УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2020 року

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2019 рік

 

   Керуючись статтями 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік з урахуванням міжбюджетних  трансфертів по доходах в сумі 97194850,80 грн. (з них по загальному фонду 94415057,60 грн., по спеціальному фонду  2779793,20 грн.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у сумі 98980889,09 грн. (з них по загальному фонду 95134414,94 грн., по спеціальному фонду 3846474,15 грн.).

2.Затвердити видатки на надання державного пільгового кредиту  індивідуальним сільським забудовникам в сумі 40000 грн. (в з них по  спеціальному фонду 40000 грн.).

  

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 

Пояснювальна записка

про виконання районного бюджетуза   2019 рік

 

Доходи районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають 97194,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 94415,1 тис.грн., та по спеціальному 2779,8 тис.грн.

      Загальний фонд без урахування міжбюджетних трансфертів складає 13685,1 тис.грн. В порівнянні з плановими показниками (13980,0тис.грн.) відсоток виконання становить 97,8%. Сума недовиконання  складає 294,9 тис.грн. В порівнянні з 2018 роком надходження зросли на 8,6%, що в абсолютному виразі становить 1091,2тис.грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб складає 97,6 % від суми доходів загального фонду. В поточному році даний податок надійшов в обсязі 13358,8 тис.грн. В порівнянні з запланованим відсоток виконання склав 96,1%. 

2,4% займають меншвагомі надходження від:

·         рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 57,0 тис.грн.

·         плата за надання адміністративних послуг 138,0 тис.грн.

·          орендної плати за користування цілісним майновим комплексом  та іншим майном, що належить до комунальної власності  отримано в розмірі 7,9 тис.грн.

·           суму  інших надходжень, яких отримано в розмірі 107,1 тис.грн., складають перерахування до бюджету залишку, що утворився на 01.01.2019. року на рахунках Козельщинської ЦРЛ в зв’язку з реорганізацією-75,3 тис.грн., решта коштів отримано за рахунок відшкодування витрат  за рішенням суду чи виконавчої служби.

Спеціальний фонд без урахування трансфертів складає 1464,3 тис.грн., що у 3,5 рази перевищує план. Спец .фонд сформований за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  -407,2 тис.грн., та  інших джерел власних надходжень бюджетних установ ( благодійні внески, гранти та дарунки)-1057,1 тис.грн.

        На доходи спецфонду одержано субвенція з бюджетів різних рівнів 1315,5 тис.грн., в тому числі передача з обласного бюджету на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевого бюджету від спеціального фонду на фінансування проекту-переможця( Василівська сільська рада) «Спадщина назавжди житиме в віках, пам’ять поза часом» -100,0 тис.грн.

Видатки  за  2019 рік,     з   по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у сумі 98980,9тис.грн.    ( з них по загальному фонду 95134,4тис.грн., по спеціальному фонду 3846,5тис. грн ) .

                                 

1.Державне управління

      По районному бюджету  при уточнених показниках 1939,4 тис.  грн. профінансовано 1921,3 тис. грн.,  недофінансування склало 18,1 тис грн. 

            За КПКВ МБ 0180 « Інша діяльність  у сфері державного управління» здійснюється фінансування трудового архіву  та інших програм районної ради . Видатки на  утримання районного архіву профінансовано на 98,4 відсотки ,недофінансовано 3,6 тис.грн.

 

2.Освіта

     На фінансування закладів освіти району по загальному фонду спрямовано 21173,9 тис. грн., планові призначення склали  21987,1 тис. грн., недофінансовано в загальній сумі  813,1 тис. грн.

 1.Дошкільна освіта  (КПКВ МБ 1010)– уточнений план видатків  загального фонду 2150,8 тис грн.,  касові видатки-  2070,3 тис грн.    Недовиконання складає  80,5 тис.грн.                  

          2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ МБ 1020)  – уточнений план видатків загального фонду 17503,1 тис.  грн.,виконання склало 16809,4 тис. грн.,недофінансовано  693,7 тис. грн., в тому числі:

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ( КПКВМБ0190) – уточнений план видатків загального фонду 96,9 тис. грн., профінансовано 96,0 тис. грн.

     4. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  ( КПКВ МБ 1150) – уточнений план видатків загального фонду  568,1 тис грн., виконання  склало  551,7 тис.грн.  Невикористано асигнування в сумі  16,4 тис. грн , з них 4,7 тис.грн на заробітну плату з нарахуваннями  та 11,7 тис.грн. за енергоносії.

           6. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                        ( КПКВМБ1161)

 – уточнений план видатків загального фонду 1660,9 тис. грн.,  видатки склали 1639,3 тис. грн., не використано  21,5 тис.грн.(11,9 тис.грн. придбання предметів та матеріалів,4,4 тис.грн.-інші послуги,  5,1 тис.грн-плата за енергоносії).

         

        7.Інші програми у сфері освіти ( КПКВМБ1162) виконано стовідсотково – 7,2 тис.грн.

 

                                           3.Охорона здоров”я

 

       Уточнений  план  видатків  на утримання закладів охорони здоров»я по загальному фонду 8587,5 тис. грн.,  видатки профінансовано в сумі 8391,2 тис.грн., недовиконання склало  196,3 тис. грн.

      1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню( КПКВ МБ2010)

 уточнений план видатків 6304,5 тис.грн., профінансовано  6243,8 тис. грн., недофінансовано 60,7 тис. грн.

              Капітальні видатки (бюджет розвитку)  складають 292,0 тис.грн

      2. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВМБ2111) – уточнений план видатків загального фонду 1540,7 тис. грн., виконання склало 1487,3 тис. грн., недофінансовано  в загальній сумі  53,5 тис. грн.                   Капітальні видатки  бюджету розвитку профінансовано в сумі 368,0  тис. грн

 

     4.Соціальний захист та соціальне забезпечення

              Уточнений план видатків  на 2019 рік склав 61702,5 тис. грн., фактично використано 55544,4 тис.грн.

                    а) пільги та житлові субсидії населенню на оплату  електроенергії, природного газу послуг тепло-, водопостачання та водовідведення , квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  відшкодовано в розмірі 21877,8  тис.грн

                   б) допомога сім’ям з дітьми   та малозабезпеченим    профінансована в розмірі  26516,7 тис. грн. Нараховані виплати профінансовані стовідсотково.

                   в)субвенція  на надання  пільг та житлових субсидій  населенню  на придбання твердого  та рідкого  пічного побутового палива та скрапленого газу  відшкодована в розмірі 689,5 тис.грн.

                КПКВМБ 3031»Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»  уточнені призначення на 2019 рік 64,8 тис.нгрн., профінансовано 64,7 тис.грн.

              КПКВМБ 3032» Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» уточнені призначення на 2019 рік 57,7 тис.грн. профінансовано 50,0 тис.грн.

              КПКВМБ 3050»Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» уточнені призначення на 2019 рік 19,7 тис.грн., профінансовано   стовідсотково.

      КПКВМБ3060»Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   уточнені призначення на 2019 рік 7,3 тис.грн. профінансовано   стовідсотково.

             КПКВМБ 3090»Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» уточнені призначення на 2019 рік 14,7 тис.грн. профінансовано   8,7 тис.грн..

              КПКВМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» уточнені призначення на 2019 рік 4759,1 тис.грн. профінансовано  4705,8  тис.грн.

              Видатки по заробітній платі  з нарахуваннями  недофінансовано  в сумі  0,7 тис.грн,  оплата інших послуг -0,7 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв  51,8 тис. грн..

          КПКВМБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» уточнені призначення на 2019 рік 387,4 тис.грн. , профінансовано  385,1  тис.грн.

          КПКВМБ3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» уточнені призначення на 2019 рік 76,9  тис.грн. ,профінансовано  стовідсотково.

          КПКВМБ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» уточнені призначення на 2019 рік 56,0  тис.грн. ,  профінансовано  43,1 тис.грн.

        Крім того,  на  фінансову підтримку  районної ради ветеранів  ( КПКВМБ 3192) направлено 90,0 тис грн. ,(100%)

         КПКВМБ 3230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках ….» уточнений план видатків 818,7 тис.грн. ,ви конання 808,0 тис.грн.       

    КПКВМБ 3242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» уточнений план 298,9 тис.грн. виконання становить 201,1 тис.грн.

 

5. Культура і мистецтво

              Уточнений план видатків по загальному фонду на фінансування закладів культури  3428,3 тис. грн., касові видатки склали 3372,5 тис. грн.

              1. Забезпечення діяльності бібліотек( КПКВ МБ 4030 )– уточнений план видатків 2162,5 тис. грн., профінансовано  2110,9 тис. грн.

В загальній сумі недофінансовано  51,5 тис. грн. ,в  тому числі на оплату праці з нарахуваннями-35,6 тис.грн.,оплату енергоносіїв-11,9тис. грн.,оплату послуг-2,4 тис.грн.

              2. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів ( КПКВ МБ 4060) – уточнений план видатків 957,3  тис. грн., профінансовано 953,7 тис. грн., невикористано 3,6 тис. грн. в тому числі  на оплату праці з нарахуваннями -0,7 тис.грн., оплаті енергоносіїв- 2,8 тис.грн,

       3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва КПКВМБ 4081) – уточнений план видатків 308,5 тис.грн., профінансовано в сумі  307,9 тис. грн.

              Недови,користано кошти  в сумі 0,6 тис. грн.., в т.ч. по оплаті послуг -0,4тис.грн.,придбанню матеріалів-0,2 тис.грн.

              Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку ) профінансовано на суму  67,9 тис.грн.  Придбано  акустичну систему, одяг сцени, та більярдний стіл  на суму 44,0 тис.грн. для сільських будинків культури та проведено поповнення бібліотечного фонду-23,9 тис.грн.

 

6. Фізична культура і спорт

           При  уточнених планових призначеннях на видатки по фізкультурі  і спорту по загальному фонду   в сумі  1103,0 тис. грн. , видатки профінансовано в сумі  1098,5 тис. грн. ,   з них:

КПКВМБ 5032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств- план 688,4 тис.грн. ,касові видатки-684,9 тис.грн.

КПКВМБ 5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону планові призначення  22,6 тис.грн.,  касові видатки-21,7 тис.грн.

КПКВМБ 5053 « Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»планові призначення -391,9 тис.грн. профінансовано стовідсотково.

                            

7.           Житлово-комунальна господарство  

 

КПКВМБ 6083 «Проектні,будівельно-ремонтні роботи,придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання…» при  призначеннях 979,8 тис.грн. проведено фінансування на суму 964,2 тис.грн9бюджет розвитку)

 

8.           Економічна діяльність

КПКВМБ 7110 «Реалізація програм у галузі сільського господарства» профінансовано стовідсотково – 7,0 тис.грн.

КПКВМБ 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» видатки профінансовано на суму 219,0 тис.грн.(бюджет розвитку)

 

Кредитування

               В 2019 році  повернено пільгових кредитів індивідуальними сільськими забудовниками  в сумі 40,0 тис.грн,  та проведено фінансування  40,0 тис грн. (спеціальний фонд).

 

Фінансове управління РДА                            УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2020 року

 

Про Програму економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2020 рік

 

Керуючись п.16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

                                                       РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2020 рік (додається).

2.Райдержадміністрації, районним управлінням і організаціям, виконавчим комітетам сільських рад в основу своєї  діяльності покласти створення необхідних умов для ефективної роботи підприємств і організацій, підтримку вітчизняного товаровиробника, розвиток підприємництва та залучення інвестицій в економіку району, вирішення невідкладних соціальних потреб.

