УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про  районний бюджет  на 2019 рік

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», розглянувши пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА   ВИРІШИЛА

 

1.Визначити на 2019 рік:

- доходи районного бюджету  бюджету у сумі 94162124 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 93701124 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету 461000  гривень, згідно з додатком  1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 94162124 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 93683124 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету 479000 гривень.

- повернення кредитів  до спеціального фонду районного бюджету у сумі 40000 гривень  згідно з додатком 4  до цього рішення;

- надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі       40000  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

-профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 18000 гривень, згідно з додатком 2  до цього рішення;

-дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі 18000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний  залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі       50000 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити міжбюджетні трансферти  згідно з додатком 5 до цього рішення.

           Райдержадміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів здержавного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у періоді між  сесіями районної ради за погодженим з постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та з наступним внесенням  змін до рішення про районний бюджет відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного Кодексу України.

4.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів  на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм в сумі  8652655 гривень, згідно з дотатком 7 до цього рішення.

6.Установити, що в загальному фонді районного  бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею  64 Бюджетного Кодексу України та трансферти, визначені  статями 97,101 Бюджетьного Кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71Бюджетного Кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного Кодексу України.

7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на  2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1  Бюджетного Кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 69  1  Бюджетного Кодексу України.

3) у чатині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 69 1  Бюджетного Кодексу України.

         8.Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69 1, частини   першої статті 71  Бюджетного Кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного Кодексу України.

9.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного Кодексу України захищеними видками районного бюджету видатки загального фонду:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата енергосервісу.

10.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням  захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного Кодексу України  стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набуття чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства а саме:

        здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами  та показниками, бюджетні призначення  щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України до 15 березня 2020 року;

      оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх  затвердження;

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за  кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.

12.У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо  за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за  рішенням районної державної адміністрації погодженим з постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

13.Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року.

         14.Додатки 1-7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15.Відповідно до частини першої статті 28 Бюджетного Кодексу України фінансовому управлінню оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня  його прийняття в газеті «Козельщинські вісті».

16.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 

 

 

Голова  районної ради                                                  Ю.Б. Марченко 

 

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету  на 2018 рік

 

     Відповідно до ст. 92 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

         1.Прийняти з бюджетів сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад Козельщинського району міжбюджетні трансферти  згідно додатку 1 (додається).

         2.Доручити голові районної ради Марченку Ю.Б. підписати договори про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету із сільськими, селищними радами Козельщинського району.

         3.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.

 

 

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

Про комплексну Програму підтримкиучасників антитерористичної операції тачленів їх сімей – мешканців Козельщинського районуна 2019 рік

 

Керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців Козельщинського району, розглянувши матеріли подані райдержадміністрацією, рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

          1.Інформацію начальника управління  соціального захисту населення райдержадміністрації Жайворонка І.В., про необхідність прийняття комплексної Програми підтримки  учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського району на 2019 рік, взяти до відома

2.Затвердити комплексну Програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського району на 2019 рік (додається).

         3.Організацію даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації та управління соціального захисту населення   райдержадміністрації, контроль за виконанням – на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною  власністю територіальних  громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з  питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури  соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язку з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 Голова районної ради                                                        Ю.Б. МарченкоУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про районну комплексну Програму «Турбота»

на 2019-2020 роки.

 

Керуючись Конституцією України, п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши матеріали з даного питання подані райдержадміністрацією, рекомендації постійних комісій районної ради,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію начальника управління  соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації Жайворонка І.В. про необхідність прийняття районної комплексної  Програми «Турбота» на 2019-2020 роки. взяти до відома.

2.Затвердити районну комплексну Програму «Турбота» на 2019-2020 роки (додається)

3.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації та управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, контроль за виконанням – на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власність територіальних громад сіл і селищ району та постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язку з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                              Ю.Б.Марченко

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії  районної ради шостого скликання від 21.12.2012 року «Про заходи щодо забезпечення виконання рішення сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 20.11.2012 року «Про створення комунального закладу «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги  Козельщинської районної ради Полтавської області»

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000 року №33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я», розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради і Козельщинською центральною районною лікарнею, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації щодо необхідності упорядкування штатних розписів медичної установи району та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію  головного лікаря Козельщинської центральної районної лікарні Колеснікова С.І. та головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради  Явтушенко О.В., взяти до відома.

