УКРАЇНА
                      КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                     (позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                            Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року
 
Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня»  Козельщинської районної ради
Полтавської області на 2020 рік

Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», розглянувши матеріали, подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

                                              РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.
2.Затвердити Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2020 рік  (Додаток 1).
3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І. забезпечити своєчасне складання, подання на розгляд звітності про його  виконання.
4.Фінансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації Полтавської області забезпечити щоквартальне проведення аналізу стану виконання Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                 Ю.Б. Марченко

 
                            Пояснювальна записка до фінансового плану на 2020 рік
 Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області.

 Головними пріоритетами Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  є забезпечення комплексного підходу до зміцнення здоров’я, профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення ефективного контролю за перебігом захворювань та запобігання їх несприятливим наслідкам, підвищення рівня благополуччя громадян, формування ефективної системи надання медичних послуг, яка забезпечувала б загальне охоплення доступною та якісною, а відтак безпечною медичною допомогою.

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області обслуговує 18чоловік населення.

Для надання вторинної стаціонарної медичної допомоги КНП «Козельщинська ЦРЛ»  розгорнуто 70 ліжок, в тому числі:

-          соматичне відділення – 41 ліжко, з них: терапевтичні  - 29 ліжок, неврологічні – 8 ліжок, дитячі – 4 ліжка;

-          хірургічно-гінекологічне відділення – 29 ліжок, із них: хірургічні – 18 ліжок, травматологічні – 6 ліжок, гінекологічні  - 4 ліжка, патології вагітних – 1 ліжко.  

Але все більше ми розуміємо, що не від кількості ліжок  залежить здоров’я людей і демографічні показники. Кожна людина хоче, щоб  за короткий проміжок часу було поставлено правильний діагноз і призначене якісне лікування. Для цього, в першу чергу, необхідна наявність сучасної апаратури, інструментарію, лабораторного оснащення, кваліфікація медпрацівників, дотримання протоколів. Крім стаціонару  при райлікарні функціонує  поліклініка на  300 відвідувань в зміну, де ведеться прийом по  16 спеціальностях.

            КНП «Козельщинська ЦРЛ» акредитована і підтвердила І акредитаційну категорію, має ліцензію на медичну практику та ліцензію по наркотиках.

Кількість штатних посад по КНП «Козельщинська центральна районна лікарня»  становить 169,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                     -  34,75 шт.од.;

середній медперсонал         -  65,5 шт.од;

молодший  медперсонал     -  31,50 шт. од.;

інший персонал                    -  37,75 шт. од.

Відповідно до Постанови КМУ від 27 лютого 2019 р. N 131 Деякі питання здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області» КНП Козельщинська ЦРЛ укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

 КНП «Козельщинська центральна районна лікарня» на 2020  рік планує отримати  бюджетних асигнувань в сумі 11164,8 тис. грн в тому числі: 10912,8 тис. грн від Національної служби здоров’я  України.

Надходження спеціального фонду складають 252,0 тис.грн., в тому числі:

-          242,0 тис.грн. – надходження від медичних послуг, а саме: 242,0 тис.грн. надходження від медичних послуг у 1- 4 кварталах року;

-          10,0 тис.грн – надходження від оренди.

          Дохідна частина фінансового плану на  2020 рік;

рядок 110 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – кошти що планується отримати згідно Договору про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій від НСЗУ – 10912,8 тис. грн.,

- дохід від операційної оренди активів становить 10,0 тис. грн. 

- дохід від медичних послуг – 242,0 тис. грн. 

Усього доходів 11164,8 тис. грн.

          Собівартість реалізованої продукції товарів, робіт, послуг.

рядок 200 «Заробітна плата»  - 8511,9 тис.грн.

«Нарахування на оплату праці» - 2400,9 тис.грн.

Рядок 210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 30,0 тис. грн.

Рядок 220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 30,0 тис. грн.

Рядок 230 «Продукти харчування» - 5,0 тис.грн.

Рядок 240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 30,0 тис.грн.

 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»:

Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 1,0 тис.грн.

Рядок 273 «Оплата електроенергії» – 45,0 тис. грн.;

Рядок 274 «Оплата природного газу» – 60,0 тис. грн.

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» (стаття витрат включає в себе видатки на пільгові пенсії – 51,0 тис.грн.  .

Усього видатків  11164,8 тис.грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

 

В.о. головного лікаря                                                                                                А.В. Хоменко

 

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)

Прогноз на поточний рік

Плановий рік  (усього)

У тому числі за кварталами планового року

 

 

 

 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

 

5

7

8

9

10

I. Формування фінансових результатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

110

          14 086,1

 

 

           10 912,8

              2 728,2

                  2 728,2

               2 728,2

                   2 728,2

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки

120

 

 

 

                       -

 

 

 

 

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:

121

 

 

 

                       -

 

 

 

 

"Цукровий і та нецукровий діабет"

122

 

 

 

                       -

 

 

 

 

Інші доходи, у т.ч.:

130

 

 

 

                       -

 

 

 

 

дохід від операційної оренди активів

131

 

 

 

                  10,0

2,5

                         2,5

                      2,5

                          2,5

дохід від медичних послуг

132

 

 

 

                242,0

60,5

                       60,5

                    60,5

                        60,5

дохід від реалізації необоротних активів

133

 

 

 

                       -

 

 

 

 

доручення

 

 

 

 

                       -

 

 

 

 

безкош, гумун.

 

 

 

 

 

 

 

                          -

                              -

Усього доходів

 

        14 086,10

 

                            -

           11 164,8

             2 791,2

                2 791,2

              2 791,2

                 2 791,2

Собівартість реалізованої продукції(товарів. Робіт. Послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

200

          10 412,4

 

 

             8 511,9

              2 127,9

                  2 128,0

               2 128,0

                   2 128,0

Нарахування на оплату праці

 

            2 026,2

 

 

             2 400,9

                 600,3

                     600,3

                  600,0

                      600,3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

210

               314,4

 

 

                  30,0

                     7,5

                         7,5

                      7,5

                          7,5

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

220

               132,0

 

 

                  30,0

                     7,5

                         7,5

                      7,5

                          7,5

Продукти харчування

230

                 50,0

 

 

                    5,0

                     1,3

                         1,3

                      1,2

                          1,2

Оплата послуг (крім комунальних)

240

               178,6

 

 

                  30,0

                     7,5

                         7,5

                      7,5

                          7,5

Видатки на відрядження

250

                   5,0

 

 

                       -

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:

270

                  911

 

 

                       -

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

271

 

 

 

                       -

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

272

                   3,0

 

 

                    1,0

                     0,3

                         0,3

                      0,2

                          0,2

Оплата електроенергії

273

               343,0

 

 

                  45,0

                   11,3

                       11,3

                    11,2

                        11,2

Оплата природного газу

274

               565,0

 

 

                  60,0

                   15,0

                       15,0

                    15,0

                        15,0

Оплата інших енергоносіїв

275

                       -

 

 

                       -

 

 

 

 

Оплата енергосервісу

276

                       -

 

 

                       -

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

280

                   6,0

 

 

                       -

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

290

                    51

 

 

                  51,0

                   12,8

                       12,8

                    12,7

                        12,7

Інші поточні видатки

300

 

 

 

                       -

 

 

 

 

Амортизація

310

 

 

 

                       -

 

 

 

 

Інші видатки, у т.ч.

