УКРАЇНА
                           КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                       (позачергова тридцять п’ята  сесія  районної ради сьомого  скликання)

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року

 
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перше півріччя 2020 року

 
   Керуючись статтями 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,


РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2020 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах в сумі 21529810,14 грн. (з них по загальному фонду 20716116,64 грн., по спеціальному фонду 813693,50 грн.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у сумі 20924501,81 грн.  (з них по загальному фонду 20135249,11 грн., по спеціальному фонду 789252,70 грн.).

2.Затвердити видатки на надання державного пільгового кредиту  індивідуальним сільським забудовникам в сумі 35000 грн. (з них по  спеціальному фонду 35000  грн.).

 
Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 
                                                                   Пояснювальна записка
про виконання районного бюджету за  перше півріччя  2020 року

 
Доходи районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають 21529,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 20716,1 тис.грн., та по спеціальному 813,7 тис.грн.

      Загальний фонд без урахування міжбюджетних трансфертів складає 5649,8 тис.грн. В порівнянні з плановими показниками (5911,0тис.грн.) відсоток виконання становить 95,6%. Сума недовиконання   складає 261,2тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження зросли на 2,6 %, що в абсолютному виразі становить 14,7тис.грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб складає 98,0 % від суми доходів загального фонду. На звітну дату даний податок надійшов в обсязі 5537,6тис.грн. В порівнянні з запланованим відсоток виконання склав 95,6%. 

 

2,0% займають менш вагомі надходження від:

·         рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 21,4 тис.грн.

·         плата за надання адміністративних послуг 82,2 тис.грн.

·           суму  інших надходжень, яких отримано в розмірі 8,6 тис.грн., складають кошти отримані за рахунок відшкодування витрат  за рішенням суду.

          До загального фонду надійшло трансфертів з бюджетів різних рівнів 15066,3 тис.грн., в тому числі базової дотації 330,6 тис.грн,освітньої субвенції-7298,9 тис.грн.,дотації з місцевих бюджетів на передані видатки в галузі освіти та охорони здоров’я-916,2 тис.грн., інших субвенцій з місцевих бюджетів-5044,2 тис.грн. ,субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-1298,4 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції,-74,3 тис.грн.( оплата інсулінів), субвенцій в галузі освіти-103,5 тис.грн.

          Спеціальний фонд без урахування трансфертів складає 607,7 тис.грн., що у 3 рази перевищує план. Спеціальний  фонд сформований за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  -106,8 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`-25,6 тис.грн.  інших джерел власних надходжень бюджетних установ             ( благодійні внески, гранти та дарунки)-475,1тис.грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) -0,2 тис.грн.

       На доходи спеціального фонду одержано субвенція з інших бюджетів 206,0 тис.грн.,

 Видатки за 1 півріччя 2020 року  з урахуванням міжбюджетних трансфертів  у складають 20924,5тис.грн.    ( з них по загальному фонду 20135,2тис.грн., по спеціальному фонду 789,3 тис. грн ) .

 

1.Державне управління

      По районному бюджету  при уточнених показниках 1071,0 тис.  грн. профінансовано 976,6тис. грн..

      За КПКВ МБ 0180 « Інша діяльність  у сфері державного управління» здійснювалося фінансування трудового архіву  на що направлено 101,6 тис.грн.

2.Освіта

 

     На фінансування закладів освіти району по загальному фонду спрямовано 11932,3 тис. грн., планові призначення склали  14097,6тис. грн., недофінансовано в загальній сумі  2165,3 тис. грн.

 

1.Дошкільна освіта  (КПКВ МБ 1010)– уточнений план видатків  загального фонду 1425,4 тис грн.,  касові видатки-  1093,7 тис грн.                   

          2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ МБ 1020)  – уточнений план видатків загального фонду 9727,6 тис.  грн.,виконання склало 11116,5 тис. грн.,

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ( КПКВМБ0190) – уточнений план видатків загального фонду 67,4тис. грн., профінансовано 51,8 тис. грн.

  4. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  ( КПКВ МБ 1150) – уточнений план видатків загального фонду  382,8тис грн., виконання  склало  268,2 тис.грн. 

           5. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                        ( КПКВМБ1161)

 – уточнений план видатків загального фонду 1103,7 тис. грн.,  видатки склали 790,8 тис. грн

           6.Інші програми у сфері освіти ( КПКВМБ1162) план  на півріччя 1,8 тис.грн фактично видатки на фінансувалися.

        Видатки спеціального фонду склали 295,4 тис.грн.

                                     

3.Охорона здоров”я

 

       Уточнений  план  видатків  на надання фінансової підтримки  закладів охорони здоров»я по загальному фонду  4082,1тис. грн.,  видатки профінансовано в сумі 2054,3  тис.грн.

      1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню( КПКВ МБ2010) уточнений план видатків 2566,2 тис.грн., профінансовано  1078,3тис. грн.,

        2. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВМБ2111) – уточнений план видатків загального фонду 1259,7тис. грн., виконання склало 829,9 тис. грн.

 3. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет ( КПКВМБ2144) профінансовано 146,1 тис.грн ( план 256,2 тис.грн)

 

Видатки спеціального фонду склали 203,3 тис.грн.

        

4.Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

              Уточнений план видатків  на 1 півріччя  2020 року склав 3367,5тис. грн., фактично використано 2742,0 тис.грн.

                КПКВМБ 3031» Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» уточнені призначення на  6 місяців 45,0 тис.грн., видатки не фінансувалися.

                 КПКВМБ 3032» Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» уточнені призначення на півріччя  28,4 тис.нгрн. профінансовано 16,0тис.грн.

               КПКВМБ 3050»Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» уточнені призначення на звітний період 12,0тис.грн. профінансовано   7,5тис.грн..

              КПКВМБ 3090»Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» уточнені призначення 8,4тис.нгрн. не фінансувалися видатки .

              КПКВМБ3060»Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» видатки заплановані в сумі 7,7 тис.грн.не фінансувалися.

              КПКВМБ 3104»Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» уточнені призначення  2642,3 тис.грн. профінансовано  2461,1  тис.грн.

           КПКВМБ 3121»Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» уточнені призначення  263,6тис.грн. профінансовано  186,6 тис.грн.

           КПКВМБ 3160»Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» уточнені призначення  52,0тис.нгрн. профінансовано  23,4 тис.грн.

        Крім того,  на  фінансову підтримку  районної ради ветеранів  ( КПКВМБ 3192) направлено 40,9 тис грн.

           КПКВМБ 3242»ІНші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» уточнений план 104,9тис.грн. виконання становить 6,5 тис.грн.

           За КПКВМБ 3140» Оздоровлення та відпочинок дітей….»заплановано видатки в сумі 78,1 тис.грн. видатки не проводилися.

Видатки спеціального фонду склали 252,6 тис.грн.

 

5. Культура і мистецтво

             Уточнений план видатків по загальному фонду на фінансування закладів культури  1913,1тис. грн., касові видатки склали 1732,1тис. грн.

 

              1. Забезпечення діяльності бібліотек( КПКВ МБ 4030 )– уточнений план видатків 1242,0 тис. грн., профінансовано  115,7 тис. грн.

                           

              2. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів ( КПКВ МБ 4060) – уточнений план видатків 489,6тис. грн., профінансовано 460,4 тис. грн.

