УКРАЇНА
                   КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                         (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                           Р І Ш Е Н Н Я
 24 грудня 2019 року
 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за дев’ять місяців  2019 року

    Керуючись статтями 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                                    РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за дев’ять  місяців 2019 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах в сумі 75944703,78 грн., (з них по загальному фонду 73767104,19 грн., по спеціальному фонду 2177599,59 грн.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у сумі 76040316,47 грн., (з них по загальному фонду 74414004,61 грн., по спеціальному фонду 1626311,86 грн.).

2.Затвердити видатки на надання державного пільгового кредиту  індивідуальним сільським забудовникам в сумі 30000 грн., (з них по  спеціальному фонду 30000  грн.).

  
Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 
                                                  Пояснювальна записка
                    про виконання районного бюджетуза  9  місяців 2019 року

Доходи районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають 75944,7тис.грн., в тому числі по загальному фонду 73767,1 тис. грн., та по спеціальному 2177,6  тис. грн.

      До загального  фонду районного бюджету без трансфертів надійшло 9668,9 тис.грн.  В порівнянні з минулим роком  надходження зросли на   549,6 тис.грн.

Відсоток виконання районного бюджету відносно плану складає 95,2 %. Недоотримано до районного бюджету  480,2 тис.грн.

Основною складовою надходжень районного бюджету являється податок на доходи фізичних осіб. Його надходження склали  9428,6 тис.грн.  В порівнянні з планом податок не виконано. Недоотримано  651,4 тис.грн.  Відносно надходжень минулого року податок зріс на 382,9 тис. грн., або на 4,2%

·        рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів складає  35,6 тис.грн.

·        плата за надання адміністративних послуг- 98,3 тис.грн.

·         орендної плати за користування цілісним майновим комплексом  та іншим майном, що належить до комунальної власності  отримано в розмірі 7,2 тис.грн.

·         суму  інших надходжень, яких отримано в розмірі 99,3 тис.грн., переважно кошти отримано за рахунок перерахування залишку в зв’язку з реорганізацією Козельщинської ЦРЛ, відшкодування бюджетних коштів  за рішенням суду чи виконавчої служби.

     Міжбюджетні трансферти від доходів загального фонду становлять 86,8%, їх сума складає 64098,2 тис.грн. Переважно це субвенція на соціальний захист  населення- 40180,0 тис.грн., медична субвенція-3688,1, освітня субвенція та інші субвенції з державного бюджету на освіту-11007,7 тис.грн. Від сільських рад та ОТГ отримано субвенцій в сумі  7822,2 тис.грн.

Спеціальний фонд без урахування трансфертів складає 1213,5 тис.грн., що у 4 рази перевищує план. Спеціальний  фонд сформований за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  -240,6 тис.грн., та  інших джерел власних надходжень бюджетних установ ( благодійні внески, гранти та дарунки)-935,4 тис.грн.

        На доходи спецфонду одержано субвенція з інших місцевих бюджетів 964,0 тис.грн., в тому числі з обласного бюджету субвенція на фінансування в 2019 році проекту- переможця «Спадщина назавжди житиме в віках, пам’ть поза часом» -100,0 тис.грн.,та субвенція на придбання квартир лікарям 459,0 тис.грн.

     Видатки за 9 місяців 2019 року  з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у складають 76040,3тис.грн.    ( з них по загальному фонду 74414,0тис.грн., по спеціальному фонду1626,3тис. грн ) .

1.Державне управління

      По районному бюджету  при уточнених показниках 1559,5 тис.  грн. профінансовано 1474,1тис. грн.

            За КПКВ МБ 0180 « Інша діяльність  у сфері державного управління» здійснювалося фінансування трудового архіву  на що направлено14202 тис.грн.

2.Освіта

      На фінансування закладів освіти району по загальному фонду спрямовано 15848,8тис. грн., планові призначення склали  17456,9тис. грн., недофінансовано в загальній сумі  1608,1 тис. грн.

  1.Дошкільна освіта  (КПКВ МБ 1010)– уточнений план видатків  загального фонду 1702,8 тис грн.,  касові видатки-  1525,5 тис грн.                    

          2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ МБ 1020)  – уточнений план видатків загального фонду 13747,8 тис.  грн.,виконання склало 12542,9 тис. грн.,

 3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ( КПКВМБ0190) – уточнений план видатків загального фонду88,6,0тис. грн., профінансовано 73,0 тис. грн.
            
     4. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  ( КПКВ МБ 1150) – уточнений план видатків загального фонду 497,8тис грн., виконання  склало 422,8 тис.грн. 

           5. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                        ( КПКВМБ1161)

 – уточнений план видатків загального фонду 1412,7 тис. грн.,  видатки склали 1284,5 тис. грн
    
        7.Інші програми у сфері освіти ( КПКВМБ1162) план  на квартал 7,2 тис.грн фактично видатки на фінансувалися.

        Видатки спеціального фонду склали  888,8    тис.грн., з них 52,9 капітальні.

                        
3.Охорона здоров”я

       Уточнений  план  видатків  на утримання закладів охорони здоров»я по загальному фонду 8629,3 тис. грн.,  видатки профінансовано в сумі 6743,6 тис.грн.

       1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню( КПКВ МБ2010) уточнений план видатків 5808,1 тис.грн., профінансовано  5709,9тис. грн.,

        2. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВМБ2111) – уточнений план видатків загального фонду 1329,8 тис. грн., виконання склало766,4 тис. грн.

         Видатки районного бюджету на забезпечення хворих інсуліном профінансовано в сумі 174,0 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів- 93,3 тис.грн

        Видатки спеціального фонду склали 214,3 тис.грн., з них капітальні 196,0 тис.грн.

      
4.Соціальний захист та соціальне забезпечення

              Уточнений план видатків  на три квартали    2019 року склав 49483,6,9 тис. грн., фактично використано 438476,0 тис.грн.

                    а) пільги та житлові субсидії населенню на оплату  електроенергії, природного газу послуг тепло-, водопостачання та водовідведення , квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  відшкодовано в розмірі 18773,0  тис.грн.,    Кредиторська заборгованість  на кінець звітного періоду 3034,5тис.грн.

                   б) допомога сім’ям з дітьми   та малозабезпеченим    профінансована в розмірі  19803,4 тис. грн. Нараховані виплати профінансовані стовідсотково.

                   в)субвенція  на надання  пільг та житлових субсидій  населенню  на придбання твердого  та рідкого  пічного побутового палива та скрапленого газу  відшкодована в розмірі 624,8тис.грн. 

              КПКВМБ 3031» Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»планові призначення 78,0 тис.грн. профінансовано 14,9 тис.грн.

               КПКВМБ 3032» Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» уточнені призначення на  звітний період  51,4 тис.нгрн. профінансовано 35,3тис.грн.

               КПКВМБ 3050»Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» уточнені призначення на звітний період 14,7тис.нгрн. профінансовано   4,9тис.грн.

            КПКВМБ 3060» Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» план 7,3 тис.грн. вконання 7,3

тис.грн.

             КПКВМБ 3090»Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» уточнені призначення 11,7тис.нгрн. профінансовано  7,7 тис.грн.

              КПКВМБ 3104»Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» уточнені призначення  3571,5тис.нгрн. профінансовано  3443,7  тис.грн.

          КПКВМБ 3121»Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» уточнені призначення  305,4тис.нгрн. профінансовано  261,4  тис.грн.

          КПКВМБ 3160»Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» уточнені призначення  47,8тис.нгрн. профінансовано  30,4 тис.грн.

        Крім того,  на  фінансову підтримку  районної ради ветеранів               ( КПКВМБ 3192) направлено 58,7 тис грн.

           КПКВМБ 3230»Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках ….» уточнений план видатків 652,2тис.грнн. виконання 642,2тис.грн.     

           КПКВМБ 3242»ІНші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» уточнений план 163,3тис.грн. виконання становить 86,1 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 90,0 тис.грн.

 5. Культура і мистецтво

              Уточнений план видатків по загальному фонду на фінансування закладів культури  2853,9 тис. грн., касові видатки склали 2638,9тис. грн.

               1. Забезпечення діяльності бібліотек( КПКВ МБ 4030 )– уточнений план видатків 1808,9 тис. грн., профінансовано  1660,6 тис. грн.
                     
              2. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів ( КПКВ МБ 4060) – уточнений план видатків 785,1тис. грн., профінансовано 749,6 тис. грн.,

       3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва КПКВМБ 4081) – уточнений план видатків 259,8 тис.грн., профінансовано в сумі  228,8тис. грн.

      Видатки спеціального фонду склали 306,4 тис.грн., з них капітальні 67,9 тис.грн.
 

6. Фізична культура і спорт

           При  уточнених планових призначеннях на видатки по фізкультурі  і спорту по загальному фонду   в сумі 880,0 тис. грн.  видатки профінансовано в сумі 812,3тис. грн. ,   з них:

КПКВМБ 5032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств- план 500,0тис.грн. касові видатки-499,7тис.грн.

КПКВМБ 5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону планові призначення  30,0 тис.грн.  касові видатки-18,7 тис.грн.

КПКВМБ 5053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості планові призначення -350,0 тис.грн. касові видатки-293,9тис.грн

    7.Кредитування

                За 9 місяців  2019 року ппрофінансовано пільгових кредитів індивідуальними сільськими забудовниками  в сумі  30 тис грн,   (спеціальний фонд).

                                      8.Міжбюджетні трансферти

               За 9 місяців  2019 року  передано районним бюджетом по загальному фонду  міжбюджетних трансфертів на загальну суму 2883,5 тис.грн. , з них 1400,0 тис.грн. В. Вакулівській сільській раді ( субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) , 912,4 тис.грн. Пісківській сільській раді (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами), за рахунок залишку на початок року), 546,1 тис.грн. інші субвенції (Козельщинська ОТГ, Новогалещинська ОТГ).

 По спеціальному фонду  передано Василівській сільській раді-100,0  тис грн      ( кошти обласного бюджету), обласному бюджету 26,8 тис. грн.

 Фінансове управління РДА                                                                      УКРАЇНА
                         КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                              (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року
 

Про внесення змін до  показників районного бюджету на 2019 рік

 Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                               РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

   1.Внести зміни до показників районного бюджету на 2019 рік  відповідно додатків 1- 6.

   2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.

  3.Додатки  1- 6 цього рішення є невід’ємною його частиною.

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 
                                                                             УКРАЇНА
                    КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                         (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 Про  районну Програму розвитку архівної  справи  на 2020 рік

 Керуючись статтею 37 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року №957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», розглянувши подані матеріали комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району», пропозиції Козельщинської райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                                        РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію директора комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району» Сергієнко Г.В., взяти до відома.

2.Затвердити районну Програму розвитку архівної справи на 2020 рік (додається).