320

 

 

 

                       -

 

 

 

 

назва

330

 

 

 

                       -

 

 

 

 

Усього видатків

340

        14 086,1

                            -

 

           11 164,8

             2 791,4

                2 791,5

              2 790,8

                 2 791,1

Операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати

400

        1 407,4  

 

 

               65,0  

                16,3  

                    16,3  

                 16,2  

                     16,2  

Витрати на оплату праці

410

           10 412

 

 

         8 511,9  

           2 127,9  

              2 128,0  

            2 128,0  

               2 128,0  

Нарахування на оплату праці

420

              2 026

 

 

         2 400,9  

              600,3  

                 600,3  

               600,0  

                   600,3  

Амортизація

430

 

 

 

                    -   

                      -   

                         -   

                       -   

                           -   

Інші операційні витрати

440

            240,1  

 

 

            187,0  

                46,8  

                    46,8  

                 46,7  

                     46,7  

 

4414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього видатків

443

      14 086,1  

 

 

       11 164,8  

           2 791,3  

              2 791,4  

            2 790,9  

               2 791,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Інвестиційна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

3010

              182,0

 

 

 

 

 

 

 

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

3011

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції, у т.ч.:

3020

              182,0

 

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

3021

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

3022

              182,0

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

3023

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

3024

 

 

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

3025

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

3026

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

 

          14 268,1

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

 

        14 268,1

                            -

 

         11 164,8

              2 791,3

                  2 791,4

               2 790,9

                   2 791,2

Нерозриділені доходи

 

                       -

 

                            -

 

 

 

 

 

IV. Фінансова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

4011

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

4012

 

 

 

 

 

 

 

 

депозити

4013

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

4030

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

4031

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

4032

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

4033

 

 

 

 

 

 

 

 

депозити

4040

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ввввааа

7010

 

 

 

 

 

  

 

 

Штатна численість працівників

7011

             169,50

 

 

 

 

                   169,50

                169,50

                    169,50

Керівник

7012

                   1,0

 

 

 

 

                       1,00

                    1,00

                        1,00

Лікарі

7013

                 33,8

 

 

 

 

                     33,75

                  33,75

                      33,75

Середній медичний персонал

7015

                 65,5

 

 

 

 

                     65,50

                  65,50

                      65,50

Молодший медичний персонал

7016

31,50

 

 

 

 

31,50

31,50

31,50

Інший персонал

7020

37,75

 

 

 

 

37,75

37,75

37,75

Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:

7041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

 

 

Хоменко А.В.

 

В.о.головного лікаря

 

               (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року

Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня»  Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019 рік» від 07.05.2019 року

 Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», розглянувши матеріали, подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

                                            РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  Колеснікова С.І., взяти до відома.
2.Внестизміни до рішення двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019 рік» від 07.05.2019 рік, а саме:
Додаток 1 «Фінансовий план підприємства на 2019 рік» до вказаного рішення, викласти в новій редакції (додається).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                                 Ю.Б. Марченко


           Пояснювальна записка до змін по фінансового плану на  4 квартал 2019 року
 Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області.

 Головними пріоритетами Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  є забезпечення комплексного підходу до зміцнення здоров’я, профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення ефективного контролю за перебігом захворювань та запобігання їх несприятливим наслідкам, підвищення рівня благополуччя громадян, формування ефективної системи надання медичних послуг, яка забезпечувала б загальне охоплення доступною та якісною, а відтак безпечною медичною допомогою.

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області обслуговує 19115 чоловік населення.

Для надання вторинної стаціонарної медичної допомоги КНП «Козельщинська ЦРЛ»  розгорнуто 70 ліжок, в тому числі:

-          соматичне відділення – 41 ліжко, з них: терапевтичні  - 29 ліжок, неврологічні – 8 ліжок, дитячі – 4 ліжка;

-          хірургічно-гінекологічне відділення – 29 ліжок, із них: хірургічні – 18 ліжок, травматологічні – 6 ліжок, гінекологічні  - 4 ліжка, патології вагітних – 1 ліжко.  

Але все більше ми розуміємо, що не від кількості ліжок  залежить здоров’я людей і демографічні показники. Кожна людина хоче, щоб  за короткий проміжок часу було поставлено правильний діагноз і призначене якісне лікування. Для цього, в першу чергу, необхідна наявність сучасної апаратури, інструментарію, лабораторного оснащення, кваліфікація медпрацівників, дотримання протоколів. Крім стаціонару  при райлікарні функціонує  поліклініка на  300 відвідувань в зміну, де ведеться прийом по  16 спеціальностях.

            КНП «Козельщинська ЦРЛ» акредитована і підтвердила І акредитаційну категорію, має ліцензію на медичну практику та ліцензію по наркотиках.

Кількість штатних посад по КНП «Козельщинська центральна районна лікарня»  становить 169,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                     -  34,75 шт.од.;

середній медперсонал         -  65,5 шт.од;

молодший  медперсонал     -  31,50 шт. од.;

інший персонал                    -  37,75 шт. од.

Відповідно до Постанови КМУ від 27 лютого 2019 р. N 131 Деякі питання здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області» КНП Козельщинська ЦРЛ укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

 КНП «Козельщинська центральна районна лікарня» на  4 квартал 2019  рік вносе зміни  бюджетних асигнувань в сумі 9997,3 тис. грн.( в зв’язку з виділенням додаткових коштів з місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад та сільських рад на оплату поточних видатків, в т.ч. енергоносіїв) в тому числі: 8 184,90 тис. грн від Національної служби здоров’я  України, 1560,8 тис. грн. кошти місцевих бюджетів, в тому числі:

-          448,3 тис. грн – залишки коштів, виділених з місцевих бюджетів на рахунках в казначействі для оплати енергоносіїв;

-          1,9 тис.грн. - залишки коштів, виділених з місцевих бюджетів на рахунках в казначействі для оплати медикаментів та виробів медичного призначення;

-          10,0 тис.грн. - залишки коштів, виділених з місцевих бюджетів на рахунках в казначействі для оплати препаратів інсуліну по Новогалещинській ОТГ;

-          1100,6 тис. грн. – орієнтовний розрахунок, додаткові кошти районного бюджету, об’єднаних територіальних громад та сільських рад на оплату поточних видатків, в т.ч. енергоносіїв.

Надходження спеціального фонду складають 251,6 тис.грн., в тому числі:

-          242,0 тис.грн. – надходження від медичних послуг, а саме: 150,0 тис.грн. надходження від медичних послуг у 2- 4 кварталах поточного року та 92,0 тис. грн. - залишки коштів на спеціальному рахунку станом на 01.04.2019р.;

-          9,6 тис.грн – надходження від оренди.