       3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва КПКВМБ 4081) – уточнений план видатків 181,5 тис.грн., профінансовано в сумі  156,0тис. грн.

              Видатки спеціального фонду склали 38,0 тис.грн.

 

6. Фізична культура і спорт

 

           При  уточнених планових призначеннях на видатки по фізкультурі  і спорту по загальному фонду   в сумі 637,0 тис. грн.  видатки профінансовано в сумі  525,0тис. грн. ,   з них:

КПКВМБ 5032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств- план 365,3 тис.грн. касові видатки-340,6тис.грн.

КПКВМБ 5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону планові призначення  16,0 тис.грн.  касові видатки-1,3 тис.грн.

КПКВМБ 5053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості планові призначення -255,7 тис.грн. касові видатки-183,1 тис.грн

7.Інші діяльність

 

КПКВМБ 8110»Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» планові призначення 47,0 тис.грн. профінансовано -19,6 тис.грн.

КПКВМБ 8700» Резервний фонд» планові призначення 10,0 тис.грн.

 

8.Міжбюджетні трансферти

   Розписом районного бюджету на 1 півріччя 2020 року передбачалося передати іншим бюджетам 41,0 тис.грн. фактично перераховано 31,0 тис.грн. ( Козельщина ОТГ).

9.Кредитування

               В 1 півріччі 2020 року повернено пільгових кредитів індивідуальними        сільськими забудовниками  в сумі  35,0 тис грн,  та проведено фінансування  35 тис грн. ( спеціальний фонд).

 

Фінансовий відділ РДА                                                                     УКРАЇНА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцять п’ята  сесія  районної ради сьомого  скликання)

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року

 
Про внесення змін до  рішення  тридцять першої сесії  районної ради сьомого скликання від 24.12.2019 року
«Про районний бюджет на 2020 рік»

 
   Керуючись статтями 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції  райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

                                                                  РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

    1.Внести зміни до показників районного бюджету на 2020 рік  відповідно додатків 1- 6.

   2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ  райдержадміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію  районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.

  3.Додатки  1- 6 цього рішення є невід’ємною його частиною.

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

       

                                                                         УКРАЇНА
                     КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
              (позачергова тридцять п’ята  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я


30 вересня 2020  року

 Про безоплатну передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі сектору культури, молоді та спорту Козельщинської райдержадміністрації  на баланс  Козельщинської райдержадміністрації 

 
           Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для належного збереження архівних документів, розглянувши матеріали подані сектором культури, молоді та спорту та архівнимвідділом Козельщинської райдержадміністрації, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                                     РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію в.о. завідувача сектором культури, молоді та спорту Козельщинської райдержадміністрації Хоменка О.В. та керівника апарату Козельщинської райдержадміністрації Гордієнка В.П., взяти до відома.

2.Передати безоплатно майно (додаток №1) спільної власності  територіальних громад сіл  і селищ району, яке знаходиться на  балансі сектору культури, молоді та спорту Козельщинської райдержадміністрації на баланс Козельщинської райдержадміністрації.

3.Створити комісію для передачі вказаного майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (додаток № 2).

4.Прийняття-передачу провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний термін до Козельщинської районної ради відповідний акт прийняття - передачі.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 
Голова районної ради                                                                  Ю.Б. Марченко 

 
Додаток 1
до рішення позачергової тридцять
 п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання
від  30 вересня 2020 року
 

Перелік майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі секторукультури, молоді та спорту Козельщинської райдержадміністрації та буде передано на баланс Козельщинської райдержадміністрації

     

№п/п

найменування

Один.

виміру

кількість

балансова вартість

сума зносу

залишкова вартість

1

Односторонні нікельовані стелажі

шт.

10

853.0

427.0

426.0

 

                      Разом

шт.

10

853.0

427.0

426.0

 

Додаток 2
до рішення позачергової тридцять
 п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання
від  30 вересня 2020 року

Склад комісії з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі секторукультури, молоді та спорту Козельщинської райдержадміністрації та буде передано на баланс Козельщинської райдержадміністрації

     
1.Гордієнко В.П. –  керівник апарату   Козельщинської  райдержадміністрації (рнопп – 2671007639), голова комісії.

 2.Хоменко О.В. –  в.о. завідувача сектору культури, молоді, та спорту      Козельщинської райдержадміністрації (рнопп – 2228154839), заступник голови комісії.

 3.Фидря Т.В. – начальник архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації  (рнопп -2268706328), заступник голови комісії.

4.Коваленко Л.Г. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Козельщинської райдержадміністрації (рнопп – 2152309764 ).

5.Мамедова Н.Ю.  – бухгалтер централізованої бухгалтерії сектору культури, молоді, та спорту Козельщинської райдержадміністрації (рнопп – 2335513026).

6.Пуценко С.О. – голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (рнопп – 2911901819).

7.Сірецька М.Ю. – голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп  – 2140008082).

 
                                                                              УКРАЇНА
             КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                 (позачергова тридцять п’ята сесія  районної ради сьомого  скликання)

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року

 Про затвердження Плану  розвитку Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2020 – 2021 роки

           Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виходячи із головних напрямів реформування медичної допомоги, з метою  збереження здоров’я населення та підвищення рівня медичного    обслуговування   населення, розширення можливості щодо його доступності та якості, впровадження нових  підходів  щодо  організації  роботи  медичних закладів, з метою забезпечення стабільної роботи комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області  відповідно до його функціонального призначення, заслухавши інформацію   Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області про стан надання медичної допомоги населенню району, пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                               РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти  до відома.

        2.Затвердити План розвитку Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2020– 2021 роки (додається).

        3.Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікову С.І. забезпечити виконання заходів, передбачених Планом розвитку Комунального  некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2020 – 2021 роки.

         4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

  Голова районної ради                                                              Ю.Б. Марченко 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням  позачергової тридцять
 п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання
від 30 вересня 2020 року

 
План розвитку комунального некомерційного  підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня»  Козельщинської районної ради Полтавської області на 2020-2021 роки

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня», (надалі – КНП «Козельщинська  ЦРЛ») є закладом охорони здоров’я, який діє у відповідності до законодавства України про охорону здоров’я та Статуту закладу. Засновником медичного закладу є Козельщинська  районна рада, яка на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” делегує Козельщинській районній державній адміністрації повноваження щодо управління КНП «Козельщинська ЦРЛ»

КНП «Козельщинська ЦРЛ», як самостійний господарюючий статутний суб’єкт, є лікувально-профілактичним закладом, що підпорядковується Козельщинській районній раді та Козельщинській районній державній адміністрації. У своїй діяльності лікарня керується Конституцією України, Господарським і Цивільним кодексами, законами України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, Указами Президента України, нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, нормативними актами департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Пріоритетними напрямками діяльності КНП «Козельщинська ЦРЛ» є:

– впровадження нових сучасних технологій;

– надання невідкладної медичної допомоги;

– надання медичної допомоги дітям;

– надання медичної допомоги жінкам при вагітності та пологах;

– виконання протиепідемічних заходів з метою попередження інфекційної захворюваності;

– надання медичної допомоги пільговим категоріям населення;

– інтенсифікація розвитку стаціонарозамінних форм медичної допомоги (денні стаціонари, стаціонари вдома);

– інформатизація медичної галузі;

– забезпечення дотримання медичним персоналом норм лікарської етики.