3.Дозволити райдержадміністрації вносити зміни до основних показників економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2020 рік, виходячи з уточнень Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства і Міністерства фінансів України з наступним затвердженням на сесіях районної ради.

     4.Організацію виконання рішення покласти на відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, енергетики, інфраструктури та захисту довкілля райдержадміністрації, контроль за його виконанням - на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 

Голова районної ради                                                        Ю.Б. Марченко

 

 

 

                          

 

                                                       УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2020 року

Про Програму фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих  Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері й реалізації заходів соціально-економічного розвитку  Козельщинського району на 2020 рік

 

Керуючись статтями 43, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,статтею 91 Бюджетного Кодексу України розглянувши пропозиції районної державної адміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

                                                        РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих  Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері й реалізації заходів соціально-економічного розвитку  Козельщинського району на 2020 рік (додається).

2.Районній державній адміністрації та її структурним підрозділам забезпечити виконання заходів Програми.

            3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління   спільною власністю територіальних громад сіл та селищ району.

 

Голова районної  ради                                                                                 Ю.Б. Марченко

Затверджена рішенням  тридцять другої сесії

районної ради сьомого скликання

від 06 березня 2020 року

 

ПАСПОРТ

Програми фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих  Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері й реалізації заходів соціально-економічного розвитку  Козельщинського району на 2020 рік

 

1

Ініціатор розроблення програми:

Козельщинська районна державна адміністрація

2

Розробник програми

Відділ управління персоналом, організаційної, інформаційної діяльності, захисту персональних даних та запобігання корупції апарату Козельщинської райдержадміністрації

3

Співрозробники програми

Управління соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації; відділи: фінансовий,  фінансово-господарського забезпечення апарату Козельщинської райдержадміністрації містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля, сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту, служба у справах дітей, центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді  Козельщинської райдержадміністрації

4

Відповідальний виконавець програми

Відділ управління персоналом, організаційної, інформаційної діяльності, захисту персональних даних та запобігання корупції  апарату Козельщинської райдержадміністрації

5

Учасники програми

Управління соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації; відділи: фінансовий, фінансово-господарського забезпечення апарату Козельщинської райдержадміністрації,  містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля, сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту, служба у справах дітей, центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Козельщинської райдержадміністрації

6

Терміни реалізації програми

2020 рік

6.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

-

7

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в 2020 р. всього, тис.грн.в тому числі:

102,5

8.1

коштів районного бюджету

102,5

8.2

коштів інших джерел

-

                                   

 

ПРОГРАМА

фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих Козельщинською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері й реалізації заходів соціально-економічного розвитку  Козельщинського району на 2020 рік

 

1.      Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма фінансового забезпечення функціонування Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих  Козельщинською районною радою на 2020 рік (далі – Програма) створена у відповідності до статті 119, частини четвертої статті 143 Конституції України, статей 14,15,35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 16 частини 1 статті 43, частини другої статті 11, частини другої статті 76 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 2003 року № 114 „Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм”; від 9 березня 1999 р. N 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (враховуючи зміни і доповнення, внесені постановами Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року N 835, від 3 червня 2009 року N 549).

Якщо розглянути державне управління на рівні Козельщинського  району, то на перший план виступає взаємодія органів державного управління, тобто районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

Взаємовідносини між райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування базуються на виконанні делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. Провідне місце в системі методів діяльності райдержадміністрації належить плануванню, координації, контролю за виконанням рішень, роботі з кадрами, а також інформаційному забезпеченню.

Райдержадміністрація сприяє районній, сільським радам у здійсненні ними власних і контролює виконання делегованих їм повноважень, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування.

Хід виконання планів, актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації регулярно розглядається на засіданнях колегії, апаратних нарадах за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Працівниками райдержадміністрації, з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування, готуються методичні рекомендації з питань організації роботи місцевих рад, зокрема, типові інструкції з діловодства та номенклатури справ для сільських, селищних рад, типові регламенти роботи рад, форми бланків, довідок та інше. Постійно здійснюється розсилка   сільським  радам нових надходжень до чинного законодавства України.

Організовуються навчання для посадових осіб місцевого самоврядування, а саме: для секретарів рад  - з питань організації роботи зі зверненнями громадян, системи діловодства в радах, для бухгалтерів – з питань роботи з бухгалтерськими документами, зокрема, формами документів по переходу на казначейське обслуговування рад, для голів сільських рад – з питань сучасних інформаційних технологій, формування розпорядчих документів.
          Фінансування видатків на забезпечення райдержадміністрації паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами до автомобілів, канцелярськими товарами, приладдям, обслуговуванням оргтехніки вкрай недостатнє.

Розшифровка напряму використання бюджетних коштів за програмою фінансового забезпечення функціонування козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих їй  козельщинською районною радою на 2020рік наведена в додатку 1,2.

Реалізація програми дозволить райдержадміністрації  реалізувати повноваження, делеговані  Козельщинською районною радою.

 

2.      Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для подальшого  розвитку громадянського суспільства, забезпеченні системного аналізу процесів у сфері суспільно-політичних відносин, збереженні політичної стабільності, послідовності і громадянсь­кого порозуміння на території району шляхом вдосконаленні співпраці та посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

 

3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Керівництво районної державної адміністрації прагне створити атмосферу ділових і вимогливих відносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими формуваннями.

У результаті виконання заходів Програми,  співпраці структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади з виконкомами сільських та селищних рад активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів. Аналіз попередньої роботи райдержадміністрації щодо контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень свідчить, що ряд питань ще потребує вирішення, але ведеться системна робота, з метою удосконалення цього напрямку діяльності.

Соціально-економічні результати виконання Програми, впровадження результатів досліджень у практику сприятиме:

здійсненню ефективної   управлінської   діяльності;

підвищенню ступеня прозорості та  ефективності  управлінської діяльності;

удосконаленню взаємодії органів влади з населенням;

збалансуванню повноважень  і  відповідальності  в  діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

підвищенню ефективності   роботи  органів  виконавчої  влади, прискоренню проведення адміністративної реформи на місцевому рівні;

забезпеченню ефективності прийняття та реалізації рішень у системі державного управління.

Цільові групи Програми :

- працівники апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

- сільські,  районна ради.

Реалізація Програми матиме і структурний вплив – поліпшаться норми управлінської поведінки суб’єктів влади. У діяльності суб'єктів влади стане нормою відкритість, прозорість, постійне надання громадянам повної та достовірної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та вирішення життєво необхідних проблем.

Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету по захищених статтях видатків, фінансове забезпечення програми здійснюватиметься за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету станом на 01.01.2020 року  та перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету.

Виконання заходів програми фінансується із районного бюджету.

Програма виконується в один етап у 2020 році.

        У результаті виконання Програми буде забезпечено виконання повноважень виконавчої влади Козельщинською районною державною адміністрацією та реалізація повноважень, делегованих  Козельщинською районною радою.

 

4.                  Перелік завдань і заходів Програми та результативні оказники

 

До завдань Програми відносяться:

-  вдосконалення системи інформування громадян;

- підвищення якості підготовки матеріалів сесій рад та засідань виконавчих комітетів;

- посилення контролю за виконанням прийнятих рішень;

- активізація здійснення місцевими радами контрольних функцій.

Заходи Програми:

- проведення виїзних засідань та особистого прийому громадян головою

райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації;

     -підготовка та розміщення інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу Козельщинського району  в друкованих виданнях та мережі Інтернет;

    -проведення семінарів та «круглих столів» з питань розвитку місцевих громад;

    -розробка та підготовка інформативних стендів інвестиційного та економічного потенціалу Козельщинського району для участі у виставкових захода

 

Результативні показники:

- активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів;

- удосконалення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень;

 

5.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координатором реалізації Програми є апарат райдержадміністрації.

Голова райдержадміністрації та голова районної ради здійснюють контроль за виконанням Програми шляхом розгляду інформації, яку раз у півроку подає апарат райдержадміністрації.

З метою організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження дій співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на період її виконання може бути утворена координаційна група з числа представників районної державної адміністрації, районної ради, виконкомів сільських рад.

 


            Додаток 1
                                                                                                                                                                               Програми фінансового забезпечення функціонування Козельщинської

районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих  Козельщинською районною радою на 2020 рік

                                                                                                     

Розшифровка

НАПРЯМИ

використання бюджетних коштів за Програмою фінансового забезпечення функціонування

Козельщинської районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації

повноважень,  делегованих  Козельщинською районною радою на 2020 рік

 

КЕКВ

Найменування товару

Затверджено кошторисом на 2020 рік

Фактичне спрямування, грн

Напрями використовування

 

 

 

 

 

2210

Придбання канцелярських  товарів

 

-

12000

Районна державна адміністрація та структурні підрозділи

2210

Паливно-мастильні матеріали (бензин А-92)

-

17000

Районна державна адміністрація та структурні підрозділи

2210

Запасні частини для автомобіля

-

 

7000

Районна державна адміністрація та структурні підрозділи

2240

Заправка  та відновлення картриджів, ремонт оргтехніки , оплата  телекомунікаційних послуг, придбання ліцензованих програм

-

20000

 

 

Районна державна адміністрація та структурні підрозділи

 

 

 

 

 

2210

Придбання канцелярських  товарів

 

-

25000

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2240

Заправка  та відновлення картриджів, ремонт оргтехніки , оплата  телекомунікаційних послуг, придбання ліцензованих програм

-

10000

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

 

2210

Придбання канцелярських товарів, виготовлення печатки,штампів

-

3500

Фінансовий відділ райдержадміністрації

2240

Заправка  та відновлення картриджів, ремонт оргтехніки , оплата  телекомунікаційних послуг, придбання ліцензованих програм

-

8000

Фінансовий відділ райдержадміністрації

 

Всього

 

102500

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Додаток 2                  

 

до Програмифінансовогозабезпечення функціонування

Козельщинської районної  державної  адміністрації для дійснення повноважень

виконавчої влади та реалізації   повноважень,

делегованих   Козельщинською районною радою  на 2020 рік

Напрями діяльності та заходи

Програми фінансового забезпечення функціонування  Козельщинською районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих   Козельщинською  районною радою на 2020 рік

 

 

 

№ з/п

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Очікуваний результат

 

 

1.

Проведення та технічне і матеріальне забезпечення виїзних засідань, семінарів, нарад, перевірок сільських рад, бюджетних установ, тощо

Протягом 2020 року

Районна державна адміністрація,управління  та відділи

Активізується діяльність сільського голови та депутатів сільської ради з питань, що відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.

 

 

 

2.

Налагодження та підтримка електронного зв'язку, впровадження автоматизованої системи контролю за виконанням прийнятих рішень і контролю документообігу

Протягом 2020 року

Районна державна адміністрація,управління  та відділи

Збільшення кількості та якості інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу  району.

 

 

3.

Розробка нормативних документів, виконання листів, доручень.

 

Протягом 2020 року

Районна державна адміністрація,управління  та відділи

Підвищиться якість роботи виконкомів рад по виконанню Законів України, Постанов КМУ, Указів Президента, виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування

 

4.

Підготовка інформаційних матеріалів для проведення  колегій, нарад, семінарів тощо.

Протягом 2020 року

Районна державна адміністрація,управління  та відділи

Вивчення  економічного та соціального стану територіальних громад.

 

 

5.

Надання громадянам району, установам, організаціям, підприємцям консультативних послуг з юридичних, земельних  та інших питань, а також забезпечення присутності керівників (представників) підприємств, установ, сільських рад району на колегіях, семінарах та нарадах.