3. Фінансування заходів, передбачених районною Програмою, проводити  за рахунок коштів  районного  бюджету та бюджетів сільських і селищних рад.

4.Фінансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації (Сокологорська А.М.) забезпечувати своєчасне виділення коштів на виконання районної Програми.

5.Рекомендувати Козельщинській райдержадміністрації звернути увагу арбітражних керуючих, ліквідаційних комісій, які працюють на території району, на обов’язковість формування та передачі  належно оформленої документації до комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району».

6.Зобов’язати начальника архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації Фидрю Т.В. та директора комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району» Сергієнко Г.В. інформувати про хід виконання районної Програми розвитку архівної справи  на 2020 рік та використання коштів.

7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

   Голова  районної  ради                                                           Ю.Б. Марченко

                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                           рішенням тридцять першої сесії                                                                                                               районної ради сьомого скликання           
                                                                                                               24грудня   2019 року

 
                                         районна програма розвитку архівної справи на 2020 рік

     Ця  Програма розроблена на виконання статті 37 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005-рп “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України” і спрямована на забезпечення інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними й фізичними особами архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

Реалізацію держаної політики у сфері архівної справи та діловодства у Козельщинському районі забезпечує архівний відділ райдержадміністрації, об’єднаний трудовий архів та архівні підрозділи установ, організацій, підприємств різної форми власності.

Аналіз стану архівної справи у Козельщинському районі свідчить про гостру потребу в кардинальних змінах.

Архівосховище об’єднаного трудового архіву не повністю  обладнане сучасною автоматичною протипожежною сигналізацією, не проводиться вчасна заміна та зарядка вогнегасників.

Відсутні короба  для прийому документів.

Через відсутність фінансування архівний відділ Козельщинської райдержадміністрації, Об’єднаний трудовий архів не в змозі забезпечити необхідні умови для зберігання документів, для роботи з документами працівникам та користувачам інформації.

 Мета й основні завдання

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, збільшення та використання документів  НАФ,  з особового складу,  довготривалого терміну зберігання та забезпечення законних прав та інтересів громадян.

Основним завданням Програми є:

-  зміцнення матеріально-технічної бази архівів   і створення належних умов для зберігання документів;

-  створення умов для більш ефективного впровадження в архівних установах сучасних інформаційних технологій;

-  підготовка інформаційної продукції відповідно до стандартів;

-  підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників архівних установ.

Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком № 1,№ 2.

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля районної ради, органів місцевого самоврядування, громадськості на виконання визначених завдань, забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи на 2020 рік.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених  районним бюджетом та  бюджетами сільських та селищних рад.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми на 2020 рік становить 238513 грн.

 

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

-         зміцнити матеріально-технічну базу архіву і поліпшити умови роботи їх працівників;

-         наблизити до стандартів рівень зберігання, користування та підготовки інформації;

-         створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення;

-         запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформаційних ресурсів;

-         задовольнити у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства й держави в інформації;

-         забезпечити ефективне функціонування архівів у районі.

 Координація роботи і контроль за виконанням Програми

 
Координацію роботи здійснює відповідний заступник голови райдержадміністрації.

Безпосереднє виконання Програми здійснює начальник архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації, директор Об’єднаного трудовий архіву.

 
                                                                         ПАСПОРТ
                             районної Програми розвитку архівної справи у 2020 році
 

Регіон:                   Козельщинський район Полтавської області

Дата затвердження

програми:                        24  грудня 2019 року

Розробник програми      Архівний відділ Козельщинської райдержадміністрації         

                                         Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів сільських  і селищних рад Козельщинського району»                                                                                                                  

Відповідальний виконавець  Архівний відділ  Козельщинської райдержадміністрації         

програми                                   комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів    сільських і селищних рад Козельщинського району»

__________________________________________________________________

Керівник програми:           Керівник   апарату Козельщинської райдержадміністрації     

                                                      Гордієнко Віталій Петрович,

             адреса: 39100, смт. Козельщина,

                                                      вул. Монастирська, 5

                                                      тел.(05342) 3-15-64

                                                      e-mail: koz_@rda adm-pl.gov.ua

                                                      Директор  комунальної установи «Об’єднаний

                             трудовий архів сільських і селищних рад 

                                                      Козельщинського району»

                                                      Сергієнко Галина Володимирівна

                                                      адреса: 39100 смт. Козельщина,

                                                      вул. Остроградського, 75/1                                                                                                                                                     

                                                      тел. ( 05342 ) 3-14-15

   e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Термін реалізації програми    2020 рік

Кількість завдань (робіт) на 2020 рік:                   

Архівний відділ  Козельщинської райдержадміністрації              2 завдання

Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів

сільських і селищних рад Козельщинського району»                   9 завдань

Обсяги фінансування на 2020 рік,                                 

Архівний відділ  Козельщинської райдержадміністрації               4,1 тис.грн

 Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів

сільських і селищних рад Козельщинського району»                    238,5 тис.грн                                                                                          

 Всього                                                                                                242,6 тис.грн

 

Обсяги фінансування на 2020 рік:                                               242,6 тис. грн.

у тому числі бюджетні:    районний бюджет                      4,1 тис.грн

                                         

                                              бюджети сільських

                                              і селищних рад                              238,5 тис.грн       

 

Додаток № 2

Заходи щодо виконання районної Програми розвитку архівної справи у 2020 році (комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів  сільських і селищних рад Козельщинського району)

 

          Найменування заходу

Відповідальні за     виконання

Термін

виконання,

2020 рік

 

 

Орієнтовний

обсяг фінансування

(тис. грн.)

 

1. Заробітна плата працівників архіву.

Об’єднаний трудовий архів

152,4

152,4

 

2. Нарахування на заробітну плату

 

Об’єднаний трудовий архів

38,4

38,4

 

3. Оренда приміщення

 

Об’єднаний трудовий архів

 

6,2

 

6,2

 

 

4. Оплата за використання газу

 

Об’єднаний трудовий архів

 

26,0

 

26,0

5. Послуги зв`язку 

 

 

 

Об’єднаний трудовий архів

 

3,9

 

3,9

6. Оплата за  електроенергії

 

Об’єднаний трудовий архів

 

3,5

 

3,5

7. Оплата за воду

 

Об’єднаний трудовий архів

0,5

0,5

8.Придбання  паперу, канцелярських приладь, коробів для  зберігання документів

Об’єднаний трудовий архів

 

 

6,0

 

6,0

 

 

9. Ремонт комп`ютерної техніки

 

Об’єднаний трудовий архів

 

1,6

 

1,6

  Всього

 

        238,5

            238,5

 

                                                                                                                                                                                                             

Додаток № 1

Заходи щодо виконання

 районної Програми розвитку архівної справи у 2020 році

(архівний відділ райдержадміністрації)

 Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

1

Придбання коробів для зберігання документів

Архівний відділ райдержадміністрації

2020 рік

3,5

 

2

Придбання вогнегасників

Архівний відділ райдержадміністрації

2020 рік

0,6

 

 

Всього

 

 

4,1

 

 

                                                                                УКРАЇНА
                          КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                (тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                             Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички Управлінню соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації

           Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та Управлінням соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації, пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,
 
                                                            РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І. та начальника Управління соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації Жайворонка І.В., взяти до відома.

         2.Надати згоду на  передачу індивідуально визначеного майна (Додаток 1)  спільної власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички Управлінню соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації строком на 2 роки 11 місяців.

          3.Доручити Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області спільно з Управлінням соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації:

          3.1.Створити комісію (додаток 2) з приймання - передачі майна вказаного в додатку 1 спільної власності  територіальних громад сіл  і селищ району.

         3.2.Укласти договір (додаток 3) позички окремо індивідуально визначеного майна із Управлінням соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації.

          4.Прийняття-передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства,  подавши у двомісячний термін до Козельщинської районної ради відповідні документи.

          5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                         Ю.Б. Марченко 


                                                                                                         Додаток 2
до рішення  тридцять першої
сесії районної ради
сьомого скликання
 від 24.12. 2019 року

 
Склад комісії з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району:
 

  1. Колесніков С.І.  - головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - голова комісії (рнопп – 2281007438).
  2. Радочина Т.М. - головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - заступник голови комісії (рнопп - 3098717240 ).
  3.  Жайворонок І.В. -  начальник Управління соціального захисту населення    
 Козельщинської райдержадміністрації  (рнопп – 2407705759).

  1. Салимоненко О.А. – в.о. головного бухгалтера Управління соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації (рнопп - 2556837386).
  2. Пуценко С.О.- голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (рнопп - 2911901819 ).
6  Сірецька М.Ю. - голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп. – 2140008082).

                                                                                                                                            Додаток 1
до рішення  тридцять першої
сесії районної ради
сьомого скликання
24.12. 2019 року

 Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та передається у безоплатне тимчасове користування Управлінню соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації.

 
Будівля поліклініки, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10, «Б»

Номера приміщень згідно Експлікації до Технічного паспорта на комплекс будівель

Назва приміщення згідно Експлікації до Технічного паспорту на комплекс будівель

Загальна площа приміщень кв.м

 

 

І поверх

 

 

 

 

31

приміщення

11,5

 

32

вмивальник

1,3

 

33

коридор

1,1

 

34

коридор

5,7

 

35

коридор

1,4

Всього

5

 

21,0

 

Д О Г О В І Р  № ______

позички окремо індивідуально визначеного майна

спільної  власності  територіальних  громад Козельщинського району

 

         « ____»  ________   2019 р.                                                               смт. Козельщина

            Ми, що нижче підписалися,  Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області (далі - Позичкодавець), в  особі  головного лікаря Колеснікова Сергія Івановича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та Управління соціального захисту населення  Козельщинської райдержадміністрації в особі  начальника Жайворонка Ігоря Віталійовича, що діє на підставі Статуту, з  іншого  боку,  керуючись статтями: 827-836 Цивільного Кодексу України, законом  України «Про  оренду  державного  та  комунального  майна», рішенням ______ сесії районної ради сьомого скликання від ______2019 року «Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні у безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички  Управлінню соціального захисту населення  Козельщинської райдержадміністрації»   уклали  цей договір про подане нижче:

 
  1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ
 
1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає в строкове безоплатне користування майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району (надалі – Майно), згідно переліку (Додаток 1), який є невід’ємною  частиною цього договору, що знаходиться  в частині будівлі першого  поверху поліклініки  площею 21,0  кв. м, за адресою Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10.

 
2.  ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

 
  2.1.  Вступ  Користувача  у  користування  Майном  настає  одночасно  з  підписанням  цього  Договору, погодженням і реєстрацією управлінням майном районної ради та  Акту  приймання-передачі  вказаного Майна, стан якого визначається в цьому акті (потребує/не потребує поточного, капітального ремонту) на момент укладення договору /Додаток  1/, додається  до  цього  договору  і  є  невід’ємною  його  частиною.

