ПРОГРАМА
фітосанітарних заходів щодо боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Козельщинського району Полтавської області на 2019-2023 роки.

ЗМІСТ
Вступ.
Розділ І. Загальна характеристика програми
Розділ ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Розділ ІІІ. Мета та завдання програми
Розділ ІV. Основні  шляхи і засоби розв’язання проблеми
Розділ V. Фінансове забезпечення Програми
Розділ VІ. Строки та етапи виконання Програми
Розділ VІІ. Очікувані результативні показники
Розділ VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Таблиці:

1. Напрями діяльності та заходи програми фітосанітарних заходів по ліквідації   регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області на 2019 – 2023 роки.

2.                 Розрахунок потреби в коштах по знищенню амброзії полинолистої,  та ваточника сірійського.
3.                  Потребав коштах для проведення ліквідаційних заходів по знищенню амброзії полинолистої та ваточника сірійського на землях не сільськогосподарського призначення в населених пунктах, на узбіччях доріг району механічним методом.
4.                  Потребав коштах при застосуванні хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою та ваточника сірійського в полях сівозміни.
5.                  Бюджет Програми фітосанітарних заходів по ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Козельщинського району на 2019 – 2023 роки.

                                                           ПРОГРАМА
фітосанітарних заходів щодо боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Козельщинського району Полтавської області на 2019-2023 роки.

                                                                   Вступ
Козельщинський район Полтавської області відноситься до зони лівобережного лісостепу, клімат району помірно-континентальний , рельєф хвилясто-горбиста рівнина, середньорічна кількість опадів 450 мм. переважаючі вітри північно-західного напрямку.

Сільське господарство району має потужний розвинутий агропромисловий комплекс, провідним напрямком у рослинництві є виробництво зерна. Під зернові культури щороку відводиться 60% посівних площ,    35% займають технічні культури.

І. Загальна характеристика програми

 В останні роки в зв’язку із недостатнім фінансуванням та  не проведенням в повному обсязі комплексу заходів щодо боротьби з небезпечними карантинними організмами, останні набувають дедалі ширшого розповсюдження на території району.
Станом на 01.01.2019 року в Козельщинському районі зареєстровано три види регульованих шкідливих організмів:
1.      Американський білий метелик     – 3 га;
2.       Амброзія полинолиста                –  232,2 га;
3.       Повитиця польова                        –  0,9 га.

Карантинний режим по американському білому метелику запроваджено на території Бреусівської сільської ради  на 1 га та в населеному пункті Підгорівка  Козельщинської об’єднаної територіальної громади  на 27  присадибних ділянках  загальною площею близько 2 га;  по повитиці польовій  в Лутовиніському старостинському окрузі 0,5 га та Пашківському старостинського окрузі 0,4 га; по амброзії полинолистій в Новогалещинській ОТГ – 1,5га, СФГ «Байда» - 40га, СФГ « Красносілля» - 98га, СФГ «Трудовик-12» - 92,8 га.
Найбільш шкідливою для довкілля та населення є амброзія полинолиста, яка поширена по  всій території району.. Враховуючи високу ступінь пластичності щодо температури повітря та вологості ґрунту, високу насіннєву продуктивність, а також є те, що пилок амброзії під час цвітіння шкодить здоров’ю людей і тварин – боротьба з цим небезпечним бур’яном потребує особливої уваги та спеціальних заходів.
Запровадження особливого карантинного режиму несе в собі не міри покарання, а є попереджувальними заходами, які повинні створити безпечні умови проживання.

ІІ. Проблеми, на розвязання яких спрямована Програма

Американський білий метелик (Hyphantia cunea Drury) – це багатоїдний карантинний шкідник, обмежено поширений на території України. Висока шкодочинність  обумовлюється  прожерливістю та плодючістю, гусениці повністю об’їдають листя на деревах, оповиваючи гілки павутиною. Що зумовлює зниження врожайності, захисної, декоративної, естетичної функції насаджень, яке погіршує умови існування фауни. Типовим місцем живлення метелика є насадження в населених пунктах, присадибних ділянках, садах, уздовж доріг.
Амброзія полинолиста (AmbrosiaartemisiifoliaL.) – однорічний бур’ян, засмічує польові культури,  неугіддя,  узбіччя доріг, лісосмуги, залізничні колії, береги річок, населені пункти. Виснаджує і висушує грунт, пригнічує ріст культурних рослин, зменшує кількість і якість врожаю, спричиняє недобір його від 20 до 40 відсотків.
Крім цього пилок амброзії полинолистої, який утворюється  при цвітінні викликає у населення алергійні захворювання.
Зважаючи на небезпечність карантинного бур'яну, боротьба з амброзією є одним з пріоритетних напрямків розв'язання проблем в галузі благоустрою населених пунктів і потребує виділення коштів з місцевого бюджету.
Ваточник сірійський (AsclepdssyriacaL.)  злісний ,багаторічний бур`ян який сильно пригнічує культурні рослини в посівах та затрудняє збір врожаю .Рослина важко піддається хімічному та механічному знищенню ,швидко розмножується.                       
Повитиця польова (Cuscuta campestris Junk) -   злісний бур'ян – паразит, який засмічує посіви багаторічних і однорічних трав, спричиняє повне відмирання культурних рослин,  розміщується на узбіччях доріг,  берегах річок,  в населених пунктах  та на залізничних коліях.

ІІІ. Мета та завдання програми

Метою програми є забезпечення виконання в районі  Закону України «Про карантин рослин», визначення основних напрямків діяльності підприємств, організацій та установ району для своєчасного виявлення, локалізації та ліквідації регульованих шкідливих організмів.

Для досягнення мети необхідно:
¾           привернути увагу широких верств населення  та громадськості до проблеми, пов’язаної із засміченням земель карантинними бур’янами та розповсюдженням карантинних шкідників;
¾           провести заходи по локалізації та ліквідації вогнищ регульованих шкідливих організмів в населених пунктах району, у полях сівозмін, необроблених ділянках, узбіччях шляхів та залізниць;
¾           проводити широку роз’яснюючу роботу  серед населення з залученням засобів масової інформації, семінари, конференції, лекції з органами виконавчої влади та сільгосптоваровиробниками;
¾           провести ревізію необроблених земель сільськогосподарського призначення (землі призначені для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва) та земель несільськогосподарського призначення (землі тимчасової консервації, землі житлової та громадської забудови, особливо покинуті садиби, землі рекреаційного призначення та інші землі);
¾           звернути увагу керівників сільгосппідприємств на використання насіннєвого матеріалу вільного від карантинних організмів;
¾           забезпечити виконання та проведення заходів проти карантинних організмів підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами, діяльність яких пов’язана з виробництвом, ввезенням, вивезенням, перевезенням, переробкою, зберіганням, реалізацією та використанням об’єктів регулювання;
¾           постійний контроль Управлінням фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області за дотриманням фітосанітарних заходів суб’єктами господарювання, що займаються обігом об’єктів регулювання.

Основними завданнями програми є:
¾           виконання заходів по боротьбі з наявними карантинними організмами   та придбання необхідної кількості інвентаря   для забезпечення ефективної боротьби з ними;
¾           формування районної комісії по боротьбі з вогнищами карантинних організмів;
¾           зменшення площ вогнищ карантинних організмів шляхом застосування комплексу ефективних технологій та методів боротьби: агротехнічних, механічних і хімічних;
¾           забезпечення раціонального використання земель і збереження природної родючості ґрунтів та багаторічних насаджень і екології сільськогосподарських земель;
¾           проведення роз’яснювальної роботи серед населення, сільгоспвиробників, з органами виконавчої влади, щодо методів обстежень на виявлення наявних карантинних організмів та методів боротьби з ними;

ІV. Основні  шляхи і засоби розв’язання проблеми

Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом здійснення комплексу системних заходів щодо боротьби з карантинними організмами. Основні засоби розв'язання проблеми:
·         У вогнищах поширення американського білого метелика проводити обприскування насаджень лісосмуг понад дорогами інсектицидними препаратами, дозволеними до використання «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».
·         В межах населених пунктів для знищення гусені обприскувати багаторічні насадження по кожному поколінню екологічно безпечними біологічними препаратами.
·         Для обмеження розповсюдження метелика необхідно в період появи павутинних гнізд з гусінню шкідника в першому та в другому поколіннях проводити обстеження.
·         Керівникам  та спеціалістам  підприємств, керівникам фермерських господарств, головам органів місцевого самоврядування забезпечити проведення своєчасної боротьби з регульованими карантинними організмами, зокрема амброзією полинолистою, ваточником сірійським на своїх угіддях та закріплених територіях шляхом:

     в населених пунктах:
-         низьке скошування рослин амброзії та ваточника сірійського перед цвітінням, у період бутонізації;
-         виривання рослин амброзії з корінням та знищення їх шляхом спалювання у спеціально визначених місцях або подрібнення з наступним похованням решток у санітарних ямах з використанням гасу чи вапна;
-        знищення рослин амброзії на засмічених ділянках агротехнічними методами (перекопуванням або приорюванням) та наступним висівом на них багаторічних або газонних трав;
-        застосування  для обприскування амброзії на узбіччях доріг, крайових смугах гербіцидами згідно з «Переліком..»;

у полях сівозмін:
-        дотримання технології обробітку ґрунту, що включає вчасний  основний і передпосівний обробіток ґрунту, оптимальні терміни посіву, догляд за рослинами, збирання тощо;
-        застосування для обприскування амброзії гербіцидів згідно з «Переліком..»;
-        дотримання сівозмін з обов’язковим чергуванням стерньових культур та багаторічних трав;
-        передпосівного внесення гербіцидів, лущення  після збирання культур і утримання полів без бур’янів;

          на неугіддях, забур’янених земельних ділянках, луках, пасовищах:
-        проведення корінного поліпшення ділянок шляхом посіву бобово-злакових сумішей трав з наступним використанням на кормові цілі.

·         Керівництву Козельщинської дільниці “Глобинський райавтодор”,  та органам місцевого самоврядування  забезпечити своєчасне та якісне знищення на узбіччях автошляхів та смугах відводу карантинних бур’янів – амброзії полинолистої, ваточника сірійського та повитиці польової, не допускаючи їх поширення на поля, що межують з автошляхами.

·         Керівникам сільгосппідприємств, фермерських господарств забезпечити дотримання агротехніки вирощування, сівозмін, застосування бактеріальних препаратів згідно з «Переліком..». 

·         Однією із гарантій забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері фітосанітарної безпеки України є притягнення до відповідальності осіб, які не виконують або неналежним чином виконують свої обов’язки у сфері карантину рослин.

·          Кодексом України про адміністративні правопорушення  передбачена адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері карантину рослин та накладення штрафу на громадян  та посадових осіб - (ст. 105, 106, 18826 КУпАП ).

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів  районного та місцевих бюджетів, землевласників та землекористувачів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Розрахунок потреби в коштах по знищенню регульованих шкідливих організмів наведений в додатках 1, 2, 3 до проекту Програми.
 
VІ.Строки та етапи виконання Програми

Строки виконання Програми: на протязі 2019- 2023 р.

VІІ.Очікувані результативні показники

Реалізація Програми дасть можливість:
-          зменшити площі зараження регульованими шкідливими організмами, в  т.ч.  амброзією полинолистою та ваточником сірійським;
-          забезпечити раціональне використання земель;
-   зберегти природну родючість ґрунтів та екологію сільськогосподарських та інших земель;
-   підвищити ефективність виробництва сільськогосподарської продукції;
-   ліквідувати вогнища в населених пунктах району від небезпечних карантинних бур’янів.

VІІІ.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Визначення виконавців заходів Програми відповідно до чинного законодавства в сфері карантину рослин, координацію дій між виконавцями програми та контроль здійснює районна державна адміністрація спільно з районною радою.

Начальник відділу агропромислового розвитку
Козельщинської районної державної адміністрації                            В.І. Бука

       Паспорт

Програми фітосанітарних заходів по ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Козельщинського району на 2019 – 2023 роки

1

Ініціатор розроблення програми

Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення проекту програми

Відповідно до статей 7, 9, 10 Закону України «Про захист рослин», статті 49 Закону України «Про карантин рослин»

3

Розробник та співрозробники програми

Відділ агропромислового розвитку Козельщинської районної державної адміністрації.

Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

4

Відповідальний виконавець програми

Відділ агропромислового розвитку Козельщинської районної державної адміністрації

5

Термін реалізації програми

Протягом  2019 – 2023 років

6

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

Один етап

7

Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання програми

Районний  бюджет,  бюджети ОТГ, кошти землекористувачів, землевласників району

8

Очікуваний обсяг фінансування програми, всього:

у тому числі за рахунок коштів:

- районного бюджету;

-  бюджету ОТГ;

- сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств.

2182,4тис.грн.

 

268 тис. грн.