2.Внести зміни до  рішення вісімнадцятої сесії  районної ради шостого скликання від 21.12.2012 року «Про заходи щодо забезпечення виконання рішення сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 20.11.2012 року «Про створення комунального закладу «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги Козельщинської районної ради Полтавської області», а саме:

2.1. Пункт 3 даного рішення викласти в новій редакції:

«3. Затвердити загальну кількість штатних посад:

- Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради   та його структурних підрозділів 109 одиниць з 01.01.2013 року, 110,5 одиниць з 05.03.2013 року, 115 одиниць з 01.05.2013 року, 120 одиниць з 06.04.2015 року, 121 одиниця з 27.02.2017 року, 127 одиниць з 01.01.2018 року, з 01.06.2018 року – 112 одиниць, з 01.12.2018 року - 85,25 одиниць;

- Козельщинської центральної районної лікарні – 242 одиниці з 01.01.2013 року, 240,5 одиниці з 05.03.2013 року, 236 одиниць з 01.05.2013 року, 231 одиниця з 06.04.2015 року,  194,5 одиниць з 27.02.2017 року, 193,0 одиниць з 12.12.2018 року». 

          3.В зв’язку з прийняттям даного рішення, вважати таким, що втратило чинність рішення  двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 20.07.2018 року «Про внесення змін до рішення від 08.12.2016 року одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про заходи щодо забезпечення виконання рішення сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання «Про створення комунального закладу «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги Козельщинської районної ради Полтавської області» від 20.11.2012 року».

          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова  районної ради                                                             Ю.Б. Марченко

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про надання згоди на безоплатну передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні на баланс  Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський  Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради

 

 Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання медичних послуг населенню району, розглянувши матеріали подані  Комунальним некомерційним підприємством  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради і Козельщинською центральною районною лікарнею, пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації щодо ефективного використання комунального майна за цільовим призначенням та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

        1.Інформацію головного лікаря Козельщинської центральної районної лікарні Колеснікова С.І. та головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради  Явтушенко О.В., взяти до відома.

        2.Надати згоду на безоплатну передачу майна (Додаток 1) спільної  власності  територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на  балансі Козельщинської центральної районної лікарні  на баланс Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Козельщинської районної ради.

        3.Створити комісію з передачі вказаного майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (Додаток № 2). Прийняття-передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний термін до Козельщинської районної ради відповідні акти.

        4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                                           Ю.Б. Марченко 

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про внесення змін до рішення двадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району» від 18.05.2018 року

 

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом законів про працю України, постановою Кабінету Міністрів України № 642 від 16 жовтня 2014 року «Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», пп. 4,5,7 Положення про контракт з керівником підприємства, установи, організації (закладу), які належать до спільної власності територіальних громад району, при прийнятті (найманні) на роботу, затвердженого рішенням десятої сесії четвертого скликання районної ради від 23.06.2004 року з наступними змінами і доповненнями, пп. 2,3 Порядку укладення контрактів та призначення на посаду і звільнення керівників підприємств, установ, організацій (закладів), що є в спільній власності територіальних громад району, затвердженого рішенням десятої сесії четвертого скликання районної ради від 23.06.2004 року з наступними змінами і доповненнями, відповідно до рішення двадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району» від 18.05.2018 року, контракту від 18.05.2018 року, додаткової угоди №1 до контракту від 18.05.2018 року, рішення позачергової двадцять другої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження передавального акту про передачу від Козельщинського центру первинної медико-санітарної допомоги до Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради майна та майнових прав від 30.07.2018 року, враховуючи необхідність забезпечення належного функціонування й управління Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико- санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, розглянувши заяву Явтушенко О.В., пропозиції і подання Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 

1.Інформацію головного лікаря  Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради Явтушенко О.В., взяти до уваги.

              2.Внести зміни до рішення двадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району» від 18.05.2018 року, а саме:

«п.З. Укласти трудовий контракт з Явтушенко Ольгою Вячеславівною на посаді головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради строком на 5 років».

              3.У зв’язку з прийняттям даного рішення, внести відповідні зміни до раніше укладеного контракту від 18.05.2018 року із вказаним керівником, шляхом укладання додаткової угоди до вищезазначеного трудового контракту (додається).