            2.2. Передача  Майна  не  припиняє  права  власності  на  нього  Позичкодавця,  а  Користувач  користується  ним  протягом  терміну  дії договору  позички.

            2.3. Передача  Майна  та  повернення  його  Позичкодавцю  здійснюється  згідно акту приймання-передачі, підписаного сторонами, за балансовою вартістю на момент передачі, відповідно до вимог чинного законодавства.

 
3. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН


3.1.  Обов’язки  Користувача:

3.1.1. Вести аналітичний бухгалтерський   облік   майна,  що  передане в безоплатне користування.

           3.1.2. Здійснювати  належне  утримання  Майна,  проводити  поточний  ремонт  за  власною  ініціативою  та за  поданням  Позичкодавця,  за  рахунок  власних  коштів.

            3.1.3. Користуватися запозиченим Майном, згідно з його призначенням та умовами цього Договору. Запобігати його псуванню та пошкодженню. Будь-яка перебудова без згоди Позичкодавця не допускається.

            3.1.4. Дотримуватись  правил  зберігання  та  складування  матеріальних  цінностей,  виключаючи  можливість  їх  пошкодження.  Забезпечити  охорону  як  запозиченого,  так і  власного  Майна  працівників  Користувача.

            3.1.5. За  власні  кошти  обладнати  протипожежними та технічними  засобами  захисту   запозичене Майно.

            3.1.6. Плата за використані комунальні послуги, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Позичкодавцю, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням  пені в розмірі  подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням інфляції, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

           3.1.7. У випадку закінчення терміну дії договору позички плата за спожиті комунальні послуги вноситься до дня фактичного звільнення приміщення за актом  приймання-передачі.    

           Закінчення строку дії договору позички не звільняє Користувача від обов`язку сплатити заборгованість, якщо така виникла у повному обсязі, враховуючи штрафні санкції.

          3.1.8. В  разі  припинення  дії  договору  позички,  повернути  Позичкодавцю  запозичене  Майно  в  належному  стані,  не гіршому,  ніж на  час  передачі  його  в позичку.

          3.1.9. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для  попередження та ліквідації їх наслідків.

3.1.10.  Здійснювати  повний  капітальний  ремонт  у  відповідності  до  поданого  проекту  за  власні  кошти.

           3.1.11. Користувач  сплачує за рахунок власних коштів фактичні витрати за користування комунальними послугами (за електроенергією, газопостачання, водопостачання, вивезення стічних вод на поля фільтрації), згідно окремого договору відшкодування витрат з надання комунальних послуг та на підставі пред`явлених рахунків на розрахунковий   рахунок Позичкодавця.                                                                                                               

            3.1.12.  Суворо дотримуватись  санітарних  норм, здійснювати  заходи  та дотримання  протипожежного  режиму,  не  зберігати  вибухо-,  пожежонебезпечні,  токсичні та інші небезпечні матеріали. Здійснювати заходи щодо евакуації людей та майна в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

            3.1.13. Слідкувати  за  збереженням  інженерних  мереж, не допускати замерзання  трубопроводів і, у випадках виходу їх із ладу, своєчасно  інформувати  про це  Позичкодавця  та  забезпечити  доступ до них,  в тому  числі  в  неробочий  час,  для  ремонту.

            3.1.14. За  власні  кошти  обладнати  протипожежними та технічними  засобами  захисту   запозичене Майно.

           3.1.15. Утримувати в належному стані прибудинкову територію, розраховану пропорційно до займаних площ в будинку.

 

           3.2.  Обов’язки  Позичкодавця:

3.2.1. Передати  Користувачу  Майно   згідно  з  п. 1.1. цього Договору.

3.2.2. Розглядати    пропозиції  Користувача  відносно  утримання,   ремонту  та  поліпшення  запозиченого  Майна.

            
4. ПРАВА  СТОРІН

 
4.1.  Користувач  має  право:

4.1.1. Вносити     пропозиції     відносно   утримання,    ремонту    та      поліпшення запозиченого Майна.

            4.1.2. За погодженням з Позичкодавцем та постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району,  за власні кошти   здійснювати  ремонт,  технічне  переоснащення  та  поліпшення  запозиченого Майна.

           4.2.  Позичкодавець  має  право:

4.2.1. Контролювати: стан та ефективність  використання  переданого  в  користування  Майна,  якість  ремонтних  робіт та строки їх виконання, шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

            4.2.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  більш  раціонального  використання майна  згідно  з  призначенням  та  існуючими  нормативами.

            4.2.3.  Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін  у цей договір або  його  розірвання, в  разі  погіршення  стану  запозиченого Майна  внаслідок  неналежного його  використання, а також Користувач без згоди з Позичкодавцем надає передане в користування майно третій особі, чи не виконує інші умови договору.

 
                                                    5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

 
5.1.  Позичкодавець не відповідає  по  зобов’язаннях Користувача.

            5.2. За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань,  обумовлених  договором  позички,  сторони  несуть  відповідальність,  передбачену  чинним  законодавством  України.

            5.3.  Спори,  що виникають  у  ході  виконання  умов  договору  позички,  вирішуються  за  згодою  сторін.  Якщо  згоди  не було  досягнуто,  спір  передається  на  розгляд  суду.

 

6.  ТЕРМІН  ДІЇ  ТА  УМОВИ  ЗМІН,  РОЗІРВАННЯ

                                                 АБО  ПРОДОВЖЕННЯ  ДОГОВОРУ 

   

            6.1.Термін  дії  договору позички  терміном на 2 роки 11 місяців  з _____ 2019 р. до ____ 2022 р.   Договір   має  силу  на  протязі всього  терміну  дії,  а  також  у  випадках,  коли  після  його  укладання  законодавством  встановлені  правила,  що  погіршують  становище  Користувача.

            6.2. Зміна  умов  або  розірвання  договору  може  мати  місце  за  погодженням   сторін.  Зміни  і  доповнення,  що  вносяться  в  договір,    розглядаються  в   місячний  термін  після  їх  подання.  Одностороння  відмова  від  виконання  договору  або  внесення  змін  не  допускається.

            6.3. На вимогу  однієї  з  сторін,  договір  може  бути  достроково  розірваний  рішенням  суду,  в  разі  невиконання  сторонами  своїх  зобов’язань, з  інших  причин,  передбачених  законодавством  України та у разі, якщо Користувач протягом 10 робочих днів з дати отримання проекту додаткової угоди не підпише її, договір вважається достроково розірваним, а зобов’язання сторін за договором припиняються.

6.4. Реорганізація    як   Позичкодавця,   так   і  Користувача, вступ  до  господарських  товариств,  асоціацій,  спільних  підприємств  та  інше,  не є  підставою  для  припинення  дії  договору.

            6.5. Дія   договору позички припиняється  на  основі   закінчення  терміну  дії,   загибелі  об’єкта,  банкрутства  Користувача  та в  інших  випадках, передбачених  чинним  законодавством України та умовами договору.

6.6.  Взаємовідносини  сторін,  не  урегульовані  цим  договором,  регламентуються  чинним  законодавством  України.

6.7. Договір  позички  вважається  укладеним  з  моменту  досягнення  домовленості  з  усіх  умов,  підписання  сторонами, погодження та реєстрації управління майном районної ради.

6.8.Продовження терміну дії договору позички можливе при досягненні згоди сторін, органа, якому надане повноваження по управлінню майном, шляхом укладення додаткової угоди на новий термін, погодження та реєстрації цієї угоди управлінням майном районної ради.

 

7.  ДОДАТКОВІ  УМОВИ

 

            7.1.  Користувач  використовує  запозичене Майно для надання соціальних послуг.

            7.2.  В  разі  необхідності  ремонту  запозиченого Майна обсяг та  термін  виконання  його  викладається  в  додатку  до  цього  договору.

7.3. Після  припинення  дії  договору  не  підлягають  компенсації  витрати  Користувача,  які  здійснені  ним  для  поліпшення  майна  без  згоди  з  Позикодавцем та постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

                Договір  укладено  в  3-х  примірниках,  що  мають  однакову    юридичну  силу:  1-й – Позичкодавцю, 2-й – Користувачу, 3-й –  Козельщинській  районній раді.

 

                                                     РЕКВІЗИТИ  СТОРІН:

 

         ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ:                                                КОРИСТУВАЧ:

 

           КНП  «Козельщинська ЦРЛ»                                                        Управління соціального захисту населення

           39100 смт. Козельщина                                                                 Козельщинської райдержадміністрації

           вул. Монастирська, 20                                                                   смт. Козельщина, вул.Остроградського, 81/10

           код ЄДРПОУ 01999320                                                                 код ЄДРПОУ 03195279

           р/р __________ в ______                                                              р/р ___________, Державна

           _____________________                                                              Казначейська служба України м. Київ

           МФО   831019                                                                                МФО 820172

           тел./факс (05342) 3-11-30                                                              тел./факс (05342)3-13-89, 3-11-72

                     

         Головний лікар                                                         Начальник управління                                                             

       

    М.П. ___________ С.І. Колесніков                                   М.П.___________ І.В. Жайворонок

                           

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про надання дозволу на списання майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

  

       Керуючись статтями 29, 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням «Про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району» затвердженого відповідним рішенням дванадцятої сесії районної ради шостого  скликання від 02 березня 2012 року, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області,  пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

        1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти  до відома.

        2.Надати дозвіл на списання майна (додаток 1) спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, яке являється фізично зношеним, не придатним до подальшої експлуатації та подальший ремонт, якого є економічно недоцільним.

        3.Доручити головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І.

        3.1.Провести списання вищевказаного майна, відповідно до Положення «Про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району» затвердженого рішенням дванадцятої сесії районної ради шостого скликання від 02 березня 2012 року.

        3.2.Проінформувати районну раду про результати списання вказаного майна.

        4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 Голова районної ради                                                 Ю.Б.Марченко 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                    Додаток 1

до рішення  тридцять першої

сесії районної ради

сьомого скликання

24.12.2019 року

 

       Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та підлягає списанню

 

№п/п

   Назва майна

Рік введення в експлуатацію

Інвентарний

номер

Первісна вартість

залишкова

вартість

1

Лікарняне ліжко

2000

10479014

10109,00

0

 

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про надання дозволу на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл  і селищ району

 

Керуючись статтями  43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Методикою  розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, затвердженою рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27 серпня 2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23 червня 2004 року», розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.

2.Надати Комунальному  некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області дозвіл на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, а саме: частини приміщення другого поверху поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області площею 97,3 м2, що знаходиться за адресою:                    смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10, «А» та складається з семи кімнат (№23 – 11,3 м2 , №24 – 23,3 м2 , №25 – 11,1 м2 , №26 – 10, 5 м2 , №27 – 11,7 м2, №28- 16,4 м2, №29 – 13,0 м2) під офіс та використанні у сфері надання соціально – економічних послуг, строком на 2 роки 11 місяців.

