УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про  районний бюджет  на 2018 рік

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійних комісій,

 

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 132196,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 131675,4 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 520,7 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 22,5 тис. грн., згідно з додатком  1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 132196,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  районного бюджету 131675,4 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 520,7 тис. грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;

- повернення кредитів  до спеціального фонду районного бюджету у сумі 55,0 тис. грн.,  згідно з додатком 3  до цього рішення;

- надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі    55,0  тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.Визначити оборотний  касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  50,0 тис. гривень.

4.Затвердити  на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі   94,8 тис. гривень.

5.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата енергосервісу.

6.Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів  бюджету розвитку,  згідно з додатком №4 до цього рішення.

7.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних програм) у сумі 4736,7 тис. грн., згідно з додатком №5до цього рішення.

8.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню  райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

         10.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету  на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1Бюджетного кодексу України.

12.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71Бюджетного кодексу України.

13.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691Бюджетного кодексу України.

14.У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо  за загальним та спеціальним фондами бюджету),  здійснюється за  рішенням районної державної адміністрації погодженим з постійною комісією районної ради з  питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

15.Районна  державна адміністрація, після погодження з головою постійної комісії районної ради з  питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району,  може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

16.Рішення  набирає чинності з 05 січня  2018 року.

17.Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району.

 

                                                           

 

Голова районної ради                                                                Ю.Б. Марченко

 

                                                                    

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про затвердження  розпоряджень голови райдержадміністрації

 

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

Затвердити розпорядження голови райдержадміністрації:

1.Розпорядження голови райдержадміністрації №255 від 01.12.2017 року  «Про внесення змін до річного розпису районного бюджету».

2.Розпорядження  голови райдержадміністрації №256 від 01.12.2017 року  «Про внесення змін  до річного розпису районного бюджету».

3.Розпорядження  голови райдержадміністрації №258 від 05.12.2017 року  «Про внесення змін  до річного розпису районного бюджету».

4.Розпорядження  голови райдержадміністрації №263 від 06.12.2017 року «Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

5.Розпорядження  голови райдержадміністрації №268 від 12.12.2017 року  «Про внесення змін  до річного розпису районного бюджету».

6.Розпорядження  голови райдержадміністрації №269 від 13.12.2017 року «Про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету Козельщинського району».

7.Розпорядження  голови райдержадміністрації №270 від 13.12.2017 року  «Про внесення змін  до річного розпису районного бюджету».

8.Розпорядження  голови райдержадміністрації  №272 від 14.12.2017 року «Про внесення змін до річного  та помісячного розпису районного бюджету».

9.Розпорядження  голови райдержадміністрації  №277 від 19.12.2017 року  «Про внесення змін до розпорядження виконувача обов’язків голови райдержадміністрації від 12.12.2017 року №268».

10.Розпорядження  голови райдержадміністрації  №280 від 20.12.2017 року  «Про внесення змін до річного розпису районного бюджету за рахунок надходження субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

 

Голова районної ради                                                                Ю.Б. Марченко

                                                                    

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про прийняття  міжбюджетних трансфертів   на 2018 рік

 

Відповідно до ст. 92 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій,

 

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

         1.Прийняти з бюджетів сільських рад Козельщинського району міжбюджетні трансферти (додаток №1).

        - на виконання комплексної Програми розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2017-2018 роки;

        - на виконання районної Програми розвитку  культури Козельщинського району на 2016-2020 роки;

        - на виконання комплексної районної Програми підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2017-2018 роки;

         -  на виконання комплексної Програми «Турбота» на 2017-2018 роки;

         - на виконання районної Програми розвитку архівної справи на 2018 рік.

         2.Прийняти з бюджету Новогалещинської селищної ради ОТГ  міжбюджетні трансферти  (додаток №2).          

         3.Доручити голові районної ради Марченку Ю.Б. підписати договори про прийняття міжбюджетних трансфертів до районного бюджету із сільськими  радами та Новогалещинською селищною радою ОТГ Козельщинського району.

         4.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління районної державної  адміністрації, контроль за його виконанням на постійну комісію районної  ради  з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад  сіл і селищ району.

 

 

Голова районної ради                                                                Ю.Б. Марченко

 

 

                                                                    

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про затвердження технічної документації  по нормативній грошовій  оцінці земельної ділянки   сільськогосподарського призначення, площею 33,9997 га (угіддя – рілля) кадастровий номер 5322084700:00:001:0933, що перебуває в оренді гр.Пироженка Володимира Михайловича  для ведення  фермерського  господарства, розташованої за межами населених пунктів   на території  Приліпської сільської  ради Козельщинського району Полтавської області

 

 

Керуючись ст. 10, 93, 201,206  Земельного кодексу України,  Законом України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року, Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 року №1553 «Про затвердження Положення про державний фонд документації із землеустрою», «Порядком нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів», затвердженого наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України та Української академії аграрних наук від 27.01.2006 року №18/15/21/11, Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів України  від 16.11.2016 року №831 та розглянувши технічну документацію  по нормативній грошовій  оцінці земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею  33,9997 га (угіддя – рілля) кадастровий номер 5322084700:00:001:0933, що перебуває в оренді гр. Пироженка Володимира Михайловича для ведення  фермерського  господарства, розташованої за межами населених пунктів на території Приліпської сільської  ради Козельщинського району Полтавської області  розроблену ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ» Полтавська регіональна філія, заслухавши інформацію  начальника відділу у Козельщинському районі Головного управління  Держгеокадастру  у Полтавській області Дробахи  Т.М. та враховуючи  рекомендації  постійних  комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

             1.Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій  оцінці земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею  33,9997 га (угіддя – рілля) кадастровий номер 5322084700:00:001:0933, що перебуває в оренді гр. Пироженка Володимира Михайловича  для ведення  фермерського  господарства, розташованої за межами населених пунктів на території Приліпської сільської  ради Козельщинського району Полтавської області  та визначену нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 33,9997 га в сумі  81183,74 грн.

2.Відділу у Козельщинському районі Головного управління  Держгеокадастру  у Полтавській області забезпечити збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування затверджених показників нормативної грошової оцінки.

 

       

Голова районної ради                                                               Ю.Б. Марченко

                                                                     

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про план роботи районної ради

на перше півріччя 2018 року

 

Керуючись   підпунктом 6 пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій,

 

 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

    

        Затвердити план роботи районної ради на перше півріччя 2018 року (додається).