Протягом 2020 року

Районна державна адміністрація,управління  та відділи

Покращення соціального захисту громадян, організація боротьби із злочинністю, надання послуг у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів.

 

 

 

 

                                                                                              

 

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2020 року

 

Про районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та статей 7, 8, 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розглянувши матеріали, подані сектором освіти райдержадміністрації та  рекомендації постійних комісій, 

                                                  РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію в.о. завідувача сектором освіти райдержадміністрації Стрілець Н.Я., взяти до відома.

2.Затвердити районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров'я,  освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                         Ю.Б.Марченко

 
Затверджена рішенням  тридцять другої сесії

районної ради сьомого скликання

від 06 березня 2020 року

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадянські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

На сучасному етапі розвитку одним із вагомих напрямів забезпечення реалізації державної політики є поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, створення відповідних умов для продовження навчального та виховного процесів, розвитку їх творчих здібностей. Адже питання оздоровлення та відпочинку дітей є показником рівня життя населення та розвитку держави в цілому, а для країни мають важливе соціальне та економічне значення. Вирішення проблем збереження, зміцнення і поліпшення здоров’я нації в умовах сьогодення неможливе без оптимального використання потужних курортнорекреаційних ресурсів. До їх арсеналу, окрім природних факторів, а також розміщених у курортних і екологічно чистих місцевостях дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, належать, насамперед, персонал, фахівці, які здійснюють різноманітні профілактичні, відновлювальні, навчально-виховні заходи, організовують і забезпечують цю діяльність. Відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” та доручень Кабінету Міністрів України в районі здійснювались організаційні заходи щодо забезпечення оздоровчих кампаній 2015-2019 років. Завдяки здійсненим в області першим крокам назустріч сім’ям, які виховують дітей, шляхом запровадження у 2016 році інноваційного механізму фінансування відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, за останні  роки підвищено на спроможність сімей в оздоровленні їх дітей; збільшено наповнюваність дитячих закладів, які в свою чергу, керуючись здоровою конкуренцією, суттєво почали підвищувати якість послуги з оздоровлення та відпочинку.

Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік враховує моніторинг реалізації попередньої Програми та акцентує увагу на здешевленні вартості путівок, збереженні та підтримці діяльності мережі дитячих закладів та розвитку їх матеріально-технічної бази, яка повинна відповідати Державним соціальним стандартам оздоровлення та відпочинку.

Відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” Сектором освіти райдержадміністрації розроблено районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік з метою забезпечення державних гарантій щодо доступності, якості та безпечності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей області.

Реалізація Програми відповідає операційній цілі «Створення умов для покращення здоров’я населення» та передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, роботодавців і громадськості, у відповідності до законодавства та державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей, яка буде спрямована на:

збільшення кількості дітей, охоплених доступними, якісними та безпечними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, перш за все тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечення підготовки кадрів для здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей;

впровадження інноваційних підходів до організації оздоровлення та відпочинку дітей;

створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.

Визначення мети програми

Забезпечення державних гарантій щодо доступності, якості та безпечності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію здійснює сектор освіти  райдержадміністрації, а контроль - постійна комісія районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров'я,  освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Додаток 1

до рішення тридцять другої сесії

районної ради сьомого скликання

від 06 березня 2020 року

 

П А С П О Р Т

районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сектор освіти  райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VІ

3.

Розробник програми

Сектор освіти  райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня», 

Козельщинське відділення поліції Кобеляцького відділу ГУ НП в Полтавській області

5.

Відповідальний виконавець програми

Сектор освіти  райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня», 

Козельщинське відділення Кобеляцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області

7.

Термін реалізації програми

2020  рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний, сільські та селищні, кошти  інших джерел, не заборонених законодавством

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

177,1тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету,

коштів інших джерел, не заборонених законодавством

177,1тис. грн.

   

 

Додаток 2

до рішення тридцять другої сесії

районної ради сьомого скликання

від 06 березня 2020 року

 

Ресурсне забезпечення

районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

Всього, витрати на програму

Етапи виконання програми

 

2020 р.

Державний бюджет

-

-

Місцевий бюджет

177,1 тис. грн.

177,1 тис. грн.

в тому числі:

 

 

   обласний бюджет

-

-

   Районний, сільські та селищні бюджети, кошти  інших джерел, не заборонених законодавством

177,1 тис. грн.

177,1 тис. грн.

   міський бюджет

-

-

Інші джерела фінансування

 

 Додаток 3

до рішення тридцять другої сесії

районної ради сьомого скликання

від 06 березня 2020 року

 

 

Напрями діяльності та заходи районної галузевої програми

 

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік

(назва програми)з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

 Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

 

у тому числі:

 

2020

 

Розділ І:  Створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення заходів щодо забезпечення діяльності різних типів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

1.1.1.      Забезпечити створення та роботу протягом літа пришкільних таборів з денним перебуванням для максимального охопленням дітей.

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

32,0

Забезпечення якісними оздоров чими та відпочинковими послуга ми дітей району в пришкільних таборах влітку.

 

                                                                                                        З них:

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1        Забезпечення дітей харчуванням

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

 

 

25,0

(з розра-хунку 20,00 грн. на 1 дити-ну)

 

 

 

 

Забезпечення

безпечного харчування дітей.

 

 

 

 

 

1.1.Медичний огляд педагогічних працівників, кухарів.

 

2020

 

 

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

Забезпечення санітарних норм.

 

1.1.2        Ремонт технологічного  та холодильного обладнання.

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення якісного приготування харчування для дітей  та зберігання продуктів, відповідно до терміну придатності.

 

1.1.3        Придбання мило- миючих засобів.

 

 

 

 

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

 

2,0

100% дотримання норм гігієни у пришкільних таборах.

 

1.1.4        Придбання                    дезинфікуючих

 засобів.

 

 

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

1,0

Забезпечення 100%  дотримання відповідних профілактичних норм  та вимог.

 

1.1.5        Придбання посуду

та кухонного інвентарю.

 

 

 

 

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

-

Збільшення кількості інвентарю для кухні та харчоблоків, зручність у приготуванні продуктів харчування для дітей.

 

1.1.2. Забезпечити

створення таборів праці та відпочинку для старшокласників

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

-

-

 

 

 

 

    Залучення учнів старших класів до суспільно-корисної праці.

 

1.1. 3.  Залучити тренерсько-викладацький склад дитячо-юнацької спортивної школи  для продовження навчально-тренувального процесу  та проведення спортивно-масової роботи в літній період

2020

Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з Козельщин-ською ДЮСШ

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення дітей влітку навчально-тренувальним процесом.

 

 

1.1.4. Забезпечити постійний контроль за станом громадського порядку в місцях відпочинку дітей

2020

Козельщинське відділення поліції Кобеляцького відділу ГУ НП в Полтавській області

-

-

-

Стимулювання  закладів оздоровлення та відпочинку до розвитку та модернізації матеріально-технічної бази, підвищення якості та розширення асортименту оздоровчо-розважальних послуг, дотримання правопорядку.

 

1.1.5. Забезпечити дієвий державний санітарний нагляд за підготовкою та роботою дитячих оздоровчих закладів, контроль за дотриманням санітарних норм, якістю харчування дітей з метою запобігання інфекційним захворюванням

2020

Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»

-

-

 

 

 

 

 

1.1.6  Забезпечити максимальне використання бази денних стаціонарів, фізіотерапевтичних відділень, дитячих відділень для дітей пільгових категорій

 

2020

Козельщинське районне управління Головного управління держпродспоживслужби в Полтавській області

-

-

Забезпечення дітей якісними оздоровчими та профілактичними заходами.

 

 

Разом

за розділом 1

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

32,0

-

 

 

Розділ 2:  Зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в закладах оздоровлення та відпочинку дітей

 

2.1

Інформаційно-консультаційна робота

2.1.1. Забезпечити роботу районного штабу з оздоровлення та відпочинку дітей,  проведення районних нарад, семінарів з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії

 

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації

-

0

Підвищення рівня відповідальності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, директорів закладів оздоровлення та відпочинку дітей щодо вирішення нагальних проблем оздоровлення та відпочинку дітей.

2.2

Кадрове забезпечення закладів оздоровлення та відпочинку дітей області.

2.2.1. Забезпечити підготовку для роботи в дитячих  закладах оздоровлення та відпочинку кваліфікованих педагогів, медичних працівників

2020

Сектор освіти  райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»

-

0

Забезпечення високого рівня методичного та інформаційного забезпечення, а також фахової підготовки працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою створення сприятливих умов для змістовного та безпечного оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у літній період.

 

Розділ 3:  Забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.Забезпечити за кошти районного бюджету оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (додаток 1), а саме

- з 100% оплатою путівок з районного бюджету:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах;

дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та перебувають в інтернатних закладах;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей з інвалідністю;

дітей з багатодітних сімей;

дітей з малозабезпечених сімей;

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, та фактично проживають у Полтавській області;

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України ” Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ;

дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей одного з батьків встановлено інвалідність І або ІІ групи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.

- з 90% оплатою путівок з районного бюджету:

рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї.

- з 80% оплатою путівок з районного бюджету:

талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій.

- з 70% оплатою путівок з районного бюджету:

дітей - учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд;

дітей, що перебувають на диспансерному обліку;

дітей працівників бюджетної сфери;

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери  села.

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сектор освіти  райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»

 

 

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,0

Створен ня сприятливих умов для змістовного та безпеч- ного оздоровлення та відпочин-ку дітей, які потре-бують особливої соціаль- ної уваги та підтрим- ки в літній період.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Забезпечити формування банків даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Сприияти охопленню оздоровленням та відпочинком дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

 

 

 

2020

 

 Сектор освіти  райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»

-

-

Охоплення максима льної кількості дітей пільгових категорій послуга ми оздоровлення.

 

 

3.1.3 Сприяти оздоровленню дітей району через механізм відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (Додаток 4)

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор освіти  райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

 

 

63,1

Охоплення максима- льної кількості дітей не пільгових категорій послуга ми  з оздоровлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

за розділом 3

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Районний, сільські та селищні бюд-жети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

145,1

-

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4:  Соціально-педагогічна, медико-оздоровча робота з дітьми в закладах оздоровлення і відпочинку

 

 

4.1

Організація змістовного дозвілля дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Організувати у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку різних типів бібліотечно - інформаційну роботу

2020

 

Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації

-

-

Забезпечення якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей.

4.1.2. Організувати проведення краєзнавчих екскурсій для дітей відпочиваючих  в  закладах оздоровлення та відпочинку 

2020

 

Сектор освіти  райдержадміністрації

-

-

Забезпечення якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей.

4.1.3. Забезпечити проведення просвітницько-профілактичної роботи з дітьми та молоддю в дитячих таборах оздоровлення та відпочинку району

2020

 

Козельщинсь кий районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

-

-

Забезпечення якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей.

 

 

 

 

4.1.4. Забезпечити організаційно-методичну роботу з дітьми в закладах оздоровлення та відпочинку дітей району з питань дотримання особистої гігієни та ведення здорового способу життя .

 

2020

 

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська  районна лікарня»

-

-

Забезпечення якісними оздоров-чими та відпочин-ковими послуга-ми дітей

 

 

4.2

Формування інформаційного простору  для реалізації оздоровчої кампанії.

4.2.1 Забезпечити широкий інформаційний супровід заходів  з виконання програми.