356,5 тис. грн.

1557,9 тис. грн.


Таблиця 1

Напрями діяльності та заходи

 Програми фітосанітарних заходів по ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області на 2019 – 2023 рокиз/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг

фінансування по роках, тис.грн

Амброзія полинолиста, ваточник сірійський.

1.

Локалізація та ліквідація амброзії полинолистої на території населених пунктів, на узбіччях доріг , в полях сівозміни

Зменшення площ вогнищ амброзії полинолистої механічним, агротехнічним, біологічним та хімічним  методами

Протягом 2019 – 2023 років

Сільські ради

Об’єднанні територіальні громади               Сільськогосподарські підприємства та особисті селянскі господарства 

Сільські ради , що не увійшли в ОТГ

Бюджет ОТГ

Кошти землекористувачів

263,0

 

344,0

1557,9

ВСЬОГО:

2164,9

Повитиця польова

2.

Локалізація та ліквідація повитиці польової на узбіччях доріг

Зменшення площ вогнищ повитиці польової механічним  та екологічно безпечним методами

Протягом 2019 – 2023 років

Об’єднанні територіальні громади ( карантинний режим с. Лутовинівка-0,5 га, с. Пашківка-0,4 га)

 

Бюджет ОТГ

 

 

12,5

 

ВСЬОГО:

12,5

Американський білий метелик

2.

Локалізація та ліквідація американського білого метелика в лісосмугах та на присадибних ділянках

Зменшення площ вогнищ американського білого метелика механічним  та екологічно безпечним методами

Протягом 2019 – 2023 років

    Сільські ради                   ( карантинний режим Бреусівська – 1,0 га) Власники присадибних ділянок(с. Підгорівка - 27 земельних ділянок)

Сільські ради , що не увійшли в ОТГ

Кошти власників

            5,0

ВСЬОГО:

5,0

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:

2182,4


Таблиця 2

Розрахунок потреби в коштах по знищенню амброзії полинолистої та ваточника сірійського

Хімічний метод (вибіркової дії):
Вартість гербіциду (Прима) 1 л               – 448грн.
Витрати гербіциду (Прима) на 1 гектар  – 0,5 л
Вартість гербіциду (Прима) на 1 га         – 224 грн.
Вартість робіт по внесенню на 1 га         – 235 грн.
Всього витрат на 1 га                               -  459 грн.

 Хімічний метод (суцільної дії):
Вартість гербіциду (Раундап) 1л                – 164 грн.
Витрати гербіциду (Раундап) на 1 гектар  – 4 л
Вартість гербіциду (Раундап) на 1 га        – 656 грн.
Вартість робіт по внесенню на 1 га            – 235 грн.
Разом витрат на 1 га                                    -  891 грн.   
Всього витрат на застосування хімічного
методу ( вибіркової та суцільної дії )         – 1350,00 грн.

 

Механічний метод: (скошування мотокосою)
Змінна норма скошування за 1 день – 0,20 га.
Оплата погодинно – 19 грн.45 коп. за 1 годину х 8 год = 155,60 грн.
Витрати на 1 га. – 155,60 х 5 (норм) = 778 грн.
Витрати палива на механізоване обкошування 1 га – 17,0 л/га.
Середня вартість бензину А-92 на момент досліджень – 28,00 грн./л.
Витрати бензину на скошування 1 га – 472,5 грн.
Разом витрат – 1250,50 грн.

Таблиця 3

Потреба в коштах для проведення ліквідаційних заходів по знищенню амброзії полинолистої  та ваточника сірійського на землях не сільськогосподарського призначення в населених пунктах, на узбіччях доріг району механічним методом

№ з/п

Назва району

Площа зараження
 амброзією полинолистою, га**

Потреба в коштах*,
в розрахунку 2501 грн/га,                           (тис. грн./ 1 рік)

Потреба в коштах на період 2019-2023 рік                   ( тис.грн)

1.

Козельщинська ОТГ

23,5

58,8

294,0

2.

Новогалещинська ОТГ

4,0

10,0

50,0

3.

Бреусівська сільська рада

3,4

8,5

42,5

4.

Василівська сільська рада

3,2

8,0

40,0

5.

Високовакулівська сільська рада

1,5

3,8

19,0

6.

Говтв’янська сільська рада

1,6

4,0

20,0

7.

Оленівська сільська рада

3,0

7,5

37,5

8.

Пісківська сільська рада

1,8

4,5

22,5

9.

Солоницька сільська рада

3,0

7,5

37,5

10.

Мальцівська сільська рада

3,5

8,8

44,0

 

Всього по району

48,5

121,4

607,0

* при проведенні дворазового скошування (в рік)

**площа зараження амброзією полинолистою, ваточником сірійським  встановлено згідно звітності поданих органами місцевого самоврядування за період травень - вересень 2018 року.

Таблиця 4

Потреба в коштах при застосуванні хімічного методу боротьби з амброзією
полинолистою та ваточником  сірійським в полях сівозміни

№ з/п

Назва  сільськогосподарського підприємства

Площа зараження амброзією  полинолистою, га

Потреба в коштах, в розрахунку

1350 грн/га, (тис.грн/ 1 рік)

Потреба в коштах на період 2019-2023 рік            ( тис.грн)

1

СФГ «Байда»

40

54,0

270,0

2

СФГ «Красносілля»

98

132,3

661,5

3

СФГ « Трудовик-12»

92,8

124,2

621,0

 

Всього

230,8

311,58

1557,9

 

Таблиця 5

Бюджет
Програми фітосанітарних заходів по ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Козельщинського району на 2019 – 2023 роки

Очікувані джерела фінансування

Всього витрат на виконання Програми, (тис.грн)

Етап виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг коштів, усього, у тому числі:

2182,4

654,0

579,8

436,4

293,2

219,0

Сільські ради , що не увійшли в ОТГ

268,0

81,6

71,5

53,6

35,6

25,7

бюджет ОТГ

 

356,5

105,2

94,0

71,3

48,6

37,4

сільськогосподарські підприємства та особисті селянські господарства

1557,9

462,7

397,7

311,6

225,5

160,4

                                                                                        

                                                               УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року
 
Про Програму фітосанітарних заходів щодо боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Козельщинського району Полтавської області на 2019-2023 роки

 Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 33, 34 Закону України «Про карантин рослин»,  відповідно до статей 6, 17 пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Програму  фітосанітарних заходів по ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області на 2019 – 2023 роки     (затвердженої рішенням двадцять четвертої сесії обласної ради сьомого скликання 14 лютого 2019 року № 1041), розглянувши матеріали подані районною державною адміністрацією з даного питання та рекомендації постійних комісій.

                                            РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

          1.Інформацію начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації Буки В.І., щодо необхідності прийняття Програми фітосанітарних заходів щодо боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульованих шкідливих організмів (в.т.ч. ваточником сірійським) на території Козельщинського району Полтавської області на 2019-2023 роки, взяти до відома.                                                        
         2.Затвердити Програму фітосанітарних заходів щодо боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульованих шкідливих організмів (в.т.ч. ваточником сірійським) на території Козельщинського району Полтавської області на 2019-2023 роки (додається).
          3.Районній державній адміністрації,  виконавчим комітетам сільських рад, в основу своєї  діяльності покласти на створення необхідних умов для ефективної боротьби з амброзією полинолистою та ліквідації регульованих шкідливих організмів (в,т.ч.ваточником сірійським).
         4.Організацію виконання рішення покласти на відділ агропромислового розвитку  районної державної адміністрації, контроль за виконанням відповідно - на постійні комісії районної ради з питань регіонально економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг малого та середнього бізнесу, агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

Голова районної ради                                                                     Ю.Б.Марченко

                                                                   УКРАЇНА
   КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 (двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                             Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року
 
Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2020 рік

Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02 березня    2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішенням двадцять шостої сесії районної ради сьомого скликання від 29 січня 2019 року  «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану  Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради з наступними змінами та доповненнями, розглянувши подані матеріали Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації, враховуючи  рекомендації  постійних  комісій,

                                         РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

            1.Інформацію тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Барабаша А.О., взяти до відома.
2.Затвердити Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради на 2020 рік (Додаток 1).
3.Фінансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації Полтавської області забезпечити щоквартальне  проведення аналізу стану  виконання Фінансового плану  Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  та інформувати  голову Козельщинської райдержадміністрації.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                                   Ю.Б. Марченко

                                                   Пояснювальна записка

до проекту рішення Козельщинської районної ради «Про затвердження змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

             Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік становить:
Рядок 010 «Дохід(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт,послуг) – 7700,0  тис. грн.(  6700,0 тис. грн. надходження від Національної служби здоров’я України  1000,0  тис. грн. кошти місцевого бюджету).
Рядок 150 «Інші доходи» - 700,0 тис. грн.(222,1  тис. грн. – інші джерела власних надходжень(благодійні внески); 477,9 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих  основних засобів не матеріальні активи).
Витрати установи складаються з:
Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 6770,6 тис. грн. в тому числі:
-          Матеріальні затрати  становлять – 431,2 тис. грн., в тому числі:
а) «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 86,24 тис. грн.;
б) «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 344,96 тис. грн..
Витрати  на оплату праці – 4306,9 тис. грн..
Відрахування на соціальні заходи – 894,3 тис. грн.
Амортизація – 449,5 тис. грн.
Інші операційні витрати – 694,7 тис. грн. в т. числі:
-          Оплата послуг – 59,7 тис. грн. (послуги зв’язку , оплата інтернет послуг, розрахунково – касове обслуговування, витрати на утримання оргтехніки)
-          Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 372,7 тис. грн.
-          Медикаменти для пільгових груп населення – 260,0 тис. грн.
-          Видатки на відрядження – 1,2 тис. грн.
-          Оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, пені тощо – 1,1 тис. грн.
Рядок 090 «Адміністративні витрати» становлять – 1875,3 тис. грн.
-          Матеріальні затрати – 40,8 тис. грн. в тому числі:
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40,8 тис. грн.
 -        Витрати на оплату праці – 1383,1 тис. грн.
 -       Відрахування  на соціальні заходи – 287,7 тис. грн.
-           Амортизація – 28,4 тис. грн.
 -     Інші операційні витрати – 135,3 тис. грн. в тому числі:
-          Оплата послуг – 28,4 тис. грн. (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги зв’язку та інше)
-          Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 104,0 тис. грн.
-          Видатки на відрядження – 2,0 тис. грн.
-          Оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, пені тощо – 0,9 тис. грн.
Рядок 122 « Збиток» становить – 945,9 тис. грн.
-          Рядок 150 «Інші доходи» - 700,0  тис. грн.(222,1  тис. грн. – інші джерела власних надходжень(благодійні внески); 477,9 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих  основних засобів не матеріальні активи).
-          Рядок 154: дохід від безоплатно одержаних активів – 700,0 тис. грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

 Головний лікар                                                                       О.В.Явтушенко
 
Додаток 1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням ___________________

Козельщинської районної ради сьомого скликання «Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2020 рік» від _____________________

                                                                                            

Фінансовий план підприємства на 2020 рік


Коди

За ЄДРПОУ

38498521

За СПОДУ

 

За ЗКНГ

 

За КВЕД

86.21

 

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

Орган управління галузь

Охорона здоров’я

Вид економічної діяльності

Загальна медична практика

Місце знаходження 

3100, Полтавська область, Козельщинський район, смт Козельщина, вул. Остроградського 81/10

Телефон

(05342)3-14-87

Головний лікар

Явтушенко О.В.


Одиниця виміру: тис.гривень

Показники

Код рядка

Плановий рік, усього

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

Дохід( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) .