 

                                                           

 

Голова районної ради                                                                Ю.Б. Марченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕДЖЕНО»

Рішення позачергової

вісімнадцятої сесії районної

 ради сьомого скликання

від 05.01.2018 року

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Козельщинської районної ради

на перше півріччя 2018 року.

І. Питання для винесення на розгляд:

І. Сесій районної ради 

 

 І – й квартал 2018 року

        

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за  2017 рік.

Відповідальні за підготовку:

                                                         -  голови постійних комісій районної ради;

                                                        - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим

                                                               управлінням райдержадміністрації.

                                             Доповідає: начальник фінансового управління

                                                  райдержадміністрації.

 

Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2018 рік.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

Доповідає:  завідувач сектору економіки райдержадміністрації.

 

Про стан виконання районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

      

Про затвердження районних програм на новий період.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 

Про стан  надання медичних послуг населенню Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

 Доповідає: головний лікар ЦРЛ, головний лікар ЦПМСД.

 

Про стан дотримання законності і правопорядку та профілактики правопорушень на території Козельщинського району.

                                                         Відповідальні за підготовку:

                                                 Голова постійної комісії районної ради мандатної, з питань

                                                              депутатської діяльності і етики, законності, 

                                                              правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків

                                                              з органами місцевого самоврядування;

- виконавчий апарат районної ради   спільно  з

Козельщинським  відділенням Кобеляцького відділу ГУНП

в Полтавській області.

Доповідає:  начальник Козельщинського  відділення

                                                              Кобеляцького відділу ГУНП в Полтавській  області.

Начальник служби у справах дітей  райдержадміністрації.

 

Про стан утримання та ремонту доріг на території  району.

Відповідальні за підготовку:

голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу. агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;

                                   - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.

Доповідає: перший  заступник голови райдержадміністрації.

 

Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

                                               Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації,

                          керівники установ і організацій по галузям.

 

ІІ – й квартал 2018 року.

 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал  2018 року.

Відповідальні за підготовку:

                                                         - голови постійних комісій районної ради;

                                                        - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим

                                                               управлінням райдержадміністрації.

                                              Доповідає: начальник фінансового управління

                                                  райдержадміністрації.

 

Про стан використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:

Голови постійних комісій районної ради, керівники комунальних установ і закладів, галузевих відділів райдержадміністрації, відділ управління майном районної ради;

                                   - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.

Доповідають:  керівники комунальних установ і закладів і галузевих відділів райдержадміністрації.

 

Про участь  територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області  у конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування.     

                                                 Відповідальні за підготовку:

                                                 - виконавчий апарат районної ради 

Доповідає: керуючий справами районної ради.

 

Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

                                                              Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації,

           керівники установ і організацій по галузям.

 

2. Постійних комісій районної ради:

 

 І – й квартал 2018 року

 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за  2017 рік.

Відповідальні за підготовку:

                                                         - голови постійних комісій районної ради;

                                                        - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим

                                                               управлінням райдержадміністрації.

                                             Доповідає: начальник фінансового управління

                                                 райдержадміністрації.

 

Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2018 рік.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

Доповідає:  сектор економіки райдержадміністрації.

 

Про стан виконання районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

      

Про затвердження районних програм на новий період.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації, керівники установ і організацій по галузям.

 

Про стан використання земель сільськогосподарського, несільськогосподарського призначення, сплати орендної плати суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на території району та забезпечення дотримання встановленого чинним законодавством порядку землекористування.

Відповідальні за підготовку:

голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу. агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;

                                   - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.

Доповідає: перший  заступник голови райдержадміністрації.

 

Про стан  надання медичних послуг населенню Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

 Доповідає: головний лікар ЦРЛ, головний лікар ЦПМСД.

 

Про стан дотримання законності і правопорядку та профілактики правопорушень на території Козельщинського району.

                                                         Відповідальні за підготовку:

                                                 Голова постійної комісії районної ради мандатної, з питань

депутатської діяльності і етики, законності, 

правопорядку, захисту  прав людини та зв’язків

з органами місцевого самоврядування;

   - виконавчий апарат районної ради   спільно  з

   Козельщинським  відділенням  Кобеляцького відділу ГУНП в

   Полтавській області.

   Доповідає:  начальник Козельщинського  відділення

   Кобеляцького відділу ГУНП в Полтавській  області.

 

Про стан утримання та ремонту доріг на території  району.

Відповідальні за підготовку:

голова постійної комісії районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери послуг, малого та середнього бізнесу. агропромислового комплексу, земельних відносин, екології;

                                   - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.

 

Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

 Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації,

             керівники установ і організацій по галузям.

 

ІІ – й квартал 2018 року.

 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал  2018 року.

Відповідальні за підготовку:

                                                         - голови постійних комісій районної ради;

                                                        - виконавчий апарат районної ради спільно з фінансовим

                                                              управлінням райдержадміністрації.

                                              Доповідає: начальник фінансового управління

                                                  райдержадміністрації.

Доповідає: перший  заступник голови райдержадміністрації.

 

Про стан використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району.

Відповідальні за підготовку:

Голови постійних комісій районної ради, керівники комунальних установ і закладів, галузевих відділів райдержадміністрації, відділ управління майном районної ради;

                                   - виконавчий апарат районної ради спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації.

Доповідають:  керівники комунальних установ і закладів і галузевих відділів райдержадміністрації.

           

Про участь  територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району Полтавської області  у конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування.     

                                                 Відповідальні за підготовку:

                                                 - виконавчий апарат районної ради 

Доповідає: керуючий справами районної ради.

 

Про внесення змін до діючих  районних програм.

Відповідальні за підготовку:

- голови постійних комісій районної ради;

- виконавчий апарат районної ради;

 Доповідають: Заступники голови райдержадміністрації,

              керівники установ і організацій по галузям.

 

ІІІ. Сприяння депутатам ради у здійсненні ними своїх повноважень.

 

Організація навчання депутатів районної ради (за окремим планом).

 

ІV. Здійснення взаємодії з місцевими радами, надання методичної допомоги.

     

1. Організація щомісячного навчання голів та секретарів сільських, селищних рад.

                                       Протягом року, щомісячно.

