення безперешкодного доступу до вказаних приміщень нині діючих бібліотечних установ району для здійснення ними статутної діяльності;
-          відшкодування орендарем фактичних витрат, що стосуються утримання приміщень (енергоносії, послуги зв’язку, водопостачання та водовідведення);
-          надання орендарем у безоплатне користування бібліотечним установам сучасного бібліотечного фонду та обладнання, засобів технічного та програмного забезпечення, які відповідають сучасним вимогам і спрямовані на реалізацію завдань, визначених Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року.
3.2.Встановити для переможця конкурсу - благодійної організації «СМАРТ ФАУНДЕЙШН» орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної шляхом проведення експертної оцінки в розмірі - 1 (одного) %, відповідно доДодатку 3 «Орендні ставки за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району» до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району як орендну ставку, що передбачена для розміщення благодійних організацій, фондів та затвердити текст відповідного договору оренди (додається).
3.3.Створити комісію для  передачі в оренду зазначеного вище майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району. Передачу в оренду вказаного майна здійснювати, згідно до вимог чинного законодавства та забезпечити відповідне нотаріальне посвідчення укладених договорів.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                         Ю.Б. Марченко

                                                                                                                            Додаток 1

Майно спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, яке перебуває на балансі відділу культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації та пропонується для передачі в довгострокову  оренду із дотриманням усіх зазначених у рішенні умов
 

Частина приміщення будівлі за адресою: № 79/11 , вул. Остроградського, смт Козельщина

Літер

Поверхи

Номери груп приміщень

Номери приміщень

призначення приміщення

загальна площа приміщень, кв.м.

корисна площа, кв.м.

Площа приміщень (кв.м.)

Вартість майна, відповідно до незалежної оцінки

основна

допоміжна

вартість за 1 кв.м., грн.

вартість  приміщення, грн.

А

І

1

1

Сходова клітка

9,5

 

 

9,5

2 406,19

22 858,81

 

 

 

2

Коридор

24,7

24,7

 

24,7

2 406,19

59 432,89

 

 

 

3

Кладова

3,5

3,5

 

3,5

2 406,19

8 421,67

 

 

 

4

Кабінет

105,7

105,7

105,7

 

2 406,19

25 4334,28

 

 

 

5

Кабінет

16,3

16,3

16,3

 

2 406,19

39 220,90

 

 

 

6

Кабінет

20,9

20,9

20,9

 

2 406,19

50 289,37

 

 

 

7

Кабінет

15,3

15,3

15,3

 

2 406,19

36 814,71

А

ІІ

1

8

Сходова клітка

9,6

 

 

9,6

2 210,94

21 225,02

 

 

 

9

Кладова

3,5

3,5

 

3,5

2 210,94

7 738,29

 

 

 

10

Коридор

17,8

17,8

 

17,8

2 210,94

39 354,73

 

 

 

11

Кабінет

24,7

24,7

24,7

 

2 210,94

54 610,22

 

 

 

12

        Кабінет

21,0

21,0

21,0

 

2 210,94

46 429,74

 

 

 

13

        Кабінет

59,9

59,9

59,9

 

2 210,94

132 435,31

 

 

 

14

       Коридор

7,5

7,5

 

7,5

2 210,94

16 582,05

 

 

 

15

       Кабінет

17,8

17,8

17,8

 

2 210,94

39 354,73

 

 

 

16

       Кабінет

22,8

22,8

22,8

 

2 210,94

50 409,43

Всього:

 

380,5

361,4

304,4

 

 

879 513,00

 

                                                                       УКРАЇНА
                КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                     (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року

 Про внесення змін до рішення позачергової шостої сесії районної ради шостого скликання від 22 квітня 2016 року «Про затвердження районної Програми розвитку культури Козельщинського району на 2016-2020 роки»

 Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням двадцять третьої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання  від  25 вересня 2018 року «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до  спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади», розглянувши пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                  РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника відділу культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації  Карнаух Т.Я. взяти до відома.
2.Внести зміни до рішення позачергової шостої сесії районної ради шостого скликання від 22 квітня 2016 року «Про затвердження районної Програми розвитку культури Козельщинського району на 2016-2020 роки», а саме:
2.1.Викласти текст Програми розвитку культури  Козельщинського   району на 2016 – 2020 роки у новій редакції (додається);
2.2.Викласти додаток 1 до вказаної Програми у новій редакції (додається);
2.3.викласти додаток 2 до вказаної Програми у новій редакції (додається).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                      Ю.Б. Марченко

 Програма розвитку культури Козельщинського   району на 2016 – 2020 роки

     Програма розвитку культури Козельщинського району на 2016 -2020 роки розроблена відповідно до законодавчих та нормативних актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи культури, регламентують суспільні відносини у галузі культури, сфері естетичного виховання підростаючого покоління, духовного розвитку особистості. Розробка цієї програми зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури району, спрямування її на розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів,організацію повноцінного змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення.  Програма розвитку культури на період 2016-2020 років визначає перспективи галузі культури району, направлена на недопущення занепаду та   збереження існуючої мережі закладів культури .  
      Програму розроблено на виконання Законів України “Про культуру”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про музеї та музейну справу”, “Про туризм”, Указів Президента України від 21.03.2000 № 485/2000 “Про державну підтримку клубних закладів″, від 22.03.2000 № 490/2000 “Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України”, від 23.03.2000 № 489 “Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України”, від 22.04.09 № 260/2009 “Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини”.
      Надання послуг населенню  у сфері культури та мистецтва в основному здійснюється мережею державних закладів культури, що складалася у попередній період розвитку галузі.
      На даний час функціонує один районний, 5 сільських будинків культури, 3 сільських клуби.
     Бібліотечне обслуговування населення забезпечує централізована бібліотечна система з 20 сільськими бібліотеками – філіями, центральною районною бібліотекою та районною бібліотекою для дітей.

                                             МЕТА  ПРОГРАМИ:
       Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшого розвитку культури і мистецтва, збереження національно-культурної спадщини, розвитку бібліотечної і музейної справи, туризму, задоволення культурних, і духовних потреб населення району.