4.Вважати таким, що втратило чинність, рішення позачергової двадцять другої сесії районної ради сьомого скликання від 30.07.2018 року «Про внесення змін до рішення двадцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району» від 18.05.2018 року.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно- фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко

 

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про районну комплексну Програму підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги  на засадах сімейної медицини на 2019-2020  роки

 

         Керуючись пунктом  22  частини 1 статті 26 та частини 1 статті  59 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», з метою забезпечення надання повноцінної належної медичної допомоги, роботи медичного закладу на території Козельщинського району  та підвищення якості надання медичних послуг первинного рівня жителям Козельщинського  району, розглянувши матеріали, надані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради Явтушенко О.В., взяти до відома.

2.Затвердити районну комплексну Програму підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини   на 2019-2020 роки (додається).

3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  забезпечити виконання заходів, передбаченою районною комплексною Програмою підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги  на засадах сімейної медицини на 2019-2020  роки.

4.Фнансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації  при формуванні  районного бюджету передбачити кошти на виконання заходів районної програми підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги  на засадах сімейної медицини на 2019-2020  роки.

 5.Рекомендувати сільським і селищним головам розробити відповідні програми підтримки розвитку закладів охорони здоров’я в сільській місцевості на 2019-2020 роки  та  при формуванні  бюджету передбачити кошти на виконання заходів районної Програми.

6.Визначити головним розпорядником коштів програми фінансове управління держадміністрації, відповідальним виконавцем – Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

 

Голова районної ради                                                                Ю.Б. Марченко

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Козельщинського району на 2019 рік

 

Відповідно до пункту  3 статті 56  Закону України   «Про освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», частини 5 статті 35 Закону  України «Про дошкільну освіту»,  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від 26 серпня 2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності  дошкільних та інтернатних навчальних закладів (зі змінами), від                    22 листопада 2004  року  №1591 «Про затвердження Порядку  надання  послуг  з харчування дітей у дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних  закладах,  операції  з  надання  яких звільняються   від обкладання податком  на  додану вартість» (зі змінами), пунктів 1,5 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів  у  загальноосвітніх та  професійно-технічних навчальних закладах, операцій  з надання  яких  звільняються від  обкладення  податком на додану вартість, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України   від 02 лютого  2011  року  №16 (із змінами),  Порядку встановлення  плати для батьків за перебування  дітей у державних  і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах,  затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України  06  грудня  2002 року  за  № 953/7241 (із змінами), пунктів  2.5, 2.6 комплексної Програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції та членів  їх  сімей-мешканців Козельщинського району на 2019 рік, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  забезпечення  належного рівня організації   харчування вихованців, учнів  закладів  дошкільної  та загальної  середньої  освіти  району, розглянувши клопотання відділу освіти, сім’ї та молоді, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію в.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Стрілець Н.Я., взяти до відома.

2.Встановити вартість харчування однієї дитини за один день перебуванняу закладах загальної середньої освіти Козельщинського району у розмірі 12,00 грн.;

 у закладах дошкільної освіти Козельщинського району з режимом роботи 10,5 годин, у розмірі:

26,00 грн. для дітей віком від 1 року до 3 років,

30,00 грн. для дітей віком від 3 років до 6 (7) років;

з моменту прийняття рішення.

         3. Встановити вартість харчування однієї дитини під час проведення відпочинкових змін у закладах загальної середньої освіти Козельщинського району в розмірі 20, 00грн.

         4. Забезпечити безоплатним одноразовим  харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти Козельщинського району:

– 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;

–1-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції;

– з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

– з числа дітей з інвалідністю;

– з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

– з числа дітей із сімей, які отримують допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

5.По закладах дошкільної освіти:

5.1. Встановити батьківську плату відповідно  до затвердженої вартості дітодня за фактичні дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти в розмірі 40%.

5.2.Звільнити батьків, або осіб, які їх заміняють від батьківської плати у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал, з урахуванням індексу зростання цін, не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України.

5.3.Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють, від сплати за харчування дітей-інвалідів, які відвідують заклад дошкільної освіти, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є учасниками АТО, дітей, батьки яких є переселенцями з тимчасово окупованої території Донецької, Луганської областей.

5.4.Розмір плати за харчування однієї дитини за один день перебування для батьків, в сім’ях яких виховується 3 і більше дітей, зменшити на 50%.

6.Збільшити витрати на харчування дітей у закладах дошкільної освітив літній оздоровчий період з 01 червня 2019 року по 31 серпня 2019 року на 10% для придбання свіжих овочів і фруктів.

7.З осіб, які не подали необхідні документи щодо звільнення від сплати або зменшення розміру плати, оплата здійснюється в розмірі, визначеному пунктом 2 цього рішення.