010

7700,0

1975,0

1875,0

1875,0

1975,0

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів

015

7700,0

1975,0

1875,0

1875,0

1975,0

Податок на додану вартість

020

 

 

 

 

 

Акцизний збір

030

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

040

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

050

7700,0

1975,0

1875,0

1875,0

1975,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

060

6770,6

1670,6

1706,3

1725,3

1668,4

У тому числі за економічними елементами :

 

 

 

 

 

 

Матеріальні  затрати

061

431,2

107,8

107,8

107,8

107,8

Витрати на оплату праці

062

4306,9

1049,1

1097,3

1125

1035,5

Відрахування на соціальні заходи

063

894,3

216,9

228,3

234,0

215,1

Амортизація

064

449,5

112,3

112,4

112,4

112,4

Інші операційні витрати

065

694,7

190,5

160,5

146,1

197,6

Валовий :

 

 

 

 

 

 

Прибуток

071

929,4

304,4

168,7

149,7

306,6

Збиток

072

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

080

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

Дохід від операційної оренди активів

081

 

 

 

 

 

Одержані гранти та субсидії

082

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу

083

 

 

 

 

 

Адміністративні  витрати (сума рядків з 091 по 095)

090

1875,3

463,8

482,8

474,9

453,8

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

091

40,8

10,2

10,2

10,2

10,2

Витрати на оплату праці

092

1383,1

336,9

352,7

359,0

334,5

Відрахування на соціальні заходи

093

287,7

70,1

73,3

74,7

69,6

Амортизація

094

28,4

7,1

7,1

7,1

7,1

Інші операційні витрати 

095

135,3

39,5

39,5

23,9

32,4

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):

100

 

 

 

 

 

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

101

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

102

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

103

 

 

 

 

 

Амортизація

104

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

105

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)

110

 

 

 

 

 

У тому числі за економічними елементами:

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

111

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

112

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

113

 

 

 

 

 

Амортизація

114

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

115

 

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

Прибуток

121

 

 

 

 

 

Збиток

122

945,9

159,4

314,1

325,2

147,2

Дохід від участі в капіталі

130

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

140

 

 

 

 

 

Інші доходи

150

700,0

175,0

175,0

175,0

175,0

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

152

 

 

 

 

 

Дохід від безоплатно одержаних активів

154

700,0

175,0

175,0

175,0

175,0

Фінансові витрати

160

 

 

 

 

 

Витрати від участі  в капіталі

170

 

 

 

 

 

Інші витрати

180

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

 

 

 

 

Прибуток

191

 

 

 

 

 

збиток

192

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

200

 

 

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

 

 

прибуток

211

 

 

 

 

 

збиток

212

 

 

 

 

 

Відрахування частини прибутку до бюджету  КНП «Козельщинський ЦУПМСД

220

 

 

 

 

 

ІІ. Елементи операційних витрат (разом)

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

310

472,0

118,0

118,0

118,0

118,0

Витрати на оплату праці

320

5684,0

1138,0

1450,0

1484,0

1370,0

Відрахування на соціальні заходи

330

1182,0

287,0

301,6

308,7

284,7

Амортизація

340

477,9

119,4

119,5

119,5

119,5

Інші операційні витрати

350

830

230

200

170

230

Разом (сума рядків з 310 по 350)

360

8645,9

2134,4

2189,1

2200,2

2122,2

ІІІ.Капітальні інвестиції протягом року

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

410

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

411

 

 

 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

420

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

421

 

 

 

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів)

430

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

431

 

 

 

 

 

Погашення  отриманих на капітальні інвестиції позик

440

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

441

 

 

 

 

 

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція,  інші види поліпшення необоротних активів

450

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

451

 

 

 

 

 

Разом (сума рядків 410,420,430,440,450)

490

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)

491

 

 

 

 

 

ІV. Додаткова інформація

 

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Чисельність працівників

510

70

70

70

70

70

Первісна вартість основних засобів тис.грн.

520

6120

6120

6120

6120

6120

Податкова заборгованість

530

-

-

-

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою.

540

-

-

-

-

-

 

Головний лікар __________________О.В.Явтушенко
                                                                   (підпис)
М.П.

                                                                    УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                      Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року
 
Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2019 рік» від 11 грудня 2018 року

 Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02 березня    2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», розглянувши подані матеріали Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції Козельщинської районної державної адміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

                                               РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

            1.Інформацію тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Барабаша А.О., взяти до відома.
          2.Внести зміни до рішення двадцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2019 рік» від           11 грудня 2018 року, а саме викласти додаток 1 «Фінансовий план підприємства на 2019 рік» до вказаного рішення  в новій редакції (додається).
3.В зв’язку з прийняттям даного рішення, вважати таким, що втратило чинність рішення двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 20 лютого 2019 року  «Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2019 рік» від 11 грудня 2018 року».
          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                                   Ю.Б. Марченко 

                                                         Пояснювальна записка
до змін до фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

Причиною змін фінансового плану на 2019 рік є уточнення фінансування місцевого бюджету та надходження оплати від Національної служби здоров’я України
            Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік становить:
Рядок 010 «Дохід(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт,послуг) – 8276,2  тис. грн.(  6823,5 тис. грн. надходження від Національної служби здоров’я України, 1452,7  тис. грн. кошти місцевого бюджету).
Рядок 150 «Інші доходи» - 713,2  тис. грн.(264,8  тис. грн. – інші джерела власних надходжень(благодійні внески); 448,4 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих  основних засобів).
Витрати установи складаються з:
Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 7274,5 тис. грн. в тому числі:
-          Матеріальні затрати  становлять – 431,5 тис. грн., в тому числі:
а) «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 92,1 тис. грн.;
б) «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 339,4 тис. грн..
Витрати  на оплату праці – 4501,2 тис. грн..
Відрахування на соціальні заходи – 919,8 тис. грн.
Амортизація – 420,0 тис. грн.
Інші операційні витрати – 1002,0 тис. грн. в т. числі:
-          Оплата послуг – 64,4 тис. грн. (послуги зв’язку , оплата інтернет послуг, розрахунково – касове обслуговування, витрати на утримання оргтехніки)
-          Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 570,3 тис. грн.
-          Медикаменти для пільгових груп населення – 360,0 тис. грн.
-          Видатки на відрядження – 6,2 тис. грн.
-          Оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, пені тощо – 1,1 тис. грн.
Рядок 090 «Адміністративні витрати»  не змінюються і становлять – 1891,8 тис. грн.
-          Матеріальні затрати – 40,8 тис. грн. в тому числі:
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40,8 тис. грн.
 -        Витрати на оплату праці – 1383,1 тис. грн.
 -       Відрахування  на соціальні заходи – 304,2 тис. грн.
-           Амортизація – 28,4 тис. грн.
 -     Інші операційні витрати – 135,3 тис. грн. в тому числі:
-          Оплата послуг – 28,4 тис. грн. (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги зв’язку та інше)
-          Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 104,0 тис. грн.
-          Видатки на відрядження – 2,0 тис. грн.
-          Оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, пені тощо – 0,9 тис. грн.
Рядок 122 « Збиток» становить – 890,1 тис. грн.
-          Рядок 150 «Інші доходи» - 713,2  тис. грн.(264,8  тис. грн. – інші джерела власних надходжень(благодійні внески); 448,4 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих  основних засобів не матеріальні активи).
-          Рядок 154: дохід від безоплатно одержаних активів – 713,2 тис. грн.
Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.
Від’ємний результат планується погасити за рахунок не використаних коштів отриманих від Національної служби України в 2018 році в сумі 394,4 тис. грн.

Головний лікар                                                                       О.В.Явтушенко

 
Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО»

 Рішенням _________________________                                                                      Козельщинської районної ради сьомого скликання

Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2019 рік»

від 11 грудня 2018 року»                                                                                           

від ___________________________

 

                                                                                                              
      Фінансовий план підприємства на 2019 рік
                                                                                                           ЗМІНИ

Коди

За ЄДРПОУ

38498521

За СПОДУ

 

За ЗКНГ

 

За КВЕД

86.21

 

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

Орган управління галузь

Охорона здоров’я

Вид економічної діяльності

Загальна медична практика

Місце знаходження 

3100, Полтавська область, Козельщинський район, смт Козельщина, вул. Остроградського 81/10

Телефон

(05342)3-14-87

Головний лікар

Явтушенко О.В.


Одиниця виміру: тис.гривень

Показники

Код рядка

Плановий рік, усього

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

Дохід( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) .

010

8276,2

2042,3

2091,0

1967,8

2175,1

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів

015

8276,2

2042,3

2091,0

1967,8

2175,1

Податок на додану вартість

020

 

 

 

 

 

Акцизний збір

030

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

040

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

050

8276,2

2042,3

2091,0

1967,8

2175,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

060

7274,5

1638,8

1883,0

1893,1

1859,6

У тому числі за економічними елементами :

 

 

 

 

 

 

Матеріальні  затрати

061

431,5

75,9

86,1

149,3

120,2

Витрати на оплату праці

062

4501,2

1051,6

1102,4

1231,7

1115,5

Відрахування на соціальні заходи

063

919,8

231,3

242,5

234,1

211,9

Амортизація

064

420,0

54,0

122,0

122,0

122,0

Інші операційні витрати

065

1002,0

226,0

330,0

156,0

290,0

Валовий :

 

 

 

 

 

 

Прибуток

071

1001,7

403,5

208,0

74,7

315,5

Збиток

072

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

080

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

Дохід від операційної оренди активів

081

 

 

 

 

 

Одержані гранти та субсидії

082

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу

083

 

 

 

 

 

Адміністративні  витрати (сума рядків з 091 по 095)

090

1891,8

467,8

487,1

479,2

457,7

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

091

40,8

10,2

10,2

10,2

10,2

Витрати на оплату праці

092

1383,1

336,9

352,7

359,0

334,5

Відрахування на соціальні заходи

093

304,2

74,1

77,6

79,0

73,5

Амортизація

094

28,4

7,1

7,1

7,1

7,1

Інші операційні витрати 

095

135,3

39,5

39,5

23,9

32,4

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):

100

 

 

 

 

 

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

101

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

102

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

103

 

 

 

 

 

Амортизація

104

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

105

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)

110

 

 

 

 

 

У тому числі за економічними елементами:

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

111

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

112

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

113

 

 

 

 

 

Амортизація

114

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

115

 

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

Прибуток

121

 

 

 

 

 

Збиток

122

890,1

64,3

279,1

404,5

142,2

Дохід від участі в капіталі

130

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

140

 

 

 

 

 

Інші доходи

150

713,2

64,3

149,9

195,3

303,7

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

152

 

 

 

 

 

Дохід від безоплатно одержаних активів

154

713,2

64,3

149,9

195,3

303,7

Фінансові витрати

160

 

 

 

 

 

Витрати від участі  в капіталі

170

 

 

 

 

 

Інші витрати

180

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

 

 

 

 

Прибуток

191

 

 

 

 

 

збиток

192

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

200

 

 

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

 

 

прибуток

211

 

 

 

 

 

збиток

212

 

 

 

 

 

Відрахування частини прибутку до бюджету  КНП «Козельщинський ЦУПМСД

220

 

 

 

 

 

ІІ. Елементи операційних витрат (разом)

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

310

472,3

86,1

96,3

159,5

130,4

Витрати на оплату праці

320

5884,3

1388,5

1455,1

1590,7

1450,0

Відрахування на соціальні заходи

330

1224,0

305,4

320,1

313,10

285,4

Амортизація

340

448,4

61,1

129,1

129,1

129,1

Інші операційні витрати

350

1137,3

265,5

369,5

179,9

322,4

Разом (сума рядків з 310 по 350)

360

9166,3

2106,6

2370,1

2372,3

2317,3

ІІІ.Капітальні інвестиції протягом року

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

410

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

411

 

 

 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

420

1027,2

 

 

1027,2

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

421

1027,2

 

 

1027,2

 

Придбання (створення) нематеріальних активів)

430

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

431

 

 

 

 

 

Погашення  отриманих на капітальні інвестиції позик

440

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

441

 

 

 

 

 

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція,  інші види поліпшення необоротних активів

450

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

451

 

 

 

 

 

Разом (сума рядків 410,420,430,440,450)

490

 

 

 

 

 

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)

491

 

 

 

 

 

ІV. Додаткова інформація

 

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Чисельність працівників

510

75

75

76

76

76

Первісна вартість основних засобів тис.грн.

520

3984,0

5765,4

5765,4

6063,4

6063,4

Податкова заборгованість

530

-

-

-

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою.

540

-

-

-

-

-

 
Головний лікар __________________О.В.Явтушенко
                                                                   (підпис)
М.П.

                                                                   УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                             Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року
 
Про безоплатну передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради в комунальну власність територіальної громади  Козельщинської селищної ради

 Керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятнадцятої сесії Козельщинської районної ради від 18 серпня 2017 року  «Про надання згоди на безоплатну передачу майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ  Козельщинського району, яке знаходиться на балансі комунального закладу «Козельщинський  центр первинної медико-санітарної допомоги» в  комунальну власність територіальної громади Козельщинської селищної ради», враховуючи рішення десятої сесії сьомого скликання Козельщинської селищної ради  від 04 грудня 2018 року, пропозиції Козельщинської районної державної адміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                        РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Інформацію тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Барабаша А.О., взяти до відома.
2.Передати безоплатно майно спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради в комунальну власністьтериторіальної громади Козельщинської селищної ради  (додаток 1).
3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради:
3.1.Провести необхідні організаційні заходи, які передбачені чинним законодавством щодо безоплатної передачі майнаспільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради в комунальну власністьтериторіальної громади  Козельщинської селищної ради.
3.2.Утворити комісію для безоплатної передачі зазначеного  у           додатку  1  майна спільної власності сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради в комунальну власністьтериторіальної громади  Козельщинської селищної ради (додаток 2).

3.3.Подати на затвердження сесії районної ради акти приймання-передачі вказаного майна. 
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                           Ю.Б. Марченко

Додаток №1                                                                                                                                   До рішення двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 09.08.2019 року.