                    ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ПРОГРАМИ Є :
організація роботи щодо забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері культури, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної, клубної справ і туризму;
формування засобами культури та мистецтва ідеологічних, моральних та духовних цінностей, спрямованих на демократизацію суспільства, відродження та виховання високих громадянських  ідеалів та патріотизму;
створення необхідних умов для збереження та широкого використання кращих надбань культурної спадщини, сприяння розвитку всіх жанрів народного мистецтва;
організація роботи щодо розвитку пріоритетних напрямів туризму: зеленого, подієвого, історичного;
спрямування культурно-просвітницької діяльності на залучення до активного духовного життя всіх вікових соціально-демографічних груп: дітей, підлітків, молоді, людей похилого віку;
збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, її повноцінного функціонування, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації;
поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів культури;
поліпшення умов творчої діяльності та побуту працівників культури, майстрів мистецтв, підвищення їхнього статусу та соціальної ролі у суспільстві;
удосконалення критеріїв  морального та матеріального стимулювання праці різних категорій працівників культури і мистецтв;
створення необхідних соціально-економічних умов для рівноправного розвитку культур різних національностей, які проживають у районі;
підтримка обдарованої молоді;
забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, доступності мистецької освіти;
створення організаційних, соціальних та морально-психологічних умов для формування високопрофесійного стабільного кадрового складу, який здатен вирішувати задачі у сфері розвитку культури району;
створення системи підтримки бібліотек, як головних центрів інформування населення з усіх галузей знань, організації просвітницької і культурно-дозвільної роботи;
створення сприятливого господарчо-правового режиму для діяльності закладів культури.

            ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:
Забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури, а саме:
-  формування у громадян району почуття гордості за рідний край, збагачення духовного життя;
-   вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів, зростання наукового, освітнього та інформаційного потенціалу бібліотек;
-   створення здорових і безпечних умов праці та навчання;
- створення умов для туристичної привабливості району, та розвитку зеленого туризму;
-   приведення матеріально – технічної бази закладів культури у відповідність до норм та вимог чинного законодавства.

                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ:
     Головним виконавцем та координатором Програми є відділ культури і туризму районної державної адміністрації. Головною умовою досягнення визначених Програмою цілей є виконання повного обсягу бюджетного фінансування заходів та залучення позабюджетних коштів.
     Загальна сума коштів, передбачених  на реалізацію Програми в 2016-2020 роках складає  26226,13 тис. грн., за рахунок яких передбачається забезпечення виконання закладами культури основних функцій по наданню послуг населенню та забезпечення розвитку галузі.

                    УПРАВЛІННЯ  РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМИ:
      Відділ культури і туризму райдержадміністрації організовує і контролює виконання заходів Програми, вносить пропозиції щодо коригування Програми, а також  виконує необхідні дії  в межах своєї компетенції.

                                                                                                                       Додаток 1          

                                                     П А С П О Р Т
               районної Програми розвитку культури на 2016 -2020 роки

 
1

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2

Розробник програми

Відділ культури і туризму РДА

3

Спів розробники програми

 

4

Відповідальний виконавець програми

Відділ культури і туризму РДА

5

Учасники програми

Заклади культури,сільські ради

6

Термін реалізації програми

2016 -2020 роки

6.1

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

2016, 2017, 2018, 2019, 2020

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програм(для комплексних програм)

обласний бюджет,районний  бюджет , місцевий бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,у тому числі:

26226,13 тис.грн

8.1

Кошти обласного бюджету

58,0  тис.грн

8.2

Кошти районного бюджету

17717,63 тис.грн

8.3

Кошти місцевого бюджету (бюджети сільських та селищних рад)

7245,50 тис.грн

8.4

Інші джерела, не заборонені законодавством

 

1205,00 тис.грн

 

                                                           УКРАЇНА
      КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
          (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року

 Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району

 Керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції та подання райдержадміністрації, заяву Сергієнко Г.В., рекомендації постійних комісій,

                                       РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
   
1.Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М. взяти до відома.
2.Укласти трудовий контракт з Сергієнко Галиною Володимирівною на посаді директора Комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Козельщинського району», строком на один рік.
 3.Доручити голові районної ради Марченку Ю.Б., укласти від імені районної ради трудовий контракт із вищеназваним керівником.
 4.Відділу управління майном районної ради взяти на облік контракт і забезпечити контроль за додержанням умов, передбачених контрактом, та інформувати районну раду про його виконання.
 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.       

Голова районної ради                                                 Ю.Б. Марченко 

                                                                  УКРАЇНА
        КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
             (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року

 Про звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  з приводу необхідності підвищення ефективності спільних заходів щодо захисту довкілля від підпалів, несанкціонованих вирубок лісів і лісосмуг, а також посилення відповідальності за вказані правопорушення

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції депутатів районної ради та рекомендації постійних комісій,

                                        РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію депутата Козельщинської районної ради  Підлісного  А.П.,  взяти до відома.
2.Прийняти звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  з приводу необхідності підвищення ефективності спільних заходів щодо захисту довкілля від підпалів, несанкціонованих вирубок лісів і лісосмуг, а також посилення відповідальності за вказані правопорушення (додається).
3.Звернення надіслати до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради мандатну, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування.   

  Голова районної ради                                                                               Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                    Додаток

                                                                 ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  з приводу необхідності підвищення ефективності спільних заходів щодо захисту довкілля від підпалів, несанкціонованих вирубок лісів і лісосмуг, а також посилення відповідальності за вказані правопорушення