            3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  Колеснікову С.І.:

3.1.Здійснити передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району відповідно до Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

3.2.Укласти договір оренди із орендарем згідно типового договору оренди та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27 серпня 2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23 червня 2004 року».

 3.3.Створити комісію для проведення конкурсу з передачі в оренду майна спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району.

            4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

 Голова районної ради                                                                Ю.Б. Марченко

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради

Полтавської області

 

       Керуючись статтями ст. 118, ст. 119, ст. 121, ст. 122, ст. 123 Житлового кодексу Української РСР із змінами та доповненнями, Постановою Ради Міністрів Української РСР №37 від 04.02.1998 року «Про службові жилі приміщення» із змінами та доповненнями, рішенням дев’ятої сесії районної ради  п’ятого скликання від 21.09.2007 року «Про затвердження Положення «Про порядок надання  службових жилих приміщень, що знаходяться в спільній власності територіальних громад сіл та селищ району», рішенням двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання  від 07.05.2019 року «Про заходи щодо виконання рішення двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання «Про придбання службового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району» від 20.02.2019 року», розглянувши матеріали подані  Комунальним некомерційним підприємством  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації   постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  

            1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.

            2.Затвердити рішення медичної ради від 17.12.2019 року та первинної  профспілкової організації  від 17.12.2019 року  Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області «Про надання службового житлового приміщення лікарю-кардіологу Скрипці  Наталії Олександрівні» (додаються).

         3.Видати спеціальний ордер на службове житлове приміщення (однокімнатну квартиру) в  будинку 3 квартира 12 по вулиці Миру, смт. Козельщина Козельщинського району Полтавської області) лікарю – кардіологу Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Скрипці Наталії Олександрівні  (додається).

4.Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на підставі вказаного спеціального ордеру укласти з Скрипкою Н.О. договір найму службового  житлового приміщення.

         5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків із об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                          Ю.Б.Марченко 

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про надання дозволу на передачу майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 827-836 Цивільного Кодексу України, розглянувши пропозиції і матеріали подані райдержадміністрацією щодо необхідності забезпечення належного збереження, утримання, ефективного використання комунального майна, рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1.Інформацію начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Стрілець Н.Я., щодо необхідності надання в безоплатне тимчасове користування майна, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради для забезпечення функціонування відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації,взяти до відома.

         2.Надати дозвіл на передачу майна спільної власності територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради (додаток 1), в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна, для забезпечення функціонування відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації.

3.Створити комісію з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (додаток 2). Прийняття-передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний строк до районної ради відповідні акти.

         4.Укласти із зазначеним вище користувачем договір позички окремо індивідуально визначеного майна строком  на 1 рік, згідно типового договору (додаток 3).

          5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 

Голова районної ради                                                              Ю.Б.Марченко

 

 

Додаток 1

до рішення тридцять першої

сесії районної ради

сьомого скликання

від  24 грудня 2019 року

Перелік  майна

спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради та передається  в безоплатне тимчасове користування на умовах  договору позички окремо індивідуально визначеного майна   відділу освіти сім’ї та молоді  райдержадміністрації

 

№п

Назва   

 

Назва майна

Балансова вартість

 

 

Відділ освіти сім’ї та молоді Козельщинської

райдержадміністрації

Реєстраційний №77732СН,

Тип ТЗ -Легковий седан-В,

Марка: DAEWOO,

Модель: LANOS D4 LM500,

Рік випуску:2003,

Колір: сірий,

Інвентарний №10500004.

39805,00 грн.

 

Додаток 2

до рішення тридцять першої сесії

районної ради сьомого скликання

від  24 грудня 2019 року

 

СКЛАД

комісії з передачі майна спільної власності

територіальних громад Козельщинського району

 

         1.Череп Юрій Миколайович (ідентифікаційний номер - 2475104674) – керуючий справами Козельщинської районної ради – голова комісії.

         2.Стрілець Наталія Яківна (ідентифікаційний номер - 2805413646)  – в. о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської  райдержадміністрації.

         3.Клімошенко Анжеліка Віталіївна (ідентифікаційний номер - 2605608106) –   начальник фінансово-господарського відділу Козельщинської районної ради.

         4. Григорова Тетяна Євгеніївна (ідентифікаційний номер - 2557705983)  – головний бухгалтер відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської  райдержадміністрації.

         5. Наріжний Іван Павлович (ідентифікаційний номер -  2070810879)  – водій Козельщинської районної ради.

6.Григоренко Алла Василівна (ідентифікаційний номер - 2484606182)   – спеціаліст групи централізованого господарського забезпечення відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської  райдержадміністрації.

7. Тригубенко Борис Олексійович (ідентифікаційний номер -2557706017)  –  водій відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської  райдержадміністрації.

 

 

Додаток 3

до рішення тридцять першої сесії

районної ради сьомого скликання

від  24 грудня 2019 року

Д О Г О В І Р  №  

позички окремо індивідуально визначеного майна

спільної  власності  територіальних  громад  Козельщинського району

 

“     ”                      2019 р.                                                                смт. Козельщина

 

Ми, що нижче підписалися, Козельщинська районна рада  (далі - Позичкодавець), в  особі голови районної ради Марченка Юрія Борисовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламенту Козельщинської районної ради, з одного боку  та Відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської РДА (далі-Користувач), в особі в.о.начальника Стрілець Наталії Яківни, що діє на підставі Положення про відділ, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.12.2012 року № 546,  з  другого  боку,  керуючись статтями: 827-836 Цивільного Кодексу України, законом  України «Про  оренду  державного  та  комунального  майна», рішенням шістнадцятої сесії сьомого скликання від 29.09.2017 року "Про надання дозволу на  передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ  району, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна",  уклали  цей договір про подане нижче:

 

  1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ
1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає в строкове безоплатне користування майно спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району (надалі – Майно), зазначене у додатку № 1 до рішення, яке знаходиться на балансі Козельщинської районної ради в безоплатне тимчасове користування на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад Козельщинського району, яке знаходиться за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, вул. Монастирська, 5, а саме:  автомобіль Легковий седан-В, реєстраційний №77732СН,  колір сірий, інвентарний №10500004

 

2.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ПОЗИЧКУ

  2.1.  Вступ  Користувача  у  користування  Майном  настає  одночасно  з  підписанням  цього  Договору, погодженням і реєстрацією управлінням майном районної ради та  Акту  приймання-передачі  вказаного Майна, стан якого визначається в цьому акті  на момент укладення договору  - Додаток 1 (додається)  до  цього  договору  і  є  невід’ємною  його  частиною.

            2.2. Передача  Майна  не  припиняє  права  власності  на  нього  Позичкодавця,  а  Користувач  користується  ним  протягом  терміну  дії договору  позички.

            2.3. Передача  Майна  та  повернення  його  Позичкодавцю  здійснюється  згідно акту приймання-передачі, підписаного сторонами, за балансовою вартістю на момент передачі, відповідно до вимог чинного законодавства.

                       

3. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

3.1.  Обов’язки  Користувача:

3.1.1. Вести аналітичний бухгалтерський   облік   майна,  що  передане в безоплатне користування.

            3.1.2.  До початку  проведення  капітального  ремонту  виготовляє  і  надає Позичкодавцю та постійній комісії районної ради з питань  регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району кошторисну  документацію  на  ці  роботи для отримання дозволу на його виконання.

3.1.3.  Здійснювати  повний  капітальний  ремонт  у  відповідності  до  поданого  проекту  за  власні  кошти.

             3.1.4. Здійснювати  належне  утримання  Майна,  проводити  поточний  ремонт  за  власною  ініціативою  або за  поданням Позичкодавця,  за  рахунок  власних  коштів.

3.1.5. Користуватися  запозиченим Майном, згідно  з  його призначенням  та  умовами  цього  Договору.  Запобігати  його  псуванню  та  пошкодженню.  Будь-яке  переоснащення та поліпшення запозиченого майна  без  згоди  Позичкодавця  не  допускається.

            3.1.6.  Суворо дотримуватись  санітарних  норм  і  правил  протипожежної  безпеки,  не  зберігати  вибухо-,  пожежонебезпечні,  токсичні та інші небезпечні матеріали.

            3.1.7. Дотримуватись  правил  зберігання,  виключаючи  можливість   пошкодження запозиченого майна.  Забезпечити  охорону  як  запозиченого,  так і  власного  Майна  працівників  Користувача.

            3.1.8. За  власні  кошти  обладнати  протипожежними та технічними  засобами  захисту   запозичене Майно.

            3.1.9. В  разі  припинення  дії  договору  позички,  повернути  Позичкодавцю  запозичене  Майно  в  належному  стані,  не гіршому,  ніж на  час  передачі  його  в позичку.

            3.1.10. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для  попередження та ліквідації їх наслідків.

            3.2.  Обов’язки  Позичкодавця:

3.2.1. Передати  Користувачу  Майно   згідно  з  п. 1.1. цього Договору.

3.2.2. Розглядати    пропозиції  Користувача  відносно  утримання,   ремонту  та  поліпшення  запозиченого  Майна.

 

4. ПРАВА  СТОРІН

4.1.  Користувач  має  право:

4.1.1. Вносити     пропозиції     відносно   утримання,    ремонту    та      поліпшення запозиченого Майна.

            4.1.2. За погодженням з Позичкодавцем та постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району,  за власні кошти   здійснювати  ремонт,  технічне  переоснащення  та  поліпшення  запозиченого Майна.

            4.2.  Позичкодавець  має  право:

4.2.1. Контролювати:  стан  та  ефективність  використання  переданого  в  користування  Майна,якість  ремонтних  робіт та строки їх виконання, шляхом візуального обстеження зі складанням акту обстеження.

            4.2.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  більш  раціонального  використання майна  згідно  з  призначенням  та  існуючими  нормативами.

            4.2.3.  Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін  у цей договір або  його  розірвання, в  разі  погіршення  стану  запозиченого Майна  внаслідок  неналежного його  використання, а також Користувач без згоди з Позичкодавцем надає передане в користування майно третій особі, чи не виконує інші умови договору.

           

                                                   

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

5.1.  Позичкодавець не відповідає  по  зобов’язаннях Користувача.

            5.2. За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань,  обумовлених  договором  позички,  сторони  несуть  відповідальність,  передбачену  чинним  законодавством  України.

            5.3.  Спори,  що виникають  у  ході  виконання  умов  договору  позички,  вирішуються  за  згодою  сторін.  Якщо  згоди  не було  досягнуто,  спір  передається  на  розгляд   суду.