2020

 

Сектор освіти райдержадміністрації

 Районні засоби масової інформації

-

-

Поінформованість широких верств населення району про етапи реалізації оздоровчої кампанії.УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2020 року

Про звіт голови районної ради

 

  Керуючись статтями 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт голови Козельщинської районної ради Марченка Ю.Б., враховуючи рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

Звіт голови Козельщинської районної ради Марченка Юрія Борисовича про свою діяльність за 2019 рік, взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                        Ю.Б. Марченко

 

Тези  звіту голови районної ради за  2019 рік

Шановні депутати, запрошені!

      Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної  ради про свою діяльність. 

         Діяльність районної  ради у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Ми  тісно співпрацювали з районною державною адміністрацією, сільськими радами, об`єднаними територіальними громадами, підприємствами, установами, громадськими організаціями і завжди прагнули до  порозуміння, щоб разом вирішувати актуальні питання. 

         Пріоритетними напрямами нашої роботи у 2019 році були:

- прийняття низки районних програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного розвитку

- залучення інвестицій ;

- удосконалення системи місцевого самоврядування, побудованої на новій моделі співпраці територіальних громад,   підприємств та установ;

- забезпечення належного контролю за ефективним управлінням майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району та інше.

 

Сесійна діяльність

        Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи упродовж звітного періоду було проведено: 9 пленарних засідань (при 8 сесіях), з них 7 чергових та 2 позачергових, на яких прийнято 121 рішення,  у тому числі:

-          з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету – 53;

-          з питань регламенту, депутатської діяльності та етики – 6;

-          з питань законності та правопорядку – 2;

-          з питань комунальної власності – 55;

-          з земельних питань – 2;

-          затверджено Положень, Статутів, Порядків та внесено змін до них – 1;

-          інших питань – 2.

            У звітному періоді було затверджено 15   Програм, з яких 8 довгострокові, та внесені  зміни до 3 раніше прийнятих довгострокових програм. Всього в 2019 році в районі діяло 33 районні програми, з яких 28 довгострокові. 

В розрізі  галузей: сільського господарства та екології - 3, правопорядку, профілактичної роботи, цивільного захисту, пожежної безпеки - 5, охорони здоров’я - 4, освіти, молоді, спорту - 7, культури, інформаційної політики - 1, соціального захисту - 3, зайнятості -1, житлової політики і комунального господарства - 2, соціально-економічного розвитку територій, громад, місцевого самоврядування - 7.

 

          За звітний період на пленарних засіданнях ради було заслухано такі важливі питання:

- про затвердження звітів районного бюджету за 2018 рік, 1-й квартал 2019 року, 1-ше півріччя 2019 року, 3-й квартал 2019 року;

-  інформацію керівника Кобеляцької місцевої прокуратури про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності органу прокуратури за 2018 рік;

- про районний бюджет на 2020 рік;

- про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік;

- про прийняття трансфертів до районного бюджету;

- ряд інших важливих питань.

            Також приймалися  рішення про укладення контрактів з керівниками, які очолюють заклади та установи, які перебувають у спільній власності територіальних громад району.

 

Постійні комісії

            В нинішньому скликанні районної ради працює чотири постійні комісії. У звітному періоді було проведено 11 таких засідань,  з них 9 спільних,  на яких було розглянуто 121 питання. 

У міжсесійний період традиційно найактивніше працювала  постійна комісія з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району  (голова комісії  Пуценко Сергій Олексійович), яка провела 2 власні засідання. Члени цієї комісії особливо виважено і принципово підходили до розгляду всіх питань.

           

                                                                   Депутатські звернення

            Одним із досить  важливих інструментів роботи депутатів районної ради є депутатські звернення та запити. Зважаючи на суспільно-політичну ситуацію, яка склалась в Україні,  районна рада схвалила сім звернень.   Протягом звітного періоду  депутати районної ради в рамках наданих їм повноважень зверталися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Антимонопольного комітету України, Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Полтавської облдержадміністрації, Полтавської обласної ради, Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації стосовно:

 - оптимізації (зміни графіка роботи) поштових відділень на території Козельщинського району Полтавської області.

- щодо ситуації, яка виникла навколо виділення Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області земельних ділянок на території Бреусівської сільської ради .

-  з приводу необхідності підвищення ефективності спільних заходів щодо захисту довкілля від підпалів, несанкціонованих вирубок лісів і лісосмуг, а також посилення відповідальності за вказані правопорушення.

 - недоцільності встановлення на комерційних вузлах обліку автоматизованих пристроїв передачі даних. 

 -  необхідності забезпечення належної підтримки медичних закладів, які реформуються в рамках відповідних пілотних проектів.

 - щодо недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення.     

 - щодо активізації та координації спільної роботи Національної поліції, екологічної інспекції області, органів державної влади та місцевого самоврядування, інших органів, наділених повноваженнями, по недопущенню несанкціонованих вирубок лісів та лісосмуг.

 

                                                                           Бюджет

 Політика планування  і використання бюджетних коштів    у 2019 році   дала змогу  майже безболісно для бюджетних закладів завершити бюджетний рік.

      Хочу навести  статистику, щодо  річних залишків бюджетних коштів за  кілька останніх років. 

            Так станом на  1 квітня 2016 року залишків коштів  в районному бюджеті  було – 5.205 млн. грн.  на початок 2017 року 6.3 млн. грн., на початок 2018 – 811 тис. грн.. на початок (2019) року при тому, що бюджет виконаний на 97,4 %  - 627 тис.грн. на сьогодні 374 тис.грн.

 

           Якщо аналізувати виконання районного бюджету Козельщинського району за 2019 рік, то доходи районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів склали  97194,9 тис.грн.

      Загальний фонд без урахування міжбюджетних трансфертів  в розмірі 13685,1 тис.грн. В порівнянні з плановими показниками (13980,0 тис.грн.) відсоток виконання становить 97,8 %.

Сума недовиконання  складає 294,9 тис.грн. В порівнянні з 2018 роком надходження зросли на 8,6 %, що в абсолютному виразі становить 1091,2 тис.грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб складає 97,6 % від суми доходів загального фонду. В поточному році даний податок надійшов в обсязі 13358,8 тис.грн. В порівнянні з запланованим відсоток виконання склав 96,1 %. 

2,4 % займають менш вагомі надходження від:

·         рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 57,0 тис.грн.

·         плата за надання адміністративних послуг 138,0 тис.грн.

·          орендної плати за користування цілісним майновим комплексом  та іншим майном, що належить до комунальної власності  отримано в розмірі 7,9 тис.грн.

·           суму  інших надходжень, яких отримано в розмірі 107,1 тис.грн., складають перерахування до бюджету залишку, що утворився на 01.01.2019. року на рахунках Козельщинської ЦРЛ в зв’язку з реорганізацією - 75,3 тис.грн., решта коштів отримано за рахунок відшкодування витрат  за рішенням суду чи виконавчої служби.

Спеціальний фонд без урахування трансфертів складає 1464,3 тис.грн., що у 3,5 рази перевищує план. Спец. фонд сформований за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  - 407,2 тис.грн., та  інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) -1057,1 тис.грн.

        На доходи спецфонду одержано субвенція з бюджетів різних рівнів 1315,5 тис.грн., в тому числі передача з обласного бюджету на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевого бюджету від спеціального фонду на фінансування проекту-переможця (Василівська сільська рада) «Спадщина назавжди житиме в віках, пам’ять поза часом» -100,0 тис.грн.

Видатки за 2019 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 98980,9 тис.грн. (з них по загальному фонду 95134,4 тис.грн., по спеціальному фонду 3846,5 тис. грн ).

Видатки на надання державного пільгового кредиту  індивідуальним сільським забудовникам в сумі 40000 грн. (в з них по  спеціальному фонду 40000 грн.).

 

              Протягом звітного періоду депутати районної ради значну увагу приділяли бюджетному процесу, зокрема – пошуку додаткових джерел наповнення дохідної частини, забезпеченню максимально ефективного використання бюджетних коштів, оптимальному розподілу коштів відповідно до заходів програм, затверджених рішеннями районної ради.

             

              Фактичне надходження субвенції від сільських та селищних рад до районного бюджету в 2019 році склав 11 028 тис. грн.   В розрізі галузей :

 – освіта  1 451 тис. грн.  

- сімейна медицина 1 232 тис. грн. 

- ЦРЛ  933 тис. грн. 

- архівна справа 233 тис. грн.  

- соціальний захист 3 989 тис. грн.  

- фізична культура 933 тис. грн. 

- культура  842 тис. грн. 

 

Декларування доходів громадян у 2019 році склало 89,3 %.

 

           Інформацію про стан виконання районного бюджету депутати розглядали на постійних комісіях та відповідних сесіях. 

           Постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності своєчасно і оперативно здійснювався при потребі перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використовувати наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ.

          Фактично всі попередні позачергові сесії були скликані саме для оперативного вирішення цих питань.

 В 2019 році на розвиток територій району вдалось залучити більше 20  млн.грн., які були використані на потреби медицини, освіти, культури, дорожню інфраструктуру.

 

                                                            Освіта, медицина, культура

 В минулому   році у районі функціонувало  7 закладів освіти, засновником яких є районна рада.  5 шкіл та 2 дитсадки.  До мережі загальноосвітніх закладів входить 5 ЗОШ, з них 3 I-III ступенів (Бреусівська, Оленівська, Солоницька) та 2 I-II ступенів (Високовакулівська та Василівська).

У школах налічувалося 393 учні, освітній процес забезпечували 78 педагогічних працівників. До мережі  дошкільних закладів входить 2 ДНЗ   (Бреусівський «Сонечко та Оленівський «Чебурашка»). Дошкільною освітою охоплено 50 дітей району віком від 2 до 6 років, з ними працюють 8 педагогів. Функціонування освітньої галузі  в цілому   забезпечують  179 осіб.

 

Фінансування закладів освіти 2019 рік (загальний фонд)

Планові призначення – 21 987,1 тис.грн.

Профінансовано          - 21 173,9 тис.грн. (96,3 %)

 

№ п/п

Джерело фінансування

Касові видатки,

 тис.грн.

1

Освітня субвенція з Державного бюджету

11105,9

2

Освітня субвенція за рахунок залишку коштів на початок року

12,3

3

Субвенція з Державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти

(інтернет-послуги)

135,3

4

Субвенція на надання  державної підтримки  особам з особливими освітніми потребами

19,1

5

Інші субвенції із сільських бюджетів

1314,8

6

Кошти районного бюджету

8586,5

 

ВСЬОГО

21173,9

 

Структура видатків:

оплата праці з нарахуваннями – 18 376,2 тис.грн. (86,8%),

На заробітну плату педагогічних працівників  з державної  освітньої субвенції  використано  11 106 000,00 грн. ;  витрати на заробітну  плату,  що фінансуються з районного бюджету (школи, дитсадки,  ОК Старт, сектор освіти) становлять 7 270 200,00 грн

 

оплата енергоносіїв – 1 292,1 тис.грн. (6,1%),

продукти харчування - 502,1 тис.грн. (2,4%).

 

        За кошти Фонду розвитку територій області (1 165,0 тис.грн.) для відділу освіти, сім’ї та молоді  Козельщинської РДА придбано на суму 228,0 тис.грн.:

Бреусівська ЗОШ І-ІІІ ст. - 129,0 тис.грн.

Інтерактивний  комплекс - 76,5 тис.грн.

Комплект меблів - 52,5 тис.грн.

Оленівська ЗОШ І-ІІІ ст. - 61,0 тис.грн.

Фабрика друку - 22,9 тис.грн.