 Звертаємося до органів державної влади, місцевого самоврядування контролюючих та правоохоронних органів на кого покладені функції забезпечувати дотриманням вимог законодавства у галузії екології з приводу необхідності підвищення ефективності спільних заходів щодо захисту довкілля від підпалів, несанкціонованих вирубок лісів і лісосмуг, а також посилення відповідальності за вказані правопорушення.
Ситуація, що склалася на території Козельщинського району, є вкрай складною і така ж ситуація зараз по всій країні. Мисливські угіддя нашого Козельщинського району це - 60,2 тис. га польових, болотних та лісових земель, при цьому площа адміністративного району складає 92,7 тис.га. Угіддя Козельщинського ГМРП налічують 7 об’єктів, які відносяться до природно-заповідного фонду місцевого значення, на яких згідно Закону України «Про мисливське господарство та полювання» ст.20 та Закону України «Про природно-заповідний фонд України» ст.16 забороняється будь-яка діяльність, яка порушує природний розвиток процесів та явищ.
Щороку навесні та восени ми спостерігаємо невтішну картину спалювання сухої рослинності на великих площах. Наслідки таких підпалів жахливі: пожежі, забруднення довкілля, вигорання ґрунтового покрову, загибель диких тварин, шкода людині. Люди, спалюючи суху траву, не розуміють, що вогонь може вийти з-під контролю та поширитись на велику площу. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе. Гинуть рослини, комахи, молодняк звірів та птахів. На жаль, часто це відбувається не тільки через нерозуміння усіх негативних наслідків підпалів, а через навмисні дії байдужих людей.
Регулярні підпали призводять до зменшення біорізноманітності та порушення природної рівноваги в екосистемах. Часто, внаслідок такого злочинного «господарювання» все довкола покрите суцільною димовою завісою, а жертвами стають не тільки безпосередні винуватці підпалів та їх сусіди, але й усі хто вдихає цей дим.
На сьогодні Козельщинський район з населенням близько 20,0 тис. населення не має навіть свого штатного еколога, який би на місці контролював ситуацію. Екологічну службу доводиться викликати з обласного центру, але за таких обставин говорити про якусь оперативність і ефективність  реагування на жаль не доводиться.
За постійними спостереженнями стає очевидним, що найбільшої шкоди довкіллю завдає саме практика підпалу сухої рослинності, стерні та поживних решток. Підпали здійснюються людьми, які заготовляють сіно, приорюють землі та займаються пошуком металобрухту і ніхто не може притягти їх до відповідальності. Разом із тим для прикладу можна навести факт коли єгерською службою Козельщинського ГМРП  в 2015 році були затримані двоє осіб, які займалися підпалами, один з них був з металошукачем, другий - займається заготівлею сіна. Були складені протоколи і передано їх до суду, ці правопорушники внаслідок судового рішення отримали по два роки умовного покарання. Тобто шляхи вирішення проблеми є, але на сьогодні нормативно-правова база потребує внесення відповідних змін, зокрема посилення відповідальності.
До 2018 року, коли закон про заборону будь якої діяльності у ПЗФ ще не вступив у дію, районним мисливським господарством проводилися роботи по захисту об’єктів, які відносяться до природо-заповідного фонду місцевого значення, щоб вогонь не перетнув цю межу, а зараз, нажаль, така можливість відсутня через заборону будь-якої діяльність на цій території, навіть такої, яка до цього захищала ці території  від страшної біди, якою є стали підпали. Як показав час, мисливські господарства відігравали позитивну роль у збереження  і примноженні флори і фауни нашої країни і  потенціал цих організацій необхідно в подальшому активно використовувати у питаннях захисту довкілля і виявленню правопорушень.
Також мають місце випадки коли під виглядом вирубок сухостою насправді проводиться вирубка здорових дерев, зокрема дубів і акації. Внаслідок такої безгосподарності і безвідповідальності поступово зменшуються ареал існування диких звірів та птахів, ведеться несанкціонована вирубка лісу району і в результаті завдається непоправна шкода довкіллю.
Хотілося б звернути увагу ще на одну важливу проблему, таку як використання великими аграріями широкозахватної техніки при сільськогосподарських роботах, що призводить до знищення та каліцтва диких звірів, які шукають прихисток на полях. При вирішенні цих проблемних питань доцільно на законодавчому рівні впроваджувати кращий європейський і світовий досвід щодо захисту природи.
Зважаючи на важливість і актуальність піднятих проблем, слід активізувати спільну роботу Служби МНС та Національної поліції, екологічної інспекції інших органів, що наділені відповідними повноваженнями, а також активно залучати громадських екологічних інспекторів, зокрема із числа єгерської служб мисливських господарств.
Пропонуємо внести зміни до законодавства щодо посилення відповідальностіза підпали, несанкціоновані вирубки лісів і лісосмуг, збільшивши в рази розміри штрафних санкцій для порушників. На сьогодні важливо відпрацювати ефективні механізми взаємодії при виявленні, фіксуванні, належному документуванні таких правопорушень. Таким чином,  необхідно забезпечити невідворотність юридичної відповідальності, а також дієву комплексну систему заходів із запобігання відповідних правопорушень, які завдають непоправної шкоди довкіллю.
Депутатський корпус і громадськість району закликає усіх небайдужих спільно долучитися до вирішення питань збереження довкілля та покращення екологічної ситуації в нашій країні.

                                                            УКРАЇНА
        КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
             (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року

Про внесення змін до рішення десятої сесії четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління майном спільної власності територіальних громад Козельщинського району»  від 23.06.2004 року

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, розглянувши пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                           РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  1.Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М., взяти до відома.
  2.Внести зміни до рішення десятої сесії четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району» від 23.06.2004 року, а саме:
 2.1.Викласти додаток 1 «Перелік підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, повноваження з управління якими, передаються районній державній адміністрації» у новій редакції (додається).
 3.Балансоутримувачам об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і селищ району вирішити практичні питання щодо внесення вказаних змін до відповідних документів.
4.У зв’язку з прийняттям даного рішення вважати таким, що втратило чинність рішення дванадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 10.03.2017 року«Про внесення змін до рішення десятої сесії четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління майном спільної власності територіальних громад Козельщинського району»  від 23.06.2004 року».
 5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                                                                                           Додаток 1
                                                                                       до рішення дванадцять восьмої сесії
                                                                                       районної ради сьомого скликання
                                                                                       від 07.05.2019 року

                                                                 ПЕРЕЛІК
підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних
громад району, повноваження з управління якими передаються районній державній адміністрації
 


п/п

Назва підприємства, організації, установи

Місце знаходження

 

 

Освіта

 

 

1.

Районний методичний кабінет відділу освіти, сім’ї та молоді

смт. Козельщина, вул. Монастирська,5 (Леніна,5)

 

 

2.

Група централізованого господарського обслуговування

смт. Козельщина, вул. Монастирська,5

(Леніна,5)

 

 

3.

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат

 

смт. Козельщина, вул. Степова,3

 

 

 

4.

 

Будинок дитячої та юнацької творчості

 

смт. Козельщина, вул. Остроградського,89 (Радянська,89).

 

5.

Бреусівська ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Бреусівка , вул. О. Гончара,62

 

6.