 

6.  ТЕРМІН  ДІЇ  ТА  УМОВИ  ЗМІН,  РОЗІРВАННЯ

АБО  ПРОДОВЖЕННЯ  ДОГОВОРУ                               

6.1. Договір позички укладено сторонами терміном на один рік  з «     »              2019 р. по «      »                2020 р.   Договір   має  силу  на  протязі всього  терміну  дії,  а  також  у  випадках,  коли  після  його  укладання  законодавством  встановлені  правила,  що  погіршують  становище  Користувача.

            6.2. Зміна  умов  або  розірвання  договору  може  мати  місце  за  погодженням   сторін.  Зміни  і  доповнення,  що  вносяться  в  договір,    розглядаються  в   місячний  термін  після  їх  подання.  Одностороння  відмова  від  виконання  договору  або  внесення  змін  не  допускається.

            6.3. На вимогу  однієї  з  сторін,  договір  може  бути  достроково  розірваний  рішенням  суду,  в  разі  невиконання  сторонами  своїх  зобов’язань, з  інших  причин,  передбачених  законодавством  України та у разі, якщо Користувач протягом 10 робочих днів з дати отримання проекту додаткової угоди не підпише її, договір вважається достроково розірваним, а зобов’язання сторін за договором припиняються.

6.4. Реорганізація    як   Позичкодавця,   так   і  Користувача, вступ  до  господарських  товариств,  асоціацій,  спільних  підприємств  та  інше,  не є  підставою  для  припинення  дії  договору.

            6.5. Дія   договору позички припиняється  на  основі   закінчення  терміну  дії,   загибелі  об’єкта,  банкрутства  Користувача  та в  інших  випадках, передбачених  чинним  законодавством України та умовами договору.

6.6.  Взаємовідносини  сторін,  не  урегульовані  цим  договором,  регламентуються  чинним  законодавством  України.

6.7. Договір  позички  вважається  укладеним  з  моменту    підписання  сторонами.

6.8.Продовження терміну дії договору позички можливе при досягненні згоди сторін, відповідно до рішення органу ( сесія районної ради), якому надане повноваження по управлінню майном, шляхом укладення додаткової угоди на новий термін.

6.9. У разі внесення змін в  діюче законодавство, які суперечать умовам пункту 7.8.  договору позички,  даний пункт  втрачає силу.

 

7.   ДОДАТКОВІ  УМОВИ

            7.1.  Користувач  використовує  запозичене Майно для забезпечення належного функціонування закладів освіти району та галузевого відділу.

            7.2.  В  разі  необхідності  ремонту  запозиченого Майна обсяг та  термін  виконання  його  викладається  в  додатку  № 2  до  цього  договору.

7.3. Після  припинення  дії  договору  не  підлягають  компенсації  витрати  Користувача,  які  здійснені  ним  для  переоснащення та поліпшення майна  без  згоди  з  Позикодавцем та постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно - фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

            Договір  укладено  в  2-х  примірниках,  що  мають  однакову    юридичну  силу:  1-й – Позичкодавцю, 2-й – Користувачу.

 

                                                            РЕКВІЗИТИ  СТОРІН:

 

         ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ:                                                                 КОРИСТУВАЧ:

Козельщинська районна рада                                          Відділ освіти, сім’ї та молоді РДА

Юридична адреса: смт.Козельщина,                              Юридична адреса: смт. Козельщина,

вул. Монастирська, 5                                                        вул. Монастирська, 5

Р/р 35415001029368                                                          Р/р 35411012002033

в ГДКСУ в Полтавській обл.                                           в ГДКСУ в Полтавській обл.

МФО 831019                                                                     МФО 831019

Код ЄДРПОУ 21052581                                                  Код ЄДРПОУ 02145530

Тел. (05342)31283                                                            Тел. (05342)31494     

 

Голова районної ради                                                          В.о начальника відділу освіти, сім’ї та                    

                                                                                              молоді РДА

 

_____________________Ю.Б.Марченко                           ___________________Н.Я.Стрілець

М.П.                                                                                      М.П.

 

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про надання дозволу на оренду  майна спільної власності  територіальних громад сіл  і селищ району, що знаходить на балансі відділу освіти, сім’ї та молоді  райдержадміністрації

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про оренду державного та комунального майна» та Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, затвердженою рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27.08.2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23.06.2004 року», провівши  моніторинг  стану    використання нерухомого майна, що знаходиться на балансі відділу освіти, сім’ї та молоді, з метою утримання його в належному стані, економії  бюджетних коштів на збереження та охорону даних приміщень, розглянувши матеріали подані відділом освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,  пропозиції райдержадміністрації  та рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

             1.Інформацію в.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Стрілець Н.Я., щодо доцільності передачі в оренду незадіяного майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, взяти до відома.

2.Надати відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації дозвіл на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, а саме приміщення споруди розташованої в с. Мальці, провулок Шкільний, 1  загальною  площею  720 кв.м., в  тому  числі  корисна  площа    720 кв.м., строком на 1 рік.

3.В.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації (Стрілець Н.Я.).:

3.1.Здійснити передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району відповідно до Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

3.2.Укласти договір оренди із орендарем згідно типового договору оренди та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і  селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27.08.2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23.06.2004 року».

3.3.Створити комісію для проведення конкурсу з передачі в оренду вказаного майна спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району.

           4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                Ю.Б. Марченко

 

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про надання згоди на безоплатну передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться  на балансі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації, у державну власність для забезпечення діяльності Козельщинського районного  військового комісаріату  Полтавської області

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи необхідність створення та покращення належних умов для організації діяльності Козельщинського районного військового комісаріату щодо зміцнення обороноздатності, проведення мобілізаційних заходів, виконання інших завдань визначених чинним законодавством, ефективного використання та оптимізації витрат бюджетних коштів для утримання об’єктів і майна державної та комунальної форми власності, розглянувши зверненняПолтавського обласного військового комісаріату щодо доцільності передачі приміщення у державну власність для забезпечення належних умов щодо його утримання, своєчасного проведення необхідних ремонтних робіт, дотримання санітарних, протипожежних та інших встановлених норм щодо безпечної експлуатації приміщень, розглянувши матеріали, подані Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації  постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації Кириченко Л.А. та заступника військового комісара Козельщинського районного військового комісаріату Фалюша А.А., взяти до відома.

2.Надати згоду на безоплатну передачу майна  (Додаток №1)  спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться  на балансі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації, у державну власність для забезпечення діяльності Козельщинського районного  військового комісаріату  Полтавської області.

3.Доручити Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації   (Кириченко Л.А.) спільно з Козельщинським районним військовим   комісаріатом  (Кушко Ю. М.)  підготувати та направити свої пропозиції до відповідних інстанцій для подальшого належного погодження передачі-приймання зазначеного вище майна.                                      

          4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління  спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.  

 

 

Голова районної ради                                                               Ю.Б. Марченко

 

Додаток   №1

до рішення тридцять першої сесії

районної ради   сьомого   скликання

від 24 грудня 2019 року.

 

№ з/п

Назва  закладу

Балансова

вартість (грн.)

Залишкова

 вартість

  Стан майна

1.

Територіальний центр соціального обслуговування

 

-

 

 

1.1

Майно, що передається:

Адмінприміщення

 

      58331,00

 

 

    задовільний

1.2

Приміщення гаражів

2440,00

 

задовільний

1.3

Приміщення вбиральні

182,00

 

задовільний

1.4

Колодязь

250,00

 

задовільний

1.5

Площадка асфальтова

500,00

 

задовільний

1.6

Огорожа, металеві ворота

3500,00

 

задовільний

1.7

Газовий котел

4697,00

 

задовільний

1.8

Газовий котел

4697,00

 

задовільний

1.9

Труба металічна

300,00

 

задовільний

1.10

Водяна помпа

350,00

 

задовільний

1.11

Лічильник Л.Т.Е.103Т

680,00

 

задовільний

1.12

Насос ДАВ

425,00

 

задовільний

1.13

Бочка пластикова 200л.

361,00

 

задовільний

 

 

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про план роботи районної ради

на перше півріччя 2020 року

 

Керуючись   підпунктом 6 пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій,

 

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

    

        Затвердити план роботи районної ради на перше півріччя 2020 року (додається).

 

                                                        

Голова районної ради                                                               Ю.Б. Марченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення тридцять першої сесії

районної ради сьомого скликання

 від 24.12.2019 року

 

ПЛАН РОБОТИ

Козельщинської районної ради

на перше півріччя 2020 року.

І. Питання для винесення на розгляд:

І. Сесій районної ради 

 

 І – й квартал 2020 року

        

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за  2019 рік.

Відповідальні за підготовку:

                                                         -  голови постійних комісій районної ради;

                                                        - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим

                                                               управлінням райдержадміністрації.

                                             Доповідає: начальник фінансового управління

                                                  райдержадміністрації.

 

Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2020 рік.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

Доповідає:  завідувач сектору економіки райдержадміністрації.

 

Про стан виконання районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

      

Про затвердження районних програм на новий період.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 

Про стан  надання медичних послуг населенню Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

 Доповідає: головний лікар ЦРЛ, головний лікар ЦПМСД.

 

Про стан дотримання законності і правопорядку та профілактики правопорушень на території Козельщинського району.

                                                         Відповідальні за підготовку:

                                                 Голова постійної комісії районної ради мандатної, з питань

                                                              депутатської діяльності і етики, законності, 

                                                              правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків

                                                              з органами місцевого самоврядування;

- виконавчий апарат районної ради   спільно  з

Козельщинським  відділенням Кобеляцького відділу ГУНП

в Полтавській області.

Доповідає:  начальник Козельщинського  відділення

                                                              Кобеляцького відділу ГУНП в Полтавській  області.

Начальник служби у справах дітей  райдержадміністрації.

 

Про стан утримання та ремонту доріг на території  району.

Відповідальні за підготовку:

голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу. агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;

                                   - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.

Доповідає:  заступник голови райдержадміністрації.

 

Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

        Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 

ІІ – й квартал 2020 року.

 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал  2020 року.

Відповідальні за підготовку:

                                                         - голови постійних комісій районної ради;

                                                        - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим

                                                               управлінням райдержадміністрації.

                                              Доповідає: начальник фінансового управління

                                                  райдержадміністрації.

 

Про стан використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:

Голови постійних комісій районної ради, керівники комунальних установ і закладів, галузевих відділів райдержадміністрації, відділ управління майном районної ради;

                                   - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.

Доповідають: керівники комунальних установ і закладів і галузевих відділів райдержадміністрації.

 

Про участь  територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області  у конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування.     

                                                 Відповідальні за підготовку:

                                                 - виконавчий апарат районної ради. 

Доповідає: керуючий справами районної ради.

 

Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

 Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 

2. Постійних комісій районної ради:

 

 І – й квартал 2020 року

 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за  2019 рік.

Відповідальні за підготовку:

                                                         - голови постійних комісій районної ради;

                                                        - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим

                                                               управлінням райдержадміністрації.