Музичний центр - 15,5 тис.грн.

Комплект меблів - 15,6 тис.грн.

Копіювальний багатофункціональний пристрій - 7,0 тис.грн.

Оленівський дитячий садок « Чебурашка» - 21,0 тис.грн.

Фабрика друку - 21,0 тис.грн.

Солоницька ЗОШ  І-ІІІ ст. - 7,0 тис.грн.

Копіювальний багатофункціональний пристрій - 7,0 тис.грн.

Вакулівська ЗОШ І-ІІ ст. - 10,0 тис.грн.

Фабрика друку - 10,0 тис.грн.

Касові видатки за 2019 р.  становлять 21  537  950,00 грн. в т. ч. бюджет розвитку – 287 126,00 грн.               

За 2019  рік було придбано  предметів та  матеріалів  на загальну суму близько 1 150  тис. грн.

На паливо-мастильні матеріали та запасні частини до шкільних автобусів  витрачено майже 500 тис.грн.

На харчування дітей  закладів дошкільної та загальної середньої освіти  більше 500 тис.грн.

На різного роду послуги - 350 тис.грн.   .

На оплату енергоносіїв  - 1  300 тис.грн.

На оздоровлення та допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, освоєно 37 960,00 грн.

За кошти бюджету розвитку в 2019 році  у сумі  47 660,00грн. та співфінансування із  районного бюджету -  5300,00грн. було  придбано комплекти меблів:

 для Бреусівської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 10 745,00 грн.,                                                                                        для Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст.. на суму  42 211,00 грн.

У 2019 році за кошти Бреусівської сільської ради  замінено парти та стільці для учнів середньої та старшої ланки  Бреусівської ЗОШ І-ІІІ ст.. на суму 159 644,00 грн.

 

У Бреусівський навчальний заклад за благодійні кошти Біланівського ГЗК придбано ігровий майданчик (105 500,00 грн.) та ТОВ «Добробут» (ТОВ «Астарта-Київ») – альтанки, лавочки, роутер – на загальну суму 44 000,00 грн. 

На придбання дидактичних матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами потребами (для занять з  інклюзивно-корекційного розвитку) витрачено державних коштів в сумі 25 207,00грн..

Завдяки співфінансуванню  сільських рад (по 1 274,00 грн.) та коштів державного бюджету  кожна школа отримала  дидактичних матеріалів на суму  12 736,00грн., а  Оленівська та  В.Вакулівська заклади освіти отримали мультимедійні дошки вартістю по 70 850,00грн. де співфінансування  із бюджетів Оленівської та В.Вакулівської сільських рад становило по  10 238,00грн..

По державній програмі було посилено Інтернет  до 100Мб  у Бреусівській, Солоницькій та Оленівській загальноосвітніх школах, на що було витрачено 135 305,00грн. державних коштів.

         У навчальних закладах  організовано безоплатне одноразове  харчування   для учнів :

– 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;

– дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції та ООС;

– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

– дітей з інвалідністю;

– дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

–                    з числа дітей із сімей, які отримують допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Усіх учнів забезпечено підручниками та навчальною літературою.

 

На сьогодні в районі функціонують дві школи з малою наповнюваністю (Василівська – 36 учнів, В.Вакулівська – 42 учні). Подальше їх існування – під великим питанням через відсутність контингенту дітей. Менше ста учнів має Оленівський заклад освіти, на 2020-2021 рік не буде в школі 1,3,6,7 класів і під питанням 10 клас. У Солоницькій школі не буде 11 класу і під питанням 10. Перспектива – закриття малокомплектних шкіл та пониження ступеня закладів освіти І-ІІІ ступенів.

 

                                                                             Охорона здоровя

            Дана галузь,  у нас в районі,  представлена двома КНП «Козельщинською  центральною районною лікарнею» та «Козельщинським центром первинної медико-санітарної допомоги».

 

                                                 КНП «Козельщинська центральна районна лікарня»

Кількість штатних посад та фактична чисельність персоналу по КНП «Козельщинська ЦРЛ»  становила:

№ п/п

Персонал

Кількість штатних посад, шт.од.

фактична чисельність персоналу,

 чол.

1

лікарі 

34,75

26

2

середній медперсонал

65,5

57

3

молодший  медперсонал    

31,50

18

4

інший персонал                   

37,75

36

 

Всього

169,5

137

 

У 2019 році на роботу прийшло 3 молоді  спеціалісти: лікар-гінеколог, лікар-офтальмолог та лікар-кардіолог.

  Але існує суттєва нехватка лікарів, середнього та молодшого медперсоналу.

Фінансування закладів охорони здоров’я 2019 рік (загальний фонд)

На фінансування  закладів охорони здоров’я направлено всього 24107,8 тис.грн.

Козельщинська ЦРЛ

Профінансовано           -  15 035,5 тис.грн. (99,6 %)

                                                                                     

№ п/п

Джерело фінансування

Касові видатки,тис.грн.

1

Медична  субвенція з Державного бюджету

(райбюджет-1065,6 тис.грн.

Новогалещинська ОТГ-300,0 тис.грн.

Козельщинська ОТГ-2287,9 тис.грн.

вільні залишки субвенції Новогалещинської ОТГ-140,6 тис.грн.

вільні залишки субвенції Козельщинської ОТГ 228,5 тис.грн.)

4022,6

2

Інші субвенції  Козельщина ОТГ

721,5

3

Інші субвенції Нова Галещина ОТГ

234,1

4

Дотація  на передані видатки  в галузі освіти та охорони здоров’я

Козельщина ОТГ

400,0

5

Дотація  на передані видатки  в галузі освіти та охорони здоров’я

Нова Галещина ОТГ

39,00

6

 

Кошти районного бюджету та субвенції із сільських рад району

156,7

669,9  

( 826.6)

7

Кошти НСЗУ

8791,7

 

ВСЬОГО

15035,5

- оплата праці з нарахуваннями склала –  12 889 тис.грн. (86%)

- оплата енергоносіїв -  1 266 тис.грн . (8,4%)

Завдяки спільним зусиллям, за звітний період,  для Козельщинської  придбано квартиру для лікарів  та поповнено матеріально – технічну базу на загальну суму більше 500 тис.грн :

Квартиру для лікарів - 219,0 тис.грн.

Кардіограф ЮКАРД - 48,3 тис.грн.

Стерилізатор паровий - 115,0 тис.грн.

Витяжка - 14,6 тис.грн.

Плита електрична - 26,0 тис.грн.

Насос - 11,9 тис.грн.

Холодильник - 8,2 тис.грн.

Сухожарова шафа - 16,1 тис.грн.

Комп’ютер (3шт) - 51,9 тис.грн.

Проведено оптимізацію приміщень.

        Встановлено програми на 3 робочі місця для лікарів, 27000 грн. – вартість ліцензії на право користування, 20000 грн. – оплата за інформаційно-консультативні послуги.

         07.03.2019 року БФ «Полтавського ГЗК» для КНП «Козельщинська ЦРЛ» надана благодійна допомога у вигляді безоплатної передачі 5 персональних комп’ютеріву комплекті з встановленим новим ліцензійним програмним забезпеченням.

                                                 КНП «Козельщинський ЦПМСД»

    На даний час у районі функціонує 1 ЦПМСД в структурі якого 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини  та  23 ФАПи. В них працює 7 лікарів загальної практики – сімейної медицини. Показник охоплення населення наданням медичної допомоги за принципом сімейного лікаря становить 91,0 %. Показник укомплектованості лікарями загальної практики склав 73,7 %.

На початку минулого року депутати та  голови  сільських і селищних рад   розробили узгоджений план практичних заходів, що дозволили  зберегти існуючу мережу медичних закладів.   З цією метою було здійснено об’їзд усіх ФАПів району та проведено обстеження їх придатності до роботи згідно нових вимог. Згодом було досягнуто домовленостей щодо принципу фінансування даних закладів.

 

Козельщинський ЦПМСД (загальний фонд)

Планові призначення складали - 8465,6 тис.грн.

Профінансовано           - 8412,2 тис.грн. (99,37 %)

                                                                                     

№ п/п

Джерело фінансування

Касові видатки,

 тис.грн.

 

1

Інші субвенції  Козельщина ОТГ

430,7

2

Дотація  на передані видатки  в галузі освіти та охорони здоров’я

Козельщина ОТГ

400,0

3

Кошти районного бюджету та субвенції із сільських бюджетів

 

656.6 

4

Кошти НСЗУ

6924,9

 

ВСЬОГО

8412,2

- оплата праці з нарахуваннями –   6 825  тис.грн. (81%)

- оплата енергоносіїв - 466  тис.грн .(5%)

 

За залучені кошти району для  ЦПМСД придбано основних засобів на  загальну суму 104,0 тис.грн.:

-Ноутбуки (6 шт) - 73,0 тис.грн.

-Аналізатор сечі - 24,0 тис.грн.

-Шприц-дозатор - 7,0 тис.грн.

Для зручності пацієнтів змінено графіки роботи амбулаторій (до 18-20 год.), забезпечено попередній запис на прийом, консультування за телефоном.

За графіком проводяться виїзні обстеження «вузькими» спеціалістами мешканців сіл.

Широко застосовуються стаціонарозамінні форми лікування – денні стаціонари в амбулаторіях та стаціонари вдома.

Впровадження новітніх методик діагностики  та лікування у Центрі покращує якість надання медичної допомоги населенню району. Цілодобове функціонування телеметричних систем, корпоративної мережі мобільного зв’язку та забезпечення сучасним електрокардіографом дозволяє здійснювати транстелефонну передачу ЕКГ до обласного центру

         На придбання інсуліну  направлено 566,8 тис.грн. (з них за рахунок  субвенції з державного бюджету 452,8 тис.грн., субвенцій місцевих бюджетів 114,0 тис.грн.). На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 93,3 тис.грн.

 У 2019 р. ЦПМСД профінансовано з районного бюджету  та сільських рад району  на суму 745,4 тис.грн., коштів Козельщинської ОТГ  - 1109,8 тис.грн.

 

                                                                      Культура

          У 2019 році  галузь культури і туризму   складалася із :

- 21 бібліотеки   в якихпрацює 32 штатні працівники.

- 8 сільських клубних закладів: Бреусівський СБК, Мальцівський СК, Солоницький СБК, Трудовиківський СК, Пісківський СБК, Говтвянський СБК, Оленівський СК, Високовакулівський СБК. Всього по клубних закладах працює 19 осіб штатних працівників.

 

Фінансування закладів культури 2019 рік

                  ( загальний фонд)

Планові призначення - 3428,3 тис.грн.

Профінансовано          - 3372,5 тис.грн. (98,37 %)

                                                                                      

№ п/п

Джерело фінансування

Касові видатки,тис.грн.

 

1

Інші субвенції  Козельщина ОТГ

451,7

2

Інші субвенції Нова Галещина ОТГ

228,4

3

Інші субвенції із сільських бюджетів

72,8

4

Кошти районного бюджету

2619,6

 

ВСЬОГО

3372,5

 

Структура видатків:

- оплата праці з нарахуваннями - 3197,0 тис.грн. (94,8%),

- оплата енергоносіїв - 74,4 тис.грн. (2,2%).