Відповідальні за підготовку:

                                                                                     - виконавчий апарат районної ради

 

2. Організація навчання голів та секретарів сільських, селищних рад, працівників виконавчого  апарату  районної ради у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації державних  службовців та посадових осіб  місцевого самоврядування при облдержадміністрації.

                                         Протягом року.

Відповідальні за підготовку:

                                                                                    - виконавчий апарат районної ради

 

V. Організаційно - масові заходи.

 

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня Соборності.

                                                                                               Відповідальні за проведення:

  - виконавчий апарат районної ради.

 

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня Героїв Небесної Сотні.

                                                                                              Відповідальні за проведення:

  - виконавчий апарат районної ради.

 

Участь в організації та проведенні заходів  з нагоди відзначення Міжнародного жіночого  Дня 8 Березня.

                                                                                 Відповідальні за проведення:

  - виконавчий апарат районної ради.

 

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня   Перемоги  над нацизмом у Другій світовій війні.

                                                                                              Відповідальні за проведення:

  - виконавчий апарат районної ради.

  

Участь в організації та проведенні заходів  до Дня   Конституції України.

                                                                                              Відповідальні за проведення:

  - виконавчий апарат районної ради.

 

 

Керуючий справами   районної ради                                                                     Ю.М. Череп

                                                                     

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про  районну Програму розвитку

архівної  справи  на 2018 рік

 

Керуючись статтею 37 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року №957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», розглянувши подані матеріали комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району», пропозиції Козельщинської райдержадміністрації, рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації Фидрі Т.В. та директора комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району» Кравченко О.Ю., взяти до відома.

2.Затвердити районну Програму розвитку архівної справи на 2018 рік (додається).

3.Фінансування заходів, передбачених районною Програмою, проводити  за рахунок коштів  районного  бюджету та бюджетів сільських і селищних рад.

4.Фінансовому управлінню Козельщинської райдержадміністрації (Виставний В.М.) забезпечувати своєчасне виділення коштів на виконання районної Програми.

5.Рекомендувати Козельщинській райдержадміністрації звернути увагу арбітражних керуючих, ліквідаційних комісій, які працюють на території району, на обов’язковість формування та передачі  належно оформленої документації до комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району».

6.Зобов’язати начальника архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації Фидрю Т.В. та директора комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району» Кравченко О.Ю. інформувати про хід виконання районної Програми розвитку архівної справи  на 2018 рік та використання коштів.

7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

 Голова  районної  ради                                                           Ю.Б. Марченко

     

 

 

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО

                          рішенням позачергової вісімнадцятої

сесії районної ради сьомого скликання                      

                                                                                   05 січня   2018 року

 

районна програма

розвитку архівної справи на 2018 рік

         Ця  Програма розроблена на виконання статті 37 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України» і спрямована на забезпечення інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними й фізичними особами архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

Реалізацію держаної політики у сфері архівної справи та діловодства у Козельщинському районі забезпечує архівний відділ райдержадміністрації, об’єднаний трудовий архів та архівні підрозділи установ, організацій, підприємств різної форми власності.

Аналіз стану архівної справи у Козельщинському районі свідчить про гостру потребу в кардинальних змінах.

     Архівосховище об’єднаного трудового архіву не повністю  обладнане сучасною автоматичною протипожежною сигналізацією, не проводиться вчасна заміна та зарядка вогнегасників.

Відсутні короба  для прийому документів.

    Через відсутність фінансування архівний відділ Козельщинської райдержадміністраці, Об’єднаний трудовий архів не в змозі забезпечити необхідні умови для зберігання документів, для роботи з документами працівникам та користувачам інформації.

Мета й основні завдання

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, збільшення та використання документів  НАФ,  з особового складу,  довготривалого терміну зберігання та забезпечення законних прав та інтересів громадян.

Основним завданням Програми є:

-         зміцнення матеріально-технічної бази архівів   і створення належних умов для зберігання документів;

-         створення умов для більш ефективного впровадження в архівних установах сучасних інформаційних технологій;

-         підготовка інформаційної продукції відповідно до стандартів;

-         підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників архівних установ.

Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком № 1,№ 2.

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля районної ради, органів місцевого самоврядування, громадськості на виконання визначених завдань, забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи на 2018 рік.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених  районним бюджетом та  бюджетами сільських та селищних рад.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми на 2018 рік становить 199,6 тис.грн.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

-         зміцнити матеріально-технічну базу архіву і поліпшити умови роботи їх працівників;

-         наблизити до стандартів рівень зберігання, користування та підготовки інформації;

-         створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення;

-         запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформаційних ресурсів;

-         задовольнити у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства й держави в інформації;

-         забезпечити ефективне функціонування архівів у районі.

 

Координація роботи і контроль за виконанням Програми

Координацію роботи здійснює відповідний заступник голови райдержадміністрації.

Безпосереднє виконання Програми здійснює начальник архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації, директор Об’єднаного трудовий архіву.

 

 

ПАСПОРТ

районної Програми розвитку архівної справи у 2018 році

 

Регіон:                   Козельщинський район Полтавської області

Дата затвердження

програми:                        05 січня 2018 року

Розробник програми             Архівний відділ Козельщинської райдержадміністрації         

                                            Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів сільських    і селищних рад Козельщинського району»                                                                                                                       

Відповідальний виконавець Архівний відділ  Козельщинської райдержадміністрації         

програми                                   комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів        сільських і селищних рад Козельщинського району»

Керівник програми:   Керівник апарату Козельщинської райдержадміністрації     

                                                      Гордієнко Віталій Петрович,

             адреса: 39100, смт. Козельщина,

                                                      вул. Монастирська, 5

                                                      тел.(05342) 3-15-64

                                                      e-mail: koz_@rda adm-pl.gov.ua

                                                      Директор  комунальної установи «Об’єднаний

                             трудовий архів сільських і селищних рад 

                                                      Козельщинського району»

                                                      Кравченко Олена Юріївна

                                                      адреса: 39100 смт. Козельщина,

                                                      вул. Остроградського, 75/1                                                                                                                                                     

                                                      тел. ( 05342 ) 3-14-15

   e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Термін реалізації програми    2018 рік

Кількість завдань (робіт) на 2018 рік:                   

Архівний відділ  Козельщинської райдержадміністрації              2 завдання

Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів

сільських і селищних рад Козельщинського району»                   12 завдань

____________________________________________________________

Обсяги фінансування на 2018рік,                                 

Архівний відділ  Козельщинської райдержадміністрації               3,6 тис.грн

 Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів

сільських і селищних рад Козельщинського району»                    196,0 тис.грн                                                                                           

 Всього                                                                                                 199,6 тис.грн

Обсяги фінансування на 2018 рік:                                                 199,6 тис. грн.