                                             Доповідає: начальник фінансового управління

                                                 райдержадміністрації.

 

Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2020 рік.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

Доповідає:  сектор економіки райдержадміністрації.

 

Про стан виконання районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

      

Про затвердження районних програм на новий період.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 

Про стан використання земель сільськогосподарського, несільськогосподарського призначення, сплати орендної плати суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на території району та забезпечення дотримання встановленого чинним законодавством порядку землекористування.

Відповідальні за підготовку:

голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу. агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;

                                   - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.

Доповідає: заступник голови райдержадміністрації.

 

Про стан  надання медичних послуг населенню Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

 Доповідає: головний лікар ЦРЛ, головний лікар ЦПМСД.

 

Про стан дотримання законності і правопорядку та профілактики правопорушень на території Козельщинського району.

                                                         Відповідальні за підготовку:

                                                 Голова постійної комісії районної ради мандатної, з питань

депутатської діяльності і етики, законності, 

правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків

з органами місцевого самоврядування;

   - виконавчий апарат районної ради   спільно  з

   Козельщинським  відділенням  Кобеляцького відділу ГУНП в

   Полтавській області.

   Доповідає:  начальник Козельщинського  відділення

   Кобеляцького відділу ГУНП в Полтавській  області.

 

Про стан утримання та ремонту доріг на території  району.

Відповідальні за підготовку:

голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу. агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;

                                   - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.

Доповідає: заступник голови райдержадміністрації.

 

 

Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

 Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 

ІІ – й квартал 2020 року.

 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал  2020 року.

Відповідальні за підготовку:

                                                         - голови постійних комісій районної ради;

                                                        - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим

                                                              управлінням райдержадміністрації.

                                              Доповідає: начальник фінансового управління

                                                  райдержадміністрації.

 

Про стан використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:

Голови постійних комісій районної ради, керівники комунальних установ і закладів, галузевих відділів райдержадміністрації, відділ управління майном районної ради;

                                   - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.

Доповідають:  керівники комунальних установ, закладів і галузевих відділів райдержадміністрації.

           

Про участь  територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області  у конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування.     

                                                 Відповідальні за підготовку:

                                                 - виконавчий апарат районної ради. 

Доповідає: керуючий справами районної ради.

 

Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради.

 Доповідають: заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 

ІІІ. Сприяння депутатам ради у здійсненні ними своїх повноважень.

 

Організація навчання депутатів районної ради (за окремим планом).

 

ІV. Здійснення взаємодії з місцевими радами, надання методичної допомоги.

     

1. Організація щомісячного навчання голів та секретарів сільських, селищних рад.

                                       Протягом року, щомісячно.

Відповідальні за підготовку:

                                                                                     - виконавчий апарат районної ради.

 

2. Організація навчання голів та секретарів сільських, селищних рад, працівників виконавчого  апарату  районної ради у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації державних  службовців та посадових осіб  місцевого самоврядування при облдержадміністрації.

                                         Протягом року.

Відповідальні за підготовку:

                                                                                    - виконавчий апарат районної ради.

 

V. Організаційно - масові заходи.

 

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня Соборності.

                                                                                               Відповідальні за проведення:

  - виконавчий апарат районної ради.

 

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня Героїв Небесної Сотні.

                                                                                              Відповідальні за проведення:

  - виконавчий апарат районної ради.

 

Участь в організації та проведенні заходів  з нагоди відзначення Міжнародного жіночого  Дня 8 Березня.

                                                                                 Відповідальні за проведення:

  - виконавчий апарат районної ради.

 

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня   Перемоги  над нацизмом у Другій світовій війні.

                                                                                              Відповідальні за проведення:

  - виконавчий апарат районної ради.

  

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня   Конституції України.

                                                                                              Відповідальні за проведення:

  - виконавчий апарат районної ради.

 

 

Керуючий справами   районної ради                                                                        Ю.М. Череп

 

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про районний  бюджет на 2020 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

 

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі  38086468 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 37401468 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 685000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 38086468 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 37371762 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 714706 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 50000 гривень;

надання кредитів з районного бюджету у сумі 50000 гривень, у тому числі  надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 50000 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 29706 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі  29706 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі    50000 гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного  бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Козельщинська районна  державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4.Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат  районного  бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 9906108 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного  бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного  бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею  69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України. 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом  10 частини першої статті 69 1 Бюджетного кодексу України.

8.Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного  бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69 1, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата енергосервісу;

програма державних гарантій медичного обслуговування населення.

10.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.

12.У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Козельщинської райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

    У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, погодженим з постійною комісією районної  ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району, перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету в межах їх загального обсягу за бюджетними  програмами, а також збільшення  видатків  розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за розпорядженням голови  Козельщинської районної  державної адміністрації.

     Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. У цьому випадку за поданням головних розпорядників бюджетних коштів, погодженим з постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району передача бюджетних призначень між головними розпорядниками здійснюється за розпорядженням голови Козельщинської райдержадміністрації.

13. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

14. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

15.Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України  фінансовому управлінню райдержадміністрації оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Козельщинські вісті».

        16.Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління Козельщинської райдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 
Козельщинський р-н

Додаток 1

до рішення  сесії районноїради

"Про  районний бюджет на 2020 рік"

ДОХОДИ
районного  бюджету на 2020 рік


16309200000

( код бюджету)

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

13885500,00

13885500,00

0,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

13840300,00

13840300,00

0,00

0,00

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

13840300,00

13840300,00

0,00

0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

6404300,00

6404300,00

0,00

0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

6856000,00

6856000,00

0,00

0,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

580000,00

580000,00

0,00

0,00

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 

45200,00

45200,00

0,00

0,00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

45200,00

45200,00

0,00

0,00

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

45200,00

45200,00

0,00

0,00

20000000

Неподаткові надходження  

601200,00

200200,00

401000,00

0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

143600,00

143600,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

132600,00

132600,00

0,00

0,00

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

17000,00

17000,00

0,00

0,00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

115600,00

115600,00

0,00

0,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

11000,00

11000,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

11000,00

11000,00

0,00

0,00

24000000

Інші неподаткові надходження  

56600,00

56600,00

0,00

0,00

24060000

Інші надходження  

56600,00

56600,00

0,00

0,00

24060300

Інші надходження  

56600,00

56600,00

0,00

0,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

401000,00

0,00

401000,00

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

401000,00

0,00

401000,00

0,00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

373000,00

0,00

373000,00

0,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ  

28000,00

0,00

28000,00

0,00

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

14486700,00

14085700,00

401000,00

0,00

40000000

Офіційні трансферти  

23599768,00

23315768,00

284000,00

284000,00

41000000

Від органів державного управління  

23599768,00

23315768,00

284000,00

284000,00

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

660900,00

660900,00

0,00

0,00

41020100

Базова дотація 

660900,00

660900,00

0,00

0,00

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

11603900,00

11603900,00

0,00

0,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

11603900,00

11603900,00

0,00

0,00

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1520100,00

1520100,00

0,00

0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

1520100,00

1520100,00

0,00

0,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

9814868,00

9530868,00

284000,00

284000,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

85776,00

85776,00

0,00

0,00

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції,

74314,00

74314,00

0,00

0,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

9654778,00

9370778,00

284000,00

284000,00

X

Разом доходів

38086468,00

37401468,00

685000,00

284000,00

Керуючий справами районної ради

Ю.М. Череп

 

Козельщинський р-н

Додаток 2

до рішення  сесії районної ради

"Про  районний бюджет на 2020 рік"

ФІНАНСУВАННЯ
районого бюджету на 2020 рік


16309200000

( код бюджету)

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

0,00

-29706,00

29706,00

29706,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0,00

-29706,00

29706,00

29706,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-29706,00

29706,00

29706,00

X

Загальне фінансування

0,00

-29706,00

29706,00

29706,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000

Фінансування за активними операціями

0,00

-29706,00

29706,00

29706,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

-29706,00

29706,00

29706,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-29706,00

29706,00

29706,00

X

Загальне фінансування

0,00

-29706,00

29706,00

29706,00

Керуючий справами районної ради

Ю.М. Череп

 

Козельщинський р-н

Додаток 3

до рішення  сесії районної ради

"Про районний  бюджет на 2020 рік"

РОЗПОДІЛ

видатків районного  бюджету на 2020 рік

16309200000

( код бюджету)

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0100000

 

 

Козельщинська районна рада

2134330,00

2134330,00

1566430,00

144400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2134330,00

0110000

 

 

Козельщинська районна рада

2134330,00

2134330,00

1566430,00

144400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2134330,00

0110100

100

 

Державне управління

2134330,00

2134330,00

1566430,00

144400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2134330,00

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1891000,00

1891000,00

1414000,00

114400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1891000,00

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

243330,00

243330,00

152430,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243330,00

0200000

 

 

Козельщинська районна державна адміністрація

4631064,00

4631064,00

357600,00

8500,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

4641064,00

0210000

 

 

 Козельщинська районна державна адміністрація

4631064,00

4631064,00

357600,00

8500,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

4641064,00

0212000

2000

 

Охорона здоров’я

3029819,00

3029819,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

3039819,00

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1394850,00

1394850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1394850,00

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1513295,00

1513295,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

1523295,00

0212144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

121674,00

121674,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121674,00

0213000

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

534245,00

534245,00

357600,00

8500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

534245,00

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

484245,00

484245,00

357600,00

8500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

484245,00

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

215000

5000

 

Фізична культура і спорт

1057000,00

1057000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1057000,00

0215032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

570200,00

570200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

570200,00

0215052

5052

0810

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

18000,00

18000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18000,00

0215053

5053

0810

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

468800,00

468800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468800,00

218000

8000

 

Інша діяльність

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

0218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

0600000

 

 

Відділ освіти,сім’ї та молоді Козельщинської  районної державної адміністрації

21648932,00

21648932,00

15679760,00

1155100,00

0,00

269706,00

29706,00

240000,00

0,00

0,00

29706,00

21918638,00

0610000

 

 

Відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

21648932,00

21648932,00

15679760,00

1155100,00

0,00

269706,00

29706,00

240000,00

0,00

0,00

29706,00

21918638,00

0610000

1000

 

Освіта

21522700,00

21522700,00

15679760,00

1155100,00

0,00

269706,00

29706,00

240000,00

0,00

0,00

29706,00

21792406,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

2486370,00

2486370,00

1663600,00

237900,00

0,00

80000,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

2566370,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти( у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,  групами))

16548960,00

16548960,00

12197640,00

826100,00

0,00

169706,00

29706,00

140000,00

0,00

0,00

29706,00

16718666,00

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

67400,00

67400,00

55200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67400,00

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності  закладів освіти

602480,00

602480,00

455880,00

30400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

602480,00

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1815680,00

1815680,00

1307440,00

60700,00

0,00

20000,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

1835680,00

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

1810,00

1810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1810,00

613000

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

126232,00

126232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126232,00

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

126232,00

126232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126232,00

0800000

 