 

                                       На протязі 2019 року було придбано:

1. За рахунок субвенцій сільських рад :

- активна акустична система - 8820,00 грн., стійки, тримач для мікрофона, пюпітр - 4004,00 грн., новорічна ялинка -1008,00 для Чапаївського СБК,

- більярдний стіл - 20210,00 для Говтвянського СБК,

- одяг сцени -15000,00 для Трудовиківського СК,

- книги для поповнення бібліотечного фонду 11346,00грн. / 11008,00 - для Бреусівської бібліотеки, 338,00 грн. - для Пісківської бібліотеки/,

- підписка періодичних видань 11100,65 / 1561,83 для Пісківської бібліотеки, 1991,78-для Бреусівської бібліотеки, 7546,54 для районної бібліотеки за рахунок спец коштів/

2. Благодійна допомога :

- проведення свята на Шар-Горі с. Приліпка - 50000,00,

- книги для поповнення бібліотечного фонду - 226885,00,

- відеокамера - 9798,00,

                 Книжкові фонди бібліотечної системи протягом року поповнювались за рахунок надходжень із ПОУНБ та подарунків від користувачів. Протягом року до структурних підрозділів надійшло 3107  документів, в тому числі для користувачів - дітей 988 примірники:                                                                                                                                                                                  

у т. ч. за джерелами надходження :

  - за Державними та місцевими  програмами  - 530 прим. для дітей - 189

  - придбано –855прим.  в т. ч. для дітей 272

 Інші джерела -1722 прим. в т.ч.  для дітей 525

В тому  числі : - обласна бібліотека (книгообм. фонд) – 11 прим.,

- подаровані читачами – 268 прим.  , назв (258) ( укр. мовою 206)

- взамін загублених 76 прим. , 76 назв (укр..мовою -5)

- подаровані благодійним фондом «Смартфаундейшн» - 950 прим. 

- придбані за рахунок спонсорських коштів – 83 прим. 

В т.ч. за рахунок  субвенції -124 книг. , ( 124 назви) укр..мовою 124 прим.

З них придбано для Пісківської СБФ – 5 прим. книг , та  – 14 періодичних видань,  для Бреусівської СБФ -  119 прим.  книг     

Періодичні видання ч/з Укрпошту – 731 прим.(59 назв), 39 назв газет, 33 – журналів,  в т.ч. для дітей 201прим. журн., 8 газет .  Кількість  назв – 1468.

      Для  користувачів   ЦРБ   2019 року  передплачували -14  назв   журналів і 29назв  газет ,   для   читачів    РДБ  -  6 назв журналів (44 прим.), для сільських бібліотек–філій   – 10 назв газет і 13 назв  журналів за рахунок  Козельщинської громади та Пісківської сільської ради.

         Здійснювалось обслуговування людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку за допомогою книгоношення. Завдяки проведеним акціям  бібліотеки отримали в дар від авторів та читачів  268 прим. книг .

         Бібліотеки продовжують співпрацю із місцевими громадами. За рахунок субвенцій придбано  для Солоницької СБФ-195 прим. книг  на суму 20 000 грн., для  Вакулівської СБФ- 51 прим. на суму 5 000 грн., для Пісківської СБФ – 5 прим. книг на суму 338 грн., та на 1561.83грн. – періодичних видань,  для Бреусівської СБФ -  119прим.  книг  на суму 11008 грн. Крім того Для Пісківської СБФ придбано принтер (4999грн.).

          Реалізація творчого потенціалу наших користувачів також здійснюється   за допомогою клубів за інтересами. В бібліотеках Козельщинської   ЦБС  на сьогодні  діють  20 клубів   за інтересами (3 клуби створено 2019 року). 

         Розпочато співпрацю із благодійним фондом «Смарт-фаундейшн» (директор благодійної організації Боришпольська Наталія Володимирівна), що дає надію на позитивні зміни в забезпеченні діяльності бібліотек. Так 7 травня  минулого року на 28 сесії прийнято відповідне рішення про передачу в оренду терміном до 20 років приміщення Козельщинської ЦРБ переможцю конкурсу благодійній організації «Смарт-фаундейшн». На початку поточного   року  біля приміщення Козельщинської ЦРБ відкрито сучасну точку буккросингу з дуже сучасним та цікавим книжковим фондом для жителів району та розпочато внутрішній ремонт приміщення.

 

Інші проведені заходи

          На протязі 2019 року було організовано та проведено слідуючі заходи:

- 15 лютого провели захід по вшануванню воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь в бойових діях на територіях інших держав та до 30-ї річниці виведення військ з Афганістану з покладанням квітів до пам’ятника;        

- 27 лютого привітали працівників та пенсіонерів органів РАЦС із 100-ю річницею створення органів;

- 27 лютого взяв участь у сходці жителів Бреусівської сільської ради по земельним питаннях;

- в лютому та квітні взяв участь у сходках жителів Говтвянської сільської ради по питанню приєднання їх громади до Решетилівського району;

- 29 березня та 07 жовтня взяв участь у проводі наших земляків на службу до лав ЗСУ;

- 26 квітня вшанували учасників ліквідації чорнобильської трагедії в Україні з покладанням квітів до пам’ятника;

- 8 травня взяли участь в урочистостях з нагоди Дня пам’яті та примирення і 74–ї річниці перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

- 9 травня взяли участь в урочистому мітингу та поминальній панахиді за загиблими воїнами з нагоди Дня пам’яті та примирення і 74–ї річниці перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

- 21 травня взяв участь у сходці жителів Василівської сільської ради по питанню приєднання їх громади до Новогалещинської ОТГ;

- 29 червня взяли участь у підготовці та проведенні обласного свята «Козацької слави цілюще джерело»;

- 01 вересня відвідав свято першого дзвінка в Бреусівській ЗОШ;

- у серпні-вересні взяв участь у проведенні днів сіл на території району (Бреусівка, Піски, Оленівка);

 - 27 вересня вітали вихователів, працівників дошкільних навчальних закладів та жителів Козельщинського району з Днем вихователя та православним святом Воздвиження Хреста Господнього.

 - 14 жовтня вітали захисників України, ветеранів Збройних Сил, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, воїнів-інтернаціоналістів з трьома великими святами: релігійним - Покрови Пресвятої Богородиці, народним - Днем Українського Козацтва і національним - Днем захисника України.

- 20 листопада провели захід приурочений 90-то річчю Козельщинської ЦРБ та 40-а річчю створення ЦБС;

- 23 листопада брали участь у заходах з нагоди 86-ї річниці Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні 1932-1933 років поклали квіти до Пам’ятного знаку жертвам голодомору;

- 6 грудня вітали всіх військовослужбовців та пенсіонерів з Днем Збройних сил України;

- 7 грудня вітали працівників та ветеранів органів місцевого самоврядування, депутатів рад всіх рівнів із  професійним святом - Днем місцевого самоврядування;

-  13 грудня в ЦРБ провели захід приурочений до Дня ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС.

  

                                                               Соціальний захист             

Фінансування закладів соціального захисту 2019 рік

                               (загальний фонд)

Планові призначення - 61702,5 тис.грн.

Профінансовано -           55544,4 тис.грн. (90,02 %)

 

№ п/п

Джерело фінансування

Касові видатки,

тис.грн.

1

Субвенції з Державного бюджету

49892,0

2

Інші субвенції  Козельщина ОТГ

3430,9

3

Інші субвенції Нова Галещина ОТГ

437,1

4

Інші субвенції із сільських бюджетів

121,0

5

Кошти районного бюджету

1663,4

 

ВСЬОГО

55544,4

 

Структура видатків:

- виплати по соціальному забезпеченню - 50270,6 тис.грн. (90,5%).

- оплата праці з нарахуваннями - 4877,5 тис.грн. (8,8%),

- оплата енергоносіїв - 94,7 тис.грн. (0,2%),

 

                                           Фізична культури та спорту 2019 рік

Наші спортсмени традиційно приймають активну участь різноманітних змаганнях різних рівнів, чемпіонатах і   спартакіадах успішно захищаючи честь нашого рідного Козельщинського краю.

                               ( загальний фонд)

 Планові призначення - 1103,0 тис.грн.

 Профінансовано -           1098,5 тис.грн.

                                                                                      

№ п/п

Джерело фінансування

Касові видатки,

тис.грн.

1

Інші субвенції  Козельщина ОТГ

801,5

2

Інші субвенції Нова Галещина ОТГ

56,6

3

Інші субвенції із сільських бюджетів

70,4

4

Кошти районного бюджету

170,0

 

ВСЬОГО

1098,5

 

 

 

 

Ремонт доріг

            В 2019 році значна увага приділялася ремонту доріг на території району. Із державного  бюджету на ці цілі було використано близько 18 млн.грн.

             На поточний ремонт автодороги Кременчук-Решетилівка було виділено 12 млн.грн.

           На поточні ремонти внутрішніх доріг   району  - 2733,11 тис.грн.  Проведено ремонти наступних доріг:

 

 № п/п

Індекс дороги

Найменування дороги

Обсяг фінансування, тис. грн.

Протяжність дороги, км

Приблизний об’єм виконаних робіт, м.кв.

1

01709122

Козельщина-Хорішки-

Великі Кринки

1242,34

33,3

2485

2

01709124

Хорішки-

Висока Вакулівка-Лутовинівка

828

29

1656

3

01709120

Козельщина- Лутовинівка-Бреусівка-Мальці

331,38

21,2

663

4

01709126

(М-22)-Лозки-Пригарівка-Улинівка-Мальці

331,38

23,9

663

Всього

 

 

2733,11

107,4

5467

 

           Також за кошти державного бюджету було проведено капітальні ремонти доріг по Високовакулівській сільській раді на суму 1397,4 тис. грн., Пісківській сільській раді – 970,1 тис.грн. та Приліпській сільській раді – 982996 тис.грн.,

(побудовано автодорогу  на Шар Гору   площею 1654,8 кв.м.).

         За кошти сільських рад поточний ремонт (загальний фонд) проведено на загальну суму 756,5 тис. грн. (по Бреусівській сільській раді на суму 499,8 тис.грн. та Мальцівській сільській раді 256,7 тис.грн.).

 

Конкурси, проекти

         У 2019 році районна рада безпосередню участь у обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад не брала.

У 2019 році Василівською сільською радою було реалізовано проект-переможець   року обласної програми «Бюджету участі Полтавської області на 2017-2020 роки»  на загальну суму  150 тис. гривень.   Проект стосувався будівництва пам’ятника всесвітньо відомому художнику, нашому земляку з села Василівки Дряпаченку Івану Кириловичу.

 Переможцем обласного конкурсу 2019 року став проект Високовакулівської сільської ради. Загальна вартість проекту складає 510 тис.грн.  Цей проект направлений на застосування сучасних енергозберігаючих технологій.  ( Встановлення сонячних панелей).

            

Участь у форумах, асоціаціях

       Козельщинська районна рада є членом Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування, постійно приймає участь у всіх її семінарах, форумах та асоціаціях, що проводить Асоціація. У звітному періоді я був учасником   цих заходів.  

         Так на протязі 2019 року взяли участь у слідуючих найбільш значимих заходах Асоціації:

          27 – 28 травня 2019 року в м. Кременчук пройшов 2-х денний семінар «Роль посадової особи ОМС в процесі впровадження реформи». На семінарі розглянули 10 питань стосовно розвитку місцевого самоврядування.

          27.08.2019 року взяв участь у круглому столі, проведеному Асоціацією, де експертами, науковцями та представниками ОМС були розглянуті питання внесення змін до Конституції України в частині децентралізації.

          Також ми прийматимемо участь у роботі постійної бюджетної комісії Всеукраїнської асоціації обласних та районних рад України, постійних комісій та сесій обласної ради, колегій та форумів які проводяться в облдержадміністрації.  