Перелік майна
спільної власності сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради та передається в комунальну власність територіальної громади  Козельщинської селищної ради

Нежитлова будівля Павлівського фельдшерсько-акушерського пункту

Інвентарний номер 10370001

Залишкова вартість 20429,50 грн.

с. Омельниче, вул. Шевченка, 18

                                             

Додаток №2
До рішення двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання  від 09.08.2019 року.

СКЛАД
комісії  для безоплатної передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради в комунальну власність територіальної громади  Козельщинської селищної ради
 
Срібний А.І

– перший заступник Козельщинського селищного голови, голова комісії

Малецька Н.В.

- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету  Козельщинської селищної ради, секретар комісії;

Дробаха Т.М.

- депутат Козельщинської селищної ради, голова постійної комісії з питань земельних відносин, інфраструктури, транспорту, комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, екології, будівництва та перспективного планування;

Єременко Т.Ю.

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи та юридичного забезпечення виконавчого комітету Козельщинської селищної ради;

Пуценко С.О.

-голова постійно-діючої комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління соціальною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Сокологорська В.В.

- головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

Явтушенко О.В.

- головний лікар комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

 
                                                                       УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                     Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року

 Про надання дозволу на списання майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

             Керуючись статтями 29, 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням «Про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району» затвердженого відповідним рішенням дванадцятої сесії районної ради шостого  скликання від 02 березня 2012 року, з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області,  пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                             РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти  до відома.
         2.Надати дозвіл на списання майна  (Додаток 1) спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, яке являється фізично зношеним, не придатним до подальшої експлуатації та подальший ремонт, який є економічно недоцільним.
         3.Доручити головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І.
          3.1.Провести списання вищевказаного майна, відповідно до Положення «Про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району» затвердженого рішенням дванадцятої сесії районної ради шостого скликання від 02 березня 2012 року.
          3.2.Проінформувати районну раду про результати списання вказаного майна.
          4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                  Ю.Б.Марченко                              
                                                                                                                                                                                

                                                                                              Додаток 1
До рішення  двадцять дев’ятої сесії
 районної ради сьомого скликання
від 09.08.2019 року.

Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та підлягає списанню:
 
№п/п

   Назва майна

Рік випуску

Інвентарний

номер

Первісна вартість

Залишкова

вартість

1

Автомобіль

УАЗ 3152

№08-89 ПОС

1992

10510002

3341,00

0

2

Автомобіль

УАЗ 2206

№109-49 СН

2001

10511015

31345,00

0

 

                                                           УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                  Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року

 Про безоплатну передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на баланс  Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

            Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши  матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                      РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І. та тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради Барабаша А.О., взяти до відома.
          2.Передати безоплатно майно спільної власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, а саме автомобіль OPEL ComВО, реєстраційний номер ВІ 4678 ВЕ, рік випуску 2009, первинна вартість 143111,00 грн., знос 116623, 00 грн., інвентарний номер 10512002, на баланс  Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради.
          3.Створити комісію з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (Додаток № 1). Прийняття-передачу провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний термін до Козельщинської районної ради відповідний акт прийняття - передачі.
          4.У зв’язку з прийняттям даного рішення, враховуючи клопотання Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, доручити Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради та Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області вжити необхідних заходів щодо дострокового припинення договору №5 позички окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад Козельщинського району від 29.12.2017 року, укладеного на підставі рішення позачергової сімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про надання дозволу на передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна комунальному закладу Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» від 24.11.2017 року.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                  Ю.Б. Марченко                     

                                                                                                                          Додаток № 1

  Склад комісії з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району:

1.      Колесніков С.І.  - головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - голова комісії (рнопп – 2281007438).
2.      Радочина Т.М. - головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - заступник голови комісії (рнопп -30987172240).
3.       Явтушенко О.В. –  головний  лікар Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради (рнопп – 3232909721). 
4.      Сокологорська В.В. - головний бухгалтер Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  (рнопп - 2201715704).
5.      Пуценко С.О.- голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району  (рнопп – 2911901819).
6  Сірецька М.Ю. - голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп. – 2140008082).

                                                          УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                  Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року
 
Про надання дозволу на безоплатну передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна комунальній установі «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради

        Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,  розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, зверненнякомунальної  установи «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                         РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

       1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти  до відома.
        2.Для забезпечення надання населенню району якісних послуг екстреної  медичної допомоги передати майно  спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна (Додаток 1), а саме: частину будівлі першого поверху лікувально – діагностичного відділення площею 91,3 м2  за адресою: смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), 20 комунальній установі «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради строком на 2 роки 11 місяців.
        3.Доручити головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І. укласти договір (Додаток 2) позички окремо індивідуально визначеного майна з комунальною установою «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради.
        4.Прийняття – передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двохмісячний термін до районної ради відповідні акти.
         5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

  Голова районної ради                                                                  Ю.Б.Марченко                                                                        
                                                                                                                                           Додаток 1
До рішення  двадцять дев’ятої сесії
 районної ради сьомого скликання
від 09.08.2019 року

Перелік  майна (зареєстроване за адресою смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), 20)  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, яке передається у безоплатне тимчасове  користування комунальній  установі «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради.
 
Будівля лікувально – діагностичного відділення Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), 20, «С»

Номера приміщень згідно Експлікації до Технічного паспорта на комплекс будівель

Назва приміщення згідно Експлікації до Технічного паспорту на комплекс будівель

Загальна площа приміщень кв.м

 

 

 

9

Процедурна

24,0

 

10

Кімната прийняття хворих

17,5

 

11

Приміщення запасу медикаментів

3,3

 

12

Приміщення тимчасового перебування хворих

10,6

 

13

Кімната диспетчера

8,8

 

14

Кімната відпочинку медперсоналу

8,7

 

8

Коридор

18,4

Разом

 

 

91,3

 

Д О Г О В І Р       №  ______

позички окремо індивідуально визначеного майна
спільної власності територіальних громад Козельщинського району
“____” _______  2019 р.                                                                                смт. Козельщина

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, в подальшому  Позичкодавець,  в  особі головного лікаря Колеснікова Сергія Івановича, діючого у відповідності  зі Статутом, з одного боку, та  комунальна установа «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради, в подальшому Користувач, в особі в.о. головного лікаря Нікітіною Іриною Вікторівною, що діє на підставі Статуту,  з іншого  боку,  керуючись статтями 827-836 Цивільного Кодексу України,   Законом України «Про оренду державного та  комунального  майна», рішення __ сесії районної ради сьомого скликання «Про надання дозволу на безоплатну передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна комунальній установі «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» Полтавської обласної ради від 09.08.2019 року та  уклали  цей договір про подане нижче:

1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

           1.1 Позичкодавець  передає,  а  Користувач приймає в строкове  безоплатне користування окремо індивідуально визначене майно спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, а саме:  приміщення частини будівлі першого поверху лікувально – діагностичного відділення площею 91,3 м2  за адресою: смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), 20.
1.2.  Акт   приймання – передачі    приміщень    /Додаток № 1/  додається  до  цього  договору  і  є  невід’ємною  його  частиною.

         2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ  МАЙНА

            2.1.  Вступ  Користувача у  користування  майном  настає  одночасно  з  підписанням  цього  Договору  та  Акту  приймання-передачі  майна, стан якого визначається в цьому акті (потребує/ не потребує поточного, капітального ремонту) на момент укладення договору.
            2.2. Передача майна не  припиняє  права  власності  на  нього Позичкодавця,  а Користувач  користується  ним  протягом  терміну  дії  позички.
            2.3. Передача майна та  повернення його  Позичкодавцю  здійснюється  згідно акту приймання – передачі, підписаного сторонами, за балансовою вартістю на момент передачі, відповідно до вимог чинного законодавства.

3.      ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

3.1.  Обов’язки  Користувача:
3.1.1. Вести     позабалансовий     облік майна  у  вартісних  показниках   з  зазначенням,  що  вони є в безоплатному користуванні.
            3.1.2.  До  початку  проведення  капітального  ремонту майна  виготовляє  і  надає Позичкодавцю  погоджену  у   відповідності  до  діючого  законодавства  проектно-кошторисну  документацію  на  ці  роботи.
3.1.3.  Може здійснювати  повний  капітальний  ремонт  майна  у  відповідності  до  поданого  проекту  за  власні  кошти.
3.1.4. Здійснювати  належне  утримання  майна,  проводити  поточний  ремонт  за  власною  ініціативою  або за  поданням Позичкодавця,  за  рахунок  власних  коштів,  а  також  сплачувати  вартість  комунальних  послуг,  використаної  електроенергії та природного газу  та  інше.
            3.1.5.  Користуватися  запозиченим майном  згідно  з  їх призначенням  та  умовами  цього  Договору.  Запобігати  їх  псуванню  та  пошкодженню.  Будь-яка  перебудова  без  згоди  Позичкодавця  не  допускається.
            3.1.6.  Суворо дотримуватись  санітарних  норм  і  правил  протипожежної  безпеки,  не  зберігати  вибухо-,  пожежонебезпечні та  токсичні  матеріали.
            3.1.7. Слідкувати  за  збереженням  інженерних  мереж, не допускати замерзання  трубопроводів  і  у випадках  виходу їх  із  ладу,  своєчасно  інформувати  про це  Позичкодавця  та  забезпечити  доступ,  в тому  числі  в  неробочий  час,  для  ремонту.
            3.1.8. Дотримуватись  правил  зберігання  та  складування  матеріальних  цінностей,  виключаючи  можливість  їх  пошкодження.  Забезпечити  охорону  як  запозиченого,  так і  власного  майна  працівників  Користувача.
            3.1.9.  За  власні  кошти  обладнати  технічними  засобами  захисту   запозичене  майно.
            3.1.10. Утримувати,   крім   основних   площ,   приміщення  загального  користування  /коридори,  туалети  і  т.п./,  а  також  прилеглу  до  будинку  територію,  де  виконувати  роботи  по  поточному  ремонту  та  прибиранню.
            3.1.11. Застрахувати  в  установленому  порядку  взяте  в позичку  майно  на  випадок  загибелі  чи  псування  на  користь Позичкодавця.
            3.1.13. В  разі  припинення  дії  договору  позички,  повернути  Позичкодавцю  майно  в  належному  стані,  не гіршому,  ніж на  час  передачі  його  в позичку.

      3.2.  Обов’язки  Позичкодавця:

3.2.1. Передати  Користувачу  в  позичку майно   згідно  з  п. 1.1 Договору.
      3.2.2. Розглядати    пропозиції  Користувача  відносно  утримання,   ремонту  та  поліпшення  запозиченого  майна.
              
4.      ПРАВА  СТОРІН

4.1.  Користувач  має  право:

4.1.1. Вносити     пропозиції  відносно    утримання,   ремонту     та поліпшення    запозиченого   майна.
            4.1.2. За   погодженням   з   Позичкодавцем   за   власні   кошти   здійснювати  ремонт,  технічне  переоснащення  та  поліпшення  запозиченого  майна.

            4.2.  Позичкодавець  має  право:

4.2.1. Контролювати  стан  та  ефективність  використання  переданого  в  позичку майна,  строки  виконання  та  якість  ремонтних  робіт  в  приміщеннях запозиченого майна.
            4.2.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  перерозподілу  площ майна з  метою  більш  раціонального  використання  згідно  з  призначенням  та  існуючими  нормативами.
            4.2.3.  Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін  у  договір  позички  або  його  розірвання  в  разі  погіршення  стану  запозиченого майна внаслідок  неналежного їх  використання ,  невиконання  умов  договору.
            4.2.4.  Право  власності  на  майно  належить  власнику  запозиченого  майна.

 5.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

5.1.  Позичкодавець  не  відповідає  по  зобов’язаннях  Користувача.

            5.2.  За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань,  обумовлених  договором  позички,  сторони  несуть  відповідальність,  передбачену  чинним  законодавством  України.
            5.3.  Спори,  що виникають  у  ході  виконання  умов  договору  позички,  вирішуються  за  згодою  сторін.  Якщо  згоди  не було  досягнуто,  спір  передається  на  розгляд Господарського  суду  Полтавської  області, за місцем розташування об’єкта позички.

6.  ТЕРМІН  ДІЇ  ТА  УМОВИ  ЗМІН,  РОЗІРВАННЯ АБО  ПРОДОВЖЕННЯ  ДОГОВОРУ

6.1.Цей    договір     діє     з      “___”  ______ 2019 р.     по  “____” ______ 202_ р.   Термін  дії  договору позички 2 роки 11 місяців.