          Дохідна частина фінансового плану на  2019 рік;

рядок 110 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – кошти що планується отримати згідно Договору про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій від НСЗУ - 8184,9 тис. грн.,

рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» становить 1560,8 тис. грн.,  а саме, кошти районного бюджету, об’єднаних територіальних громад та сільських рад – 1100,6 тис. грн., 460,2 - залишки коштів, виділених з місцевих бюджетів на рахунках в казначействі для оплати поточних видатків.

Інші доходи, у тому числі:

- дохід від операційної оренди активів становить 9,6 тис. грн. 

- дохід від медичних послуг – 242,0 тис. грн. 

Усього доходів 9997,3 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції товарів, робіт, послуг.

рядок 200 «Заробітна плата»  - 6 903,5 тис.грн.

«Нарахування на оплату праці» - 1 477,5 тис.грн.

Рядок 210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 70,0 тис. грн.

Рядок 220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 70,0 тис. грн.

Рядок 230 «Продукти харчування» - 6,3 тис.грн.

Рядок 240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 76,8 тис.грн.

Рядок 250 «Видатки на відрядження» - 0,6 тис.грн.

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»:

Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 3,0 тис.грн.

Рядок 273 «Оплата електроенергії» – 761,2 тис. грн.;

Рядок 274 «Оплата природного газу» – 568,0 тис. грн.

Рядок 280 «Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (стаття витрат включає в себе оплату податків, оплату за видачу ліцензій) – 5,4 тис. грн.

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» (стаття витрат включає в себе видатки на пільгові пенсії -45,0 тис.грн.  та видатки на придбання препаратів інсуліну жителям Новогалещинської ОТГ- 10,0 тис.грн.) – 55,0 тис. грн.

Усього видатків  9997,3 тис.грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

 В.о. головного лікаря                                                                                                А.В. Хоменко

 

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)

Прогноз на поточний рік

Плановий рік  (усього)

У тому числі за кварталами планового року

 

 

 

 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

 

5

7

8

9

10

I. Формування фінансових результатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

110

          16 883,3

 

 

             8 184,9

 

                  2 728,3

               2 728,3

                   2 728,3

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки

120

 

 

 

             1 560,8

 

                     666,2

                  101,2

                      793,4

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:

121

 

 

 

                       -

 

 

 

 

"Цукровий і та нецукровий діабет"

122

 

 

 

                       -

 

 

 

 

Інші доходи, у т.ч.:

130

 

 

 

                       -

 

 

 

 

дохід від операційної оренди активів

131

 

 

 

                    9,6

 

                         4,8

                      2,4

                          2,4

дохід від медичних послуг

132

 

 

 

                242,0

 

                       82,0

                    80,0

                        80,0

дохід від реалізації необоротних активів

133

 

 

 

                       -

 

 

 

 

доручення

 

 

 

 

                       -

 

 

 

 

безкош, гумун.

 

 

 

 

 

 

 

                          -

                              -

Усього доходів

 

        16 883,30

 

                            -

             9 997,3

                         -

                3 481,3

              2 911,9

                 3 604,1

Собівартість реалізованої продукції(товарів. Робіт. Послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

200

          10 520,5

 

 

             6 903,5

 

                  2 300,0

               2 247,6

                   2 355,9

Нарахування на оплату праці

 

            2 347,8

 

 

             1 477,5

 

                     508,0

                  480,7

                      488,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

210

               621,4

 

 

                  70,0

 

                       20,0

                    20,0

                        30,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

220

            1 130,3

 

 

                  70,0

 

                       30,0

                    20,0

                        20,0

Продукти харчування

230

               125,3

 

 

                    6,3

 

                         1,5

                      2,4

                          2,4

Оплата послуг (крім комунальних)

240

               347,1

 

 

                  76,8

 

                       26,8

                    25,0

                        25,0

Видатки на відрядження

250

                 41,8

 

 

                    0,6

 

                         0,6

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:

270

               1 528

 

 

             1 332,2

 

                     359,0

                    97,2

                      876,0

Оплата теплопостачання

271

 

 

 

                       -

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

272

                   5,3

 

 

                    3,0

 

                         1,0

                      1,0

                          1,0

Оплата електроенергії

273

               517,8

 

 

                761,2

 

                     359,0

                    97,2

                      305,0

Оплата природного газу

274

            1 004,9

 

 

                568,0

 

                     210,0

                          -

                      358,0

Оплата інших енергоносіїв

275

                       -

 

 

                       -

 

 

 

 

Оплата енергосервісу

276

                       -

 

 

                       -

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

280

                   4,7

 

 

                    5,4

 

                         5,4

 

 

Соціальне забезпечення

290

                  209

 

 

                  55,0

 

                       19,0

                    18,0

                        18,0

Інші поточні видатки

300

                      7

 

 

                       -

 

 

 

 

Амортизація

310

 

 

 

                       -

 

 

 

 

Інші видатки, у т.ч.

320

 

 

 

                       -

 

 

 

 

назва

330

 

 

 

                       -

 

 

 

 

Усього видатків

340

        16 883,3

                            -

 

             9 997,3

                         -

                3 481,3

              2 911,9

                 3 604,1

Операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати

400

        3 412,2  

 

 

         1 478,5  

                      -   

                 410,5  

               139,6  

                   928,4  

Витрати на оплату праці

410

           10 521

 

 

         6 903,5  

                      -   

              2 300,0  

            2 247,6  

               2 355,9  

Нарахування на оплату праці

420

              2 348

 

 

         1 477,5  

                      -   

                 508,0  

               480,7  

                   488,8  

Амортизація

430

 

 

 

                    -   

                      -   

                         -   

                       -   

                           -   

Інші операційні витрати

440

            602,8  

 

 

            137,8  

                      -   

                    51,8  

                 43,0  

                     43,0  

 

4414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього видатків

443

      16 883,3  

 

 

         9 997,3  

                      -   

              3 270,3  

            2 910,9  

               3 816,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Інвестиційна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

3010

          1 611,2

 

 

 

 

 

 

 

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

3011

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції, у т.ч.:

3020

          1 611,2

 

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

3021

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

3022

          1 611,2

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

3023

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

3024

 

 

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

3025

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

3026

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

 

          18 494,5

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

 

        18 494,5

                            -

 

           9 997,3

                         -

                  3 270,3

               2 910,9

                   3 816,1

Нерозриділені доходи

 

                       -

 

                            -

 

 

 

 

 

IV. Фінансова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

4011

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

4012

 

 

 

 

 

 

 

 

депозити

4013

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

4030

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

4031

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

4032

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

4033

 

 

 

 

 

 

 

 

депозити

4040

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ввввааа

7010

 

 

 

 

 

  

 

 

Штатна численість працівників

7011

             193,00

 

 

 

 

                   169,50

                169,50

                    169,50

Керівник

7012

                   1,0

 

 

 

 

                       1,00

                    1,00

                        1,00

Лікарі

7013

                 38,5

 

 

 

 

                     33,75

                  33,75

                      33,75

Середній медичний персонал

7015

                 78,0

 

 

 

 

                     65,50

                  65,50

                      65,50

Молодший медичний персонал

7016

35,75

 

 

 

 

31,50

31,50

31,50

Інший персонал

7020

39,75

 

 

 

 

37,75

37,75

37,75

Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:

7041

               507,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

 

 

Хоменко А.В.