КНП «Козельщинська ЦРЛ» здійснює діяльність з акцентом на профілактичну медицину, подальше оснащення лікувально-діагностичним обладнанням, раціональне використання ліжкового фонду, удосконалення кадрової політики, медичне забезпечення учасників АТО та пільгових категорій населення.

В 2014 р. здано другу черги пологового відділення лікувально-діагностичного відділення КНП «Козельщинсьої ЦРЛ», що дало можливість покращити якість медичного обслуговування населення, впровадити сучасні методи діагностики та лікування хворих, придбати медичну апаратуру, обладнання та устаткування.

Розрахункова потужність (ліжковий фонд) КНП «Козельщинська ЦРЛ» на 2020 р. складає 70 ліжок, з них :

 - соматичне відділення -41 ліжко, в т.ч. терапевтичні- 29 ліжок, неврологічні – 8 ліжок,дитячі-4 ліжка;

- Хірургічно-гінекологічне відділення – 29 ліжок, з них хірургічних – 18, травматологічних – 6, патології вагітних – 1, гінекологічних – 4.

 Згідно Наказу Козельщинської ЦРЛ в 2017 р “Про оптимізацію ліжкового фонду” було скорочено 30 ліжок стаціонарного відділення. Показник на 10 тис. населення складав : у 2017 р. – 36,1 (70 ліжок), в 2018 р -36,6 ,2019 р -37,2,2020 р -37,8. Ліжковий фонд КНП «Козельщинська ЦРЛ» відповідає нормативам Постанови КМУ від 25.11.2015 р. №1024 “Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення.

Аналіз поточної діяльності КНП «Козельщинська ЦРЛ» дозволяє оцінити сильні та слабкі сторони медичного закладу, його можливості та перспективи подальшого розвитку, а також визначити ключові фактори успіху (табл. 1).

 Таблиця 1

SWOT-аналіз КНП «Козельщинська ЦРЛ»

СИЛЬНІ СТОРОНИ

• Зростання виробничих потужностей медичного закладу .

 • Орієнтованість на покращення інфраструктури та менеджменту медичного закладу.

• Оптимальне керівництво.

• Чітке бачення місії і цінностей лікарні

• Підвищення якості медичного обслуговування.

• Наявність мотивованого персоналу.

СЛАБКІ СТОРОНИ

• Недостатня кількість висококваліфікованих працівників певної спеціалізації.

• Недостатній розвиток інфраструктури.

• Недостатня кількість лікувально-діагностичне обладнання.

• Існування певних недоліків у розподілі ліжкового фонду.

МОЖЛИВОСТІ

• Сприяння зацікавлених сторін щодо збільшення періодичних та капітальних фінансових вливань відповідно до нового стратегічного напрямку.

• Позитивна громадська думка (позитивний імідж) з точки зору надання медичних послуг.

• Вигоди від державного та приватного партнерства.

• Платоспроможність населення за рахунок залучення до схем страхування та інших форм оплати медичних послуг.

ЗАГРОЗИ

• Недостатня кількість медичного персоналу необхідної спеціалізації та кваліфікації.

• Недостатність забезпечення засобами медичного призначення, лікарськими засобами й іншими товарами і послугами.

• Висока залежність від фінансових субсидій.

• Висока плинність кадрів

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ КНП «Козельщинська ЦРЛ»

Дисципліна, наявність адекватних та стабільних ресурсів, спільне бачення та визнанні цінності, зобов'язання та підтримка зацікавлених сторін, ефективне спілкування, сталий партнерський зв'язок та партнерське співробітництво, ефективне використання наявних ресурсів.

Отже, метою діяльності КНП «Козельщинська ЦРЛ» єгарантування населенню Козельщинському району Полтавської області  якісної медичної допомоги шляхом надання профілактичних, лікувальних та реабілітаційних послуг.

Для виконання цієї мети визначено наступні стратегічні цілі:

1. Забезпечити наявність компетентних кадрових ресурсів та їх розвиток.

2. Забезпечити наявність якісних препаратів, вакцин і витратних матеріалів.

3. Покращити фінансову доступність медичних послуг, фінансову самодостатність і фінансову стійкість КНП «Козельщинська ЦРЛ».

5. Підвищити якість та попит населення на медичні послуги.

6. Забезпечити відповідність потужностей КНП «Козельщинська ЦРЛ»  та наявних регіональних потреб в медичному обслуговуванні.

Стратегічні цілі та завдання КНП «Козельщинська ЦРЛ» мають бути пов’язані з пріоритетами стратегічного розвитку країни та вітчизняної медицини зокрема. Планування діяльності КНП «Козельщинська ЦРЛ» повинно бути орієнтоване на виконання Указів Президента України, постанов уряду в галузі охорони здоров’я, наказів Міністерства охорони здоров’я та наказів Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 “Про затвердження Порядку створення госпітальних округів”, Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням КМУ від 30.11.2016 р. № 1013, Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” та інших нормативно-правових актів.

З 2019 р лікувальний заклад реорганізований  зі статусу бюджетної установи у комунальне некомерційне підприємство. Це  сприятиме збільшенню господарської та фінансової автономії, управлінської гнучкості, формуванню стимулів для покращення якості медичного обслуговування й підвищення економічної ефективності використання активів, також запобігатиме можливому надмірному податковому навантаженню та виключає можливість приватизації чи банкрутства.

КНП «Козельщинська ЦРЛ» акредитована і підтвердила 1 акредитаційну категорію, має ліцензію на медичну практику та ліцензію по наркотиках.

І. Програма організаційно-управлінських змін

1.1.Внаслідок реорганізації медичного закладу у комунальне неприбуткове підприємство, воно відповідно до частини 3 статті 64 Господарського Кодексу України отримує право самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис.

Організаційна структура закладу визначена  в Статуті КНП «Козельщинська ЦРЛ», затвердженого рішенням 26 сесії сьомого скликання  Козельщинської районної ради від 29.01.2019 р «Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня»»

         Організаційна структура  закладу включає:

1. Адміністративно – управлінський підрозділ

2. Адміністративно – обслуговуючі підрозділи

3. Бухгалтерія

4. Інформаційно – аналітичний кабінет

5. Поліклінічне відділення:

- кабінет лікаря - акушера – гінеколога

- кабінет лікаря акушера – гінеколога дитячого та підліткового віку

- кабінет районного лікаря  - педіатра

- кабінет лікаря – хірурга

- кабінет лікаря  ортопеда - травматолога

- кабінет лікаря – терапевта

- кабінет лікаря – терапевта підліткового

- кабінет лікаря - онколога

- кабінет лікаря - невропатолога

- кабінет лікаря -  нарколога

- кабінет лікаря - дерматовенеролога

- кабінет лікаря – ендокринолога

- кабінет лікаря – стоматолога

- кабінет лікаря – стоматолога

- кабінет лікаря – стоматолога

- кабінет лікаря - стоматолога - терапевта

- кабінет лікаря - психіатра

- кабінет лікаря - офтальмолога

- кабінет лікаря - отоларинголога

- протитуберкульозний кабінет

- кабінет трансфузіології

- процедурний кабінет

- кабінет долікарського огляду

- флюорографічний кабінет

- кардіологічний кабінет

- кабінет «Довіра»

- кабінет ЛКК

- реєстратура 

- кабінет інфекційних захворювань

- зубопротезна лабораторія

6. Стаціонарні відділення: 

- приймальне відділення

- соматичне відділення

- хірургічно – гінекологічне відділення

- анестезіологічна група

7. Допоміжно – діагностичні підрозділи:

- клініко - діагностична лабораторія

- бактеріологічна лабораторія

- рентгенкабінет

- кабінет лікаря  функціональної діагностики

- кабінет лікаря   ультразвукової діагностики

- стерилізаційне відділення

- кабінет лікувального масажу

- фізіотерапевтичний кабінет

- патологоанатомічне відділення          

 

Станом на 01.01.2020 р затверджено штатний розпис КНП «Козельщинська ЦРЛ» в кількості 169,5 штатних одиниць.