            Договір   має  силу  на  протязі всього  терміну  дії,  а  також  у  випадках,  коли  після  його  укладання  законодавством  встановлені  правила,  що  погіршують  становище  Користувача.
            6.2. Зміна  умов  або  розірвання  договору  може  мати  місце  за  погодженням   сторін.  Зміни  і  доповнення,  що  вносяться  в  договір,    розглядаються  в   місячний  термін  після  їх  подання.  Одностороння  відмова  від  виконання  договору  або  внесення  змін  не  допускається.
            6.3. На вимогу  однієї  з  сторін,  договір  може  бути  достроково  розірваний за згодою сторін, за рішенням  суду,  господарського  суду  в  разі  невиконання  сторонами  своїх  зобов’язань  та  з  інших  причин,  передбачених  законодавством  України.
            6.4.  Після  закінчення  терміну  дії  договору  Користувач  має  переважне право  на  його  продовження,  якщо  він  належним  чином  виконував  свої  зобов’язання.  Для  продовження  терміну  дії  договору  позички  Користувач  подає  Позичкодавцю  письмову  заяву за два місяці до  закінчення  терміну  дії  договору про намір  щодо  укладення нового договору  на новий термін.
            6.5. Реорганізація    як   Позичкодавця,   так   і    Користувача, вступ   до   господарських  товариств, асоціацій,  спільних  підприємств  та  інше  не  є  підставою  для  припинення  дії  договору.
            6.6.Дія   договору   позички   припиняється  на  основі   закінчення  терміну  дії,   на   який  його  було  укладено,  загибелі  об’єкта,  банкрутства  Користувача  та в  інших  випадках, передбачених  чинним  законодавством України.
6.7.  Взаємовідносини  сторін,  не  урегульовані  цим  договором,  регламентуються  чинним  законодавством  України.
6.8. Договір  позички  вважається  укладеним  з  моменту  досягнення  домовленості  з  усіх  умов  та  підписання  сторонами.

7.   ДОДАТКОВІ  УМОВИ

            7.1.  Користувач використовує  запозичене майно виключно  для  надання медичних послуг населенню.   
            7.2.  В  разі  необхідності  ремонту  запозиченого майна,  обсяг та  термін  виконання  його, викладається  в укладеному додатку  до  цього  договору.
7.3. Після  припинення  дії  договору  не  підлягають  компенсації  витрати  Користувача,  які  здійснені  ним  для  поліпшення запозиченого майна  без  згоди  з Позичкодавцем,  або  витрати  на  поліпшення,  які  не  можуть  бути  відокремлені  від  майна  без  заподіяння  йому  шкоди.

            Договір  укладено  в  3-х  примірниках,  що  мають  однакову    юридичну  силу:  1-й   -  Позичкодавцю,    2-й    - Користувачу, 3-й  - Козельщинській районній раді.

                                                          РЕКВІЗИТИ     СТОРІН:

              ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ:                                КОРИСТУВАЧ:

 Комунальне некомерційне підприємство              Комунальна установа «Полтавський                                                                                           обласний центр
«Козельщинська центральна районна                    екстреної медичної допомоги та                                                                                                  медицини катастроф
 лікарня» Козельщинської районної ради               Полтавської обласної ради
Полтавської області

 39100, Полтавська область                                   36011,  м.  Полтава, вул. Миколи                                                                                                   Дмитрієва, 6                                
смт. Козельщина, вул. Монастирська, 20            р/р 35412001084629, ГУДКСУ у Полтавській
р/р 26004054208804 в АТ КБ                                  області, МФО 831019
«ПриватБанк»                                                           код ЄДРПОУ 38503012
МФО 831019, код ЄДРПОУ 01999320                   телефон
Тел. (05342) 3-11-30                                              

 Від  Позичкодавця                                                              Від  Користувача
______________ С.І. Колесніков                                               __________І.В. Нікітіна                                   
“___” _______  2019 р.                                                                    “___” ________ 2019 р.

 ПОГОДЖЕНО
Голова районної ради
__________________  Ю.Б. Марченко
         „_____” ______________2019 р.
                                                        

                                                 УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                           Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 Про надання дозволу на передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна для розміщення Козельщинського районного військового комісаріату Полтавської області

            Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та виконання поставлених завдань перед Козельщинським районним військовим комісаріатом, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                       РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І. та військового комісара Козельщинського районного військового комісаріату Кушка Ю.М., взяти  до відома.
         2.Передати майно (Додаток 1) спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі  Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна для розміщення   Козельщинського районного військового комісаріату  строком на 2 роки 11 місяців.
          3.Доручити головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І. укласти договір (Додаток 2) позички окремо індивідуально визначеного майна  з Міністерством Оборони України, в особі Полтавського обласного військового комісаріату.
           4.Створити комісію з передачі вказаного майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (Додаток 3). Прийняття – передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний  термін до Козельщинської районної ради відповідний акт.
          5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                  Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                                      Додаток 1
До рішення  двадцять дев’ятої сесії
 районної ради сьомого скликання
від 09.08.2019 року.

Перелік  майна (зареєстроване за адресою смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), 20)  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та передається у безоплатне тимчасове  користування Полтавського обласного військового комісаріату

Будівля дитячого відділення, смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), 20, «Б»

Номера приміщень згідно Експлікації до Технічного паспорта на комплекс будівель

Назва приміщення згідно Експлікації до Технічного паспорту на комплекс будівель

Загальна площа приміщень кв.м

 

 

 

І

Коридор

113,9

 

3

кабінет

12,7

 

4

Кабінет

9,7

 

5

Кабінет

10,2

 

6

Кабінет

13,1

 

7

Столова

48,5

 

8

Столова

19,6

 

10

Кабінет

11,9

 

11

Кабінет

11,7

 

12

Кабінет

9,4

 

13

Кабінет

5,0

 

14

Кабінет

5,1

 

15

Кабінет

6,1

 

16

Кабінет

10,4

 

17

Кабінет

12,8

 

18

Кабінет

9,9

 

19

Приміщення

13,5

 

20

Коридор

2,7

 

21

Коридор

5,9

 

22

Кладова

1,9

 

23

Коридор

1,2

 

24

Умивальник

1,2

 

25

Туалет

1,3

 

26

Коридор

3,4

 

27

Умивальник

1,2

 

28

Туалет

1,1

 

29

Туалет

1,9

 

30

Приміщення

1,7

 

31

Приміщення

8,0

 

32

Туалет

1,1

 

33

Приміщення

3,0

Разом

 

 

359,1

 

1

Кочегарка

27,2

 

2

Склад

27,4

Разом

 

 

54,6

Всього

 

 

413,7

                                            

                                                                                                       Додаток № 3
До рішення  двадцять дев’ятої сесії
 районної ради сьомого скликання
від 09.08.2019 року.

 Склад комісії з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району:

1.      Колесніков С.І.  - головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - голова комісії (рнопп - 2281007438, місце прописки - Полтавська обл, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 157А).

2.      Радочина Т.М. - головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - заступник голови комісії (рнопп - 30987172240).
3.      Уповноважений представник Полтавського обласного військового комісаріату:
4.      Уповноважений представник  Полтавського обласного військового комісаріату:
5.      Пуценко С.О.- голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району  (рнопп – 2911901819).
6.  Сірецька М.Ю. - голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп. – 2140008082).

  Д О Г О В І Р       №  ______
позички окремо індивідуально визначеного майна
спільної власності територіальних громад Козельщинського району
 
“____” _______  2019 р.                                                                                 смт. Козельщина

      Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, в подальшому  Позичкодавець,  в  особі головного лікаря Колеснікова Сергія Івановича, діючого у відповідності  зі Статутом, з одного боку, та  _________________, в подальшому Користувач, в особі _______________, що діє на підставі _______,  з іншого  боку,  керуючись статтями 827-836 Цивільного Кодексу України,   Законом України «Про оренду державного та  комунального  майна», рішення __ сесії районної ради сьомого скликання «Про надання дозволу на передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна для розміщення Козельщинського районного військового комісаріату Полтавської області» від 09.08.2019 року та  уклали  цей договір про подане нижче:

 1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

           1.1 Позичкодавець  передає,  а  Користувач приймає в строкове  безоплатне користування окремо індивідуально визначене майно спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, а саме:  будівлю дитячого відділення загальною площею 413,7 м2  за адресою: смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), 20 «Б».
1.2.  Акт   приймання – передачі    приміщень    /Додаток № 1/  додається  до  цього  договору  і  є  невід’ємною  його  частиною.

         2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ  МАЙНА

            2.1.  Вступ  Користувача у  користування  майном  настає  одночасно  з  підписанням  цього  Договору  та  Акту  приймання-передачі  майна, стан якого визначається в цьому акті (потребує/ не потребує поточного, капітального ремонту) на момент укладення договору.
            2.2. Передача майна не  припиняє  права  власності  на  нього Позичкодавця,  а Користувач  користується  ним  протягом  терміну  дії  позички.

            2.3. Передача майна та  повернення його  Позичкодавцю  здійснюється  згідно акту приймання – передачі, підписаного сторонами, за балансовою вартістю на момент передачі, відповідно до вимог чинного законодавства.

6.      ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

3.1.  Обов’язки  Користувача:

3.1.1. Вести     позабалансовий     облік майна  у  вартісних  показниках   з  зазначенням,  що  вони є в безоплатному користуванні.
            3.1.2.  До  початку  проведення  капітального  ремонту майна  виготовляє  і  надає Позичкодавцю  погоджену  у   відповідності  до  діючого  законодавства  проектно-кошторисну  документацію  на  ці  роботи.
3.1.3.  Може здійснювати  повний  капітальний  ремонт  майна  у  відповідності  до  поданого  проекту  за  власні  кошти.
3.1.4. Здійснювати  належне  утримання  майна,  проводити  поточний  ремонт  за  власною  ініціативою  або за  поданням Позичкодавця,  за  рахунок  власних  коштів,  а  також  сплачувати  вартість  комунальних  послуг,  використаної  електроенергії та природного газу  та  інше.
            3.1.5.  Користуватися  запозиченим майном  згідно  з  їх призначенням  та  умовами  цього  Договору.  Запобігати  їх  псуванню  та  пошкодженню.  Будь-яка  перебудова  без  згоди  Позичкодавця  не  допускається.
            3.1.6.  Суворо дотримуватись  санітарних  норм  і  правил  протипожежної  безпеки,  не  зберігати  вибухо-,  пожежонебезпечні та  токсичні  матеріали.
            3.1.7. Слідкувати  за  збереженням  інженерних  мереж, не допускати замерзання  трубопроводів  і  у випадках  виходу їх  із  ладу,  своєчасно  інформувати  про це  Позичкодавця  та  забезпечити  доступ,  в тому  числі  в  неробочий  час,  для  ремонту.
            3.1.8. Дотримуватись  правил  зберігання  та  складування  матеріальних  цінностей,  виключаючи  можливість  їх  пошкодження.  Забезпечити  охорону  як  запозиченого,  так і  власного  майна  працівників  Користувача.
            3.1.9.  За  власні  кошти  обладнати  технічними  засобами  захисту   запозичене  майно.
            3.1.10. Утримувати,   крім   основних   площ,   приміщення  загального  користування  /коридори,  туалети  і  т.п./,  а  також  прилеглу  до  будинку  територію,  де  виконувати  роботи  по  поточному  ремонту  та  прибиранню.
            3.1.11. Застрахувати  в  установленому  порядку  взяте  в позичку  майно  на  випадок  загибелі  чи  псування  на  користь Позичкодавця.
            3.1.13. В  разі  припинення  дії  договору  позички,  повернути  Позичкодавцю  майно  в  належному  стані,  не гіршому,  ніж на  час  передачі  його  в позичку.

      3.2.  Обов’язки  Позичкодавця:

3.2.1. Передати  Користувачу  в  позичку майно   згідно  з  п. 1.1 Договору.
      3.2.2. Розглядати    пропозиції  Користувача  відносно  утримання,   ремонту  та  поліпшення  запозиченого  майна.
               
7.      ПРАВА  СТОРІН

4.1.  Користувач  має  право:

4.1.1. Вносити     пропозиції  відносно    утримання,   ремонту     та поліпшення    запозиченого   майна.
            4.1.2. За   погодженням   з   Позичкодавцем   за   власні   кошти   здійснювати  ремонт,  технічне  переоснащення  та  поліпшення  запозиченого  майна.

            4.2.  Позичкодавець  має  право:

4.2.1. Контролювати  стан  та  ефективність  використання  переданого  в  позичку майна,  строки  виконання  та  якість  ремонтних  робіт  в  приміщеннях запозиченого майна.
            4.2.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  перерозподілу  площ майна з  метою  більш  раціонального  використання  згідно  з  призначенням  та  існуючими  нормативами.
            4.2.3.  Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін  у  договір  позички  або  його  розірвання  в  разі  погіршення  стану  запозиченого майна внаслідок  неналежного їх  використання ,  невиконання  умов  договору.
            4.2.4.  Право  власності  на  майно  належить  власнику  запозиченого  майна.