у тому числі бюджетні:    районний бюджет                      3,6 тис.грн

                                           бюджети сільських

                                              і селищних рад                                196,0 тис.грн                             

                                                                     

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про погодження внесення змін до організаційної структури та штатного розпису Козельщинського центру первинної медико-санітарної допомоги

 

 

Керуючись  ст.43, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення Новогалещинського селищного голови Самсонової С.А., пропозиції райдержадміністрації, Козельщинського центру первинної медико-санітарної допомоги, лист комунального закладу «Кременчуцький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» №1488 від 26.12.2017 року,  рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію заступника головного лікаря Козельщинського центру первинної медико-санітарної допомоги Пархоменко М.С., Новогалещинського селищного голови Самсонової С.А., начальника фінансового управління райдержадміністрації Виставного В.М., взяти до відома.

2.Погодити внесення змін до структури та штатного розпису Козельщинського центру первинної медико-санітарної допомоги для забезпечення надання первинної медичної допомоги на території новоствореної Новогалещинської ОТГ (села Бондарі, Заруддя, Василенки, Остапці, Ревівка).

3.Начальнику фінансового управління райдержадміністрації    (Виставному В.М.) забезпечити прийняття трансфертів із бюджету Новогалещинського селищної ради та передачу їх комунальному закладу «Козельщинський Центру первинної медико-санітарної допомоги» для утримання вище вказаних приєднаних структурних підрозділів.

4.Козельщинському центру первинної медико-санітарної допомоги спільно з фінансовим управлінням районної державної адміністрації та з Новогалещинською селищною радою вжити всіх необхідних заходів пов’язаних з належною організацією та забезпечення надання жителям сіл Бондарі Заруддя, Василенки, Остапці, Ревівка  доступної первинної медичної допомоги, в тому числі шляхом укладання відповідних угод та договорів.

5.Комунальному закладу Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги проінформувати райдержадміністрацію та постійні комісії районної ради про результати виконання даного рішення.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, торгівлі, сфери послуг, розвитку малого та середнього бізнесу.

 

Голова районної ради                                                 Ю.Б. Марченко

                                                                    

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії районної ради шостого скликання «Про заходи щодо забезпечення виконання рішення сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання «Про створення комунального закладу «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги  Козельщинської районної ради Полтавської області»

 від 20.11.2012 року

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення Новогалещинської селищного голови Самсонової С.А., лист комунального закладу «Кременчуцький районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» №1488 від 26.12.2017 року, пропозиції райдержадміністрації, матеріали надані Козельщинською центральною районною лікарнею щодо необхідності упорядкування лікування хворих та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію заступника головного лікаря Козельщинського центру первинної медико-санітарної допомоги Пархоменко М.С., головного лікаря Козельщинської центральної районної лікарні Колеснікова С.І. взяти до відома.

2.Внести зміни до рішення тридцять третьої сесії районної ради шостого скликання «Про заходи щодо забезпечення виконання рішення сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 20.11.2012 року «Про створення комунального закладу «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги Козельщинської районної ради Полтавської області» від  03.04.2015 року, а саме:

2.1.Пункт 3 даного рішення викласти в новій редакції:

«3.Затвердити загальну кількість штатних посад:

Козельщинського центру первинної медико-санітарної допомоги та його структурних підрозділів 109 одиниць з 01.01.2013 року, 110,5 одиниць з 05.03.2013 року, 115 одиниць з 01.05.2013 року,  120 одиниць з 06.04.2015 року, 121 одиниця з 27.02.2017 року, 127 одиниця з 05.01.2018 року;

- Козельщинської центральної районної лікарні – 242 одиниці з 01.01.2013 року, 240,5 одиниці з 05.03.2013 року, 236 одиниць з 01.05.2013 року, 231 одиниця з 06.04.2015 року,  194,5 одиниць з 27.02.2017 року».     

3.У зв’язку з прийняттям даного рішення вважати таким, що втратили чинність з 01.01.2018 року:

- рішення одинадцятої сесії сьомого скликання від 08.12.2016 року  «Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії районної ради шостого скликання «Про заходи щодо забезпечення виконання рішення сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання «Про створення комунального закладу «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги  Козельщинської районної ради Полтавської області» від 20.11.2012 року».

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку  громадян,  управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                                               Ю.Б.Марченко

 

                                                                    

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про надання дозволу на передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яка знаходиться на балансі Козельщинської центральної районної лікарні на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна комунальному закладу Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», матеріали подані комунальним закладом Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги, пропозиції райдержадміністрації та рекомендованих постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію заступника головного лікаря Козельщинського центру первинної медико-санітарної допомоги Пархоменко М.С. та головного лікаря Козельщинської центральної  районної лікарні Колеснікова С.І., взяти до відома.

2.Передати майно (частина будівлі першого та другого поверху поліклініки площею 497,5 м2, яка знаходиться за адресою: смт. Козельщина, вул. Остроградського (Радянська), 81/10.) спільної власності територіальних громад сіл і селищ району (додаток 1), яке знаходиться на балансі Козельщинської центральної районної лікарні на умовах договору позички окремо індивідуально визначеного майна комунального закладу Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги, строком на  2 роки 11 місяців.

3.Доручити Козельщинській центральній районній лікарні спільно з комунальним закладом Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги:

3.1.Створити комісію (додаток 2) з приймання-передачі майна вказаного в додатку 1 спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

3.2.Укласти договір позички окремо індивідуально визначеного майна із користувачем, згідно договору позички (додаток 3).