Першочерговим завданням для закладу є  укладання колективного договору, у якому мають бути визначені форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

2. Програма розвитку лікувальної діяльності

            1.Забезпечити своєчасне укладання з Національною службою здоров’я України договорів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020-2021 роки

 1.   Зміцнювати, розширювати і покращувати послуги надання медичної допомоги населенню:
– подальший розвиток малоінвазивних лікувальних методик ендоскопічного напрямку у галузі хірургії та гінекології,

– розширення спектру діагностичних послуг (рентгенологічних, ендоскопічних, послуг ультразвукової діагностики тощо),

– розширення реабілітаційних послуг.

 1. Зміцнювати, розширювати і покращувати послуги з профілактики захворювань та пропаганди здоров'я:
– проведення профілактичних обстежень на ВІЛ/СНІД, туберкульоз; контроль за ТБ/ВІЛ та резистентним ТБ шляхом освіти пацієнтів і спільнот;

– заходи з профілактики, діагностики та запровадження протоколів лікування неінфекційних захворювань (діабету, гіпертонічної хвороби, серцево-судинних захворювань, захворювань нирок, онкологічних захворювань).

-          Допрацювати перелік обов’язкових лікувально-діагностичних процедур і обстежень у відповідності до наказів і методичних рекомендацій МОЗ України.

4.                  Удосконалити основні принципи лікування антимікобактеріальної терапії, рекомендовані МОЗ України.

5.                   Покращити доступність та якість медичних послуг для матері та дитини, зокрема за такими напрямками:

– задля підвищення відсотка людей, які використовують методи планування сім’ї, проводити заходи щодо планування сім'ї (покращити доступність та санітарно-просвітницьку роботу стосовно використання контрацептивів);

– здоров'я матері та дитини (забезпечити регулярний нагляд, візити до жіночої консультації під час вагітності, включаючи забезпечення профілактики передачі захворювань від матері до дитини).

6. Реалізація заходів щодо забезпечення доступності застосування й раціонального використання якісних препаратів, вакцин та витратних матеріалів, своєчасна закупівля лікарських засобів та розхідних матеріалів у межах наявного фінансування.

7. Реалізувати заходи щодо зміцнення здоров’я і пропагування здорового способу життя (проведення санітарно-просвітницької роботи щодо небезпечності вживання алкоголю, наркотичних засобів, паління; поширення серед пацієнтів ідеології важливості фізичної культури та раціонального харчування).

8. Виконання основних загальнодержавних програм у галузі охорони здоров’я

3. Програма кадрового менеджменту та управління

1. Необхідно переглянути штатний розпис медичного закладу з метою оптимізації чисельності та штату працівників. Може бути використано кілька варіантів кадрових рішень, а саме: продовження трудових відносин з працівником на попередній посаді, переведення працівника на іншу посаду та звільнення працівника за скороченням якщо це не спричинить погіршення якості та доступності медичної допомоги.

2. В умовах сьогодення якість та ефективність медичної допомоги значною мірою залежить не лише від застосування сучасних клінічних технологій та ресурсного забезпечення лікарні, але й від рівня кваліфікації медичного персоналу. Тому важливо стимулювати медичний персонал до підвищення власного професійного рівня й професійної майстерності шляхом самопідготовки і самонавчання.

Проводити підготовку та підвищення кваліфікації медичних кадрів району за рахунок коштів закладу.

3. З метою оптимізації витрат, розширення спектру та підвищення якості медичних послуг, що надаються КНП «Козельщинська ЦРЛ», пропонується наймати на підставах цивільно-правового договору на чітко визначений термін окремих спеціалістів (лікарів, які займаються власною медичною практикою, мають відповідну медичну освіту та володіють ліцензією), які б задовольнили потребу медичного закладу у кадрових ресурсах необхідної спеціалізації, практичного досвіду та рівня підготовки. Таку практику можна використати у випадку, коли з економічної точки зору для КНП «Козельщинська ЦРЛ» є недоцільним постійне утримання якогось конкретного спеціаліста на повний робочий час та включення відповідної посади до штатного розпису, але, у той же час, залучення даного фахівця необхідне для надання відповідної медичної допомоги.

4.Проводити роботу по удосконаленню системи комп’ютерного забезпечення КНП «Козельщинська ЦРЛ» зі створенням автоматизованих робочих місць лікарів у всіх структурних підрозділах лікарні та автоматизованих робочих місць у допоміжних структурах .

5. Проводити роботу щодо залучення до роботи в КНП наступних лікарів:

- лікаря-терапевта

- лікаря-отоларинголога

- лікаря анестезіолога

- лікаря-невропатолога

6. Внаслідок співпраці з місцевими органами самоврядування та з метою залучення лікарів до роботи в КНП «Козельщинська ЦРЛ»  вирішити питання забезпечення житлом лікарів, які виявлять бажання працювати в медичному закладі

 

4. Програма фінансово-економічної діяльності

Безумовною складовою розвитку КНП «Козельщинська ЦРЛ» є забезпечення сталого фінансового розвитку та запровадження сучасних ефективних методів фінансового менеджменту.

Фінансування КНП «Козельщинська ЦРЛ» проводиться за рахунок різних джерел:  за кошти Державного та місцевого бюджетів, кошти Національної служби здоров’я України відповідно до підписаних договорів  про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, а також надходжень  до спеціального фонду закладу( доходи від передавання в оренду нерухомого майна , надходження від платних медичних послуг,, кошти надані на виконання окремих доручень, та надані матеріальні цінності на благодійній основі).

Відповідно до постанови КМУ від 17.09.1996 р № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров»я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами) наказом головного лікаря КНП «Козельщинська ЦРЛ» від 02.07.2020 р № 196 затверджено Положення про платні послуги  закладу, визначено перелік платних послуг  та затверджені тарифи.

Відповідно до вимог Наказу Міністерства економічного розвитку України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» та відповідного рішення двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання КНП «Козельщинська ЦРЛ»  забезпечує своєчасне складання, подання на розгляд та затвердження фінансових планів і звітності про їх виконання згідно з Порядком.