 8.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

5.1.  Позичкодавець  не  відповідає  по  зобов’язаннях  Користувача.
            5.2.  За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань,  обумовлених  договором  позички,  сторони  несуть  відповідальність,  передбачену  чинним  законодавством  України.
            5.3.  Спори,  що виникають  у  ході  виконання  умов  договору  позички,  вирішуються  за  згодою  сторін.  Якщо  згоди  не було  досягнуто,  спір  передається  на  розгляд Господарського  суду  Полтавської  області, за місцем розташування об’єкта позички.

6.  ТЕРМІН  ДІЇ  ТА  УМОВИ  ЗМІН,  РОЗІРВАННЯ АБО  ПРОДОВЖЕННЯ  ДОГОВОРУ

6.2.Цей    договір     діє     з      “___”  ______ 2019 р.     по  “____” ______ 202_ р.   Термін  дії  договору позички 2 роки 11 місяців.
            Договір   має  силу  на  протязі всього  терміну  дії,  а  також  у  випадках,  коли  після  його  укладання  законодавством  встановлені  правила,  що  погіршують  становище  Користувача.
            6.2. Зміна  умов  або  розірвання  договору  може  мати  місце  за  погодженням   сторін.  Зміни  і  доповнення,  що  вносяться  в  договір,    розглядаються  в   місячний  термін  після  їх  подання.  Одностороння  відмова  від  виконання  договору  або  внесення  змін  не  допускається.
            6.3. На вимогу  однієї  з  сторін,  договір  може  бути  достроково  розірваний за згодою сторін, за рішенням  суду,  господарського  суду  в  разі  невиконання  сторонами  своїх  зобов’язань  та  з  інших  причин,  передбачених  законодавством  України.
            6.4.  Після  закінчення  терміну  дії  договору  Користувач  має  переважне право  на  його  продовження,  якщо  він  належним  чином  виконував  свої  зобов’язання.  Для  продовження  терміну  дії  договору  позички  Користувач  подає  Позичкодавцю  письмову  заяву за два місяці до  закінчення  терміну  дії  договору про намір  щодо  укладення нового договору  на новий термін.
            6.5. Реорганізація    як   Позичкодавця,   так   і    Користувача, вступ   до   господарських  товариств, асоціацій,  спільних  підприємств  та  інше  не  є  підставою  для  припинення  дії  договору.
            6.6.Дія   договору   позички   припиняється  на  основі   закінчення  терміну  дії,   на   який  його  було  укладено,  загибелі  об’єкта,  банкрутства  Користувача  та в  інших  випадках, передбачених  чинним  законодавством України.
6.7.  Взаємовідносини  сторін,  не  урегульовані  цим  договором,  регламентуються  чинним  законодавством  України.
6.8. Договір  позички  вважається  укладеним  з  моменту  досягнення  домовленості  з  усіх  умов  та  підписання  сторонами.

7.   ДОДАТКОВІ  УМОВИ

            7.1.  Користувач використовує  запозичене майно виключно  для  надання медичних послуг населенню.   
            7.2.  В  разі  необхідності  ремонту  запозиченого майна,  обсяг та  термін  виконання  його, викладається  в укладеному додатку  до  цього  договору.
7.3. Після  припинення  дії  договору  не  підлягають  компенсації  витрати  Користувача,  які  здійснені  ним  для  поліпшення запозиченого майна  без  згоди  з Позичкодавцем,  або  витрати  на  поліпшення,  які  не  можуть  бути  відокремлені  від  майна  без  заподіяння  йому  шкоди.
            Договір  укладено  в  3-х  примірниках,  що  мають  однакову    юридичну  силу:  1-й   -  Позичкодавцю,    2-й    - Користувачу, 3-й  - Козельщинській районній раді.

                                                          РЕКВІЗИТИ     СТОРІН:

              ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ:                                                         КОРИСТУВАЧ:
Комунальне некомерційне підприємство               _______________________________
«Козельщинська центральна районна                  
лікарня» Козельщинської районної ради               ______________________________
Полтавської області

 39100, Полтавська область                                                                      
смт. Козельщина, вул. Монастирська, 20              
р/р 26004054208804 в АТ КБ                                  
«ПриватБанк»                                                          
МФО 831019, код ЄДРПОУ 01999320                   
Тел. (05342) 3-11-30                                              

 
Від  Позичкодавця                                                              Від  Користувача
______________ С.І. Колесніков                                               ____________________                              
“___” _______  2019 р.                                                                    “___” ________ 2019 р.

 ПОГОДЖЕНО
Голова районної ради
__________________  Ю.Б. Марченко
         „_____” ______________2019 р.

                                                           УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                      Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

 Про надання дозволу на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл  і селищ району

 Керуючись статтею  43,60   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Методикою  розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району,затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27.08.2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23.06.2004 року», розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

                                       РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА :

             1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.
2.Надати Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області дозвіл на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, а саме:
2.1.Будівлю котельні  площею 227,4 кв.м, яка знаходиться за адресою смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), 27-а  строком на 2 роки 11 місяців;
2.2.Будівлю інфекційного відділення площею 312,3 кв.м, яка знаходиться за адресою: Козельщинський район, с. Підгорівка, вул. Центральна, буд. 40-А строком на 2 роки 11 місяців;
2.3.Частину приміщень третього поверху поліклінічного відділення (кабінет №100, площею 11,3 кв.м., кабінет №101, площею 10,7 кв. м.), які знаходяться за адресою смт Козельщина, вул. Остроградського, буд. 81/10 строком на 2 роки 11 місяців.
           3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Колеснікову С.І.:
3.1.Здійснити передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району відповідно до Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.
3.2.Укласти договори оренди із орендарями згідно типового договору оренди та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27.08.2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23 червня 2004 року».
3.3.Створити комісію для проведення конкурсу  з передачі в оренду майна спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району.
          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                  Ю.Б. Марченко

                                                        УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                 Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року

 Про план роботи районної ради на друге півріччя 2019 року

 Керуючись   підпунктом 6 пункту 1  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши рекомендації постійних комісій,

                                      РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

             Затвердити план роботи районної ради на друге півріччя 2019 року (додається).

 Голова  районної ради                                                                 Ю.Б. Марченко  

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять  дев’ятої  сесії
районної ради сьомого скликання
 від   09.08.2019 року

                                                       ПЛАН РОБОТИ
Козельщинської районної ради на друге півріччя 2019 року

I.Питання для винесення на розгляд:

І. Сесії районної ради:
ІІІ – й квартал 2019 року
Про стан підготовки навчальних закладів до нового навчального року 2019-2020 рр.
Відповідальні за підготовку:

- голова постійної комісії районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, cпорту, духовного відродження, зв'язків з об'єднаннями громадян, засобами масової інформації;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає:начальник відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації.

Про стан підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період.
Відповідальні за підготовку:
- голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу, агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;
         - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідає:перший заступник голови райдержадміністрації.

         Про затвердження Проекту територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району для участі у  конкурсах проектів територіальних громад.

Відповідальні за підготовку:
                                       - виконавчий апарат районної ради 
Доповідає: керуючий справамирайонної ради.

Про стан виконання діючих програм.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

Про затвердження районних програм на новий період.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перше півріччя 2019 року та уточнення його показників.
Відповідальні за підготовку:
голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає:начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Про стан утримання та ремонту доріг на території  району.
Відповідальні за підготовку:
– голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу, агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;
 - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідає: перший заступник голови райдержадміністрації.

Про стан дотримання законності і правопорядку та профілактики правопорушень на території Козельщинського району.
 Відповідальні за підготовку:
Голова постійної комісії районної ради мандатної, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування;
- виконавчий апарат районної ради   спільно  з
 Козельщинським  відділенням  ГУНП в Полтавській області.
Доповідає: начальник Козельщинського  відділення  ГУНП в Полтавській   області.

 ІV – й квартал 2019 року

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за дев’ять місяців 2019 року та уточнення його показників.
Відповідальні за підготовку:
голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає:начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Про стан  надання медичних послуг населенню Козельщинського району.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
 Доповідають: головний лікар ЦРЛ, головний лікар ЦПМСД.

Про стан виконання діючих програм.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

Про затвердження районних програм на новий період.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

       Про звіт керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.
  Відповідальні за підготовку:
- постійні комісії районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

Про стан використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району.
Відповідальні за підготовку:
Голови постійних комісій районної ради, керівники комунальних установ і закладів, галузевих відділів райдержадміністрації, відділ управління майном районної ради;
 - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідають:  керівники комунальних установ і закладів і галузевих відділів райдержадміністрації.

 Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2020 рік.
 Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає:завідуючий сектором економіки райдержадміністрації.

Про районний бюджет на 2020 рік.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає:начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Про стан роботи зі  зверненнями громадян.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає: керівник апарату райдержадміністрації.

Про затвердження плану роботи районної ради на І півріччя 2020 року.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає: керуючий справами районної ради.

2. Постійних комісій районної ради:
ІІІ – й квартал 2019 року

Про стан підготовки навчальних закладів до нового навчального року 2019-2020 рр.
Відповідальні за підготовку:
- голова постійної комісії районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, cпорту, духовного відродження, зв'язків з об'єднаннями громадян, засобами масової інформації;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає:начальник відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації.

Про стан підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період.
Відповідальні за підготовку:
- голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу, агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;
 - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідає:перший заступник голови райдержадміністрації.

       Про затвердження Проекту територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району для участі у  конкурсах проектів територіальних громад.
Відповідальні за підготовку:
- виконавчий апарат районної ради 
Доповідає: керуючий справамирайонної ради.

Про стан виконання діючих програм.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

Про затвердження районних програм на новий період.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перше півріччя 2019 року та уточнення його показників.
Відповідальні за підготовку:
голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає:начальник фінансового управління райдержадміністрації.

 Про стан утримання та ремонту доріг на території  району.
Відповідальні за підготовку:
– голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу, агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;
  - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідає: перший заступник голови райдержадміністрації.

Про стан дотримання законності і правопорядку та профілактики правопорушень на території Козельщинського району.
 Відповідальні за підготовку:
Голова постійної комісії районної ради мандатної, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування;
- виконавчий апарат районної ради   спільно  з
 Козельщинським  відділенням  ГУНП в Полтавській області.
Доповідає:  начальник Козельщинського  відділення  ГУНП в Полтавській   області.

ІV – й квартал 2019 року

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за дев’ять місяців 2019 року та уточнення його показників.
Відповідальні за підготовку:
голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає:начальник фінансового управління райдержадміністрації.

 

Про стан  надання медичних послуг населенню Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
 Доповідає: головний лікар ЦРЛ, головний лікар ЦПМСД.

 Про стан виконання діючих програм.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

Про затвердження районних програм на новий період.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

       Про звіт керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.
  Відповідальні за підготовку:
- постійні комісії районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

Про стан використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району.
Відповідальні за підготовку:
Голови постійних комісій районної ради, керівники комунальних установ і закладів, галузевих відділів райдержадміністрації, відділ управління майном районної ради;
 - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.
Доповідають:  керівники комунальних установ і закладів і галузевих відділів райдержадміністрації.

Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2020 рік.
 Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає:завідуючий сектором економіки райдержадміністрації.

Про районний бюджет на 2020 рік.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає:начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Про стан роботи зі  зверненнями громадян.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає: керівник апарату райдержадміністрації.

Про затвердження плану роботи районної ради на І півріччя 2020 року.
Відповідальні за підготовку:
- голови постійних комісій районної ради;
- виконавчий апарат районної ради;
Доповідає: керуючий справами районної ради.

 ІІ. Сприяння депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень

Надання методичної допомоги депутатам районної ради (по окремому плану).

ІІІ. Здійснення взаємодії з місцевими радами, надання методичної та практичної допомоги.

        1.Організація семінарів – нарад голів та секретарів сільських, селищних рад.

Друге півріччя.

Відповідальні за підготовку:
- виконавчий апарат районної ради.

2. Організація навчання голів та секретарів сільських, селищних рад, працівників виконавчого апарату районної ради у центрі підвищення кваліфікації державних службовців при облдержадміністрації.

Друге півріччя.
.Відповідальні за підготовку:
- виконавчий апарат районної ради.

3. Проведення засідань Координаційної ради при голові районної ради.
Друге півріччя.
Відповідальні за підготовку:
- виконавчий апарат районної ради.
4. Взяти участь у проведенні сесій, засідань виконкомів сільських, селищних рад.

ІV. Організаційно масові заходи.
- участь у організації та проведенні заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності України.
Відповідальні за підготовку:
- виконавчий апарат районної ради.
- участь у організації та проведенні заходів з нагоди відзначення Дня визволення Козельщинського району від німецько-фашистських загарбників.
Відповідальні за підготовку:
- виконавчий апарат районної ради.
- участь у організації та проведенні заходів з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування.
Відповідальні за підготовку:
- виконавчий апарат районної ради.