8.Харчування дітей закладів дошкільної та загальної середньої освіти здійснювати в межах бюджетних призначень, передбачених у бюджеті району на відповідний бюджетний період. 

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                                    Ю.Б. Марченко

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про затвердження комплексної Програми розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2019-2020 роки.

 

Керуючись ч.2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  ст. 64-67, 79  Закону України  «Про освіту», розглянувши клопотання відділу освіти, сім’ї та молоді, пропозиції райдержадміністрації та враховуючи рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію в.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Стрілець Н.Я., взяти до відома.

2.Затвердити комплексну Програму розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2019-2020 роки (додається).

         3.Дозволити райдержадміністрації, виходячи з уточнень відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, вносити відповідні зміни до заходів Програми із наступним затвердженням їх на сесії районної ради.

4.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян,засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                              Ю.Б. МарченкоУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Козельщинському районі на 2019-2020 роки

 

 

          Відповідно до розділу ХІ «Місцеве самоврядування» Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 року, Указу Президента України від 30 серпня 2001 року «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», розглянувши рекомендації постійних комісій,

 

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

            

          1.Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М. взяти до відома.

         2.Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування у Козельщинському районі на 2019-2020 роки (додається).

         3.Організацію виконання рішення покласти на виконавчий апарат районної ради, контроль за виконанням – на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                     Ю.Б. МарченкоУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про внесення змін до рішення позачергової дев’ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26 січня 2018 року «Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату Козельщинської районної ради»

 

            Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради, враховуючи пропозиції голови районної ради, рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1.Інформацію керуючого справами районної ради  Черепа Ю.М., про необхідність внесення змін та затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату Козельщинської районної ради сьомого скликання, взяти до відома.

  2. Внести зміни до рішення позачергової дев’ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26 січня 2018 року «Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату Козельщинської районної ради», а саме: затвердити з 01 січня 2019 року структуру та штатну чисельність виконавчого апарату Козельщинської районної ради сьомого скликання у новій редакції (додається).

3.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійні комісії районної ради мандатну, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування та з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.  

 

Голова   районної ради                                              Ю.Б. Марченко   

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про  затвердження базової мережі  закладів культури в Козельщинському районі

 

            Відповідно до ст. 142 Конституції України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, рішення районної ради  від  06.04.2012  року №16/3 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 року №984 «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури», рішення районної ради від 16.06.1998 року №2/4 та від 11.12.2008 року №24/12 «Про делегування окремих повноважень районної ради районній державній адміністрації», ст. 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, ст. 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення належного бюджетного фінансування та надання якісних соціальних послуг, рішення двадцять третьої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання  від  25.09.2018 року «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до  спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської  об’єднаної територіальної громади», рішення тринадцятої сесії Новогалещинської селищної ради сьомого скликання від 23.11.2018 року «Про клопотання щодо передачі бюджетних установ закладів культури та їх майна із спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Новогалещинської територіальної громади», з метою впорядкування  базової мережі  закладів культури  району, враховуючи лист Новогалещинської селищної ради про прийом на роботу з 01.02.2019 року в порядку переведення працівників Новогалещинського селищного будинку культури, згідно поданих ними заяв, враховуючи заяви працівників, розглянувши пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію заступника голови Козельщинської райдержадміністрації Тригубенко С.В., взяти до відома.

2.З 01.02.2018 року  вилучити з базової мережі закладів культури в Козельщинському районі Новогалещинський селищний будинок культури, що знаходиться у підпорядкуванні відділу культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації та передати майно (додаток 1), що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить  до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Новогалещинської об’єднаної територіальної громадина баланс виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради.

3.Визначити, що Новогалещинський селищний будинок культури та закріплене за ним майно передається із спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Новогалещинської об’єднаної територіальної громадина баланс виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради за умови прийняття нею відповідного рішення, зі збереженням цільового призначення.

         4.Процедуру безоплатної передачі-прийому у комунальну власність Новогалещинської об’єднаної територіальної громади Новогалещинського селищного будинку культури, що знаходиться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації  та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, провести відповідно до вимог діючого законодавства.

5.Створити комісію з безоплатної передачі-прийому Новогалещинського селищного будинку культури, що знаходиться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації  та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до  спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, у комунальну власність Новогалещинської об’єднаної територіальної громади згідно з  додатком 2.

6.Комісії по безоплатній передачі-прийому Новогалещинського селищного будинку культури, що знаходиться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району, подати на затвердження сесії районної ради акти прийому-передачі Новогалещинського селищного будинку культури, що знаходиться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації  та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Новогалещинської об’єднаної територіальної громади.