 

                                               Координаційна рада, Президія, семінари, наради

            У звітному періоді проводилися засідання Координаційної ради, на яких розглядались питання фінансування комунальних закладів району, порядку заповнення та подавання електронного декларування, формування бюджету району на 2020 рік та інші питання. ЇЇ засідання проходили одночасно із спільними засіданнями ПК та Президії.

          Також постійно брав участь у роботі засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Полтавської обласної ради.

           З метою своєчасного реагування  на внесення змін до діючого та прийняття нового законодавства, тісної взаємодії та обміну досвідом спільно з райдержадміністрацією проводилися наради та семінари з посадовими особами місцевого самоврядування. Як приклад:

- 29 січня спільно з РДА нараду по питаннях: фінансування медицини, весняного призову 2019 року на службу до ЗСУ, упорядкування сміттєзвалищ

- 14 лютого засідання Президії по питанню «Про стан  надання медичних послуг населенню Козельщинського району» та порушень земельного законодавства.

- 14 лютого за участю експерта з фінансів Центру розвитку місцевого самоврядування Тетяни Паутової нараду по питанню фінансування комунальних закладів - некомерційних підприємств медичної галузі району.

- 20 лютого керівник “Козельщинського бюро правової допомоги” Литовченко А. В. ознайомила з питаннями електронного декларування.

- 25 березня за участю співробітників НП, ДСНС, УТМР та представників ЗМІ нараду по згоранню на території району близько 150 гектарів природо-заповідного фонду «Попенківське»

- 02 квітня семінар на тему «Екологічні ініціативи Полтавської обласної ради на 2019-2021 роки». Перед учасниками виступили головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради Шийка Наталія Борисівна та експерт в сфері екології ГО «ЕкоЛтава» Максим Макуха.

          Крім того усі працівники виконавчого апарату районної ради взяли участь у 11 вебінарах, проведених ЦППК області.

 

Управління комунальним майном

         Чільне місце в системі розвитку місцевого самоврядування займає питання підвищення ефективності використання комунального майнового комплексу. Саме тому ми постійно приділяємо належну увагу упорядкуванню правового статусу підприємств та об’єктів комунальної власності.

         Діяльність районної ради у сфері управління комунальною власністю спрямована на одержання максимального ефекту від її використання. Тим більше, що одним із джерел наповнення спеціального фонду районного бюджету є і орендна плата за використання майна.

      Передача  комунальних приміщень в оренду дозволяє зменшувати витрати на утримання майна та дозволяє щороку додатково поповнити районний бюджет.           

   Також слід зазначити, що ми постійно ведемо пошук шляхів  раціонального вирішення господарських аспектів утримання важливих об’єктів соціальної сфери. Територіальні громади району послідовно здійснюють заходи із підтримання належного стану наявного майна, його збереження та максимального ефективного використання.

       Діяльність депутатського корпусу спрямована на збереження мережі комунальних закладів, ефективне використання їх майна та покращення якості і доступності послуг, які вони надають жителям нашого району.

          Із 121 прийнятого рішення сесій за звітний період 60 рішень стосувалися управління комунальним майном, а саме: затвердження Статутів, Порядків, Фінансових планів та внесення змін до них – 13 рішень, про укладення контрактів з керівниками комунальних закладів – 2 рішення, про зупинення діяльності комунальних закладів – 1 рішення, про придбання службового житла та видачу ордерів – 5 рішень, про списання майна – 3 рішення, про передачу майна – 13 рішень, про передачу в оренду – 10 рішень,   про передачу в позику – 9 рішень, про затвердження передавальних актів – 4 рішення.  

(Відкрито аптечний пункт, обласною радою прийняті рішення по передачі будівель ЦРА № 123)

 

Децентралізація

          На даний час згідно рішення сесії Полтавської обласної ради 7 скликання «Про Перспективний план формування територій громад Полтавської області» (в новій редакції), Розоряджень КМУ від 19.06.2019 р. № 476-р, від 18.12.2019 р. № 1324-р, в області сформовано 77 громад,  на території нашого району   2 громади – Козельщинську (населення 14479 чол. з врахуванням Бреусівської, Високовакулівської, Мальцівської, Оленівської та Солоницької сільських рад) та Новогалещинську (населення 4871 чол. з врахуванням Василівської та Пісківської сільських рад). 

 Говтвянська сільська рада (населення 552 чол.) відходить до Решетилівської ОТГ.

Об’єдналися в одну єдину громаду та зберегли райони цілими, це Гребінківський, Диканський, Котелевський, Решетилівський, Чорнухинський та Шишацький райони.

           

Звернення громадян

Звернення громадян – один із дієвих способів взаємодії населення із владою. За звітний період до районної ради  надійшло 18 звернень громадян у яких порушено 21 питання, з них 5 поштою, 12 на особистому прийомі та 1 засобами електронного зв’язку, в  тому числі 16 індивідуальних та 2 колективних від імені 4 громадян, що на 4 звернення більше, ніж за відповідний період минулого року. Найбільше звернень надійшло від жителів сільської місцевості.

Одним з основних питань, що порушують громадяни у своїх зверненнях до голови районної ради, як письмово, так і на особистому прийомі, є питання:   охорони здоров’я – 3, аграрної політики і земельних відносин – 6, соціальної політики та соціального захисту - 5, комунального господарства – 4, молоді, фізичної культури і спорту – 2, діяльності ОМС - 1.

Такі заяви розглядаються на засіданні відповідної комісії та працівниками виконавчого апарату районної ради, всім заявникам надано відповіді. За результатами розгляду надано роз’яснення по 5 зверненнях, направлено за належністю 13 звернень.    

З метою забезпечення реалізації та гарантування прав на звернення у районній раді затверджені графіки особистого прийому громадян керівництвом районної ради, у тому числі виїзні. 

На особистому прийомі у керівництва районної ради щоденно побувало чимало  жителів району. Всі їх заяви та звернення було розглянуто.

На офіційному веб–сайті районної ради функціонує розділ «Новини» та «Доступ до публічної інформації». 

         Забезпечуються вимоги діючого законодавства щодо розгляду звернень громадян, визначені дні прийому громадян головою районної ради, депутатами районної ради, зокрема виїзні. Фактично ж ведемо прийом громадян щоденно.

Виконавчий апарат

 Згідно із статтею 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснення районною радою повноважень  забезпечує виконавчий апарат районної ради. Є налагоджена взаємодія працівників виконавчого апарату та депутатського корпусу в питанні підготовки пленарних засідань і засідань постійних комісій, відпрацюванні проектів рішень.

За звітний період до районної ради надійшло 708 різних документів, виконавчим апаратом вжиті заходи щодо їх своєчасного виконання. За  цей період підготовлено і відправлено 421 вихідних документів, мною видано 18 розпоряджень з основної діяльності та 61 з кадрових питань.

 

Протидія та запобігання корупції

Окремо хочу зупинитися на здійсненні заходів щодо протидії та запобігання корупції.

 У звітному періоді всі депутати, в яких виникав конфлікт інтересів при прийнятті рішень районної ради, зробили публічне оголошення про це. Ви всі є свідками того, що такі заяви оголошуються на пленарних засіданнях.

Відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції» всі депутати районної ради  та працівники виконавчого апарату вчасно подали електронні декларації за 2018 рік у визначений законодавством термін. Жодного випадку корупції та корупційного правопорушення за звітний період не допущено.

 

Висвітлення діяльності районної ради

 У зв’язку із реформуванням районної газети « Козельщинські вісті» і виходом районної ради із складу співзасновників та обмеженістю у фінансових ресурсах  основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є офіційний веб-сайт районної ради, який  постійно оновлюється та сторінка в Фейсбук.

Питання, що вносяться на розгляд сесій районної ради, розміщуються на інтернет-сторінці та розсилаються депутатам на електронну пошту. Також публікуються різноманітні матеріали про життя нашого району.

            Після завершення пленарних засідань всі результати поіменного голосування в обов’язковому порядку оприлюднюються у визначені законом терміни.

            Районна рада активно співпрацює з ТОВ «Редакція газети «Козельщинські вісті», представники  якої беруть участь в роботі сесій ради та всіх інших заходах.

          Крім того мною особисто на сторінці в Фейсбук висвітлюється інформація про все, що конкретно проведено та зроблено, а також актуальні питання, що хвилюють жителів району та розглядаються депутатським корпусом районної ради.

 

                                                                           Шановні колеги!

На завершення звіту хочу зазначити, що всі позитивні напрацювання і досягнення в нашій діяльності вдалося одержати завдяки виваженій співпраці депутатів, виконавчого апарату районної ради, взаєморозумінню та взаємодії з  сільськими та селищними головами, керівниками підприємств, установ та організацій, осередків політичних партій та громадських формувань, небайдужими громадянами району.

    Районна рада  завжди відкрита для спілкування, дискусій, об’єктивних зауважень та ділових пропозицій.УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2020 року

Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Козельщинської районної ради на 2020 рік» від 09 серпня 2019 року

 

Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішенням двадцять шостої сесії районної ради сьомого скликання від 29 січня 2019 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, розглянувши подані матеріали Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції Козельщинської районної державної адміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

            1.Інформацію  головного лікаря Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Явтушенко О.В., взяти до відома.

          2. Внести зміни до рішення двадцять двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на 2020 рік» від 09 серпня 2019 року, а саме викласти додаток 1 «Фінансовий план підприємства на 2020 рік» до  вказаного рішення  в новій редакції (додається).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                                                   Ю.Б. Марченко 

 

                                                                    Додаток 1

            «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням 32 cесії                                                                                   Козельщинської районної ради сьомого

скликання Про внесення змін

до рішення двадцять дев’ятої сесії

районної ради сьомого скликання

 «Про затвердження фінансового

плану Комунального некомерційного

підприємства «Козельщинський

Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Козельщинської районної ради на 2020 рік»

від 09 серпня 2019 року

від _____________________

 

 

 

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

 

Коди

За ЄДРПОУ

38498521

За СПОДУ

 

За ЗКНГ

 

За КВЕД

86.21

 

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

Орган управління галузь

Охорона здоров’я

Вид економічної діяльності

Загальна медична практика

Місце знаходження 

3100, Полтавська область, Козельщинський район, смт Козельщина, вул. Остроградського 81/10

Телефон

(05342)3-14-87

Головний лікар

Явтушенко О.В.
Одиниця виміру: тис.гривень

Показники

Код рядка

Плановий рік, усього

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

Дохід( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) .