 

Управління соціального захисту Козельщинської районної державної адміністрації

5482866,00

5482866,00

3866907,00

119859,00

0,00

151500,00

0,00

151500,00

102000,00

0,00

0,00

5634366,00

0810000

 

 

Управління соціального захисту Козельщинської районної державної адміністрації

5482866,00

5482866,00

3866907,00

119859,00

0,00

151500,00

0,00

151500,00

102000,00

0,00

0,00

5634366,00

813000

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

5482866,00

5482866,00

3866907,00

119859,00

0,00

151500,00

0,00

151500,00

102000,00

0,00

0,00

5634366,00

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

80000,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

53500,00

53500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53500,00

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

24011,00

24011,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24011,00

0813060

3060

1070

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7738,00

7738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7738,00

0813090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

15582,00

15582,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15582,00

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5024035,00

5024035,00

3866907,00

119859,00

0,00

151500,00

0,00

151500,00

102000,00

0,00

0,00

5175535,00

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

71000,00

71000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71000,00

0813172

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

32000,00

32000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32000,00

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

174900,00

174900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174900,00

1000000

 

 

Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації

3342770,00

3342770,00

2547710,00

36000,00

0,00

28500,00

19000,00

1500,00

0,00

0,00

27000,00

3371270,00

1010000

 

 

Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації

3342770,00

3342770,00

2547710,00

36000,00

0,00

28500,00

19000,00

1500,00

0,00

0,00

27000,00

3371270,00

1014000

4000

 

Культура і мистецтво

3342770,00

3342770,00

2547710,00

36000,00

0,00

28500,00

19000,00

1500,00

0,00

0,00

27000,00

3371270,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

2179900,00

2179900,00

1658000,00

33300,00

0,00

28500,00

19000,00

1500,00

0,00

0,00

27000,00

2208400,00

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

824870,00

824870,00

639710,00

2700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

824870,00

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

338000,00

338000,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338000,00

3700000

 

 

Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

131800,00

121800,00

0,00

0,00

0,00

255000,00

255000,00

0,00

0,00

0,00

255000,00

386800,00

3710000

 

 

Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

131800,00

121800,00

0,00

0,00

0,00

255000,00

255000,00

0,00

0,00

0,00

255000,00

386800,00

3718000

8000

 

Інша діяльність

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

3718700

8700

0133

Резервний фонд

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

3719000

9000

 

Міжбюджетні т рансферти

121800,00

121800,00

0,00

0,00

0,00

255000,00

255000,00

0,00

0,00

0,00

255000,00

376800,00

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

121800,00

121800,00

0,00

0,00

0,00

255000,00

255000,00

0,00

0,00

0,00

255000,00

376800,00

X

X

X

Усього

37371762,00

37361762,00

24018407,00

1463859,00

0,00

714706,00

313706,00

393000,00

102000,00

0,00

321706,00

38086468,00

Керуючий справами районної ради

Ю.М. Череп

 

Козельщинський р-н

Додаток 4

до рішення  сесії районної ради

"Про  районнмий бюджет на 2020 рік"

КРЕДИТУВАННЯ

районного  бюджету у 2020 році

16209200000

( Код бюджету)

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування, усього

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Козельщинська районна державна адміністрація

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0210000

 

 

 Козельщинська районна державна адміністрація

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0218000

8000

 

Інша діяльність

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0218800

8800

 

Кредитування

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0218830

8830

 

 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0218831

8831

1060

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

 

4113

 

Надання інших внутрішніх кредитів

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0218832

8832

1060

Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

 

4123

 

Повернення інших внутрішніх кредитів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

Х

Х

Х

Усього

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

-50000,00

0,00

-50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Керуючий справами районної ради

Ю.М. Череп

 

Додаток №5

до рішення сесії районної ради

" Про районний бюджет на 2020 рік"

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

16309200000

( код бюджету)

грн.

Код бюджету

Найменування бюджету -
одержувача / на-давача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти  іншим місцевим бюджетам

дотація на :

субвенції

усього

дотація на :

субвенції

усього

Загального фонду

Спеціального фонду

Загального фонду

Спеціального фонду

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

Найменування трансферту

 

Найменування трансферту

субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони  за рахунок субвенцій з державного бюджету ( цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповілдної субвенції з державного бюджету

інші субвенції з місцевих бюджетів

інші субвенції з місцевих бюджетів

інші субвенції з місцевих бюджетів

інші субвенції з місцевих бюджетів

 

 

41040200

41051500

41051200

41053900

41053900

 

 

3719770

3719770

 

16309501000

Бреусівська сільська рада

 

 

 

543 550

 

543 550

 

 

 

 

16309502000

Високовакулівська сільська рада

 

 

 

197 630

 

197 630

 

 

255000

255000

16309503000

Василівська сільська рада

 

 

 

122 150

 

122 150

 

 

 

 

16309504000

Говтвянська сільська рада

 

 

 

203 282

 

203 282

 

 

 

 

16309510000

Пісківська сільська рада

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

16309508000

Оленівська сільська рада

 

 

 

237000

 

237 000

 

 

 

 

16309516000

Мальцівська сільська рада

 

 

 

166400

1000

167 400

 

 

 

 

16309514000

Солоницька сільська рада

 

 

 

375413

 

375 413

 

 

 

 

16309402000

Козельщинська селищна рада

4960000

 

 

6621000

28000

7 145 000

 

67800

 

67800

16309401000

Новогалещинська селищна рада

 

 

 

743810

 

743 810

 

 

 

 

16203100000

Кременчуцька міська рада

 

 

 

 

 

0

 

54000

 

54000

16100000000

Обласний бюджет

1024100

74314

85776

160543

255000

1 599 733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

РАЗОМ

1520100

74314

85776

9 370 778

284 000

11 334 968

0

121 800

255 000

376 800

Керуючий справами районної ради

Ю.М. Череп

 

Додаток 6

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

 

( код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

 

 

Додаток 7

Розподіл витрат районного бюджету  на реалізацію місцевих (регіональних) програм  у 2020 році

 

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

районна  Комплексна програма "Турбота " на 2019-2020 роки

рішення двадцять п’ятої сесії районної
 ради сьомого скликання від 28 грудня 2018 року

174 900

174 900

 

 

1000000

 

 

Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації

 

 

882 870

863 870

19 000

19 000

1010000

 

 

Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації

 

 

882 870

863 870

19 000

19 000

1014000

4000

 

Культура і мистецтво

 

 

882 870

863 870

19 000

 

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек


 районна Програма розвитку  культури Козельщинського району на 2016-2020 роки;

рішення шостої сесії  районної ради сьомого скликання
від 22 квітня 2016 року

800 300

781 300

19 000

19000

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів


 районна Програма розвитку  культури Козельщинського району на 2016-2020 роки;

рішення шостої сесії  районної ради сьомого скликання
від 22 квітня 2016 року

82 570

82 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700000

 

 

Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

 

 

376 800

121 800

255 000

255000

3710000

 

 

Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

 

 

376 800

121 800

255 000

255 000

3719000

9000

 

Міжбюджетні трансферти

 

 

376 800

121 800

255 000

255 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевих бюджетів

 Комплексна
Програма розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2019-2020роки

рішення двадцять п’ятої сесії районної
 ради сьомого скликання від 28 грудня 2018 року

67 800

67 800

 

 

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевих бюджетів

Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки

рішення двадцятої сесії
районної ради шостого скликання від 17 травня 2013року

54 000

54 000

 

 

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевих бюджетів

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області 
на 2018- 2020 роки

 

255 000

 

255 000

255000

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

9 906 108

9 622 108

284 000

284 000

Керуючий справами районної ради

Ю.М.Череп

 

Перелік сільських рад та об’єднаних територіальних громад, що передають міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевих бюджетів) до районного бюджету в 2020 році

 

 

Разом, грн.

на виконання Комплексної
Програми розвитку освітньої галузі Козельщинського району  на 2019-2020 роки


на виконання
 комплексної районної Програми підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на


на виконання
 районної Програми розвитку  архівної справи
 на 2020 рік


на виконання комплексної програми "Турбота " на 2019-2020 роки

на виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки

на виконання
 районної Програми розвитку  культури Козельщинського району на 2016-2020 роки;


на виконання районної Програми розвитку Козельщинської центральної районної лікарні на 2017-2019 роки

Придбання інсуліну

Міжбюджетні трансферти Козельщинську ОТГ

 

1

Бреусівська с.р.

543 550

437 550

50000

 

19 000

37 000

 

 

 

\

 

2

В.Вакулівська с.р.

197 630

55000

33000

17440

58 020

 

34 170

 

 

 

 

3

Василівська с.р.

122 150

76200

18000

20950

 

 

 

 

 

7 000

 

4

Говтвянська с.р.

203 282

 

161482

9640

 

 

29 200

 

2 960

 

 

5

Пісківська с.р.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Оленівська с.р.

237 000

147000

6000

 

34 000

 

 

 

10 000

40 000

 

7

Мальцівська с.р.

167 400

88200

54600

 

 

 

20 200

 

4 400

 

 

8

Солоницька с.р

375 413

152400

202213

 

 

 

 

 

 

20 800

 

9

Новогалещинська с ОТГ

743 810

 

 

35300

356 160

 

247 500

74 850

30 000

 

 

10

Козельщинська с ОТГ

6 649 000

 

638000

155000

3 780 000

840 000

484 000

752 000

 

 

 

 

 

9 239 235

956 350

1 163 295

238 330

4 247 180

877 000

815 070

826 850

47 360

67 800

0

 

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про комплексну Програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського районуна 2020 рік

 

Керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців Козельщинського району, розглянувши матеріли подані райдержадміністрацією, рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

          1.Інформацію начальника управління  соціального захисту населення райдержадміністрації Жайворонка І.В., про необхідність прийняття комплексної Програми підтримки  учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського району на 2020 рік, взяти до відома.

2.Затвердити комплексну Програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського району на 2020 рік (додається).

            3.Організацію даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації та управління соціального захисту населення   райдержадміністрації, контроль за виконанням – на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною  власністю територіальних  громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з  питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури  соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язку з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                               Ю.Б. Марченко

 Додаток 1

П А С П О Р Т

комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців Козельщинського району на 2020 рік

1.

Ініціатор розробки програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Назва, дата і номер

розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

ЗУ «Про внесення змін до статті 6» ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  від 01.07.2014р. №1547-VI

3.

Районний замовник програми

Козельщинська районна рада

4.

Розробник програми

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

5.