Оленівська ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Оленівка, вул. Молодіжна, 6а

 

7.

 

Солоницька ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Солониця, вул. Центральна, 29 (Жовтнева,29)

 

8.

 

Високовакулівська ЗОШ І-ІІ ст.

с.Висока Вакулівка, вул. Шкільна 1 (Леніна,1).

 

9.

Василівська ЗОШ І-ІІ ст.

с. Василівка, вул. Горького,5

 

10

Говтвянська ЗОШ І-ІІ ст. (ліквідована)

 

с. Говтва, вул.Шкільна, 1а

 

11.

Мальцівська ЗОШ І-ІІ ст. (ліквідована)

 

С. Мальці, провул. Шкільний,1

 

12.

Мар’янівська ЗОШ І-ІІ ст.

(ліквідована)

 

с. Мар’янівка, вул. Шевченка,60

 

13.

Пісківська ЗОШ І  ст.

(ліквідована)

 

с. Піски, вул. Партизанська,23

 

14.

Вишняківська ЗОШ І-ІІ ст.

(ліквідована)

 

с. Вишняки, вул. Шкільна, 1а

 

15.

Бреусівський я/с «Сонечко»

с. Бреусівка, вул. О.Гончара,63

 

16.

Оленівський я/с «Чебурашка»

с. Оленівка, вул. Молодіжна, 4 а

 

17.

Оздоровчий комплекс «Старт»

с. Говтва вул.

 

18.

Будівля Редакції газети «Козельщинські вісті»

смт. Козельщина вул. Остроградського, 91 (Радянська, 91)

 

Комунальне  некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня»

 

1.

 Комплекс будівель та споруд

смт. Козельщина, вул.Остроградського, 81/10 (Радянська,81/10)

 

2.

Комплекс будівель та споруд

 смт. Козельщина, вул. Монастирська,20 (Леніна,20)

 

3.

Будівля котельні

смт. Козельщина, вул. Монастирська,27а (Леніна,27а)

 

4.

Комплекс будівель та споруд інфекційного відділення

Козельщинський район с. Підгорівка

вул. Центральна,40а

 

5.

Житловий будинок

смт. Козельщина, вул. Чкалова,7

 

6.

Квартира №2

смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара,25 (Островського,25)

 

7.

Квартира №15

смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара,25 (Островського,25)

 

8

Артсвердловина

Смт. Козельщина, вул. Монастирська

(вул. Леніна),  20

 

9.

Теплогенераторна

Смт. Козельщина, вул. Остроградського

(вул. Радянська),  81/10

 

Комунальне  некомерційне підприємство  «Козельщинський центр первинної

медико-санітарної допомоги»

 

1.

Будівля ФАПу

с. Омельниче вул.Шевченка,18

 

2.

Приміщення аптечного пункту № 1 від ЦРА № 123-філії ПОКП «Полтавафарм»

с. Верня Мануйлівка вул. Горького,43

 

 

 

Відділ культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації

1.

Майно, що знаходиться на балансі відділу культури і туризму   райдержадміністрації

смт. Козельщина, вул. Остроградського,56

(Радянська,56)

2.

Козельщинська центральна районна бібліотека

смт. Козельщина, вул.Остроградського, 79/11 (Радянська,79/11)

3.

Приміщення Районного будинку культури з залою для глядачів на 306 місць

смт. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11 (Радянська,79/11)

 

4.

Приміщення фільмоперевірки

смт. Козельщина, вул.Остроградського 79/11а

Засоби масової інформації

 1.

Частка майна районної ради та райдержадміністрації у статутному фонді Редакції Козельщинського районного радіо

смт. Козельщина, вул.  Монастирська,5

(Леніна,5)

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації

1.

Будівля адмінприміщення та споруди (будівля призовної дільниці)

смт. Козельщина, вул.Остроградського,106 (Радянська 106)

Фізична культура і спорт

1.

Приміщення ДЮСШ при Козельщинській районній організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»

смт. Козельщина, вул.Суворова,9

2.

Спортивний майданчик для ігрових видів спорту із синтетичним покриттям при Козельщинській районній організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»

смт.Козельщина, вул. Спортивна, 8 (Котовського,8)

3.

Майновий комплекс будівель і споруд Стадіону, закріплений на праві господарського відання за Козельщинською районною організацією Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»

смт.Козельщина, вул. Спортивна, 8 (Котовського,8)                                                                    УКРАЇНА
           КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                 (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року

 Про звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Полтавської обласної ради, Полтавської облдержадміністрації  з приводу недоцільності встановлення на комерційних вузлах обліку автоматизованих пристроїв передачі даних 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції депутатів районної ради та рекомендації постійних комісій,

                                            РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М.,  взяти до відома.
2.Прийняти звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Полтавської обласної ради, Полтавської облдержадміністрації (додається).
3.Звернення надіслати до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Полтавської обласної ради, Полтавської облдержадміністрації.
  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради мандатну, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування.   

  Голова районної ради                                                                               Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                 Додаток
                                                          ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Полтавської обласної ради, Полтавської облдержадміністрації  з приводу недоцільності встановлення на комерційних вузлах обліку  автоматизованих пристроїв передачі даних 