 

В.о.головного лікаря

 

               (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                          Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року

Про безоплатну передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, на баланс  Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

         Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради,  пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                               РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

           1.Інформацію  головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І. та головного ліікаря Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради Явтушенко О.В., взяти до відома.
         2.Передати безоплатно майно (Додаток №1) спільної власності  територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, на баланс Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради.
          3.Створити комісію з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (Додаток №2). Прийняття-передачу провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний термін до Козельщинської районної ради відповідний акт прийняття - передачі.
          4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко
  Додаток 1
До рішення  позачергової
тридцятої сесії районної
ради сьомого скликання
від  20.09.2019 року

 Перелік  майна спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області та передається на баланс Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

 
№п/п

   Назва майна

Інвентарний

номер

кількість

Первісна вартість (грн.)

залишкова

вартість (грн.)

1

Шафа скляна

-

1

150,00

-

2

Стіл інструментальний

-

1

100,00

-

3

Стіл однотумбовий

-

3

300,00

-

4

Стерилізатор ГП - 40

10470008

1

2300,00

0,00

                                                             
                                         
                                                                                                                          Додаток № 2
До рішення  позачергової
тридцятої сесії районної
ради сьомого скликання
від  20.09.2019 року
 
Склад комісії з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району:


1.      Колесніков С.І.  - головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - голова комісії (рнопп – 2281007438).

2.      Радочина Т.М. - головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - заступник голови комісії (рнопп -30987172240).

3.       Явтушенко О.В. –  головний  лікар Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради (рнопп – 3232909721). 

4.      Сокологорська В.В. - головний бухгалтер Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  (рнопп - 2201715704 ).

5.      Пуценко С.О.- голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (рнопп -2911901819).

6.  Сірецька М.Ю. - голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп. – 2140008082).

 
УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                             Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року

 Про надання дозволу на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл  і селищ району

Керуючись статтями  43,60   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Методикою  розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27 серпня 2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління  майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23 червня 2004 року», з метою забезпечення реалізації заходів програми «Доступні ліки» та забезпечення населення району препаратами інсуліну, розглянувши матеріали, подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних  комісій,

                                               РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

          1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.

2.Надати Комунальному  некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області дозвіл на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, а саме: частину будівлі пологового відділення (перша черга)   площею 19,9 м2  за  адресою: смт. Козельщина,  вул.  Монастирська  (Леніна),  20, «С» строком на 2 роки 11 місяців для відкриття аптеки (структурного підрозділу), який бере на себе зобов’язання забезпечити реалізацію заходів програми «Доступні ліки» та забезпечити населення району препаратами інсуліну.

          3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Колеснікову С.І.:

3.1.Здійснити передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району відповідно до Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

3.2.Укласти договір оренди із орендарем згідно типового договору оренди та Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району,затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради шостого скликання від 27 серпня 2014 року «Про внесення змін до рішення десятої сесії Козельщинської районної ради четвертого скликання «Про заходи по забезпеченню управління майном спільної власності територіальних громад  Козельщинського району від 23 червня 2004 року».

3.3.Створити комісію для проведення конкурсу  з передачі в оренду майна спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району.

           4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко

 УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року

 Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання  від 07.05.2019 року «Про заходи щодо виконання рішення двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання  «Про придбання службового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району»  від 20.02.2019 року»

  Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання «Про придбання службового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району» від 20.02.2019 року, розглянувши  матеріали подані  Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області щодо проведеної процедури придбання житла (квартир) на конкурсній основі, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                          РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

           1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області лікарні Колеснікова С.І. щодо придбання квартир на конкурсній основі для забезпечення житлом лікарів, взяти до відома.

         2.Внести зміни до рішення двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 07.05.2019 року «Про заходи щодо виконання рішення двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання «Про придбання службового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району» від 20.02.2019 року», а саме: викласти підпункт 4.1 та підпункт 4.2 пункту 4 вказаного рішення  в наступній редакції:

         «4.1.За квартиру громадянину Кириченку Ігорю Анатолійовичу (рнопп 3396911713) 219 000,00 гривень (двісті дев’ятнадцять тисяч гривень) шляхом перерахування на транзитний рахунок №29244825509100 відділення АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 протягом  семи банківських днів з моменту укладення договору купівлі – продажу на картковий рахунок №5168757396990659;».

           «4.2.За квартиру  громадянину  Марченку Михайлу Васильовичу  (рнопп 1773814357) 240 000,00 гривень (двісті сорок тисяч гривень) шляхом перерахування їх Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на транзитний рахунок №29244825509100  відділення  АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570  протягом  семи банківських днів з моменту укладення договору купівлі – продажу на картковий рахунок №5168757396968853.».

3.Контроль за  виконанням  даного рішення   покласти   на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального  розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко

 
УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                          Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року

 Про передачу майна спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації, в безоплатне тимчасове користування Козельщинському районному  військовому комісаріату  Полтавської області

  Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», розглянувши звернення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністраціїКозельщинського  районного  військового комісаріату  Полтавської області,пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                           РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації  Кириченко Л.А.,  взяти до відома.
          2.Передати майно (Додаток 1) спільної  власності  територіальних громад сіл  і  селищ району, яке знаходиться на балансі  Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації  в безоплатне тимчасове користування Козельщинському районному  військовому комісаріату Полтавської області на умовах договору  позички окремо індивідуально визначеного майна, терміном на 2 роки 11 місяців, а саме: автомобіль ГАЗ-31024, об’єм двигуна 2450, державний № ВІ8726ВН.
3.Доручити директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації  (Кириченко Л.А.) укласти договір позички із користувачем (Додаток № 2).
4.Створити комісію з передачі майна спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району (Додаток № 3). Приймання-передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний термін до районної ради відповідні акти.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління  спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.

 Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко
 Додаток   № 1
до рішення позачергової тридцятої сесії 
районної ради сьомого скликання
від 20.09.2019 року
 

№ з/п

Назва  закладу

Рік

Балансова  вартість

( грн.)

Знос

Залишкова  вартість

Примітка

1.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської РДА

Майно:

Автомобіль ГАЗ-31024, об’єм двигуна 2450

державний № ВІ8726ВН

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 рік випуску

 

 

 

 

 

 

 

 

21050 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

    ВСЬОГО :

 

21050 грн.