7.Відділу культури і туризму  Козельщинської райдержадміністрації:  

7.1.Підготувати майно Новогалещинського селищного будинку культури,  згідно з додатком 1 для безоплатної передачі-прийому.

7.2. Урегулювати трудові відносини працівників закладу культури, що передається, у відповідності до положень Кодексу законів про працю України.

7.3.Після оформлення документів про передачу Новогалещинського селищного будинку культури, що знаходиться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району, внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку.

7.4.Здійснити необхідні організаційно-правові заходи щодо передачі-прийому Новогалещинського селищного будинку культури, що знаходиться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до  спільної власності територіальних громад сіл і селищ  Козельщинського району, у комунальну власність Новогалещинської  об’єднаної територіальної громади.

8.Затвердити базову мережу закладів культури в Козельщинському районі станом на 01.01.2019 року (Додаток 3) та станом на 01.02.2019 року (Додаток 4)

9.У зв’язку з прийняттям цього рішення вважати такими, що втратили чинність рішення двадцять третьої сесії районної ради шостого скликання від 05.11.2013 року «Про затвердження базової мережі закладів культури в Козельщинському районі» та рішення двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 20.07.2018 року «Про заходи з організації роботи Василівського сільського будинку культури».

10.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.    

 

 

Голова  районної  ради                                                              Ю.Б. Марченко

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про передачу коштів виконавчому комітету

Козельщинської селищної ради

 

        Відповідно до ст. 142 Конституції України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, рішення районної ради  від  06.04.2012  року №16/3 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», рішення районної ради від 16.06.1998 року № 2/4 та від 11.12.2008 року № 24/12 «Про делегування окремих повноважень районної ради районній державній адміністрації», ст. 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, ст. 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу України, рішення двадцять третьої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання  від 25.09.2018 року «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до  спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади», розглянувши матеріали, надані комісією по безоплатній передачі бюджетних установ закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію заступника голови Козельщинської райдержадміністрації Тригубенко С.В., про необхідність передачі коштів виконавчому комітету Козельщинської селищної ради, взяти до відома.

2.Передати виконавчому комітету Козельщинської селищної ради кошти, отримані як плата за послуги:    

          1014040 в сумі – 1405,18 грн.

         1014060 в сумі – 7885,87 грн.

         1011100 (батьківська плата за навчання) в сумі -  8850,95 грн.

         3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту,  духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                                      Ю.Б.Марченко

 УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про  районну Програму розвитку

архівної  справи  на 2019 рік

 

Керуючись статтею 37 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року №957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», розглянувши подані матеріали комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району», пропозиції Козельщинської райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію директора комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району» Сергієнко Г.В., взяти до відома.

2.Затвердити районну Програму розвитку архівної справи на 2019 рік (додається).

3. Фінансування заходів, передбачених районною Програмою, проводити  за рахунок коштів  районного  бюджету та бюджетів сільських і селищних рад.

4.Фінансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації (Сокологорська А.М.) забезпечувати своєчасне виділення коштів на виконання районної Програми.

5.Рекомендувати Козельщинській райдержадміністрації звернути увагу арбітражних керуючих, ліквідаційних комісій, які працюють на території району, на обов’язковість формування та передачі  належно оформленої документації до комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району».

6.Зобов’язати начальника архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації Фидрю Т.В. та директора комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району» Сергієнко Г.В. інформувати про хід виконання районної Програми розвитку архівної справи  на 2019 рік та використання коштів.

7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

  

 

Голова  районної  ради                                                           Ю.Б. МарченкоУКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова двадцять п’ята сесія

районної ради сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 28 грудня 2018 року

 

Про звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності врегулювання питання оптимізації (зміни графіка роботи) поштових відділень на території Козельщинського району Полтавської області

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції депутатів районної ради та рекомендації постійних комісій,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію депутата районної ради  Боровицького Б.В.,  взяти до відома.

2.Прийняти  звернення депутатів Козельщинської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності врегулювання питання оптимізації (зміни графіка роботи) поштових відділень на території Козельщинського району Полтавської області

(додається).

3.Звернення надіслати до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну         комісію районної ради мандатну, з питань  депутатської діяльності і етики, законності,  правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків з органами місцевого самоврядування.   

 

Голова районної ради                                                                 Ю.Б. Марченко