            В 2020 році КНП «Козельщинська ЦРЛ»  укладено з  Національно службою здоров’я України наступні Договора про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій:

-          Пак.3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»

-          Пак.4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»

-          Пак.9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізовану)  та третинна (високоспеціалізовану) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу»

-          Пак.23 «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям»

-          Пак.24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям»

-          пак.29 «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

-          пак.30 «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 року

                                                                                                          Таблиця 2

Основні показники фінансово-економічної діяльності КНП «Козельщинська ЦРЛ» на 2020-2021 роки

                                                                                                          Тис.грн

№ пп

Показники

2019 факт

2020 очікувані показники

2021 планові показники

1

Доходна частина

 

 

 

 

всього

14268,1

15850,2

12135,2

1.1

В т.ч. кошти НСЗУ

8791,7

10606,4

10316,0

1.2

Кошти місцевого бюджету

2743,3

1953,2

1110,0

1.3

Кошти Державного бюджету

4072,1

1938,3

 

1.4

Інші доходи:

 

 

 

 

Дохід від платних медичних послуг

 

320,0

320,0

 

Дохід від операційної оренди активів

 

39,2

39,2

 

Дохід від благодійних і спонсорських надходжень

 

788,1

350,0

1.5

Доходи місцевих бюджетів  цільового фінансування на капітальні видатки

182,0

205,0

 

2

Видаткова частина

 

 

 

 

всього

14268,1

15850,2

12135,2

 

В т.ч.;

 

 

 

2.1

Витрати на оплату праці

10412,0

10351,6

8416,0

2.2

Нарахування на оплату праці

2026

2277,3

1851,4

2.3

Матеріальні  витрати

1407,4

2581,5

1684,2

2.4

Інші операційні витрати

240,6

434,8

183,6

2.5

Капітальні інвестиції

182,0

205,0

 

 

 

 

 

 

 

План заходів щодо економного та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів,

-          Вжити заходи щодо досягнення економії споживання паливно-енергетичних ресурсів не менше як на 10% по всіх показниках у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

-          Проводити енергетичний аудит будівель та споруд закладу з метою виявлення причин можливої втрати тепла та своєчасної ліквідації причин ;

-          Проводити роз’яснювальну роботу  серед медпрацівників та хворих щодо ощадливого споживання природного газу, електроенергії, тепло – та водопостачання .

 

5. Програма управління якістю надання медичної допомоги

1. Організація та надання якісної, доступної медичної допомоги населенню Козельщинського району, зростання рівня задоволення населення послугами у сфері охорони здоров’я;

2. Досягнення балансу між потребами населення у послугах охорони здоров’я та обсягами фінансових ресурсів на зазначені цілі;

3. Модернізація закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги;

4. Створення належних умов праці медичних працівників ( насамперед молодих спеціалістів), забезпечення їх земельними ділянками, житлом та здійснення інших стимулюючих заходів;

5. Зниження інфекційної захворюваності жителів району;

6. Зниження рівня смертності та захворюваності населення району з неврологічною та терапевтичною паталогією;

7. Досягнення раціонального використання лікарняних ліжок та скорочення витрат на утримання ліжкового фонду;

8. Проведення перерозподілу штатних одиниць  закладів охорони здоров’я з метою скорочення витрат на їх утримання;

9. Активізація профілактичного напрямку дії щодо боротьби із серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюванням населення на цукровий діабет, туберкульоз та СНІД;

10. Підвищення соціального престижу та поваги до професії медичного працівника, диференційована виплата заробітної плати з урахуванням обсягів і якості роботи ;

11. поліпшення надання медичної допомоги та скорочення строків обстеження й лікування хворих;

12. Удосконалення та впровадження нових методів лікування в відділеннях другого рівня надання медичної допомоги;

13. Покращення матеріально-технічної бази закладу;

14. Забезпечення лікувального закладу висококваліфікованими медичними кадрами;

ІНДИКАТОРНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РОБОТИ

 

№ з/п

Найменування показника

Показник

1

Дитяча смертність на 1000 новонароджених 

0

2

Своєчасність проведення проф. щеплень дітям до 1 року

96%

3

Виконання плані імунізації дорослого та дитячого населення  району проти керованих інфекцій

97,5 %

4

Материнська смертність 

0

5

Збільшення питомої ваги вперше виявлених хворих на туберкульоз при профілактичних оглядах 

До 93,0%

6

Збільшення рівня укомплектованості медичними працівниками закладів охорони здоров»я району

На 10%

7

Питома вага онкохворих виявлених при профоглядах, не менше %

30,0

8

Робота ліжка

340 ліжко-днів

9

Повторна госпіталізація хворих з приводу одного і того ж захворювання

Не вище 2%

10

Зниження показників рівня інвалідності серед працездатного населення на 10 тисяч населення

До 55,5%

11

Показник госпітальної летальності

Не вище 0,2%

12

Зниження показника дорічної летальності серед первинного виявлених онкохворих

До 12%

13

Середні строки лікування хворих у стаціонарі 

Не більше 8,5 дня

14

Наявність  скарг

0

15

Забезпеченість лікарськими кадрами 

Не менше 80%

 1. Заходи з інфекційного контролю
 1. Забезпечення роботи закладу згідно з вимогами постанов КМУ, директивними документами МОЗ України, ДОЗ Полтавської ОДА з питань інфекційної захворюваності та організації санітарно-протиепідемічних заходів.
 2. Організація підсистеми моніторингу внутрішньо лікарняної інфекції та оцінювання заходів з інфекційного контролю
 3. Контроль за виконанням вимог щодо недопущення випадків заносу інфекційних захворювань та розповсюдження ВІЛ у мовах стаціонару серед пацієнтів та медичного персоналу
 4. Контроль за дотриманням безпечних алгоритмів техніки асептики та дезінфекції у відділеннях стаціонару
 5. Проведення оздоровчих та профілактичних заходів для поліпшення умов праці медичного персоналу, а саме: проведення обов’язкових щорічних медичних оглядів працівників закладу з обов’язковим флюрографічним обстеженням органів дихання; лабораторне обстеження; профілактичні щеплення
 6. Забезпечення відділень засобами специфічної профілактики ( вакцинами) та засобами індивідуального захисту.
 7. Забезпечити утилізацію медичних відходів на території лікарні  та забезпечити дотримання норм екологічної безпеки згідно з вимогами чинного законодавства України.
 8. Постійний контроль за роботою харчоблоку та столових у відділеннях стаціонару
 9. Організація 100%-ого камерного оброблення постільних речей та білизни при виписуванні хворого
 10. Контроль за приготуванням і зберіганням дезінфекційних засобів, забезпечення систем знераження  відпрацьованого матеріалу та утилізація біологічних відходів
 11. Контроль за роботою приймального відділення щодо недопущення випадків заносу інфекційних захворювань, педикульозу, корости
 12. Організація мікробіологічного контролю за хворими з підозрою на ВІЛ.
 13. Організація та виконання вимог в плані профілактики посттрансфузійних гепатитів та ВІЛ-інфекцій
- удосконалення та подальший розвиток системи паліативної допомоги на Прикарпатті задля забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя шляхом раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів хвороби, усунення розладів фізіологічних функцій організму, соціальної, духовної, психологічної підтримки хворого і його рідних, там, де потребує цього пацієнт; - розширення мережі закладів паліативної допомоги та впровадження стандартів її кваліфікованого надання; створення різних форм паліативної допомоги для всіх громадян, які її потребують; - формування громадської думки для участі громадян і організацій у наданні паліативної допомоги; - формування ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з питань паліативної допомоги; підвищення їх обізнаності у наданні паліативної допомоги дорослим, дітям та членам їх родин.