4.Приймання-передачу майна провести у відповідності до вимог чинного законодавства, подавши у двомісячний термін до районної ради відповідні документи.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв'язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                 Ю.Б. Марченко

 

 

                                                                                                                                 Додаток 1

 

Перелік передачі майна (зареєстроване за адресою смт. Козельщина, вул. Остроградського, (Радянська),  81/10)  спільної  власності  територіальних громад сіл  і селищ Козельщинського району, яке знаходиться на балансі Козельщинської центральної районної лікарні та передається у безоплатне тимчасове  користування комунальному закладу «Козельщинський  центр первинної медико-санітарної допомоги» у безоплатне тимчасове користування

Будівля поліклініки, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10

Номера приміщень згідно Експлікації до Технічного паспорта на комплекс будівель

Назва приміщення згідно Експлікації до Технічного паспорту на комплекс будівель

Загальна площа приміщень кв.м

 

 

І - поверх

 

 

 

 

21

Актовий зал

62,3

 

26

Кабінет

16,1

 

27

Кабінет

13,2

 

28

Кабінет

17,6

 

30

Коридор

16,9

Разом на І - поверху

 

5

126,1

 

41

регістратура

20,5

 

42

Приміщення нежитлове

0,9

 

43

Приміщення нежитлове

1,3

 

44

Коридор

37,3

 

45

Тамбур

3,3

 

47

Коридор

9,7

 

75

Кабінет

10,7

 

74

Кабінет

11,8

 

72

Кабінет

5,1

 

71

Кабінет

11,8

 

63

Приміщення

18,2

 

64

Коридор

1,5

 

65

Комірка

1,1

 

66

Комірка

1,3

 

67

Умивальник

1,0

 

68

Туалет

1,4

 

69

Туалет

1,8

 

70

Умивальник

1,4

 

48

Коридор

2,0

 

49

Санвузол

2,5

 

50

Кладова

0,8

 

51

Кабінет

14,8

 

52

Кабінет

17,2

 

53

Кабінет

14,6

 

54

Кабінет

14,9

 

56

Кабінет

13,8

 

57

Кабінет

15,0

 

58

Сход. клітка

15,6

 

59

Кабінет

29,4

 

60

Кабінет

5,9

 

62

Коридор

84,8

Разом на ІІ - поверху

 

31

371,4

Всього на І та ІІ поверхах

 

36

497,5

 

Додаток 2

 

 

Склад комісії

з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району

 

1. Колесніков С.І. – головний лікар Козельщинської ЦРЛ – голова комісії (рнопп – 2281007438, місце прописки – Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Радянська, 11);

2.Міщенко В.В. – головний бухгалтер Козельщинської ЦРЛ – заступник голови комісії (рнопп – 2354307187);

3.Пархоменко М.С.– заступник головного лікаря Козельщинсько центру первинної медико-санітарної допомоги (рнопп - 3303515595);

4.Сокологорська В.В. – головний бухгалтер Козельщинсько центру первинної медико-санітарної допомоги (рнопп -2201715704);

5.Троцький О.А. – голова постійної комісії районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громадян, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району (рнопп- 3091718995).

6.Сірецька М.Ю. – голова постійної комісії районної  ради з питань діяльності розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв'язків з обєднаннями громадян, засобами масової інформації (рнопп – 2140008082);

7.Діденко Т.М. – начальник відділу управління майном Козельщинської районної ради (рнопп -3094320887).

 

                                                                    

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про комплексну Програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського районуна 2018 рік

 

Керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців Козельщинського району, розглянувши матеріли подані райдержадміністрацією, рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

          1.Інформацію начальника управління  соціального захисту населення райдержадміністрації Жайворонка І.В., про необхідність прийняття комплексної Програми підтримки  учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського району на 2018 рік, взяти до відома.

2.Затвердити комплексну Програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Козельщинського району на 2018 рік (додається).

         3.Організацію даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації та управління соціального захисту населення   райдержадміністрації, контроль за виконанням – на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною  власністю територіальних  громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з  питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури  соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язку з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 

 Голова районної ради                                                        Ю.Б. Марченко

 

 

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО

                          рішенням позачергової вісімнадцятої

сесії районної ради сьомого скликання                      

                                                                                   05 січня   2018 року

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей — мешканців Козельщинського району

 

І. Вступ

         Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції (далі — АТО) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

         Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

         Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей — мешканців Козельщинського району   (далі — Комплексна програма) - це комплекс заходів, що здійснюються на районному рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

         При розробленні Комплексної програми використані рішення Козельщинської районної ради щодо надання додаткових соціальних гарантій зазначеним категоріям громадян, пропозиції депутатів районної ради та виконавчих органів районної ради.

 

ІІ. Мета та основні завдання Комплексної програми

 

         Метою Комплексної програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, підтримання боєздатності підрозділів, які беруть участь в АТО.

         Основні завдання Комплексної програми:

         надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлим, зниклих безвісти) учасників анти терористичної операції;

          надання місцевої пільги за користування житлово-комунальних послуг

 незалежно від форм власності житлового фонду членам сімей учасників АТО;

            надання додаткової пільги у розмірі 50-відсоткової знижки  за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (з урахуванням державних пільг) в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами;    надання учасникам АТО та членам їх сімей, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;

         забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО;

 

ІІІ. Заходи по забезпеченню виконання Комплесної програми

 

         Реалізація Комплексної програми проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок районного бюджету та інших джерел фінансування згідно з заходами, що додаються.

 

IV. Очікувані результати

 

         Виконання визначених Комплексною програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей учасників АТО, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

 

 

     Додаток 1

П А С П О Р Т

 

комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців Козельщинського району на 2018 рік

 

1.

Ініціатор розробки програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Назва, дата і номер

розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

ЗУ «Про внесення змін до статті 6» ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  від 01.07.2014р. №1547-VI

3.

Районний замовник програми

Козельщинська районна рада

4.

Розробник програми

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

5.

Співрозробники програми

Центральна районна лікарня райдержадміністрації, Відділ освіти сім’ї та молоді райдержадміністрації, Сектор з питань роботи із зверненням громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату Козельщинської районної державної адміністрації, Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

6.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення Козельщинської    райдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2018 рік

 

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний, і районний бюджети, бюджети сільських (селищних) рад, інші джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

742,5 тис. грн.

9.1

коштів обласного бюджету

14,0 тис.грн.

 

кошти районного та бюджетів сільських(селищних) рад

728,5 тис. грн.

 

коштів інших джерел

-

 

Додаток 2

 

 п/п

Пільгова категорія

Кількість дітей

Вартість харчування, грн

Кількість робочих днів

Всього сума, тис. грн.