                                           УКРАЇНА 

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого скликання)
                                       Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019 року

 
Про заходи щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268»

 
Керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України від 21 травня 1997 року
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 21 Закону України від 07 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи зміни в чинному законодавстві, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268» та необхідністю приведення актів районної ради у відповідність із діючим законодавством і рекомендації постійних комісій,

                                          РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

                  1.Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М. взяти до відома.
                 2.Привести посадові оклади працівників районної ради у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268», а саме:
                 2.1. Встановити голові Козельщинської районної ради Марченку Юрію Борисовичу місячний посадовий оклад у розмірі 14000,00 гривень (чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.) з 25 червня 2019 року.
                 2.2. Доручити голові районної ради затвердити штатний розпис Козельщинської районної ради на 2019 рік із відповідними змінами.
                 3.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансово-господарський відділ районної ради, контроль за його виконанням - на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управляння спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                                     Ю.Б. Марченко

                                            УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                        Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року
 
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перше півріччя  2019 року

   Керуючись статтями 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                     РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2019 року з урахуванням  міжбюджетних  трансфертів  по доходах в сумі 57996511,05 грн., (з них по загальному фонду 56773146,67 грн., по спеціальному фонду 1223364,38 грн.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у сумі 60383993,01 грн.,  (з них по загальному фонду 59358134,18 грн., по спеціальному фонду 1025858,83 грн.).
           2.Затвердити видатки на  надання державного пільгового кредиту  індивідуальним сільським забудовникам в сумі 15000 грн. (з них по  спеціальному фонду  15000 грн.).

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                       Пояснювальна записка
про виконання районного бюджетуза  1 півріччя  2019 року

Доходи районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають  тис.грн., в тому числі по загальному фонду 56773,1 тис.грн., та по спеціальному 1223,3 тис.грн.
Надходження до бюджетів здійснюється на умовах реформ децентралізації та створення двох територіальних громад.
      Загальний фонд без урахування міжбюджетних трансфертів складає 5635,1тис.грн. В порівнянні з плановими показниками (6083,2тис.грн.) відсоток виконання становить 92,6%. Сума недовиконання  складає 448,1 тис.грн.
        Збільшення  надходжень районного бюджету проти минулого року становить 293,3 тис.грн.
Податок та збір на доходи фізичних осіб складає 96,7 % від суми доходів загального фонду. В звітному періоді даний податок надійшов в обсязі 5450,3тис.грн. В порівнянні з запланованим відсоток виконання склав 90,1%. 
Крім того ,до загального фонду районного бюджету надійшли
·         плата за надання адміністративних послуг68,9 тис.грн.
·          орендної плати за користування цілісним майновим комплексом  та іншим майном, що належить до комунальної власності  отримано в розмірі 3,6 тис.грн.
·          суму  інших надходжень, яких отримано в розмірі 92,2 тис.грн., переважно кошти отримано за рахунок відшкодування витрат  за рішенням суду.
·          Рентна плата за спеціальне використання  лісових ресурсів-23,8 тис.грн.
Спеціальний фонд без урахування трансфертів складає 757,6 тис.грн., що у 4 рази перевищує план. Спецфонд сформований за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  -190,5тис.грн., та  інших джерел власних надходжень бюджетних установ ( благодійні внески, гранти та дарунки)-567,1 тис.грн.
 На бюджет розвитку отримано інших субвенцій з місцевих бюджетів в сумі-465,7 тис.грн.
 Видатки за 1  півріччя  з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у складають 60384тис.грн.    ( з них по загальному фонду 59358,1тис.грн., по спеціальному фонду1025,9тис. грн ) .

1.Державне управління

      По районному бюджету  при уточнених показниках 1166,4 тис.  грн. профінансовано 986,1тис. грн.
            За КПКВ МБ 0180 « Інша діяльність  у сфері державного управління» здійснювалося фінансування трудового архіву  на що направлено95,0 тис.грн.


2.Освіта

     На фінансування закладів освіти району по загальному фонду спрямовано 11953,9 тис. грн., планові призначення склали  13959,6тис. грн., недофінансовано в загальній сумі  2005,7 тис. грн.
 1.Дошкільна освіта  (КПКВ МБ 1010)– уточнений план видатків  загального фонду 1355,6 тис грн.,  касові видатки-  1091,8 тис грн.                   
          2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ МБ 1020)  – уточнений план видатків загального фонду 11116,1 тис.  грн.,виконання склало 9738,2 тис. грн.,
3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ( КПКВМБ0190) – уточнений план видатків загального фонду63,0тис. грн., профінансовано 50,2 тис. грн.
              4. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  ( КПКВ МБ 1150) – уточнений план видатків загального фонду 379,7тис грн., виконання  склало 285,0 тис.грн. 
           5. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                        ( КПКВМБ1161)
 – уточнений план видатків загального фонду 1039,7 тис. грн.,  видатки склали 788,8 тис. грн
                  7.Інші програми у сфері освіти ( КПКВМБ1162) план  на квартал 7,2 тис.грн фактично видатки на фінансувалися.
        Видатки спеціального фонду склали  480,3    тис.грн.

                                           3.Охорона здоров”я

       Уточнений  план  видатків  на утримання закладів охорони здоров»я по загальному фонду 7036,5 тис. грн.,  видатки профінансовано в сумі 6184,7 тис.грн.
      1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню( КПКВ МБ2010) уточнений план видатків 5642,6 тис.грн., профінансовано  5556,8тис. грн.,         2. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВМБ2111) – уточнений план видатків загального фонду 1059,0 тис. грн., виконання склало 487,3 тис. грн.
         Видатки районного бюджет на забезпечення хворих інсуліном профінансовано в сумі 60,7 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів- 79,8 тис.грн
Видатки спеціального фонду склали 214,3 тис.грн.

              4.Соціальний захист та соціальне забезпечення

              Уточнений план видатків  на 1  півріччя 2019 року склав 38595,6тис. грн., фактично використано 34917,5 тис.грн.
                    а) пільги та житлові субсидії населенню на оплату  електроенергії, природного газу послуг тепло-, водопостачання та водовідведення , квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  відшкодовано в розмірі 18552,0  тис.грн.,    Кредиторська заборгованість  на кінець періоду відсутня.
                   б) допомога сім’ям з дітьми   та малозабезпеченим    профінансована в розмірі  13004,6 тис. грн. Нараховані виплати профінансовані стовідсотково.
                   в)субвенція  на надання  пільг та житлових субсидій  населенню  на придбання твердого  та рідкого  пічного побутового палива та скрапленого газу  відшкодована в розмірі 396,1тис.грн.  
               КПКВМБ 3032» Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» уточнені призначення на  звітний період  33,1 тис.нгрн. профінансовано 22,9тис.грн.
               КПКВМБ 3050»Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» уточнені призначення на звітний період 9,8тис.нгрн. профінансовано   3,4тис.грн..
             КПКВМБ 3090»Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» уточнені призначення 8,7тис.нгрн. профінансовано  4,5 тис.грн.
              КПКВМБ 3104»Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» уточнені призначення  2412,8тис.нгрн. профінансовано  2257,8  тис.грн.
          КПКВМБ 3121»Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» уточнені призначення  218,8тис.нгрн. профінансовано  168,9  тис.грн.
          КПКВМБ 3160»Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» уточнені призначення  32,2тис.нгрн. профінансовано  20,0 тис.грн.
        Крім того,  на  фінансову підтримку  районної ради ветеранів               ( КПКВМБ 3192) направлено 36,8 тис грн.
           КПКВМБ 3230»Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках ….» уточнений план видатків 496,7тис.грнн. виконання 411,4 тис.грн. 
           КПКВМБ 3242»ІНші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» уточнений план 110,7тис.грн. виконання становить 39,1 тис.грн.
Видатки спеціального фонду склали 36,3 тис.грн.

5. Культура і мистецтво

              Уточнений план видатків по загальному фонду на фінансування закладів культури  2069,2 тис. грн., касові видатки склали 1773,5тис. грн.
              1. Забезпечення діяльності бібліотек( КПКВ МБ 4030 )– уточнений план видатків 1301,6 тис. грн., профінансовано  1127,3 тис. грн.
             2. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів ( КПКВ МБ 4060) – уточнений план видатків 578,4тис. грн., профінансовано 492,9 тис. грн.,
       3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва КПКВМБ 4081) – уточнений план видатків 189,2 тис.грн., профінансовано в сумі  153,2тис. грн.
      Видатки спеціального фонду склали 194,8 тис.грн.

             6. Фізична культура і спорт

           При  уточнених планових призначеннях на видатки по фізкультурі  і спорту по загальному фонду   в сумі 660,4 тис. грн.  видатки профінансовано в сумі 564,0тис. грн. ,   з них:
КПКВМБ 5032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств- план 398,5тис.грн. касові видатки-355,6тис.грн.
КПКВМБ 5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону планові призначення  23,0 тис.грн.  касові видатки-13,1 тис.грн.
КПКВМБ 5053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості планові призначення -238,9 тис.грн. касові видатки-195,3тис.грн

                                                   Кредитування

               В 1 півріччі 2019 року повернено пільгових кредитів індивідуальними сільськими забудовниками  в сумі  15,0 тис грн,  та проведено фінансування  15,0 тис грн. ( спеціальний фонд).

                                      Міжбюджетні трансферти

               За 6 місяців  2019 року  передано районним бюджетом міжбюджетних трансфертів на загальну суму 2883,5 тис.грн. , з них 1400,0 тис.грн.
В. Вакулівській сільській раді ( субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) , 912,4 тис.грн. Пісківській сільській раді (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами), за рахунок залишку на початок року), 546,1 тис.грн. інші субвенції (Козельщинська ОТГ, Новогалещинська ОТГ).

Фінансове управління РДА

                                                               УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року

 Про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету  на 2019 рік

      Відповідно до ст. 92 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                              РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

               1.Прийняти з бюджетів сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад Козельщинського району міжбюджетні трансферти  згідно додатку.
            2.Доручити голові районної ради Марченку Ю.Б. підписати договори про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету із сільськими, селищними радами Козельщинського району.
            3.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

                                                         УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                 Р І Ш Е Н Н Я

09 серпня 2019  року

Про внесення змін до  показників районного бюджету на 2019 рік

Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                          РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

   1.Внести зміни до  показників районного бюджету на 2019 рік  відповідно додатків 1- 10.
  2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.
  3.Додатки  1- 10 цього рішення є невід’ємною його частиною.

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 
Козельщинський р-н Додаток 1
до рішення  сесії районної ради
від 09 серпня 2019 року
ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ
районного бюджету на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   -196497,00 -220794,00 24297,00 24297,00
41000000 Від органів державного управління   -196497,00 -220794,00 24297,00 24297,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -196497,00 -220794,00 24297,00 24297,00
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління -700000,00 -700000,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 208152,00 183855,00 24297,00 24297,00
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 295351,00 295351,00 0,00 0,00
X Разом доходів -196497,00 -220794,00 24297,00 24297,00
Керуючий справами районної ради Ю.М. Череп

 

 

 

Козельщинський р-н Додаток 2
до рішення  сесії районної ради
від 09 серпня 2019 року
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ
районного  бюджету на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 64000,00 -236651,00 300651,00 300651,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 64000,00 -236651,00 300651,00 300651,00
208100 На початок періоду 64000,00 64000,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -300651,00 300651,00 300651,00
X Загальне фінансування 64000,00 -236651,00 300651,00 300651,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 64000,00 -236651,00 300651,00 300651,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 64000,00 -236651,00 300651,00 300651,00
602100 На початок періоду 64000,00 64000,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -300651,00 300651,00 300651,00
X Загальне фінансування 64000,00 -236651,00 300651,00 300651,00
Керуючий справами районної ради Ю.М. Череп

 

 