 

 

 

 
Додаток 3
до рішення позачергової тридцятої сесії  
районної ради сьомого скликання
від 20.09.2019 року

 Склад комісії з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району

1. Кириченко Л.А. -  директор територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської  райдержадміністрації. (ід. код – 2271218521).                                                        
2. Кушко Ю.М. - військовий комісар Козельщинського  районного військового комісаріату  - заступник голови комісії  (ід. код – 2556800710).                                           

Члени комісії:

3.Лисовський І.А. – начальник відділення забезпечення Козельщинського районного  військового  комісаріату  (ід.код -    2854214377).    
4.  Біленко З.В. - головний бухгалтер територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації.   (ід.код  - 2255708021).
5. Пуценко С.О.- голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління  спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району. (ід.код   -2911901819).
6.  Тригубенко С.В. – заступник голови Козельщинської райдержадміністрації (за згодою).
7. Сірецька М.Ю. - голова постійної комісії районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров`я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв`язків з об`єднаннями громадян, засобами масової інформації (ід. код – 2140008082).

Додаток 2
до рішення позачергової тридцятої сесії 
районної ради сьомого скликання
від 20.09.2019 року

                       Д О Г О В І Р  № ______

Позички  окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних  громад  Козельщинського району

 “__”________ 2019 р.                                                                                       смт. Козельщина

Ми, що нижче підписалися, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації (далі - Позичкодавець), в  особі директора Кириченко Людмили Анатоліївни, що діє на підставі Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг  з одного боку  та Козельщинський районний  військовий  комісаріат ,в особі військового  комісара Кушко Юрія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, місцезнаходження:39100,вул.Острогадського,114,смт Козельщина Полтавської області, контактний  телефон: (05342) 3-14-69 ,  з  іншого  боку,  керуючись статтями: 827-836 Цивільного Кодексу України, законом  України «Про  оренду  державного  та  комунального  майна», рішенням _________районної ради ______скликання "Про безоплатну  передачу майна спільної власності  територіальних громад  сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації в безоплатне тимчасове користування Козельщинському районному  військовому комісаріату “__”________ 2019 р., уклали  цей договір про подане нижче:

 

  1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ
1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає в строкове безоплатне користування майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району, балансоутримувачем якого являється територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації, визначене в Акті приймання-передачі(Додаток№1) від “__”________ 2019р.(далі-майно), за адресою:39100,вул.Остоградського,81/10, смт Козельщина Полтавської області.

1.2 Майно, яке передається: Автомобіль ГАЗ – 31024, 1993 р/в, року випуску, об’єм двигуна-2450, державний №В189726 ВН

2.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

  2.1.  Вступ  Користувача  у  користування  Майном  настає  одночасно  з  підписанням  цього  Договору, погодженням і реєстрацією управлінням майном районної ради та  Акту  приймання-передачі  вказаного Майна, стан якого визначається в цьому акті (потребує/не потребує поточного, капітального ремонту) на момент укладення договору /Додаток  1/, додається  до  цього  договору  і  є  невід’ємною  його  частиною.

            2.2. Передача  Майна  не  припиняє  права  на  нього у Позичкодавця,  а  Користувач користується  ним  протягом терміну дії договору  позички.

            2.3. Передача  Майна  та  повернення його Позичкодавцю здійснюється згідно акту приймання-передачі, підписаного сторонами, за балансовою вартістю на момент передачі, відповідно до вимог чинного законодавства.

3. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

3.1.  Обов’язки Користувача:

3.1.1. Користуватися запозиченим Майном, згідно  з  його призначенням  та  умовами цього  Договору.  Запобігати його псуванню  та  пошкодженню. 

3.1.2. Вести аналітичний бухгалтерський облік майна,  що передане в безоплатне користування.

             3.1.3. Здійснювати належне утримання  Майна,  проводити поточний та повний капітальний  ремонт  за  власною ініціативою або за  поданням Позичкодавця,  за  рахунок власних коштів.

            3.1.4. Дотримуватись  правил зберігання  та  складування матеріальних цінностей,  виключаючи можливість їх пошкодження.  Забезпечити охорону запозиченого  Майна .

3.1.5. В  разі припинення дії  договору  позички,  повернути Позичкодавцю запозичене Майно  в  належному стані,  не гіршому,  ніж на  час  передачі його  в позичку.

3.2.  Обов’язки Позичкодавця:

3.2.1. Передати Користувачу Майно згідно  з  Додатком №1 до цього Договору.

3.2.2. Розглядати пропозиції Користувача відносно утримання,   ремонту  та  поліпшення запозиченого  Майна.

4. ПРАВА  СТОРІН

4.1.  Користувач має  право:

4.1.1. Вносити пропозиції відносно утримання,    ремонту    та      поліпшення запозиченого Майна.

            4.1.2. За погодженням з Позичкодавцем та постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району,  за власні кошти   здійснювати  ремонт,  технічне  переоснащення  та  поліпшення  запозиченого Майна.

            4.2.  Позичкодавець має  право:

            4.2.1. Виступати  з ініціативою щодо більш раціонального використання майна  згідно  з  призначенням  та  існуючими  нормативами.

            4.2.2.  Виступати  з ініціативою щодо внесення змін  у цей договір або його розірвання, в  разі погіршення  стану  запозиченого Майна  внаслідок неналежного його використання, а якщо також Користувач без згоди з Позичкодавцем надає передане в користування майно третій особі, чи не виконує інші умови договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

5.1.  Позичкодавець не відповідає  по зобов’язаннях Користувача.

            5.2. За  невиконання або неналежне виконання зобов’язань,  обумовлених  договором  позички,  сторони несуть відповідальність,  передбачену чинним законодавством України.

            5.3.  Спори,  що виникають  у  ході виконання  умов  договору  позички,  вирішуються  за  згодою сторін.  Якщо згоди  не було досягнуто,  спір передається  на  розгляд   суду.

6.  ТЕРМІН  ДІЇ  ТА  УМОВИ  ЗМІНИ,  РОЗІРВАННЯ

АБО  ПРОДОВЖЕННЯ  ДОГОВОРУ

6.1.Термін дії  договору позички з «__»______2019 р. По «__»_____2022 р

6.2.Договір має  силу  на  протязі всього терміну дії,  а  також  у  випадках,  коли  після його укладання законодавством встановлені  правила,  що погіршують  становище  Користувача

            6.2. Зміна  умов або розірвання  договору  може мати місце  за  погодженням сторін.  Зміни  і доповнення,  що вносяться  в  договір,    розглядаються  в   місячний термін після їх подання.  Одностороння  відмова від виконання  договору  або внесення змін  не  допускається.

            6.3. На вимогу однієї  з  сторін,  договір може  бути  достроково розірваний за рішенням  суду,  в  разі невиконання  сторонами  своїх зобов’язань, з  інших  причин,  передбачених законодавством України, а зобов’язання сторін за договором припиняються.

            6.4. Дія   договору позички припиняється  на основі закінчення терміну дії.

6.5.  Взаємовідносини сторін,  не  урегульовані цим  договором,  регламентуються чинним законодавством України.

6.6. Договір позички вважається укладеним  з  моменту  досягнення домовленості  з  усіх  умов,  підписання  сторонами, погодження та реєстрації управління майном районної ради.

7.   ДОДАТКОВІ  УМОВИ

            7.1. Користувач використовує запозичене Майно для забезпечення діяльності Козельщинського  районного  військового комісаріату.