Співрозробники програми

Центральна районна лікарня,  відділ освіти сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації, сектор з питань роботи із зверненням громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату Козельщинської  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Козельщинської районної державної адміністрації, КНП «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, Козельщинський районний військовий комісаріат

6.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення Козельщинської    райдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2020 рік

 

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний і  районний бюджети,  бюджети Козельщинської і Новогалещинської об’єднаної територіальної громади, інші джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

 579,6 тис. грн.

9.1

коштів обласного бюджету

50,0 тис.грн.

 

кошти районного та бюджетів Козельщинської  і Новога-лещинської об’єднаної терито-ріальної громади

529.6 тис. грн.

 

коштів інших джерел

-

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

              Рішенням тридцять

 першої сесії районної

                                                                           ради сьомого скликання

                                                                                       "24" грудня 2019 року.

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей — мешканців Козельщинського району

 

І. Вступ

            Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції (далі — АТО)) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

            Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

            Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей -  мешканців Козельщинського району   (далі — комплексна Програма) - це комплекс заходів, що здійснюються на районному рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

            При розробленні комплексної Програми використані рішення Козельщинської районної ради щодо надання додаткових соціальних гарантій зазначеним категоріям громадян, пропозиції депутатів районної ради та виконавчих органів районної ради.

 

ІІ. Мета та основні завдання комплексної Програми

 

            Метою комплексної Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, підтримання боєздатності підрозділів, які беруть участь в АТО.

            Основні завдання комплексної Програми:

            надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих, зниклих безвісти) учасників анти -терористичної операції;

            надання місцевої пільги за користування житлово-комунальних послуг

 незалежно від форм власності житлового фонду членам сімей учасників АТО;

            надання додаткової пільги у розмірі 50-відсоткової знижки  за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (з урахуванням державних пільг) в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами;            надання учасникам АТО та членам їх сімей, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;

            забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО;

 

ІІІ. Заходи із забезпечення виконання комплексної Програми

 

            Реалізація комплексної Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок районного бюджету та інших джерел фінансування згідно з заходами, що додаються.

 

IV. Очікувані результати

 

            Виконання визначених комплексною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей учасників АТО, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

 

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Козельщинського району на 2020 рік

 

Відповідно до пункту  3 статті 56  Закону України   «Про освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», частини 5 статті 35 Закону  України « Про дошкільну  освіту»,  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від 26  серпня  2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності  дошкільних та  інтернатних  навчальних закладів  (зі  змінами),  від 22 листопада 2004  року  №1591 «Про затвердження Порядку  надання  послуг  з харчування дітей у  дошкільних,  учнів  загальноосвітніх  та професійно-технічних  навчальних  закладах,  операції  з  надання  яких  звільняються   від  обкладання податком  на  додану вартість» (зі змінами),  пунктів  1,5 Порядку  надання послуг  з харчування  дітей  у дошкільних, учнів  у  загальноосвітніх та  професійно-технічних навчальних закладах, операцій  з надання  яких  звільняються від  обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України   від 02  лютого  2011  року  №16 (із змінами),  Порядку встановлення  плати для батьків за перебування  дітей у державних  і комунальних дошкільних  та інтернатних навчальних закладах, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України  від 21 листопада 2002 року  №667, зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України  06  грудня  2002 року  за  №953/7241 (із змінами), пунктів  2.5, 2.6 комплексної Програми   підтримки  учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців Козельщинського району на 2019 рік, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  забезпечення  належного рівня організації   харчування  вихованців, учнів  закладів  дошкільної  та загальної  середньої  освіти  району, розглянувши клопотання відділу освіти, сім’ї та молоді, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію в.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Стрілець Н.Я., взяти до відома.

2.Встановити вартість харчування однієї дитини за один день перебування у закладах загальної середньої освіти Козельщинського району у розмірі 12,00 грн.;

 у закладах дошкільної освіти Козельщинського району з режимом роботи 10,5 годин, у розмірі:

26,00 грн. для дітей віком від 1 року до 3 років,

30,00 грн. для дітей віком від 3 років до 6 (7) років.

         3.Встановити вартість харчування однієї дитини під час проведення відпочинкових змін у закладах загальної середньої освіти Козельщинського району в розмірі 20, 00 грн.

         4.Забезпечити безоплатним одноразовим  харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти Козельщинського району:

– 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;

–1-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції;

– з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

– з числа дітей з інвалідністю;

– з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

– з числа дітей із сімей, які отримують допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

5.По закладах дошкільної освіти:

5.1.Встановити батьківську плату відповідно  до затвердженої вартості дітодня за фактичні дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти в розмірі 40%.

5.2.Звільнити батьків, або осіб, які їх заміняють від батьківської плати у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал, з урахуванням індексу зростання цін, не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України.

5.3.Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють, від сплати за харчування дітей-інвалідів, які відвідують заклад дошкільної освіти, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є учасниками АТО, дітей, батьки яких є переселенцями з тимчасово окупованої території Донецької, Луганської областей.

5.4.Розмір плати за харчування однієї дитини за один день перебування для батьків, в сім’ях яких виховується 3 і більше дітей, зменшити на 50%.

6.Збільшити витрати на харчування дітей у закладах дошкільної освіти в літній оздоровчий період з 01 червня 2020 року по 31 серпня 2020 року на 10% для придбання свіжих овочів і фруктів.

7.З осіб, які не подали необхідні документи щодо звільнення від сплати або зменшення розміру плати, оплата здійснюється в розмірі, визначеному пунктом 2 цього рішення.

8.Харчування дітей закладів дошкільної та загальної середньої освіти здійснювати в межах бюджетних призначень, передбачених у бюджеті району на відповідний бюджетний період. 

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                              Ю.Б. Марченко

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять перша  сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 24 грудня 2019 року

 

Про звернення депутатів Козельщинської районної ради Полтавської області до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції депутатів районної ради та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію депутата Козельщинської районної ради  Боровицького Б.В.,  взяти до відома.

2.Прийняти звернення депутатів Козельщинської районної ради Полтавської області до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення (додається).

3.Звернення надіслати до до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради мандатну, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування.   

        

Голова районної ради                                                                              Ю.Б. Марченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення тридцять першої сесії

районної ради сьомого скликання

 від 24.12.2019 року

 

Звернення

Козельщинської районної ради Полтавської області до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення

 

Близько двох десятків останніх років питання зняття мораторію на продаж землі є одним із найбільш обговорюваним в українській політиці. Але сьогодні це питання особливо турбує  жителів нашого сільськогосподарського району і зокрема фермерів та усіх хто присвятив своє життя нелегкій хліборобській праці. Запровадження повноцінного ринку землі на сьогоднішній день є вимогою до України від міжнародних кредиторів. Разом із тим, враховуючи бойові дії на сході України, при відкритті ринку землі є ризик втрати територій. Це свідчить про те, що наша країна в нинішніх умовах не готова до ринку землі ні в організаційному, ні у правовому, ні в економічному сенсі. Ми як депутати районної ради глибоко переконані, що думка тих хто працює на землі, має бути не тільки почута, а і обов’язково врахована можновладцями при проведені земельної реформи і прийнятті доленосних рішень.

У зв’язку з цим виникає багато відкритих питань, від вирішення яких залежить доля сьогоднішніх землевласників. У першу чергу, сумнівними є спроможність і бажання державних органів влади забезпечити прозорість ринку землі, захист землевласників перед можливими шахрайськими і спекулятивними схемами.  На даний час у Козельщинському районі працює понад 150 фермерських господарств і значна частина селян одноосібно обробляють свої земельні наділи забезпечуючи тим самим  зайнятість у сільській місцевості, збереження і створення робочих місць, своєчасні надходження до місцевих бюджетів і дієву підтримку закладів соціальної сфери на селі. Адже фермери і одноосібники - це місцеві жителі, які по справжньому зацікавлені у розвитку села, збереженню родючості землі і дотриманні всіх екологічних норм щодо збереження безпечного довкілля, покращенню умов життя у сільській місцевості, підвищенню якості та доступності сучасних медичних, освітніх послуг, а також соціального захисту населення. Саме вони з діда і прадіда знають справжню ціну хліборобської праці та, що собою являє і  на чому тримається продовольча безпека держави. Тому проведення реформи в земельній галузі має зберегти фермерські господарства і дати поштовх для поступального розвитку на сучасній технологічній основі, а не знищувати фермерів, як середній клас, що є опорою суспільства в більшості прогресивних країн світу.

Сьогодні відсутні ринкові механізми, які повинні допомогти у формуванні ціни на землю. Відсутній порядок реалізації програми пільгового кредитування національного українського сільськогосподарського товаровиробника, зокрема, і малих фермерських господарств, що ставить сільського господаря у неможливість конкуренції перед агрохолдингами та корпораціями, що мають можливість користуватися залученими іноземними інвестиціями.

Отже, земля може стати заручницею спекулятивних дій, внаслідок яких буде зірвано злагоджену роботу агропромислового комплексу, що може вплинути на продовольчу безпеку і призвести до дестабілізації ситуації в Україні. Нам належить зробити свій вибір між поспішним відкриттям ринку земель сільськогосподарського призначення і комплексною земельною реформою.

Згідно зі статтею 13 Конституції України, земля і її надра в межах України є об'єктами права власності Українського народу.

Враховуючи викладене, ми, депутати Козельщинської районної ради, звертаємось до Вас з наступним:

1.  Невідкладно розпочати широке, публічне та експертне обговорення щодо впровадження ринку обігу земель сільськогосподарського призначення.

2.  При напрацюванні нових законопроектів про обіг ринку земель сільськогосподарського призначення врахувати наступні положення:

-       запуск державної програми пільгового кредитування середніх і малих сільгосппідприємств та фермерських господарств для купівлі землі (мінімальний термін – 15 років);

-       відчуження земельної ділянки не є основною для дочасного припинення дії договору її оренди;

-       на купівлю сільськогосподарських земель повинні мати виключно: держава Україна, органи місцевого самоврядування, громадяни України, фермерські господарства, юридичні особи, що мають статус сільгоспвиробника останні п’ять років, засновниками яких є громадяни України, з обмеженням продажу землі не більше 500 гектарів одному власнику;

-       про обов’язкову заборону підвищення земельного податку для першого власника земельної ділянки;

-       заборону купівлі сільськогосподарських земель іноземцям, особам без громадянства, а також юридичним особам, заснованим іноземцями;

-       заборону набуття іноземцями та юридичними особами, заснованими іноземцями, часток у юридичних особах – власниках сільськогосподарської землі;

-       створення державного земельного банку;

-       розроблення і забезпечення дієвих реалізацій державних програм: програми стимулювання розвитку кооперативів та сімейних фермерських господарств; програми сприяння виробництву сільськогосподарської техніки з поступовим митним обмеженням імпорту техніки, аналоги якої виробляють а Україні.

Від наших спільних дій і рішень залежить майбутнє України!