1

Учні загальноосвітніх навчальних закладів 1-11 класів (навчальний рік)

57

15

175

149,7

2

Учні загальноосвітніх навчальних закладів (оздоровчий період)

57

30

14

24,0

3

Вихованці дошкільних навчальних закладів

11

28

251

77,3

Всього

 

 

 

251,0

 

 

 

 


                                                                                                       Додаток 3

                                                                                                                                                               до комплексної Програми підтримки 

                                                                                                                                                               учасників антитерористичної операції

                                                                                                                                                               та членів їх сімей

                                                                                                                                                               - мешканців Козельщинського району

 

Заходи

щодо реалізації комплексної Програми підтримки                                                                                                                                                                     учасників антитерористичної операції  та членів їх                                                                                                                                                                    сімей - мешканців Козельщинського району

 п/п

Зміст заходу

Тер-мін вико-нання, рік

Виконавці

Затвер-джено на 2018 рік

Фінансове забезпечення (тис. грн.), в тому числі за рахунок

Результат впровадження

Держав-ного бюджету

Обласного бюджету

Районного бюджету, бюджету сільських (селищних) рад

Інших джерел фінан-сування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Організаційно-правове забезпечення

1.1

Запровадження єдиного реєстру осіб та обліку одержувачів послуг і допомог, наданих з бюджетів усіх рівнів та інших джерел фінансування

2018

Управління  соціального захисту населення Козельщинської районної державної адміністрації

 

-

-

-

-

-

Моніторинг стану соціальної підтримки

1.2

 

 

 

 

 

 

Налагодження співпраці з благодійними,

волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової і натуральної допомоги сім'ям постраждалих під час проведення АТО, які її потребують

2018

Козельщинський районний центр

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-

-

-

-

-

Поліпшення матеріального стану та побутових умов сімей постраждалих учасників АТО

1.3

Висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей

2018

Сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату Козельщинської районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

Отримання інформації про стан реалізації заходів Комплексної програми

2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей

2.1

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей

2018

Управління  соціального захисту населення Козельщинської районної державної адміністрації

Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

100,0

-

-

100,0

-

Матеріальна підтримка сімей

2.2

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО

2018

Управління соціального захисту населення Козельщинської районної державної адміністрації

Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

20,0

-

-

20,0

-

Оздоровлення учасників АТО

 

 

 

 

 

 

2.3

Звільнення членів сімей учасників АТО від сплати за користування житлово-комунальними послугами незалежно від форми власності житлового фонду

2018

Управління   соціального захисту населення Козельщинської районної державної адміністрації

 

40,0

-

-

40,0

-

Поліпшення соціального захисту сімей

2.4

Надання членам сімей учасників АТО земельних ділянок із запасу державної (комунальної) власності для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва

2018

Відділ держземаген-ства  у Козельщинському районі Полтавської області, сільські та селищні ради, Козельщинська державна районна адміністрації

-

-

-

-

-

Поліпшення соціально-побутових умов проживання сімей

2.5

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Козельщинського району учасників АТО

2018

Відділ освіти сім'ї та молоді  Козельщинської районної державної адміністрації

 

173,7

-

-

173,7

-

Поліпшення соціального захисту сімей(додаток №2)

2.6

Забезпечення безкоштовним триразовим харчуванням

вихованців дошкільних навчальних закладів                       Козельщинського району з числа дітей учасників АТО

2018

Відділ освіти сім'ї та молоді  Козельщинської районної державної адміністрації

 

77,3

-

-

77,3

-

Поліпшення соціального захисту

сімей(додаток №2)

2.7

Забезпечення безкоштовним навчанням дітей учасників АТО в комунальних закладах позашкільної освіти (дитячо-юнацькі клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи)

 

2018

Відділ освіти сім'ї та молоді  Козельщинської районної державної адміністрації

 

-

-

-

-

-

Поліпшення соціального захисту сімей

2.8

Забезпечення учасників АТО медикаментами по пільгових  рецептах

2018

КозельщинськийЦентр первинної медико-санітарної допомоги

 

50,0

-

-

50,0

-

Покращення медичного обслуговування

2.9

Забезпечення  лікарськими засобами учасників АТО у разі стаціонарного лікування

2018

Центральна районна лікарня

Козельщинської районної державної адміністрації

10,0

-

-

10,0

-

Покращення медичного обслуговування

2.10

Забезпечення 100-відсотковим проведення всім потребуючим учасникам АТО безкоштовного зубопротезування

2018

Центральна районна лікарня

Козельщинської районної державної адміністрації

10,5

-

-

10,5

-

Покращення медичного обслуговування

2.11

Забезпечення соціального обслуговування членів сімей учасників АТО

2018

Територіальний центр Козельщинської районної державної адміністрації

 

-

-

-

-

-

Надання необхідних соціальних послуг

2.12

Забезпечення соціальним супроводом  учасників АТО після повернення із зони АТО

2018

Козельщинськийрайонний                                                                                                                                    центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

-

-

-

-

-

Надання необхідних соціальних послуг

2.13

Забезпечення соціальним супроводом   сімей учасників АТО

2018

Козельщинськийрайонний                                                                                                                                    центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

-

-

-

-

-

Надання необхідних соціальних послуг

2.14

Додаткова пільга у розмірі 50-відсоткової знижки  за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників антитерористич-ної операції (з урахуванням державних пільг) в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами

2018

Управління соціального захисту населення

Козельщинської районної державної адміністрації

17,0

-

-

17,0

-

Поліпшення захисту сімей

2.15

Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) учасників анти терористичної операції

2018

Управління соціального захисту населення

Козельщинської районної державної адміністрації

30,0

-

-

30,0

 

-

Матеріальна підтримка сімей

2.16

Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа  учасників антитерористичної операції

2018

Управління соціального захисту населення Козельщинської районної державної адміністрації

Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

14,0

-

14,0

-

-

Оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції

 

 

 

 

 

 

 

2.17

 

Надання одноразової грошової  допомоги особам, які уклали контракт про проходження військової служби в лавах Збройних Сил України

 

2018

 

Управління соціального захисту населення Козельщинської районної державної адміністрації

 

 

100,0

 

_

 

-

 

100,0

 

_

 

Матеріальна підтримка сімей

 

 

 

 

 

 

2.18

 

Забезпечення відпочинко-ваними послугами учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

 

2018

 

Козельщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

 

100,0

 

-

 

-

 

100,0

 

 

Охоплення  послугами соціальної адаптації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

 

 

 

 

742,5

 

14,0

728,5

 

 

 

 

 

 

Начальник  управління                                                                                                                       І.В. Жайворонок

                                                                    

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання  «Про районну комплексну Програму «Турбота» на 2017-2018 роки» від 08.12.2016 року

 

Керуючись Конституцією України, п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши матеріали подані управлінням соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації, рекомендації постійної комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника управління  соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації Жайворонка І.В. про необхідність внесення змін до діючої  районної комплексної Програми «Турбота» на 2017-2018 роки, взяти до відома.