 

 1. Заходи з підвищення доступності та якості паліативної допомоги
- удосконалення та подальший розвиток системи паліативної допомоги в КНП «Козельщинська ЦРЛ» задля забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя шляхом раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів хвороби, усунення розладів фізіологічних функцій організму, соціальної, духовної, психологічної підтримки хворого і його рідних, там, де потребує цього пацієнт;

- оснащення відділення паліативної допомоги необхідними лікарськими засобами, медичним обладнанням та предметами догляду за тяжкохворими

 - впровадження стандартів кваліфікованого надання паліативної допомоги; створення різних форм паліативної допомоги для всіх громадян, які її потребують;

 - формування громадської думки для участі громадян і організацій у наданні паліативної допомоги;

 - формування ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з питань паліативної допомоги; підвищення їх обізнаності у наданні паліативної допомоги дорослим, дітям та членам їх родин

- налагодження взаємодії та залучення служб та закладів системи соціального захисту населення, громадських та релігійних організацій до надання соціальної, психологічної, духовної підтримки пацієнтам, які потребують паліативної допомоги, та їхнім рідним;

- інформування громадськості з актуальних питань, пов'язаних із організацією та наданням паліативної допомоги.

 

   В.О.головного лікаря                                                      А.В.Хоменко

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням  позачергової тридцять
 п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання
від 30 вересня 2020 року

 

                                                         План розвитку
Комунального некомерційного  підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2020-2021 роки

 

1

Ініціатор розроблення Плану розвитку

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

2

Розробник Плану розвитку

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

3

Відповідальний виконавець

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

4

Учасники Плану

Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області

Козельщинська районна державна адміністрація

Козельщинська районна рада

5

Термін реалізації Плану

2020 – 2021 роки

6

Кошти задіяні на виконання Плану

Кошти Національної служби здоров’я України, Державного бюджету, місцевого  бюджету, інші надходження, не заборонені чинним законодавством України

7

Орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання реалізації Плану розвитку

2020 р. – 15850,2 тис. грн.

2021 р. – 12135,2 тис. грн.

 

 1. Загальні положення.

План розвитку комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області на 2019 рік – 2021 роки (далі – План), розроблений на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,ст.11 Господарчого Кодексу України, ст. 91 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів  від 05.02.2020 р «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році», Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.07.2020 р № 1742 «Про затвердження Типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я».

Даний План  необхідний для стабільного функціонування комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, поліпшення його матеріально - технічної бази та створення належних умов для розвитку вторинної спеціалізованої медичної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування населення.

 

2. Мета Плану.

Метою Плану є:

-          забезпечення стабільної роботи комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області відповідно до його функціонального призначення;

 

3. Завдання Плану.

1. Виконання національних та регіональних програм

2. Продовження розвитку багатоканального фінансування;

3. Покращити фінансову доступність медичних послуг, фінансову самодостатність і фінансову стійкість КНП «Козельщинська ЦРЛ».

5. Підвищити якість та попит населення на медичні послуги.

6. Забезпечити відповідність потужностей КНП «Козельщинська ЦРЛ»  та наявних регіональних потреб в медичному обслуговуванні.

 

4. Фінансове забезпечення Плану.

Фінансування КНП «Козельщинська центральна районна лікарня» здійснюються за рахунок коштів Національної служби здоров’я України, Державного бюджету України, місцевого  бюджету, інші надходження, не заборонені чинним законодавством України, виділених в установленому порядку з районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України

 

5. Очікувані результати виконання Плану.

Реалізація Плану дасть змогу:

·         Підвищення стандартів життя населення рьбпшляхом удосконалення амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги;

·         Забезпечення надання високоякісної медичної допомоги населенню відповідно до існуючих медичних стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги на основі доказової медицини;

·         Виконання національних та регіональних програм;

·         Недопущення госпітальної летальності;

·         Забезпечення раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів, укріплення матеріально-технічної бази лікарні;

·         Продовження розвитку багатоканального фінансування;

·         Забезпечення економії енергоносіїв;

·         Забезпечення дотримання індикаторних показників якості роботи закладу в 2020-2021 рр;

·         Підсилення кадрового потенціалу лікарні.

 

6. Контроль за виконанням Плану.

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням бюджетних  коштів – головний розпорядник бюджетних коштів Козельщинська районна державна адміністрація та постійна комісія  районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 В.О. головного лікаря                                                          А.В. Хоменко

 
                                                                        УКРАЇНА
                    КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                   (позачергова тридцять п’ята  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року

 Про внесення змін до рішення позачергової тридцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня»  Козельщинської районної ради Полтавської області на 2020 рік» від 20 вересня 2019 року

Керуючись статтею  43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 78 Господарського  кодексу України, Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02 березня        2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»,  рішення двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання  від 07 травня 2019 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження  та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області», розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації  постійних  комісій,

                                            РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області Колеснікова С.І., взяти до відома.

2.Внести зміни до рішення позачергової тридцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня»  Козельщинської  районної ради Полтавської області на 2020 рік» від 20 вересня 2019 року, а саме: викласти в новій редакції Додаток №1 «Фінансовий план підприємства на 2020 рік» (додається).

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення тридцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання від 04 серпня 2020 року «Про внесення змін до рішення позачергової тридцятої сесії районної ради сьомого скликання «Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня»  Козельщинської  районної ради Полтавської області на 2020 рік» від 20 вересня 2019 року».

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко 
                                                                    

                                                                 УКРАЇНА
            КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
             (позачергова тридцять п’ята  сесія районної ради сьомого  скликання)

                                                              Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року
 
Про затвердження акту передачі матеріальних цінностей з балансу  Комунального некомерційного підприємства  «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради у комунальну власність Новогалещинської об’єднаної  територіальної громади станом на 01.09.2020 року

 Керуючись ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Козельщинської районної ради Полтавської області від 04.08.2020 року «Про безоплатну передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради, у комунальну власність Новогалещинської об’єднаної територіальної громади», пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                    РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради Явтушенко О.В., взяти до відома.

2.Затвердити акт передачі матеріальних цінностей з балансу Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  у комунальну власність Новогалещинської об’єднаної  територіальної громади станом на 01.09.2020 року (додається).

3.У зв’язку з прийняттям даного рішення Комунальному некомерційному  підприємству «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради відобразити відповідні зміни в бухгалтерському обліку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зав’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.
 

Голова районної ради                                                       Ю.Б. Марченко

 
                                                             УКРАЇНА
              КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
               (позачергова тридцять п’ята  сесія  районної ради сьомого  скликання)

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року

 Про  заходи щодо виконання рішення тридцять четвертої сесії  районної ради сьомого скликання «Про придбання службового житлового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району» від 04.08.2020 року

 

Керуючись ст.43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення тридцять четвертої сесії сьомого скликання «Про придбання службового житлового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району» від 04.08.2020 року, розглянувши матеріали подані Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський Центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради щодо проведеної процедури придбання житла (квартири) на конкурсній основі, пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                          РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради  Явтушенко О.В. щодо придбання квартири на конкурсній основі для забезпечення житлом для лікарів загальної практики – сімейного лікаря, взяти до відома.

2.За результатом проведеної Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський Центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради процедури придбання на конкурсній основі квартири для забезпечення житлом лікарів загальної практики – сімейного лікаря, придбати в спільну власність територіальних громад сіл та селищ району двокімнатну квартиру, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, смт. Козельщина, вул. Остроградського (Радянська), буд. 67, кв. 1, яка належить на праві спільної часткової власності у:        

2.1.Громадянки Гунжель Тетяни Володимирівни (1/3 частка) за 105 000,00 гривень (сто п’ять тисяч гривень);

2.2.Громадянина Гунжеля Анатолія Павловича (1/3 частка) за 105 000,00 гривень (сто п’ять тисяч гривень);

2.3.Громадянки Сабіни Олени Анатоліївни (1/3 частка) за 105 000,00 гривень (сто п’ять тисяч гривень).