            Договір укладено  в  3-х  примірниках,  що мають однакову юридичну  силу:  1-й – Позичкодавцю, 2-й – Користувачу,3-й – для передачі Районній раді.

 

                                    РЕКВІЗИТИ  СТОРІН:

 

ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ:                                                          КОРИСТУВАЧ:

Територіальний центр соціального                             Козельщинський районний

Обслуговування (надання соціальних послуг)             військовий комісаріат

Козельщинської РДА

39100,вул.Остоградського ,81/10                                          39100,вул.Остроградського,110,          

смт.Козельщина                                                              смт.Козельщина

ГУДКУ в Полтавській області м.Полтава                   ГУДКУ в Полтавській обл.. м.Полтава

МФО  831019                                                                   МФО ____________________

код ЄДРПОУ 36719019                                                    код ЄДРПОУ _______________

 

Директор територіальний центру                                    Військовий комісар

 
_______________________ Л.А Кириченко       ____________________ Ю.М. Кушко

 
УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                          Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року
 

Про надання  згоди на прийняття майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району  Полтавської області

 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи раніше прийняте рішення тридцятої  сесії районної ради шостого скликання від   31 жовтня 2014 року «Про звернення територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області щодо вирішення питання передачі державного майна у комунальну власність для забезпечення діяльності комунальних закладів, установ і підприємств», розглянувши звернення Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони  здоров’я України», пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                             РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  1.Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М., взяти до відома.
  2.Надати згоду на прийняття майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району  Полтавської області, а саме: майнового комплексу, який знаходиться в               смт. Козельщина, Козельщинського району, Полтавської області по              вул. Остроградського (Радянська) буд. 40-а.
  3.Направити дане рішення для подальшого розгляду до Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».
  4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко

 

 УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року

 Про прийняття майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району  Полтавської області

 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи раніше прийняте рішення тридцятої  сесії районної ради шостого скликання від 31 жовтня 2014 року «Про звернення територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області щодо вирішення питання передачі державного майна у комунальну власність для забезпечення діяльності комунальних закладів, установ і підприємств», рішення позачергової тридцятої  сесії районної ради сьомого скликання від 20 вересня 2019 року «Про надання згоди на прийняття майна  із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району»,розглянувши звернення Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  1.Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М., взяти до відома.
          2.Прийнятти майно з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району  Полтавської області, а саме: майновий комплекс, який знаходиться в смт. Козельщина, Козельщинського району, Полтавської області по вул. Остроградського (Радянська) буд. 40-а., на баланс Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради.
          3.Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради:
3.1.Утворити комісію з приймання-передачі вказаного майна до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району        (Додаток 1).
3.2.Прийняти вказане майно та вжити необхідних заходів щодо його належного утримання, збереження і ефективного використання.
3.3.Подати на затвердження  сесії районної ради акти приймання-передачі даного майна.
  4.Направити дане рішення для подальшого розгляду до Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».
  5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко

 

 Додаток № 1
До рішення  позачергової
тридцятої сесії районної
ради сьомого скликання
від  20.09.2019 року
 
Склад комісії з приймання-передачі майна  з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області

1.      Колесніков С.І. - головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - голова комісії (рнопп – 2281007438).

2.      Радочина Т.М. - головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області - заступник голови комісії (рнопп -30987172240).

3.      Пуценко С.О. - голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (рнопп -2911901819).

4.  Сірецька М.Ю. - голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп. – 2140008082).

 
УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року

 Про надання згоди на прийняття майна  із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району

 Керуючись п.п.19,20 ст.43, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», розглянувши звернення Полтавської обласної ради «Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області», пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                   РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  1.Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М., взяти до відома.
2.Надати згоду на прийняття майна, у порядку визначеному законодавством із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, а саме приміщення Центральної районної аптеки № 123 філії ПОКП «Полтавафарм», за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), буд. 12.
 3.Направити дане рішення для подальшого розгляду до Полтавської обласної ради.
 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                 Ю.Б. Марченко

 
 
УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
   
                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року

 Про прийняття майна  із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району

 Керуючись п.п.19, 20 ст.43, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», враховуючи рішення першого пленарного засідання двадцять сьомої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 17 вересня 2019 року «Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області», рішення позачергової тридцятої сесії районної ради сьомого скликання від 20 вересня 2019 року «Про надання згоди на прийняття майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району», пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                       РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  1.Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М., взяти до відома.
          2.Прийняти майно, у порядку визначеному законодавством із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, а саме приміщення Центральної районної аптеки №123 філії ПОКП «Полтавафарм», за адресою: Полтавська область, Козельщинський район,      смт. Козельщина, вул. Монастирська (Леніна), буд. 12., на баланс Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради.
          3.Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради:
3.1.Утворити комісію з приймання-передачі вказаного майна до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району  (Додаток 1).
3.2.Прийняти вказане майно та вжити необхідних заходів щодо його належного утримання, збереження і ефективного використання.
3.3.Подати на затвердження  сесії районної ради акти приймання-передачі даного майна.
  4.Направити дане рішення для подальшого розгляду до Полтавської обласної ради.
  5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                 Ю.Б. Марченко

 

 Додаток № 1
До рішення  позачергової
тридцятої сесії районної
ради сьомого скликання
від  20.09.2019 року
 

Склад комісії з приймання-передачі майна  із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у спільну власність територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району

 1. Мороховець Ігор Анатолійович - заступник начальника управління майном Полтавської обласної ради (за згодою).

 2. Явтушенко Ольга В’ячеславівна –  головний  лікар Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради (рнопп – 3232909721). 

3. Сокологорська Валентина Володимирівна - головний бухгалтер Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  (рнопп - 2201715704).

4. Пуценко Сергій Олексійович - голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (рнопп -2911901819).

5. Сірецька Марія Юріївна - голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп. – 2140008082).

 
УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                          Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року

 Про  надання приміщення, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району  Полтавської області для облаштування громадської приймальні народного депутата України

 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.28 Закону України «Про статус народного депутата України», розглянувши клопотання народного депутата України Касая К.І. (лист №00001/19 від          16.09.2019 року) щодо виділення приміщення для облаштування громадської приймальні народного депутата України задля забезпечення належних умов для виконання своїх депутатських повноважень, рекомендації постійних комісій,

                                             РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

  1.Інформацію керуючого справами районної ради Черепа Ю.М., щодо необхідності виділення приміщення для облаштування громадської приймальні народного депутата України, взяти до відома.
         2.Надати приміщення, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області та перебуває на балансі Козельщинської районної ради, а саме: приміщення №1-28 (загальною площею 9,8 кв. м.) на першому поверсі адміністративної будівлі по вул. Монастирській 5, в смт. Козельщина для облаштування громадської приймальні народного депутата України Касая Костянтина Івановича, на період здійснення ним своїх депутатських повноважень.
  3.Доручити голові районної ради Марченку Ю.Б. укладати від імені спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району усі необхідні угоди, пов’язані із забезпеченням виконання даного рішення.
  4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко

 УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцята  сесія районної ради сьомого  скликання)
                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2019 року
 
Про внесення змін до  показників районного бюджету на 2019 рік

Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,
 
                                             РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

    1.Внести зміни до показників районного бюджету на 2019 рік  відповідно додатків 1- 9.
   2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.
  3.Додатки  1- 9 цього рішення є невід’ємною його частиною.

 Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 
                                                        Пояснююча  записка
до рішення сесії районної ради від 20 вересня 2019 року
«Про  внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік»

            На розгляд сесії районної ради винесено питання внесення змін до показників районного бюджету за рахунок направлення вільних залишків бюджетних коштів, надходження міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів (обласного, сільських та селищних), затвердження змін відповідно до розпоряджень голови  районної державної адміністрації, перерозподілу  асигнувань відповідно листів головних розпорядників коштів.

           Затверджуються асигнування в сумі 459000 грн,  виділені  відповідно до розпорядження голови Полтавської обласної держадміністрації № 633 від 28 серпня 2019 року «Про розподіл у 2019 році  коштів Фонду розвитку територій області». Кошти передбачається направити на придбання житла (квартир) для лікарів Козельщинської  центральної  районної лікарні.

За рахунок вільного залишку  за  коштів районного бюджету збільшуються видатки на 33000 грн.

Головний розпорядник коштів - Козельщинська районна рада – 4000 грн.

 КПКВМБ 0110150 (КЕКВ 2240) - збільшити на 4000 грн. на проведення  технічного обслуговування системи газопостачання.

          Головний  розпорядник  коштів - Козельщинська районна державна адміністрація – 29000 грн.

КПКВМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 29000 грн. на проведення  заходів по підготовці  до опалювального періоду.

 

Проводиться  перерозподіл коштів відповідно до листів головних розпорядників коштів - головний розпорядник коштів відділ освіти сім’ї та молоді Козельщинської РДА.

 

За КПКВМБ 06.1.1010 Дитячі дошкільні заклади збільшити на 3900 грн.

КЕКВ2110 (заробітна плата - збільшити на 38 500 грн.

КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) - збільшити на  8 500 грн.

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – зменшити на 23 600 грн.

КЕКВ 2220 (Медикаменти та перев’язувальні матеріали) – зменшити на 1 800 грн.

КЕКВ 2230 (Продукти харчування) - зменшити на 20 000 грн.

КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) - зменшити на  500 грн.

КЕКВ 2273 (Оплата електроенергії) – збільшити на 3900 грн.

КЕКВ 2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку – зменшити на 400 грн.

КЕКВ 2800 (Інші поточні видатки) – зменшити на 700 грн.

КРКВМБ 06.1.1020 Загальноосвітні навчальні заклади збільшити на 130800 грн.

КЕКВ 2110 (заробітна плата) – збільшити на 110500 грн.

КЕКВ 220 (нарахування на заробітну плату) - збільшити на 24300 грн.

КЕКВ 2220 (Медикаменти та перев’язувальні матеріали) – зменшити на 4 000 грн.

КЕКВ 2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку – зменшити на 2 850 грн.

КЕКВ 2250 збільшити на 2850 грн.

КПКВМБ 06.1.1090 Позашкільні заклади освіти (Старт) - зменшити на 3900 грн.

По КЕКВ 2273 (Оплата електроенергії) – зменшити на 3900 грн.

КПКВМБ 06.1.1150  Методичне забезпеченння діяльності навчальних закладів зменшити на 51500 грн.

По КЕКВ 2110 зменшити на 42000 грн.

КЕКВ 2120 зменшити на 8000 грн.

2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку – зменшити на 1500 грн.

КПКВМБ 06.1.1161 (Забазпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - зменшити на 58500 грн.

КЕКВ 2210 зменшити на 55800 грн.

КЕКВ 2240 зменшити на 4200 грн.

КЕКВ 2250 збільшити на 1500 грн.

КПКВМБ 06.1.3140 (Забазпечення оздоровлення та відпочинку дітей) зменшити на 20800  грн.

        Головний розпорядник коштів - відділ культури і туризму Козельщинської РДА.

КПКВМБ 1014030 «Бібліотеки» - зменшити на 13000 грн. (КЕКВ 2120 збільшити на 5500 грн. КЕКВ 2210 зменшити на 5500 грн. КЕКВ 2273 зменшити на 13000 грн.)

КПКВМБ 1014060 «Палаци, будинки культури, клуби» збільшити на 37000 грн. (виплата заробітної плати).

КПКВМБ 1014081 «Інші заклади культури» зменшити на 23700 грн.

        Затверджуються зміни відповідно до розпоряджень голови Козельщинської РДА:

1. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації № 127 від 16.08.2019 року.

2. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації № 130 від 03.09.2019 року.

3. Розпорядження голови Козельщинської райдержадміністрації № 137 від 10.09.2019 року.

 Фінансове правління Козельщинської РДА.

 
Козельщинський р-н

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до рішення  сесії районної

 

 

 

 

 ради від 20 вересня 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ

районного  бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

40000000

Офіційні трансферти  

459000,00

0,00

459000,00

459000,00

41000000

Від органів державного управління  

459000,00

0,00

459000,00

459000,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

459000,00

0,00

459000,00

459000,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

459000,00

0,00

459000,00

459000,00

X

Разом доходів

459000,00

0,00

459000,00

459000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради

 

 

Ю.М. Череп

 

 

Козельщинський р-н

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

до рішення  сесії  ради

 

 

 

 

від 20 вересня 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

районного  бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

 

 

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

33000,00

33000,00

0,00

0,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

33000,00

33000,00

0,00

0,00

208100

На початок періоду

33000,00

33000,00

0,00

0,00

X

Загальне фінансування

33000,00

33000,00

0,00

0,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

 

 

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

33000,00

33000,00

0,00

0,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

33000,00

33000,00

0,00

0,00

602100

На початок періоду

33000,00

33000,00

0,00

0,00

X

Загальне фінансування

33000,00

33000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради

 

 

Ю.М. Череп

 

 

Козельщинський р-н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення сесії районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 20 вересня 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків районного бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

усього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0100000

 

 

Козельщинська районна рада

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

0110000

 

 

Козельщинська районна рада

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

0200000

 

 

 Козельщинська районна державна адміністрація

29000,00

29000,00

0,00

0,00

0,00

459000,00

459000,00

0,00

0,00

0,00

459000,00

488000,00

0210000

 

 

 Козельщинська районна державна адміністрація

29000,00

29000,00

0,00

0,00

0,00

459000,00

459000,00

0,00

0,00

0,00

459000,00

488000,00

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

29000,00

29000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29000,00

0217330

7330

0443

Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459000,00

459000,00

0,00

0,00

0,00

459000,00

459000,00

0600000

 

 

Відділ освіти,сім’ї та молоді Козельщинської  районної державної адміністрації

0,00

0,00

107000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0610000

 

 

Відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

0,00

0,00

107000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

3900,00

3900,00

38500,00

3900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3900,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

130800,00

130800,00

110500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130800,00

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

-3900,00

-3900,00

0,00

-3900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3900,00

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

-51500,00

-51500,00

-42000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51500,00

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

-58500,00

-58500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-58500,00

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-20800,00

-20800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20800,00

1000000

 