2.Внести зміни до рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання  «Про районну комплексну Програму «Турбота» на 2017-2018 роки» від 08.12.2016 року, а саме:

2.1.Викласти Паспорт районної комплексної Програми «Турбота» на 2017-2018 роки в новій редакції (додається).

2.2.Внести зміни до Таблиці 1 п. 1.17 районної комплексної  Програми «Турбота» на 2017-2018 роки (додаються).

2.3.Доповнити Таблицю 1 районної комплексної  Програми «Турбота» на 2017-2018 роки пп. 1.20, 2.20 та 3.8 (додаються).

3.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації та управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, контроль за виконанням – на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власність територіальних громад сіл і селищ району та постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язку з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                              Ю.Б. Марченко

                                                                     

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про внесення змін до рішення сьомої сесії  Козельщинської районної ради сьомого скликання «Про оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2016-2017 навчальний рік» від 10 червня 2016 року

 

          Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розглянувши пропозиції відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації та враховуючи рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Кабаченка О.С., щодо обґрунтування необхідності внесення змін до раніше прийнятого рішення, взяти до відома.

2.Внести зміни до рішення сьомої сесії  Козельщинської районної ради сьомого скликання «Про оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2016-2017 навчальний рік» від 10 червня 2016 року, а саме викласти п.2.1. вказаного рішення в новій редакції:

«2.1. Понизити ступінь Задовжанської загальноосвітньої школи            І-ІІ ступенів Козельщинської районної ради Полтавської області до школи     І ступеня. У зв’язку з цим змінити найменування Задовжанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Козельщинської районної ради Полтавської області (39132, Полтавська область, Козельщинський район,      с. Задовга, вул. Молодіжна, 80, код ЄДРПОУ 23546285) на Задовжанська загальноосвітня школа І ступеня Козельщинської районної ради Полтавської області (39132, Полтавська область, Козельщинський район, с. Задовга,     вул. Молодіжна, 80, код ЄДРПОУ 23546285) та затвердити Статут Задовжанської загальноосвітньої школи І ступеня Козельщинської районної ради Полтавської області» (додається).

             3.У зв’язку із прийняттям даного рішення вважати таким, що втратило чинність, рішення позачергової сімнадцятої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 24 листопада 2017 року «Про внесення змін до рішення сьомої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання «Про оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2016-2017 навчальний рік» від 10 червня 2016 року».

            4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.    

 

 

Голова  районної  ради                                                              Ю.Б. Марченко 

 

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО

                          рішенням позачергової вісімнадцятої

сесії районної ради сьомого скликання                      

                                                                                   05 січня   2018 року

 

 

 

 

СТАТУТ

ЗАДОВЖАНСЬКОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І СТУПЕНЯ

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ

РАЙОННОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

2018

ЗАДОВГА

 

 

 

 

І. Загальні положення

            1.1.    Найменування закладу:

- повне українською мовою: ЗАДОВЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І  СТУПЕНЯ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

- скорочене українською мовою: ЗАДОВЖАНСЬКА ЗОШ І СТ.

1.2.    Юридична адреса:

39132 Полтавська область

Козельщинський район

село Задовга

вул. Молодіжна, 80

тел. 9-44-98

     1.3.Задовжанська загальноосвітня школа І ступеня (далі - школа) перейменована рішенням позачергової вісімнадцятої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 05 січня 2018 року та належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району.

1.4. Засновником школи є Козельщинська районна рада.

1.5. Школа є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.6. Головною метою школи є забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головним завданням школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

     - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10.  Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

    -      дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У школі визначена українська мова навчання.

1.12. Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно   з   вищими   навчальними   закладами,   науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути   розпорядником   рухомого   і   нерухомого   майна   згідно   з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

    -      розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.13. У школі створюються та функціонують методичні об'єднання .

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Козельщинською районною центральною лікарнею, місцевим медичним закладом.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними, за умови самостійного ведення бухгалтерського обліку.

 

 

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1.    Школа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою школи.

2.2.    Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

2.3.    Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження, паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

            У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої школи. Переведення учнів до іншої школи здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки України.

2.6.    Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою у межах часу, що передбачений планом та нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8. За погодженням з відділом освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації  з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року  не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.9.    Тривалість уроків у школі становить: у перших класах  -  35 хвилин,
у других  -  четвертих класах  - 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, сім’ї та молоді Козельщинської райдержадміністрації  та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.10.  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- гігієнічних   та   педагогічних   вимог,   погоджується   радою   школи   і затверджується  директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.11.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуваннями індивідуальних особливостей учнів.

2.12.  У школі визначення рівня навчальних досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому класі - за 12 бальною системою, згідно з рішенням педради.

У документі про освіту (табелі успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати  семестрового,  річного,   підсумкового  оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.14. Порядок  переведення  і  випуск учнів  школи  визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369.

2.15. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 № 1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015 р. за №  157/26602.

2.17.  Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу,
видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи - табель успішності;

2.18.  За успіхи у навчанні для учнів встановлюються різні форми морального та  матеріального заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

 

 

 

 

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально -оздоровчою базою шкіл;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- на участь у роботі органів громадського самоврядування шкіл, різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- на участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- на учать у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного населення, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-  на безпечні і не шкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов'язані:

      - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками шкіл можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову  атестацію  з  метою  отримання  відповідної категорії педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування шкіл;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.    Педагогічні працівники зобов'язані:

     - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу школи ;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

    - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника школи, органів
управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

      3.9. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (зі змінами), затвердженого Міністерством освіти і науки України 08.08.2013 № 1135. 3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, директора школи та органів громадського самоврядування з питань, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах;

            3.12.  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів.

3.13.  Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися Статуту школи, виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну.

 

 

 

IV. Управління навчальним закладом

4.1. Школа безпосередньо підпорядкована відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації.