010

7971,7

1975,0

1966,7

1965,0

2065,0

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів

015

7971,7

1975,0

1966,7

1965,0

2065,0

Податок на додану вартість

020

-

-

-

-

-

Акцизний збір

030

-

-

-

-

-

Інші вирахування з доходу

040

-

-

-

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

050

7971,7

1975,0

1966,7

1965,0

2065,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

060

6952,3

1676,6

1764,3

1783,3

1728,1

У тому числі за економічними елементами :

 

 

 

 

 

 

Матеріальні  затрати

061

431,2

107,8

107,8

107,8

107,8

Витрати на оплату праці

062

4306,9

1049,1

1097,3

1125

1035,5

Відрахування на соціальні заходи

063

894,3

216,9

228,3

234,0

215,1

Амортизація

064

449,5

112,3

112,4

112,4

112,4

Інші операційні витрати

065

870,4

190,5

218,5

204,1

257,3

Валовий :

 

 

 

 

 

 

Прибуток

071

1019,4

298,4

202,4

181,7

336,9

Збиток

072

-

-

-

-

-

Інші операційні доходи

080

-

-

-

-

-

У тому числі:

 

-

-

-

-

-

Дохід від операційної оренди активів

081

-

-

-

-

-

Одержані гранти та субсидії

082

-

-

-

-

-

Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу

083

-

-

-

-

-

Адміністративні  витрати (сума рядків з 091 по 095)

090

1875,3

463,8

482,8

474,9

453,8

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

091

40,8

10,2

10,2

10,2

10,2

Витрати на оплату праці

092

1383,1

336,9

352,7

359,0

334,5

Відрахування на соціальні заходи

093

287,7

70,1

73,3

74,7

69,6

Амортизація

094

28,4

7,1

7,1

7,1

7,1

Інші операційні витрати 

095

135,3

39,5

39,5

23,9

32,4

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):

100

-

-

-

-

-

У тому числі за економічними елементами

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

101

-

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

102

-

-

-

-

-

Відрахування на соціальні заходи

103

-

-

-

-

-

Амортизація

104

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

105

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)

110

-

-

-

-

-

У тому числі за економічними елементами:

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

111

-

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

112

-

-

-

-

-

Відрахування на соціальні заходи

113

-

-

-

-

-

Амортизація

114

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

115

-

-

-

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

Прибуток

121

-

-

-

-

-

Збиток

122

855,9

165,4

280,4

293,2

116,9

Дохід від участі в капіталі

130

-

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

140

-

-

-

-

-

Інші доходи

150

700,0

175,0

175,0

175,0

175,0

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

152

-

-

-

-

-

Дохід від безоплатно одержаних активів

154

700,0

175,0

175,0

175,0

175,0

Фінансові витрати

160

-

-

-

-

-

Витрати від участі  в капіталі

170

-

-

-

-

-

Інші витрати

180

-

-

-

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

 

 

 

 

Прибуток

191

-

-

-

-

-

збиток

192

-

-

-

-

-

Податок на прибуток

200

-

-

-

-

-

Чистий:

 

 

 

 

 

 

прибуток

211

-

-

-

-

-

збиток

212

-

-

-

-

-

Відрахування частини прибутку до бюджету  КНП «Козельщинський ЦУПМСД

220

-

-

-

-

-

ІІ. Елементи операційних витрат (разом)

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

310

472,0

118,0

118,0

118,0

118,0

Витрати на оплату праці

320

5690,0

1386,0

1450,0

1484,0

1370,0

Відрахування на соціальні заходи

330

1182,0

287,0

301,6

308,7

284,7

Амортизація

340

477,9

119,4

119,5

119,5

119,5

Інші операційні витрати

350

1005,7

230

258

228

289,7

Разом (сума рядків з 310 по 350)

360

8827,6

2140,4

2247,1

2258,2

2181,9

ІІІ.Капітальні інвестиції протягом року

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

410

-

-

-

-

-

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

411

-

-

-

-

-

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

420

90,0

15,5

32,25

32,25

10,0

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

421

25,5

15,5

-

-

10,0

Придбання (створення) нематеріальних активів)

430

-

-

-

-

-

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

431

-

-

-

-

-

Погашення  отриманих на капітальні інвестиції позик

440

-

-

-

-

-

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

441

-

-

-

-

-

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція,  інші види поліпшення необоротних активів

450

-

-

-

-

-

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів

451

-

-

-

-

-

Разом (сума рядків 410,420,430,440,450)

490

90,0

15,5

32,25

32,25

10,0

В т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)

491

25,5

15,5

-

-

10,0

ІV. Додаткова інформація

 

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Чисельність працівників

510

71

71

71

71

71

Первісна вартість основних засобів тис.грн.

520

6600

6615,5

6615,5

6615,5

6625,5

Податкова заборгованість

530

-

-

-

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою.

540

-

-

-

-

-

 

Головний лікар __________________О.В.Явтушенко

                                                                   (підпис)

М.П.УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять друга сесія районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2020 року

Про звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  з приводу недопущення прийняття у нинішній редакції  законопроектів, що  остаточно і безповоротно можуть знищити мисливську галузь, основною метою якої є охорона, відтворення та раціональне використання відповідних природних ресурсів

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції депутатів районної ради та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію депутата Козельщинської районної ради  Підлісного  А.П.,  взяти до відома.

2.Прийняти звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  з приводу недопущення прийняття у нинішній редакції законопроектів, що  остаточно і безповоротно можуть знищити мисливську галузь, основною метою якої є охорона, відтворення та раціональне використання відповідних природних ресурсів (додається).

3.Звернення надіслати до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. 

  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну         комісію районної ради мандатну, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування.   

           

Голова районної ради                                                                               Ю.Б. Марченко

 

Додаток

                                                                                               Затверджено рішенням  тридцять другої сесії

районної ради сьомого скликання

від 06 березня 2020 року

                                                               ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  з приводу недопущення прийняття у нинішній редакції  законопроектів, що  остаточно і безповоротно можуть знищити мисливську галузь, основною метою якої є охорона, відтворення та раціональне використання  відповідних природних ресурсів.

 

Звернутися до Вас змусила ситуація, яка зараз склалася навколо мисливської галузі України, однією із складових якої є ведення мисливського господарства, а значить і власне самої можливості проводити полювання мисливцям, при раціональному використанні природних ресурсів, якими є дикі звірі і птахи.

Останнім часом ідея повної заборони полювання висловлюється та лобіюється не тільки громадськими активістами, а й керівниками найвищого рівня. Як аргументи та доводи прихильники наводять можливе зменшення чисельності популяцій диких звірів і птахів. На підставі цього окремі представники суб’єктів законодавчої ініціативи вносять зміни та доповнення до ряду Законів України, які безпосередньо визначають правила у мисливській галузі. При цьому не береться до уваги, що основою метою при веденні мисливського господарства та полювання є охорона, відтворення та раціональне використання певної частини диких звірів і птахів з метою регулювання їх чисельності.

            Метою прихильників заборони раціонального використання диких звірів і птахів є повна заборона полювання на усі дозволені зараз види, натомість жодним чином не враховується те хто буде займатися охороною і відтворенням мисливських угідь, без можливості регулювання чисельності через проведення полювання, що є не основним, але значним покриттям понесених фінансових затрат при тому, що користувач мисливських угідь усю свою діяльність проводить за власні кошти, при цьому не отримуючи від держави фінансової підтримки, а навпаки сплачуючи від своєї діяльності різного роду податки.

За останні роки було багато змін внесено у Закони України, які обмежували права користувачів мисливських угідь, навантажуючи на них все більше обов’язків. Прикладом цього є зміни у Закони України «Про природно- заповідний фонд України», «Про мисливське господарство та полювання», «Про захист тварин від жорстокого поводження», Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» та ще цілого ряду положень та інструкцій.

На даний час у Верховній Раді України зареєстровані законопроекти №2232; 2351; 2448; 0870, що остаточно можуть знищити мисливську галузь, а заодно і позбавити права на законне полювання кількасот тисяч наших законослухняних громадян, які перебуваючи у складі мисливських товариств сумлінно дотримуються усіх вимог чинного законодавства.

Зараз представники мисливської галузі, намагаються донести до  суспільства повну та детальну інформацію, чим саме займаються користувачі мисливських угідь різних форм власності в Україні, які завдання вони виконують, і яку стабільність вони забезпечують. А також об’єктивно показують причини, від яких стає менше звірів, птахів, і не тільки мисливських, а і інших видів та популяцій. Як приклад можна навести ті епізоотії, які привели до прийняття рішення про депопуляцію дикого кабана; вплив агропромислового комплексу на чисельність зайця-русака, куріпки; ведення лісового господарства на стацію перебування копитних звірів; продаж нарізної зброї та приладів нічного бачення, тепловізорів на чисельність лося, оленя, козулі, кабана; ветеринарні вимоги на чисельність лисиці червоної; заборона регулювання чисельності на територіях природно-заповідного фонду - на епізоотичну ситуацію; випалювання пожнивних залишків та сухої рослинності - на птахів і зайців; зміна кліматичних умов по відношенню до водно-болотних об’єктів - на стацію перебування пернатої дичини, водоплавної та  копитних, це далеко не весь перелік причин, які ні в якій мірі не відносяться до компетенції користувачів мисливських угідь, а тим паче мисливців.

Дається взнаки відсутність єдиного координаційного центру на  державному рівні, який би формував виваженудержавну політику у плані ведення мисливської галузі, і як основної її складової - мисливського господарства, не будучи при цьому придатком якогось міністерства, а самостійним комітетом, наділеним  необхідними повноваженнями.

Слід також зазначити, що повна заборона законного полювання  для мисливських господарств навряд чи стане перешкодою для  існування такого явища як браконьєрство. Адже браконьєри жодних правил не дотримуються та по хижацькому нищать природу. Як наша держава сьогодні реально зможе боротися із браконьєрством, які для цього у держави є на даний час необхідні ресурси та дієві правові інструменти? Безперечним є той факт, що саме мисливські господарства сьогодні несуть на своїх плечах основний тягар  щоденної тяжкої, а часом і небезпечної роботи по протистоянню і запобіганню проявам браконьєрства.

Мисливські колективи - це сотні тисяч свідомих, організованих і небайдужих людей, які постійно доводять свою відданість законодавчо встановленим правилам у мисливській галузі і конкретно у веденні  господарства та полювання, основною метою якого є охорона, відтворення та раціональне використанні певної частини диких звірів і птахів з метою регулювання їх чисельності.

Тому закликаємо шановних законотворців діяти по державницькому мудро і зважено, дослухатися до обґрунтованої думки сотень тисяч учасників Українського товариства мисливців і рибалок і не допустити прийняття у Верховній Раді України зареєстрованих законопроектів №2232; 2351;2448; 0870.

 У своїй нинішній редакції подібні законопроекти остаточно і безповоротно можуть знищити мисливську галузь і завдати непоправної шкоди десятиліттями відпрацьованому механізму охорони, відтворення та раціонального використання відповідних природних ресурсів.УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( тридцята друга  сесія  районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

6 березня 2020 року

”.

Про внесення змін до  показників районного бюджету на 2020 рік

 

   Керуючись статтею 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » та статтями 23,78  Бюджетного кодексу України

 

                                                  РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до  показників районного бюджету на 2020 рік  відповідно додатків 1-6 .

    2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики , бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад,управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селиш району.

         3.Додатки  1-6  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

Голова районної    ради                                                             Ю.Б. Марченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до рішення сесії районної  ради

 

 

 

 

від 6 березня 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів

районного  бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

16309200000

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

40000000

Офіційні трансферти  

938 700,00

893 700,00

45 000,00

45 000,00

41000000

Від органів державного управління  

938 700,00

893 700,00

45 000,00

45 000,00

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

818 800,00

818 800,00

0,00

0,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

818 800,00

818 800,00

0,00

0,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

119 900,00

74 900,00

45 000,00

45 000,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

119 900,00

74 900,00

45 000,00

45 000,00

X

Разом доходів

938 700,00

893 700,00

45 000,00

45 000,00

 

 

Додаток 2

до рішення сесії районно  ради

від 6 березня 2020 року

ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ
районного  бюджету на 2020 рік


16309200000

(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

315 083,71

315 083,71

0,00

0,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

315 083,71

315 083,71

0,00

0,00

208100

На початок періоду

315 083,71

315 083,71

0,00

0,00

X

Загальне фінансування

315 083,71

315 083,71

0,00

0,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000

Фінансування за активними операціями

315 083,71

315 083,71

0,00

0,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

315 083,71

315 083,71

0,00

0,00

602100

На початок періоду

315 083,71

315 083,71

0,00

0,00

X

Загальне фінансування

315 083,71

315 083,71

0,00

0,00