Постановою №2494  від 30 вересня 2015 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», яким передбачено встановлення на комерційних вузлах обліку  автоматизованих пристроїв передачі даних. Спочатку це стосувалося великих споживачів, де можливо встановлення такого обладнання і є виправданим. Але в подальшому шляхом внесення змін до вказаної постанови її дію було поширено на споживачів, які споживають від 10 тис.м3   до 100 тис. м3  природного газу.
Внаслідок цього бюджетні установи та заклади комунальної форми власності, які надають соціально важливі послуги населенню, а саме: школи, дитячі садочки, позашкільні заклади, ФАПи, амбулаторії, лікарні, будинки дитячої та юнацької творчості, дитячі спортивні школи, будинки культури, бібліотеки, музичні школи, заклади соціального захисту населення та інші, змушені будуть додатково витратити на кожен вузол обліку газу близько 14 тисяч гривень бюджетних коштів.
Слід зазначити, що на даний час на усіх вказаних об’єктах і так вже встановлені газові лічильники та додаткові коректори, які здійснюють  точний облік спожитого газу. Таким чином  фактично відсутнє будь-яке економічне або правове обґрунтування необхідності та доцільності встановлення на комерційних вузлах обліку автоматизованих пристроїв передачі даних на об’єктах з незначним обсягом споживання природного газу.
Депутатський корпус районної ради вважає, що зміни до вказаної постанови, що поширюють її дію на бюджетні установи та заклади комунальної форми власності, які надають соціально важливі послуги населенню і споживають від 10 тис. м3 до 100 тис. м3 природного газу, вигідне виключно приватним газопостачальним організаціям.
 Депутати переконані, що наша держава має забезпечувати ефективне використання бюджетних коштів, які виділяються на утримання соціальної сфери і не дозволяти приватним газопостачальним компаніям, що належать олігархам, обкрадати місцеві бюджети і забирати кошти, які виділялися для належного функціонування дитячих садочків, шкіл та медичних закладів.  
Сподіваємося, що вищі органи державної влади забезпечать перегляд норм вказаної постанови та захистять бюджетні установи і заклади від  свавілля приватних газопостачальних організацій, які використовують своє монопольне становище для незаконного збагачення, за рахунок фактичного  розкрадання бюджетних коштів.
Депутати вважають, що якісна освіта дітей, доступні медичні послуги, соціальний захист населення є справжніми державними і національними пріоритетами і сподівається на допомогу у вирішенні цього важливого питання.

                                                             УКРАЇНА
         КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
              (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року
 
Про затвердження Порядку  складання,  затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня»  Козельщинської районної ради Полтавської області

 Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», листа Державної регуляторної служби України вих. №1426/0/20-19 від 05.03.2019 року, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

                                        РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА :

1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.
2.Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю  виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області (додається).
3.Головному лікарю Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., забезпечити своєчасне складання, подання на розгляд та затвердження фінансових планів і звітності про їх  виконання згідно з Порядком.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                   Ю.Б.Марченко 
                                                                   

                                                                                                           « ЗАТВЕРДЖЕНО»
                                                                                                   рішенням двадцять восьмої
                                                                                                   сесії Козельщинської
                                                                                             районної ради сьомого скликання
                                                                                                      «07» травня 2019 р.
                                                                ПОРЯДОК
складання,  затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня»  Козельщинської районної ради Полтавської області

1.Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради  Полтавської області (далі - фінансовий план підприємства).  Перегляд та внесення змін до даного Порядку виноситься на розгляд сесії Козельщинської районної ради.
2.Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з Додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.
Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та  підготовки пояснювальної записки підприємству необхідно використовувати  рекомендації, зазначені в наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами, внесеними Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від              03 листопада 2015 року №1394.
3.Фінансовий план повинен забезпечувати збільшення показників рентабельності діяльності підприємства, активів та власного капіталу порівняно з плановим та прогнозними показниками на поточний рік. У разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів  підприємство  обов’язково подає  обґрунтування причин такого зменшення з відповідними  розрахунками.
4.Проект фінансового плану підприємства з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках у паперовому  та електронному вигляді, починаючи з 2019 року подається у фінансове управління Козельщинської райдержадміністрації до 01 червня, що  передує плановому.
5.Фінансовий план підприємства підлягає затвердженню до 01 вересня  року, що передує плановому. Фінансовий план на 2019 рік підлягає затвердженню до 15.05.2019 року.
6.Затвердження фінансового плану підприємства, а також змін до нього здійснюється відповідним рішенням сесії Козельщинської районної ради. Зміни до затвердженого фінансового плану Підприємства можуть вноситися по мірі потреби впродовж планового року щоквартально. Проект змін до фінансового плану Підприємства з пояснювальною запискою про причини таких змін Підприємство  готує і подає фінансовому управлінню Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області для погодження.
Засновник може делегувати виконавчому органу функції затвердження  та контролю виконання фінансового плану. 
7.Перевірка фінансового плану підприємства проводиться фінансовим управлінням Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області  в період до 01 серпня, на 2019 рік – в період до 01.12.2019 року.
8.За результатами перевірки фінансового плану фінансовим управлінням Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області,  при погодженні проекту фінансового плану, готує проект рішення Козельщинської районної ради та подає його на затвердження.
9.У разі відхилення  проекту фінансового плану  підприємства, він  повертається підприємству на доопрацювання  впродовж 10 робочих днів. При  доопрацюванні проекту  фінансового плану адміністрація  підприємства  розглядає всі зауваження фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області  та подає  фінансовий план на погодження повторно, не пізніше як 10 робочих днів з  дня надходження проекту.
10.Контроль за своєчасним складанням фінансового плану Підприємства, а також за виконанням показників, затвердженого (погодженого) фінансового плану Підприємства, здійснює керівник Підприємства.
11.Звіт про виконання фінансового плану подається в паперовому та електронному вигляді за формою, згідно Додатку 2, щокварталу у строки,  установлені фінансовим управлінням Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області  для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства за квартал.
Показники виконання фінансових планів підприємства подаються в строки, передбачені чинним законодавством.

                                                УКРАЇНА
          КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
             (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                           Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року
 
Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня»  Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019 рік

 Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

                                             РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.
2.Затвердити Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області (Додаток 1).
3.Головному лікарю Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І. забезпечити своєчасне складання, подання на розгляд звітності про його  виконання.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                              Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2 – 4 квартали 2019 року  Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області.