Козельщинський р-н Додаток 3
до рішення сесії районної ради від 
09 серпня 2019 року
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків  районного бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Козельщинська районна рада 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0110000 Козельщинська районна рада 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0200000  Козельщинська районна державна адміністрація 130953,00 130953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130953,00
0210000  Козельщинська районна державна адміністрація 130953,00 130953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130953,00
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 25456,00 25456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25456,00
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 22947,00 22947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22947,00
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 35500,00 35500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35500,00
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 2050,00 2050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050,00
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
0600000 Відділ освіти,сім’ї та молоді Козельщинської  районної державної адміністрації 45902,00 45902,00 184000,00 -130000,00 0,00 300651,00 300651,00 0,00 0,00 0,00 300651,00 346553,00
0610000 Відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації 45902,00 45902,00 184000,00 -130000,00 0,00 300651,00 300651,00 0,00 0,00 0,00 300651,00 346553,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2500,00 2500,00 132000,00 -60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 39000,00 39000,00 82000,00 -70000,00 0,00 300651,00 300651,00 0,00 0,00 0,00 300651,00 339651,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів -31500,00 -31500,00 -30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31500,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 34902,00 34902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34902,00
0800000 Орган з питань праці та соціального захисту населення -680000,00 -680000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -680000,00
0810000 Орган з питань праці та соціального захисту населення -680000,00 -680000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -680000,00
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -1000000,00 -1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1000000,00
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -100000,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
1000000 Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації 9700,00 9700,00 -4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9700,00
1010000 Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації 9700,00 9700,00 -4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9700,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 18500,00 18500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18500,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва -9800,00 -9800,00 -4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9800,00
2400000 Відділ агропломислового розвитку Козельщинської районної державної адміністрації 21000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00
2410000 Відділ агропломислового розвитку Козельщинської районної державної адміністрації 21000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00
2417110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства 21000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00
3700000 Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24297,00 24297,00 0,00 0,00 0,00 24297,00 24297,00
3710000 Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24297,00 24297,00 0,00 0,00 0,00 24297,00 24297,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24297,00 24297,00 0,00 0,00 0,00 24297,00 24297,00
X X X Усього -457445,00 -457445,00 180000,00 -130000,00 0,00 324948,00 324948,00 0,00 0,00 0,00 324948,00 -132497,00
Керуючий справвами районної ради Ю.М. Череп

 

Додаток №4
до рішення сесії районної ради від 
09 серпня 2019 року
ЗМІНИ ДО  обсягів
міжбюджетних трансфертів на 2019 рік
Код бюджету Найменування бюджету -
одержувача / на-давача міжбюджетного трансферту
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти  іншим місцевим бюджетам
дотація на : субвенції усього дотація на : субвенції усього
Загального фонду Спеціального фонду Загального фонду Спеціального фонду
Найменування трансферту Найменування трансферту
інші субвенції з місцевих бюджетів інші субвенції з місцевих бюджетів субвенція на соціально-економічний розвиток територі інші субвенції з місцевих бюджетів інші субвенції з місцевих бюджетів
16309501000 Бреусівська сільська рада 35 342 1273
16309502000 Високовакулівська сільська рада 11512
16309503000 Василівська сільська рада 3 477
16309504000 Говтвянська сільська рада 20 030
16309510000 Пісківська сільська рада
16309508000 Оленівська сільська рада 11000 11512
16309516000 Мальцівська сільська рада
16309514000 Солоницька сільська рада
16309402000 Козельщинська селищна рада 93006
16309401000 Новогалещинська селищна рада
16203100000 Кременчуцька міська рада 0
16202100000 Горішньоплавнівська міська рада  0
Обласний бюджет 0 24297 24297
РАЗОМ 162 855 24 297 187 152 24 297 24 297
Керуючий справами районної ради Ю.М. Череп

 

Козельщинський р-н Додаток 7
до рішення  сесії районної_ ради
від 09 серпня 2019 року
ЗМІНИ ДО  ДОХОДІВ
районного  бюджету на 2019 рік
відповідно розпоряджень голови РДА (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   190317,00 175317,00 15000,00 15000,00
41000000 Від органів державного управління   190317,00 175317,00 15000,00 15000,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 190317,00 175317,00 15000,00 15000,00
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 0,00 0,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 190317,00 175317,00 15000,00 15000,00
X Разом доходів 190317,00 175317,00 15000,00 15000,00
Керуючий справами районної ради Ю.М. Череп

   

 

Козельщинський р-н Додаток 8
до рішення  сесії районної ради
від 09 серпня 2019 року
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків  районного бюджету на 2019 рік
відповідно розпоряджень голови РДА (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000  Козельщинська районна державна адміністрація 147200,00 147200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147200,00
0210000  Козельщинська районна державна адміністрація 147200,00 147200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147200,00
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 91000,00 91000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91000,00
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 35700,00 35700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35700,00
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 20500,00 20500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20500,00
0600000 Відділ освіти,сім’ї та молоді Козельщинської  районної державної адміністрації 28117,00 28117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28117,00
0610000 Відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації 28117,00 28117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28117,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 8800,00 8800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8800,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 13500,00 13500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13500,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 5817,00 5817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5817,00
0800000 Управління соціального захисту Козельщинської районної державної адміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0810000 Управління соціального захисту Козельщинської районної державної адміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -1000000,00 -1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1000000,00
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -1150000,00 -1150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1150000,00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям -779400,00 -779400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -779400,00
0813049 3049 1040 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» 29400,00 29400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29400,00
0813087 3087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях 1900000,00 1900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900000,00
1000000 Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00
1010000 Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00
X X X Усього 175317,00 175317,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 190317,00
Керуючий справами районної ради  Ю.М. Череп

 

 

                                             УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)

                                            Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року
 
Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області
       
Керуючись статтями ст. 118, ст. 119, ст. 121, ст. 122, ст. 123 Житлового кодексу Української РСР із змінами та доповненнями, Постановою Ради Міністрів Української РСР №37 від 04.02.1998 року «Про службові жилі приміщення» із змінами та доповненнями, рішенням дев’ятої сесії районної ради  п’ятого скликання від 21.09.2007 року «Про затвердження Положення «Про порядок надання  службових жилих приміщень, що знаходяться в спільній власності територіальних громад сіл та селищ району», рішенням восьмої сесії районної ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 05.08.2016 року «Про придбання службового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району» та рішенням одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 23.12.2016 року «Про видачу спеціального ордера на службове житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Козельщинської центральної районної лікарні», враховуючи дострокове розірвання відповідного договору найму нижчевказаного службового житлового приміщення, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та пропозиції райдержадміністрації,  висновки постійних комісій,

                                  РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

            1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.
            2.Затвердити рішення медичної ради від 01.08.2019 року та Первинної  профспілкової організації  від 01.08.2019 року  Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області «Про надання службового житлового приміщення лікарю-офтальмологу Троценко Інні Володимирівні» (додаються).
            3.Видати спеціальний ордер на службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру в  будинку №25, квартира №15 по вулиці Олеся Гончара (Островського), смт. Козельщина Козельщинського району Полтавської області) лікарю – офтальмологу Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Троценко Інні Володимирівні   (додається).
4.Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на підставі вказаного спеціального ордеру укласти з Троценко І.В. договір найму службового  житлового приміщення.
5.В зв’язку з прийняттям даного рішення, вважати таким, що втратило чинність рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від  23.12.2016 року «Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Козельщинської центральної районної лікарні».
          6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                   Ю.Б. Марченко 

                                                                                                                 
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КОЗЕЛЬЩИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                 Р І Ш Е Н Н Я

Медичної ради  Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  від 01.08.2019 р.
«Про надання службового житлового приміщення лікарю-офтальмологу Троценко Інні Володимирівні»

            Заслухавши інформацію заступника головного лікаря з економічних питань Іванко Т.С. про те, що на виконання рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від  23 грудня 2016 року «Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Козельщинської центральної районної лікарні», Носіковій Тетяні Валеріївні був виданий спеціальний ордер на службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру в будинку 25 квартира 15 по вулиці Олеся Гончара  (Островського), смт. Козельщина). На підставі вказаного ордеру, між лікарнею та Носіковою Т.В. був укладений договір найму службового житлового приміщення. Носікова Т.В. подала заяву про розірвання Договору найму службового приміщення від 31.01.2017 року. За взаємною згодою сторін, Договір найму службового житлового приміщення від 31.01.2017 року був розірваний, а звільнена квартира повернута  Комунальному некомерційному підприємству  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області.

             З 01.08.2019 року  прийнята на посаду «Лікаря – офтальмолога КНП «Козельщинська ЦРЛ» Троценко Інна Володимирівна, яка навчалась в інтернатурі за кошти державного (місцевого) бюджету Козельщинського району та зобов’язана згідно Договору №3 від 01.08.2017 року відпрацювати в КНП «Козельщинська ЦРЛ» не менше трьох років.

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності і якості та необхідності забезпечення Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  кваліфікованими  медичними працівниками, зменшення плинності кадрів, їх утримання на постійному робочому місці, заслухавши лікаря-офтальмолога Троценко Інну Володимирівну про бажання в подальшому працювати на займаній посаді,  медична рада Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

1.      Надати службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру  за адресою смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара (Островського), буд.25. кв.15, загальною площею 36,6 кв.м.) в найм лікарю - офтальмологу Троценко Інні Володимирівні.
2.      Направити звернення до Первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області щодо прийняття рішення про надання  службового житлового приміщення (однокімнатну квартиру  за адресою смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара (Островського), буд.25. кв.15, загальною площею 36,6 кв.м) та видачу відповідного спеціального ордеру лікарю - офтальмологу Троценко Інні Володимирівні.
3.      В разі отримання від профспілкової організації позитивної відповіді, порушити клопотання перед Козельщинською райдержадміністрацією  про розгляд на  постійній  комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності,   економічного      і   соціального   розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійній комісії районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації проекту рішення про затвердження сесією районної ради рішень медичної ради та Первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області про надання  службового житлового приміщення (однокімнатну квартиру  за адресою смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара (Островського), буд.25. кв.15, загальною площею 36,6 кв.м) та видачу відповідного спеціального ордеру лікарю - офтальмологу Троценко Інні Володимирівні.

Троценко І.В.  було роз’яснено, що за умови видачі їй спеціального ордеру, який є  підставою для вселення в надане службове жиле приміщення,  про особливості договору найму однокімнатної квартири в будинку 25 квартира 15 по вулиці Олеся Гончара  (Островського), смт. Козельщина, який буде укладено на виконання рішення сесії районної ради .

 Голова медичної ради
Головний лікар  КНП «Козельщинська ЦРЛ»                            С. І. Колесніков

 
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КОЗЕЛЬЩИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                     Р І Ш Е Н Н Я

01.08.2019 р.                                                                                    смт. Козельщина

Первинної профспілкової організації  Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області «Про надання службового житлового приміщення лікарю-офтальмологу Троценко Інні Володимирівні»

             Заслухавши інформацію заступника головного лікаря з економічних питань Іванко Т.С. про те, що на виконання рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від  23 грудня 2016 року «Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Козельщинської центральної районної лікарні», Носіковій Тетяні Валеріївні був виданий спеціальний ордер на службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру в будинку 25 квартира 15 по вулиці Олеся Гончара  (Островського), смт. Козельщина). На підставі вказаного ордеру, між лікарнею та Носіковою Т.В. був укладений договір найму службового житлового приміщення. Носікова Т.В. подала заяву про розірвання Договору найму службового приміщення від 31.01.2017 року. За взаємною згодою сторін, Договір найму службового житлового приміщення від 31.01.2017 року був розірваний, а звільнена квартира повернута  Комунальному некомерційному підприємству  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області. З  01.08.2019 року  прийнята на посаду «Лікаря – офтальмолога КНП «Козельщинська ЦРЛ» Троценко Інна Володимирівна, яка навчалась в інтернатурі за кошти державного (місцевого) бюджету Козельщинського району та зобов’язана згідно Договору №3 від 01.08.2017 року відпрацювати в КНП «Козельщинська ЦРЛ» не менше трьох років.

          Розглянувши заяви медичних працівників які перебувають на черзі для отримання житла, заслухавши  думку учасників засідання профспілкової організації та лікаря-офтальмолога Троценко Інни Володимирівни про бажання в подальшому працювати на займаній посаді, Первинна профспілкова організація Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

1.      Надати службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру  за адресою смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара (Островського), буд.25. кв.15, загальною площею 36,6 кв.м.) в найм лікарю - офтальмологу Троценко Інні Володимирівні та члену її сім’ї  (чоловік – Троценко  Іван Олексійович).
2.      Доручити адміністрації Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  підготувати необхідні матеріали та направити на розгляд Козельщинською райдержадміністрацією про затвердження рішення Первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області про надання  службового житлового приміщення (однокімнатну квартиру  за адресою смт. Козельщина, вул. Олеся Гончара (Островського), буд.25. кв.15, загальною площею 36,6 кв.м) та видачу відповідного спеціального ордеру лікарю - офтальмологу Троценко Інні Володимирівні.

 Голова Первинної профспілкової
організації  КНП «Козельщинська  ЦРЛ»                                                    В.В. Жук

 
                                                       УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія районної ради сьомого  скликання)
                                               Р І Ш Е Н Н Я
09 серпня 2019  року
 
Про звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України з приводу необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції депутатів районної ради та рекомендації постійних комісій,

                                      РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Інформацію депутата Козельщинської районної ради Марченка Ю.Б.,  взяти до відома.
2.Прийняти звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України з приводу необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів (додається).
3.Звернення надіслати до Президента України.
  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну         комісію районної ради мандатну, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування.   

           
Голова районної ради                                                                               Ю.Б. Марченко