3.Фінансовому відділу Козельщинської райдержадміністрації (Сокологорська А.М.) забезпечити фінансування Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико - санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на придбання вказаної двокімнатної квартири за рахунок бюджетних коштів.

4.Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинський Центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради провести перерахування коштів з розрахункового рахунку, який відкритий в  УДКСУ у Козельщинському районі Полтавської області за квартиру:

 4.1.Громадянці Гунжель Тетяні Володимирівні (рнопп 2620008703) 105 000,00 гривень (сто п’ять тисяч гривень) шляхом перерахування на картковий рахунок № UA 183314670000026206000230415 ТВБВ №10016/0222 смт. Козельщина філії- Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 331467;

4.2.Громадянину Гунжелю Анатолію Павловичу (рнопп 2371808094) 105 000,00 гривень (сто п’ять тисяч гривень) шляхом перерахування на картковий рахунок № UA783314670000026200000236523  ТВБВ №10016/0222 смт. Козельщина філії- Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 331467;

4.3. Громадянці Сабіні Олені Анатоліївні (рнопп 3349111922)  105 000,00 гривень (сто п’ять тисяч гривень) шляхом перерахування на картковий рахунок  IBAN № UA663314670000026206000254480 ТВБВ№ 10016/0112 філії –Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО банка 331467.

5.Придбавши вказану квартиру, взяти її на баланс Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради та надати  статус «службового житлового приміщення».

6.Дозволити Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинський Центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради у відповідності до висновків його профспілкового комітету, провести розподіл службових житлових приміщень серед медичних працівників, які перебували на черзі для отримання житла.

7.Уповноважити голову Козельщинської районної ради Марченка Ю.Б. підписати від імені територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області договір купівлі - продажу.

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку  соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зав’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                  Ю.Б. Марченко


                                                                        УКРАЇНА
                КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                   (позачергова тридцять п’ята  сесія  районної ради сьомого  скликання)

                                                               Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року

 Про видачу спеціального ордера на службове  житлове приміщення, затвердження рішення медичної ради та Первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради

 
       Керуючись статтями 118, 119, 121, 122, 123 Житлового кодексу Української РСР із змінами та доповненнями, Постановою Ради Міністрів Української РСР №37 від 04.02.1998 року «Про службові жилі приміщення» із змінами та доповненнями, рішенням дев’ятої сесії районної ради  п’ятого скликання від 21.09.2007 року «Про затвердження Положення «Про порядок надання  службових жилих приміщень, що знаходяться в спільній власності територіальних громад сіл та селищ району», рішенням тридцять четвертої сесії  сьомого скликання  від 04.08.2020 року «Про придбання службового житлового приміщення в спільну власність територіальних громад сіл і селищ району для забезпечення лікарів Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщиинської районної ради,   розглянувши матеріали подані  Комунальним некомерційним підприємством «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги»Козельщинської районної ради Полтавської області, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації   постійних комісій,

                                                     РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

   1.Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги»Козельщинської районної ради Явтушенко О.В., взяти до відома.

   2.Затвердити рішення медичної ради від 28.09.2020 року та Первинної  профспілкової організації від 28.09.2020 року  Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради «Про надання службового житлового приміщення лікарю загальної практики – сімейному лікарю Барабашу Анатолію Олександровичу» (додаються).

  3.Видати спеціальний ордер на службове житлове приміщення (двокімнатну квартиру) за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, смт Козельщина,  вул. Остроградського (Радянська),  буд. 67, кв. 1 лікарю загальної практики – сімейному лікарю Комунального некомерційного підприємства  Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради Барабашу Анатолію Олександровичу   (додається).

4.Комунальному некомерційному підприємству «Козельщинський центр первинної медико – санітарної допомоги» Козельщинської районної ради на підставі вказаного спеціального ордеру укласти з Барабашем А.О. договір найму службового  житлового приміщення.

         5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                                   Ю.Б. Марченко 

                              
                                                             УКРАЇНА
                     КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                          (позачергова тридцять п’ята  сесія  районної ради сьомого  скликання)

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року
 
Про безоплатну передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, що знаходиться на  балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністрації, у державну власність – на баланс Полтавського обласного військового комісаріату для потреб Козельщинського районного військового комісаріату  Полтавської області

            Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання послуг населенню району, розглянувши матеріали подані сектором освіти Козельщинської райдержадміністрації та Козельщинським районним військовим комісаріатом Полтавської області, врахувавши пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                           РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

          1.Інформацію в.о. завідувача сектором освіти Козельщинської райдержадміністрації Стрілець Н.Я. та військового комісара  Козельщинського району  Полтавської області Кушка Ю.М. взяти до відома.

        2.Передати безоплатно майно (додаток 1) спільної власності  територіальних громад сіл і селищ району, що знаходиться на балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністраці, у державну власність – на баланс Полтавського обласного військового комісаріату для потреб Козельщинського районного військового комісаріату  Полтавської області.

         3.Створити комісію для передачі вказаного майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (додаток  2).

         4.Прийняття-передачу провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний термін до Козельщинської районної ради відповідний акт прийняття – передачі.

         5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                         Ю.Б. Марченко 

 
Додаток 1
до рішення позачергової тридцять
 п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання
від  30 вересня 2020 року

                                                             Перелік майна
спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, що знаходиться на балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністрації та буде передано у державну власність – на баланс Полтавського обласного військового комісаріату для потреб Козельщинського районного військового комісаріату Полтавської області.
      
№п/п

найменування

Один.

виміру

кількість

балансова вартість

сума зносу

залишкова вартість

1

Ноутбук

Інвентарний номер 1040010

Шт.

1

4440,00

2294,00

2146,00

 

                      Разом

 

 

4440,00

2294,00

2146,00

 

Додаток 2
до рішення позачергової тридцять
 п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання
від  30 вересня 2020 року

Склад комісії з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, що знаходиться на балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністрації та буде передано у державну власність – на баланс Полтавського обласного військового комісаріату для потреб Козельщинського районного військового комісаріату  Полтавської області.

 1.      Стрілець Н.Я. –  в.о. завідувача сектору освіти Козельщинської районної державної адміністрації (рнопп – 2805413646) голова комісії.

2.      Кушко Ю. М. – військовий  комісар  Козельщинського районного військового комісаріату Полтавської області – заступник голови комісії (рнопп – 2556800710).

3.      Лисовський І.А. – начальник відділення забезпечення Козельщинського районного військового комісаріату Полтавської області (рнопп – 2854214377).

4.      Григорова Т.Є. - головний бухгалтер сектору освіти Козельщинської районної державної адміністрації (рнопп  –  2557705983 ).

5.      Пуценко С.О.- голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (рнопп  – 2911901819).

6  Сірецька М.Ю. - голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп. – 2140008082).

