УКРАЇНА
                                   КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                             (позачергової тридцять третьої сесія районної ради сьомого скликання)
                                                                              Р І Ш Е Н Н Я

 20 березня 2020 року

 Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік

 Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,
 
                                                                 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

   1. Внести зміни до показників районного бюджету на 2020 рік  відповідно додатків 1- 3.
   2. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ райдержадміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.
  3. Додатки  1- 3 цього рішення є невід’ємною його частиною.

 Голова районної ради                                                                                           Ю.Б. Марченко

 

                                                                Пояснююча  записка
                                  до рішення сесії районної ради від 20 березня  2020 року
                          «Про  внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік»

     На розгляд сесії районної ради винесено питання внесення змін до показників районного бюджету за рахунок направлення вільних залишків бюджетних коштів, перерозподіл надходження міжбюджетних трансфертів  з інших бюджетів .

За рахунок вільного залишку  коштів районного бюджету станом на 1 січня 2020 року збільшується обсяг видатків на 100000     грн.

 Головний розпорядник коштів-Козельщинська районна державна адміністрація:

КПКВМБ 2010»Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»- збільшення асигнувань на 70000 грн.

КПКВМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню,що надається  центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги» асигнування збільшуються на 30000 грн.

В зв’язку з введенням карантину на території держави  кошти спрямовуються на придбання дезинфікуючих,  антисептичних та лікарських  засобів,виробів медичного призначення необхідних для надання  медичної допомоги населенню.

 Проводиться перерозподіл видатків стосовно головних розпорядників коштів

Головний розпорядник коштів-Козельщинська районна державна адміністрація

Фінансування заходів Програми заходів  по створенню матеріального резерву Козельщинського району на 2016-2020 роки—збільшення асигнувань на 27000грн.

Головний розпорядник  коштів-  фінансовий відділ  Козельщинської РДА- зменшення на 27000грн.

КПКВМБ 8700«Резервний фонд»- зменшення   призначень на 27000 грн.

За рахунок надходження інших субвенцій  від Новогалещинської ОТГ відповідно листа   проводяться зміни щодо призначень

Головний розпорядник коштів- Козельщинська  района рада  -зменшуються асигнування на 18300 грн.  на реалізацію  районної  Програми розвитку архівної справи на 2020 рік ( кошти будуть передбачені Пісківською сільською радою).

Головний розпорядник коштів-Козельщинська районна державна адміністрація

Зменшуються асигнування  передбачені на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет на 20000 грн.

КПКВМБ 2010»Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»- збільшуються  асигування  на 38300 грн.

Кошти спрямовуються на придбання дезинфікуючих,  антисептичних та лікарських  засобів,виробів медичного призначення необхідних для надання  медичної допомоги населенню.

Фінансовий відділ  Козельщинської РДА

  
Додаток 1
до рішення  сесії районної_ ради
від 20 березня 2020 року
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ
районного  бюджету на 2020 рік
16309200000189
(код бюджету) (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
208100 На початок періоду 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
Керуючий спрвами районної ради Ю.М. Череп


 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Козельщинська районна рада -18 300,00 -18 300,00 -2 300,00 -15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 300,00
0110000 Козельщинська районна рада -18 300,00 -18 300,00 -2 300,00 -15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 300,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -18 300,00 -18 300,00 -2 300,00 -15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 300,00
0200000 Козельщинська районна державна адміністрація 145 300,00 145 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 300,00
0210000  Козельщинська районна державна адміністрація 145 300,00 145 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 300,00
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 108 300,00 108 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 300,00
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00
3700000 Фінансовий відділ Козельщинської районної державної адміністрації -27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 000,00
3710000 Фінансовий відділ Козельщинської районної державної адміністрації -27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 000,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд -27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 000,00
X X X УСЬОГО 100 000,00 127 000,00 -2 300,00 -15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00