Головними  пріоритетами Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  є забезпечення комплексного підходу до зміцнення здоров’я, профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення ефективного контролю за перебігом захворювань та запобігання їх несприятливим наслідкам, підвищення рівня благополуччя громадян, формування ефективної системи надання медичних послуг, яка забезпечувала б загальне охоплення доступною та якісною, а відтак безпечною медичною допомогою.
Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області обслуговує 19115 чоловік населення.
Для надання вторинної стаціонарної медичної допомоги КНП «Козельщинська ЦРЛ»  розгорнуто 70 ліжок, в тому числі:
-          соматичне відділення – 41 ліжко, з них: терапевтичні  - 29 ліжок, неврологічні – 8 ліжок, дитячі – 4 ліжка;
-          хірургічно-гінекологічне відділення – 29 ліжок, із них: хірургічні – 18 ліжок, травматологічні – 6 ліжок, гінекологічні  - 4 ліжка, патології вагітних – 1 ліжко.  
Але все більше ми розуміємо, що не від кількості ліжок  залежить здоров’я людей і демографічні показники. Кожна людина хоче, щоб  за короткий проміжок часу було поставлено правильний діагноз і призначене якісне лікування. Для цього, в першу чергу, необхідна наявність сучасної апаратури, інструментарію, лабораторного оснащення, кваліфікація медпрацівників, дотримання протоколів. Крім стаціонару  при райлікарні функціонує  поліклініка на  300 відвідувань в зміну, де ведеться прийом по  16 спеціальностях.
  КНП «Козельщинська ЦРЛ» акредитована і підтвердила І акредитаційну категорію, має ліцензію на медичну практику та ліцензію по наркотиках.
Кількість штатних посад по КНП «Козельщинська центральна районна лікарня»  становить 170,5 одиниць, в т. ч.:
лікарі                                     -  34,75 шт.од.;
середній медперсонал         -  66,5 шт.од;
молодший  медперсонал     -  31,50 шт. од.;
інший персонал                    -  37,75 шт. од.
Відповідно до Постанови КМУ від 27 лютого 2019 р. N 131 Деякі питання здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області» КНП Козельщинська ЦРЛ укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
 КНП «Козельщинська центральна районна лікарня» на 2- 4 квартали 2019  рік планує отримати  бюджетних асигнувань в сумі 9664,9 тис. грн в тому числі: 8 184,90 тис. грн від Національної служби здоров’я  України, 1228,4 тис. грн. кошти місцевих бюджетів, в тому числі:
-          448,3 тис. грн – залишки коштів, виділених з місцевих бюджетів на рахунках в казначействі для оплати енергоносіїв;
-          1,9 тис.грн. - залишки коштів, виділених з місцевих бюджетів на рахунках в казначействі для оплати медикаментів та виробів медичного призначення;
-          10,0 тис.грн. - залишки коштів, виділених з місцевих бюджетів на рахунках в казначействі для оплатипрепаратів інсуліну по Новогалещинській ОТГ;
-          768,2 тис. грн. – орієнтовний розрахунок, додаткові кошти районного бюджету, об’єднаних територіальних громад та сільських рад на оплату поточних видатків, в т.ч. енергоносіїв.
Надходження спеціального фонду складають 251,6 тис.грн., в тому числі:
-          242,0 тис.грн. – надходження від медичних послуг, а саме: 150,0 тис.грн. надходження від медичних послуг у 2- 4 кварталах поточного року та 92,0 тис. грн. - залишки коштів на спеціальному рахунку станом на 01.04.2019р.;
-          9,6 тис.грн – надходження від оренди.
          Дохідна частина фінансового плану на  2019 рік;
рядок 110 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – кошти що планується отримати згідно Договору про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій від НСЗУ - 8184,9 тис. грн.,
рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» становить 1228,4 тис. грн.,  а саме, кошти районного бюджету, об’єднаних територіальних громад та сільських рад – 768,2 тис. грн., 460,2 - залишки коштів, виділених з місцевих бюджетів на рахунках в казначействі для оплати поточних видатків.
Інші доходи, у тому числі:
- дохід від операційної оренди активів становить 9,6 тис. грн. 
- дохід від медичних послуг – 242,0 тис. грн. 
Усього доходів 9664,9 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції товарів, робіт, послуг.
рядок 200 «Заробітна плата»  - 6 795,2 тис.грн.
«Нарахування на оплату праці» - 1 469,4 тис.грн.
Рядок 210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 60,0 тис. грн.
Рядок 220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 70,0 тис. грн.
Рядок 230 «Продукти харчування» - 6,3 тис.грн.
Рядок 240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 76,8 тис.грн.
Рядок 250 «Видатки на відрядження» - 0,6 тис.грн.
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»:
Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 3,0 тис.грн.
Рядок 273 «Оплата електроенергії» – 607,2 тис. грн.;
Рядок 274 «Оплата природного газу» – 516,0 тис. грн.
Рядок 280 «Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (стаття витрат включає в себе оплату податків, оплату за видачу ліцензій) – 5,4 тис. грн.
Рядок 290 «Соціальне забезпечення» (стаття витрат включає в себе видатки на пільгові пенсії -45,0 тис.грн.  та видатки на придбання препаратів інсуліну жителям Новогалещинської ОТГ- 10,0 тис.грн.) – 55,0 тис. грн.
Усього видатків  9 664,9 тис.грн.
Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар                                                                     С.І.Колесніков

                                                   УКРАЇНА
             КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                 (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                              Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року
 
Про затвердження галузевої Програми  розвитку і функціонування Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019 – 2021 роки

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виходячи із головних напрямів реформування медичної допомоги, з метою збереження здоров’я населення та підвищення рівня медичного   обслуговування  населення, розширення можливості щодо його доступності та якості, впровадження нових  підходів щодо організації роботи медичних закладів, з метою участі у пілотному  проекті з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, розглянувши інформацію   Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області про стан надання  медичної допомоги населенню району, пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                     РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., про необхідність прийняття галузевої Програми  розвитку і функціонування Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  на 2019 – 2021 роки, взяти  до відома.
  2.Затвердити галузеву Програму розвитку і функціонування Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019 – 2021 роки (додається).
 3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І., забезпечити виконання заходів, передбачених галузевою Програмою  розвитку і функціонування Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019 – 2021 роки.
 4.Фінансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації при формуванні районного бюджету передбачити кошти на виконання заходів програми.
 5.В зв’язку з прийняттям даного рішення, вважати таким, що втратило чинність рішення позачергової дев’ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.01.2018 року «Про затвердження районної Програми підтримки розвитку Козельщинської центральної районної лікарні на 2018 – 2020 роки».
 6.В зв’язку з прийняттям даного рішення, вважати таким, що втратило чинність рішення п’ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 18.08.2017 року «Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії районної ради сьомого скликання  від 14.07.2017 року «Про затвердження районної Програми розвитку Козельщинської центральної районної лікарні на 2017 – 2019 роки».
 7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                        Ю.Б.Марченко 

                                                                                                          «ЗАТВЕРДЖЕНО»
                                                                                               Рішенням двадцять восьмої сесії
                                                                                               Козельщинської районної
                                                                                               ради  сьомого  скликання
                                                                                               від 07 травня 2019 року.  