4.2. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
     4.3. Керівник закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти, сім’ї та молоді районної державної адміністрації згідно з чинним законодавства.
     4.4. Керівник закладу: 
     - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і                                                  кваліфікаційного рівня працівників; 
     - організовує навчально-виховний процес; 
     - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів; 
     - відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 
     - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 
     - забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 
     - розпоряджається в установленому порядку майном закладу; 
     - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 
     - сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами; 
     - забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; 
     - вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 
     - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 
     - видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання; 
     - щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу. 
     4.5. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом. 
     4.6. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік. 
            4.7. Педагогічна рада розглядає питання: 
     - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; 
     - планування та режиму роботи закладу; 
     - варіативної складової робочого навчального плану; 
     - переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 
     - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; 
     - участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами; 
     - морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу; 
     - морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
     - притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 
     - педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу. 
     4.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 
     Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу визначаються Статутом закладу і колективним договором. 
     Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу. 
     4.9. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу .

4.9.1. Метою діяльності ради є :

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання   зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості   щодо   розвитку   навчального   закладу   та  удосконалення навчально - виховного процесу;

-         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

            - розширення колегіальних форм управління навчальним закладом ;

- підвищення ролі громадськості   у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.9.2.Основними завданнями ради є :

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуттю ними соціального досвіду ;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля, відпочинку та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів ;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти ;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння
пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення   партнерських   зв'язків   між   родинами   учнів   та загальноосвітнім навчальним закладом, з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

4.9.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами .

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш, ніж на третину.

4.9.4.Рада навчального закладу діє на засадах :

- пріоритету прав людини , гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України ;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства ;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік .

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради .

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків , або осіб,  які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До  складу     комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.9.5.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради . Головою ради не може бути директор. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.9.6. Рада школи:

- організовує виконання рішень загальних зборів ;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу,  профільності навчання, вивчення іноземних мов;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом   з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

      - затверджує режим роботи навчального закладу;

      - сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами  «За особливі досягнення у вивченні, окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожен навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників   з   питань   навчально-виховної  та  фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

      - вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;

      -  виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання ;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків ;

     - сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

4.10.При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти піклувальна рада.

            4.11. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян , задоволення освітніх потреб особи , залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.11.1.Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

      - співпраця з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду
загальнообов'язкового навчання ;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення   зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом;

4.11.2.Піклувальна рада формується з представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів .

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

     4.11.3.Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави ;

- дотримання вимог законодавства України ;

- самоврядування ;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності  членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради в 7-й денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.11.4.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях
з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.11.5. Піклувальна рада має право:

     - вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітньої школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально - виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- залучати додаткові джерела фінансування школи;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-
методичної бази школи;

- стимулювати творчу  працю  педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосується роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативну групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.12. У школі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, оборотні кошти та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі школи.

5.2. Майно школи є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району та закріплюється за школою на праві господарського відання. Право суб'єкта власності майна здійснює Козельщинська районна рада. Уповноваженим нею органом по оперативному управлінню майном є Козельщинська районна державна адміністрація.

5.3.Здійснюючи право господарського відання, школа володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

5.4.Вилучення основних фондів , оборотних коштів та іншого майна школи  у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення  навчально-виховного  процесу  база  школи складається з навчальних кабінетів, майстерень, а також бібліотеки, архіву, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу,тощо.

5.6. Відповідно до рішення сільської або  селищної ради школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1 .Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису.

6.2.Джерелами формування кошторису школи є:

- кошти засновника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти ;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кредити банків;

- благодійні внески юридичних та приватних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

6.3. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативним актом Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані школи. За рішенням засновника закладу бухгалтерський обік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.5. Звітність про діяльність загальноосвітньої школи встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1.Школа, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з школами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1.Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, державна інспекція шкіл, засновник та відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.У період між атестацією проводяться перевірки школи з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу.

9.1. Реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

                                                                    

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії  Козельщинської районної ради сьомого скликання «Про  затвердження комплексної Програми розвитку освітньої галузі  Козельщинського району на 2017-2018 роки»

від 23 грудня 2016 року

 

          Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», обласної  Програми «Шкільне молоко», розглянувши пропозиції відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації та враховуючи рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Кабаченка О.С. щодо обґрунтування необхідності внесення змін до «Комплексної Програми розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2017-2018 роки», взяти до відома.

          2.Внести зміни до рішення одинадцятої сесії  Козельщинської районної ради сьомого скликання «Про затвердження комплексної  Програми розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2017-2018 роки» від 23 грудня  2016 року, а саме викласти текст вказаної Програми в новій редакції (додається).

          3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та на постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.    

 

 

Голова  районної  ради                                                              Ю.Б. Марченко 

 

                                                                     

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова вісімнадцята сесія районної ради сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

  05 січня 2018 року

 

Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків в закладах дошкільної освіти Козельщинського району на 2018 рік

 

На виконання частини 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   розглянувши клопотання відділу освіти, сім’ї та молоді, пропозиції райдержадміністрації та рекомендації постійних комісій,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію начальника відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації Кабаченка О.С., взяти до відома.

2.Встановити вартість харчування однієї дитина за один день перебування у закладах дошкільної освіти Козельщинського району з режимом роботи 10,5 годин, у розмірі 22,00 грн. для дітей віком від 1 року до 3 років, 26,00 грн. для дітей віком від 3 років до 6 (7) років, з моменту прийняття рішення.

3.Встановити батьківську плату відповідно  до затвердженої вартості дітодня за фактичні дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти в розмірі 40% по селу, 60% по місту.

4.Звільнити батьків, або осіб, які їх заміняють від батьківської плати у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України.

5.Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють, від сплати за харчування дітей-інвалідів, які відвідують заклад дошкільної освіти, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є учасниками АТО, дітей, батьки яких є переселенцями з тимчасово окупованої території Донецької, Луганської областей.   

6.Харчування дітей закладів дошкільної освіти здійснювати в межах бюджетних призначень, передбачених у бюджеті району на відповідний бюджетний період.          

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджетно-фінансової діяльності, економічного і соціального розвитку громад, управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району та постійну комісію районної ради з питань діяльності та розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, спорту, духовного відродження, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                              Ю.Б. Марченко