7. Григоренко Алла Василівна – спеціаліст групи централізованого господарського обслуговування сектору освіти Козельщинської районної державної адміністрації (рнопп – 2484606182)

                                                                        УКРАЇНА
                  КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                        (позачергова тридцять п’ята  сесія  районної ради сьомого  скликання)

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року

 Про безоплатну передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, що знаходиться на  балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністрації,  на баланс  Козельщинської районної ради Полтавської області

            Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності, розглянувши  матеріали, подані сектором освіти Козельщинської райдержадміністрації та Козельщинською районною радою Полтавської області, врахувавши пропозиції Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                         РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

            1.Інформацію в.о. завідувача сектором освіти Козельщинської райдержадміністрації Стрілець Н.Я. та керуючого справами Козельщинської районної ради  Черепа Ю.М., взяти до відома.

          2.Передати безоплатно майно (додаток 1) спільної власності  територіальних громад сіл  і селищ району, що знаходиться на  балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністрації, на баланс Козельщинської районної ради Полтавської області.

          3.Створити комісію для передачі вказаного майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (додаток  2).

          4.Прийняття-передачу провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний термін до Козельщинської районної ради відповідний акт прийняття - передачі.

          5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                          Ю.Б. Марченко 

  Додаток 1

до рішення позачергової тридцять
 п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання
від  30 вересня 2020 року

Перелік майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, що знаходиться на балансі сектору освіти Козельщинської районної державної адміністрації, та буде передано на баланс  Козельщинської районної ради Полтавської області

№п/п

найменування

Один.

виміру

кількість

балансова вартість

сума зносу

залишкова вартість

1

Принтер лазерний інв. №1040024

шт.

1

1564,00

1564,00

0

2

Системний блок інв. №1040026

шт.

1

3441,00

3441,00

0

3

Монітор LG

№1040026

шт.

1

1000.00

1000.00

0

 

                      Разом

 

 

12800,00

12800,00

0

 

 Додаток 2
до рішення позачергової тридцять
 п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання
від  30 вересня 2020 року

 
Склад комісії  з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, що знаходиться на балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністрації та буде передано на баланс  Козельщинської районної ради Полтавської області

 1.      Стрілець Н.Я. –  в.о. завідувача сектору освіти Козельщинської районної державної адміністрації (рнопп – 2805413646) – голова комісії.

 1. Череп Юрій Миколайович– керуючий справами Козельщинської районної ради (рнопп – 2475104674) – заступник голови комісії.
 2. Клімошенко Анжеліка Віталіївна  –   начальник фінансово-господарського відділу Козельщинської районної ради (рнопп – 2605608106).
4.      Григорова Т.Є. – головний бухгалтер сектору освіти Козельщинської районної державної адміністрації (рнопп – 2557705983).

5.      Пуценко С.О. – голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (рнопп –2911901819).

6  Сірецька М.Ю. – голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп. – 2140008082).

7. Григоренко Алла Василівна – спеціаліст групи централізованого господарського обслуговування сектору освіти Козельщинської районної державної адміністрації (рнопп – 2484606182)

 
                                                                   УКРАЇНА
                              КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                           (позачергова тридцять п’ята  сесія  районної ради сьомого  скликання)

                                         Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року

 Про безоплатну передачу майна  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ району, що знаходиться на  балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністрації,  на баланс місцевого осередку громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»  Козельщинського району Полтавської області

 
          Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та покращення умов для надання соціальних послуг населенню району, розглянувши матеріали подані сектором освіти Козельщинської райдержадміністрації та місцевого осередку громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»  Козельщинського району Полтавської області, врахувавши пропозиції  Козельщинської райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                     РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію в.о.  завідувача  сектором освіти Козельщинської райдержадміністрації Стрілець Н.Я. та голови  місцевого осередку громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»  Козельщинського району Полтавської області. Березовського В.С., взяти до відома.

          2.Передати безоплатно майно (додаток 1) спільної власності  територіальних громад сіл  і селищ району, що знаходиться на  балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністрації на баланс  місцевого осередку       громадської організації  Всеукраїнського   фізкультурно-спортивного   товариства    «Колос»  Козельщинської  районної  ради  Полтавської області.

          3.Створити комісію для передачі вказаного майна спільної власності територіальних  громад сіл і селищ району (додаток  2).

           4.Прийняття-передачу провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний термін до Козельщинської районної ради відповідний акт прийняття - передачі.

           5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 Голова районної ради                                                          Ю.Б. Марченко 

 
Додаток 1
до рішення позачергової тридцять
 п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання
від  30 вересня 2020 року

Перелік майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, що знаходиться на балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністрації, та буде передано на баланс  місцевого осередку громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Козельщинського району Полтавської області


№п/п

найменування

Один.

виміру

кількість

балансова вартість

сума зносу

залишкова вартість

1

Кондиціонер інв.№1010022

шт.

1

2800,00

2800,00

0

2

Кондиціонер інв.№1040027

шт.

1

3150,00

3150,00

0

3

Музичний центр інв.№1040031

шт.

1

4200,00

4200,00

0

4

Ваги медичні з ростоміром

інв. №1040030

шт.

1

1500,00

 

1500,00

0

5

Стіл тенісний

інв. №1390038

шт.

1

1150,00

1150,00

0

 

                      Разом

 

 

12800,00

12800,00

0

 

 Додаток 2
до рішення позачергової тридцять
 п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання
від  30 вересня 2020 року


Склад комісії з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, що знаходиться на балансі сектору освіти Козельщинської райдержадміністрації, та буде передано на баланс місцевого осередку громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»  Козельщинського району Полтавської області

 1.      Стрілець Н.Я. –  в.о. завідувача сектору освіти Козельщинської районної державної адміністрації (рнопп – 2805413646) – голова комісії.

2.      Березовський В.С.  –  голова  місцевого осередку громадської організації Всеукраїнського фізкультурно–спортивного товариства «Колос»  Козельщинського району Полтавської області – заступник голови комісії (рнопп – 2480404834).

3.      Полянська Н.І. –  головний бухгалтер місцевого осередку громадської організації Всеукраїнського фізкультурно–спортивного товариства «Колос»  Козельщинського району Полтавської області (рнопп – 2352607404).

4.      Григорова Т.Є. –  головний бухгалтер сектору освіти Козельщинської районної державної адміністрації (рнопп –  2557705983).

5.      Пуценко С.О. –  голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно–фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (рнопп – 2911901819).

6.  Сірецька М.Ю. –  голова постійної комісії районної ради  з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп. – 2140008082).

7. Григоренко Алла Василівна – спеціаліст групи централізованого господарського обслуговування сектору освіти Козельщинської районної державної адміністрації (рнопп – 2484606182).

 
                                                              УКРАЇНА
                    КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                        (позачергова тридцять п’ята  сесія  районної ради сьомого  скликання)

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020  року

 Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії районної ради п’ятого скликання від 10 квітня 2009 року «Про погодження площ та меж населених пунктів визначених перерозподілом земель»

 Керуючись статтею 43 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, 174 Земельного кодексу України,  розглянувши матеріали подані відділом у Козельщинському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, враховуючи пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

                                                           РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

           1.Інформацію начальника відділу у Козельщинському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області Дробахи Т.М, взяти до відома.

2.Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії районної ради п’ятого скликання від 10 квітня 2009 року «Про погодження площ та меж населених пунктів визначених перерозподілом земель», а саме: викласти текст додатку 1 до вказаного рішення в новій редакції (додається).

                3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу, агропромислового комплексу, земельних відносин, екології.  

 Голова районної ради                                                              Ю.Б. Марченко