                                                 Галузева  програма
розвитку і фунціонування Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019-2021 роки
 

1

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

2

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

3

Відповідальний виконавець

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

Об’єднані територіальні громади

Сільські ради

4

Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

Козельщинська районна державна адміністрація

Об’єднані територіальні громади

Сільські ради

5

Термін реалізації Програми

2019 – 2021 роки

6

Кошти задіяні на виконання Програми

Районний бюджет, інші надходження, не заборонені чинним законодавством України

7

Орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання реалізації Програми

2019 р. – 7420,6  тис. грн.

2020 р. – 7041,7 тис. грн.

2021 р. – 7838,0 тис. грн.

 

1. Загальні положення.
Галузева Програма розвитку і функціонування Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019 – 2021 роки (далі – Програма), розроблена на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 91 Бюджетного кодексу України.
З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову допомогу Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019 – 2021 роки шляхом надання субсидій та поточних трансфертів (видатків споживання та розвитку).
Дана Програма необхідна для стабільного функціонування Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, поліпшення його матеріально - технічної бази та створення належних умов для розвитку вторинної спеціалізованої медичної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування населення.

2. Мета Програми.
Метою Програми є:
-          забезпечення стабільної роботи комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області відповідно до його функціонального призначення;
-          забезпечення оплати праці з нарахуванням, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків;
-          оновлення його матеріально-технічної бази;
-          забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства;
-          забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення;
-          проведення ремонтів для здійснення належного утримання комунального підприємства.

3. Завдання Програми.
Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на  виконання основних функцій комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області за рахунок надання поточних трансфертів (згідно додатку1).

4. Фінансове забезпечення Програми.
Видатки на фінансування Програми здійснюються за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, шляхом перерахування коштів на рахунок одержувача бюджетних коштів, відкритий в установленому порядку в управлінні Державної казначейської служби України у Козельщинському районі.
Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання програми є Козельщинська районна державна адміністрація, відповідальним виконавцем Програми – Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області.
Фінансова підтримка надається в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний рік за цією Програмою. Протягом року обсяг фінансування за рахунок коштів районного бюджету може змінюватися відповідно до рішення районної ради про внесення змін до показників районного бюджету  на відповідний рік, виходячи з наявного ресурсу місцевого бюджету.

5. Очікувані результати виконання Програми.
Реалізація Програми дасть змогу:
-          забезпечити недопущення заборгованості з оплати праці з нарахуванням, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків;
-          забезпечити стабільну роботу комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області;
-          забезпечити оновлення його матеріально - технічної бази;
-          забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівель підприємства;
-          забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення;
-          покращити фінансовий стан комунального некомерційного  підприємства.

6. Контроль за виконанням Програми.
Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням  коштів – головний розпорядник бюджетних коштів Козельщинська районна державна адміністрація та постійна комісія  районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Головний лікар                                                         С.І.Колесніков

                                                   УКРАЇНА
    КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
         (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року

 Про заходи щодо виконання рішення двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання  «Про придбання службового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району» від 20.02.2019 року

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання «Про придбання службового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району» від 20.02.2019 року, розглянувши  матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області щодо проведеної процедури придбання житла (квартир) на конкурсній основі, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                  РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:


 1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області лікарні  Колеснікова С.І. щодо придбання  квартир на конкурсній основі для забезпечення житлом лікарів, взяти до відома.
  2.За результатом проведеної Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області лікарні  процедури придбання на конкурсній основі квартир для забезпечення житлом лікарів, придбати в спільну власність територіальних громад сіл та селищ району:
2.1.Однокімнатну квартиру, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, смт. Козельщина, вулиця Миру, будинок 3, квартира 12 у громадянина Кириченко Ігоря Анатолійовича  за 219 000,00 гривень (двісті дев’ятнадцять  тисяч гривень);
 2.2.Двохкімнатну квартиру, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, смт. Козельщина, вулиця  Остроградського (Радянська), будинок 225, квартира 13 у громадянина Марченка Михайла Васильовича за 240 000,00 гривень (двісті сорок  тисяч гривень). 
 3.Фінансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації (Сокологорська А.М.) забезпечити фінансування Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на придбання вказаних однокімнатної та двохкімнатної квартир за рахунок бюджетних коштів.
 4.Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області провести перерахування коштів з розрахункового рахунку, який відкритий в УДКСУ у  Козельщинському районі Полтавській області:
 4.1.За квартиру  громадянину Кириченку Ігорю Анатолійовичу (рнопп 3396911713)  219 000,00 гривень (двісті дев’ятнадцять  тисяч гривень) шляхом перерахування на транзитний рахунок №29244825509100 відділення  АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570  на картковий рахунок №5168757396990659  протягом  семи банківських днів   з моменту укладення договору купівлі – продажу.
 4.2.За квартиру  громадянину Марченку Михайлу Васильовичу  (рнопп 1773814357) 240 000,00 гривень (двісті сорок  тисяч гривень) шляхом перерахування їх Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на транзитний рахунок №29244825509100  відділення  АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570  на картковий рахунок №5168757396968853  протягом  семи банківських днів з моменту укладення договору купівлі – продажу.
 5.Після придбання вказаних квартир, поставити їх на баланс Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та надати їм статус «службового житлового приміщення».
 6.Дозволити Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області у відповідності до висновків його профспілкового комітету, провести розподіл службових житлових приміщень серед медичних працівників, які перебували  на черзі для отримання житла.
7.Уповноважити голову Козельщинської райради Марченка Ю.Б. підписати  від імені територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області договора купівлі – продажу.
8.Контроль за    виконанням  даного рішення   покласти   на   постійну  комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової  діяльності,   економічного   і   соціального  розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                                   Ю.Б. Марченко           

                                               УКРАЇНА
               КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                  (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року
 
Про звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,  Полтавської обласної ради  та Полтавської обласної державної адміністрації з приводу необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції депутатів районної ради та рекомендації постійних комісій,

                                  РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію депутата Козельщинської районної ради Марченка Ю.Б.,  взяти до відома.
2.Прийняти звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  Полтавської обласної ради та Полтавської обласної державної адміністрації з приводу необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів (додається).
3.Звернення надіслати до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,Полтавської обласної ради  та Полтавської обласної державної адміністрації. 
  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради мандатну, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування.   