 

Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації

0,00

0,00

14200,00

-13000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1010000

 

 

Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації

0,00

0,00

14200,00

-13000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

-13000,00

-13000,00

0,00

-13000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13000,00

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

36700,00

36700,00

26200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36700,00

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

-23700,00

-23700,00

-12000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23700,00

X

X

X

Усього

33000,00

33000,00

121200,00

-13000,00

0,00

459000,00

459000,00

0,00

0,00

0,00

459000,00

492000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради

 

 

 

 

Ю.М. Череп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козельщинський р-н

 

Додаток 5

 

 

 

 

 

 

до рішення  сесії районної ради

 

 

 

 

 

від 20 вересня 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ

районного бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідно розпоряджень РДА

(грн)

 

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

40000000

Офіційні трансферти  

283900,00

281353,00

2547,00

2547,00

 

41000000

Від органів державного управління  

283900,00

281353,00

2547,00

2547,00

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

283900,00

281353,00

2547,00

2547,00

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

283900,00

281353,00

2547,00

2547,00

 

X

Разом доходів

283900,00

281353,00

2547,00

2547,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справми районної ради

 

 

Ю.М. Череп

 

 

 

 

Козельщинський р-н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  сесії районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 20 вересня 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків районного бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідно розпоряджень РДА

 

 

 

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

усього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

 Козельщинська районна державна адміністрація

209728,00

209728,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209728,00

0210000

 

 

 Козельщинська районна державна адміністрація

209728,00

209728,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209728,00

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

90000,00

90000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90000,00

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

63285,00

63285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63285,00

0212144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

37843,00

37843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37843,00

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

18600,00

18600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18600,00

0600000

 

 

Відділ освіти,сім’ї та молоді Козельщинської  районної державної адміністрації

60625,00

60625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60625,00

0610000

 

 

Відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

60625,00

60625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60625,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

60625,00

60625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60625,00

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0800000

 

 

Управління соціального захисту Козельщинської районної державної адміністрації

11000,00

11000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11000,00

0810000

 

 

Управління соціального захисту Козельщинської районної державної адміністрації

11000,00

11000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11000,00

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

49020,00

49020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49020,00

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям

-49020,00

-49020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-49020,00

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

11000,00

11000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11000,00

1000000

 

 

Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1010000

 

 

Відділ культури і туризму Козельщинської районної державної адміністрації

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3700000

 

 

Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2547,00

2547,00

0,00

0,00

0,00

2547,00

2547,00

3710000

 

 

Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2547,00

2547,00

0,00

0,00

0,00

2547,00

2547,00

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2547,00

2547,00

0,00

0,00

0,00

2547,00

2547,00

X

X

X

Усього

281353,00

281353,00

0,00

0,00

0,00

2547,00

2547,00

0,00

0,00

0,00

2547,00

283900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради

 

 

 

 

Ю.М. Череп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення сесії районної ради від

 

 

 

 

 

 

 

 

20 вересня 2019 року

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО  обсягів

міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідно розпоряджень РДА

 

 

грн.

 

Код бюджету

Найменування бюджету -

одержувача / на-давача міжбюджетного трансферту

 

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти  іншим місцевим бюджетам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дотація на :

субвенції

 

усього

дотація на :

субвенції

 

усього

 

 

 

 

Загального фонду

Спеціального фонду

Загального фонду

Спеціального фонду

 

 

 

 

Найменування трансферту

 

Найменування трансферту

 

 

 

 

інші субвенції з місцевих бюджетів

інші субвенції з місцевих бюджетів

субвенція на соціально-економічний розвиток територі

інші субвенції з місцевих бюджетів

інші субвенції з місцевих бюджетів

 

16309501000

Бреусівська сільська рада

70 121

 

 

 

 

 

 

 

 

16309502000

Високовакулівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

16309503000

Василівська сільська рада

3 426

1273

 

 

 

 

 

 

 

16309504000

Говтвянська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16309510000

Пісківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16309508000

Оленівська сільська рада

8216

 

 

 

 

 

 

 

 

16309516000

Мальцівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16309514000

Солоницька сільська рада

10240

1274

 

 

 

 

 

 

 

16309402000

Козельщинська селищна рада

138350

 

 

 

 

 

 

 

 

16309401000

Новогалещинська селищна рада

51000

 

 

 

 

 

 

 

 

16203100000

Кременчуцька міська рада

 

 

0

 

 

 

 

 

 

16202100000

Горішньоплавнівська міська рада

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

0

 

 

 

2547

2547

 

 

РАЗОМ

 

281 353

2 547

283 900

 

 

 

2 547

2 547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради

 

 

Ю.М. Череп

 

 

 

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2

Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата,номер документа,яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний ,

усього

в тому  числі

 бюджет розвитку

0200000

 

Козельщинська районна державна адміністрація

 

171 885

171 885

 

 

0210000

 

Козельщинська районна державна адміністрація

 

 

171 885

171 885

 

 

0212010

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

районна Програма розвитку Козельщинської центральної районної лікарні на 2018-2020 роки

рішення дев’ятнадцятої  сесії районної

 ради сьомого скликання від 26 січня 2018 року

90 000

90 000

 

 

02121111

2111

Первинна медична допомога населенню

що надається  центрами первинної медичної

(медико-санітарної) допомоги

 

 Комплексна районна Програми підтримки розвитку

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2019-2020 роки;

рішення двадцять п’ятої сесії районної

 ради сьомого скликання від 28 грудня 2018 року

63 285

63 285

 

 

0213242

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

районна  Комплексна програма "Турбота " на 2019-2020 роки

рішення двадцять п’ятої сесії районної

 ради сьомого скликання від 28 грудня 2018 року

18 600

18 600

 

 

0600000

 

Відділ освіти ,сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

 

60 625

60 625

 

 

0610000

 

Відділ освіти ,сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

 

60 625

60 625

 

 

0611020

1020

Надання загальної середньої освіти

 загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 Комплексна

Програма розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2019-2020роки

рішення двадцять п’ятої сесії районної

 ради сьомого скликання від 28 грудня 2018 року

60 625

60 625

 

 

0800000

 

Управління соціального захисту  Козельщинської районної державної адміністрації

 

11 000

11 000

 

 

0810000

 

Управління соціального захисту  Козельщинської районної державної адміністрації

11 000

11 000

 

 

0813242

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

районна  Комплексна програма "Турбота " на 2019-2020 роки

рішення двадцять п’ятої сесії районної

 ради сьомого скликання від 28 грудня 2018 року

11 000

11 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

243 510

243 510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради

 

Ю.М.Череп

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   459000,00 0,00 459000,00 459000,00
41000000 Від органів державного управління   459000,00 0,00 459000,00 459000,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 459000,00 0,00 459000,00 459000,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 459000,00 0,00 459000,00 459000,00
X Разом доходів 459000,00 0,00 459000,00 459000,00
Керуючий справами районної ради Ю.М. Череп