  Голова районної ради                                                                               Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                  Додаток
                                                        ЗВЕРНЕННЯ
звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,  Полтавської обласної ради  та Полтавської обласної державної адміністрації з приводу необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів

Ми, депутати Козельщинської районної ради звертаємося з приводу  необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів.
На даний час ситуація складається так, що реформування медичної галузі, яке мало б сприяти якісному покращенню стану надання медичних послуг призвело до фактичного нищення існуючої мережі медичних закладів у сільській місцевості. Прикро, але доводиться вкотре нагадувати чиновникам, що першочерговим пріоритетом держави є насамперед наші громадяни, їх  здоров’я та їх конституційні права, які передбачають обов’язок держави забезпечити доступне і якісне медичне обслуговування у будь-якому куточку нашої країни, особливо у сільській місцевості.
На території Козельщинського району медичну допомогу жителям надають комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» та комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня», які на сьогодні завершили усі передбачені реформуванням правові процедури.
Особливо складною є ситуація навколо забезпечення життєдіяльності вторинної ланки медичної галузі. Слід зазначити, що на момент входження в пілотний проект комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» мала досить потужний потенціал. Сучасні приміщення, які утеплені відповідно до вимог щодо енергозбереження, новітнє діагностичне та лікувальне медичне обладнання. Також слід згадати, що були збудовані сучасні тепло генераторні, забезпечено оновлення мережі тепло та водопостачання, придбавалося та придбається службове житло для лікарів. Були заздалегідь проведені заходи щодо оптимізації лікувальних відділень, штатів, ліжкового фонду і раціональному розміщенню медичних закладів у наявних приміщеннях.
Це говорить про те, що територіальні громади району системно, комплексно та послідовно створювали та зміцнювали матеріальну базу медичної галузі. Тому були сподівання, що  за наявності такої основи реформа стане поштовхом до суттєвого покращення якості і доступності медичних послуг, адже не має необхідності витрачати величезні бюджетні кошти на капітальне будівництво нових приміщень лікарень, термосанацію і відновлення комунікацій. Проте виявилось, що розміри державного фінансування за новими стандартами та механізмами не покривають навіть мінімальні потреби функціонування медичних закладів. І це при тому, що всі питання пов’язані із фінансуванням витрат на енергоносії і частково доплати до посадових окладів працівників медичних і освітніх закладів було перекладено на місцеві бюджети. Як бачимо такі пілотні проекти не дають їх учасникам не тільки нових преференцій, а взагалі ведуть до закриття існуючих медичних закладів у сільських районах.
На жаль останнім часом ми неодноразово ставали свідками того, що під гаслами економії бюджетних коштів нищили  створену на місцях працюючу соціальну інфраструктуру, яка була доступною для простих, пересічних громадян. Прикладом є не тільки медична галузь а і поштовий зв'язок, транспортне сполученні, комунальне господарство, а потім ці «зекономлені на сільських жителях бюджетні кошти» безсоромно та безкарно розкрадалися високими столичними чиновниками.
Тому ми депутати наголошуємо на необхідності негайно переглянути обсяги державного фінансування медичної галузі, зокрема в сільській місцевості де жителі на сьогодні позбавлені можливості через низький рівень життя та стан доріг подорожувати до столиці та обласних центрів за медичною допомогою. Мати поряд сучасний медичний заклад, який надає доступну, якісну медичну послугу – це невід’ємне право наших громадян.
Ми переконані в тому, що всі державні органи і служби на, які згідно чинного законодавства покладена відповідальність за забезпечення належного функціонування медичної галузі та її реформування мають негайно відреагувати та усунути всі недоліки і допущені прорахунки, що призвели до існуючої ситуації. Адже всі ці міністерства і служби існують на кошти платників податків, а їх керівники мають нести персональну юридичну відповідальність за всі випадки погіршення стану медичного обслуговування при проведенні реформування. Вони мають пам’ятати, що забираючи у сільських жителів доступ до якісних медичних послуг вони фактично залишають їх у небезпеці і порушують їх гарантовані державою конституційні права.
Враховуючи вище зазначені вимоги чинного законодавства закликаємо невідкладно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення належної підтримки комунальних медичних закладів і некомерційних підприємств, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів.
Депутатський корпус Козельщинської районної ради та громадськість нашого району сподівається на розуміння і підтримку у вирішенні піднятих у зверненні питань.

                                                  УКРАЇНА
         КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
              (двадцять восьма  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 07 травня 2019 року
 

Про надання дозволу на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27 червня 2014 року, у зв'язку з розміщенням учасників мотофестивалю «Останній Форпост»,  розглянувши звернення Полтавської обласної громадської організації «Наддніпрянське вільне козацтво», пропозиції відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                         РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА

      1.Інформацію депутата районної ради Срібного А.І. та в.о. начальника  відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації Стрілець Н.Я., взяти до відома.
2.Надати дозвіл відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району (Додаток 1) Полтавській обласній громадській організації «Наддніпрянське вільне козацтво» для розміщення учасників VII мотофестивалю «Останній Форпост», присвяченого дню Незалежності України.
3.Вказане майно (Додаток 1) надається в оренду строком на два дні з 16 серпня 2019 року по 17 серпня 2019 року включно (без проведення конкурсу, згідно п.2 Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району), встановивши орендну плату за його використання протягом вказаного періоду в розмірі 880 грн.
4.Відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації (Стрілець Н.Я.) укласти договір із орендарем, згідно типового договору оренди, який затверджений відповідними рішеннями районної ради та вирішити практичні питання щодо умов здачі в оренду зазначеного майна спільної власності територіальних громад сіл і селиш району, згідно чинного законодавства.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                          Ю.Б. Марченко
                                                                                                                                Додаток 1
                                                                  Перелік
майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, що знаходиться на балансі відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації та передається в оренду Полтавській обласній громадській організації «Наддніпрянське вільне козацтво» на два дні з  16 серпня 2019 року по 17 серпня 2019 року включно для розміщення учасників VII-го ювілейного мотофестивалю «Останній Форпост» присвяченого дню Незалежності України.

№ п/п

Назва приміщення

Кількість

Загальна площа

1.

Житлові будинки

5

288 кв.м.

2.

Спальний корпус

1

287 кв.м.

3.

Їдальня

1

284 кв.м

4.

Медпункт

1

48 кв.м.

 

Всього

8

907 кв.м.